Etiske utfordringer i forhold til pårørende. På liv og død! Etikk og kommunikasjon i helse og velferd 20. November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske utfordringer i forhold til pårørende. På liv og død! Etikk og kommunikasjon i helse og velferd 20. November 2014"

Transkript

1 Etiske utfordringer i forhold til pårørende På liv og død! Etikk og kommunikasjon i helse og velferd 20. November 2014

2 Berit Støre Brinchmann Professor, Dr. Philos, Profesjonshøgskolen, Uin, UiS, NLSH

3 Etikkrådgiver (20 %) ved Nordlandssykehuset HF Forskningsfelt: Empirisk etikkforskning Nyfødtmedisin, eldre, pårørende, «hverdagsetikkprosjektet» Pgd-nemnda Ekspertutvalg abort Rådet for sykepleieetikk

4 Hverdagsetikk Samarbeidsprosjekt Helse Nord Hverdagsetikk Helgeetikk (Åge Wifstad) Hver dag, ikke bare i festskrifter (søndagsetikk) Den «store» etikken Den «lille» etikken Merete Mazarella

5 Bakgrunn Pasienter på sykehus, sykehjem og i kommunehelsetjenesten kan ikke betraktes isolert De har pårørende som spiller mer eller mindre aktive roller i livene deres Pårørende er ingen homogen gruppe De har ulike roller Noen er nære, andre er fjernere

6

7 Hensikt Å beskrive og diskutere etiske dilemmaer i forhold til pårørende Ut fra helsearbeideres perspektiv

8 Metode «Hverdagsetikk-prosjektet» 12 gruppediskusjoner fra en korttidsavdeling (med lindrende enhet) og en boenhet for psykisk utviklingshemmede (og tildelingskontoret) Forskere deltok i refleksjonssamtalene Hermeneutisk metode Kvale; innholdsanalyse Konfidensialitet og anonymitet, informert samtykke

9 Funn Den profesjonelle Skyggen Fraværende, men mektig Hva karakteriserer de ulike typologier av pårørende? Etiske utfordringer og praktiske implikasjoner

10 Den profesjonelle Karakteristikk: Lege eller sykepleier Kritisk Aggressiv Blander seg inn i behandling og pleie/omsorg

11 Den profesjonelle Etiske utfordringer: Pårørendes forventninger versus helsepersonells profesjonelle vurderinger Hvem vet hva som er best for pasienten? Pårørende eller helsepersonell? Interessekonflikter og rollesammenblanding

12 Den profesjonelle «Det å være helsepersonell og pårørende. Det med å ta den ene hatten av og sette den andre på, det kan være veldig vanskelig. Jeg tenker at det gjør noe med oss også. Vi blir mer på vakt, og kanskje føler at vi blir kikket over skuldrene. Jeg tror kanskje legekollegaer også føler det sånn»

13 Den profesjonelle Praktiske implikasjoner: Tidlig kommunikasjon for å klargjøre ansvarsfordeling Strukturert informasjon og kontinuitet

14

15 Skyggen Karakteristikk: Mor til en rusavhengig Usynlig Trøtt Stille

16 Skyggen Etiske utfordringer: Oversett Forskjellsbehandling Ressurssterke pasienter og pårørende får forrang

17 Skyggen «Det er ingen som snakker med henne når hun er her. Hun sitter inne og jeg tilbyr henne kaffe. Jeg var den første som tilbydde henne kaffe.jeg vet ikke om hun ble innkalt til samarbeidsmøte( )Hun får dårlig informasjon. Ikke engang etter sønnens død når hun skal hente sakene hans. Det var ingen som snakket til henne det er helt utrolig»

18 Skyggen Praktiske implikasjoner: Engasjement Teamarbeid Å gjøre hverandre god

19

20 Fraværende, men mektig Karakteristikk: Pårørende er hjelpeverge og slektning/i familie Gjennom rollen som hjelpeverge har pårørende makt over pasientens økonomiske midler Hjelpevergen problematiserer hvordan pengene skal brukes

21 Fraværende, men mektig Etisk utfordring: Hvor går grensen for personalets rett og plikt til å tale pasientens sak Hvor langt strekker profesjonsansvaret seg for Hvor langt strekker profesjonsansvaret seg for pasienter med utviklingshemming

22 Fraværende, men mektig «Problematikken blir jo når det kommer en hjelpeverge i nærmeste familie og sier at dette har ikke pasienten bruk for. Det er mye jeg kjøper meg som jeg ikke har bruk for. Og det er ingen som stiller spørsmålstegn ved mine valg, fordi jeg har ingen diagnose som sier jeg er utviklingshemmet»

23 Fraværende, men mektig Praktiske implikasjoner: Familie bør ikke være hjelpeverge Mer bevisst på brukernes valg

24

25 Diskusjon I lys av de fire prinsippers etikk Autonomi Velgjørenhet Ikke-skade Rettferdighet

26 Geir Sverre Braut (2000): Hvordan autonomi og sårbarhet kan variere i et menneskes liv

27 Konklusjon Individnivå: Kunnskaper og utvikling av mellommenneskelige og etiske ferdigheter Mål: -å se og forstå pårørende og ha mot til å møte nye og utfordrende situasjoner

28 Konklusjon Systemnivå: Strukturert kommuniksjonog informasjon der man involverer alle berørte parter Klargjøre ansvarsfordeling og de profesjonelles Klargjøre ansvarsfordeling og de profesjonelles rolle

29 Prosjektmedarbeidere Betty-Ann Solvoll, førsteamanuensis, UiN Gøril Ursin, universitetslektor, UiN Siri Tønnessen, førsteamanuensis, Hive Elisabeth Hall, professor emerita, Århus Margareth Krisoffersen, førsteamanuensis, UiS Berit Støre Brinchmann, professor, UiN

30 Publikasjoner Solvoll, Hall, Brinchmann: Ethical challenges in everyday work with adults with learning disabilities. Nursing Ethics, 2014 Solvoll, Lindseth, Ursin, Brinchmann: En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 2014

31 Publikasjoner under arbeid Kristoffersen, Brinchmann: Experiences of moral challengesin everydaypracticeand nurses` selfunderstanding Tønnessen, Solvoll, Brinchmann: Ethical challenges related to next of kin in nursing practice

32 Takk for oppmerksomheten!

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv Betty-Ann Solvoll, Gøril Ursin, Berit Støre Brinchmann og Anders Lindseth Betty-Ann Solvoll, sykepleier, 1.amanuensis, Universitetet i Nordland

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer

Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer Kartlegge egen praksis og identifisere utfordringer De psykiske helsetjenestene utgjør en behandlingskjede i flere ledd og med ulike oppgaver. Det er ikke snakk om en lineær kjede med atskilte funksjoner

Detaljer

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter?

Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? 60 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 ORIGINALARTIKEL Deltagelse i prosjekt i praksisstudiet en læringsarena for sykepleiestudenter? Participating in a project during the practical module a learning

Detaljer

Pasienters erfaringer med å be om kopi av egen journal

Pasienters erfaringer med å be om kopi av egen journal Pasienters erfaringer med å be om kopi av egen journal Torunn Wibe torunn.wibe@sye.oslo.kommune.no Bakgrunn Retten til å lese egen journal ble formalisert ved iverksetting av Lov om pasientrettigheter

Detaljer

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen

Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner. Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Refleksjonsveiledning over praksisnære situasjoner Skrevet av Melissa Dahl Pedersen og Sigrunn Hamnes Nilsen Marithaugen sykehjem 2 Velkommen til Marithaugen sykehjem 3 Innhold Planlegging - Hva er målet

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Si noe eller gjør noe,

Si noe eller gjør noe, si-noe Du kan: "Ingen sier alt som bør sies. Ingen kommunikasjon er perfekt. Ikke noe besøk er helt. Bare gjør noe eller si noe! Det er bra nok! Vi forteller historier og sagn. Da hører alle noe de kan

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

MIN EGEN MESTRINGSBOK

MIN EGEN MESTRINGSBOK MIN EGEN MESTRINGSBOK.. En skrivebok som barna skal bruke sammen med Mestringskassen Skrivebok til Mestringskassen Universitetsforlaget 2010 1 De som er i familien min, er: JEG OG FAMILIEN MIN... Her bor

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

De yngste barnas lek og vennskap en problematisering. Barnet i centrum København 3.12.2014. Anne Greve

De yngste barnas lek og vennskap en problematisering. Barnet i centrum København 3.12.2014. Anne Greve De yngste barnas lek og vennskap en problematisering Barnet i centrum København 3.12.2014 Anne Greve Hvem er jeg? Forventninger Til meg: Engasjere og inspirere og kanskje provosere? Problematisere tatt

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer