Digital tavler. kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital tavler. kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen"

Transkript

1 Digital tavler kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen

2 IKT som kulturfenomen teknologisk kompetanse er eit like viktig kulturelt fenomen som litteratur og litterær evne, - også for humanistar. Hans Skjervheim, 1991

3 Imperialisme Herredømme Politisk (Harrison et al. 2002, Higgens et al. 2003) Økonomisk (US 2009; tavler) Kulturelt (Skjervheim 1991, Løvlie 2003)

4

5 Profesjonalitet Identitet Selvbilde

6 Utgangspunkt Lærende nettverk 5 år Digitale tavler i lærerutdanningen (Norgesuniversitetet) Digitale tavler i grunnskolen (Bergen kommune HiB)

7 Hvordan påvirker de digitale tavlene læringsmiljøet? Faglige læringingsprosesser Lærer-/elev roller og relasjoner Hva er god tavle-didaktikk?

8 Litteratur - søk

9 Positive element 1 Tilpasset samlet klasseundervisning Varierende presentasjoner Lett å bruke multimediaressurser Fanger og holder oppmerksomheten Motiverer elevene Møter ulike læringsstiler (Higgens m.fl. 2007)

10 Positive element 2 Modellerer abstrakte ideer; dypere forståelse Øker tempo/fremdrift Lagrer og muliggjør gjenbruk Oppfordrer til deling Lett å bruke; øker læreres IKT-bruk (Higgens m.fl. 2007)

11 Kritiske element 1 Praktiske logistikk-forhold Økonomiske kostnader vs tilsvarende presentasjonsverktøy Vedlikehold Plassering Tid Forberedelse Kompetanseutvikling (Higgens m.fl. 2007)

12 Kritiske element 2 Forvirrende presentasjoner (elevreaksjoner) Mangel på interaktiv bruk Mer lærersentrert undervisning Elever mest positive mht lærere som brukte multimedia ressurser ikke interaktiv bruk (Higgens m.fl. 2007)

13 Læringseffekt Ingen klar forskningsdokumentasjon på generell økning mht læring (Higgens m.fl. 2005, Smith 2005, Vahn Bui 2009, Brauer 2008, Lacina 2009, Sundset 2009) Svak økning i læringseffekten, avtar 2. året Første året; Matematikk (0.10), naturfag (0,11) 2. året; ingen signifikant forskjell (Smith m.fl. 2006)

14 Pedagogiske forhold Lærere øker % bruken fra første til andre året Mer klasseundervisning, mindre gruppearbeid Mer åpne spørsmål og evaluering, men kortere elevinnslag dvs %-vis lik elevaktivitet Færre elevpresentasjoner Ingen endring i lærernes grunnleggende pedagogikk (Higgens m.fl. 2007)

15 Prosjekterfaringer Lærende Nettverk Vgs; Fra PC- anarki til klasseromskontroll Gr.sk.; Det integrerte digiale klasserommet for entusiasten Dei gode døma vs det generelle bildet Ulike implementeringsstrategier Lærerne søker om tavler Ledelsen bestemmer

16 Foreløpige erfaringer faglige læringsprosessene Ferdighetstrening og gjengivelse dominerer Mest anvendelig på lavere nivå -? Norsk, matematikk, engelsk (og naturfag) dominerer Utvikler kollektive læringsprosesser Øker motivasjon og oppmerksomhet

17 Foreløpige erfaringer ang. lærernes didaktiske valg; Relativt begrenset interaktiv bruk ett av flere arbeidsverktøy Bedre kommunikasjon lærer elever Mål om å aktivisere elevene på tavlen Best i smågrupper/stasjonsundervisning Elevaktivitet forutsetter trygge læringsmiljø IKT - modellering fra lærere og elever Vanskelig å lage refleksjonsoppgaver gode tester Tidkrevende forarbeid begrenset deling

18 Gode læringsprosesser med digitale tavler kjennetegnes ved Relevant, utfordrende faglig fokus God kommunikasjon (ekstra dimensjon) Flyt, intensitet, være på Elev-motivasjon, konsentrasjon Lærer-begeistring Høy elevaktivitet på tavlen Kollektive læringsprosesser Trygt klassemiljø (lov å feile)

19 Digital didaktikk for læring Mening og relevans Rammer Helhet Multimodalitet Samarbeid Kontinuerlig utvikling/endring (Madsen 2009)

20 Det viktigste i skolen.. Det viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner LK06-Generelle del 20

21 Det viktigste i skolen.. Det viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til lærere at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner 21

22 Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å ta fatt på det.. 22

23 Oppfostringen skal gi lærerne lyst på livet, mot til å ta fatt på det.. 23

24 Litteratur Brauer, J. (2008): Læringspotensialet i den interaktive tavle, Frederikshavn: Dafolo Harrison, C m.fl. (2002): ImpaCT2. Report. Coventry, Becta Higgens, S. (2003): Does ICT improve learning and teaching in schools? Nottingham, British Educational Research Assosiation. Higgens, S. m.fl. (2005): Embedding ICT in the literacy and numeric strategies; final report (Newcastle University) Higgens, S m.fl. (2007): Reviewing the literature on interactive whiteboards, Learning, Media and Technology, Vol. 32, No. 3, September 2007, s Lacina, J. (2009): Interactive whiteboards: creating higher-level, tecnological thinkers? Childhood education. Løvlie, Lars (2003): Teknokulturell danning i Rune Slagstad, Ove Korsgaard og Lars Løvlie (red.) Dannelsen forvandlinger. Oslo: Pax Forlag. Smith, J.H. m.fl. (2005): Interactive whiteboards: boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning 21, s , Blackwell Publishing Sundset, L.K. (2009): Interaktive tavler Hvordan samsvarer intensjonene til importørene av interaktive tavler med den faktiske bruken i barneskolen? Masteroppgave HSH.

Den didaktiske digitale kompetansen

Den didaktiske digitale kompetansen Den didaktiske digitale kompetansen Lærerutdanningens forsømmelse av tor arne wølner Hver høst går nye lærere inn i klasserom over hele landet. Flertallet stiller med null kompetanse i forhold til didaktikk

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

MONITOR 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen?

MONITOR 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen? Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen? Dina Dalaaker Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Vibeke Guttormsgaard Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Stine Therese Ulimoen Pettersen

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Internett i naturfagundervisningen

Internett i naturfagundervisningen 79 Internett i naturfagundervisningen Sonja M. Mork, Norwegian Centre for Science Education, University of Oslo Kommentar til artikkelen Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning, MONA 2011

Detaljer

Det digitale klasserommet:

Det digitale klasserommet: Det digitale klasserommet: Oppdatert på fag eller Facebook? av marte blikstad-balas Når elever får anledning til å bruke PC fritt i klasserommet vil måten de bruker utstyret på påvirkes av den praksisen

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

The Flipped Classroom

The Flipped Classroom Mastergradsavhandling i Pedagogikk, med vekt på didaktikk og ledelse, vår 2015 Jarle Sten Olsen Nils Naas The Flipped Classroom Om teknokulturell dannelse og omvendt undervisning i fremtidens klasserom

Detaljer

Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell

Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 5 1. Morgendagens skole og digital dannelse en visjon... 7 2. Begrepsdefinisjoner... 8 2.1 Den fjerde basisferdighet...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

IKT og ett steg videre

IKT og ett steg videre IKT og ett steg videre Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Foto: HaywireMedia/fotolia.com av trond eiliv hauge Digitale teknologier og medier siger langsomt inn i de ulike hjørnene av skolens virksomhet,

Detaljer

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000

Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Resultatrapport 2000 LAVA Læring Multimedia og læring Erfaringer fra LAVA Læring første feltforsøk våren 2000 Norwegian Computing Center/Applied Research and Development RAPPORT/REPORT NR/IMEDIA 2001 NR

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

Reklame og markedsføring på Internett

Reklame og markedsføring på Internett Reklame og markedsføring på Internett En ny utfordring for skolen n av håvard skaar, david buckingham og vebjørg tingstad Strategier som i dag tas i bruk for å fange barn og unges oppmerksomhet på Internett,

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Framtidas kompetanse. En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Framtidas kompetanse En medlemsdialog KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 3 Definisjonen av kompetanse Ludvigsen- utvalget definerer kompetanse

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Sluttrapport Board or bored? Gunstein Egeberg og Tor Arne Wølner(Red.)

Sluttrapport Board or bored? Gunstein Egeberg og Tor Arne Wølner(Red.) Sluttrapport Board or bored? Gunstein Egeberg og Tor Arne Wølner(Red.) 1 Bakgrunn... 4 Prosjektgruppen... 4 Vestfold University College (www.hive.no) and partners from the OFA (Oslofjordalliansen)... 4

Detaljer

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett

Digital didaktikk bedre læring med nettbrett Digital didaktikk bedre læring med nettbrett FoU prosjekt ved to ungdomsskoler i Bærum kommune 2013 2014 Sluttrapport 6.oktober 2014 Petter Kongsgården Innhold SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING...

Detaljer

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Jørund Høie Skaug Karoline Tømte Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg

Detaljer

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013

IKT I SKOLEN. Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 IKT I SKOLEN Sande kommunes pedagogiske handlingsplan for IKT-arbeidet i skolen 2011-2013 Utarbeidet av IKT-rådgiver i Sande kommune i samarbeid med oppvekstsjef Anne Margrethe Lindseth og rektorene Knut

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD

Kunnskapsdepartementet. NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Foredragsholder: Arrangement: Arrangør: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Skolen i digital utvikling NTNU, Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo og KD Dato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Veiledning om organisering av elevene

Veiledning om organisering av elevene Veileder Veiledning om organisering av elevene Opplæringsloven 8-2 m.m. Innledning Opplæringen skal være inkluderende, noe som innebærer at skolen aktivt må ta hensyn til barn og unges ulike forutsetninger

Detaljer

BALLAST. Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Forskningsrapport til ITU. Redigert av.

BALLAST. Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Forskningsrapport til ITU. Redigert av. BALLAST Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid Forskningsrapport til ITU Redigert av Bård Ketil Engen Tonje Hilde Giæver Leikny Øgrim Avdeling for lærerutdanning og

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer

Bruke, forstå, undervise BALLAST

Bruke, forstå, undervise BALLAST Bruke, forstå, undervise BALLAST Bruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid Forskningsrapport fra fase 1 Redigert av Bård Ketil Engen Tonje Hilde Giæver Leikny Øgrim Høgskolen

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer