Algebraiske morsomheter Vg1-Vg3 90 minutter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Algebraiske morsomheter Vg1-Vg3 90 minutter"

Transkript

1 Lærerveiledning Passer for: Varighet: Algebraiske morsomheter Vg1-Vg3 90 minutter Algebraiske morsomheter er et skoleprogram hvor elevene kan bruke forskjellige matematiske modeller i praktiske undersøkende aktiviteter og sammenligne informasjonen disse gir med algebraiske løsninger. I leker og spill får de teste løsningsstrategier. Det beste er at elever og lærere er forberedt når de kommer på vitensenteret. Lærerveiledningen inneholder viktig informasjon om skoleprogrammet, og det er derfor fint om den blir lest i god tid før besøket. Vi ønsker at lærerne skal få en best mulig opplevelse og også læringsutbytte av å ta med klasser til senteret, og oppfordrer til aktivt å ta del i opplegget sammen med elevene. Skoletilbudet til INSPIRIA science center er ment å være en integrert del av opplæringen. Ved å utføre for- og etterarbeid til programmet vil elevenes læringsutbytte økes, og lærerne vil kunne benytte aktivitetene som et verktøy til å nå konkrete mål i kunnskapsløftet. 1

2 Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet: S1 algebra Regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver Omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet Løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler S2 algebra Modellere praktiske problemer ved hjelp av linære likningssystemer med flere ukjente, og løse dem med og uten digitale hjelpemidler. S2 geometri Tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen R1 geometri Gjøre rede for forskjellige bevis for Pythagoras setning, både matematisk og praktisk R2 algebra Finne og analysere rekursive og eksplisitte formler for tallmønstre med og uten digitale hjelpemidler, og gjennomføre og presentere enkle bevis knyttet til disse formlene, samt gjennomføre og gjøre rede for induksjonsbevis 1T algebra Omforme uttrykk og løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner, både ved regning og med digitale verktøy. Omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det matematiske problemet både med og uten digitale verktøy, presentere og grunngi løsningen og vurdere gyldighetsområde og begrensninger. 2T Kultur og modellering Analysere teoretiske og praktiske problemstillinger, finne mønster og struktur i ulike situasjoner og beskrive sammenhenger ved hjelp av matematiske modeller. Utforske matematiske modeller, sammenlikne ulike modeller og vurdere hvilken informasjon modellene kan gi, hva gyldighetsområdet er, og hvilke begrensninger de har. Før besøket på INSPIRIA science center bør elevene ha utført enkelte aktiviteter og ha kjennskap til en del begreper knyttet til skoleprogrammet. Nedenfor følger aktivitetene og begrepene. 2

3 Forarbeid Aktiviteter Aktivitet 1, 2 R Multipliser terninger (forarbeid til aktivitet på senteret). La elevene jobbe sammen 2 og 2. Slå to terninger en gang. Multipliser dem og skriv opp produktet i tabellen. Snu den ene terningen opp ned og multipliser igjen med den andre terningen. Skriv inn svaret. Snu så også den andre terningen opp ned og multipliser. Snu til sist tilbake den første terningen og multipliser med den andre som fortsatt er opp-ned. Summer til sist de fire produktene. En likning der x er den ene terningen og y er den andre terningen ender opp i xy + y(7-x) + (7-x)(7-y) + x(7-y) = xy+7y-xy+49-7y-7x+xy +7x-xy = 49 (Dette kan også forklares ved hjelp av distributive loven.) Terning 1 Terning 2 Produkt oversiden oversiden undersiden oversiden undersiden undersiden oversiden undersiden Sum 3

4 4

5 Aktivitet 1. (1, 2 T, 1, 2 S) Kopier og klipp ut figurkortene ovenfor og algebrakortene nedenfor i sett, La elevene jobbe to eller tre sammen med et sett. Oppgaven er å pare sammen hver figur med et algebrauttrykk. Hvordan vet man at uttrykkene viser et areal? Finnes det flere måter å skrive arealuttrykkene nedenfor, så de fortsatt betyder samme sak? Kopiark hentet fra Sirkel, forfatter Svein H. Torkildsen, Marianne Maugesten, Aschehoug. ab + ac (a+b)(a+c) ca+cb (a+b+c) (a+b+c) ab-c 2 a 2 -ab 5

6 Etterarbeid Aktiviteter 1. Fibonaccitrikset 1. a 2. b 3. a+b 4. a+2b 5. 2a+3b 6. 3a+5b 7. 5a+8b 8. 8a+13b 9. 13a+21b a+34 b Sum: 55a + 88b På senteret skrev formidleren et tall på et papir som en elev fikk ansvaret for. Det skjedde etter at elevene hadde sagt det sjuende tallet i rekken. Når alle ti tallene stod på tavlen, summerte elevene alle tallene til sammen. Når eleven åpnet papiret hadde formidleren skrevet totalsummen på papiret før alle tallene en gang hadde kommet opp på tavlen. Sammenligne det sjuende tallet i rekken med summen av alle tallene. Oppmerksomme elever ser at det sjuende tallet ganger 11 danner totalsummen. 6

7 2. Speilvendte tall (R1, R2) Elevene sa et tresifret tall (første og siste siffer får ikke være likt) speilvendte det, og subtraherte det minste tallet fra det største. Siden speilvendte de differansen og summerte disse to tallene sammen. Svaret blir alltid Be elevene vise beviset. Forklaring: La hvert siffer få en bokstav a b c - c b a a c c-a a er større enn c, du må låne vi speilvender differansen og summerer de to tallene a-c + 10c-a c-a+a-c-1 9c blir til 8 og en i minne leses sammen til 1089 Aktivitet 3. Kvadratsetninger frem og baklengs (R1, R2) I denne tabellen får du det ene tallet i regneoppgaven fra øverste raden og det andre tallet i regneoppgaven fra kolonnen lengst til venstre. Regnemåten står i øverste venstre hjørnet. Svaret skrives i den ruten i tabellen der de to tallene i oppgaven møtes. Noen ganger (eller ganske ofte) får man begynne med svaret og regne baklengs for å finne tallet i øverste raden eller den venstre kolonnen. + 2x x 3x+5 3 7

8 Løsning + 2x 2x+5 x 3x 3x+5 3 2x+3 2x+8 8

9 + 3x 4 x 2x+7 + x-7 3x+1 x x-8 9

10 + 2x-7 5x-10 3x-7 8x 8x-6 9x-2 4x+1 8x-1 8x-1 14x-5 * X 2 +6x+9 X 2 +8x+15 X 2 +7x+10 X 2 +5x X 2 +5x X 2 +2x X 2 +4x+3 X 2 +2x+1 X+4 X 2 +4x 10

11 Fasit + 3x X+7 A B + X+1 x-7 4 3x+4 X+11 2x 3x+1 3x-7 x 4x 2x+7-1 x x-8 + 2x-7 X+4 3x-3 5x+2 7x 2x-7 4x-14 3x-3 5x-10 7x-5 9x-7 x 3x-7 2x+4 4x-3 6x+2 8x 6x+1 8x-6 7x+5 9x-2 11x+3 13x+1 3x-3 5x-10 4x+1 6x-6 8x-1 10x-3 7x-5 9x-12 8x-1 10x-8 12x-3 14x-5 11

12 * (x+3) (x+5) (x+2) (x+1) x (x+3) X 2 +6x+9 X 2 +8x+15 X 2 +5x+6 X 2 +4x+3 X 2 +3x (x+5) X 2 +8x+15 X 2 +10x+25 X 2 +7x+10 X 2 +6x+5 X 2 +5x x X 2 +3x X 2 +5x X 2 +2x X 2 +x X 2 (x+1) X 2 +4x+3 X 2 +6x+5 X 2 +3x+2 X 2 +2x+1 X 2 +2x X+4 X 2 +7x+12 X 2 +7x+20 X 2 +8x+8 X 2 +5x+4 X 2 +4x 12

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter INSPIRIA science center: Bjørnstadveien 16, 1712 GRÅLUM Telefon: 03245/ 69 13 93 00 E-post: post@inspiria.no www.inspiria.no Lærerveiledning Passer for: Varighet: Bli venn med tallene Barnehagens siste

Detaljer

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Lærerveiledning Stødighetstester Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Stødighetstester er et skoleprogram hvor elevene får jobbe praktisk med elektronikk. De vil

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

Vitensenteret. Trondheim. Matematikkløypa med for- og etterarbeid. Nils Kr. Rossing Kirsti Rø

Vitensenteret. Trondheim. Matematikkløypa med for- og etterarbeid. Nils Kr. Rossing Kirsti Rø Vitensenteret Trondheim Matematikkløypa med for- og etterarbeid Nils Kr. Rossing Kirsti Rø Vitensenteret 2011 Matematikkløypa med for- og etterarbeid Bidragsytere til heftet: Nils Kr. Rossing - Vitensenteret/Skolelaboratoriet

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Lytt til hjertet ditt

Lytt til hjertet ditt Lærerveiledning Passer for: Varighet: Lytt til hjertet ditt 9.-10.trinn 90 minutter Lytt til hjertet ditt er et skoleprogram hvor elevene får kunnskap om hjertet gjennom praktiske øvelser og deltakelse

Detaljer

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk

Skisse av den ideelle læreplan i matematikk ved Anita Valenta, Mona Nosrati, Roberth Åsenhus og Kjersti Wæge Skisse av den ideelle læreplan i matematikk Formål med faget Matematikk er en del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle

Detaljer

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkastet er utarbeidet av en faggruppe bestående av lærere fra ulike skoler i utprøvingen

Detaljer

Lærerveiledning Versjon 1.0

Lærerveiledning Versjon 1.0 Lærerveiledning Versjon 1.0 F orord Jeg jobbet som mattelærer i fem år, og har sett hvor mange unge barn som sliter med matte. Det er veldig lett for elevene å miste motivasjonen og gi opp, og de blir

Detaljer

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse Tone Skori 3. oktober 2013 Ditt navn og årstall Agenda for dagen Læringspartner Grunnleggende ferdigheter i matematikk matematisk

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

GeoGebra på vgs. Versjon 3.0

GeoGebra på vgs. Versjon 3.0 GeoGebra på vgs. Versjon 3.0 Bokmål Lær å bruke et gratis program for graftegning, funksjonsanalyse og dynamisk geometri. av Sigbjørn Hals GeoGebra på vgs. Innhold: HVA ER GEOGEBRA?... 3 HVOR KAN JEG FÅ

Detaljer

KONGSVINGER 08.11.13 NY GIV - REGNING. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no @BrynhildFF

KONGSVINGER 08.11.13 NY GIV - REGNING. Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no @BrynhildFF KONGSVINGER 08.11.13 NY GIV - REGNING Brynhild Farbrot Foosnæs Brynhild.foosnas@baerum.kommune.no @BrynhildFF Mattelæreren God regning For å legge til rette for elevenes utvikling i regning som grunnleggende

Detaljer

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue GeoGebra Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet Bjørn Ove Thue 1 Om GeoGebra GeoGebra er et dynamisk verktøy som forener geometri, algebra og numeriske utregninger. Programmet er gratis og kan lastes

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Hensikt. Målet for denne dialogbaserte samlingen må være å finne en faglig plattform i

Hensikt. Målet for denne dialogbaserte samlingen må være å finne en faglig plattform i Fagdag i matematikk Hensikt Målet for denne dialogbaserte samlingen må være å finne en faglig plattform i overgangen grunnskole og videregående skole slik at elevene oppnår en faglig trygghet i matematikk.

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Ko mmun ik a s j o n - mo t iva s j o n - f o r s t å el s e Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge 2010 Matematikksenteret,

Detaljer

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

Skriftserie. Ressurspersonhefte 1, 2002-2003. Matematikkopplegg med faglig innhold Anne-Gunn Svorkmo (red.)

Skriftserie. Ressurspersonhefte 1, 2002-2003. Matematikkopplegg med faglig innhold Anne-Gunn Svorkmo (red.) Skriftserie Ressurspersonhefte 1, 2002-2003 Matematikkopplegg med faglig innhold Anne-Gunn Svorkmo (red.) Innledning Matematikksenteret startet allerede første høsten vi eksisterte med å bygge opp et

Detaljer

Den gode matematikkundervisning

Den gode matematikkundervisning Den gode matematikkundervisning Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? - hva er det? Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter;

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner

Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner side 1 Detaljert eksempel om Matematikk i ulike tekster - eksempler fra privat, offentlig økonomi og fra varedeklarasjoner Dette er et forslag til undervisningsopplegg der elevene gjennom arbeid med matematikk

Detaljer