Lytt til hjertet ditt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lytt til hjertet ditt"

Transkript

1 Lærerveiledning Passer for: Varighet: Lytt til hjertet ditt trinn 90 minutter Lytt til hjertet ditt er et skoleprogram hvor elevene får kunnskap om hjertet gjennom praktiske øvelser og deltakelse i undervisningen. Undervisningen er variert og involverende. Målet er å gi elevene kunnskap og forståelse om hjertets oppbygning, funksjon og få en forståelse av hva god «hjertehelse» innebærer. Hjertet blir ofte omtalt som symbolet på kjærlighet, som kroppens sentrum og ikke minst hva det innebærer at en person blir omtalt som at den har «et godt hjerte». Samtidig er livsstilssykdommer vår tids helseutfordring. Av den grunn ønsker vi at elevene får en grunnleggende forståelse av hjertet og lære dem viktigheten av å holde seg i aktivitet gjennom livet. Hjertets anatomi blir presentert ved hjelp av disseksjon som utføres av pedagog i grupper, det vil bli mulighet til å kjenne på hjertet og dermed gi de en nærhet til kroppens livsviktige blod pumpende muskel. Elevene vil videre få testet ut hjertet via aktive øvelser i grupper der egen erfaring og refleksjon står i sentrum. Det beste er at elever og lærere er forberedt når de kommer på INSPIRIA science center. Lærerveiledningen inneholder viktig informasjon om skoleprogrammet, og det er derfor fint om den blir lest i god tid før besøket. Programmene til INSPIRIA Helse er en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Ulike nasjonale føringer og anbefalinger vil derfor ligge til grunn for programmene i tillegg til kompetansemålene fra kunnskapsløftet.. 1

2 Skoletilbudet er videre ment å være en integrert del av opplæringen. Ved å utføre forog etterarbeid til programmet vil elevenes læringsutbytte økes, og lærerne vil kunne benytte aktivitetene som et verktøy til å nå konkrete mål i kunnskapsløftet. Programmet innfrir nasjonale føringer i henhold til: St.meld. nr. 34 ( ): Folkehelsemeldingen. God helse felles ansvar. St.meld. 16 ( ): Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). St.meld. nr. 20 ( ): Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Nasjonalforeningen for folkehelsens anbefalinger rundt fysisk aktivitet og sunn livsstil for å forebygge hjerte- og karsykdom (2011). Veileder til forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (2004) overordnede føringer og anbefalinger for utforming av helsestasjons- og skolehelsetjenesten jfr Punktene Helseopplysning i skolen. Nasjonal strategi for barn og unges miljø og helse ( ) Barnas framtid. Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (2004). Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet (Helsedirektoratet, 2010). Vi ønsker å anbefale undervisningsprogrammet FRI- tidligere kalt Vær røykfri utviklet av helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet. FRI er et undervisningsprogram for ungdomsskolen som skal forebygge bruk av snus og tobakk. FRI er et gratis brukervennlig digitalt program, tilpasset elev, lærer og kompetansemål i læreplanen. FRI er forskningsbasert og er et av få programmer som viser dokumentert effekter. 2

3 Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet: Kompetansemål etter 10. trinn Naturfag Kropp og helse Gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges Kroppsøving Trening og livsstil bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse forklare korleis ulike kroppsideal og ulik rørslekultur påverkar trening, ernæring, livsstil og helse Forarbeid Før besøket på INSPIRIA science center bør elevene ha utført enkelte aktiviteter og ha kjennskap til en del begreper knyttet til skoleprogrammet. Nedenfor følger aktivitetene og begrepene. 3

4 Oppgave 1. Quiz om hjertet og trening- hvor mye kan du? Sett kryss foran det alternativet du tror er riktig 1. På hvilken side av brystkassen sitter vanligvis hjertet? Høyre Venstre I midten 2. Er hjertet delt inn i flere kamre? Ja Nei Det heter kammers, ikke kamre 3. Hva heter blodårene som forsyner hjertet med blod? Kransvener Kransarterier Kransvenearterier 4. Hva er hjerteinfarkt? Væske i hjertet Blodpropp i en kransarterie Uregelmessig hjerterytme 5. Er hjertesvikt og hjertesorg det samme? Ja Nei Vet ikke 6. Hva er puls? Steder på kroppen du dekker med stilige pulsvarmere, eks håndledd Mål på blodtrykk Hjertefrekvens pr minutt 7. Hvor mye er det anbefalt å være i aktivitet? Gå skritt om dagen Gå eller sykle til skolen/jobben et par ganger i uka 30 minutters fysisk aktivitet pr dag 4

5 8. Hvilket naturlig lykkestoff produserer kroppen ved trening? Morfin Adrenalin Endorfiner 9. Hva er melkesyre? Hvis man drikker mye melk kan det hope seg opp i musklene Et stoff som bygger seg opp i musklene når oksygentilførselen ikke strekker til. Syre i blodårene etter trening Oppgave 2. Hvorfor er det viktig å ta vare på hjertet? Skriv ned 3-4 gode argumenter Oppgave 3. Hva med trening? Skriv ned 2-3 gode argumenter for at det er lurt

6 Fasit for Quiz «Hvor mye kan du om hjertet og trening»? 1. På hvilken side av brystkassen sitter vanligvis hjertet? Riktig svar: Venstre 2. Er hjertet delt inn i flere kamre? Riktig svar: Ja 3. Hva heter blodårene som forsyner hjertet med blod? Riktig svar: Kransarterier 4. Hva er hjerteinfarkt? Riktig svar: Blodpropp i en kransarterie 5. Er hjertesvikt og hjertesorg det samme? Riktig svar: Nei 6. Hva er puls? Riktig svar: Hjertefrekvens per minutt 7. Hvor mye er det anbefalt å være i aktivitet? Riktig svar: 30 min fysisk aktivitet daglig 8. Hvilket naturlig lykkestoff produserer kroppen ved trening? Riktig svar: Endorfiner 9. Hva er melkesyre? Riktig svar: Et stoff som bygger seg opp i musklene når oksygentilførselen ikke strekker til 6

7 Etterarbeid Aktiviteter 1. Refleksjonsnotat Refleksjon etter vel gjennomført skoleprogram på INSPIRIA science center øker læringsutbytte betraktelig. Elevene skriver et refleksjonsnotat som skal omhandle egne betraktninger og ny lærdom. Det er både hyggelig og ønskelig at klassen sender en kopi av de utfylte refleksjonsnotatene eller et lite utvalg av refleksjonsnotatene til INSPIRIA. Refleksjonsnotatet vil kunne brukes til å evaluere skoleprogrammet og til forskning på læringsutbytte, da uten å publisere navn på elever eller lærere. Refleksjonsnotatene sendes til; Her følger en mal for refleksjonsnotatet. Mal på refleksjonsnotat: Navn på skoleprogrammet; Navn; Skole; Klassetrinn; Dato; 1. Gi en kort beskrivelse av programmet; 2. Hva var hensikten med programmet? 3. Hva er de 3 viktigste tingene du har lært? 4. Er kunnskapen nyttig å ha med seg videre i livet? 2. Film Se på filmen som handler om blodets oppgaver og betydning her: Hva gjør Blodbanken med blodet vårt? - Newton: Blod og regn - Desember Newton - Barn - NRK Nett-TV Stopp filmen etter artige fakta om blod 7

8 3. Bruk Internett til hjelp for å finne svarene, for eksempel på giblod.no a) Hva består blodet av? b) Hvilke oppgaver har de forskjellige delene? c) Hvilke blodtyper har vi og hvordan fordeler de ulike blodtypene seg prosentvis i Norge? Fasit til Etterarbeid: 3 a og b: Blodet består av og har følgende funksjoner: Røde blodlegemer De røde blodlegemene transporterer surstoff rundt i kroppen Hvite blodlegemer Det er disse som bekjemper infeksjoner i kroppen Blodplater Blodplatene stopper blødninger Plasma Dette er væsken som blodlegemene og blodplatene flyter i. Plasma inneholder blant annet livsviktige proteiner og stoffer som er nødvendige for å stanse blødninger. 3 c: Blodtyper De to blodtypesystemene som har størst betydning i transfusjonssammenheng kalles ABO og Rhesus. I ABO-systemet finnes blodtypene A, B, O og AB, avhengig av om man har ingen, en eller begge egenskapene A og B. Blodtype O finnes hos 40% av den norske befolkning, A hos 48%, B hos 8% og AB hos 4%. I Rh-systemet finnes blodtype Rh+(positiv) og Rh-(negativ). Blodtype Rh+ finnes hos 85% i den norske befolkningen og blodtype Rh- finnes hos 15%. 8

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15

Stødighetstester. Lærerveiledning. Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Lærerveiledning Stødighetstester Passer for: 7. - 10. trinn Antall elever: Maksimum 15 Varighet: 90 minutter Stødighetstester er et skoleprogram hvor elevene får jobbe praktisk med elektronikk. De vil

Detaljer

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter

Bli venn med tallene Barnehagens siste år 50 minutter INSPIRIA science center: Bjørnstadveien 16, 1712 GRÅLUM Telefon: 03245/ 69 13 93 00 E-post: post@inspiria.no www.inspiria.no Lærerveiledning Passer for: Varighet: Bli venn med tallene Barnehagens siste

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!»

Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Lærerveiledning til «Grovt brød holder deg aktiv lenger!» Dette undervisningsopplegget er laget av Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) og testet ut på seks ulike skoler rundt om i Norge 2013. Undervisningsopplegget

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving.

Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Trondheim 15. november 2013 Endring av regelverk og læreplan. Hvilke konsekvenser får endringene for undervisning og vurderingspraksis i kroppsøving. Lene Flagestad og Ingrid Nelvik, Trondheim 15. november

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Hvordan markedsføre Det er mitt valg

Hvordan markedsføre Det er mitt valg Hvordan markedsføre Det er mitt valg Det er mitt valg (DMV) er et undervisningsprogram som anbefales i forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse I denne brosjyren får du tips om hvordan

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 6 SEKSUELL HELSE

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 6 SEKSUELL HELSE RØDE KORS UNGDOM HEFTE 6 SEKSUELL HELSE INNHOLD INTRODUKSJON 3 LÆRE MER OM TEMAET 4 BESØK PÅ HELSESTASTJON 5 INFORMASJONSPROSJEKT OM HIV/AIDS 6 WORKSHOP 8 STÅ PÅ STAND 9 SKOLEBESØK 10 HUMANITÆRT FORUM

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde

Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Elektrisitet og magnetisme (5. 7. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Elektrisitet og magnetisme ligger som grunnlag for vårt tekniske samfunn. Vi vil vise elevene

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer