Hva skal til for å få fremragende lærerutdannere? Andreas Lund Forskerforbundet, 22. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skal til for å få fremragende lærerutdannere? Andreas Lund Forskerforbundet, 22. april 2015"

Transkript

1 Hva skal til for å få fremragende lærerutdannere? Andreas Lund Forskerforbundet, 22. april

2 Pedagogen Fagdidaktikeren Den innleide læreren Mentoren Veilederen Skolen som system De andre fakultetene 1. Premiss. Hvem er lærerutdanneren? Lærerutdanning som en historisk situert sosial praksis. Kan ikke adresseres på individnivå 2

3 2. Bakteppe. AERA 2015 Ca deltakere Ca 2800 presentasjoner Minimalt om lærerutdannere! Fokus på programmer. Proletarisering (Ellis, 2015) Lite mobilitet, lokalt fokus (Struyven & Valcke, 2015) Diskurser, refleksjoner Hvor er handling, aktivitet, objekt? 3

4 Forskning på lærerutdanning Research on teacher accountability, effectiveness, policies Research on teacher preparation for the knowledge society Research on teacher preparation for diversity and equity Policy trends: Unprecedented attention to teacher quality and accountability Intellectual trends: Changing conceptions of how people learn and what they need to know in a knowledge economy Demographic trends: Increasingly diverse student population and growing school inequality Cochran-Smith et al. (2015, a, b); <1500 studier 4

5 Seks funn: 1. Intens interesse fra ulike fagområder og posisjoner. 2. To dominerende posisjoner: utdanningsforskere ( insiders ) og samfunnsvitere ( outsiders ). 3. Mangel på storskalaundersøkelser og longitudinelle studier. 4. Relativt mye større vekt på programmer, studenters forestillinger, holdninger og refleksjoner enn praksiser. 5. Svakt fokus på hvordan lærerstudentene lærer i spennet og spenningene mellom universitet og skole. 6. Mangler forskning på sammenhengen mellom ideologi og sosioøkonomisk utvikling (f. eks nyliberalisme) og praksiser. 5

6 6 Typologi over studier i UK (Menter, 2013)

7 Kunnskapsproduksjon i lærerprofesjonen (Hermansen, 2015, Elstad et al ) Utviklingen i Norge speiler mye av det internasjonale, men noen særtrekk: Økende vekt på FoU-basert praksis (Mausethagen, 2013; Munthe & Rogne, 2015; Elstad et al., under utgivelse). Behov for modeller! Begreper og teoretiske rammeverk blir ikke aktivert i profesjonsutøvelsen hos studenter og lærere (Ottesen, 2006, Afdal & Nerland, 2012, delange & Nerland, under utgivelse) Teknologi, kompleksitet, gyldig kunnskap? -> relasjonell ekspertise. Lærere og lærerutdannere viktigere enn noensinne (Edwards, 2002, Lund&Hauge, 2011) Frafall, motivasjon og affektive faktorer. Teacher efficacy (Christophersen et al., 2015) Læringsutbytte i alle ledd (Min of Ed, 2006) Nasjonale prøver (Tveit, 2013) Team-basert arbeid (Havnes, 2009) Individuelle orienteringer and repertoar (Nerland, 2012) 7

8 tallet: mer forskning på ett år enn i resten av det 20. århundre til sammen

9 3. Svar: ProTed integrert LU Vitenskapsfaget Skolefaget Fagdidaktikk Pedagogikk Praksis F&U Mangfold PfDK For krevende å overlate en slik integrasjon til å skje i studentenes hoder! Strategier, modeller, kvalitets- indikatorer 9

10 WP 1 Knowledge practices in academic courses WP 4 Leadership & Implementation WP5 Integrated study designs WP 2 University schools WP 3 Digital learning environments 10

11 Utfordringer nærmeste år Ludvigsen-utvalget: Fremtidens skole 21st century skills Teknologi og Profesjonsfaglig digital kompetanse Mangfold: både mennesker, kulturer og kontekster (samlokalisert og distribuert) Performativ kompetanse Vurdering av nye kompetanser Internasjonal orientering Partnerskap -> 11

12 Praksisveileder (Mentor) Lærerstudent Lærerutdanner (Veileder) Triademodellen ser ut til å skape flere problemer enn den løser. Det skyldes at relasjonen mellom de ansatte og studenten ikke kan bli jevnbyrdig fordi det er et formelt maktforhold mellom dem ettersom institusjonene skal gi studenten en karakter 12

13 13

14 El Kadri & Roth (2015) Praksisperiodene preget av motsigelser og asymmetri Ikke bare induksjon, men transformasjon Av deltakerne (studenter, lærere, lærerutdannere) Relasjoner skole/universitet Design av praksiskomponenter 14

15 Bort fra den asymmetriske trekantmodellen Fra KSUs oppsummering av 23 artikler om partnerskap 15

16 ProTed: Fremragende LU knytter design til profesjonsutviklingen Schön (1987) knytter design til profesjoner der eksisterende praksiser transformeres til ønskede og fremtidsrettede praksiser gjennom reflection-in-action Skaper forbindelser og synteser mellom situasjoner og forløp som er karakterisert av kompleksitet, usikkerhet, verdikonflikter og det uventede. LU-studenten som designer av læringsomgivelser og læringsforløp. Intenderte (lærer) og realiserte (elever) Teoretisk validering. Lund, A., & Hauge, T. E. (2011). Designs for Teaching and Learning in Technology Rich Learning Environments. Nordic Journal of Digital Literacy(4), Hauge, T. E., Lund, A., & Vestøl, J. M. (2007). Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design [Teaching in transformation: ICT, activity, design]. Oslo: Abstrakt forlag. 16

17 Didaktikk Didaktikk kan forstås som design av sosiale praksiser der elever, lærere og (sosiale og materielle) ressurser konfigureres og re-konfigureres gjennom aktiviteter som gjør fagfelt, kunnskapsdomener og kunnskapsutvikling synlige, og som kontinuerlig skaper muligheter for reflektert deltakelse i aktivitetene. 17

18 Virtual Collaboration for Teacher Education ViCoTEd: Et samarbeid mellom ProTed, Stanford, Sverige, Chile, Brasil og Sør-Afrika Ikke bare et prosjekt, men en strategisk satsning 18

19 Hva skal til for å få fremragende lærerutdannere? Normativ konklusjon: En FoU-agenda. Behov for epistemiske linser, ikke bare strukturelle og programmessige. Hva slags kunnskapskulturer har vi, og hvordan foregår vår egen kunnskapsproduksjon? «Co-configuration of work» (studenter, mentorer, veiledere, fagfakulteter ) Relasjonell ekspertise (Edwards). Design. Utdanne lærerstudenter som ikke bare innpasses i eksisterende praksiser, men som selv kan designe nye. PfDK. Kunnskapsparlamentet! Et samarbeid med KSU. 19

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning Skoleledere om nye læreres behov for veiledning av eva sunde og marit ulvik Skolelederes beslutninger har betydning for nye læreres inngang i yrkeslivet. En undersøkelse blant skoleledere viser at innholdet

Detaljer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer

Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Hensikter med lærerutdanning og ulike kunnskapsformer Er integrasjon av pedagogikk og fagdidaktikk formålstjenlig? av cecilie r. haugen og tine a. hestbek Et pågående forskningsprosjekt om kunnskapsformer

Detaljer

Å lære å undervise i kroppsøving

Å lære å undervise i kroppsøving Å lære å undervise i kroppsøving GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 373 Å lære å undervise i kroppsøving Design for utvikling av teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Rapport 22/2015 Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag

Detaljer

Lærerprofesjonalitet Utdanningsdirektoratet 15.04.2013

Lærerprofesjonalitet Utdanningsdirektoratet 15.04.2013 Lærerprofesjonalitet Utdanningsdirektoratet 15.04.2013 Per Ramberg Leder Program for Lærerutdanning ved NTNU 1 Fokusområder i presentasjonen Er læreryrket en profesjon? Noen utfordringer for skolen, skoleeiere,

Detaljer

En profesjon innenfor profesjonen

En profesjon innenfor profesjonen Veilederrollen En profesjon innenfor profesjonen n av marit ulvik og kari smith Veiledning av nye lærere stiller store krav til praktiske ferdigheter og teoretisk ballast. En rapport fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere Foto: Mopic/Fotolia Skoleledelse i en ny tid: Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere av tor colbjørnsen Det stilles i dag større krav til at ledelsen innenfor skolen må være tydelig. Dette har kommet

Detaljer

Kunnskapsprosesser i lærerprofesjonen

Kunnskapsprosesser i lærerprofesjonen Kunnskapsprosesser i lærerprofesjonen En teoretisk og empirisk studie av Karin Knorr Cetinas kunnskapsforståelse i relasjon til to læreres kunnskapserfaringer Arve Mathisen Masteroppgave i pedagogikk Det

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet?

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Senter for IKT i utdanningen - en presentasjon Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Dina Dalaaker dina.dalaaker@iktsenteret.no Senter for IKT i utdanningen Opprettet 1.1 2010 Et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Den didaktiske digitale kompetansen

Den didaktiske digitale kompetansen Den didaktiske digitale kompetansen Lærerutdanningens forsømmelse av tor arne wølner Hver høst går nye lærere inn i klasserom over hele landet. Flertallet stiller med null kompetanse i forhold til didaktikk

Detaljer

Det digitale klasserommet:

Det digitale klasserommet: Det digitale klasserommet: Oppdatert på fag eller Facebook? av marte blikstad-balas Når elever får anledning til å bruke PC fritt i klasserommet vil måten de bruker utstyret på påvirkes av den praksisen

Detaljer

Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav

Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav Rektorskolen et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer Innhold og krav Skoleledeforbundet 29. oktober 2009 Eli Ottesen Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO 1 Mange land lykkes bedre enn

Detaljer

Fagovergripende kompetanser

Fagovergripende kompetanser Fagovergripende kompetanser Mandatet Utvalget er bedt om å vurdere i hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget vurderer at elevene vil trenge

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis

Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap solvi.mausethagen@hio.no anne.kostol@hihm.no

Detaljer

ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø NRLU 18.10.2013

ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø NRLU 18.10.2013 ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø NRLU 18.10.2013 ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og kvalitetsindikatorer

Detaljer

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no

Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen Høgskolen i Oslo Pilestredet 40, 0130 Oslo Tlf. 22452761 / mob. 48146191 E-post: solvi.mausethagen@hio.no Sølvi Mausethagen (f.1976) er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen

Detaljer

Deltakerundersøkelsen 2013

Deltakerundersøkelsen 2013 Deltakerundersøkelsen 2013 Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet» Cay Gjerustad Asbjørn Kårstein Rapport

Detaljer

IKT og ett steg videre

IKT og ett steg videre IKT og ett steg videre Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Foto: HaywireMedia/fotolia.com av trond eiliv hauge Digitale teknologier og medier siger langsomt inn i de ulike hjørnene av skolens virksomhet,

Detaljer

Kunnskapsutvikling gjennom samtaler

Kunnskapsutvikling gjennom samtaler FORSKNING PÅ TVERS AV KRISTIN HELSTAD I denne spalten gir Bedre Skole smakebiter av prosjekter som foregår innenfor rammene av KiS (Kunnskap i skolen) ved Universitetet i Oslo. I KiS samarbeider forskere

Detaljer

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell

Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Prosjekt nummer: 2011-1-ES1-LEO05-36404 Prosjekt finansiert av EU-kommisjonen gjennom den spanske NA, OAPEE. ADEPTT kursmodell Kursmodellens språk: NORSK Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen.

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer

Å prøve ut sin stemme gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole

Å prøve ut sin stemme gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole Å prøve ut sin stemme gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole Rachel Jakhelln Artikkelen bidrar til kunnskap om gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole. Veiledningsmøter

Detaljer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer

Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer Alternativ 2: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en virksomhet du kjenner. Dagens teknologi har et stort potensiale for samarbeid, delaktighet

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring?

Detaljer

Kunnskapsutvikling blant lærere Betydningen av ledelse og ekstern støtte

Kunnskapsutvikling blant lærere Betydningen av ledelse og ekstern støtte Kunnskapsutvikling blant lærere Betydningen av ledelse og ekstern støtte Skolelederkonferansen NTNU, 6.februar 2015 Førsteamanuensis Kristin Helstad kristin.helstad@ils.uio.no Læring i skolen Mye forskning

Detaljer

Nettbrett i kunst og håndverk. Muligheter og utfordringer MASTERSTUDIUM I ESTETISKE FAG, STUDIERETNING KUNST OG DESIGNDIDAKTIKK

Nettbrett i kunst og håndverk. Muligheter og utfordringer MASTERSTUDIUM I ESTETISKE FAG, STUDIERETNING KUNST OG DESIGNDIDAKTIKK Nettbrett i kunst og håndverk Muligheter og utfordringer MASTERSTUDIUM I ESTETISKE FAG, STUDIERETNING KUNST OG DESIGNDIDAKTIKK EMNEKODE: MEST5900 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FAKULTET FOR TEKNOLOGI, KUNST

Detaljer

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring

NR. 2-2008 SIW SKRØVSET. Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring F O R S K N I N G S S E R I E E U R E K A NR. 2-2008 SIW SKRØVSET Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og læring E U R E K A F O R L A G Siw Skrøvset Skolevandring et nytt verktøy for ledelse og

Detaljer

Grafisk design i det profesjonelle studio - hvordan gjøres det egentlig?

Grafisk design i det profesjonelle studio - hvordan gjøres det egentlig? 1 Grafisk design i det profesjonelle studio - hvordan gjøres det egentlig? Et dannelsesstudie innen grafisk design sett fra en formgivningslærers ståsted. Sigrun Marie Torvestad Mastergrad IKT i læring

Detaljer