Kåre Hagen. I globaliseringens jerngrep? Velferdsstatens utfordringer. Partnerforums vårkonferanse, 26.mars 2008 Introduksjon til paneldebatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kåre Hagen. I globaliseringens jerngrep? Velferdsstatens utfordringer. Partnerforums vårkonferanse, 26.mars 2008 Introduksjon til paneldebatt"

Transkript

1 Kåre Hagen I globaliseringens jerngrep? Velferdsstatens utfordringer Partnerforums vårkonferanse, 26.mars 2008 Introduksjon til paneldebatt

2 Den konvensjonelle innsikt (anno 1990) Den politisk styrte, omfordelende offentlige sektoren er gjort mulig av nasjonalstatens territorielle grensevern. Når grensevernet bygges ned, eller ikke lar seg opprettholde, utløses desentrale krefter som uthuler politikkens effektivitet, Slik at velferdsstaten ikke lar seg opprettholde som en skattefinansiert, kollektiv forsikring for nasjonens egne innbyggere, hvor demokratiske beslutninger ikke lenger kan bestemme betalingsbyrdenes og godenes fordeling mellom borgerne.. I fraværet av en overnasjonal offentlig sektor, vil inkongruensen mellom økonomiens de-territorialisering og politikkens ineffektivitet stimulere ustoppelige, undergravende prosesser som:

3 De varslede effekter Kapitalmobilitet og regimeshopping : Verken lønnstakerne, eller nasjonalstaten får fatt i verdiskapningen Arbeidsmobilitet og sosial dumping Verken en undergraving av arbeidsstandarder, eller en utnyttelse av universelle trygderettigheter, lar seg hindre Velferdsstaten tvinges til endring, fra to kanter En mobil skattebase gjør at finansieringen svekkes, Rettighetsforankringen går fra medborgerskap til markedsposisjon En dual modell vil vokse fram: statlig selektivitet og privat forsikring Mest tydelig vil dette observeres i de nordiske landene Fordi her er rettighetsforankringen mest generøs og skattebyrden størst, Økonomien er mest åpen og politikkens intervensjon sterkest.

4 Hva observerer vi etter 25 år? Hvor er det best å bo? 1 Island ,0 2 Norge ,5 3 Australia ,0 4 Canada ,3 5 Irland ,4 6 Sverige ,1 11 Finland ,8 14 Danmark ,0 20 Italia ,9 Arbeidsløshet Global Konkurransekraft Sysselsettingsnivå Kilder: UNDP 2007, World Economic Forum 2007, OECD 2006

5 Norden sett fra utlandet.. Some countries have been remarkably successful in combining economic growth with high levels of social protection and equality especially the Nordic countries. Let s see what the rest of Europe can learn from them. U. Beck & A. Giddens, The Guardian, October 4, 2006

6 Kartet og terrenget 1. Det er først nå det begynner Samfunnsvitere mister interessen når ting virkelig tar av.. Vi bare ser det ikke på toppen av et konjunkturblaff 2. Nasjonalstatens grensevern er i praksis sterkt nok.. Produksjonsfaktorene er ikke så mobile når det kommer til stykket Økonomisk nasjonalisme kan utøves med andre midler 3. Velferdsstaten trenger ikke statens grensevern Så lenge nasjonalstaten sikrer attraktive lokaliseringsbetingelser For den type virksomhet som kan klare global konkurranse 4. At velferdsstaten tvert om styrkes som forsikringsselskap Fordi globalisering innebærer usikkerheter, - og det forsikrer man seg mot Og demokratiske politikk blir kampen om systemets beste forsvar 5. At globaliseringseffektene er andre steder enn der vi ser.. Vietnamesernes marijuanadyrking eller Fredriksens skatteflukt? Sosialdemokratiets svekkelse eller Fremskrittspartiets styrking?

7 Frem fra glemselen? Katzenstein (1986): Small States in World Markets Sentralisert lønnsdannelse fremmer en vellykket næringsøkonomisk tilpasning til ytre økonomiske omgivelser ( flexicurity-argumentet) Milward (1992): The European Rescue of the Nation State Så lenge de internasjonale, institusjonelle spillereglene er forutsigbare har statene gode forutsetninger for rasjonell tilpasning. Når det går bra for EU går det bra for medlemslandenes vekst- og fordelingspolitikk. Rodrik (1991): Has Globalization Gone Too Far? Globalisering er (historisk velkjente) usikre omgivelser, jo mer et land eksponeres for usikkerhet, jo mer vil det søke å sikre seg: Høy risiko gir lav skade fordi land (med høy sosial kapital?) vil tilpasse seg fornuftig. Nød lærer naken kvinne å spinne (eller det de som kan spinne som ikke fryser i hjel, - og som derfor reproduserer seg?) Har 1930-talls-økonomene rett likevel? At rettferdighet er produktivt Og mer så jo mer kunnskapsintensiv produksjonen er?

8 Går sammenhengen motsatt vei? Er det velferdsstatens utforming som bestemmer om et land vinner eller taper på globalisering? At den nordiske modell er så bra fordi vi har frikoblet sosial trygghet fra jobbtrygghet vi tåler mer risiko i markedet? I så fall er utfordringen å vinne kunnskap om hvilke elementer som har positiv virkning (fx. sentralisert lønnsdannelse + stor sosial trygghet?) Vil en tilbakeføring av lønnsdannelse og rettighetsforankring til marked gjøre oss bedre i stand til å møte globaliseringen? Vil velmente strategier som Inkluderende Arbeidsliv og bedrifters sosiale ansvar gjøre vondt verre fordi fleksibiliteten i arbeidsmarkedet svekkes? Vi det fler-etniske samfunnet undergrave den sosiale kapitalen som den sosialpolitiske universalismen hviler på?

9 Er effektene andre enn vi tror? Er velgernes rop etter sivil og sosial trygghet en respons på globalisering, - som styrker nasjonalstaten? Fordi med globalisering kommer utrygghet, og med det etterspørselen etter forsikring, - som nasjonalstaten kan tilby mer troverdig enn noe marked, familie eller frivillig sektor? I så fall kan den nasjonale politikkens legitimitet øke, Så vel som betalingsviljen for en fortsatt stor offentlig sektor.. Er det arbeidskraftsbehovet framover, heller enn innvandring, som egentlig bør bekymre mest? Er vi et attraktivt innvandringsland for dem vi ønsker å få inn? Kan verdens ledige hender utnyttes på akseptable måter?

10 Tre konstruktive bekymringer.. Må samfunnsvitenskapen utvikle en ny agenda? Heller enn å forklare hvorfor kriser kommer, Gjelder det å identifisere betingelser for vellykket tilpasning Kan nasjonalstaten bli for sterk? Skygger opptattheten av dens svekkelse for faktorer som styrker? At velferdsstatens ansvar blir for stort, at assimileringspresset blir for sterkt? Kan frykten for ESA bli for sterk? At vår historisk godt utviklede evne til pragmatisk tilpasning til ytre farer Erstattes av en naiv tilslutning til internasjonale avtaler alle andre bryter?

Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten.

Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten. ØMU kvinner og velferd, v/siri Jensen Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten. Jeg vil ta utgangspunkt i kvinnenes relativt sterke stilling i Norge i dag. Når jeg

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

Et forsvar for velferdsstaten

Et forsvar for velferdsstaten Et forsvar for velferdsstaten Hilde Bojer Morgenbladet 11 august 2005 1 Innledning Det vi kaller velferdsstaten (i en noe snever forstand) omfatter grovt sett utdanning, helsevesen, sosialforsikring og

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Norges forskningsråd Derfor virker den nordiske modellen

Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Norges forskningsråd Derfor virker den nordiske modellen Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Norges forskningsråd Derfor virker den nordiske modellen Hvorfor fungerer den nordiske modellen så bra økonomisk? Hvorfor kommer den til kort overfor de nye miljøutfordringene?

Detaljer

Pensjon hvordan og til hvem?

Pensjon hvordan og til hvem? NFT 3/1996 Pensjon hvordan og til hvem? av direktør Jon Mathias Hippe, UNI Storebrand 1. Problemstilling Hvordan ser morgendagens nordiske pensjonssystem ut? Med press på nasjonale pensjonssystemer som

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

NOU. Den norske modellens framtid. Norges offentlige utredninger 2011: 7. Velferd og migrasjon

NOU. Den norske modellens framtid. Norges offentlige utredninger 2011: 7. Velferd og migrasjon NOU Norges offentlige utredninger 2011: 7 Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1.

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Innvandrere og det norske samfunn

Innvandrere og det norske samfunn Mira Dahlen Innvandrere og det norske samfunn Forholdet mellom utdanning og integrering på arbeidsmarkedet hos ikke-vestlige innvandrere Bacheloroppgave i sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO

ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 Erlend Bullvåg,

Detaljer

Velferdsstatsutfordringer

Velferdsstatsutfordringer Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen Delrapport 10 Velferdsstatsutfordringer Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 02/03 Forord Vekst og verdiskaping i næringslivet gir grunnlag for velstand og velferd. Stat og kommuner leverer sentrale tjenester og velferd til befolkningen.

Detaljer

i offentlig økonomi og ledelse

i offentlig økonomi og ledelse Mastergradsstudiet (MBA) i offentlig økonomi og ledelse i kombinasjon med jobb NHH har flere studietilbud i Oslo for deg som ønsker videreutdanning på høyere grads nivå. Studiene arrangeres som intensive

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Stemmegivning hvorfor og hvordan?

Stemmegivning hvorfor og hvordan? 74 Stemmegivning hvorfor og hvordan? I denne artikkelen forklares hvorfor Norges Bank legger vekt på stemmegivning i sine porteføljeselskaper, og hvorfor stemmegivning er et sentralt virkemiddel for å

Detaljer

Den norske velferdsstaten Stolt fortid usikker framtid?

Den norske velferdsstaten Stolt fortid usikker framtid? En presentasjon fra NOVA Direktør Kåre Hagen Den norske velferdsstaten Stolt fortid usikker framtid? Innlegg på VOX Norskkonferansen 2015, Oslo kongressenter 28. April PAGE 1 En presentasjon fra NOVA Aldri

Detaljer

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo)

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) 1. Innledning I de siste tiårenes diskusjon om framtiden for sosialforsikringssystemer

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Spillet om den nordiske velferden

Spillet om den nordiske velferden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsud PØU alm. del - Bilag 20,AMU alm. del - Bilag 52,SOU alm. del - Bila Offentligt En debattrapport om den nordiske velferdsmodellens fremtid

Detaljer