KOMPETANSEHEVING VARANGERGRUPPEN ASVO Vardø, Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEHEVING 2014-2015. VARANGERGRUPPEN ASVO Vardø, Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO"

Transkript

1 KOMPETANSEHEVING VARANGERGRUPPEN ASVO Vardø, Båtsfjord Service AS, Tana Arbeidsservice og Varanger ASVO

2 VARANGERGRUPPEN ASVO Vardø er eid av Vardø kommune og administrerer 6 APS-plasser og 11 VTA-plasser. Det er 6 arbeidsledere (inkl. 1 attføringsleder og daglig leder) i bedriften. Produksjonsområder: snekkerverksted, strikking, søm og annen tekstilproduksjon, vedsalg, jobbfrukt, salg av tjenester (plenklipping, rydding i sentrum osv.) og butikk med utsalg av egne produkter og andre gaveartikler/turistartikler. Båtsfjord Service AS er eid av Båtsfjord kommune og administrerer 8 APS- plasser og 14 VTA- plasser. I tillegg er det 5 kommunale plasser i bedriften. Det er 6 arbeidsledere (inkl. daglig leder) i bedriften. Produksjonsområder; Strikkeprodukter, vev, husflid og brodering av reklame og logoer. Palleproduksjon, vedproduksjon, og snekkerverksted. Butikk med salg av egne produkter, garn og gaveartikler. ASVO-frukt og skolefrukt og utkjøring/transport. Tana Arbeidsservice AS holder til i Seida som ligger 4 km fra kommunesentret Tana bru. Vi har også avdeling i Berlevåg. Vi har 18 VTA- plasser og 11 APS- plasser, fordelt mellom Tana og Berlevåg. Bedriften har 8 årsverk fordelt på begge avdelingene. Produksjonsområder: Treprodukter. Søm og tekstilprodukter. Produksjon av brensel. Vaskeritjenester. Plenklipping/ maleroppdrag etter avtale. Salg av materialer. Varanger ASVO IKS er eid av Vadsø kommune (75%) og Nesseby Kommune (25%) og administrerer 20 APS- plasser og 25 VTA- plasser og tiltaket AB i Nesseby og Tana. Det er 11 arbeidsledere (inkl. daglig leder og attf. leder) i bedriften. Produksjonsområder; Tekstilproduksjon; Strikking, søm og veving. Vedsalg, dokumentmakulering, lasergravering, Utleie av bespisningsservice. Vaskeri. Fabrikkutsalg av egne produkt og andre gaveartikler. Jobbfrukt og skolefrukt.

3 KOMPETANSE - KJENNSKAP OG KUNNSKAP ASVO -bedriftenes viktigste mål er å gi mennesker som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv. Mange av våre arbeidstakere har medfødte begrensninger. I tillegg erfarer vi at stadig flere mennesker trenger av ulike grunner et sted å arbeide en tid for å bygge seg opp, kvalifiseres på nytt, få en avklaring av sitt ståsted, og lage en handlingsplan for framtidig utvikling. Det er viktig for oss at det enkelte mennesket skal behandles ut fra sine forutsetninger. I våre bedrifter tilbys tilrettelagt arbeid, arbeidspraksis, kvalifisering, utprøving og avklaring. Vi gjennomfører funksjonsvurderinger. Det innebærer en drøfting og vurdering av en persons psykiske, fysiske og sosiale ressurser i forhold til de oppgavene vedkommende skal utføre. Dette innebærer også en vurdering av hva som skal til for at arbeidstakeren kan fortsette, eller komme tilbake til arbeidslivet, ta kurs og/eller utdanning eller finne andre alternativer. Slike vurderinger gjøres i samarbeid med brukeren selv, NAV, leger, sosialkontor mfl. I våre bedrifter har vi et mangfoldig felleskap. Kollegagruppene består av mennesker i alle aldre, med ulik yrkesbakgrunn og forskjellig kulturbakgrunn. Deltakerne besitter til sammen og hver for seg ulike ressurser, og alle har individuelle opplærings- og bistandsbehov. For å kunne møte mennesker med ulike bakgrunn og behov på best mulig måte er kjennskap og kunnskap viktige byggesteiner. Mye lærer vi av deltakerne våre, mye lærer vi av hverandre og mye lærer vi av våre samarbeidspartnere. Kompetanseheving er viktig og vår erfaring sier at tilrettelagte kurs i utvalgte tema er en god og lærerik metode for å tilegne seg den spesialkompetanse vi trenger for å bli bedre i møte med de mennesker som starter opp i våre bedrifter.

4 KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM mai Innføringskurs i karriereveiledning. 15. oktober Motivasjonskonferanse med Mia Tørnblom. Arbeidsglede, personlig utvikling, selvfølelse og mestringskompetanse mars Lettere psykiske lidelser og løsninger i arbeid. FOR Å KUNNE UTVIKLE MENNESKER, MÅ VI KUNNE UTVIKLE OSS SELV!

5 INNFØRINGSKURS I KARRIEREVEIELEDNING Målgruppe: Ledere, veiledere/arbeidsledere i vekst- og attføringsbedrifter Kurset består av en introduksjon og opplæring i praktisk anvendbare teorier, metoder og verktøy som er i tråd med internasjonal karriereveiledning. Innholdsmessig baserer kurset seg på de moderne definisjonene av karriereveiledning fra EU, Australia og USA, hvor karriereveiledning sees på som opparbeidelse av karriereferdigheter (career Mangement skills, CMS ) hos veisøker. De som klarer omstillinger og endringer i samfunnet, har ferdigheter i å definere seg selv og bruke den kunnskapen til å orientere seg om muligheter, ta valg og være i yrkes og skoleroller gjennom livet. Kurset gir en opplæring i arbeid med store og vesentlige Karriereferdighetsområder som jobberfaringer, personlige egenskaper og verdier. I kurset vil du lære systematisk utforsking av disse områdene og du blir sertifisert i det strukturerte karriereveiledningsverktøyet Structured Career Interview (SCI). Fullført innføringskurs gir mulighet til å gå videre på studiet Karriereveiledning 10 stp. Gjennom studiet vil man få en enda dypere forståelse for karriereveiledning i teori og praksis, og i tillegg få formell kompetanse. Kursleder: Morten Austdal har tatt studie i karriereveiledning og holder 3-dagers kurs i karriereveiledning for attførings- og vekstbedrifter rundt i hele landet. Er utdannet lærer med engelsk og historie som spesialfag. Har siden 2000 jobbet ved Avigo, mye med Avklaring. Har også vært med på å lage fagkonsept og bransjestandard for Avklaring og APS, holdt kurs i ny metodikk for avklaring (SIA) for attføringsbedriftene, og hatt diverse humorinnslag på samlinger for attførings- og vekstbedrifter.

6 MOTIVASJONSKONFERANSE MED MIA TÖRNBLOM Dette er et foredrag om hvordan vi håndterer de situasjoner, relasjoner og konflikter vi møter i livene våre. For å nå målene våre, trenger de fleste av oss metoder og verktøy for å trene opp vår indre trygghet. Vi trenger å få forståelse for og kunnskap om hvordan vi skaper tillit og bygger relasjoner. Hvis vi vil nå ut, trenger vi å lære å ta plass på riktig måte. Vi kan være så gode vi vil på det vi gjør, men om ingen vet at vi finnes kommer de ikke å tilby oss nye muligheter. For å lykkes, trenger de fleste av oss metoder for refleksjon, motivasjon, og for å håndtere konflikter. Bli trollbundet og inspirert På en gledefylt, fengslende og lærerik måte inspirerer Mia Törnblom i sitt foredrag til et bedre liv, både i yrkeslivet og privat. Personlig lederskap og mental trening er viktige punkter for Mia, og hun vektlegger ord som mot, hensyn, trygghet, motivasjon, refleksjon, tålmodighet og ansvar. Du får nye innsikter og metoder f or hvordan dere kan påvirke deres liv i den retning dere selv ønsker. Foredragene er fylt av latter og mange aha-opplevelser, med høy gjenkjennelsesfaktor. Mia ønsker å vise at forandring er mulig med hjelp av hennes metoder. Man må trene for å holde selvfølelsen god, akkurat som man må for å holde kondisjonen oppe. Mia viser på en enkel måte hvordan våre tankemønstre og ubevisste reaksjoner påvirker hvordan vi har det og hva vi gjør og hvordan vi kan forandre disse for å nå målene våre. Mia Törnblom er en av Sveriges mest populære foredragsholdere. I 2013 ble hun valgt til «Årets Talare» i Sverige. Alt begynte for femten år siden da Mia holdt sin første forelesning om betydningen av å ha en god selvfølelse. Siden den gang har Mia skrevet åtte bøker og holdt hundrevis av kurs og foredrag innen lederskap og personlig utvikling.

7 LETTERE PSYKISKE LIDELSER OG LØSNINGER I ARBEID Målgruppe: primært personer som jobber innen feltet attføring/yrkesrettet rehabilitering og helse. Eksempel er blant annet ansatte ved Nav, attførings- og vekstbedrifter, HR-konsulenter og bedriftshelsetjenesten. Lettere psykiske lidelser, primært angst og depresjon, er en av hovedårsakene til uføretrygd og sykemelding. Teller vi tapte arbeidsår troner psykiske lidelser øverst. Forskning viser at det å komme tilbake til arbeid eller klare å stå i arbeid fører til bedring av psykisk helse. For mange som jobber innen fagfeltet attføring og helse er økt kompetanse om psykiske lidelser viktig. Dette kurset kunne påbygges til et 10 studiepoengs høgskolestudium. Kurset bla tar for seg: Diagnosene angst og depresjon. Hvor stor del av sykemelding og uføretrygd diagnosene er årsak til? Sårbarhetsfaktorer, utløsende faktorer, og faktorer som opprettholder angst og depresjon (kognitive forklaringsmodeller). Hva fører til bedring? (recovery) Hvordan tilrettelegge arbeidssituasjon? Hvilken verktøy fra den kognitiv terapi sin verktøykasse kan brukes for veiledere? Samtaleverktøy for hvordan man tar opp tema og informere om tiltak for å bedre angst og depresjon. Kursleder: Stian Midtgard. Utdannet psykolog ved Universitet i Bergen Har de siste årene arbeidet som arbeidspsykolog i en Attføringsbedrift, med fokus på psykisk helse og arbeid. Har erfaring fra individualterapi, gruppeterapi og kurs for risikogrupper.

8 BUDSJETT Økonomisk beregning for kurspakke (forelesere, reisekostnader, diett og opphold), deltakerpris (dagskurs, overnatting, diett med mer) Kurspakker kr ,- Reise- og oppholdsutg. deltakere (25 prs) kr ,- (25 x 6 x 2500,-) Administrasjonsutgifter kr ,- Totale utgifter kr ,- Finansiering: Den enkelte bedrift har i sine budsjetter satt av midler til kompetanseheving. Varangergruppen vil i fellesskap søke om finansieringstilskudd hos ulike interesse- og samarbeidsparter.

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Attføringsbedriftenes kompetansestrategi

Attføringsbedriftenes kompetansestrategi Attføringsbedriftenes kompetansestrategi Februar 2009 Kompetansestrategi i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Innledning: Norge har en av de best utbygde velferdssystemene og en villighet til å betale

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave høsten 2010. Innhold 1. Innledning... 3 2. Målsetting... 4 3. Verdigrunnlag... 4 3.1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Årsrapport til NAV 2011

Årsrapport til NAV 2011 Årsrapport til NAV 2011 1 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010.

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010. VIRKSOMHETSPLAN 2011 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2011, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Fra industribedrift til kompetansebedrift

Fra industribedrift til kompetansebedrift Dalebakken 4 Pb. 1061, 9503 Alta Telefon: 78 45 62 60 Faks: 78 45 62 65 E-post: post@aksis.no Fra industribedrift til kompetansebedrift Aksis AS har vært i kontinuerlig omstilling de siste årene. Fra vanskelige

Detaljer

Årsrapport fra Mercy House 2011

Årsrapport fra Mercy House 2011 Årsrapport fra Mercy House 2011 Om våre fellesskapsarenaer: Mandagsmiddag Fellesskap og servering av god middag fra kl. 17-20 hver mandag. Åpent for alle. Pris kr. 35,- Mellom 20 og 30 personer har benyttet

Detaljer

Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering

Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering Årsrapport 2012 Senter for yrkeskvalifisering 2 Hapro Årsrapport 2012 Nyskaping for et framtidig samfunn! Hapros bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon,

Detaljer

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune Rapport fra arbeidsgruppen mai 2013. I de senere årene er det

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Bli en god samarbeidspart i høretrening

Bli en god samarbeidspart i høretrening Bli en god samarbeidspart i høretrening Info-hefte til den nye CI-brukerens familie og nærpersoner Audiopedagog Siri Skollerud Målsetting 1. Lage et info-hefte til den nye CI-brukerens familie og nærpersoner

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013

Årsrapport 2013. Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 Årsrapport 2013 Nordpolen Industrier AS besøker Arbeids- og sosialkomiteen med ASVL på Stortinget fredag 6. desember 2013 ORGANISASJONSKART 2013 Styret ved Nordpolen Industrier AS Vigdis Pedersen (leder)

Detaljer