Projekt NU, Nätbaserad Uppdragsutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Projekt NU, Nätbaserad Uppdragsutbildning"

Transkript

1 Bilaga 2 Projekt NU, Nätbaserad Uppdragsutbildning Utveckling av metoder och modeller för kompetensutveckling anpassade efter behov hos företag, organisationer och nyetablerare, samt test av dessa metoder och modeller i praktiska kompetensutvecklingsinsatser. Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning (samma text som Sammanfattande projektbeskrivning i ansökan) Bakgrund Nätbaserat lärande Behov i företag/organisationer Syfte och mål Syfte Mål Målgrupper Innehåll En modell for skreddersydd nettbasert utdanning og opplæring Introduksjon Modellen Test av metoder och modeller i deltagarbaserad utprövning Introduksjon Ämnesområde 1: Småskalproduksjon av mat og upplevelser Ämnesområde 2: Datateknik / datavetenskap (IKT ) Ämnesområde 3: Miljø og kvalitet Förväntat resultat Allmän beskrivning Indikatorer

2 1 Sammanfattning (samma text som Sammanfattande projektbeskrivning i ansökan) Bakgrund / problemställning: Innføringen av Internett også innenfor utdanning og opplæring er virkelig i ferd med å ta av både i Norge og i Sverige. HiST er per i dag Norges største leverandør av nettbaserte kurs med studiepoeng innen IT. På MiUn gjennomføres nå cirka 25 % av all utdanning mer eller mindre nettbasert. Med innføringen av Learning Management Systems (LMS) har det blitt stadig mer vanlig å tilrettelegge fag slik at de kan gjennomføres helt eller delvis via Internett. Dette kan være en stor fordel for de som følger fagene, da man med nettbasert undervisning i større grad blir uavhengig av tid og sted og utdanningen blir mer fleksibel. Det betyr at man når ut til flere som ønsker kompetanseheving. Nätbaserade kurser på akademisk nivå är dock oftast riktade till individer, inte till företag och organisationer som ofta efterfrågar utbildningar i mindre moduler, tillgängliga "on demand". Högskolans/universitetens uppdragsutbildningar betraktas också ofta som dyra för företag och organisationer. Ett sätt att minska kostnaderna är göra kurserna mera självgående och tillgängliga för flera individer. Tillgängligheten kan ökas genom att högskolan i stället för att sälja en kurs till ett antal individer på ett företag/organisation säljer ett paket innehållande ett stort antal kursmoduler. Företaget/organisationen väljer sedan själv vilka individer som skall läsa in vilka moduler, på detta sätt kan utbildningen också bättre integreras i företagets kompetensutveckling. Syfte: Att främja kompetensutveckling och livslångt lärande i regionen dels genom utveckling av generellt användbara metoder och modeller för kompetensutveckling på akademisk nivå anpassade efter företagens, organisationernas och nyföretagarnas behov, dels genom utveckling och deltagarbaserade utprövning av nätbaserat undervisningsmaterial på akademisk nivå inom några utvalda områden enligt nedan. Mål: - Att utveckla, testa, dokumentera och presentera en eller flera modeller för nätbaserat kompetensutveckling. (indikatorer: antal modeller, hur väl utprövad, presenterade etc.) - Att utveckla lärmoduler inom ämnesområdena Småskalaproduksjon av mat og opplevelser, Datateknikk / datavitenskap, Miljø- og kvalitetsarbeid. Varje modul skall vara fristående och tillgänglig on demand över nätet. (indikatorer: antal lärmoduler) - Att testa metoder och modeller i praktisk kompetensutveckling med hjälp av dessa moduler. (indikatorer: antalet deltagande företag/organisationer, antal utbildningstimmar, antal personer (kvinnor/män) som tagit del av kompetensutveckling) Innehåll: Modeller och metoder för nätbaserad kompetensutveckling i företag och organisationer inventeras, något kommersiellt system införskaffas, alternativt utvecklas system inom projektet. Tillgängligt nätbaserat undervisningsmaterial anpassas för kompetensutveckling i företag och organisationer. Materialet görs mera självgående och mera anpassat för självstudier än vad som är vanligt i traditionella akademiska studier. Ytterligare material produceras inom de tre utvalda ämnesområdena enligt ovan. Materialet testas i företag och 2

3 organisationer i form av deltagarbaserad utprövning, dvs. studenternas erfarenheter och synpunkter tas kontinuerlig till vara och utnyttjas i fortsatt utveckling. Nyskapande: Modeller och system för nätbaserad kompetensutveckling, riktat till företag och organisationer, på akademisk nivå kommer att utvecklas och testas praktisk, inkluderande system för distribution, handledning, kommunikation, betalning etc. 2 Bakgrund Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Norges Teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) og Mittuniversitetet (MiUn) avsluttet i desember 2004 Interreg-prosjektet Utvikling av et fjernunderviningsbasert etterutdanningsprogram i miljøledelse og entreprenørskap (UFEME). I det prosjektet jobbet vi med utvikling av et fjernundervisningsbasert etterutdanningsprogram i miljøledelse og entreprenørskap. Under arbetet i projektet framkom synpunkter ifrån företag och organisationer att man skulle vilja arbeta med kompetensutveckling även på ett andra sätt än att låta sina anställda gå fullständiga akademiska kurser, mer om detta i kapitel 2.1 nedan. Projektet Nätbaserad uppdragsutbildning tar fasta på dessa synpunkter och utnyttjar vunna erfarenheter och producerat nätbaserat utbildningsmaterial i projeket UFEME. I projektet söker parterna att finna nya metoder och modeller för kompetensutveckling på akademisk nivå i företag och organisationer 2.1 Nätbaserat lärande Innføringen av Internett også innenfor utdanning og opplæring er virkelig i ferd med å ta av både i Norge og i Sverige. HiST er per i dag Norges største leverandør av nettbaserte kurs med studiepoeng innen IT. På MiUn gjennomføres nå cirka 25 % av all utdanning mer eller mindre nettbasert. Med innføringen av Learning Management Systems (LMS) har det blitt stadig mer vanlig å tilrettelegge fag slik at de kan gjennomføres helt eller delvis via Internett. Dette kan være en stor fordel for de som følger fagene, da man med nettbasert undervisning i større grad blir uavhengig av tid og sted og utdanningen blir mer fleksibel. Det betyr at man når ut til flere som ønsker kompetanseheving. Mer fleksibel utdanning er en fordel for mennesker som ikke kan være studenter på heltid, eller som av andre årsaker har behov for å være mer fristilt i forhold til tid og sted for gjennomføring. Dette gjelder mennesker som er hjemmeværende (eks. svangerskapspermisjon), bor langt fra studiested eller skal kombinere utdanningen med annet arbeid. Det er likevel fortsatt mye å gjøre innen området, blant annet ved bruk av multimedia. Multimediateknologi åpner for muligheter for å tilrettelegge interpersonell kommunikasjon på en kvalitativt helt ny måte. Ved å ta i bruk multimedia i ulike former kan man i større grad tilpasse læringen ut ifra undervisningsprinsippet MAKVIS; Motivering, aktivering, konkretisering, variasjon, individualisering og samarbeid. Mulighetene som åpner seg for tilpasset læring ut ifra disse prinisppene ved å bruke lyd, bilde, video og animasjoner med med Internett er store, og det gjelder derfor å utnytte dette potensialet når man skal produsere undervisningsmateriell. 3

4 Bruk av videokonferanse har vært vanlig siden tidlig 90-tallet, og i dag er utbredelsen av videokamera på hjemme-pcer for videochat med venner og bekjente vanligere enn noen gang før. I tillegg har verden blitt mindre ved at man kan bruke Internett som et kringkastingsmedium. Det er nå fullt mulig å følge direktesendinger eller opptak av undervisning hvor som helst i verden via videostreaming. Med det nye mobilnettet 3G er det også mulig å motta slike videooverføringer på sin mobiltelefon i akseptabel kvalitet. Likevel er det ikke nok at disse tekniske nyvinningene tilbyr en mengde muligheter. De må taes i bruk i fornuftige sammenhenger for at de skal kunne bidra til økt læringseffekt. Dette er noe NTNUs Multimediesenter har jobbet med i flere år, og de ser en klar tendens til at slik tilrettelagt undervisning blir mer vanlig og mer populært. En teknologi som mange av oss bruker i hverdagen er tekstmeldingstjenesten, SMS, på mobiltelefonen. Og flere og flere av oss tar nå i bruk multimediemeldingstjenester, MMS, etterhvert som det blir mer vanlig med telefoner med kamera og kostnaden pr. melding reduseres. Det viser seg at kvinner er flinkere / mer flittige brukere av SMS enn e-post. Kanskje ligger det et hittil ukjent potensiale i bruk av SMS / MMS i fjernundervisningen som bare venter på bli utnyttet. Det er lett å se at multimedia er mer enn bare en samling av lyder, bilder, videoer og animasjoner. Det er et nødvendig, dynamisk felt som tilbyr nye utfordringer, interessante problemer, spennende resultater og fantasirike anvendelsesmuligheter. I UFEME-prosjektet var et av målene utprøving av ulike typer pedagogiske virkemidler. Et av disse var ulik bruk av video og multimedia. Disse erfaringene, både gode og dårlige, blir nyttige i dette nye prosjeket hvor vi blant annet ønsker å finne ut av om det er mulig å få til et selvgående system, og om det er mulig å få til en sømløs integrasjon av video / multimedia med resten av kursinnholdet. Fornuftig bruk av video- / multimedia vil variere, alt avhengig av innholdet i de ulike emnene: Småskala matproduksjon multimedia kan være med på å konkretisere pensum / innhold. Video kan være spesielt godt egnet i forbindelse med praktisk produksjon og andre tema som det ikke er like lett å formidle i skriftlig form. Datateknikk / datavitenskap - Mye av dette lærestoffet foreligger i leksjoner som læringsobjekter. Disse kunne blitt oppdatert eller forkortet med noen introduksjonsvideoer eller andre multimediaelementer, f.eks. tester. Miljø og kvalitet - Å videreutvikle de to undervisningsanimasjonene som allerede eksisterer: miljørevisjon og entrepenørskap. Dette gjøres med gjenbruksverdi i tankene. I tillegg kan man tenke seg at video eller multimedia blir en del av 1) læringsprosessen, 2) som et middel for å få til fleksibilitet og 3) som et hjelpemiddel i undervisningen. 4

5 2.2 Behov i företag/organisationer Behov i företag och organisationer som framkommit är att kortare utbildningar efterfrågas. Kurser på akademisk nivå är vanligtvis minst på nivån 1 månads studier på heltid. Utbildningen skall också vara on demand, dvs. tillgänglig på begäran med korta ledtider, och vara flexibelt i det avseendet att den skall kunna genomföras när det finns tid över. (T ex beroende på säsongsberoende eller ojämn orderingång). Utbildningen skall också passa in i företagets planerade kompetensutveckling. Etter gjennomføring av UFEME-prosjektet har vi utviklet kursinnhold og kursopplegg til flere gode kurs innen fagområdene miljøledelse og entreprenørskap. En utfordring er å nå fram til alle i målgruppen, ettersom mange bedrifter, både på norsk og svensk side, har et spesifikt behov for kunnskap og kompetanse. De ulike bedriftene i regionen ønsker påfyll av kompetanse, men de ønsker å få denne kompetansen skreddersydd bedriftens og de ansattes spesifikke behov. Å få skreddersydd et opplæringsopplegg til den enkelte bedrift har tidligere vært forbundet med store utviklingskostnader, noe som har gjort at denne typen opplæringsopplegg har vært forbeholdt bedrifter med helt spesielle opplæringsbehov, eller bedrifter med veldig god økonomi. I det tidligere nevnte UFEME-prosjektet jobbet vi også med utvikling av en felles ITinfrastruktur mellom de forskjellige høgskolene og universitetene som var med i prosjektet. Vi jobbet også med generell utvikling av nettundervisning med fokus på å få utviklet mer modulbaserte kurs. Gjennom dette arbeidet og annet forskningsarbeid ser vi i dag nye muligheter for å kunne utvikle en modell for skreddersydd nettbasert oppdragsutdanning for bedrifter. Hele poenget med denne modellen er at den vil kunne levere kompetanse og utdanning on demand til bedriftene uten at kostnadene vil bli større enn ved tradisjonell kjøp av generelt tilrettelagt utdanning. Nøkkelen til suksess vil trolig være gjenbruk av lærestoff (læringsobjekter) og økt volum. Ved å utvikle og implementere en slik modell på regionenes universitet og høgskoler vil vi i mye sterkere grad få en sammenknytning mellom disse og regionens bedrifter. Per i dag er det slik at en stor del av oppdragsutdanningen mot bedrifter blir levert at private opplæringsaktører til en overpris, og med en kvalitet som kan være varierende. Vi i universitets- og høgskolemiljøet i regionen ønsker i sterkere grad å samarbeide med bedriftene i regionen slik at vi i større grad kan tilpasse oss deres ønsker og behov også i den tradisjonelle utdanningen av våre studenter. Dette er gunstig da studentene etter endt utdanning vil være enda bedre utrustet med relevant kompetanse når de skal ut i arbeidsmarkedet. En annen viktig grunn til at vi ønsker å satse på en slik modell for nettbasert oppdragsutdanning er at vi som utdanningsinstitusjoner må følge med i tiden og tenke stadig mer markedsorientert. Livslang læring og fleksibel utdanning med bruk av IKT er begge deler en realitet i dagens samfunn. Hvis vi skal overleve som utdanningsinstitusjoner i et stadig tøffere marked er det viktig at vi tenker innovativt og nyskapende. Et samarbeid mellom alle de offentlige utdanningsinstitusjonene i regionen Nordens Grønne Belte vil være et godt utgangspunkt for videre satsning på nyskapende utdanning og samarbeid og nettverksbygging med bedrifter i og utenfor regionen. 5

6 3 Syfte och mål 3.1 Syfte Kunnskap må gjøres mer tilgjengelig for bedrifter og nyetablerere i regionen. Projektet syftar till att höja kompetensen i gränsregionens många små och lokala arbetsmarknadsregioner och att göra dem starka och konkurrenskraftiga genom att öka interaktionen mellan näringsliv och högskolor/universitet samt mellan vår gränsregion och dess omvärld. Projektet kommer att utveckla modeller som möjliggöra ett livslångt lärande genom att företag och organisationer erbjuds flexibel nätbaserad utbildning / flexibel nettbasert utdanning. Projektet syftar till att göra akademisk utbildning tillgänglig on demand, ett i hög grad nyskapande arbete. Slike modeller vil gjøre det mer effektivt og kostnadsbesparende for utdanningsinstitusjonene å tilby skreddersydd utdanning og kunnskap til bedrifter som ofte har spesifikke kunnskapsbehov. Bedriftene på sin side vil få tilgang til mer kostnadseffektiv opplæring og kunnskap, noe som igjen vil kunne gi bedriften konkurransefordeler. Gjennom å utvikle en mer fleksibel nettbasert utdanning, vil det også skje en utvikling av kompetanseinstitusjonene i regionen. Dette er også viktig med tanke på at kompetansetilbyderne i regionen møter en stadig større konkurranse fra andre høgskoler og universiteter i hele Skandinavia. Det er viktig at befolkningen i regionen skal ha gode muligheter til utdanning i vår egen region. 3.2 Mål Hovedmålet med prosjektet er å øke kompetansnivået i regionen ved å øke den enkeltes muligheter til få tilgang til relevant kunnskap. Tilgjengeligheten skal gjøres bedre gjennom bruk av IT. Praktiska, mätbara mål, finns på tre nivåer: Att utveckla, testa och dokumentera modeller för nätbaserad uppdragsutbildning, inklusive marknadsföring, kompetensanalys, distribution, betalning etc. Dessa modeller skall vara av generell natur och möjliga att tillämpa på olika ämnesområden. Att producera tre stycken utbildningspaket innehållande ett antal väl avgränsade moduler, se nedan ämnesområden. Att genomföra deltagarbaserade utprövningar av dessa utbildningspaket/moduler i företag och organisationer i regionen vilket dels stödjer uppnåendet av det två ovannämna målen, dels ger möjlighet till kompetensutveckling för företag och organisationer inom dessa ämnesområden. Resultatet av ett lyckat projekt kan också vare en gemensam resurs som förvaltar i projektet utvecklat material och utvecklar nya lärmoduler som kommer att vara tillgängliga för projektets parter. Den modell för nätbaserad uppdragsutbildning som skapats kan utvecklas vidare inom ramen för denna gemensamma resurs. 6

7 3.3 Målgrupper Målgruppene for prosjektet er: Bedrifter og nyetablerere med behov for et skreddersydd opplæringstilbud innen Datateknikk / datavitenskap Miljø- og kvalitetsarbeid Småskalaproduksjon av mat og opplevelser Offentlige og private utdanningsinstitusjoner som ønsker en modell for effektiv og fleksibel nettbasert utdanning med mulighet for skreddersøm av tilbudet. 4 Innehåll 4.1 En modell for skreddersydd nettbasert utdanning og opplæring Introduksjon I dagens samfunn er stadig påfyll av kompetanse og kunnskap en nødvendighet om man skal være konkurransedyktig. Dette gjelder både for bedrifter og enkeltmennesker. I de siste årene har Internett blitt en stadig viktigere del av vår hverdag. Med innføringen av Internett åpnet det seg helt nye muligheter for rask og effektiv kommunikasjon, samt at det ble mye enklere å dele informasjon med andre. Ved hjelp av hjemmesider på nettet og e-post ble det mulig å sende ut og laste ned dokumenter og annen informasjon. De ansatte i en bedrift vil ha forskjellig behov for kompetanse ut i fra deres bakgrunn og hvilken rolle de skal ha i bedriften i framtiden. Det som tidligere har vært vanlig er at bedriften tar kontakt med en privat opplæringsleverandør og at bedriften i samarbeid med denne lager et skreddersydd opplæringsopplegg for hele bedriften som alle de ansatte må gå gjennom uavhengig av deres forkunnskaper. Denne formen for skreddersydd opplæring er svært kostbar og ressurskrevende, men bedriftene har likevel valgt denne løsningen da den har vært mer effektiv og relevant enn tilbudet fra mange høgskoler og universiteter Modellen For å få bedrifter og organisasjoner til å kjøpe kunnskap fra høgskolene og universitetene ved behov for økt kompetanse, er det viktig at bedriftenes behov blir tilfredsstilt. Utdanningen bør være fleksibel med hensyn til innhold, gjennomføringshastighet og lokasjon. Samtidig må kostnadene ved utdanningstilbudet være mindre enn den nytten de har av det. Vi ønsker i dette prosjektet å jobbe med å få fram en eller flere modeller for fleksibel skreddersydd nettbasert utdanning i bedriftene. Under er en skisse av hvordan en slik modell kan se ut. 7

8 En bedrifts samlede kompetansebehov System for kompetansekartlegging Kartlegger Består av De ansattes ulike behov Formidler behovet for Dekker Læringsobjekter innen ulike fagområder (eks. småskala mat, IT-fag, miljø og kvalitet) Hentes inn i De aktuelle læringsobjektene Utvikler Nettbasert utdanningsmiljø Universitet og høgskoler Utvikler / tibyr Det starter med at en bedrift eller organisasjon opplever et kompetansebehov. Det kan være antagelser om et framtidig behov for kompetanse eller et opplevd behov for kompetanse her og nå. Bedriften vil da trolig ønske å dekke dette kompetansebehovet i bedriften generelt og hos den enkelte ansatte spesielt. Kartlegging av kompetanse er et avansert område, og vi ønsker i dette prosjektet å se på noen av de stadig nye løsningene som kommer på markedet. Vi ønsker å teste ut noen av de automatiske IT-baserte løsningene som har blitt lansert i den senere tid for å se om disse kan passe inn i en helhetlig opplæringsmodell mot bedriftene. Når kompetansebehovet er kartlagt må det aktuelle lærestoffet (læringsobjektene) hentes ut fra databasen med utdanningsinstitusjonenes læringsobjekter, og deretter overføres til det nettbaserte læringsmiljøet. I læringsmiljøet får hver enkelt av de ansatte tilgang til de læringsobjektene nettopp de har behov for, for å få dekket sitt kompetansebehov. De ansatte kan da selv via læringsmiljøet på nett tilegne seg den kunnskapen som er spesielt sammensatt for dem på en fleksibel og grei måte. På denne måten har den enkelte gjennom denne modellen fått sitt helt eget opplæringstilbud. Denne modellen virker veldig grei på papiret, men det er mange utfordringer både teknisk, pedagogisk og kostnadsmessig. Det å øke graden av automatisering og finne en rimelig måte å lage læringsobjektene på er en stor utfordring. Kostnadene ved å lage nye læringsobjekter vil kun forsvares dersom det er sannsynlig at de kommer til å bli gjenbrukt. Sannsynligheten for at læringsobjektene vil bli gjenbrukt øker når bedriftene i lagt større grad kan få tilgang til kunnskapen on demand. Hele denne modellen legger opp til at læringsobjektene vil bli en ressurs for bedrifter, organisasjoner og andre som ønsker tilgang til kompetanse og opplæring på en fleksibel måte. Læringsobjektene vil fungere som en avansert type oppslagsverk og regningen blir delt mellom alle de som benytter seg av kompetansen. Det å automatisk sette sammen læringsobjekter i skreddersøm slik at de dekker den enkeltes behov er en stor utfordring. Kompetansebehovet må være kjent, læringsobjektene må foreligge og opplæringssystemet må ta hensyn til den enkeltes behov. Vi ønsker prøve ut de pedagogiske og tekniske sidene ved en slik modell. 8

9 4.2 Test av metoder och modeller i deltagarbaserad utprövning Introduksjon Modellen testas inom tre stycken ämnesområden. Dessa är utvalda utifrån några olika utgångspunkter, mera om detta nedan, men gemensamt för dessa är att: Det finns ett behov på marknaden, vilket bland annat visas genom våra medfinansiärers intresse för att deltaga som provkunder Det finns speciellt hög kompetens hos någon av de inblandade universiteten/högskolorna, kompetens som andra parter får möjlighet att ta del av. (Regionalt mervärde) Den första av de tre ämnesområdena riktar sig till småföretag och nyetablere, de två senare både mot små och stora företag och organisationer. Genom att prova de utvecklade metoderna och modellerna i olika typer av företag och organisationer får vi en god bild av hur de fungerar i olika sammanhang Ämnesområde 1: Småskalproduksjon av mat og upplevelser Utvikling av småskala matproduksjon er ei næring med mye aktivitet i regionen. Trøndelagsfylkene er en viktig region i Norge med spesielt store omstillingskrav, og det er betydelig aktivitet innen etablering av småbedrifter som foredler mat og selger opplevelser. I Jämtlandsområdet har det tradisjonelle landbruket møtt utfordringene tidligere som et resultat av at Svensk landbrukspolitikk har vært noe annerledes siden 70- og 80 tallet. Her har utvikling innen småskala og bygdenæringer startet tidligere. I dag er imidlertid utfordringene på begge sider av grensen mye de samme. I norsk landbruks- og distriktspolitikken har nyskaping og innovasjon i næringa fått stadig økt oppmerksomhet (St.meld. 19 :Om norsk landbruk og norsk matproduksjon (1999), St.meld. 34: Om distrikts- og regionalpolitikken (2001). Omfanget av tilleggsnæringer i landbruket er nå så stort at man bør ha et bredere kompetansetilbud på høgskolenivå retta mot denne næringa. Det viser seg også at det er flest kvinner som starter med småskala produskjon tilknyttet landbruk. Kvinner i etableringsfasen med familie er ofte mer avhengig av et fleksibelt studieopplegg for å greie å gjennomføre dette. Denne utviklinga har vært grunnlaget for etablering av en kurspakke på 30 studiepoeng for småskalaprodusenter. HiNT har utviklet kurset i samarbeid med HiST, avd for mat og medisinsk teknologi og Navet for småskalamat på Mære landbruksskole. Kurspakken gjennomføres for første gang nå i perioden Det er høstet gode erfaringer fra dette opplegget og vi ser nå behovet for å utvikle et mer omfattende og fleksibelt tilbud som er attraktivt for en større målgruppe. Dette skal nå utvikles til å bli et heltidstilbud på til sammen 60 studiepoeng. Studiet skal også kunne følges på deltid over lenger tid eller ved å plukke enkeltkurs. Mål 9

10 Styrke vekstvilkårene for nye næringer basert på distriktets ressurser ved å øke kunnskapsgrunnlaget i regionen innen småskala produksjon. Bidra med nettbaserte opplæringsmoduler rettet mot de som skal jobbe med etablering og videreutvikling av nye næringer i landbruket. Øke kompetansetilbud retta mot kvinner i distriktet. På denne måten kan vi nå ut til flere i distriktene (glesbygden) og en reduserer kostnadene med samlinger og reiser. Rent konkret skal vi se på muligheten for å øke nettstøtten i de ulike kurs som skal utvikles for årsstudiet. Tidligere har meste av undervisningen foregått gjennom fysiske møter på samlinger. En del av innholdet går på praktisk produksjon og tema som ikke er like lett å formidle i skriftlig form og er i utgangspunktet en utfordring nettpedagogisk sett. Den teknologiske utviklingen innen multimedia og nettpedagogikk gir imidlertid potensiale for at mer av undervisningen kan foregå via Internet. Vi ønsker derfor å teste ut nye metoder/løsninger for å øke nettstøtten i undervisningen i dette fagområdet. Konkrete fag som skal utvikles er: Praktisk produksjon Salg av mat og opplevelser Ideutvikling og entreprenørskap Trygg produksjon og servering av mat. Ledelse av egen virksomhet Faginnholdet skal ikke utvikles gjennom dette prosjektet, men vi ønsker å utvikle enkelte moduler innen disse fagene som kan tilrettelegges for aktiv bruk av nettet. Dette vil vi komme fram til i samarbeid med resten av prosjektgruppa (NTNU, HiST, Mittuniversitetet) og aktører fra næringa på begge sidene av grensen. Det er gode muligheter for å bruke film, streaming, bilder/tekst, animasjoner mm. Jämtlands län har idag en ledande roll i Sverige på området lokal produktion av livsmedel och upplevelser. Ett intensivt arbete pågår för att skapa intresse kring lokalt producerad mat. Ett exempel på detta arbete är det EU-stödda projektet Mer Värd Mat. En annan aktivitet är projektet Eldrimner, ett resurscentrum för tillämpad kunskap som hjälper igång och stödjer företagare inom den småskaliga livsmedelsförädlingen, bl a genom utbildningar och seminarier på olika områden. Projekt för samarbete över gränsen inom området pågår också, som t ex Interregprojektet Gränslöst Landsbygdsföretagande i vilket deltagande landsbygdsföretagarna genom samverkan ska vidareutveckla och förverkliga sina affärsidéer och därigenom uppnå ökad lönsamhet, flexibilitet och uthållighet. Projektet Nätbaserad Uppdragsutbildning kan understödja arbetet i dessa projekt genom att utveckla och pröva ut metodik och teknik för nätbaserade utbildningar inom området och göra utbildningsmoduler tillgänglig via nätet. Projektet kan bidraga till ett förstärkt utbyte av kunskaper och erfarenheter åt båda hållen över gränsen Ämnesområde 2: Datateknik / datavetenskap (IKT ) Fagområdet IKT har vi valgt ut av flere årsaker. En av årsakene er at HiST i en årrekke har jobbet med nettbasert undervisning innen IKT, basert på eget utviklet lærestoff. Mye av dette 10

11 lærestoffet foreligger i leksjoner som læringsobjekter og vil derfor egne seg godt i en læringsobjektdatabase når vi skal eksperimentere med individtilpasset utdanning i praksis. Med utgangspunkt i leksjonene kan vi gjøre reelle tester av modellen og de tekniske løsningene mot en eller flere bedrifter eller organisasjoner som har et kompetansebehov innen IKT. Den viktigste årsaken til at vil har valgt ut IKT som et av fokusområdene for kompetanseheving i dette prosjektet er det faktum at effektiv bruk av IKT er en av de mest sentrale konkurransefaktorene for det private og offentlige næringslivet i regionen. Behovet for IKT kunnskap i samfunnet generelt og i regionen spesielt er stadig økende. Det kan dreie seg om alt fra teknologibedriften som skal ta i bruk sitt nye avanserte styringssystem for produksjon av bremsefølere til bilindustrien, til småskalaprodusenten av elgpølse som skal lage en hjemmeside for å promotere sitt produkt. Vi vil gjennom den nye opplæringsmodellen og bearbeiding av nye og eksisterende læringsobjekter kunne tilby det private og offentlige næringslivet i regionen en fleksibel og rimelig IKT-utdanning/kompetanse skreddersydd etter deres virkelige behov. Vi lever i dag i et IT-samfunn. Dette medfører i praksis at så godt som alle som skal starte, drive eller jobbe i en bedrift har behov for en viss grad av IT-kompetanse. Behovet for IKTkompetanse vil tildels være svært forskjellig mellom de ulike bedriftene, og de ansatte i bedriftene. Nettopp dette faktum gjør at opplæring og tilførsel av IKT-kompetanse egner seg perfekt i den nye modellen for Nätbaserad Uppdragsutbildning. Et annet viktig aspekt ved IKT er at dette er et fagområde som i særlig grad er i stor endring slik at bedrifter og organisasjoner til en hver tid har behov for oppdatert kompetanse. Det vil med andre ord være et meget stort marked som ønsker en rimelig, tilpasset og effektiv opplæring innen dette fagområdet. En innsats på dette fagområdet i et slik prosjekt vil derfor være en investering som vil gi langsiktig avkastning for alle bedrifter og organisasjoner i regionen som har behov for tilgang til rimelig og fleksibel kompetanse innen IKT. Aktuelle fagområder vil være opplæring i webpublisering og webdesign, samt bilde- og videoproduksjon, men også mange andre IT-områder. Emnene tilbys som Internettbasert fjernundervisning, undervist ved hjelp av skriftlig undervisningsmateriell, video, animasjoner og oppgaver (som kan løses gruppevis ved hjelp av samarbeid over Internett eller individuelt). Mål: Bidra til å dekke kompetansebehovet innen IKT hos bedrifter og organisasjoner på en skreddersydd, fleksibel og økonomisk forsvarlig måte. Gi bedriftene og organisasjonene som benytter seg av tilbudet en konkurransefordel ved at de får tilgang til IKT-opplæring/kunnskap on demand Ämnesområde 3: Miljø og kvalitet I det nyligen avslutade UFEME-projektet utvecklades kurser inom miljö och entreprenörskapsområdet. Vi fick då klart för oss att det finns behov av kortare och mer flexibla utbildningar anpassade till behov olika företag, myndigheter och organisationer. Samhällets miljöanpassning gör att kompetenskravet inom miljöområdet ständigt ökar. SACO säger exempelvis i sin skrift Välja yrke : Fler och fler företag börjar självmant fokusera på 11

12 miljöfrågor i sin verksamhet, men även från myndighetshåll höjs ständigt kraven på uthållighet och förnyelsebarhet. Framtidens miljöanpassning kommer att innebära ett stort behov av miljökunniga personer som är flexibla och kan arbeta som entreprenörer." Detta kompetensbehov kan mötas bl.a. genom att man skapar ett utbildningsutbud för flexibel successiv kompetensuppbyggnad utifrån kundens behov och önskemål. Miljökompetensen hos företag i Jämtland-Tröndelag är relativt god bl. a. genom att många företag arbetat med miljöledningssystem i projektet Nordens gröna bälte. Denna kompetens kan utvecklas vidare och nyttjas i bl.a. miljödriven produkt- och affärsutveckling. Flexibla kurser och kursmoment i miljödriven produktutveckling (t.ex. ecodesign och livscykelanalyser), miljödriven affärsutveckling (t.ex. miljömarknadsbedömningar och olika former av kalkylering) och miljödriven näringslivsutveckling (fr.a. till myndigheter) kan tas fram och erbjudas regionens aktörer. Ett av de områden som då kan utvecklas är miljöteknikområdet. Världsmarknaden för miljöteknik är snabbt växande och är enligt OECD en av världens viktigaste framtidsbranscher. I Sverige uppvisar miljöteknik den största exporttillväxten bland alla svenska branscher. Svenska aktörer är särskilt respekterade för systemlösningar och helhetssyn på olika miljöproblem, enligt Exportrådet. På Mittuniversitetet bedrivs utbildning och forskning inom miljövetenskap-miljöteknik området bl.a. i det treåriga Internationella ekoteknikprogrammet samt magisterprogrammet Ekoteknik och hållbar utveckling. Denna kompetens kan nyttjas till att skapa tillväxt i regionen. Många företag arbetar med kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem. Företag som arbetar med dessa system har bättre förutsättningar att bli effektiva och lönsamma. En del företag ser dock dessa system som dyra och tidsödande. Det finns därför ett behov av att bättre integrera kvalitets- och miljöledningssystem samt arbetsmiljöfrågor till en fungerande helhet som också kan passa mindre företag. Ett system av flexibla valbara kursmoment som kan anpassas i tid och rum efter de olika företagens, organisationernas samt myndigheternas behov inom dessa områden skulle kunna vara en viktig utvecklingsfaktor för regionen. 5 Förväntat resultat 5.1 Allmän beskrivning Projektet kommer att leda fram till en eller flera modeller för nätbaserat kompetensutveckling som är testade och utvärderade i ett antal testföretag / organisationer. Projektets resultat kommer också bestå av ett antal lärmoduler inom ämnesområdena Småskalaproduksjon av mat og opplevelser, Datateknikk / datavitenskap, Miljø- og kvalitetsarbeid. Varje modul kommer att vara fristående och tillgänglig on demand över nätet. Projektet kommer också att bestå i att ett antal personer fått tillfälle att deltaga i praktisk kompetensutveckling med hjälp av dessa moduler. Resultatet av ett lyckat projekt kan också vare en gemensam resurs som förvaltar i projektet utvecklat material och utvecklar nya lärmoduler som kommer att vara tillgängliga för projektets parter. Den modell för nätbaserad uppdragsutbildning som skapats kan utvecklas vidare inom ramen för denna gemensamma resurs. 12

13 5.2 Indikatorer 1b. Undanröja upplevda gränshinder eller gränsbarriärer som försvårar samarbete eller dylikt men som ej är av formell karaktär i form av lagar och regelverk. Antal gränshinder undanröjda gränshinder anges som 3. Här avses gränshinder av den typen att institutionerna på de olika sidorna om gränsen inte kan använda samma kurser och samma kursmaterial. Inom tre ämnesområden enligt ovan kommer kursinnehåll att harmoniseras och gemensamt material kommer att skapas som kommer att kunna användas på bägge sidor om gränsen 2a. Nya nätverk som bildats i projektet och som består efter projektslut. Ett nätverk består av tre eller flera organisationer. Antal nätverk anges till 3, här avses de nätverk av ämnesspecialister/lärare som skapas inom de tre utvalda ämnesområdena. 2b. Deltagande företag/organisationer/institutioner/motsvarande i nätverk över nationsgränser. Antal deltagande organisationer anges till 4, här avses HiNT, HiST, MiUn och NTNU. Till dessa fyra kommer dessutom de testkunder vi kommer att arbeta med som också kommer att bygga kontakter över gränsen. 3a. Nya arbetstillfällen i företaget/organisationen som skapats som en direkt följd av projektets verksamhet, som finns kvar direkt efter det att Interreg-stödet upphört och som inte skulle ha funnits utan projektet. Här anges i ansökan 3 kvinnor och 3 män. Med dessa avses arbetstillfällen som skapas för fortsatt utveckling av nätbaserad uppdragsutbildning. Projektet syftar till att skapa modeller för uppdragsutbildning som gör det möjligt för institutionerna att öka verksamheten och även sälja utbildning till andra regioner i Norge och Sverige och även utomlands. Resultatet av ett lyckat projekt kan vara en gemensam resurs som förvaltar i projektet utvecklat material och utvecklar nya lärmoduler som kommer att vara tillgängliga för projektets parter. Den modell för nätbaserad uppdragsutbildning som skapats kan utvecklas vidare inom ramen för denna gemensamma resurs. 3b. De arbetstillfällen som bevarats i företaget/organisationen som en direkt följd av projektets verksamhet, som finns kvar direkt efter det att Interreg-stödet har upphört och som skulle ha förlorats om inte projektet hade genomförts. Här anges 2 kvinnor och 2 män. Med dessa avses anställda vid institutionerna som om inte projektet genomförs (på ett framgångsrikt sätt) riskeras att sägas upp. Verksamheten vid institutionerna är utsatt för en stark kostnadspress, genom att ge oss in på en ny marknad räknar vi med att kunna behålla dessa anställda. 4. Företag som deltagit i olika former av kontaktskapande verksamhet över gränsen; mässor, information, rådgivning, andra företagsutvecklingsinsatser, FoU-projekt. Här anges 8 stycken företag. Den nätbaserade uppdragsutbildningen kommer att testas i ett antal olika företag, åtminstone 4 stycken på vardera sidan om gränsen kommer att bli inblandade. Företagen kommer att ingå i den referensgrupp som kommer att skapas för projektet. 5a. Finansierade kompetensutvecklingstimmar (60 minuter), rådgivning, seminarier, klassisk utbildning etc. Här anges 600 utbildningstimmar för kvinnor och 400 för män. Projektet planerar att i företag och organisationer testa de utvecklade lärmodulerna. Att uppskatta antalet utbildningstimmar som uppstår ur detta är mycket svårt. I det tidigare nämnda projektet UFEME uppskattades antalet utbildningstimmar i projektansökan till

14 för kvinnor respektive 800 för män men det verkliga utfallet blev 9400 respektive I NU-projektet kommer en stor del av arbetet att vara att utveckla modeller och strukturer, och vi ger oss in på ett område som är av ännu högre grad av nyskapande och experimenterande varför vi inte tror att vi kommer upp i samma höga tal. Inom ämnesområdet småskalig produktion räknar vi dock med att nå en större andel kvinnor än i UFEME-projektet. 5b.Kompetensutveckling (kurser/insatser). Finansierade kompetensutvecklingsinsatser med gränsöverskridande moment i företag/myndigheter/ organisationer. Här anges antalet 3, med detta avses att projektet kommer att arbeta inom tre stycken ämnesområden. 5c.Kompetensutveckling (deltagande personer). Finansierade kompetensutvecklingsinsatser med gränsöverskridande moment i företag/myndigheter/ organisationer. Här anges 30 kvinnor och 20 män. Precis som i 5a ovan är det svårt att uppskatta hur många personer som kommer att deltaga i deltagarbaserade utprövningar, det beror t ex på hur många testpersoner som de medverkande företagen ställer till förfogande och hur många dessa företag kommer att bli. 11. Forskningsprojekt, interreg-projekt med inslag av forskning. Uppföljningen av projektet kan innehålla forskningsinslag, lämpligtvis delat på två olika projekt efter kundgrupper. Den ena gruppen kan vara småföretag inom området småskalig produktion och den andra gruppen industriföretag med flera anställda. 16. Institutionella samarbeten som bidragit till systemintegration över gränsen. Här anges antalet samarbeten till 4. Med detta avses dels samarbeten inom de tre ämnesnätverken, dels samarbetet inom modellbyggande och utprovning av denna modell. 14

NU, Nätbaserad uppdragsutbildning

NU, Nätbaserad uppdragsutbildning NU, Nätbaserad uppdragsutbildning Utveckling och test av modeller för kompetensutveckling med hjälp av nätbaserad utbildning på akademisk nivå i företag och Velkommen! Tor Atle Hjeltnes Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeidspartnere

Detaljer

Alkoholpolitik i förändring:

Alkoholpolitik i förändring: Alkoholpolitik i förändring: från dryckerna till drickandet i fokus Bengt Ekdahl ValueMerge Consulting - hjälper företag att förstå sina kunder Drickandets utveckling i Sverige 1997-2003 Totalkonsumtionens

Detaljer

Instituttrapport for studieåret 2014-2015

Instituttrapport for studieåret 2014-2015 Instituttrapport for studieåret 2014-2015 Instituttets navn: MEK Instituttrapporten baserer seg på følgende programrapporter (studieprogrammenes navn): Maskin, Elektronikk og IT og Bioteknologi og Kjemi

Detaljer

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter Larvik kommune Drømmen om et studiesenter SkanKomp Ny læring, utveksling av erfaring GEVINST! Ulike tanker om voksnes læring NORGE Voksenopplæring Lovverk som avgrenser Arbeidsretting «Voksenskolen kommer»

Detaljer

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside:

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside: Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Webside: www.norden.org Vad är Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011

Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011 Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011 Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland Todelt opplegg Noen mer generelle refleksjoner

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

Regionalavdelingen. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen.  Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Mulighetene for samarbeid innenfor Interreg: Presentasjon på Workshop Nasjonalpark+ 17.09.13. Jon Halvard Eide, internasjonal koordinator, Vest- Agder fylkeskommune Oppfatning av

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Vinterkonferansen 26. februar 2015 Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Marit Aralt Skaug og Peter de Souza Terningen Nettverk Varför

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441 158 08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.03.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island 2009-09-10 KVALITETSPROSJEKT Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island Del 1. Elver/deltakere I Norge ble det intervjuet 6 elever fra to VO-sentre i Oslo, 3 med lese/skrivevansker (på grunnleggende

Detaljer

Hva vil vi oppnå med ny utdanningsmodell?

Hva vil vi oppnå med ny utdanningsmodell? Ny utdanning Hva er utdanning? Hva vil vi oppnå med ny utdanningsmodell? Økt samfunnssikkerhet Redusert sårbarhet Bedre beredskap Samfunn Bedre beredskap Redusert sårbarhet Bedre samvirke Økt læringsevne

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

Via- M entori ng. - en metod för t ILLväXt och utveck LIng I när Ings LIvet. - en metod e f or vekst og utvik LIng I nær Ings LIvet

Via- M entori ng. - en metod för t ILLväXt och utveck LIng I när Ings LIvet. - en metod e f or vekst og utvik LIng I nær Ings LIvet - en metod e f or vekst og utvik LIng I nær Ings LIvet Via- M entori ng - en metod för t ILLväXt och utveck LIng I när Ings LIvet europeiska unionen europeiskaregionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

Ingrid Tvete Studiekvalitetetsdagene Høgskolen i Lillehammer

Ingrid Tvete Studiekvalitetetsdagene Høgskolen i Lillehammer Hva er sosialt entreprenørskap og hvordan kan dette inngå i undervisningsarbeidet ved høgskolens studier? Ingrid Tvete Studiekvalitetetsdagene Høgskolen i Lillehammer Hva er entreprenørskap? Entreprenørskap

Detaljer

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 Uppföljning och aktivitetsrapport december 2012 för enskild aktivitet 12-05-22 Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 4. Lärande Vad har vi lärt oss? Detta tar vi med oss!

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8277-13

DIARIENUMMER 304-8277-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8277-13 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Mattias Landin Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Utdannings- og forskningskomiteen Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Avansert IKT-kompetanse og IT-sikkerhetskompetanse Det er et stort gap mellom nasjonens samlede avanserte IKT-kompetanse og det behov

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning Att: Jan Marmstål 651 84

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

Hvorfor lærerrollen?

Hvorfor lærerrollen? Hvorfor lærerrollen? Ulik virkelighetsforståelse Mandat: Beskrive og analysere lærerrollen God profesjonsutøvelse? Beskrive lønnsutvikling og arbeidstidsbestemmelser, men ikke anbefale Kunnskapsgrunnlag

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011 SLUTTRAPPORT Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune Januar 2009 Desember 2011 Innhold 1 Innehåll Sammanfattning 1 2 2 Bakgrund 3 3 Projektbeskrivning, målgrupp,

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.08.10 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Produktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet

Produktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet Støperi: Bransjesamling 2015 17-18. november roduktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet V/ Ottar Henriksen Styreleder i Lean Forum Norge og rosjektdirektør i Sintef Raufoss

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Social integrering av människor med psykiska problem

Prosjektbeskrivelse. Social integrering av människor med psykiska problem Vedlegg 1 11.09.08 Prosjektbeskrivelse Social integrering av människor med psykiska problem 2 Innhold INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Jämnlikhet... 3 Etisk mångfald och integrations

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman Kunskapens väg 8 831 25 Östersund Projekt:

Detaljer

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder Presentasjon på seminaret: Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken? Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning

Detaljer

Arrangementer i Verdens beste idrettsregion. Nya och bättre arrangemang. Tør å bli inspirert av andre idretter!

Arrangementer i Verdens beste idrettsregion. Nya och bättre arrangemang. Tør å bli inspirert av andre idretter! Arrangementer i Verdens beste idrettsregion Hva er Verdens beste idrettsregion? Det er en region hvor alle innebyggere har anledning til, og et ønske om å delta litt mer i idrettsaktiviteter. Hvor idrettens

Detaljer

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl 10.00 14.00 Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Hvilket utsagn er du mest enig i? 1. Flere roboter i norsk industri og offentlig sektor er negativt

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

Videresalg av brukte EV fremdriftsbatterier

Videresalg av brukte EV fremdriftsbatterier Videresalg av brukte EV fremdriftsbatterier Erik Fyrie-Dahl, Product Support Manager Nissan Nordic 05.10.2017 www.nissan-global.com Gjennbruk og/eller endret bruk av fremdriftsbatterier fra biler Mange

Detaljer

NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner. Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02. 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning?

NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner. Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02. 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning? NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02 Hva er e-læring? 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning? jmf. Fjernundervisning 10Nettstøtte Nettundervisning

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: VIKARTJENESTER HELSEPERSONELL LEGESPESIALISTTJENESTER VADSØ Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst.

Detaljer

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia

Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia 1. Information Statusrapport för Landsbygdsutvikling i Skandinavia Projektets NYPS ID: 00140484 Rapportens : 2009/10/01 2010/03/31 Statusrapportnummer: 2 Prioriterat område X 1: Främja hållbar ekonomisk

Detaljer

Forskningsdagene. Ny modell for Læring. John Chambers Cisco Systems: Nettbasert Opplæring I Landbruket

Forskningsdagene. Ny modell for Læring. John Chambers Cisco Systems: Nettbasert Opplæring I Landbruket Forskningsdagene Nettbasert Opplæring I Landbruket John Chambers Cisco Systems: over Internett kommer til å bli så stor at det kommer til å få e-post til å virke som en avrundingsfeil! Ny modell for Læring

Detaljer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning Anna Lindgren 14+15 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F12: Hypotestest 1/17 Konfidensintervall Ett konfidensintervall

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Gränsregion? Dansregion! 2008

Gränsregion? Dansregion! 2008 SLUTTRAPPORT Tørst lokale ungdommer og profesjonelle dansere i samspill EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innholdsfortegnelse 1. Sammanfattning och underskrifter...... 3 2. Bakgrunn

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om nordiskt samarbete kring hållbar offentlig upphandling

BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG. Medlemsförslag om nordiskt samarbete kring hållbar offentlig upphandling BETÄNKANDE ÖVER MEDLEMSFÖRSLAG s betänkande över om nordiskt samarbete kring hållbar offentlig upphandling 1. Utskottets förslag Miljø- og naturressursutvalget forslår at Nordisk råd rekommanderer Nordisk

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Lego Champs Vi kommer fra Søgne Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 12 jenter og 8 gutter. Vi representerer Tangvall skole Type

Detaljer

Testrapport. Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05.

Testrapport. Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05. 2012 Testrapport Alexander Welin, Kristian Johannessen, Snorre Olimstad, Michael Krog, Lena Sandvik Hovedprosjekt av Team Rubberduck 30.05.2012 Forord Dette dokumentet er beregnet for sensor. Dokumentet

Detaljer

Störande ljus vid vägarbeten om natten

Störande ljus vid vägarbeten om natten Störande ljus vid vägarbeten om natten Referat fra møtet 13. mai 2005, Arlanda Deltagande: Tommy Bäckström Vägverket Jan-Erik Elg Vägverket Morten Hafting Vegdirektoratet Anita Ihs VTI Erik Randrup Vejdirektoratet

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Kvalitet i nettbasert utdanning noen refleksjoner. Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland

Kvalitet i nettbasert utdanning noen refleksjoner. Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland Kvalitet i nettbasert utdanning noen refleksjoner Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland Todelt innlegg Noen mer generelle refleksjoner over kvalitet i nettbasert utdanning

Detaljer

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE

MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE MIN ANTECKNINGSBOK MITT NOTATHEFTE Projektet finansieras av: Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Hedmarks-, Østfold- ochav: Akershus Fylkeskommuner. Projektet finansieras

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Vektorvärda funktioner

Vektorvärda funktioner Vektorvärda funktioner En vektorvärd funktion är en funktion som ger en vektor som svar. Exempel på en sådan är en parametriserad kurva som r(t) = (t, t 2 ), 0 t 1, som beskriver kurvan y = x 2 då 0 x

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Bingobanden jr. Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Grensesprengende omsorg

Grensesprengende omsorg 1 Prosjektbeskrivelse 01.09.04. Grensesprengende omsorg - Alternative driftsformer i sosial og omsorgstjenestene 1.0. Innledning Prosjektet Grensesprengende omsorg skal bidra til erfaringsutveksling og

Detaljer

Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett

Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett Interaktiv PDF som metodikk i sykepleieutdanning på nett En ny måte å utvikle e læring med multimedialt innhold som et PDFdokument, publisert i

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Lilla hjälpen Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 11 jenter og 13 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-62-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Torbjörn Berg Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Detaljer

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende #etikk Simen Spurkland, Aftenposten 3.11.15 #teknologi Kratta manegen För att få igång utvecklingen av skolan så att den blir digitalt kompetent

Detaljer

Prosjektbeskrivelse bilaga 2. ecoinside

Prosjektbeskrivelse bilaga 2. ecoinside Prosjektbeskrivelse bilaga 2 Eco INner Scandinavia Innovation & DEvelopment Ett samarbete mellan Akershus, Hedmark, Värmland och Dalarna Innehållsförteckning 1. Innledning... 5 1.1. Kort prosjektbeskrivelse...

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG BISNODE? Bisnode er en betydelig leverandør av Markeds- og Kredittinfo i Europeisk sammenheng. Land 3100 Ansatte BISNODE NORGE AS Bisnode Norge Administrasjon Credit solutions

Detaljer

Periodeplan. For 3-og 4 åringene JANUAR TIL JUNI 2015. Skyttelveien Barnehage AS Skyttelveien 2 3057 Solbergelva Tlf: 32 87 07 50 www.skyttelveien.

Periodeplan. For 3-og 4 åringene JANUAR TIL JUNI 2015. Skyttelveien Barnehage AS Skyttelveien 2 3057 Solbergelva Tlf: 32 87 07 50 www.skyttelveien. Periodeplan For 3-og 4 åringene JANUAR TIL JUNI 2015 Skyttelveien Barnehage AS Skyttelveien 2 3057 Solbergelva Tlf: 32 87 07 50 www.skyttelveien.no Periodeplan for januar til juni 2015 Da er igjen på tide

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Kvinnelige

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Snø ig is.

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Regeringen beslutade den 19 juni 2002 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 8 juni 2005 efter notväxling. Avtal

Detaljer