Uteskole og fysisk aktiv læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uteskole og fysisk aktiv læring"

Transkript

1 19. NOVEMBER 2014 Uteskole og fysisk aktiv læring Seminar friluftsliv og fysisk aktivitet i skolen 19. November 2014 Inger Marie Vingdal

2 Innhold Uteskole Helhetlig læringsperspektiv Elever er lærende kropper Fysisk aktiv læring Livslang bevegelsesglede Utfordringer

3 Uteskole Uteskole er en måte å arbeide med skolens innhold på hvor elever og lærere bruker nærmiljø og lokalsamfunn som ressurs i opplæringen for å supplere og utfylle klasseromsundervisningen. Uteskole innebærer regelmessig og målrettet aktivitet utenfor klasserommet. (Jordet 2010) Fremme elevenes allmenndannelse Realisere spesifikk faglige, sosiale eller andre mål

4 Uteskole i naturen det store klasserommet Læringsarena Kunnskapskilde Ressurs i lokalsamfunnet Problemløsende, utforskende, praktiske aktiviteter Skapende, kreativt, lekende tilnærming Bruke kroppen og sansene (sterke sanseopplevelser) Kommunikasjon og samhandling Helhetlig læring Fysisk aktivitet (naturen innbyr til fysisk aktivitet for de fleste barn)

5 Helhetlig læringsperspektiv Elever er lærende kropper (Merleau-Ponty) Lærer og utvikler seg fysisk, motorisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt Helheten er mer enn summen av delene (Aristoteles)

6 Dualistisk læringssyn i norsk skole Fokus i skolen: Utvikle elevenes kognitive evner og teori er måten å gjøre det på. Teoretisk kognitivt trykk i skolen LK06: valgte fem grunnleggende ferdigheter Pisapress Hva er effektiv læring?

7 Skolen skal «gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre» (Læringsplakaten) «Barnets utdanning skal ta sikte på å utvikle barnets personlighet, talent og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig» (FNs konvensjons om barns rettigheter, Art 29.1a)

8 Sosiokulturelt perspektiv på læring Læring skjer i sosiale sammenhenger og eleven er aktiv Eleven konstruerer sin virkelighet, sin forståelse av verden ut fra sine erfaringer

9 Virkelighetsnært og meningsfull læring Hvilke erfaringer har eleven? Hvilke felleserfaringer har elevene? Fellesopplevelser som grunnlag for refleksjon i klassen Elever forstår bedre og er mer motiverte når læringsaktiviteter oppleves som konkrete og virkelighetsnære Naturen innbyr til Primærerfaringer Førstegangsopplevelser Autentiske situasjoner

10 Fysisk aktiv læring Fysisk aktiv læring = lære gjennom å være i bevegelse Stimulere elevenes helhetlige utvikling Virkelighetsnær læring (barns virkelighet er fysisk) Elever lærer på mange måter Fysisk aktivitet som egenverdi Fysisk aktivitet som allmenndanning Fysisk aktivitet som læringsaktivitet i fag

11 Sammenheng mellom fysisk aktivitet og læring Fysisk aktivitet styrker konsentrasjon og påvirker læringsmiljøet positivt Fysisk aktivitet øker blodgjennomstrømningen til hjernen Motorisk utfordring/komplekse aktiviteter og krevende kognitive oppgaver i teoretiske fag stimulerer samme del i hjernen (Barn med nedsatt motorisk funksjon sliter ofte med oppmerksomhets- og koordinasjonsproblemer) Fysisk motorisk mestring forsterker fysisk selvbilde, psykisk overskudd og sosial inkludering (Kan være vanskelig å finne ut hva som er årsak og hva som er virkning)

12 Et forskningseksempel Bunkefloprosjektet i Sverige Fulgte elever fra klasse Intervensjonsgruppa kroppsøving fem ganger i uka, motorisk svake en ekstra time med motorisk trening Kontrollgruppa kroppsøving to ganger i uka I 9. klasse: Intervensjonsgruppa skårer signifikant bedre Bedre motorisk ferdighet Guttene bedre karakterer i teoretiske fag Sammenheng mellom bedrede skoleprestasjoner og bedrede motoriske ferdigheter

13 Muligheter for fysisk aktivitet Kroppsøvingstimene «Fysak-timer» (76 t totalt på mellomtrinnet) Valgfag ungdomstrinnet Disponere 5% av fagene til andre fag Fysisk aktive læringsformer Friminutt Skolevei Tid til fysisk aktivitet fra andre fag svekker ikke faglige prestasjoner

14 God motorikk grunnlag for å delta fysisk aktivt For dårlig motorikk ofte årsak til aktivitetsnedgang hos barn og unge Gode muligheter for å øve kompleks motorikk i naturen Naturen har nesten ubegrenset mangfold Ulendt underlag utfordrer fysikk, balanse, koordinasjon, konsentrasjon, vurderingsevne Hvordan bruker vi naturen? Ulendt terreng, eller vei, sti, sletta?

15 Physical literacy (kroppslig danning) Avgjørende at eleven får mulighet til å utvikle sitt eget fysiskmotoriske potensialet Viktig for positiv kroppsbevissthet, selvverd, selvtillit, samhandlingsevne og for å ha lyst til å være fysisk aktiv Physical literacy bygger på å utnytte den enkeltes evne til kroppsliggjøring som gir individet motivasjon, tillit, fysisk-motorisk kompetanse, kunnskap og forståelse for å verdsette og ta ansvar for å opprettholde en varig fysisk aktiv livsstil (Whitehead 2014) Det er skolens ansvar å hjelpe eleven med å utvikle sitt motoriske potensialet

16 Natur del av vår kultur, del av oss Mennesket har levd i nærkontakt med naturen i 2 millioner år (= 24 t, jordbruk 7.12 min, industrielle revolusjon starta for 8,6 s siden, forandringene de siste 70 år utgjør 1 sekund!) Mennesket er stort sett det samme Vi hører fortsatt «hjemme» i naturen, selv om den for mange kan være ukjent og føles utrygg. Det er en grunnholdning i store deler av befolkning som anerkjenner naturens egenverd Bygge på det for å få til uteskole og friluftsliv

17 Aktiviteter i livslangt perspektiv -de store folkeaktivitetene Fotturer i skog og mark (66%) Sykling (42%) Skiturer (41%) Styrketrening 39%) Jogging (34%) Fotturer på fjell og vidde (33%) Langrenn (24%) (Aktivitet minst en gang i måneden i sesongen, over 15 år, Norsk Monitor 2011)

18 Barn er naturlig aktive Passive barn er ofte direkte eller indirekte påvirket til passivitet av omgivelsene Voksne har ansvaret for det Foreldre Skolen Samfunnet Hvordan stimulere til organisert og egenorganisert aktivitet i naturen?

19 Naturen inviterer til aktivitet For de fleste barn (noen er utrygge) Større plass ute, flere muligheter Innbyr til kreativitet og samhandling (elev-elev læring i gruppe) Aktiviteter i livslangt perspektiv Friluftsliv Orientering Ski Sykling Svømming Uteskole utelæring Andre?

20 Noen utfordringer Hvordan få innelærere ut? Kroppsøvingslærere underviser i flere fag Utdanning Kurs for lærere i nærmiljøet Tid Hjelp til tilrettelegging Leirplass, ved, bålplass, skiløyper, badeplass Opplegg (inn i årsplan?) Naturområder La barn og unge bruke naturen. Spikke, sage, bygge, sykle Bruk er det beste vern.

21 Kilder

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Fokus 2015 Et målgivende dokument for Sandefjordsbarnehagene 2012-2015

Fokus 2015 Et målgivende dokument for Sandefjordsbarnehagene 2012-2015 Fokus 2015 Et målgivende dokument for Sandefjordsbarnehagene 2012-2015 Innholdsfortegnelse Hovedmål med dokumentet...5 Hva er mål?...5 Hvor kommer fokusområdene og målene fra?...5 Fokusområdene...5 Veien

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 1 Til læreren Dette heftet er til deg som skal undervise i faget kroppsøving i en klasse hvor det også

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet Forankring og utfordring St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge og Innst. S. nr. 230 (2002-2003) Fysisk aktivitet et prioritert satsingsområde i folkehelsearbeidet

Detaljer