Releasenote SMS Privat SMS. Implementert Privat på SMS sendt fra kundebildet. SMS`er som er merket med privat vil ikke vises i SMSmonitoren:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Releasenote 650 697. SMS Privat SMS. Implementert Privat på SMS sendt fra kundebildet. SMS`er som er merket med privat vil ikke vises i SMSmonitoren:"

Transkript

1 Releasenote Oppgjørsverktøyet Endring av posterings- og forfallsdato Løsning som gjør det mulig å endre på datoer på flere kladdeposteringer i posteringsbildet samtidig. Løsningen fungerer slik at oppgjørsmedarbeider markerer de kladdeposteringene som man ønsker å endre posteringsdato/forfallsdato på høyreklikker i kolonnen og velger «Endre posteringsdato» / «Endre forfallsdato». Dialogboks for dato-setting kommer opp med dagens dato som default. Ønsker man annen dato velger man dette fra en kalender. Klikk så OK og datoene er endret: Sjekklisteinnstillinger Muligheten til å sette tilgang på flere punkter samtidig. Flytting av linjer i sjekklisten kan nå gjøres ved å holde piltasten nede (man slipper å klikke for hver linje punktet skal flyttes). SMS-monitor Innføring av profilen «SMSChatStartDate» der administrator kan sette dato for hvor langt tilbake i tid SMSmonitoren skal vise SMS-dokumentasjon på kunder. SMS Privat SMS Implementert Privat på SMS sendt fra kundebildet. SMS`er som er merket med privat vil ikke vises i SMSmonitoren:

2 Ny rekkefølge på faner i objektsbildet Som en del av utviklingen mot et nytt objektsbilde innføres det endringer i navn og beliggenhet på faner i objektsbildet: Under «Eiendomsdata» ligger «Info», «BRA/P-ROM» og «Tekst». Tydeliggjøring av ny Matrikkel/EDR løsning. Gjeld sin viktighet er løftet til toppnivå. Ny Matrikkel/EDR-løsning I forbindelse med utviklingen mot et nytt objektsbilde implementeres det en ny løsning for innhenting av grunnboksopplysninger. Fanen heter Matrikkel/EDR: Side 2 av 29

3 Viser versjoner og dokumentikon i fanen. I tillegg legges de innhentede dokumentene i dokumentsamlingen. Versjonshistorikk høyreklikk på dokumentikonet som ønskes slått opp og se eldre versjoner av dokumentet: Side 3 av 29

4 Overskriftene under hver eiendom kan lukkes. Hvis lukket vises det en grafikk som sier noe om hvor mange produktlinjer det ligger dokumenter på: Matrikkelregistrering Endring i registreringsmåten for matrikkel. Tabell for registrering av fast eiendom. For hver eiendom legges det inn en ny eiendom i fanen Matrikkel/EDR. Ubegrenset med antall eiendommer kan registreres. Matrikler kan registreres enten i «Info-fanen» eller i Matrikkel/EDR-fanen: For andelsboliger henter fanen «Matrikkel/EDR» org.nummer automatisk fra kundebildet til borettslaget og andelsnummer fra Info-fanen. Hvis megler ikke har lagt til borettslag under «Kunder» eller fylt inn andelsnummer så vises det blankt i fanen. Budsjettløsningen utvidet funksjonalitet I profilen «ObjForceBudget» er det utviklet nye funksjonaliteter. Dokumentasjon av nye budsjettposter: Side 4 av 29

5 Summeringsfelter og muligheten til å sende ut dokumentasjon på nye budsjettposter som legges til etter aksept av oppdrag/budsjett: Summeringsfeltene summerer alle budsjettposter med status «Utkast» før aksept av oppdrag. Etter aksept av oppdrag summeres det kun budsjettposter som har status «Avtalt» og «Postert». Nye budsjettposter etter aksept av oppdrag Legger man til nye budsjettposter etter aksept av oppdrag og disse aksepteres blir budsjettlinjen blå som indikerer at tillegget ikke er dokumentert overfor oppdragsgiver. Knappen «Budsjett bekreftelse» blir rød og megler kan enkelt velge enten SMS eller epost for å dokumentere at budsjetterte salgsomkostninger har økt: Side 5 av 29

6 Valg mellom SMS eller epost for bekreftelse av nye budsjettposter: Oppdragsgivers navn står nederst med status på forrige bekreftelse hvis man ønske å se hva som ble bekreftet forrige gang. SMS kan man se, epost får man kun opp «Sendt». Unnlate å bekrefte nye budsjettposter Hvis det er budsjettposter som megler ikke ønsker å bekrefte overfor sin oppdragsgiver så kan man sette status «bekreftet» manuelt og dermed nullstille bekreftelses-knappen: Side 6 av 29

7 Hvis megler legger til nye budsjettposter og aksepterer disse, men gjør ikke noe med dokumentasjonen vil megler gjøres oppmerksom på dette ved at fanen «Budsjett/avtale» merkes med en grafikk som gir beskjed om at det ligger udokumenterte budsjettposter i løsningen: Vederlag før og etter aksept av bud: Når et bud er akseptert oppdateres Estimert vederlag til faktisk vederlag slik at summeringsfeltene viser reelle tall på oppdraget: Side 7 av 29

8 Før aksept: Etter aksept av bud: Tilgang på oppdragsavtalen i budaksept-dialogen I forbindelse med aksept av bud er det mulig å hente opp oppdragsavtalen for å kunne se hva som er avtalt av posteringer. Kravet til at knappen «Oppdragsavtale» er synlig er at megler må legge inn avtalen i dokumentsamlingen med oppdragstype «Oppdragsavtale». Side 8 av 29

9 Rekalkulering av budsjettposter i budaksept-dialogen innføring av <oamount> i posteringskoder Hvis man har posteringskoder som baserer seg på formler i utregningen av posteringsbeløp vil man før aksept av bud basere grunnlaget for beløpet knyttet til Prisantydning (eks at Tilrettelegging er 0,5% av salgssum). Ved aksept av bud endrer grunnlaget for posteringsbeløpet seg automatisk til å ha salgssummen (budet som aksepteres) som grunnlag. Poster som er rekalkulert vil være merket med lilla farge. Status i sjekkliste Innføring av «Status» i overskrifter i sjekklisten. Viser antall sjekkpunkter som mangler avhuking. Når alle sjekkpunktene er huket av blir grafikken grønn og vil være default lukket neste gang man åpner sjekklisten: Innstillingene for «Status» settes i knappen «Format» i sjekkliste-innstilingene under Fil>Vedlikehold>Innstillinger osv. Teller antall sjekkpunkter og tar hensyn til om bruker har tilgang på sjekkpunkter eller ikke. Side 9 av 29

10 Endre på pil-grafikk i sjekklisten Valg mellom flere alternative pil-varianter på overskrifter i sjekklisten. Innstillingene ligger i knappen «Format» i sjekkliste-innstillingene: Side 10 av 29

11 Menyer Lagt inn mulighet for å slå av forløpninger og ikoner i menyer. Innstillinger->Lokale innstillinger: Cool Menu Objekt Viser Oppdragsnummeret sammen med adressen i historienavigering. Prosjekt "Legg til" i Objekt lista legger nå inn riktig objekt navn på current objekt. Faktura Lagt inn mulighet for editering av Land Eieform Sjekkliste og UDF kan nå filtreres på eieform Budsjett - Posteringskoder Åpnet for editering av beskrivelse selv med "Faste verdier": Posteringskoder som er merket med «Fast» fungerer slik at beløpet ikke er redigerbart men det er mulig å redigere beskrivelsesteksten. Dokument Lagt inn ny switch"er på loadcust: /m Henter Hovedkontakt hvis det er en gruppe. /p Henter Fullmektig. Endringer i innlesing av OCR-innbetalinger Endret og komplettert kobling av innlest innbetaling til kunde, ledger og msaccount/postering Produsere innbetalingsfiler med FakeOCR i forskjellige varianter og sjekke innlesing på kunde og/eller objekt Tydeliggjort Eierform i objektsbildet Felter er nå plassert ved siden av Objektstype: Side 11 av 29

12 Aksept av bud fra sjekkliste - Aksept av bud «utenfor» budbildet krever at megler tar stilling til hvilket bud som skal aksepteres - Megler velger fra budlisten som er tilgjengelig i akseptdialogen. - Sperre for å komme videre hvis ikke bud som skal aksepteres er valgt. SMS-monitor Gir megler oversikt over alle inngående og utgående SMS`er på oppdrag som vedkommende er knyttet til. Monitoren er plasser i venstre marg på Meglersystemet og kan legges ut som eget skjermbilde. Viser også antall uleste SMS. Slide-in: Eget skjermbilde: Side 12 av 29

13 Farestatuser: Rødt = Ulest Gult = Lest av andre Grønt = Lest Grå= Sendt ut Relasjon Åpnet for å legge inn flere relasjoner til samme kunde med forskjellig kontaktperson Budfanen i objektsbildet Som følge av nytt budbilde er knapper og funksjoner på høyre side i den gamle budfanen fjernet: Side 13 av 29

14 Bud Lage inn "Tilbakestill Status" på statusknapper i bud ved Ctrl+Klikk. Hvis megler dropper feil dokument på en knapp gjør løsning det mulig å fjerne dokumentasjonen. Fullmektig Løsning for å legge til fullmektig til kunder, enkeltperson og gruppe. Mulig å legge inn ulike fullmektiger for medlemmer av en gruppe. Gjøres ved å markere en eller flere i gruppebildet og klikke på Fullmektig. Personen som legges inn som fullmektig vil være mottaker av sms`er og eposter på oppdrag og budbildet. For enkeltperson markerer megler kunden i kundebildet i objektet og klikker på Endre og legger inn fullmektig i feltet «Fullmektig». Begge løsningene henter alle kunder med relasjon «Fullmektig», hente opp kunder som er registrert i kundebasen eller registrere ny kunde i basen. Side 14 av 29

15 Fullmektig for èn eller flere i en gruppe: Fullmektig for enkeltperson: Side 15 av 29

16 Budbildet - Kjøper "Informer Kjøper" lagt inn i budbildet. Lagt inn mal for Informer kjøper om aksept/avslag under Innstillinger. Knappen aktiveres når det enten er sendt ut fra «Innhent aksept» eller «Innhent avslag». Teksten i knappen endrer seg: Budsjett Lagt inn "Overfør ved postering" i posteringskode for Budsjett som gjør det mulig å overføre budsjettposteringer til regnskap FØR BUDAKSEPT. Quickrapport Lagt inn mulighet for lagring av dokumenter. Muliggjør lagring av journaler på objekt. I første omgang budjournal. Side 16 av 29

17 Budoppfølging Budoppfølgingslista er endret. Send SMS, Send epost og utført er flyttet inn i lista. Lista gjenspeiler hvem som er informert. Ved utsendelse markerer men eller flere og klikker på en sjekkboks for hva som skal gjøres. Sjekkliste Lagt inn mulighet for Overskrift i flere nivåer, og endring av utseende (Font, farge osv.) for å tilpasse Internkontroll. Marker en linje i sjekklisten og klikk på Format: Side 17 av 29

18 Aksept bud Det blir opprettet ny relasjon til kjøper. Budgiver relasjonen blir stående uendret. Hvis det er en gruppe, blir ny gruppe opprettet. Dette for å skille mellom budgiver og kjøper hvis det blir lagt til personer i gruppe etter aksept av bud. Objekt Lagt til "Bygning" i P-Rom. Ved registrering av bygning kan megler selv gi bygningen en betegnelse som lagres i filteret på det aktuelle oppdraget. Bud Fikset "Informér kjøper" til å være "Informér selger" ved motbud Interesse "Informér kunde" funksjon. Ved registrering av interesse på en boligsøker kan megler enkelt sende ut en bekreftelse på SMS eller epost: Side 18 av 29

19 SMS og Epost-maler for interesseregistrering: I Meglersystemet vil det være forslag til maler for SMS og Epost. Hver enkelt kan selv velge å benytte disse forslagene eller lage egne maler. Malene inneholder macro-kode for å oppsummere søkekriteriene som er huket av for kunden som søkekriterier. Eks: Side 19 av 29

20 Side 20 av 29

21 Bud Lagt inn mulighet for SMS bekreftelse ved «Dokumentert i saksmappe». Når megler har bud skriftlig dokumentert i sin fysiske oppdragsmappe velges alternativet «Dokumentert i saksmappe». Når megler velger å sende sms fra knappen (klikk på knappen og følg pilen frem til «Send SMS») så kommer malen opp for bekreftelse på mottatt bud opp som forslag til tekst i SMS`n. Omsetningsfør Lagt inn autoposteringer når man omsetter uten bud. Posteringsbildet kommer opp når man omsetter uten bud, eks. oppgjørsoppdrag. Omsetningsføring uten bud gjøres ved å gå på Verktøy > Omsetningsfør: Side 21 av 29

22 Kunde Viser riktig kundeid Bilde når man går fra en kunde med id til en kunde hvor id er lagret på objekt. Oversikter i F2-menyen For å hindre tregheter i Meglersystemet har man endret kriterier for hva som vises i ulike oversikter under F2-menyen. Listene har tidligere vist alle oppdrag som ikke er aktivert og alle ikke utførte aktiviteter m.m. Listene inneholder for store datamengder slik at det går utover kapasiteten på server. Følgende vises i F2- menyen: Objektslisten: For meglere: viser den oppdrag som det er gjort endringer på siste 12 måneder For oppgjør: viser oppdrag som det er gjort endringer på siste 2 uker For admin: viser oppdrag som det er gjort endringer på siste 2 uker Endret flettekode for salgspris som tekst Fletter nå hele beløpet som ord istedenfor hvert enkelt siffer. (alaska\src\alaskastuff\cdoc.cpp) Feil under endring av initialer på bruker Fjernet 3 oppdateringer fra rutinen. Easter forsøkte å endre i en ikke-eksisterende tabell og i et view. Rettelser på budgiver-feltene i bud-dialogen 694 hadde feil i rammene på kunde- og kontaktfeltene Makro Setter dokumenttype når dokumentet opprettes fra Makro. Dokumenttype som er merket dokumenter i arkivet opprettholdes når dokumenter produseres fra sjekklisten Kundesøk Fikset kundesøk mot objektsutvalg QR Fikset lagring til database Side 22 av 29

23 Bud Fikset tomme oppfølgings-sjekkbokser når man legger inn ny kunde i oppfølging Kundesøk Speedet opp kundesøk mot objektutvalg Dokument - mottakere Valg av mottaker og dokument i samme skjermbilde. Frem til nå har bruker fått opp en side med alternative mottakere ved opprettelse av dokumenter før man navigeres inn til dokumentsamlingen. Mottaker-siden er fjernet og valget av mottaker(e) er integrert i dokumentsamlingen. Feltet har fått bakgrunnsfarge for tydeliggjøring: Mottakerfeltet er markert tydelig med gul bakgrunnsfarge. Listevalg eller oppslag i eget vindu for valg av flere mottakere (knappen til høyre for mottakerfeltet. Timeliste Fikset refresh summering av beløpsfeltene. Objekt Flyttet Prisantydning opp til hovedvindu. Flyttet Kommunenummer ned til infolisten. Side 23 av 29

24 Bud Fikset inaktive knapper i budbildet etter aksept/avslag. Gjelder «Innhent aksept», «Innhent avslag» og «Informer kjøper om aksept». Gjør det mulig å se hva megler har valgt av type dokumentasjon i budprosessen i det enkelte bud. Fraser Skjuler frase-knappen hvis det ikke er registrert fraser i et tekstfelt. Løsningen merker tydeligere tekstfelter som har fraser. Tidligere har det ikke vært forskjell mellom felter med og uten fraser: Tekstfelt uten fraser registrert Tekstfelt med tilknyttede frase-alternativer Fraser i PDF-Maskinen Fraser i linkede tekstfelt: Fraser som er knyttet til tekstfelter i Meglersystemet har de samme frasene tilgjengelig i pdf-maskinen: Side 24 av 29

25 Nedskalering av bilder Ved nedskalering av bilder dukket det opp en "kantlinje" oppe og i venstre kant av bildet. Dette er rettet. Verdi 0 i ID-kolonne i tabeller Ikke lenger mulig å sette innholdet i en "id"-kolonne til 0 (oppdatere fra noe til 0). Outlook-sync mot Outlook 2013 Tilpasset syncroniseringen mot nyeste versjon av Outlook Matrikkel/EDR Utbedret problemet ved at klikk på produktlinjen i EDR åpnet HTML i ekstern browser og samtidig en pdf når man klikket på linjen utenfor pdf-ikonet. Bilder Fjernet kantlinjer ved skalering ev bilder. Korrigering av lys og kontrast på bilder blir «sittende» etter lagring. Sletting av oppdrag Det er ikke lenger mulig å slette et objekt som har fått tildelt oppdragsnummer. Sletting av objekt med oppdragsnummer Er ikke lenger mulig Rettet feil i oppdatering av vinduer Feilen var mest synlig i oppgjørsvinduet ved at refresh/tegning sluttet å virke etter en stund (etter at Easter hadde allokert opp mot GDI-objekter). Rettelsen kan også ha hjulpet på problemene med menyene "Overfør" i objektvinduet Er nå skjult for andre enn oppgjørsmedarbeidere eller andre som er gitt oppgjørstilgang Side 25 av 29

26 Sjekkbokser i filter på F2 / egne aktiviteter Blir ikke lenger vist: Tidligere (har ikke hatt noen funksjon): Ny versjon: Makro Mulighet for å opprette PDF-Dokumenter fra makro i sjekklisten kan åpne pdf-maskinen fra sjekkpunkt: Makro Endret malvalg fra treelist til dropdown Interesse Lagt inn mulighet for å resette utsendelsesstatus ved å holde nede Ctrl. Side 26 av 29

27 SMS Endret status fra "Sent" til "Sendt" Objekt Flyttet Tekst-fanen opp ett nivå og kalt den for Notater. Objekt Fjernet Skjema-felter i fanen som tidligere het «Tekst» som nå er omdøpt til Notater. Kan slås på vha. "ObjShowForms" profil: Kunde "Neste" og "Forrige" Kunde identifikasjon gir megler mulighet til å bla i innhentede ID`er på kunde: Side 27 av 29

28 Makro Implementert "Åpne link", for å åpne eksterne dokument/url eller rapporter via sjekklisten: QR Lagt in "OpenUrl(szUrl,bExternal)" Info Endret navn på tekst-faner til "Notater" Side 28 av 29

29 PPFINNIF Automatisk opprettet UDF-gruppe Endret oppretting av gruppe slik at det lar seg gjøre å endre gruppenavnet Filtype under overføring Pga. mistanke om at FINN import leser samtidig med at filen overføres fra MS blir filene nå overført med filtype TIP ("transfer in progress") og døpt om til riktig type etter at overføring er ferdig. (FINN henter ikke filer med filtype TIP) Side 29 av 29

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Rutinebeskrivelse korrigering dubletter i SO og VB

Rutinebeskrivelse korrigering dubletter i SO og VB Rutinebeskrivelse korrigering dubletter i SO og VB Levert av Amesto Solutions AS Innholdsfortegnelse 1. Dubletthåndtering... 3 1.1. Håndtering av dubletter i Visma SuperOffice... 3 1.1.1. Grunnleggende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing UTVALG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Utvalg... 1 Statiske utvalg, dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg... 2 Registrere statiske utvalg... 2 Legge til medlemmer i statiske utvalg... 3 Legge til

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskartar5/geovekst?, under «Lenker».

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon:

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: 17.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 09.11.2015 Ansvarlig: Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

QR-FUNKSJON. Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres

QR-FUNKSJON. Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres 1 QR-FUNKSJON Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres Motta informasjon fra renholdspersonalet om oppgaver som er utført Renplan har nå en egen meny som automatisk trykker

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Brukerveiledning for EMSoft

Brukerveiledning for EMSoft Brukerveiledning for EMSoft 1. Registrering av nytt eiendomsmeglingsoppdrag 1.1 I mappen EMSoft\Sorterte maler ligger en Excel mal kalt «Oppdrag 3.62M» (nye versjoner vil få et høyere nummer). Ved å dobbelklikke

Detaljer

Tips og triks Browser - for regnskapsbrukeren. Trude Jensen, Unit4 AS

Tips og triks Browser - for regnskapsbrukeren. Trude Jensen, Unit4 AS Tips og triks Browser - for regnskapsbrukeren Trude Jensen, Unit4 AS Hva er Browser? Browser er et kraftig og fleksibelt spørreverktøy i UBW, hvor du kan lage egendefinerte og effektive spørringer. Browser

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 COPYRIGHT ACOS AS 22.03.2012 Innhold: 1 Innledning... 3 2 Tekniske forhold... 3 2.1 Installasjon av registerinnstillinger for Word... 3 3 Tillegg i Word... 4 3.1

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer