Innherred Medisinske forum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innherred Medisinske forum"

Transkript

1 Nye antikoagulantia - bør vi skynde oss langsomt? Innherred Medisinske forum 24. september 2014 Pål-Didrik Hoff Roland

2 Informasjon om nye legemidler 1. Utvikling (stort sett hemmelige/upubliserte in vitro-data) 2. Publikasjon av (stor) randomisert, kontrollert studie (RCT) 3. Myndighetsgodkjenning SPC + Markedsføringstillatelse 3b Indirekte sammenligninger (i mangel på sammenlignende studier) 4. Klinisk bruk (fase 4): Bivirkninger, interaksjoner, indikasjoner... 4b Små, uavhengige lokale studier 5. Behandlingsveiledere 6. Retningslinjer

3 Virkesteder i koagulasjonskaskaden XII XIIa VIIa VII XI XIa T.F. Warfarin IX IXa Rivaroksaban Apiksaban Edoksaban X VIIIa Xa Dabigatran (Ximelagatran) II Va IIa Fibrinogen Fibrin

4 Blødning Blodpropp

5 Nye orale antikoagulantia (NOAK) RE-LY Dabigatran Pradaxa N= Connolly SJ, Ezekowitz MD et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361(12): ROCKET AF Rivaroksaban Xarelto N= Patel MR, Mahaffey KW et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365(10): ARISTOTLE Apiksaban Eliquis N= Granger CB, Alexander JH et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011; 365(11): ENGAGE AF-TIMI 48 Edoksaban Lixiana Savsaya N= Giugliano RP, Ruff CT et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013; 369(22): Resultater: Ikke dårligere [non-inferior] enn warfarin

6 Sammenligninger I RE-LY dabigatran ROCKET rivaroksaban ARISTOTLE apiksaban ENGAGE edoksaban Studiedesign «PROBE», open label Dobbeltblindet, dobbel dummy Dobbeltblindet, dobbel dummy Dobbeltblindet, dobbel dummy Warfarin-naive 50% 38% 43% 41% Dropouts 20,7% / 21,2% warfarin: 16,6% 23,7% warfarin: 22,2% 25,3% warfarin: 27,5% 34,4% / 33,0% warfarin: 34,5% CHADS ,1% 87% 30,2% 53% (22,4% 4) CHADS 2 = ,9% 0% 34% 0% CHADS 2 -snitt 2,1 3,5 2,0 2,8 TTR Warfarinpasienter 64% (61 % warfarin-naive) 55% 62% 64,9% TTR median 67% 58% 66% 68,4%

7 Sammenligninger II Warfarin Dabigatran Rivaroksaban Apiksaban Edoksaban Tid til effekt 3-5 dager 1-3 timer 1-3 timer 1-2 timer 1-2 timer Halveringstid timer timer 21-35t (>30 ml/min) 5-9 timer (unge) 11-13t (eldre) 8-15 timer SPC: 12 timer 8-11 timer Eliminasjon 100% galle 90% urin 10% feces 70% urin 30% feces 30% urin 70% feces 50% urin 50% feces Dosering 1 x daglig Individuelt 2 x daglig 110/150 mg 1 x daglig (15)/20 mg 2 x daglig (2,5)/5 mg 1 x daglig (15)/30/60 mg Monitorering INR Nei Nei Nei Nei Antidot* Ja Nei Nei Nei Nei Blødning (vs. Warfarin) --- 2,87-3,32%/3,57% 5,6%/5,4% 3,6%/5,0% 1,6%-2,8%/3,4% Interaksjon CYP2C9, 3A4 mm, men kjent PGP PGP/CYP3A4 PGP/CYP3A4 PGP/CYP3A4

8 RE-LY Dabigatran (Pradaxa ) NNT = 172/år (150 mg*2) NNT = 625/år (110 mg*2)

9 Hvordan ser da +46% ut? Pradaxa - blødningsprofil vs. warfarin

10 Warfarinpasienter: 2<INR<3 RE-LY: 64% ROCKET: 55% ARISTOTLE: 62% ENGAGE: 65% Sverige: Allmennpraksis: 80,3%, Nasjonalt: 76,2% (N = ) Målsetning i Danmark: Pasienten skal innenfor referanseområdet ved 80% av målinger

11 RE-LY Wallentin L, Yusuf S et al. Efficacy and safety of dabigatran compared with warfarin at different levels of international normalised ratio control for stroke prevention in atrial fibrillation: an analysis of the RE-LY trial. Lancet 2010; 376(9745):

12 ARISTOTLE Wallentin L, Lopes RD, Alexander J, et al. Efficacy and safety of apixaban compared with warfarin at different levels of INR control for stroke prevention in atrial fibrillation. European Society of Cardiology, Update in Clinical Trial Session, Paris, 2011.

13 Warfarin: Bivirkninger & dødsfall Antall pasienter Meldte dødsfall Data fra Reseptregisteret og Statens legemiddelverk

14 RE-LY: Slag og emboli

15 RE-LY: Blødninger

16 MagicApp Norsk selskap for trombose og hemostase

17 Hvordan? Hva?. Konklusjon: Hvilken av de orale antikoagulantene som er mest effektiv, sikrest og mest kostnadseffektiv er høyst usikkert.

18 Tegn på at du bør bytte

19 Oppsummering Dabigatran, rivaroksaban og apiksaban virker For lav dose gir slag/emboli for høy dose gir blødninger Antikoagulasjonsmidlene er ikke dårligere enn warfarin NNT/NNH er i størrelsesorden 200+ Primærstudiene kan ikke sammenlignes med hverandre Det må gjøres egne sammenlignende studier og bør neppe sammenlignes direkte med norske forhold Warfarinpasientene i studiene var ikke like godt kontrollerte Vi må forvente at det kommer (enda) flere nye midler Kompleksiteten i vurdering og valg av terapi vil øke ytterligere Hva nå? Alle bivirkninger bør meldes: Alle spørsmål er interessante:

20

21 Kasuistikk Bivirkningsmelding I «En ellers frisk, gammel dame» Atrieflimmer >80 år Kvinne 35 kg Nyrefunksjon (justert for kroppsoverflate) GFR: 55mL/min

22 Kasuistikk Bivirkningsmelding II Atrieflimmer CHADS 2 = 1 (>80 år) CHA 2 DS 2 -VASc = 3 (<80 år (2) + Kvinne (1)) Legen forskriver rivaroksaban (Xarelto). Anbefalt dose er 20 mg én gang daglig (SPC) Hun får 20 mg én gang daglig. Etter 1½ måned: intrakraniell blødning, og pasienten dør.

23 Kasuistikk Bivirkningsmelding III Burde dosen vært justert? Gammel (>80 år) Ingen dosejustering (SPC) Liten kropp (35 kg) Ingen dosejustering (SPC) Dårlig nyrefunksjon (GFR: 55 ml/min) <15 ml/min): Anbefales ikke. Alvorlig (15-29 ml/min) eller moderat (30-49 ml/min): Brukes med forsiktighet, gi 15 mg én gang daglig. Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon (50 80 ml/min). (SPC)

24 Kasuistikk Bivirkningsmelding IV Djevelen er i detaljene Gammel (>80 år) Eldre pasienter hadde høyere plasmakonsentrasjon enn yngre, med gjennomsnittlige AUC-verdier som var ca. 1,5 ganger høyere. (SPC) Liten kropp (35 kg) Svært høy eller svært lav kroppsvekt (<50 kg eller >120 kg) påvirket bare i liten grad plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban (under 25%).(SPC) Dårlig nyrefunksjon (GFR: 55 ml/min) Hos personer med lett (50 80 ml/minutt), moderat (30 49 ml/minutt) og alvorlig (15 29 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon var plasmakonsentrasjonene av rivaroksaban (AUC) økt henholdsvis 1,4, 1,5 og 1,6 ganger. Tilsvarende økninger i farmakodynamiske effekter var mer uttalte.(spc)

25 Kasuistikk Bivirkningsmelding V Ved overdosering (SPC) Et spesifikt antidot som motvirker rivaroksabans farmakodynamiske effekter er ikke tilgjengelig. Dersom en blødningskomplikasjon oppstår hos en pasient som får rivaroksaban, skal neste administrering av rivaroksaban utsettes eller behandlingen seponeres, etter behov. Rivaroksaban har en halveringstid på ca timer (Eldre: timer). På grunn av den høye graden av plasmaproteinbinding er rivaroksaban antagelig ikke dialyserbart. Hvis blødningen ikke kan kontrolleres bør administrering av en spesifikk reverserende prokoagulant vurderes. Det er imidlertid svært lite klinisk erfaring med bruk av disse produktene hos personer som får rivaroksaban. Anbefalingen er også basert på begrensede prekliniske data. Ved en intrakraniell blødning er det altså lite man kan gjøre.

26 Kasuistikk Bivirkningsmelding VI RELIS vurdering: Årsakssammenheng mellom rivaroksaban og pasientens intrakranielle blødning vurderes i henhold til internasjonale retningslinjer som sannsynlig. Det foreligger flere forhold som kunne predikere at standard dose ville gi relativt kraftig effekt og høy risiko for bivirkninger hos den aktuelle pasienten, og pasienten burde fått en lavere dose rivaroksaban.

27

28 Risikostratifisering for hjerneslag ved atrieflimmer: CHA (2) DS 2 -VASc Congestive heart failure Hypertension A 2 ge 75 Diabetes mellitus S 2 troke / TIA («drypp») Vascular disease Age Sex category female Maximum score 1 p 1 p 2 p* 1 p 2 p 1 p 1 p* 1 p 9 p* CHADS 2 2 => Antikoagulasjon CHADS 2 < 2 => CHA 2 DS 2 -VASc 1 => Antikoagulasjon

29 Nye orale antikoagulantia (NOAK) RE-LY Dabigatran Pradaxa N=18113 Connolly SJ, Ezekowitz MD et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361(12): ROCKET AF Rivaroksaban Xarelto N=14264 Patel MR, Mahaffey KW et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365(10): ARISTOTLE Apiksaban Eliquis N=18201 Granger CB, Alexander JH et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011; 365(11): Lixiana ENGAGE AF-TIMI 48 Edoksaban Savsaya N=21105 Giugliano RP, Ruff CT et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013; 369(22): Resultater: Ikke dårligere [non-inferior] enn warfarin

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale. Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Egenkontroll av warfarinbehandling 849 53

Egenkontroll av warfarinbehandling 849 53 Originalartikkel av warfarinbehandling 849 53 BAKGRUNN Kliniske studier fra andre land viser at egenkontroll av warfarinbehandling kan redusere risiko for død, tromboembolisme komplikasjoner sammenliknet

Detaljer

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål

Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål Nyere antitrombotiske prinsipper Jan Eritsland Kardiologisk avdeling OUS Ullevål 1 Arterielle tromber (høye skjærekrefter): Platerike Venøse (og atriale) tromber: Fibrinrike Arterielle tromber (høye skjærekrefter):

Detaljer

Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter

Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter Håndtering av kliniske hendelser hos pasienter på nye antikoagulanter Per Morten Sandset Oslo universitetssykehus/universitetet i Oslo Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Avdeling for blodsykdommer

Detaljer

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år.

Reversering av neuromuskulær blokade indusert av rokuronium eller vekuronium hos voksne over 18 år. 1. LEGEMIDLETS NAVN Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder sugammadexnatrium tilsvarende 100 mg sugammadex. Hvert hetteglass på 2 ml inneholder

Detaljer

PROGRAM KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN

PROGRAM KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN PROGRAM KARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com kv.no 2 CARDIOLOGISK VÅRMØTE I BERGEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Velkommen til Kardiologisk vårmøte

Detaljer

Refusjonsrapport Xarelto (rivaroksaban) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi.

Refusjonsrapport Xarelto (rivaroksaban) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsrapport Xarelto (rivaroksaban) som tromboseprofylakse hos pasienter som har gjennomgått elektiv total hofte- eller kneprotesekirurgi. OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden.

Rosa, avlang, merket med «300» på den ene siden og «1332» på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Plavix 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 300 mg klopidogrel (som hydrogensulfat) Hjelpestoffer: Hver filmdrasjerte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Iscover 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel (som hydrogensulfat).

Detaljer

Hver harde kapsel inneholder 0,5 mg dutasterid og 0,4 mg tamsulosinhydroklorid (tilsvarende 0,367 mg tamsulosin).

Hver harde kapsel inneholder 0,5 mg dutasterid og 0,4 mg tamsulosinhydroklorid (tilsvarende 0,367 mg tamsulosin). 1. LEGEMIDLETS NAVN Duodart 0,5 mg / 0,4 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver harde kapsel inneholder 0,5 mg dutasterid og 0,4 mg tamsulosinhydroklorid (tilsvarende 0,367 mg

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er.

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 3 2012 1. mars 2012 100. årgang Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 82 2000 for en helg? 14 Tema: Psykisk helse 24 Ti minutter er nok 34 Dø når

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8

Indremedisineren. Ullevål Sykehus 125 år. s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2012 Ullevål Sykehus 125 år s. 50 Vi gratulerer! Tema: Nyere antitrombotisk behandling s. 8 Mekanismen for trombocytthemmende medikamenter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivastigmin Actavis 1,5 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder rivastigminhydrogentartrat tilsvarende 1,5 mg rivastigmin.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt?

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin,universitetet i Tromsø Christina

Detaljer

Foto: shutterstock.com. Høstmøteboken

Foto: shutterstock.com. Høstmøteboken Foto: shutterstock.com Høstmøteboken Vitenskapelig program og abstrakter 2013 Annonse Annonse F E M O R A L T I B I A L H U M E R A L Det komplette naglesystem! - 11 prosedyrer med samme basisinstrumentarium!

Detaljer