Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer"

Transkript

1 Refleksjonsnotat 2 nye praksisformer Alternativ 2: Diskuter forholdet mellom organisasjon, teknologi og læring i en virksomhet du kjenner. Dagens teknologi har et stort potensiale for samarbeid, delaktighet og utvikling av egen læring som det er viktig at man utnytter. IKT muliggjør studentaktive læringssformer, noe som er i tråd med føringene i Kvalitetsreformen(Wilhelmsen, Ørnes and Kristiansen) Sitatet er hentet fra Digitale utfordringer i høyere utdanning og påpeker muligheter som finnes ved å benytte tilgjengelig teknologi i lærende organisasjoner. Jeg jobber ikke bare i en lærende organisasjon, men er også en slags moderator for læring på flere nivåer, og vil i dette notatet forsøke å reflektere og drøfte rundt temaet teknologi som støtte for læring, både fordi dette er et slags mantra jeg jobber etter selv, og fordi jeg jobber tett med både lærere og studenter. Derfor opplever jeg at jeg gjennom jobben min har mulighet til å se på, reflektere over det mulige spenningsfeltet som finnes mellom studenters ønsker og kanskje behov for bruk av teknologi, og lærernes opplevelse av det samme. Disse tingene kom også til uttrykk i nyhetsmediene tirsdag 14.september, hvor studentene ved Universitetet i Bergen krever fornyelse av undervisningen(eriksen). Dette sitatet hentet fra artikkelen The Changing Role of the Teacher in the 21st Century, også publisert september 2010, påpeker det samme: An effective teacher is not someone utilizing the methods and initiatives of 1965, but rather embracing the culture of 2010 and adapting to the needs of students today. The effective teacher will connect the art and science of teaching to make the learning environment relevant and applicable for her students. (Johnson and McElroygravatar) Begge disse dagsaktuelle sitatene har opphav i kilder som understreker at mye tyder på at det er en avstand mellom metodene som benyttes i undervisningen og det samfunnet rundt utdanningsinstitusjonene mener er påkrevet for å henge med i den tross alt, nokså tekniserte verden. Her bør jeg kanskje understreke at jeg i denne sammenheng setter likhetstegn mellom verden og Norge.

2 I Det vidende samfunn (Qvortrup) henvises det til Niklas Luhmann som sier at undervisning er kommunikasjon og læring er aktivitet som foregår i bevisstheten (side 23) Da kan en jo spørre seg om hvorfor lærerne da i såpass liten grad benytter seg av de kommunikasjonsmidler som er tilgjengelig i dag? Hvorfor ønsker ikke lærerne å kommunisere med studentene på deres hjemmebane? Dette er selvsagt et altfor omfattende spørsmål til å kunne gå dypere inn i her, men jeg mener det er et tema jeg bør reflektere over i sammenheng med mitt arbeide i en lærende organisasjon. Gjennom min rolle i organisasjonen, som er ved en mindre høyskole, underviser jeg studenter og lærere, både ved hjelp av teknologi og i bruk av teknologi. Det mest interessante, og som jeg har lyst til å reflektere nærmere rundt her, er i hvilken grad teknologien benyttes av lærerne i undervisningen og i hvilken grad studentene opplever teknologien som støtte for læring. Dette opplever jeg som et fantastisk spennende (spennings-?) område. Denne høgskolen har jobbet siden sent 90- tall med å legge til rette for muligheten til å være student uten å daglig måtte møte på campus, men heller kunne studere hjemmefra. Denne gruppen kalles i organisasjonen for avstandsstudenter, studenter på et fleksibelt studium eller fjernstudent. Kjært barn har mange navn. Dette betyr at for denne organisasjonen er teknologi som støtte for undervisning, eller læring, alt etter hvilket fokus man har, ikke noe fremmed. Spesielt gjennom et felles prosjekt, fleksibilisering av ingeniørutdanningen, har mange av lærerne blitt kjent med nye måter å undervise på. Denne prosessen skrev jeg om i eksamensoppgaven til felleskurset, hvor fokuset mitt da var på hvordan læring, både formell og uformel, kan foregå i en organisasjon. Det jeg ikke i særlig grad gikk inn på da, var enkeltlærernes oppfatning av i hvilken grad teknologi er til støtte for undervisning og læring. Jeg tror at et viktig stikkord her er lærerens autonomi. Lærere er tradisjonelt eksperter på sitt fagfelt, og framstår slik for studentene. Ved å eventuelt benytte seg av ny teknologi og dermed også kanskje nye metoder, risikerer man mye. Dette kan kanskje også forklares ved å se på Vygotski s teori om medierende redskaper og artefakter. Säljö definerer

3 artefakter blant annet som noe som er laget av mennesker i en bestemt hensikt (Säljö) Om man ikke behersker disse redskapene, artefaktene, her for eksempel twitter, forum i en læringsplattform eller et webkonferanseverktøy, bare for å nevne noe, så vil det muligens, slik jeg ser det, være med på å undergrave lærerens autonomi. Og lærerens rolle er viktig: Anyone can absorb information from a book or video, but good teachers will always be necessary to draw out that knowledge and help students develop the skills needed to think critically about the information they consume. In other words, online learning tools are just like any other tools in a teacher s bag of tricks: what matters is how they re applied. The instruction of good teachers will be made better by the proper application of web tools, while bad teachers won t necessarily be made better by utilizing online education methods. (Catone) Og, om læreren er trygg på mediene han eller hun bruker, så er det i bunn og grunn lærerens allerede eksisterende kvaliteter som lærer som avgjør om undervisningen blir god eller dårlig. Det kan jeg faktisk understreke ved å se på den gruppa jeg jobber med, de lærerne som engasjerer seg i studentene på campus, er som oftest de samme som gjør det selv om undervisnignen foregår via nett eller andre digitale hjelpemidler. For å utnytte teknologiens potensiale, slik Norgesuniversitetet nevner i sin rapport, mener jeg at det er viktig med god støtte, scaffolding (støttestillas) for lærerne. (Østerud) I min organisasjon er dette løst blant annet ved å ansette en nettpedagog, opprette felles prosjekter for lærerne, i tilegg til en sterk forankring i ledelsen. Det siste er kanskje ikke innlysende som scaffolding men jeg mener at det er en faktor som tilfører en slik prosess viktig støtte. Men opplever lærerne at teknologien er til støtte? Til dette kan jeg faktisk svare ja, mer og mer. Og det er utrolig spennende å se at tiltak virker, tanker om utvikling viser seg å være riktige og at lærerne i økende grad utnytter teknologi, ikke fordi de må, men fordi de ser nytten av det.

4 Studentenes forhold til teknolog skal i utgangspunktet være nokså ulikt en generasjon lærere som er i flertall er født midt i forrige århundre. Her er det selvsagtmange faktorer utover alder som spiller inn, men jeg velger å generalisere her, for enklere å kunne se likheter og forskjeller mellom gruppene. Boka Youth, Identity and Digital Media (Buckingham, 2008) er unge mennesker tidlig selvstendige i sin bruk av digitale media, og mange unge uttrykker seg ofte og gjerne på nettet. Dette gjelder selvsagt ikke alle, og her har jeg lyst til å trekke inn egen erfarin. Jeg underviser en gruppe teknologistudenter i engelsk, disse er i hovedsak kommende ingeniører. I hvilken grad disse representerer normalen eller gjennomsnitt, skal jeg være forsiktig med å si noe om. Det jeg kan si noe om, er hvordan jeg, som en relativt bevandret bruker av teknologi, både privat, gjennom studier og i jobbsammenheng, forstår disse unge menneskenes forhold til teknologi. Det som er interessant er, og det nevnes også i mange sammenhenger hvor IKT- pedagoger uttaler seg, er at unge mennesker bruker denne teknologien mye i sin private sfære, og de er, eller har i alle fall en stund vært, forsiktige med å åpne opp for at for eksempel studier, lærere og andre autoriteter, kanskje foreldrene, skal innta denne arenaen i deres liv. Et helt konkret eksempel er mitt forsøk på å innføre twitter som redskap i studiene deres, (- og nå er vi tilbake på teori om artefakter!) Det overrasket meg, var for det første at ingen brukte verktøyet overhode, og når jeg nå så vidt har begynt å få dem i gang, sliter de med å se nytten av det. Her må jeg som lærer, moderator, veileder legge til rette for aktiviteter slik at dette eventuelt kan komme til å bli nyttig for dem. At disse studentene, som er hypraktive på facebook (msn var steinalder, så det bruker de ikke), opplever at et annet verktøy som er ganske likt på mange måter, både er vanskelig og utilgjengelig, er en spennende oppdagelse jeg nok vil se nærmere på. Det teknologi som støtte for undervisning og læring i bunn og grunn handler om, slik jeg ser det, er rett og slett at det må legges til rette for å utvide forståelsen til de ulike brukergruppene, man vet ikke om noe er motiverende, nyttig, inspirerende,

5 lett, vanskelig etc. før man har prøvd. Og man prøver sjelden noe nytt uten anbefalinger, opplæring og veiledning. Om det skjer ved hjelp av sine peers, som jo ofte er veien inn i nye opplevelser for ungdom, eller om det er fordi arbeidet krever at en må prøve nye veier, så ligger mange av de samme prosessene i bunn. Bibliography Buckingham, David. Youth, Identity an digital media. Ed. DAvid Buckingham. Cambridge: The john D and Catherine T. mcarthur Foundation Series on Digital Media and Learning, Catone, J What is the Future of Teaching? <http://mashable.com/2009/08/31/online- education- teachers/.>. Eriksen, Kent Amar. bt.no йил 14- September йил 14- September <http://www.bt.no/forbruker/utdanning/studentene- krever- UiB- fornyelse html>. Johnson, Dr. Brad and Tammy Maxson McElroygravatar йил September. <http://teachers.net/gazette/wordpress/dr- brad- johnson- tammy- maxson- mcelroy/changing- role- of- the- teacher/>. Qvortrup, Lars. DET VIDENDE SAMFUNN. KØBENHAVN: Forlag UP, Säljö, Roger. Læring og kulturelle redskaper. Oslo: Cappelen, Wilhelmsen, Janne, et al. Digitale utfordringer i høyere utdanning. Vol. 1/2009. Norgesuniversitet, Østerud, Svein. ENTER Veien mot en IKT- didaktikk. Ed. Svein Østerud. Oslo: Gyldendal, 2009.

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Monika Saggar Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonal utdanning (Mai 2011) 1 SAMMENDRAG Tema for denne avhandlingen er utvikling

Detaljer

Bacheloroppgave i GLU 5-10

Bacheloroppgave i GLU 5-10 Kommunikasjon i matematikktimen av Nora Heger Voldner 913 Veileder: Bodil Kleve, matematikk Bacheloroppgave i GLU 5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Siv Svendsen UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning Haustsemesteret 2014 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE/UNIVERSITETET I BERGEN Forord Helt fra jeg startet

Detaljer

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave. Master i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2011 Hvordan forbedre egen praksis for yrkesfaglærere i det digitale klasserommet? skrevet av Runar Oudmayer John Eivind Storvik ved Avdeling for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Masteroppgave i matematikkdidaktikk Masteroppgave i matematikkdidaktikk En matematikklærers bruk av medierende redskaper i undervisning av lengde, areal og volum Svanhild Breive Veileder Martin Carlsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere.

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere. KANDIDATOPPGAVE Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Ann Bodil Kosberg Henriette Vadset Høyberg Hilde Olsen Smørholm Kandidatoppgave Våren 2011 2-årig grunnutdanning for trafikklærere 1 SAMMENDRAG

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole

«Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL «Et svar på nesten alt» om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole Tidligere har skoleelevers tilgang til ulike kilder vært relativt begrenset, da kildevalget

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Kandidatoppgave. Hvordan kan vi hjelpe elevene til å forberede seg bedre mellom og til timene på trinn 2 i trafikkopplæringen?

Kandidatoppgave. Hvordan kan vi hjelpe elevene til å forberede seg bedre mellom og til timene på trinn 2 i trafikkopplæringen? Kandidatoppgave Hvordan kan vi hjelpe elevene til å forberede seg bedre mellom og til timene på trinn 2 i trafikkopplæringen? How can we help students to prepare before and between driving lessons in step

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn In recent years, more and more textbooks have been produced in a digital format. Some researchers claim that this is

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild Elever og læreboken - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever Gunhild Skåsheim Veileder Simon Goodchild Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Erfaring og education

Erfaring og education Erfaring og education Et studium av tekster av John Dewey og Hans-Georg Gadamer. Masteravhandling i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse NLA Høgskolen, Bergen Våren 2012 Av Kjetil Egelandsdal Veileder:

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

En analyse og forståelse av elevens læring

En analyse og forståelse av elevens læring En analyse og forståelse av elevens læring Vurdering for læring i et teoretisk, empirisk, og ideologisk perspektiv Fra privatpraktiserende til felles harmoniserende vurderingspraksis- en ungdomsskole studie

Detaljer

Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning?

Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning? Roar Stokken Jan Ole Bolsø Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning? - slik tenker vi det Notat nr 3/2003 ISSN 0805-8075 Høgskulen i Volda Møreforsking Volda 2003 Prosjektinformasjon

Detaljer

Tilpasset opplæring for evnerike elever

Tilpasset opplæring for evnerike elever Tilpasset opplæring for evnerike elever - en elevgruppe som må klare seg selv? Ann Kristin Øiestad Bacheloroppgave ved LUNA HØGSKOLEN I HEDMARK 2013 2 Norsk sammendrag Tittel: Tilpasset opplæring for evnerike

Detaljer

Mobbing og forebygging i skolen. Malin Tøn Gulbransen. Kandidatnummer: 157. Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap

Mobbing og forebygging i skolen. Malin Tøn Gulbransen. Kandidatnummer: 157. Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap Mobbing og forebygging i skolen av Malin Tøn Gulbransen Kandidatnummer: 157 Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer