Hyperprolaktinemi og akromegali

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hyperprolaktinemi og akromegali"

Transkript

1 Hyperprolaktinemi og akromegali Emnekurs i endokrinologi september 2014 Siri Carlsen, PhD stipendiat/overlege

2 Prolaktin Produseres i laktotrope celler i hypfoysens forlapp Sekresjon hemmes av dopamin som transporteres via hypofysestilk Starter og vedlikeholder melkeproduksjon Effekt også i andre vev, men lite kjent fysiologisk betydning

3 Hyperprolaktinemi Relativt vanlig endokrinologisk problemstilling 2012: 112 pasienter med prolaktin > 1500 analysert ved SUS 99 av disse kvinner Siste året: 2560 prolaktinprøver tatt av 2224 kvinner 96 av disse > 800 *Tall fra dr Skadberg, avd for med biokjemi

4 Årsaker til hyperprolaktinemi Fysiologisk Patologisk Hypofysær/hypothalamisk Prolaktinom Adenom Stilklesjon Medikamentell Andre

5 Symptomer ved hyperprolaktinemi Hypogonadisme Hemming av LH og FSH Volumeffekt Hodepine Synsfeltsutfall Svikt i øvrig hormonproduksjon

6 Symptomer ved hyperprolaktinemi Kvinner i fertil alder Oligo-/amenore, infertilitet, galaktore Menn Impotens, tap av libido Volumeffekt Postmenopausale kvinner Volumeffekt Redusert beintetthet

7

8 Ad S-PRL Referanseområde avh av alder og kjønn Vanligvis monomer, kan forekomme som makroprolaktin (big, big big) lav biologisk aktivitet makroprolaktin fjernes ved fellingsprosedyre (PEG) S-PRL > 800 mie/l: felling utføres

9 Kvinne, 24 år Tidligere frisk, men utredet for perioder med gastrointestinalt ubehag/kvalme, normale funn Ingen faste medikamenter Uregelmessig menstruasjon siste 3 mnd S-prolaktin: 2500 miu/l (96-669)

10 Kvinne, 32 år Tidligere frisk, ingen faste medikamenter Uregelmessig menstruasjon Svangerskapsønske S-prolaktin: 5156 miu/l (96-669)

11 Mann, 68 år Gradvis dårligere syn, henvist av fastlege til øyelege: betydelig redusert synsfelt høyre øye, utfall temporalt venstre øye Over år gradvis økende tretthet, redusert libido

12 Fysiologiske årsaker til hyperprolaktinemi Stress (fysisk/psykisk) Sjelden s-prolaktin > Svangerskap S-prolaktin mot termin Amming Sex Unngå stressende forhold rundt blodprøvetaking

13 Medikamentutløst Nevroleptika (D2 reseptor antagonist) Haloperidol, klorpromazine, risperidone, olanzapine S-PRL mie/l Motilitetsregulerende (D2 reseptor antagonist) Metoklopramid S-prolaktin normaliseres 2-4 dager etter seponering Antidepressiva TCA, lite problem med SSRI Antihypertensiva alfametyldopa, verapamil Østrogen

14 Kvinne, 24 år Urm menstruasjon Periodevis plaget med kvalme Medikamentanamnese: ingen faste men Afipran ved behov 2-3 ganger/uke siste tid Metoklopramid (motilitetsregulerende) er D2 reseptor antagonist Seponering, ny prøve etter 2 uker: s-prolaktin normalisert

15 Hypothalamisk/hypofysær årsak utenom prolaktinom Traume Tumores Granulom Infiltrasjon Dopaminsekresjon eller transport påvirkes S-prolaktin sjelden > 4000 ved stilkkompresjon

16 Prolaktinom vanligste hypofysetumor, prevalens 25-50: Mikroadenom < 10 mm Utgjør 90 % F:M 10:1 Kvinner i fertil alder Benignt forløp ubehandlet Makroadenom > 10 mm F:M 1:1 Kan ha invasiv vekst dersom ubehandlet S-prolaktin nivå korrelerer vanligvis med tumorstørrelse > : diagnostisk for makroadenom

17 Amenore, svangerskapsønske S-prolaktin 5156 Ingen medikamenter Kvinne, 32 år MR: hypofysært mikroadenom, 0,5 x 0,7 mm

18 Mann, 68 år Redusert synsfelt, trøtthet, redusert libido Fastlege rekv. MR hypofyse Tumor 4,2 x 2 cm Hypofysestatus prolaktin (etter felling ) TSH 1,6, fri T4 9 FSH < 1, LH < 1, Testosteron lav, SHBG høy VH/IGF 1 lav normal morgenkortisol 407

19 Behandling Mål gjenopprette gonadefunksjon, redusere tumorstørrelse, (normalisere prolaktinnivå) Makroadenom: beskytte syn, bevare øvrig endokrin funksjon Vurder om behandling er nødvendig ved Medikamentell årsak Mikroadenom og Symptomløse menn og postmenopausale kvinner Fertile kvinner med rm menstruasjon og ingen plager

20 Behandling Dopaminagonist Kabergolin (Dostinex ) Startdose 0,5 mg/uke Bromkriptin (Parlodel ) 1,25 mg x 1-2 daglig, øk med maks 2,5 mg hver 3. dag Quinagolid (Norprolac ) Startdose 25 µg x 1, gradvis opptrapping Bivirkninger: hodepine, svimmelhet, kvalme

21 Kabergolin og hjerteklaffer Serotoninreseptor subtype 2 B Rikt uttrykt på hjerteklaffer Fremmer mitogenese Kabergolin agonist, bromokroptin antagonist Assosiert med fibrosedannelse og økt forekomst av klaffelekkasje hos parkinsonpasienter Snittdose 3 mg daglig Ikke holdepunkt for økt forekomst av klinisk signifikant klaffelekkasje hos pas med hyperprolaktinemi Auriemma, EJE, 2013

22 Medikamentvalg Karbergolin (Dostinex) mest effektivt og best tolerert Ecco cor ved Høy alder Systolisk hypertensjon Høye doser (> 2 mg/uke) Lang behandlingstid (?) Melmed, JCEM, 2011

23 Mann, 68 år Oppstart kabergolin S-prolaktin normalisert i løpet av få uker Tumor borte

24 Behandlingsvarighet Mikroadenom: prøveseponering etter 2 (evt flere) år dersom god respons under behandling > 50 % får recidiv oftest ila første året etter seponering Makroadenom Prøveseponering kan vurderes etter flere års behandling dersom svært god respons på s-prolaktin og tumorstørrelse Det store flertallet får recidiv Barber, Clin End, 2011

25 Forhøyet prolaktin hva nå? Gjenta måling (m/felling) Anamnese inkl medikament Screening: TSH, LH, FSH, østradiol/testosteron, ALAT, kreatinin MR hypofyse

26 Hvem gjør hva? Mikroadenom Fastlege: biokjemisk diagnose + MR hypofyse (dersom indisert) Evt oppstart behandling e avtale med endokrinolog Endokrinolog: vurdere beh.lengde, skissere når sep.forsøk kan gjøres MR kontroll unødvendig så lenge stabil s-prl under behandling Oppfølging av fastlege Makroadenom Fastlege: biokjemisk diagnose + MR hypofyse Rask henvisning endokrinolog aldri n.kir/nevrolog Evt donders, henv synsfeltsus Endokrinolog: vurdere hypofysestatus, oppstart behandling Oppfølging av endokrinolog

27 Kjent hyperprolaktinemi og svangerskap Seponer dopaminagonist så snart graviditet er erkjent Ingen holdepunkt for fosterskadelig effekt av bromkriptin (mye data) eller kabergolin (færre data) Mikroadenom Ikke kontroller prolaktin Skal være forhøyet Ikke rutinemessig MR Ekstremt sjelden med tumorvekst av klinisk betydning Makroadenom Ikke kontroller prolaktin Ikke rutinemessig MR Dersom endring i synsfelt eller nyoppstått hodepine: umiddelbar MR hypofyse Dersom stor tumor: perimetri hvert trimester

28 Pasienter på antipsykotisk behandling Seponer i 3 dager, ny prøve Dersom sep/skifte ikke mulig: MR for å utelukke tumor Vurder om nødvendig å behandle hyperprolaktinemi? Evt p-piller ved hypogonadisme hos kvinner i fertil alder/testosteron hos menn med symptomer Dopaminagonist kan vurderes Men obs forverring av psykose

29 Akromegali

30 Veksthormon Produserer av somatotrope celler i hypofysens forlapp Reguleres av GHRH (stimulerer) og somatostatin (hemmer) Fører til økt produksjon av IGF- 1 fra lever Essensielt for vekst hos barn og unge Voksen alder: metabolsk effekt

31 Akromegali overproduksjon av veksthormon Incidens 4-6/mill (?) Prevalens 100/mill (?) Vanligere enn tidligere antatt? Nesten alltid hypofysær årsak VH produserende adenom

32

33

34 Akromegali Alder ved sykdomsdebut: 32 år Alder ved diagnose: år I snitt 7-10 år med symptomer før diagnose Studier fra 80-tallet Kortere tid i nyere studier Ubehandlet: 30 % reduksjon i forventet levetid I snitt 10 år Økt dødelighet pga kardiovaskulær, cerebrovaskulær, metabolsk og respiratorisk komorbiditet Nachtigal, JCEM 2008 Melmed, J Clin Invest 2009

35 Årsak til at diagnosen vurderes Nachtigal, JCEM 2008

36 Hvem stiller diagnosen? Allmennleger oppdager flest pasienter med akromegali Nachtigal, JCEM 2008

37 Spesialitet som har sett pas før diagnose, og stilt diagnose Reid, Clin End, 2010

38 Biokjemisk diagnose Veksthormonsekresjon er pulsatil hos friske en enkelt måling forhøyet kan ikke brukes diagnostisk Heck, Indremedisineren 2012

39 Mann, 37 år Siste 5 år utvidet giftering 3 ganger (siste med 5 størrelser) Betydelig breddeøke av føtter Endring i ansiktstrekk (bredere nese, mer fremstående panne) Litt stor nese fra før, kona så endring men ville ikke nøre opp under komplekser Artralgi, carpal tunnel syndrom plager, økt svettetendens Fastlege fjernet aterom, og mistenkte akromegali

40 Mann, 37 år VH 20,5 µg/l (< 4,4) IGF-1 > 200 nmol/l (11-40) Normale hypofyseprøver forøvrig MR hypofyse: stor hypofysetumor (3,6 cm)

41 Mann, 55 år 2009: MR hode pga svimmelhet Påvist lite adenom (9x6 mm) Lab: VH 11,4 mie/l (< 13) IGF-1 81,9 nmol/l (11-40) Prolaktin 2460, etter felling 1906

42 Mann, 55 år Glukosebelastningstest: mangelfull suppresjon Svette, økt skostørrelse (2 nr), snorking

43 Behandling 1. valg: operasjon Transsphenoidal reseksjon Mikroadenom: kirurgisk helbredelse % Makroadenom: remisjonsrate 40-50% 80 % av tumores er makroadenom ved diagnosetidspunktet

44 Mann, 55 år Operert, liten resttumor Kontrollert sykdom Betydelig bedre allmenntilstand Fortsatt snorking, utredes for OSAS

45 Mann, 37 år Operert Postoperativ meningitt Sjelden komplikasjon Fjernet mye av tumormasse, fortsatt resttumor Betydelig lavere verdi for VH og IGF-1, men vedvarende for høyt

46 Medikamentell behandling Hemme veksthormon produksjon Somatostatin analog x 1/mnd Sandostatin LAR, Ipstyl Hemme effekt av veksthormon Somavert daglig, evt x 1-3/uke Pegvisomant Hemme prolaktinnivå dersom samtidig overproduksjon av prolaktin 30 % av tumores

47 Strålebehandling Gammakniv Fraksjonert stråling Ved vedvarende overproduksjon VH tross medikamentell behandling og uegnet for (re)operasjon

48 Mann, 37 år Somatostatinanalog + kabergoline Gammaknivbehandlet Enn så lenge kontrollert sykdom

49 Hyperprolaktinemi og akromegali Hyperprolaktinemi Vanlig Lett å diagnostisere hos fertile kvinner Vanskeligere hos menn og postmenopausel kvinner Lett å behandle Fastlege er ofte sentral i oppfølging Akromegali Sjelden (men hyppigere enn antatt) Diagnose stilles oftest av fastlegen tenk på muligheten! Ansvar for behandling/oppfølging alltid i spesialisthelsetjenesten

50

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

HypofyseN. Hva skjer. når den ikke fungerer normalt?

HypofyseN. Hva skjer. når den ikke fungerer normalt? HypofyseN Hva skjer når den ikke fungerer normalt? Innhold Introduksjon 3 Hva er hyposfysesvikt? 3 Hvordan påvirker sykdommen pasienten? 3 Hypofysens normale funksjon 4 Framlappens hormoner 7 Baklappens

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypertyreose? Foran på halsen sitter skjoldbruskkjertelen,

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER KLASEHODEPINE («CLUSTER HEADACHE») DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER INNHOLD Forord................................................3 Navn.................................................5

Detaljer

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å OM DETTE INFORMASJONSHEFTET Mange tusen nordmenn har glaukom uten å vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen. Norsk Glaukomforening for pasienter og pårørende har som sin fremste oppgave

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

HVA ER TURNER SYNDROM?

HVA ER TURNER SYNDROM? HVA ER TURNER SYNDROM? Skrevet av Dr. Richard Stanhope og Mrs V Fry, 2003 Utarbeidet og tilrettelagt til norsk av overlege Hilde Bjørndalen, Ullevål Universitetssykehus, 2008 Utgivelsen av brosjyren støttes

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Tema Urologisk cancer. Side 7. Spesialistforeninger Høstmøteseminarer. Side 49. Fagnytt/debatt Mekanisk sirkulasjonsstøtte

Tema Urologisk cancer. Side 7. Spesialistforeninger Høstmøteseminarer. Side 49. Fagnytt/debatt Mekanisk sirkulasjonsstøtte Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2008 Tema Urologisk cancer Side 7 Spesialistforeninger Høstmøteseminarer Side 30 Fagnytt/debatt Mekanisk sirkulasjonsstøtte Side 34 Minimalt invasiv kirurgi

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

KRONISK DAGLIG HODEPINE

KRONISK DAGLIG HODEPINE KRONISK DAGLIG HODEPINE OVERLEGE DR. MED. STEINAR T. VILMING, NEVROLOGISK AVD., ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS KRONISK DAGLIG HODEPINE Begrepet kronisk daglig hodepine er kontroversielt, og klassifikasjonskomitéen

Detaljer

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*.

Tablettene er hvite, runde, bikonvekse og 5 mm i diameter. På den ene siden er de merket med KV over 2 og på den andre siden Organon*. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerazette 75 mikrogram tablett, filmdrasjert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff: laktose< 65 mg For fullstendig

Detaljer

Oppfølging etter fedmeoperasjon

Oppfølging etter fedmeoperasjon Oppfølging etter fedmeoperasjon En anbefaling til primærhelsetjenesten for oppfølging av pasienter som er operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve reseksjon. Anbefalingen er utarbeidet av Fedmepoliklinikken

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BARNELEDDGIKT (JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT)

www.pediatric-rheumathology.printo.it BARNELEDDGIKT (JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT) www.pediatric-rheumathology.printo.it BARNELEDDGIKT (JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT) Hva er det? JIA er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved vedvarende leddbetennelse (min.6uker). Typiske tegn på leddbetennelse

Detaljer

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2010 God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12 Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer