Profesjonsfaglig digital kompetanse: Hva er det, og hvordan kan vi utvikle det?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonsfaglig digital kompetanse: Hva er det, og hvordan kan vi utvikle det?"

Transkript

1 Profesjonsfaglig digital kompetanse: Hva er det, og hvordan kan vi utvikle det? Skolelederdagen Ledelse og kompetanse i fremtidens skole Andreas Lund ProTed/ILS 1

2 1. Teknologisyn 2. Læringssyn 3. Fagsyn 4. Praksis: Design for læring og undervisning Underliggende premiss: skole som løst koblet system, relasjonell ekspertise i møtet mellom ledelse, lærere og klasse. 2

3 Rapporter/Forskning viser at PfDK er en dobbel utfordring : egen kompetanse + befordre elevenes produktive og relevante bruk av IKT PfDK er svakt operasjonalisert, både i LU og i profesjonsutøvelsen Er tilfeldig integrert, opprettholdt av ildsjeler Lite utviklet faglig profil Dårlig forankret i ledelsen, både LU og skole «strekk i laget» Nykvalifiserte lærere finner ingen sammenheng mellom LU og profesjonsoppgaver. Blir selvvlærte. 21st century skills & beyond! Ludvigsen-utvalget. 3

4 4 Teknologi #1

5 5 Teknologi #2

6 Teknologi #3 Artefakten ( art + fact ) representasjon av kollektive innsikter inngang til kulturer lim i kulturer endrer kulturer (handlinger, praksiser) Opphever begrensninger i tid og rom Konsekvenser? 6

7 2. Læringssyn a) Epistemologi. Kompetanse. b) Plagiat. Copy- paste. c) Performativ kompetanse. (Klasseledelse, digital dannelse, individ-kultursamfunn ) 7

8 Epistemologi og kompetanse Kognisjon blir eksternalisert, og har gjort problemløsing ugjennomsiktig («black box»). Kompetanse fremstår som «performativ» (Säljö, 2011). vurdering!? 8

9 Men allerede de gamle grekere Sokrates: folk begynner å stole på nedskrevne notater, dette ødelegger minnet, tekst og alfabet vil skape hukommelsessvikt «i de lærendes sjel» fordi de ikke trenger å bruke sin hukommelse. (Etter Platon i «Phaedra», 360 fkr, gjengitt i Wolf, 2008) 9

10 10 Ctrl+c Ctrl+v

11 11

12 Digital kompetanse. You will soon get the hang of driving in Berlin with its wide, long avenues and main roads and civilised traffic. Right of way is to traffic coming from the right - a diamond shaped yellow sign means you have right of way. (http://www.berlin.de/english/index.html) U zult spoedig hangt van het drijven in Berlijn met zijn brede, lange wegen en hoofdwegen en beschaafd verkeer worden. Het recht van manier is aan verkeer dat uit het recht komt - een diamant gestalte gegeven geel tekenmiddel u juist van manier hebt. (http://babelfish.altavista.com/ ) Finn frem til tre ulike tolkninger av Ibsens «Gengangere». Hva skiller dem? Hvilken tolkning samsvarer best med din forståelse av stykket? Hvorfor? 12

13 13 Resultat av tre ulike oversettelselsesverktøy. Hvilken er best? Hvorfor?

14 Figur Elevenes vurderinger av eksamensformens relevans for måten man arbeider på utenfor skolen Elever - forsøksskoler: Eksamensformen gjenspeiler måten man arbeider på utenfor skolen i større grad enn eksamen uten tilgang til Internett Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Vet ikke Elever - referanseskoler: Eksamensformen (uten Internett) gjenspeiler måten man arbeider på utenfor skolen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 14

15 15

16 Pedagogikk/Læringsvitenskap: Teknologier støtter ikke nødvendigvis læring slik vi har forstått/forstår det: de transformerer betingelsene for læring (ny «kommunikasjonsøkologi»), læringsprosessene, hvordan vi skal forstå læring, og dermed hvordan vi skal kunne dokumentere og verifisere læring. 16

17 17

18 3. Fagsyn IKT ikke bare et generisk element, men høyst fagspesifikt Naturfag/Realfag: kunnskapsrepresentasjoner, simuleringer, modeller, prosesser, konseptuell forståelse, forklaringer og naturvitenskapelige metoder, «forskerspiren» Språkfag: utvidet tekstbegrep, multimodalitet, polykontekstualitet, kommunikasjon uavhengig av tid og rom, nye sjangre, nye konvensjoner, registre, - og hva er en «feil»??? Samfunnsfag/Historie: ubegrenset, men fragmentert/motstridende informasjon, helhetlige vurderinger/synteser, kildekritikk Estetiske fag: kreativitet, nye uttrykksformer, «sampling»... 18

19 «Performative competence» «Lingvo» vs. samsvarsbøyning, kasus etc. 19

20 Flerfaglighet! 20

21 Å forstå noe i periferien av vår horisont... Beslan, sep døde, 188 barn 21

22 4. Praksis: Lærer som designer Design Plan Oppgaver, omgivelser, forløp Lærers design og elevens design: gjensidig konstituerende for læring 22

23 Oppgavedesign S2 S1 23

24 S1 Alternativer, utvalg, kritisk konflikt, informasjonstrengsel... «Transformative Agency» S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 24

25 TWEAK Learning environments of the future InterMedia: Tweaking Wikis for Education and the Advancement of Knowledge Designet: Oppgaver aktiviteter teknologier vurdering i sammenheng! 25 25

26 26 3. praksiser

27 Oppgaver... Bygg en «typisk» engelsk by Uttrykk for anglo-amerikansk kulturpåvirkning Skriv en kollektivt forfattet innvandringshistorie fra nærmiljøet Gjenutspill den kalde krigen og vurder/diskuter argumentene 27

28 Elevstemmene I like this because it is a win/win situation. To help others and get help back is nice. Co-operating is very important in our daily lives and our future jobs! I like this because we so easily can compare and share information on what we know and what we do not know about the American way of living We never worked alone, and many helped me with my work It doesn t matter if it is yours or others. This way it is possible for people to argue and discuss Because then I don t have to be afraid of making a mistake cause there will always be someone there to clear it up! Someone can change what you have written, even when you know what you have written is correct My texts got deleted You socialize in a weird way 28 28

29 Lærerstemmen ( ) Jeg mistet elevene (.) det var vanskelig å spore dem, for meg som lærer, som hadde bidratt med det, og jeg følte at jeg mistet elevene, jeg visste ikke hvor jeg skulle gå for å kunne veilede dem ( ) fordi, som regel er det ikke noe stort rom for en lærer ( ) det blir en separat verden ( ) de [elevene] har en tendens til å forsvinne inn I sin separate verden og det blir vanskelig for meg å veilede dem og holde på min rolle som kunnskapsformidler ( ) Jeg vet ikke hva som er sluttproduktet, hva jeg skal vurdere til slutt 29

30 30 30

31 31

32 Metcalf's law: antall relasjoner mellom deltakere = n(n - 1)/2 Eksempel a) med 12 elever b) helklasse c) nettverk a) 12(12 1)/2 = 12 x 11 = 132 / 2 = 66 mulige relasjoner b) 30(30 1)/2 = 30 x 29 = 780 / 2 = 435 mulige relasjoner c) 120(120-1)/2= 30 x 29 = 14280/2 = 7140 mulige relasjoner 32

33 To nye kriterier Hvordan relaterer dine bidrag seg til oppgavens overordnede problemstilling? Vis relevansen. Hvordan relaterer dine bidrag seg til en eller flere av de andres bidrag? Vis relevansen. 33

34 Omløpshastigheten på gyldig kunnskap... - The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Professor Chris Dede, Harvard - No society educates its young to live in a different society Professor David R. Olson, U of Toronto 34

35 Etterlysning: PfDK Tømte, C., Kårstein, A., & Olsen, D. S. (2013). IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Oslo: NIFU. Gudmundsdottir, G. B., Loftsgarden, M., & Ottestad, G. (2014). Nyutdannede lærere. Profesjonsfaglig digital kompetanse og erfaringer med IKT i lærerutdanningen. Oslo: Senter for IKT i utdanningen. Ludvigsen-utvalget. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. NOU 2015:8. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Sharples, M., McAndrew, P., Weller, M., Ferguson, R., FitzGerald, E., Hirst, T., & Gaved, M. (2013). Innovating Pedagogy Exploring new forms of teaching, learning and assessment, to guide educators and policy makers. Open University Innovation Report 2. Milton Keynes: The Open University. Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., & Estrada, V. (2013). Technology Outlook for Norwegian Schools : An NMC Horizon Project Regional Analysis. Austin, Tx.: The New Media Consortium. Lærerløftet, s. 42: «gjennomgående svakt forankret i lærerutdanningene» 35

36 Våre svar Hauge, T. E., Lund, A., & Vestøl, J. M. (2007). Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design [Teaching in transformation: ICT, activity, design]. Oslo: Abstrakt forlag. Lund, A., & Hauge, T. E. (2011). Designs for Teaching and Learning in Technology Rich Learning Environments. Nordic Journal of Digital Literacy(4), Hauge, T. E., & Lund, A. (Eds.). (2012). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Lund, A., Furberg, A., Bakken, J., & Engelien, K. (2014). What Does Professional Digital Competence Mean in Teacher Education? Nordic Journal of Digital Literacy 9(4), Furberg, A., Lund, A. (under utgivelse). En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer? Muligheter og utfordringer i teknologirike læringsomgivelser. I Digital læring i skule og lærarutdanning, Oslo:Universitetsforlaget 36

37 37

38 PfDK som design og integrasjon: Oppgaver ressurser aktiviteter vurdering i sammenheng! Et spørsmål om ledelse og kompetanse på alle nivåer! 38

Hva skal til for å få fremragende lærerutdannere? Andreas Lund Forskerforbundet, 22. april 2015

Hva skal til for å få fremragende lærerutdannere? Andreas Lund Forskerforbundet, 22. april 2015 Hva skal til for å få fremragende lærerutdannere? Andreas Lund Forskerforbundet, 22. april 2015 1 Pedagogen Fagdidaktikeren Den innleide læreren Mentoren Veilederen Skolen som system De andre fakultetene

Detaljer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer Alternativ 2: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en virksomhet du kjenner. Dagens teknologi har et stort potensiale for samarbeid, delaktighet

Detaljer

Lars Vavik Høgskolen Stord/Haugesund

Lars Vavik Høgskolen Stord/Haugesund Lars Vavik Høgskolen Stord/Haugesund Læremidler jeg brukte i min klasse Porsgrunn 1975 3 Pedagogiske program (Interactive Educational Technology) Stanford University 1982 Veiledning Visualisering Simulering

Detaljer

IKT og ett steg videre

IKT og ett steg videre IKT og ett steg videre Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Foto: HaywireMedia/fotolia.com av trond eiliv hauge Digitale teknologier og medier siger langsomt inn i de ulike hjørnene av skolens virksomhet,

Detaljer

FORMATERING. Lyotard. digital kompetanse 1-2006 1

FORMATERING. Lyotard. digital kompetanse 1-2006 1 FORMATERING Enhver form for teknologi, begyndende med skriften betragtet som en techne, er et artefakt, som gør det muligt for dens brugere at oplagre flere informationer, at styrke deres kompetence og

Detaljer

En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk

En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS En læreverkstudie av overgangen fra skolematematikk til universitetsmatematikk Sindre Hellan MAT-3906 Master i matematikk lektorutdanning

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Digital kompetanse i yrkesfagene I hvilken grad gir bruk av digitale verktøy i undervisningen yrkesrettet kompetanse? Geir Østengen Fakultet for lærerutdanningen

Detaljer

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Chris Dede No society educates its

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?

Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs? Magnus Johansson og Magnus Nohr Masterstudium IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og

Detaljer

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.

Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1. Innholdsliste 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og formål...1 1.2 Beskrivelse og tilnærming til fagområdet...3 1.3 Problemstilling...6 1.4 Disponering av masteroppgaven...8 1.5 Oppsummering...8 2 Teori...9

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Faglig forsvarlig praksis

Faglig forsvarlig praksis Master i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Faglig forsvarlig praksis Hvordan utvikle en tverrfaglig, praktisk og yrkesrelevant opplæring ved vg1 programområde helse- og sosialfag? Hva

Detaljer

Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell

Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 5 1. Morgendagens skole og digital dannelse en visjon... 7 2. Begrepsdefinisjoner... 8 2.1 Den fjerde basisferdighet...

Detaljer

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) Lise Vikan Sandvik, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Inger Dagrun Langseth,

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Veien videre Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser

Veien videre Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser Silje Sønsterudbråten Veien videre Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser Silje Sønsterudbråten Veien videre Evaluering

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

MASTEROPPGAVE Yrkespedagogikk. Fra personlig erfaring til kollektiv kunnskap

MASTEROPPGAVE Yrkespedagogikk. Fra personlig erfaring til kollektiv kunnskap MASTEROPPGAVE Yrkespedagogikk Master thesis in vocational pedagogy 2012 Fra personlig erfaring til kollektiv kunnskap Hvordan kunnskapsdeling kan øke kompetansen hos ambulansearbeidere. The very process

Detaljer

for det individuelle!

for det individuelle! Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Med for det individuelle! Å undervise både med hodet og hjertet sett i et humanistisk, pedagogisk perspektiv for å forebygge frafall i

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner?

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET Er jeg interessert i fagområdet? Hva kommer det til å koste av tid og krefter? Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? Er jeg god nok? Hva slags medstudenter og

Detaljer

IKT i matematikkfaget

IKT i matematikkfaget IKT i matematikkfaget En studie av matematikkoppgaver myntet på heldigitale læringsmiljøer i den videregående skolen Marius Nilsen Veileder Ingvald Erfjord Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger

Skriftserie. Konferanserapport. No. 4-2006. IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Skriftserie Konferanserapport No. 4-2006 IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 21. og 22. november 2005 Forside: Besøk på matematikksenterets

Detaljer

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN et aksjonsforskningsprosjekt med utgangspunkt i relasjoner og materialitet Ulrika Oterholm 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring

PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring Beverley Freedman, 2015 Versjon med original og oversettelse Oversettelse: Heidi Dickinson 16.04.2016 Til oversettelsen: Refleksjon til begrepet Instructional leadership.

Detaljer