Aldersutvikling - Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldersutvikling - Norge"

Transkript

1 En verdig alderdom?

2 Aldersutvikling - Norge Aldersgruppe Antall Tilvekst > % > % > %

3 De gamles status Jordbruk og fiske Nomader Sosialstat? Industrisamfunn

4 Old Navnet

5 Navnet Old Gammel (Ca. 1600)

6 Navnet Old Gammel (Ca. 1600) Eldre (Ca. 1900)

7 Navnet Old Gammel (Ca. 1600) Eldre (Ca. 1900) Seniorer (Ca. 1990)

8 Navnet Old Gammel (Ca. 1600) Eldre (Ca. 1900) Seniorer (Ca. 1990) 50+

9 Hvor dør d r vi 2011?

10 Quelle: World Population Prospects UNO 2002 % Innbyggere over 60 år Norw Öster Irland Spania Tschech

11 Quelle: World Population Prospects UNO 2002 Befolkningsendring i % Norw Öster Irland Italia Estland -55

12 Antall arbeidende pro pensjonist ,4 4 3,7 3 2, J.1950 J.2004 J.2020 J.2050

13 Kvinner / Menn Frauen Männer Alter 65 Alter 85 Alter 100

14 Long Term Care Samfunnets utgifter i % av BNP 3 2,5 2,7 2,5 2 1,5 1 0,7 0,8 0,9 Total Home Care 0,5 0,4 0,2 0,1 0 S N D Sp

15 Vår r fremtid de neste 50 år % er pensjonister 70 % er helt avhengig av pleie og behandling de siste måneder/ m år 10 20% dør d r plutselig (ønskedr( nskedrømmen) Demens: 2005: : 2% 2040 > 4% 80-åringer: 20%, - 90-åringer: 50%, 95-år< 10% 40% kommer påp sykehjem, kvinner > 60%

16 De fire globale utfordringer Fred og frihet Fattigdom Miljø Eldreomsorg

17 Alderdommen > 70 år De siste 20 leveår 100% Trivsel Mosjon Vitaminer Fastlege Familie Venner Dans Robust midt i livet Noe sviktende helse år

18 Alderdommen > 70 år De siste 20 leveår 100% Trivsel Mosjon Vitaminer Fastlege Familie Venner Dans 90% Syk/ frisk Omsorg Pleie Hjemme Sykehus Sykehjem Omfattende helseproblemer Kognitiv svikt år Robust midt i livet Noe sviktende helse år

19 Alderdommen > 70 år De siste 20 leveår 100% Trivsel Mosjon Vitaminer Fastlege Familie Venner Dans 90% Syk/ frisk Omsorg Pleie Hjemme Sykehus Sykehjem 85% Syk Omsorg Pleie Hele døgnet Siste levetid 0 2 år Omfattende helseproblemer Kognitiv svikt år Robust midt i livet Noe sviktende helse år

20 Alderdommen > 70 år De siste 20 leveår 100% Trivsel Mosjon Vitaminer Fastlege Familie Venner Dans 90% Syk/ frisk Omsorg Pleie Hjemme Sykehus Sykehjem 85% Syk Omsorg Pleie Hele døgnet Siste levetid 0 2 år Omfattende helseproblemer Kognitiv svikt år Pall Care Robust midt i livet Noe sviktende helse år

21 Europa de pleie og omsorgstrengende gamle Enorme variasjoner hvordan eldreomsorg er organisert Syd- og Øst-Europa: Uten sykehjem: disse gamle er hjemme eller påp sykehus Fortsatt mange kvinner hjemme, som gir omsorg til sine gamle, men Dette endrer seg

22 Europa pleie og omsorgstrengende gamle Europeiske løsningerl Importere pleiere fra Øst-Europa mm. Tyskland: Obligatorisk Pleieforsikring Østerrike: Karens (omsorgspermisjon) Kreativitet: Åpen demensomsorg i kommunene Ernæringssonder ringssonder Aktiv dødshjelpd dshjelp

23 Hvem er pasientene påp sykehjem? 65% bodde alene Alder 86 år r (69 101) 6.7 diagnoser > 85 % kvinner Oppholdstid 6 måneder m (0-6 år) % demens

24 Diagnose/ Antall år r med betydelig redusert helse LANCET , ,5 8, ,4 0 Dem Apop Deg Herz/K Krebs

25 Bergen Røde R Kors Sykehjem 174 pasienter 400 nye årlig 180 dødsfalld dsfall Korttidsavdeling 4 langtidsavdelinger 2 demensavdelinger Palliativ avdeling Tverrfaglig team: 4 leger (vakt) Sykepleiere (30%) Hjelpepleiere 3 fysioterapeuter Ergoterapeut Prest Musikkterapeut 50 frivillige Verdighetsenteret (5) Undervisning/forskning

26 Medikamenter gamle påp sykehjem: før f r og etter kontroll

27 Når r medikamenter til gamle? Medisinsk indikasjon som gir nytte til: Pasienten? Pårørende? rende? Pleiepersonal? Andre?

28 Medikamenter påp sykehjem > 80 år: < 4 medikamenter > 85 år: < 3 medikamenter > 90 år: < 2 medikamenter kontroll av alle medikamenter hver månedm ved den minste tvil om effekt, bivirkninger, interaksjoner: prøveseponering uker

29 De demente og svakeste gamle Nye ord i ordboken Fastbinde, innesperre Tvangsfjernsyn Tvangsbleier Tømmedag Medikamentell fiksering (Tyskland) Nedsprøyte (Österrike) Tvangsernæring ring (for å opprettholde vekten) Alt uten lovlige hjemler

30 Påskeaften, ikke planlagt visitt antall diagnoser/pasienter Pneumoni - 3 Lårhalsbrudd - 1 Unødige smerter 2 For mye morfin 1 Døende 2 Døende som har våknet til 1 Behandlingsendring - 2 Urinveisinfekt - 2 Uklar feber 1 Unødige bleier 1 Låste dører d 1 Kommunikasjon pårørende rende - 4 Sykepleier trenger beroligende behandling - 1

31 Sykehjem - ressurser Sykehus Sykehjem Plasser Leger 8000(1.5) 270 (150) Pleiepersonale (1.5) (0.72) Sommer Vakt-leger Samme eller stengt Døgnvakt 50% vikarer eller mer Brannslukking timer pr. uke

32 Demente pasienter i sykehjem med PEG Sonde Fra Öst Deut Nied Norw 6 1 Husebø 2006

33 Livsforlengende behandling Pasient med samtykkekompetanse: Pasienten velger aktuell l behandling Pasient uten samtykkekompetanse: Formodet samtykke avgjør aktuell behandling Døende pasienter: Fagpersonalet beskytter pasienten mot meningsløse se tiltak og sikrer god palliativ care

34 Vårt trenings- program

35 Dagens håp: Detaljene Hvilken rett har vi til å foreskrive hva som er Et godt liv?

36 Vi trenger et nytt samfunn Hvor eldre, pensjonister og gamle fortsatt er en aktiv, sentral del av samfunnsaktivitetene Hvor vi får f r flere barn Hvor unge og gamle lærer l av hverandre Hvor omsorg anerkjennes som verdiskapende arbeid Hvor vi lærer l av sykdom, svakhet, alderdom, død d og sorg som en del av livet

37 Eldreomsorg - løsninger Fortsatt sterk satsing påp offentlig eldreomsorg Eldreomsorg i familien Omsorgslønn Frivillig innsats: Eldre hjelper eldre Barn, ungdom, skoler, vanlige folk Planlegge alderdommen NÅ!

38

39

40

41

42

43

44 Verdier Victor Frankl Skapende Det vi gir til verden gjennom vår v r skapende evne Opplevende Det vi tar i mot fra verden i form av møter m og erfaringer Holdningsmessige Den stilling vi tar til en skjebne vi ikke kan påvirkep

45 Menneskets hjerte er urolig inntil hun finner og oppfyller En mening og et formål l med sitt liv

46 Det eksisterer ikke noen universell mening med livet Bare den enestående ende mening som ligger i den individuelle situasjon

47 Det finnes mening som deles av mennesker i hele samfunnet Som refererer til menneskelige betingelser Verdier er universelle meninger krystallisert i de typiske situasjoner Samfunnet eller menneskeheten står overfor

48