- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse."

Transkript

1 - et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Det er mitt valg er en del av Lions Norge

2 Julie 7.trinn: Før gruet jeg ofte for å gå på skolen. Etter at vi begynte med DMV er miljøet blitt mye bedre. Nå er det ingen som er utenfor lenger. - trener barn og unge i: å ta ansvar å kommunisere å øke selvtilliten å ta beslutninger å sette seg mål Bakgrunn Stiftelsen Det er mitt valg står bak undervisningsopplegget som tilbys barnehage, grunnskole og videregående skole. Opplegget, som i starten het Lions Quest, ble av statlige myndigheter i Norge anbefalt brukt som ledd i skolens forebyggende arbeid fra Det pedagogiske instituttet, Quest International i USA, startet utviklingen av materiellet i samarbeid med den internasjonale Lionsbevegelsen. Nå finnes opplegget i store deler av verden. Stiftelsen DMV har skrevet og bearbeidet opplæringsmateriellet for norske forhold og er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering. Helsedirektoratet gir økonomisk støtte til dette arbeidet. Viktige forutsetninger Programmet er tilpasset Kunnskapsløftet i skolen og gjeldende rammeplan for barnehagen. Personalet tilbys skolering av sertifiserte instruktører før opplegget tas i bruk Kurs og materiell i forbindelse med kurs er for barnehager, grunnskoler og videregående skoler gratis. Lokale lionsklubber er aktuelle samarbeidspartnere når det gjelder planlegging og gjennomføring av kurs for skolene. Etter en periode er det viktig å arrangere oppfølgingskurs for det pedagogiske personalet med tanke på veiledning og erfaringsdeling. Skrevet og tilrettelagt for norske forhold av Liv Skancke Ruud og Gunnar Malmin. Opplegget er utviklet med støtte fra statlige myndigheter. Revidert utgave april 2011

3 Det er mitt valg - hvorfor et slikt opplegg? Forebyggende arbeid Bruk av rusmidler representerer et stort samfunnsproblem med økende vold og kriminalitet. Barn og unge er spesielt utsatt gjennom eksperimentering og påvirkning fra ruskulturen. Derfor er det viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. I dette arbeidet kan det være av avgjørende betydning å trekke foreldrene med. Opplegget er teori- og forskningsbasert og er laget ut fra et primærforebyggende perspektiv med vekt på langsiktig og systematisk arbeid. Det er lagt vekt på moderne forebyggingselementer der sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter inngår. Fokus er på hele læringsmiljøet, der dilemmaer som valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp. Barnehage og skole som arena Forskning viser at skolen er en arena for både sosial og faglig læring. Det samme vil gjelde for barnehagen. Det er viktig at barn og unge mestrer begge disse arenaene. Utvikling av sosial og emosjonell kompetanse er nødvendig for å kunne mestre utfordringer i samfunnet. Mange barn går i barnehage, og skolen treffer hele årskull. Det er naturlig at forebyggende arbeid når det gjelder mobbing, helse og destruktiv atferd integreres i den daglige virksomheten. Faglig læring og sosial og emosjonell kompetanse Gode og trygge læringsmiljøer er ofte en forutsetning for å utvikle skolefaglig kompetanse. Det er en klar sammenheng mellom gode psykososiale læringsmiljøer og faglig utbytte. Forskning fra forskningssenteret CASEL i USA viser at Det er mitt valg /Lions Quest bidrar til å fremme elevenes faglige læring. Noen resultater fra evalueringsstudiene (Casel 2007). Der elevene hadde deltatt i SEL-undervisningen (social and emotional learning) økte faglige kunnskaper med 11% sammenlignet med kontrollgruppen. (Durlak og Weissberg 2007) Elever i intervensjonsgruppene viste signifikant bedre atferd og var mindre engstelige og urolige. Forskningen viser at SELprogrammene øker elevenes positive holdninger til skolen, noe som påvirker deres skoleresultat. Evaluering Stiftelsen Det er mitt valg har siden 2001 gjennomført ulike evalueringsstudier med vekt på både skolering, bruk av opplegget og effekter på elevatferd. Evalueringen kan dokumentere flere positive resultater. Utdanningsdirektoratet har gjennom en forskergruppe ledet av Thomas Nordahl (2009) gitt ut en rapport som heter Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet. Denne rapporten plasserer Det er mitt valg i kategorien programmer med dokumentert effekt og anbefales av Utdanningsdirektoratet. Jonas 6.trinn: Jeg liker DMV timene. Det hjelper oss til å snakke om vanskelige ting. Mer om evalueringen finner du på våre nettsider determittvalg.no. Rusproblemer handler ikke bare om rusmidler For barn og unge er identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne viktige elementer i forebyggende tenkning. Pedagogisk personale bør rette oppmerksomheten mot hele omsorgs- og læringsmiljøet og ta opp hvordan barn og unge kan takle valgsituasjoner de kommer opp i. Dette bør settes inn i en helhetlig sammenheng med vekt på å bygge ferdigheter som fremmer sosial, emosjonell og faglig kompetanse. Mål for Det er mitt valg å hjelpe barn og unge til å utvikle en positiv sosial atferd med vekt på samhandling og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdig-heter å hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling å støtte hjem og barnehage/ skole i det generelt forebyggende arbeidet m.h.t. vold, mobbing, tobakk, rusmidler osv å gi barnehager og skoler et konkret metodisk verktøy i det forebyggende arbeidet

4 Oversikt over materiellet Materiellet er revidert i forhold til nye reformer og læreplaner. Det er mitt valg 1 for trinn Kapittel 1: Vi lager et godt klassemiljø Kapittel 2: Vi arbeider sammen Kapittel 3: Vi tar beslutninger Kapittel 4: Vi snakker om tobakk og rusmidler Kapittel 5: Vi tar vare på hverandre Det er mitt valg 2 for trinn Viktige temaer fra trinn er videreutviklet med tanke på større barn. Kapittel 1: Utvikling av klassemiljøet Kapittel 2: Samspill og følelser Kapittel 3: Relasjoner Kapittel 4: Kritisk tenkning Kapittel 5: Rusmidler og tobakk Kapittel 6: Sette positive mål Det er mitt valg 3 for trinn Aktuelle temaer fra del 1 og 2 er videreutviklet, dels for å tilpasse opplegget for tenåringer, dels for å skape helhet og sammenheng. Kapittel 1: Utvikling av klassemiljøet Kapittel 2: Personlig og sosial utvikling Kapittel 3: Valg og beslutninger Kapittel 4: Rusmidler Det er mitt valg 4 for videregående skole Aktuelle temaer fra grunnskolen er videreutviklet og tilpasset elever i den videregående skolen. Dessuten er det et eget kapittel om prosjektarbeid, russefeiring og elevene som ressurser i det rusforebyggende arbeid. Elev i ungdomsskolen: Vi har laget et opplegg for 5.klasse om narkotika. Det er kjempeviktig at vi er gode eksempler for yngre elever. FAR: Barnet vårt har fått en klarere rettferdighetssans, er mer åpen i samtaler og har større forståelse for arbeidsfordeling hjemme. Opplegg for foreldre/foresatte Det er laget et hefte som gir konkrete forslag og ideer til foreldremøter, der bl.a. selvtillit, kommunikasjon og rusmiddelbruk er sentrale temaer. Videre er det laget en bok som heter De viktige årene som belyser og drøfter aktuelle problemer som foreldre flest møter i hverdagen. Jakten på selvtilliten En musikal som tar opp temaer som selvtillit og ansvar. Denne musikalen er et supplement til undervisningsopplegget «Det er mitt valg». Permen inneholder manus/ tekster, noter og to ferdige innspilte CD er, en med musikk og vokal samt en CD bare med musikk. Lek og læring Lek og læring henger nøye sammen. Derfor spiller lek en stor rolle i Det er mitt valg. Til hver leksjon kan det med letthet integreres en eller flere leker som kan fungere som motivasjon. Det er utviklet et eget hefte med leker. Undervisningsopplegg for barnehage Det er blitt vanlig å se hele opplæringsløpet i sammenheng fra barnehage til videregående opplæring. Derfor er det nå laget et opplegg for de eldste barna i barnehagen med tanke på utvikling av grunnleggende sosial og emosjonell kompetanse. Undervisningsopplegg Vold og seksuelle overgrep mot barn Vold og seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem og berører mange barn, unge og familier. Stiftelsen har nå ferdigstilt et opplegg for grunnskolens barnetrinn. Be stiftelsen om brosjyre for opplegget. Marit 10 år: I går hadde vi rollespill om gruppepress. Så vanskelig å stå imot! Vi trenger å trene mye på slike ting.

5 Du bestemmer selv Rus, narkotika, vold og kriminalitet er ikke noe som styres utenfra av fremmede makter og allmektige krefter. Kontrollen er din. Du har den på innsiden. Du bestemmer selv. Dette budskapet skal styrke unges egen fremtidsberedskap. Det vil si samlingen av kreftene til å styre unna de angrepene som kan ødelegge et verdifullt liv. Det er mitt valg kan være et verktøy for skolen til å arbeide med disse forholdene. Magne Raundalen, barnepsykolog Hva gjør Lions? Lions Clubs International er en frivillig medlemsbasert serviceorganisasjon som er representert i over 200 land og geografiske områder. I Norge har vi rundt 475 klubber og over medlemmer. Medlemskap er åpent for alle kvinner og menn som ønsker å gjøre en aktiv innsats for å hjelpe andre. Forebyggende arbeid mot rusmisbruk er et av våre satsingsområder. Det er lionsklubbene som arrangerer Det er mitt valg -kurs for lærere i grunnskolen og videregående skole i sitt nærmiljø. Vi finansierer kursene hovedsaklig gjennom en årlig innsamlingsaksjon som heter Lions Tulipanaksjon under mottoet: Si nei til narkotika! Denne nasjonale dugnaden gir oss i overkant av fem millioner kroner til forebyggende arbeid mot rusmisbruk. Se for mer informasjon. Ønsker du mer informasjon om undervisningsopplegget? Besøk våre nettsider Postadresse: Stiftelsen Det er mitt valg. Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Telefon: , mobil: E-post:

DET ER MITT VALG. DET ER MITT VALG er en del av Lions Norge

DET ER MITT VALG. DET ER MITT VALG er en del av Lions Norge DET ER MITT VALG Et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skole om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. er en del av Lions Norge Den tøffe hverdagen

Detaljer

Hvordan markedsføre Det er mitt valg

Hvordan markedsføre Det er mitt valg Hvordan markedsføre Det er mitt valg Det er mitt valg (DMV) er et undervisningsprogram som anbefales i forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse I denne brosjyren får du tips om hvordan

Detaljer

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid

5. 7. trinn. Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid DET ER MITT VA LG 5. 7. trinn Et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid 2 Til tjeneste Utviklet av Stiftelsen «Det er mitt valg» med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet

Detaljer

Handlingsplan for sosial kompetanse Viggja oppvekstsenter, skole

Handlingsplan for sosial kompetanse Viggja oppvekstsenter, skole Handlingsplan for sosial kompetanse Viggja oppvekstsenter, skole Utgave 26.04.11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DEFINISJON OG MÅLSETTINGER 4 DET ER MITT VALG 6 SKOLENS ORDENSREGLER OG KLASSEREGLER 7 ORDENSELEVER

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Tiltaket Unge&Rus i Oslo

Tiltaket Unge&Rus i Oslo Skriftserie fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 1 2008 Beate Steinkjer: Tiltaket Unge&Rus i Oslo en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen Nordnorsk

Detaljer

Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse

Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse Hege Knudsmoen, Per Holth, Poul Nissen, Jon Håkon Schultz, Arne Tveit, Torbjørn Torsheim Det finnes et stort utvalg

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Vurdering av program for forebygging av problematferd

Vurdering av program for forebygging av problematferd Vurdering av program for forebygging av problematferd og Vurdering utvikling av av rusprogrammer sosial kompetanse i skolen Thomas Nordahl, Henrik Natvig, Oddrun Samdal, Reidar Thyholdt, Britt Unni Wilhelmsen

Detaljer

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Se meg på skolen Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Til læreren Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

Dronning Sonjas skolepris 2013

Dronning Sonjas skolepris 2013 Juryens begrunnelse Dronning Sonjas skolepris 2013 Dronning Sonjas skolepris kan tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fremragende måte. I samsvar med de

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven

Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Plan for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 9a i Opplæringsloven Grunnlaget for all læring er trygghet og trivsel INNHOLD: Innledning s. 1 Plan for sosiale ferdigheter s. 2 En inkluderende skole - plan

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer