Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012"

Transkript

1 Uppföljning och aktivitetsrapport december 2012 för enskild aktivitet Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december Lärande Vad har vi lärt oss? Detta tar vi med oss! 1. Planering Mål, mm 3. Uppföljning Vad blev resultatet? Hur märks det i verksamheten? 2. Genomförande Beskriv konkret vad som gjorts Uppföljning Uppföljning ska inom Smil(e) ses som en kontinuerlig granskning, men framför allt ett stöd för varje aktivitet i samband med statusrapporten, två gånger om året, då varje aktivitet lämnar en nulägesbeskrivning. Frågor som varje aktivitet ska besvara och skicka till ansvarig partner senast den 15/12 tillsammans med ifylld rapportmall och en beskrivning från någon genomförd verksamhet under perioden. 1. Planering Vilka mål hade vi för denna period inom vår aktivitet? o Håller vi fast vid vår målsättning? 2. Genomförande Har vi genomfört det vi planerat? 3. Uppföljning 4. Lärande o Vad har vi genomfört Vad blev resultatet? o Hur märks det? Vad har vi lärt oss? o Har vi upptäckt andra och kanske bättre åtgärder? o Detta tar vi med oss till nästa period o Behöver aktivitetsplanen revideras? o Behövs stöd utifrån?

2 Aktivitetsrapport Integrering av undervisning i teknologifag mellom næringsliv/skole (N) Aktiviteter och uppnådda resultat. Redogör för aktivitet enligt beslut och tidsplan. Aktivitet (namn) : Integrering av undervisning i teknologifag mellom næringsliv/skole (N) Ansvarig aktivitetsledare Hans Ole Dyrseth Samarbetspartner (skolor, näringsliv, mm) Porsgrunn videregående skole, Høgskolen i Telemark, STIG og ICG- bedriftene. STIG: Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland ICG: Industrcluster Grenland, Ineos, Yara, Eramet, Norcem NHO Telemark, Kerstin Laue, prosjektleder Kjennskap gir kunnskap ØPD Group, Stathelle, ved Ronny Ervik BIS productionpartner, plastverkstedet ved Kjetil Groa Emerson Process Management, Porsgrunn, ved Kjetil Nilsen og Sylvia Peretti Startdatum för perioden ( ) Slutdatum för perioden ) 3a. Genomförande och uppnådda resultat inom aktiviteten (beskriv kortfattat) Vi har startet oppbygning av verkstedene ved skolen for å tilpasse lokalene til den planlagte undrevisningen som beskrives i prosjektet. Det er kjøpt inn plastmaterialer og utstyr til bearbeiding av plastmeterialer, slikt som plast- sveiseapparater, tråd. Det er bestilt et sett Lego mindstorm som kommer på nyåret. I tillegg til at vi kurser ungdomsskoleelver er nå prosjektet utvidet til å omfatte tådgivere i ungdomsskolen. Dette er meget positiv for prosjektets målsetting. Det meste er nå på plass av planlegging, og vi starter opp med den praktiske gjennomføringen i januar -13 3b. Kostnader som uppkommit i aktiviteten (beskriv per kostnadsslag, personalkostnader, konsultkostnader etc.) Møter, opplæring, konsulenthjelp og innkjøp, tilsammen ca kroner. Hovedsak innkjøp av plast- sveiseapparater.

3 3c. Har det funnits avvikelse i aktiviteten gentemot er ursprungliga beskrivningen av er aktivitet? Avviket er positivt, da samarbeidet med NHO, Kerstin Laue har medført at i tillegg til Elever uderviser elever også er blitt til Elever underviser rådgivere. 7. mars kommer ca 40 rådgivere til vår skole som skal undervisnes i teknologi og kjemi i teknologilab, kjemilaboratorium, prosesshall og verksteder. Vi er i ferd med å bygge opp en arbeidsstasjon for plastbearbeiding i vårt teknologilaboratorium Eventuella övriga upplysningar Målsetning Øke rekrutteringen til realfag og naturvitenskapelige studier gjennom et nært samarbeid med de lokale teknologiske bedriftene. Bidra til å ufarliggjøre og skape en holdningsendring i med hensyn til teknologifag gjennom å vise hvordan denne kompetansen anvendes ute i arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til at flere jenter søker teknologifag. En beskrivning från genomförd verksamheten Vi börjar allt mer närma oss slutet av projektet och de enskilda aktiviteterna har ett halvår kvar innan de ska utvärderas. Styrgruppen ser att otroligt mycket spännande sker ute på skolor och i annan verksamhet. Styrgruppen och vår följeforskare vill nu vid denna statusrapport se exempel från verksamheten. Vad ni konkret har gjort. Denna beskrivning ska inte vara omfattande utan kan beskriva till exempel: En lektion Ett temaarbete Ett undervisningsförlöp Ett delprojekt Mm Skolorna beslutar själva hur de vill beskriva det de gjort. Det kan göras som en text, ett filmklipp, bilder eller på något annat sätt som känns lämpligt.

4 Integrering av undervisning i teknologifag mellom næringsliv/skole (N) Aktivitetsbeskrivelse Vi har bygd opp en oljeseparator i prosesshallen til Porsgrunn videregående skole. Separatoren anvendes til opplæring av prosessoperatører og TAF- elever. Ingeniørstudenter har lært seg styringssystemet DeltaV ved å planlegge, gjennomføre og evaluere et bachelor- prosjekt i forbindelse med den. Emerson Group har stått for kompetanseheving av både studenter og lærere. Lokale industribedrifter har stilt opp og våre studenter og TAF- elever har vært med i planleggingsmøter i samarbeidende bedrifter, BIS productionpartner og Grenland group. Samarbeidet har gitt oss nærmere bekjentskap til disse bedriftene, og har igjen medført at alle våre TAF- elever i 2. Klassetrinn er på BIS productionpartner og lærer om plastmaterialer. Elevene skriver prosjekter om plast, får opplæring i bedrift, og får prøvd seg på diverse plast- bearbeidingsmetoder. Vi ønsker å fortsette denne aktiviteten, nå med henvendelse mot ungdomsskoler og sammen med NHO Telemark, Kerstin Laue, prosjektleder Kjennskap gi kunnskap. Prosjektet har fokus på teknologi og realfag. Her er det behov for å kunne gjøre praktiske øvelser hvor matematikk og fysikk er i fokus. Vi vil sammen med å gjøre en del modifikasjoner på vår separator gjøre spennende prosjekter med egne elever og ungdomsskolene. I tillegg ser vi at vi kan anskueliggjøre mange grunnleggende prinsipper ved vår skole. Aktiviteten har flere delaktiviteter og vil i første omgang rettes inn mor videregående skole. Aktiviteten vil bestå i å bygge om og regulere en oljeseparator. Denne delaktiviteten vil så kunne danne grunnlag for arbeid med didaktikk knyttet til slike aktiviteter mer generelt. Delaktivitetene vil være: Utvikle metoder for langsiktig engasjement fra næringslivet Utvikle metoder for anskueliggjøring av naturvitenskap, matematikk og teknikk i lavere årstrinn (grunnskole og barnehage) Legge til rette for hospiteringer, erfaringsutveksling og skape et tettere samarbeid mellom videregående skole og høyskole gjennom å utnytte fordelene med TAF- tekniske og allmenne fag. Lage modeller og metoder som kan bidra til å vekke motivasjon og interesse for teknologifag i alle de deltagende regioner

5 Vi har følgende lokaliteter og muligheter. Prosesshall :Gjøre enkle praktiske forsøk med vakuum, trykk, damp, olje, vann, Regne og beregne på dette. Teknologilaboratorium: Gjøre praktiske forsøk med ungdomsskoleelever på vårt 12- volt anlegg med kobling av brytere, motstander, aktuatorer og motorer. Montere pneumatiske sylindre og styre disse i sekvens. Regne og beregne på dette. Kjemilaboratorium: Gjøre praktiske forsøk med ungdomsskoleelever, enkle kjemiske reaksjoner hvor elevene kan måle, veie på analysevekter og beregne fellinger og ph. Verksted: Gjøre praktiske forsøk med ungdomsskoleelever, Få kunnskap om diverse bearbeiding og sammenføyningsmetoder, liming, sveising i plast, knekking og bøying. Regne og beregne på dette. Samarbeidspartnere Porsgrunn videregående skole, Høgskolen i Telemark, STIG og ICG- bedriftene. STIG: Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland ICG: Industrcluster Grenland, Ineos, Yara, Eramet, Norcem NHO Telemark, Kerstin Laue, prosjektleder Kjennskap gir kunnskap ØPD Group, Stathelle, ved Ronny Ervik BIS productionpartner, plastverkstedet ved Kjetil Groa Emerson Process Management, Porsgrunn, ved Kjetil Nilsen og Sylvia Peretti Kontaktinformasjon Ansvarlig kontaktperson E-post ansvarlig kontaktperson TLF kontaktperson Hans-Ole Dyrseth Skole / aktivitetsdeltaker E-post lokal ansvarlig Porsgrunn videregående skole NHO Telemark

6 Målsetning Øke rekrutteringen til realfag og naturvitenskapelige studier gjennom et nært samarbeid med de lokale teknologiske bedriftene. Bidra til å ufarliggjøre og skape en holdningsendring i med hensyn til teknologifag gjennom å vise hvordan denne kompetansen anvendes ute i arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til at flere jenter søker teknologifag. Kommentarer 1) I uppföljningen ska det framgå hur aktiviteten har arbetat (juli-dec) med genus och det gränsregionala perspektivet och hur den kommer att arbeta med dessa frågor fram till utvärderingen juni-augusti ) I uppföljningen ska det framgå hur aktiviteten arbetar och kommer att arbeta med dokumentation och kvalitet, så de har ett underlag till utvärdering juni ) Dokumenten, tre stycken (uppföljningen, rapportmallen och beskrivning av någon genomförd verksamhet) ska skickas, av ansvarig för den enskilda aktiviteten, till ansvarig partner senast den 15/ Dessa dokument ska sedan skickas vidare av landskoordinatorn till projektledare i samband med inskickandet av varje lands sammanställda statusrapport senast den 1/ ) Varje enskild aktivitet ska beskriva i rapportmallen vilka kostnader som uppkommit under julidec 2012 per kostnadsslag (se rapportmall punkt 3b). Glöm inte tidsrapporterna och att även ta med dessa kostnader i rapportmallen. Håkan Cajander Projektledare Smil(e) Jonas Åberg Ekonom i Smil(e) Halmstad

Utvärdering av IT och lärkulturer

Utvärdering av IT och lärkulturer Utvärdering av IT och lärkulturer Ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och Høgskolen i Nesna Peter Östbergh, HiNe Laila Johansen, HiNe Peter Bergström, UmU Pris kr. 85,- ISBN 82-7569-109-5 ISSN

Detaljer

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering

Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering ØF-notat nr. 19/2011 Evaluering av prosjektet Næringslivet som motor for inkludering - et interreg-prosjekt mellom Hamarregionen Utvikling og Karlstads kommune av Tina Mathisen og Linda Harkman Centrum

Detaljer

Nordplus Horisontal 2013 Application

Nordplus Horisontal 2013 Application Nordplus Horisontal 2013 Application 1.Start - Basis informasjon 1.1. Prosjektinformasjon Prosjekttittel Flerspråkighet i Norden - IKT och andraspråksinlärning Prosjektnummer 1.2. Tilgang til søknaden

Detaljer

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker?

Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Er undervisningsopplegget årsak til at mange elever har matematikkvansker? Har vi tillräcklig samordning av undervisningen i praktik och teori? Hur anpassar vi våra undervisningsmetoder till våra elevers

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011 SLUTTRAPPORT Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune Januar 2009 Desember 2011 Innhold 1 Innehåll Sammanfattning 1 2 2 Bakgrund 3 3 Projektbeskrivning, målgrupp,

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

Søknad om midler til feministisk selvforsvar

Søknad om midler til feministisk selvforsvar Søknad om midler til feministisk selvforsvar Info om søker: Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom Organisasjonsnr: 971524669 Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21933350 Kontonr: 7874

Detaljer

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete

En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket. Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng En viss bromskraft mot det nya, men inte för mycket PIM og læreres forholdningsett til IKT PIM and teachers attitude

Detaljer

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no

RAPPORT FOR 2011. - utprøving i faget utdanningsvalg. aase.bergmann@bergen.kommune.no RAPPORT FOR 2011 - utprøving i faget utdanningsvalg aase.bergmann@bergen.kommune.no Rapport for 2011 INNHOLD: 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Målsetting for prosjektet 3. Aktiviteter for å oppnå målsetting

Detaljer

Risk Management Nytt. Nr. 1-2005 INNHOLD: Gode resultater. Scandpower - Hydro. Utdrag fra vår historie. Ormen Lange landanlegg. Järnvägssäkerhet RAMS

Risk Management Nytt. Nr. 1-2005 INNHOLD: Gode resultater. Scandpower - Hydro. Utdrag fra vår historie. Ormen Lange landanlegg. Järnvägssäkerhet RAMS Risk Management Nytt Nr. 1-2005 INNHOLD: Gode resultater Scandpower - Hydro Utdrag fra vår historie Ormen Lange landanlegg Järnvägssäkerhet RAMS AF gruppen Dykkeanalyse Flyvedlikehold og sikkerhet Riskanalys

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Skoletilbud, 5.-7. årstrinn 2011-2012

Skoletilbud, 5.-7. årstrinn 2011-2012 Skoletilbud, 5.-7. årstrinn 2011-2012 Med stjerner i øynene! Generell informasjon Nordnorsk vitensenter har lagt om sitt undervisningstilbud etter innflyttinga i de nye lokalene i Tromsø og har et spennende

Detaljer

Interregional Innovasjon Sverige-Norge 2010-2012. Prosjektbeskrivning

Interregional Innovasjon Sverige-Norge 2010-2012. Prosjektbeskrivning 2 Prosjektbeskrivning Interregional Innovasjon Sverige Norge 2010-2012 Fornybar energi och Upplevelseindustri/turism Sør Trøndelag Nord Trøndelag Jämtlands län Västernorrlands län 3 1. Sammanfattning Generell

Detaljer

Samisk høgskoles årsrapport 2013. Side 1 av 76

Samisk høgskoles årsrapport 2013. Side 1 av 76 Side 1 av 76 RAPPORT OG PLANER 20132014 ÅRSRAPPORT 2013... 3 SÆRSKILT RAPPORTERING 2013... 29 ÅRSPLAN 2014... 33 VEDLEGGSLISTE... 76 Sist endret: 14.03.2014 18:19 Årsrapport 2013 INNLEDNING Samisk høgskoles

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integration och inklusion bland unga.

Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integration och inklusion bland unga. Hur kan de nordiska folkhögskolorna arbeta för integration och inklusion bland unga. Et Nordplus-prosjekt. Prosjektnummer: NAPD-2013/10221 http://www.nordplusonline.org/ Båten Vågar - Lofoten folkehøgskole

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

Gal dat oahppá go stuorrola

Gal dat oahppá go stuorrola Gal dat oahppá go stuorrola Hvordan styrke det samiske perspektivet i skolen? Et skoleinitiert forskningsprosjekt ved to skoler/førskoler/ fritidshem i svensk Sápmi Arbetsrapport 17.09 07 Asta Mitkijá

Detaljer

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Partnere i Landsbygdsutvikling i Skandinavia Danmark: Norddjurs kommune, Skive kommune, VIA University College, Videncentret for Landbrug Norge:

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015

Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015 Presentasjon av resultater TAF undersøkelsen 2015 Innledning: Noen bedrifter har i lengre tid lurt på hvordan det egentlig går med TAF elevene som vi invester så mye tid i. Er det hensiktsmessig å ha en

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO

ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO ÅRSRAPPORT 2014 03 04 08 10 12 13 14 15 16 18 20 22 28 ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO

Detaljer