Samtykkeprosessen. Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samtykkeprosessen. Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011"

Transkript

1 Samtykkeprosessen Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Helse Møre og Romsdal 8. nov. 2011

2 Samtykkeprosessen hva er det? Pasienten sier ja eller nei en beslutning Informasjon/Kommunikasjon Hva, hvordan, når, hvor mye? Implisitt vs. Eksplisitt/skriftlig Idealet om det informerte samtykket - kritikk Tillit og forventninger Vi kan få pasienten til å svare det vi vil Eksistensielle og emosjonelle utfordringer Asymmetri

3 Innramming av samtykket Faglige og økonomiske føringer Hva Hva pasienten pasienten kan si ja Faglige kan si ja eller nei eller nei til til

4 Et case 55 år gammel mann med lungekreft som i starten responderte på kjemoterapi, men han har nå fått tilbakefall. Pasienten har fortsatt håp om effekt av behandling, til tross for at legene har fortalt ham at effektiv behandling ikke er tilgjengelig, og at han kun har noen få uker igjen å leve. Som et resultat av kreftsykdommen er det sannsynlig at vitale organer, som nyre og hjerte, vil svikte. Legene er enige om at hvis pasienten får hjertestans på avdelingen, så bør HLR (hjerte-lunge-redning) ikke igangsettes. Begrunnelsen er at HLR sannsynligvis vil være nytteløs, at HLR vil kunne påføre skade (pga skjøre ribben som følge av metastaser) og at pasienten uansett trolig vil dø i løpet av kort tid som følge av kreftsykdommen. Pasienten ønsker at ingenting skal være uprøvd, inkludert HLR. Pasientens kone støtter pasientens syn.

5 Hvordan vite hva pasienten vil vite noe om? Hva blir lagt på tilbudsfatet?

6 Om hjelpekunsten

7

8

9 Pasienten -Subjektiv -Emosjonell -Irrasjonell -Forlatt Legen -Vitenskapel ig -Objektiv -Kognitiv -Kunnskap srik -Distansert

10 John Wennberg variasjoner i helsetjenester (kirurgi) Nødvendig/evidens basert Pasientstyrt

11 Moralsk opptreden/handling Persepsjon Dømmekraft Handling AJ Vetlesen 1994 Gjelder for alle!

12 Empati og kliniske forståelse Legen Kognisjon Emosjoner Moral Kunnskap Erfaring + - Persepsjon, fortolkning, kommunikasjon Pasienten (ulike aspekter) Utdannelse, språk, kultur, muligheter, insentiver

13 Noen etiske prinsipper Velgjørenhet paternalisme (sterk vs myk) Ikke-skade Rettferdighet Respekt for pasientens autonomi

14 Legerollen i møtet med den autonome pasient Informative Interpretive Deliberative Paternalistic Emanuel x2 JAMA, 1992

15 Selvbestemmelse i klinisk praksis Ideal om det informerte samtykke i jussen og etikken Hva skal til for å kunne handle selvstendig/ autonomt hva forutsetter et gyldig samtykke? Informasjon Samtykkekompetanse Frivillighet

16 Prinsippene igjen De fire prinsippene: Respekt for pasientens autonomi Informert samtykke Hvis manglende samtykkekompetanse: 1. Forhåndsønsker/representant 2. Pasientens beste subjektiv/objektiv standard Velgjørenhet paternalisme (sterk vs myk) Ikke-skade Rettferdighet

17 Hva sier jussen om pasienter som i varierende eller ingen grad er i stand til å samtykke/være autonom? Barn og unge Demente Psykisk friske, somatisk syke voksne Somatisk syke med samtidig psykisk lidelse Ikke norsk som morsmål

18 Hva skal til for å være autonom? Samtykkekompetanse Forståelse Anerkjenne Resonnere Uttrykke et valg 16 år

19 Noen misforståelser pasienter som ikke følger legens råd har redusert samtykkekompetanse når samtykkekompetanse mangler så mangler den for alle beslutninger mangel på samtykkekompetanse er permanent

20 Hvem mangler samtykkekompetanse? Barn og unge? Demente? Psykisk friske, somatisk syke voksne? Somatisk syke med samtidig psykisk lidelse? Ikke norsk som morsmål?

21 Hva med pasienten som ikke ønsker informasjon eller å bestemme selv? Etikken: greitt Jussen sterke føringer om at alle må få informasjon Er informasjon alltid et gode?

22 Hvem skal bestemme når pasienten mangler samtykke- eller beslutningskompetanse? Nærmeste pårørende, evt. foreldre? Behandlingsansvarlig? Teamet? Annet kvalifisert helsepersonell Forhåndsønsker/livstestamente? Pasr Verge? Barnevernet? Helsetilsynet? Domstolene?

23 Forberedende samtaler Naturlige tidspunkter for å ta opp disse spørsmålene kan være: når pasienten ønsker det ved utskrivelse/reinnleggelse pga komplikasjoner/ forverring av kronisk sykdom når man kan svare nei på spørsmålet blir du overrasket om pasienten er død innen et år? når kurativ behandling går over i palliativ når pasienten har irreversibel organsvikt som krever teknisk understøttelse (for eksempel respirator, dialyse, hjertepumpe) når pasientens prognose er svært dårlig, vurdert ut fra klinisk skjønn eller anerkjente scoringssystem

24 Hva hvis pasienten ikke vil? Hva sier jussen? Barn og unge? Demente? Psykisk friske, somatisk syke voksne? Somatisk syke med samtidig psykisk lidelse?

25 Helselovgivning - samtykke Helsepersonelloven (plikter); faglig forsvarlighet ( 4) øyeblikkelig hjelp-plikten ( 7) Pasientrettighetsloven kap 3, 4 og nytt kap. 4A (fra ) (informasjon, medvirkning, samtykke) rett til nødvendig helsehjelp ( 2-1) hvem er nærmeste pårørende? ( 1-3) Psykisk helsevernloven* Tvungent psykisk helsevern ( 3-3)

26 Nyttige nettsider Helselover med forarbeider: Alle norske lover

27 Møte med flerkulturerelle Eksempel 1 Sofienbergparksaken Eksempel 2 - pårørende aksepterer ikke at behandlingen skal avsluttes Den individuelle tilnærmingen vs. den generelle Bruk av tolk

28 Tverrfaglig samarbeid Stadig viktigere pga spesialisering Spesielt viktig og fruktbart når pasientene eller pårørende er uenige seg i mellom eller med behandlerne Ofte få arenaer, liten tid, skylapper KEK som diskusjonsfora Second opinion Helsetilsynet i fylket Barnevernet Tverrfaglig samarbeid / samhandling Men de sa på sykehuset at han skulle ha PEG resten av livet

29 Konklusjon Samtykke og pasientmedvirkning er viktig Er krevende spesielt kommunikasjonen Behandlingsansvarlig skal fortsatt bestemme mye Pårørende får noen ganger for mye å si Ikke glem tillit og relasjoner Samtykket er en prosess som pakkes inn av mange aktører og rammer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1.

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1. Etikkveileder for ansatte ved Helse Nordmøre og Romsdal HF Utarbeidet av Klinisk etikk-komité Versjon 1.0 Godkjent av adm. direktør Bjørn Engum, oktober 2009 FORORD Norsk helsevesen skal være kunnskapsbasert.

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Hva er galt med paternalisme?

Hva er galt med paternalisme? Hva er galt med paternalisme? Innlegg på den første nordiske konferansen i kommunikasjon i helsevesenet, Hindsgavl slot, Middelfart, Danmark, 12. juni 2014 Pål Gulbrandsen Universitetet i Oslo Du kom med

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg " Bli hos meg, hjelp meg, hør meg Cicely Saunders. Tema: Bistand til en livsavsluttning i heimen. Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien bistå et menneske med uhelbredelig sykdom som ønsker sin livsavsluttning

Detaljer

Hva gjør en lindrende jobb med oss som personale? Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13

Hva gjør en lindrende jobb med oss som personale? Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 Hva gjør en lindrende jobb med oss som personale? Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 Nærhet vs. stoppeklokke Nærværskompetanse innenfor eksisterende rammer Caregiver stress and staff support samtidighet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Når den gamle ikke orker å spise eller drikke etiske utfordringer ved livets slutt. soerbye@diakonhjemmet.no

Når den gamle ikke orker å spise eller drikke etiske utfordringer ved livets slutt. soerbye@diakonhjemmet.no Når den gamle ikke orker å spise eller drikke etiske utfordringer ved livets slutt soerbye@diakonhjemmet.no Næring og ikke smerter er den største etiske utfordringen ved livets slutt i sykehjem! Det at

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

B Bachelorgradsoppgave

B Bachelorgradsoppgave B Bachelorgradsoppgave Sykepleie til pasienter med innvandrerbakgrunn Nursing of patients with immigrant backgrounds Frida Johnsen Kothe-Næss Ord: 8538 SPU 110 Bacheloroppgave i sykepleie kull 2011-2014

Detaljer

mot voksne, barn og unge

mot voksne, barn og unge Etiske utfordringer ved bruk av tvang mot voksne, barn og unge Reidar Pedersen Senter for medisinsk etikk, UiO Hamar, 29. nov 2012 Bakgrunn Mange etiske utfordringer i rus og psyk. De første fagbøkene

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder. Helse- og omsorgstjenester i kommunene

ÅRSMELDING 2014. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder. Helse- og omsorgstjenester i kommunene ÅRSMELDING 2014 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder INNHOLD Pasient- og brukerombudet Kvalitet og pasientsikkerhet Helse- og omsorgstjenester i kommunene Samhandling i helse- og omsorgstjenester

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonale faglige retningslinjer IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Heftets tittel: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Detaljer