Forebygging av mobbing og arbeid med det psykososiale skolemiljøet/ læringsmiljøet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forebygging av mobbing og arbeid med det psykososiale skolemiljøet/ læringsmiljøet."

Transkript

1 OLSVIK SKOLE- DET PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØET Forebygging av mobbing og arbeid med det psykoe skolemiljøet/ læringsmiljøet. Komite for oppvekst - torsdag 22. mai 2014

2 Forebyggende programmer Olsvik skole bruker fire evidensbaserte programmer som kan vise til dokumentert effekt: 1. Zippy s venn 1 4 trinn 2. Zero hele skolen 3. MOT 8 10 trinn 4. ART årlige grupper på 4 og 6 trinn

3 Forebyggende arbeid I tillegg til programmene har vi: 1. COPE foreldreveiledningskurs tilbys gratis for alle foreldre som har barn i 1. klasse. 8 kurskvelder. 2. COPE kurset holdes også internt for alle ansatte i SFO. 3. Helhetlig plan for kompetanse trinn 4. Trivselsledere i storefri. Særlig 5 7 trinn 5. Fokus på klasseledelse og relasjonsarbeid voksen elev samt elev elev. 6. To miljøterapeuter ansatt i 100 % stillinger.

4 Arbeid med digital mobbing Mye handler om å være i forkant på det som man kan være i forkant med. Derfor gikk skolen ut og advarte foreldre og elever om mobbenettsteder, for eksempel ask.fm, (et nettsted der du kan være anonym og skrive om, melde seg inn i grupper anonymt, skrive om som kan bli navngitt) Internett er en del av det offentlige rom. Derfor gjelder de samme lovene der som i samfunnet forøvrig.

5 Ved tilfeller av digital mobbing Faste prosedyrer som settes raskt i gang; Foreldre anmelder Politiet kontaktes og samarbeid rundt den digitale mobbingen settes i gang. Avdelingsleder tar det raskt opp i alle klasser.

6 Skolens arbeid Tas opp på alle foreldremøter trinn ved skolestart «Bruk hue» kampanje mot digital mobbing. FAU 5. tr og oppover MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. Målet er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. Samtaler i klassene ukentlig, nettvett og konsekvenser, spesielt trinn. Helhetlig plan for kompetanse trinn

7 Råd til lærerne Bruk digitale medier direkte i undervisningen Lag felles klasseregler om mobil- og nettbruk Vær oppmerksom på barnas e liv på nettet når dere arbeider for å forebygge mobbing på skolen Ta opp barnas nett- og mobilbruk på foreldremøter og i utviklingssamtaler Handle raskt ikke vent og se!

8 Systematikk ved enkeltvedtak Olsvik skole har lav terskel for å skrive enkeltvedtak etter 9A-3 i Opplæringsloven. Siden april er det skrevet 6 enkeltvedtak.

9 «Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykoe miljøet.., skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.» Skolen skriver enkeltvedtak på bakgrunn av det som kommer fra foreldre, elever, men også hvis skolen selv tenker at det kan være lurt i enkelte saker (saker som foreldre/elever ikke melder, men som skolen mener er greit å ha enkeltvedtak med tiltak på)

10 Oversikt Plan for Sosial kompetanse på Olsvik skole August september Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Månedens egenskap: 1. Trinn 2. Trinn 3. Trinn 4. Trinn 5. Trinn 6. Trinn 7. Trinn Omsorg og vennskap Å starte en samtale Å gi og få et kompliment Å be om hjelp Å inkludere Å forstå s følelser Å uttrykke at du liker noen Å dele noe Mot og ærlighet Å si takk Å be om unnskyldning Å motta en unnskyldning Å fortelle at du liker noen Respekt og ansvarsbevissthet Å gjøre det du blir bedt om Å reagere på erting Å inkludere Å forsvare en venn Hjelpsomhet Selvtillit Utholdenhet og målrettethet Å lytte Å hjelpe Å reagere på erting Å presentere Å takle redsel Å be om lov Å føre en samtale Å klage og kritisere Å svare på klage og kritikk Å unngå bråk med Å be om hjelp Å forstå s følelser Å forsvare en venn Å stille spørsmål Å presentere seg Å gi et kompliment Å få et kompliment Å ta initiativ til å delta Å overbevise Å reagere på erting Samarbeid Integritet Selvkontroll og tålmodighet Å finne på noe Å dele noe Å be om unnskyldning Å konsentrere seg om en oppgave Å sette seg et mål Å bedømme egne er Å samle og sortere informasjon Å vente på tur Digital danning Å lytte Å si takk Å be om lov Å takle motstridende beskjeder Å ta initiativ til å delta Å ha god sportsånd Å hjelpe Å reagere på erting Å inkludere Å takle redsel Å finne på noe Å forsvare en venn Å konsentrere seg om oppgaven Å forhandle Å motta en unnskyldning Å unngå bråk med Å bruke selvkontroll Å takle å mislykkes Å takle en annens sinne å takle en anklagelse 8. Trinn Å hjelpe Å bedømme egne er Å ta initiativ til å delta Å inkludere Å takle å mislykkes Å sette seg et mål Å takle gruppepress Å forhandle Å konsentrere seg om en oppgave 9. Trinn Å reagere på erting Å ta en avgjørelse Å forstå s følelser Å finne årsaken til et problem Å takle gruppepress Å samle og sortere informasjon Å svare på klage og kritikk Å takle gruppepress Å møte en overtalelse 10. Trinn Å forsvare en venn Å takle å mislykkes Å finne årsaken til et problem Å takle en annens sinne Å ta en avgjørelse Å bedømme egne er Å overbevise Å hevde sine rettigheter Å sette seg et mål

11 DIGITAL DANNING - JUNI RESPEKTER ANDRE PÅ NETT, VÆR ET GODT FORBILDE MÅNEDENS TEMA Opptre på en ansvarlig, hensynsfull og vennlig måte, når man benytter seg av digitale redskaper. (mobil, nettbrett, internett, blogger og øvrige e medier.) Handler om t samspill i den digitale verden. Forutsetter interaksjon

12 Disse ressursene har ferdige opplegg som kan brukes. programmet: ingen utenfor filmer, hefter etc. Drammen kommune sitt opplegg. kampanje utformet som quiz Norges største nettkampanje mot mobbing Kristiansand kommune Andre ressurser

13 Trening og utvikling av karakteregenskaper og e er, med forslag til aktiviteter/metode. Februar Månedens egenskap Forslag til aktivitet/metode Å være målrettet handler om å vite hva du gjør for å oppnå målene du setter deg Utholdenhet og målrettethet Holde seg til oppgaven; ikke gi opp. Identifisere ønsket resultat og planlegge en serie med handlinger for å oppnå disse. 1. Historier/dilemmadiskusjoner 2. Ferdighetstrening 3. Modellæring: - å være engasjert - å bry seg - å være en tydelig voksen 1. Visuell støtte i klasserom skolemiljø. 2. Zippy s venn 3. MOT 4. Zero 5. Aktivitetsbank 6. Refleksjonsnotat m/ kjennetegn Sosial Hensikt (tenk: relasjonelle konsekvenser på kort og lang sikt) Trinn 1. Å finne på noe (43) Unngå å kjede seg, være en spennende lekekamerat Trinn 2. Å konsentrere seg om en oppgave (50) Få ting gjort bruke kreftene på det en skal gode læringsstrategier Trinn 3. Å sette seg et mål (45) Å oppnå noe, bygger selvtillit og status Trinn 4. Å bedømme egne er (46) Sette seg realistiske mål Trinn 5. Å samle og sortere informasjon (47) Kunne planlegge, sette og oppnå ønsket mål Trinn 6. Å takle redsel (20) Mestre hverdagen, mindre aggresjon og angst Trinn 7. Å konsentrere seg om oppgaven (50) Få ting gjort bruke kreftene på det en skal Trinn 8. Å sette seg et mål (45) Å oppnå noe, bygger selvtillit og status Trinn 9. Å samle og sortere informasjon (47) Kunne planlegge, sette og oppnå ønsket mål Trinn 10. Å bedømme egne er (46) Sette seg realistiske mål

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Se meg på skolen Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Til læreren Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Historikk (1) 1985 88: Committee for Children, Seattle, USA, finner vesentlige fellestrekk hos overgripere 1988 Utprøving av Second step, Committee

Historikk (1) 1985 88: Committee for Children, Seattle, USA, finner vesentlige fellestrekk hos overgripere 1988 Utprøving av Second step, Committee Undervisningsopplegg for å øke barns sosiale kompetanse PALS konferansen 2009 Jan Erik Ruud. Historikk Mål Hvorfor Steg for steg Om oppbygging og bruk Erfaringer Historikk (1) 1985 88: Committee for Children,

Detaljer