Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte"

Transkript

1 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5

2 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer... 3 Fare for sykemelding... 3 Ved sykefravær... 3 Tilrettelegging ut over egen arbeidsplass... 4 Konklusjon... 5 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 2 av 5

3 Innledning Disse retningslinjene skal sikre tettere oppfølging av sykemeldte i Hadsel kommune etter lovendring per Retningslinjene skal bidra til å styrke dialogen mellom sykemelder, den ansatte og arbeidsgiver, sikre at restarbeidsevnen til sykemeldte arbeidstakere blir benyttet i henhold til intensjonen, at arbeidstakere skal komme raskere tilbake i fullt arbeid og at arbeidstakere skal bli godt ivaretatt i en sykemeldingsperiode. I det videre vil begrepet sykemeldte bli brukt gjennomgående. Dette begrepet omfatter også egenmeldt fravær. Henvisninger Arbeidsmiljøloven (AML) Folketrygdloven Hovedtariffavtalen (HTA) Hovedavtalen (HA) Generelt Hadsel kommune følger NAVs generelle retningslinjer for oppfølging av sykemeldte (vedlagt), med tillegg av de punkter som er beskrevet i det videre under punktet Lokale retningslinjer. Lokale retningslinjer Fare for sykemelding Det er sjelden slik at en sykemelding kommer brått og uventet. I mange tilfeller vil det være flere faresignaler forut før en sykemelding blir en realitet. Ved fare for sykemelding skal derfor arbeidsgiver og arbeidstaker drøfte hvilke tilpasninger som kan gjøres ved arbeidsplassen, eventuelt om det er mulig å tilrettelegge med andre arbeidsoppgaver i annen del av virksomheten. Det er viktig at begge parter tar ansvar for å kalle inn til en slik samtale. Tillitsvalgt og/eller verneombud bør være en sentral aktør i denne drøftingen, men den ansatte velger selv om han/hun vil ha med seg slik bistand. Ved sykefravær Ved sykefravær (egenmeldt eller sykemelding) skal nærmeste leder informeres uten opphold. For å sikre en god dialog bør kontakt skje enten ved fysisk oppmøte eller ved telefonsamtale. SMS og epost er ikke et hensiktsmessig kommunikasjonsmiddel. Det skilles her mellom beskjed eller dialog. Leder og den Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 3 av 5

4 ansatte kan avtale at det i første omgang blir sendt e-post eller SMS, men da skal denne inneholde blant annet antatt fravær/når man er tilbake på jobb igjen. All annen dialog rundt sykefravær og IA skal skje ved fysisk møte mellom partene. Den ansatte skal ved kontakt med lege, medbringe egen stillingsbeskrivelse. Dersom stillingsbeskrivelse ikke er utarbeidet, skal den ansatte be nærmeste leder om et skriv som omtaler den ansattes arbeidsoppgaver. Disse dokumentene skal til sammen gjøre sykemelder og den ansatte i stand til å vurdere nødvendige tilpasninger, eller eventuell restarbeidsevne. Tilrettelegging ut over egen arbeidsplass Hadsel kommune har som IA-bedrift definert en rekke arbeidsplasser som kan være aktuelle for arbeidstakere som har behov for tilrettelegging som går ut over det man kan gjøre på sin lokale arbeidsplass. Disse arbeidsplassene krever kun kort opplæring og kan være spesielt egnet til ansatte: - Som er arbeidsdyktig, men må være fraværende fra sin arbeidsplass av hensyn til sine brukere/pasienter (ved for eksempel forkjølelse) - Som har nedsatt mobilitet og trenger å sitte i ro (for eksempel ved beinbrudd i fot eller arm) - Som har behov for å komme vekk fra sine opprinnelige oppgaver av hensyn til stress, eller andre forhold. Disse tilrettelagte arbeidsplassene er listet under, med en kort forklaring på hvilke arbeidsoppgaver som ligger under den enkelte arbeidsplass. Avdeling Arbeidsoppgaver Merknad Service- og informasjonstorget Tjenestekontoret helse og omsorg Enklere saksbehandling etter rutinebeskrivelser, publikumsmottak, betjene sentralbord, arkivtjenester, med mer. Kontorjobbing. Saksbehandling. Viktig med personlige egenskaper som serviceorientert, utadvendt, ryddig og strukturert. Krever ingen formell kompetanse. Ønskelig med noe erfaring fra saksbehandling, men ikke et krav. Kort opplæring vil bli gitt. Må ha grunnkompetanse som sykepleier, hjelpepleier eller vernepleier. Ønskelig med erfaring på saksbehandling, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt. Arbeidsplassen passer best Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 4 av 5

5 Seljeveien Dagsenter Dagtilbud institusjonstjenest en Skole/SFO Arbeid foregår primært i husfliden, med tilrettelegging av aktivitetstilbud for psykisk utviklingshemmede. Vedproduksjon. Aktivisering av eldre gjennom ulike tiltak. Mye husflidaktiviteter. Assistent ved skole eller SFO. for langtidssykemeldte. Språk er viktig må kunne norsk og må snakke tydelig. For øvrig ingen spesielle kvalifikasjoner, men må være tydelig og romslig. Vedproduksjon ute: Ingen kvalifikasjonskrav, men det kan være fysiske tunge løft her. Språk er viktig må kunne norsk og må snakke tydelig. For øvrig ingen spesielle kvalifikasjoner, men må være tydelig og romslig. Vil gå inn i vikariat, eller på topp av ordinær bemanning. Krever ingen formalkompetanse men ønskelig med noe erfaring med opplæring og barn Barnehage Assistent Vil gå inn i vikariat, eller på topp av ordinær bemanning. Krever ingen formalkompetanse men ønskelig med noe erfaring med opplæring og barn Sykehjem Samtalepartner med eldre på sykehjem. Krever ingen formalkompetanse, men må ha gode sosiale evner og være flink til å lytte. Hadsel kommune har en egen IA-kontakt ved personalavdelingen, som vil jobbe spesielt med slike saker. Ved spørsmål eller behov for hjelp kontaktes personalavdelingen. Dersom tilrettelegging ikke kan gjøres ved egen arbeidsplass, bør primært disse tilrettelagte arbeidsplassene vurderes. Vurderingen bør skje i samråd med lege, om nødvendig. Konklusjon Dette dokumentet, med vedlegg, distribueres til alle ledere i Hadsel kommune, tilknyttet bedriftshelsetjeneste, verneombud, tillitsvalgte, samt alle sykemelderne i kommunen. Lederne har ansvaret for at retningslinjene gjøres kjent for alle ansatte i egen avdeling. Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 5 av 5

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (barn og unge) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss... 3 2 Visjon og formål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Empowerment... 4 2.3 Formål... 4 3 Kvalitetspolitikk... 4 3.1 Bedriften...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

RAPPORTEN TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL #3-2008 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL #3-2008 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #3-2008 PERSONALGODER ANNA LISE BRINGSLI GUIDER OSS GJENNOM REGLENE FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL

Detaljer