Releasenote SMS Privat SMS. Implementert Privat på SMS sendt fra kundebildet. SMS`er som er merket med privat vil ikke vises i SMSmonitoren:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Releasenote 650 697. SMS Privat SMS. Implementert Privat på SMS sendt fra kundebildet. SMS`er som er merket med privat vil ikke vises i SMSmonitoren:"

Transkript

1 Releasenote Oppgjørsverktøyet Endring av posterings- og forfallsdato Løsning som gjør det mulig å endre på datoer på flere kladdeposteringer i posteringsbildet samtidig. Løsningen fungerer slik at oppgjørsmedarbeider markerer de kladdeposteringene som man ønsker å endre posteringsdato/forfallsdato på høyreklikker i kolonnen og velger «Endre posteringsdato» / «Endre forfallsdato». Dialogboks for dato-setting kommer opp med dagens dato som default. Ønsker man annen dato velger man dette fra en kalender. Klikk så OK og datoene er endret: Sjekklisteinnstillinger Muligheten til å sette tilgang på flere punkter samtidig. Flytting av linjer i sjekklisten kan nå gjøres ved å holde piltasten nede (man slipper å klikke for hver linje punktet skal flyttes). SMS-monitor Innføring av profilen «SMSChatStartDate» der administrator kan sette dato for hvor langt tilbake i tid SMSmonitoren skal vise SMS-dokumentasjon på kunder. SMS Privat SMS Implementert Privat på SMS sendt fra kundebildet. SMS`er som er merket med privat vil ikke vises i SMSmonitoren:

2 Ny rekkefølge på faner i objektsbildet Som en del av utviklingen mot et nytt objektsbilde innføres det endringer i navn og beliggenhet på faner i objektsbildet: Under «Eiendomsdata» ligger «Info», «BRA/P-ROM» og «Tekst». Tydeliggjøring av ny Matrikkel/EDR løsning. Gjeld sin viktighet er løftet til toppnivå. Ny Matrikkel/EDR-løsning I forbindelse med utviklingen mot et nytt objektsbilde implementeres det en ny løsning for innhenting av grunnboksopplysninger. Fanen heter Matrikkel/EDR: Side 2 av 29

3 Viser versjoner og dokumentikon i fanen. I tillegg legges de innhentede dokumentene i dokumentsamlingen. Versjonshistorikk høyreklikk på dokumentikonet som ønskes slått opp og se eldre versjoner av dokumentet: Side 3 av 29

4 Overskriftene under hver eiendom kan lukkes. Hvis lukket vises det en grafikk som sier noe om hvor mange produktlinjer det ligger dokumenter på: Matrikkelregistrering Endring i registreringsmåten for matrikkel. Tabell for registrering av fast eiendom. For hver eiendom legges det inn en ny eiendom i fanen Matrikkel/EDR. Ubegrenset med antall eiendommer kan registreres. Matrikler kan registreres enten i «Info-fanen» eller i Matrikkel/EDR-fanen: For andelsboliger henter fanen «Matrikkel/EDR» org.nummer automatisk fra kundebildet til borettslaget og andelsnummer fra Info-fanen. Hvis megler ikke har lagt til borettslag under «Kunder» eller fylt inn andelsnummer så vises det blankt i fanen. Budsjettløsningen utvidet funksjonalitet I profilen «ObjForceBudget» er det utviklet nye funksjonaliteter. Dokumentasjon av nye budsjettposter: Side 4 av 29

5 Summeringsfelter og muligheten til å sende ut dokumentasjon på nye budsjettposter som legges til etter aksept av oppdrag/budsjett: Summeringsfeltene summerer alle budsjettposter med status «Utkast» før aksept av oppdrag. Etter aksept av oppdrag summeres det kun budsjettposter som har status «Avtalt» og «Postert». Nye budsjettposter etter aksept av oppdrag Legger man til nye budsjettposter etter aksept av oppdrag og disse aksepteres blir budsjettlinjen blå som indikerer at tillegget ikke er dokumentert overfor oppdragsgiver. Knappen «Budsjett bekreftelse» blir rød og megler kan enkelt velge enten SMS eller epost for å dokumentere at budsjetterte salgsomkostninger har økt: Side 5 av 29

6 Valg mellom SMS eller epost for bekreftelse av nye budsjettposter: Oppdragsgivers navn står nederst med status på forrige bekreftelse hvis man ønske å se hva som ble bekreftet forrige gang. SMS kan man se, epost får man kun opp «Sendt». Unnlate å bekrefte nye budsjettposter Hvis det er budsjettposter som megler ikke ønsker å bekrefte overfor sin oppdragsgiver så kan man sette status «bekreftet» manuelt og dermed nullstille bekreftelses-knappen: Side 6 av 29

7 Hvis megler legger til nye budsjettposter og aksepterer disse, men gjør ikke noe med dokumentasjonen vil megler gjøres oppmerksom på dette ved at fanen «Budsjett/avtale» merkes med en grafikk som gir beskjed om at det ligger udokumenterte budsjettposter i løsningen: Vederlag før og etter aksept av bud: Når et bud er akseptert oppdateres Estimert vederlag til faktisk vederlag slik at summeringsfeltene viser reelle tall på oppdraget: Side 7 av 29

8 Før aksept: Etter aksept av bud: Tilgang på oppdragsavtalen i budaksept-dialogen I forbindelse med aksept av bud er det mulig å hente opp oppdragsavtalen for å kunne se hva som er avtalt av posteringer. Kravet til at knappen «Oppdragsavtale» er synlig er at megler må legge inn avtalen i dokumentsamlingen med oppdragstype «Oppdragsavtale». Side 8 av 29

9 Rekalkulering av budsjettposter i budaksept-dialogen innføring av <oamount> i posteringskoder Hvis man har posteringskoder som baserer seg på formler i utregningen av posteringsbeløp vil man før aksept av bud basere grunnlaget for beløpet knyttet til Prisantydning (eks at Tilrettelegging er 0,5% av salgssum). Ved aksept av bud endrer grunnlaget for posteringsbeløpet seg automatisk til å ha salgssummen (budet som aksepteres) som grunnlag. Poster som er rekalkulert vil være merket med lilla farge. Status i sjekkliste Innføring av «Status» i overskrifter i sjekklisten. Viser antall sjekkpunkter som mangler avhuking. Når alle sjekkpunktene er huket av blir grafikken grønn og vil være default lukket neste gang man åpner sjekklisten: Innstillingene for «Status» settes i knappen «Format» i sjekkliste-innstilingene under Fil>Vedlikehold>Innstillinger osv. Teller antall sjekkpunkter og tar hensyn til om bruker har tilgang på sjekkpunkter eller ikke. Side 9 av 29

10 Endre på pil-grafikk i sjekklisten Valg mellom flere alternative pil-varianter på overskrifter i sjekklisten. Innstillingene ligger i knappen «Format» i sjekkliste-innstillingene: Side 10 av 29

11 Menyer Lagt inn mulighet for å slå av forløpninger og ikoner i menyer. Innstillinger->Lokale innstillinger: Cool Menu Objekt Viser Oppdragsnummeret sammen med adressen i historienavigering. Prosjekt "Legg til" i Objekt lista legger nå inn riktig objekt navn på current objekt. Faktura Lagt inn mulighet for editering av Land Eieform Sjekkliste og UDF kan nå filtreres på eieform Budsjett - Posteringskoder Åpnet for editering av beskrivelse selv med "Faste verdier": Posteringskoder som er merket med «Fast» fungerer slik at beløpet ikke er redigerbart men det er mulig å redigere beskrivelsesteksten. Dokument Lagt inn ny switch"er på loadcust: /m Henter Hovedkontakt hvis det er en gruppe. /p Henter Fullmektig. Endringer i innlesing av OCR-innbetalinger Endret og komplettert kobling av innlest innbetaling til kunde, ledger og msaccount/postering Produsere innbetalingsfiler med FakeOCR i forskjellige varianter og sjekke innlesing på kunde og/eller objekt Tydeliggjort Eierform i objektsbildet Felter er nå plassert ved siden av Objektstype: Side 11 av 29

12 Aksept av bud fra sjekkliste - Aksept av bud «utenfor» budbildet krever at megler tar stilling til hvilket bud som skal aksepteres - Megler velger fra budlisten som er tilgjengelig i akseptdialogen. - Sperre for å komme videre hvis ikke bud som skal aksepteres er valgt. SMS-monitor Gir megler oversikt over alle inngående og utgående SMS`er på oppdrag som vedkommende er knyttet til. Monitoren er plasser i venstre marg på Meglersystemet og kan legges ut som eget skjermbilde. Viser også antall uleste SMS. Slide-in: Eget skjermbilde: Side 12 av 29

13 Farestatuser: Rødt = Ulest Gult = Lest av andre Grønt = Lest Grå= Sendt ut Relasjon Åpnet for å legge inn flere relasjoner til samme kunde med forskjellig kontaktperson Budfanen i objektsbildet Som følge av nytt budbilde er knapper og funksjoner på høyre side i den gamle budfanen fjernet: Side 13 av 29

14 Bud Lage inn "Tilbakestill Status" på statusknapper i bud ved Ctrl+Klikk. Hvis megler dropper feil dokument på en knapp gjør løsning det mulig å fjerne dokumentasjonen. Fullmektig Løsning for å legge til fullmektig til kunder, enkeltperson og gruppe. Mulig å legge inn ulike fullmektiger for medlemmer av en gruppe. Gjøres ved å markere en eller flere i gruppebildet og klikke på Fullmektig. Personen som legges inn som fullmektig vil være mottaker av sms`er og eposter på oppdrag og budbildet. For enkeltperson markerer megler kunden i kundebildet i objektet og klikker på Endre og legger inn fullmektig i feltet «Fullmektig». Begge løsningene henter alle kunder med relasjon «Fullmektig», hente opp kunder som er registrert i kundebasen eller registrere ny kunde i basen. Side 14 av 29

15 Fullmektig for èn eller flere i en gruppe: Fullmektig for enkeltperson: Side 15 av 29

16 Budbildet - Kjøper "Informer Kjøper" lagt inn i budbildet. Lagt inn mal for Informer kjøper om aksept/avslag under Innstillinger. Knappen aktiveres når det enten er sendt ut fra «Innhent aksept» eller «Innhent avslag». Teksten i knappen endrer seg: Budsjett Lagt inn "Overfør ved postering" i posteringskode for Budsjett som gjør det mulig å overføre budsjettposteringer til regnskap FØR BUDAKSEPT. Quickrapport Lagt inn mulighet for lagring av dokumenter. Muliggjør lagring av journaler på objekt. I første omgang budjournal. Side 16 av 29

17 Budoppfølging Budoppfølgingslista er endret. Send SMS, Send epost og utført er flyttet inn i lista. Lista gjenspeiler hvem som er informert. Ved utsendelse markerer men eller flere og klikker på en sjekkboks for hva som skal gjøres. Sjekkliste Lagt inn mulighet for Overskrift i flere nivåer, og endring av utseende (Font, farge osv.) for å tilpasse Internkontroll. Marker en linje i sjekklisten og klikk på Format: Side 17 av 29

18 Aksept bud Det blir opprettet ny relasjon til kjøper. Budgiver relasjonen blir stående uendret. Hvis det er en gruppe, blir ny gruppe opprettet. Dette for å skille mellom budgiver og kjøper hvis det blir lagt til personer i gruppe etter aksept av bud. Objekt Lagt til "Bygning" i P-Rom. Ved registrering av bygning kan megler selv gi bygningen en betegnelse som lagres i filteret på det aktuelle oppdraget. Bud Fikset "Informér kjøper" til å være "Informér selger" ved motbud Interesse "Informér kunde" funksjon. Ved registrering av interesse på en boligsøker kan megler enkelt sende ut en bekreftelse på SMS eller epost: Side 18 av 29

19 SMS og Epost-maler for interesseregistrering: I Meglersystemet vil det være forslag til maler for SMS og Epost. Hver enkelt kan selv velge å benytte disse forslagene eller lage egne maler. Malene inneholder macro-kode for å oppsummere søkekriteriene som er huket av for kunden som søkekriterier. Eks: Side 19 av 29

20 Side 20 av 29

21 Bud Lagt inn mulighet for SMS bekreftelse ved «Dokumentert i saksmappe». Når megler har bud skriftlig dokumentert i sin fysiske oppdragsmappe velges alternativet «Dokumentert i saksmappe». Når megler velger å sende sms fra knappen (klikk på knappen og følg pilen frem til «Send SMS») så kommer malen opp for bekreftelse på mottatt bud opp som forslag til tekst i SMS`n. Omsetningsfør Lagt inn autoposteringer når man omsetter uten bud. Posteringsbildet kommer opp når man omsetter uten bud, eks. oppgjørsoppdrag. Omsetningsføring uten bud gjøres ved å gå på Verktøy > Omsetningsfør: Side 21 av 29

22 Kunde Viser riktig kundeid Bilde når man går fra en kunde med id til en kunde hvor id er lagret på objekt. Oversikter i F2-menyen For å hindre tregheter i Meglersystemet har man endret kriterier for hva som vises i ulike oversikter under F2-menyen. Listene har tidligere vist alle oppdrag som ikke er aktivert og alle ikke utførte aktiviteter m.m. Listene inneholder for store datamengder slik at det går utover kapasiteten på server. Følgende vises i F2- menyen: Objektslisten: For meglere: viser den oppdrag som det er gjort endringer på siste 12 måneder For oppgjør: viser oppdrag som det er gjort endringer på siste 2 uker For admin: viser oppdrag som det er gjort endringer på siste 2 uker Endret flettekode for salgspris som tekst Fletter nå hele beløpet som ord istedenfor hvert enkelt siffer. (alaska\src\alaskastuff\cdoc.cpp) Feil under endring av initialer på bruker Fjernet 3 oppdateringer fra rutinen. Easter forsøkte å endre i en ikke-eksisterende tabell og i et view. Rettelser på budgiver-feltene i bud-dialogen 694 hadde feil i rammene på kunde- og kontaktfeltene Makro Setter dokumenttype når dokumentet opprettes fra Makro. Dokumenttype som er merket dokumenter i arkivet opprettholdes når dokumenter produseres fra sjekklisten Kundesøk Fikset kundesøk mot objektsutvalg QR Fikset lagring til database Side 22 av 29

23 Bud Fikset tomme oppfølgings-sjekkbokser når man legger inn ny kunde i oppfølging Kundesøk Speedet opp kundesøk mot objektutvalg Dokument - mottakere Valg av mottaker og dokument i samme skjermbilde. Frem til nå har bruker fått opp en side med alternative mottakere ved opprettelse av dokumenter før man navigeres inn til dokumentsamlingen. Mottaker-siden er fjernet og valget av mottaker(e) er integrert i dokumentsamlingen. Feltet har fått bakgrunnsfarge for tydeliggjøring: Mottakerfeltet er markert tydelig med gul bakgrunnsfarge. Listevalg eller oppslag i eget vindu for valg av flere mottakere (knappen til høyre for mottakerfeltet. Timeliste Fikset refresh summering av beløpsfeltene. Objekt Flyttet Prisantydning opp til hovedvindu. Flyttet Kommunenummer ned til infolisten. Side 23 av 29

24 Bud Fikset inaktive knapper i budbildet etter aksept/avslag. Gjelder «Innhent aksept», «Innhent avslag» og «Informer kjøper om aksept». Gjør det mulig å se hva megler har valgt av type dokumentasjon i budprosessen i det enkelte bud. Fraser Skjuler frase-knappen hvis det ikke er registrert fraser i et tekstfelt. Løsningen merker tydeligere tekstfelter som har fraser. Tidligere har det ikke vært forskjell mellom felter med og uten fraser: Tekstfelt uten fraser registrert Tekstfelt med tilknyttede frase-alternativer Fraser i PDF-Maskinen Fraser i linkede tekstfelt: Fraser som er knyttet til tekstfelter i Meglersystemet har de samme frasene tilgjengelig i pdf-maskinen: Side 24 av 29

25 Nedskalering av bilder Ved nedskalering av bilder dukket det opp en "kantlinje" oppe og i venstre kant av bildet. Dette er rettet. Verdi 0 i ID-kolonne i tabeller Ikke lenger mulig å sette innholdet i en "id"-kolonne til 0 (oppdatere fra noe til 0). Outlook-sync mot Outlook 2013 Tilpasset syncroniseringen mot nyeste versjon av Outlook Matrikkel/EDR Utbedret problemet ved at klikk på produktlinjen i EDR åpnet HTML i ekstern browser og samtidig en pdf når man klikket på linjen utenfor pdf-ikonet. Bilder Fjernet kantlinjer ved skalering ev bilder. Korrigering av lys og kontrast på bilder blir «sittende» etter lagring. Sletting av oppdrag Det er ikke lenger mulig å slette et objekt som har fått tildelt oppdragsnummer. Sletting av objekt med oppdragsnummer Er ikke lenger mulig Rettet feil i oppdatering av vinduer Feilen var mest synlig i oppgjørsvinduet ved at refresh/tegning sluttet å virke etter en stund (etter at Easter hadde allokert opp mot GDI-objekter). Rettelsen kan også ha hjulpet på problemene med menyene "Overfør" i objektvinduet Er nå skjult for andre enn oppgjørsmedarbeidere eller andre som er gitt oppgjørstilgang Side 25 av 29

26 Sjekkbokser i filter på F2 / egne aktiviteter Blir ikke lenger vist: Tidligere (har ikke hatt noen funksjon): Ny versjon: Makro Mulighet for å opprette PDF-Dokumenter fra makro i sjekklisten kan åpne pdf-maskinen fra sjekkpunkt: Makro Endret malvalg fra treelist til dropdown Interesse Lagt inn mulighet for å resette utsendelsesstatus ved å holde nede Ctrl. Side 26 av 29

27 SMS Endret status fra "Sent" til "Sendt" Objekt Flyttet Tekst-fanen opp ett nivå og kalt den for Notater. Objekt Fjernet Skjema-felter i fanen som tidligere het «Tekst» som nå er omdøpt til Notater. Kan slås på vha. "ObjShowForms" profil: Kunde "Neste" og "Forrige" Kunde identifikasjon gir megler mulighet til å bla i innhentede ID`er på kunde: Side 27 av 29

28 Makro Implementert "Åpne link", for å åpne eksterne dokument/url eller rapporter via sjekklisten: QR Lagt in "OpenUrl(szUrl,bExternal)" Info Endret navn på tekst-faner til "Notater" Side 28 av 29

29 PPFINNIF Automatisk opprettet UDF-gruppe Endret oppretting av gruppe slik at det lar seg gjøre å endre gruppenavnet Filtype under overføring Pga. mistanke om at FINN import leser samtidig med at filen overføres fra MS blir filene nå overført med filtype TIP ("transfer in progress") og døpt om til riktig type etter at overføring er ferdig. (FINN henter ikke filer med filtype TIP) Side 29 av 29