STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN"

Transkript

1 STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN

2 INNHALD Velkomen Velkomen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein del av dei praktiske gjeremåla du må gjennom den første tida som student. Vi håpar vi kan gi deg ein god start på studia ved UiB på ein praktisk, sosial og fagleg måte. Lykke til! 1. Dette bør du gjere før studiestart 4 2. Dette må du gjere ved studiestart 6 3. Studiestart 8 Studenttorg i Studentsenteret...8 Offisiell opning av det akademiske året Informasjons- og rettleiingstenester 10 Informasjonssentera på fakulteta...10 Mi side...11 UiB og meg...11 Uib.no...11 Student-e-post...11 Har du behov for tilrettelegging? IKT-tenester 13 Lagringsområde...13 Trådlaust Internett...13 Utskrift, kopiering og skanning...13 Læringsstøtte...14 Pc-stover...14 Få hjelp Faglitteratur 15 Universitetsbiblioteket...15 Fakultetsbiblioteka...16 Fagbokhandel Studentvelferd 17 Studentsamskipnaden i Bergen...17 Studentprestane...18 Utdanning i Bergen...18

3 1. DETTE BØR DU GJERE FØR STUDIESTART Før du byrjar å studere hos oss er det ein del gjeremål du må gjennom. Vi har her laga ei liste med dei viktigaste. 1. Søk om bustad SiB har over 4000 hybeleiningar med ulike fasilitetar. Dei har ein bustad for deg anten du ønsker å bu aleine, dele kjøkken, dele bad, bu med eller utan barn eller bu i kollektiv. Søk om bustad via sib.no/bolig. 2. Logg deg på Studentweb Gå til studentweb.uib.no. Her loggar du deg på med fødselsnummer og pin-kode. Om du ikkje har pin-kode frå tidlegare, kan du på Studenweb legge inn fødselsnummeret ditt, og be om å få tilsendt koden på e-post. Noter deg den tilsende pin-koden og hent ut studentnummeret frå Studentweb. Hugs pin-koden din! 3. Betal semesteravgifta Alle som skal studere ved UiB må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Betalingsinformasjonen finn du på Studentweb. Vel Betaling for å få fram nødvendig betalingsinformasjon som KID, kontonummer og beløp, og betal avgifta. Frist: Vi rår deg til å betale så tidleg som mogleg, og helst før studiestart, for å unngå forseinking. Siste frist er 1. september og 1. februar. 4. Søk om lån og stipend Dersom du ønsker studiestøtte, må du søke om dette. Du må ha betalt semesteravgifta og stadfesta utdanningsplanen for å få utbetalt støtta, men det kan likevel vere lurt å søke i god tid. Du finn meir informasjon på lanekassen.no 4

4 2. DETTE MÅ DU GJERE VED STUDIESTART Når du kjem til oss, må du og gjennom ein del gjeremål. Desse kan du få hjelp til av tilsette ved UiB. 1. Stadfest utdanningsplanen din Logg inn på studentweb.uib.no. Her skal du: melde deg til undervisning og vurdering (eksamen) stadfeste at utdanningsplanen din er riktig for dette semesteret registrere adressa di velje kva semesterkvittering du ønsker (sjå punkt 4) Frist: 1. september og 1. februar 2. Opprett brukarkonto Om du ikkje alt har ein brukarkonto på UiB, må du opprette ein. Denne gir deg tilgang til UiB sine IT-tenester. Det gjer du ved å gå inn på sebra.uib.no og følge instruksjonane der. For å opprette brukarkonto treng du fødselsnummer studentnummer (frå Studentweb) Pin-koden (frå Studentweb) Brukarkontoen gir deg tilgang til studentportalen Mi side eiga e-postadresse tilgang til pc-stover utskrift, skanning og kopiering tilgang til UiB sitt nett frå eigen datamaskin, smarttelefon o.l. personleg lagringsområde på nett, med tryggleikskopiering Merk at det kan ta inntil éin time frå du har stadfesta utdanningsplanen din til du kan opprette brukarkonto. 3. Skaff deg studentkort Alle studentar må ha eit studentkort. Studentkortet fungerer som identitetskort nøkkelkort lånekort ved Universitetsbiblioteket inngangskort til SiB sine treningssenter (mot avgift) betalingskort ved utskrift og kopiering Du må ha stadfesta utdanningsplanen og oppretta brukarkonto seinast dagen før du kan hente kortet. Om du ikkje alt har eit studentkort, kan du ta bilete og hente kortet på Kortsenteret på Studentsenteret. Merk at du må vise gyldig legitimasjon ved fotografering. Kortsenteret har utvida opningstider i veke 33 35, frå kl Gjer studentkortet gyldig For at studentkortet ditt skal være gyldig, må du kunne bevise at du har betalt semesteravgifta for inneverande semester. Dette kan du gjere på to ulike måtar. Når du registrerer deg i Studentweb, vel du kva for ein metode du ønsker å nytte. 1. Last ned applikasjonen Studentbevis frå Google play eller App store. Du må ha fullført semesterregistreringa på Studentweb og ha betalt semesteravgifta for det inneverande semesteret for å kunne ta appen i bruk. Merk at det kan ta tre-fem dagar frå du har betalt semesteravgifta, til ho blir registrert på Studentweb. 2. Få tilsendt ei semesterkvittering i posten. Det er viktig at du registrerer adressa di i Studentweb og sørger for at du har namn på postkassa di. På semesterkvitteringa finn du også studentnummeret ditt som du vil få bruk for i mange samanhengar som student. Med denne kvitteringa følger også ein oblat som du kan lime på studentkortet. Denne oblaten vil òg gjere studentkortet ditt gyldig. På nettsida UiB og meg (uib.no/studentinfo) finn du informasjon om kva du skal gjere om du ikkje har fått semesterkortet innan ti dagar etter at du har betalt semesteravgifta og stadfesta utdanningsplanen. Kortsenteret kan ikkje hjelpe deg med dette. 6 7

5 3. STUDIESTART På hausten er studiestart ved UiB normalt i veke 33. Sjekk med fakultetet ditt når oppstart er for ditt studieprogram. I studiestartveka kjem det mange nye studentar til byen. Det er mykje som skjer både praktisk, sosialt og fagleg. Studenttorg i Studentsenteret Tysdag i veke 33 kan du møte rundt 100 studentorganisasjonar alt frå politiske og idealistiske organisasjonar til kor, idrettslag og studentmedia på stand i Studentsenteret. Her har du ein eineståande sjanse til å finne ut kva du vil drive med på fritida. Ikkje nøl med å ta kontakt! For meir informasjon og oppdaterte detaljar, sjå uib.no/utdanning når det nærmar seg. Offisiell opning av det akademiske året Tysdag i veke 33 kan du saman med alle dei andre nye studentane møte rektor Dag Rune Olsen, i tillegg til mange andre inviterte gjester. Det blir musikkinnslag, og vi vil overraske med gjestetale. For meir informasjon og oppdaterte detaljar, sjå uib.no/utdanning når det nærmar seg. 8

6 4. INFORMASJONS- OG RETTLEIINGSTENESTER Informasjonssentera på fakulteta Informasjonssentera gir generell informasjon og studierettleiing reservasjon av samtaletid med studierettleiar hjelp til bruk av Mi Side og Studentweb rettleiing ved utfylling av søknadsskjema Det humanistiske fakultet Adresse: Sydnesplassen 9 (1. et.) Opningstider: E-post: Telefon: Det juridiske fakultet Adresse: Jus-bygget (6. et.) Magnus Lagabøtes plass 1 Opningstid: måndag torsdag E-post: Telefon: (i opningstida) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Adresse: Realfagbygget, Allégaten 41 (i under -etasjen) Opningstid: E-post: Rettleiingstelefon: Det medisinsk-odontologiske fakultet Adresse: Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28 (1. et) Opningstid: (10. aug. 1. sep ) E-post: Telefon: (i opningstida) Det psykologiske fakultet Adresse: Christies gate 13 Opningstid: E-post: Telefon: (i opningstida) Det samfunnsvitskaplege fakultet Adresse: SV-bygget (3. et.), Lauritz Meltzers hus, Fosswinckels gate 6 Opningstid: E-post: Telefon: Mi side Miside.uib.no er ei personleg nettside med samla tilgang til kalender med timeplaninformasjon, pensum, emneinformasjon, meldingsteneste, personleg fillager og diskusjonsgrupper. Mykje av den faglege og administrative informasjonen blir formidla via Mi Side, og UiB forventar at du tek denne tenesta i bruk. UiB og meg På nettsida UiB og meg (uib.no/ studentinfo) finn du informasjon og skjema som du har bruk for som student. Har du til dømes spørsmål om betaling av semesteravgift, semesterkort, studentkort, karakterutskrift eller tilrettelegging til eksamen, så er UiB og meg ein lur stad å leite. Uib.no På nettsida uib.no/utdanning finn du blant anna oversikter over fagtilbod, studieplanar, delstudium i utlandet og rettleiings- og velferdstenester. Fakulteta har òg eigne nettsider med informasjon. Student-e-post Når du har oppretta ein brukarkonto, får du automatisk e-postadresse, vanlegvis namn. Det er denne e-postadressa UiB bruker for å sende ut e-post til deg personleg. På webmail (webmail.uib.no) kan du lese og sende e-post. Webmail har god lagringskapasitet i tillegg til spam- og viruskontroll. Ein del av e-posten du får frå UiB, inneheld store vedlegg med førelesingsnotat, tekstar og artiklar osv. Hugs å lese e-posten din dagleg! Har du behov for tilrettelegging? Vi legg studia til rette for deg med nedsatt funksjonsevne og tilbyr rådgiving og behovsutgreiing tilrettelegging av eksamen og i studiesituasjonen informasjon og rettleiing om andre aktuelle tenester (hjelpemiddel, bustad osv.) Det er du som veit best kva slags tilrettelegging du har behov for. Ta difor kontakt med oss så tidleg som råd i semesteret, slik at vi har størst sjanse til å finne gode løysingar saman med deg. Sjå uib.no/utdanning for meir informasjon

7 5. IKT-TENESTER Når du har oppretta brukarkonto, får du tilgang til tenester som ditt eige lagringsområde, trådlaust Internett og utskrift. Lagringsområde Frå UiB sine pc-ar har du automatisk tilgang til lagringsområdet ditt. Du bør bruke dette området til å lagre dokument og filer. Du kan òg bruke dette området frå din eigen pc. Korleis du gjer dette, finn du på UiB og meg (uib.no/studentinfo). Trådlaust Internett På universitetet har vi eit trådlaust nettverk kalla Eduroam. Eduroam finn du i alle studentareal ved UiB, ved andre lærestader i inn- og utland, og på norske flyplassar. Bruk UiB-kontoen din til å logge på Eduroam. Les meir under UiB og meg. Om du bur i ein av studentbustadene til Studentsamskipnaden i Bergen, har du gratis oppkopling til Internett. Sjå sib.no/no/ bolig/beboer/internet for meir informasjon. Utskrift, kopiering og skanning Over heile campus er det utplassert skrivarar du som student kan bruke. Pullprint er ei betalingsbasert teneste der du betaler for kvar kopi eller utskrift. Det er gratis å skanne sider og få dei sende som ei fil til student-e-postadressa di. For å få tilgang til Pullprint må du ha gyldig studentkort. For å skrive ut eller kopiere må du først fylle pengar på utskriftskontoen via ei webteneste (payprint.uib.no) der du kan betale med kredittkort (Visa/Mastercard). Du kan òg skrive ut frå eiga datamaskin. Ver merksam på at det kan ta opptil ei veke før du kan ta tenesta i bruk, avhengig av kor raskt du klarer å opprette brukarkonto og skaffe deg studentkort. Les meir på nettsida UiB og meg. 13

8 Læringsstøtte Få hjelp 6. FAGLITTERATUR Dersom du bruker UiB-maskiner, eller koplar deg opp mot UiB med di eiga maskin, så får du tilgang til mange tenester som berre er tilgjengelege for deg som UiB-student. Eit døme er retriever.no der ein kan søke i artiklar i norske aviser eller digitale bibliotek. Sjå uib.no/ub for meir informasjon. Pc-stover Pc-stover er arbeidsplassar for studentar. Her finn du maskiner drifta av UiB. Ved pålogging med brukarkonto får du tilgang til ditt eige lagringsområde. For å kome inn på pc-stover og lesesalar med pc-ar må du bruke studentkortet og pin-koden din. Alle fakulteta har eigne pc-stover og plassar for oppkopling av eigen pc. I tillegg kan du nytte deg av tenestene ved læringssentera til Universitetsbiblioteket. På nettsida UiB og meg (uib.no/ studentinfo) finn du oversikt over pc-stover, brukarrettleiing for oppkopling av eigen pc, oversikt over tilrådd utstyr og annan nyttig brukarinformasjon. IT-avdelinga er også på Facebook. Her kan du få driftsmeldingar og annan informasjon (facebook.com/itavduib). Vi har dessutan IT-assistentar som kan hjelpe deg med å kople til trådlaust nett, skrivar og andre tenester frå UiB, rettleie ved installasjon av virusvern o.l. IT-assistentane gir ikkje generell brukarstøtte på private maskiner. Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket (UB) er eit moderne læringssenter og ein del av det faglege og pedagogiske tilbodet ved UiB. UB har bibliotekavdelingar ved alle fakulteta. Biblioteket tilbyr arbeidsplassar med Internett tilgang til store boksamlingar tilgang til elektroniske tidsskrift, oppslagsverk og annan faglitteratur på nettet kurs og rettleiing i informasjonssøking og støtte til oppgåveskriving Chat med en bibliotekar på uib.no/ub. Chatten er open frå kl måndag til fredag i semestea. Det meste av det som finst av både trykt og elektronisk materiale ved biblioteket, kan du søkje fram via UB sin elektroniske katalog. Spesialsamlingane våre inkluderer store biletsamlingar, manuskript, diplom, kart, antikvariske boksamlingar og aviser, og fleire foto- og dokumentarkiv er tekne inn i UNESCOs kulturarvregister. Her får du tilgang til unike historiske arkiv og rettleiing i bruk av fotografi som kjelde. Studentkortet ditt fungerer òg som lånekort ved UB. Bruk det aktivt! Du er velkomen som brukar ved biblioteket. Du finn meir informasjon på nettsida våre, uib.no/ub

9 Fakultetsbiblioteka Bibliotek for humaniora Adresse: Haakon Sheteligs plass 7 Opningstid i semesteret: Måndag torsdag: Fredag: Laurdag: Bibliotek for juridiske fag Adresse: Magnus Lagabøtes plass 1 Opningstid i semesteret: Måndag onsdag + fredag: Torsdag: Bibliotek for realfag Adresse: Johannes Bruns gate 12 Opningstid i semesteret: Måndag fredag: Tysdag: Bibliotek for psykologi, utdanning og helse Adresse: Christies gate 12 Opningstider i semesteret: måndag fredag: Bibliotek for samfunnsvitskap og musikk Adresse: Fosswinckels gt. 14 Opningstid i semesteret: Måndag fredag: Bibliotek for medisinske og odontologiske fag Adresse: Jonas Lies vei 91 Opningstid i semesteret: Måndag fredag: Fagbokhandel Akademika er ein fagbokhandel der du finn pensumbøker og alt du treng til studia. Akademika sitt hovudutsal er på Studentsenteret. 7. STUDENTVELFERD Studentsamskipnaden i Bergen Studentlivet er meir enn studia, difor finst Studentsamskipnaden. Når du har betalt semesteravgifta til SiB, kan du nytte alle SiB sine tilbod. SiB vil at du skal ha det godt som student i Bergen! På Studentsenteret har vi samla dei fleste av SiB sine tilbod under eitt tak: SiB Rådgiving Her får du individuelle råd og rettleiingstimar, og tilbod om ei rekkje spennande og nyttige kurs i blant anna eksamensmeistring, å ta ordet eller stressmeistring, heilt gratis. Ta kontakt på SiB Psykiske Helseteneste (SPH) Gratis psykologtilbod til studentar. Kort ventetid. Besøk oss på Studentsenteret, eller bestill time på telefon Refusjon av legeutgifter SiB refunderer helseutgiftene dine når dei overstig 550 kr i løpet av eit år. Dersom du har utgifter til lege, fysioterapeut, transport eller tannskadar, kan du gå til sib.no/helse der du finn søknadsskjema og informasjon om kvar du får pengane tilbake. Legene på Høyden og 7 Fjell Legesenter Studentane i Bergen har to eigne legetilbod. Tenestene er fastlegetilbod, men tilbyr også akuttimar for studentar som ikkje har fastlegen sin i Bergen. Sjå sib.no/no/helse/ lege for meir informasjon. SiB Tannlege Studentane har ei eiga tannhelseteneste på Årstad og på Danmarks plass. Her får du tannundersøkingar og tannbehandling til rimelege prisar. Telefon: /59. Helsestasjon SiB og Engen Helsestasjon samarbeider om å gi eit gratis helsetilbod med fokus på studentar si seksuelle helse. På Engen Helsestasjon får du gratis reseptar og kondom, test av kjønnssjukdomar og råd om sex og samliv. Ope måndag, tysdag og onsdag Inga timebestilling, trekk kølapp når du kjem

10 Karrieresenteret Lurer du på kva du skal bruke utdanninga di til? Kom gjerne på Karrieresenteret tidleg i studia, og drøft det med ein karriererettleiar. Senteret hjelper deg òg med CV, jobbsøknader, intervjutrening og tips om arbeidsmarknaden. Karrieresenteret driv traineeprogrammet Trainee vest, som kvar vår lyser ut traineestillingar. SiB Trening SiB driv seks flotte treningssenter rundt om på campus. To av dei ligg i Bergen sentrum, og det største er på Studentsenteret. Hos SiB Trening kan du trene alt frå aerobic, pilates, vekttrening, symjing, klatring og squash med meir til ein rimeleg pris. SiB Bustad SiB har over 4000 hybeleiningar med ulike fasilitetar. Vi har ein bustad for deg anten du ønsker å bu aleine, dele kjøkken, dele bad, bu med eller utan barn eller bu i kollektiv. Søk om bustad hos oss via sib.no/bolig. Les meir om tilboda på sib.no. Studentprestane Treng du ein å dele tankane dine med, har studentprestane tid. Du bestemmer kva vi skal snakke om. Vårt tilbod er for alle studentar uavhengig av livssyn. Studentprestane er tilsette av Den norske kyrkja. Adresse: Studentsenteret, Parkveien 1 Kontakt: Kan treffast etter avtale Telefon: , Inge Høyland og , Marie Grindheim E-post: og marie. Nettside: studentprest.no Utdanning i Bergen Utdanning i Bergen arrangerer spennande turar som skitur, båttur, fjelltur og mange andre aktivitetar. Alle turane er subsidierte for studentar ved UiB. Sjekk ut utdanningibergen.no for meir informasjon om dette. Utdanning i Bergen driftar også studentbergen.no. På desse sidene får du den mest komplette oversikta over studentorganisasjonane og studentaktivitetane i Bergen. UTGJEVAR: GRAFISK DESIGN: FOTO: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Studieadministrativ avdeling, Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen Eivind Senneset (forside, s. 9, 12) istockphoto (s. 5) SiB (s. 19) Bodoni AS, Bergen 700 G-Print (115 g/250 g) 18

11 uib.no

Informasjon for deg som er tatt opp som hospitant ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Informasjon for deg som er tatt opp som hospitant ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Informasjon for deg som er tatt opp som hospitant ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen (revidert 30. april 2010) Semesterregistrering StudentWeb er ei nettbasert teneste for alle studentar

Detaljer

STUDIESTART Masterstudier. Universitetet i Bergen

STUDIESTART Masterstudier. Universitetet i Bergen STUDIESTART Masterstudier Universitetet i Bergen HAUSTEN 2013 Innhald Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg

Detaljer

STUDIESTART MASTERPROGRAM

STUDIESTART MASTERPROGRAM STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN HAUSTEN 2014 Velkomen Velkomen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein

Detaljer

Innhald. Sjekkliste 4 1. Offisiell opning av det akademiske året 6 Program den 16. august 6

Innhald. Sjekkliste 4 1. Offisiell opning av det akademiske året 6 Program den 16. august 6 Innhald Sjekkliste 4 1. Offisiell opning av det akademiske året 6 Program den 16. august 6 2. Praktisk informasjon 8 Betaling av semesteravgift 8 StudentWeb 8 Brukarkonto 9 Mi side 9 Semesterkort 9 Studentkort

Detaljer

STUDIESTART Det psykologiske fakultet. Universitetet i Bergen

STUDIESTART Det psykologiske fakultet. Universitetet i Bergen STUDIESTART Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen HAUSTEN 2013 Innhald Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet

Detaljer

STUDIESTART Det juridiske fakultet. Universitetet i Bergen

STUDIESTART Det juridiske fakultet. Universitetet i Bergen STUDIESTART Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen HAUSTEN 2013 Innhald Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet

Detaljer

STUDIESTART DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

STUDIESTART DET PSYKOLOGISKE FAKULTET STUDIESTART DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN HAUSTEN 2015 INNHALD Velkomen Alt du treng å vite som ny student finn du på uib.no/nystudent Velkomen til Universitetet i Bergen. Vi er glade

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

STUDIESTART DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIESTART DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIESTART DET HUMANISTISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN HAUSTEN 2015 INNHALD Velkomen Alt du treng å vite som ny student finn du på uib.no/nystudent Velkomen til Universitetet i Bergen. Vi er glade

Detaljer

Sjekkliste 4 1. Offisiell opning av det akademiske året 6 Program den 17. august... 6

Sjekkliste 4 1. Offisiell opning av det akademiske året 6 Program den 17. august... 6 I nnhald Sjekkliste 4 1. Offisiell opning av det akademiske året 6 Program den 17. august....................... 6 2. Praktisk informasjon 8 Betaling av semesteravgift.................... 8 StudentWeb..................................

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

Innhald. 5. IKT-tenester 20 uib.no/utdanning Brukarstøtte Eiga e-postadresse PC-stover... 21

Innhald. 5. IKT-tenester 20 uib.no/utdanning Brukarstøtte Eiga e-postadresse PC-stover... 21 Innhald Sjekkliste 4 1. Velkommen til studiestart 6 Oversikt over orienteringsmøte for studieprogram... 7 Førstesemesterstudiet.... 8 Informasjon om emne... 11 2. Offisiell opning av det akademiske året

Detaljer

Haust 2012. STUDIE- START Masterstudentar

Haust 2012. STUDIE- START Masterstudentar Haust 2012 STUDIE- START Masterstudentar Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein del av dei praktiske

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Haust 2011 STUDIE- START Det psykologiske fakultet

Haust 2011 STUDIE- START Det psykologiske fakultet Haust 2011 STUDIE- START Det psykologiske fakultet Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein del av dei

Detaljer

STUDIESTART Det samfunnsvitskaplege fakultet. Universitetet i Bergen

STUDIESTART Det samfunnsvitskaplege fakultet. Universitetet i Bergen STUDIESTART Det samfunnsvitskaplege fakultet Universitetet i Bergen HAUSTEN 2013 Innhald Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier!

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! https://youtu.be/kzoajjpw0fi Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier med sanskrit

Detaljer

Informasjon fra MN-studieinfo. 14. august 2017 Marianne Jacobsen

Informasjon fra MN-studieinfo. 14. august 2017 Marianne Jacobsen Informasjon fra MN-studieinfo 14. august 2017 Marianne Jacobsen Hva skjer ved studiestart 2017 14. august: informasjon, treffe faddere og velkomstseremoni 17. august: hovedfrist for å søke opptak til undervisning

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

takke «ja» til studieplassen. Svar Samordna opptak innan 26. juli svare på undervisingspåmelding innan 1. august på uib.

takke «ja» til studieplassen. Svar Samordna opptak innan 26. juli svare på undervisingspåmelding innan 1. august på uib. I nnhald Sjekkliste 4 1. Velkomen til studiestart 6 Orienteringsmøte for nye studentar........... 6 Førstesemesterstudiet........................ 8 Informasjon om fag og emne................ 11 2. Offisiell

Detaljer

START Det psykologiske fakultet

START Det psykologiske fakultet Haust 2012 STUDIE- START Det psykologiske fakultet Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein del av dei

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette

SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette SkuleMjølk Brukarrettleiing føresette Velkomen til bestilling og betaling av skulemjølk på Internett! På www.skolemelk.no kan du enkelt melde barnet ditt / barna dine på abonnementsordninga for skulemjølk.

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Haust 2011 STUDIE- START. Det juridiske fakultet

Haust 2011 STUDIE- START. Det juridiske fakultet Haust 2011 STUDIE- START Det juridiske fakultet Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein del av dei praktiske

Detaljer

Haust 2012 STUDIE- START. Det juridiske fakultet

Haust 2012 STUDIE- START. Det juridiske fakultet Haust 2012 STUDIE- START Det juridiske fakultet Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein del av dei praktiske

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Palestinakomiteens medlemssystem Solidus - dei viktigaste funksjonane

Palestinakomiteens medlemssystem Solidus - dei viktigaste funksjonane Palestinakomiteens medlemssystem Solidus - dei viktigaste funksjonane I dette dokumentet har vi tatt med dei viktigaste funksjonane til medlemssystemet Solidus. Ver likevel obs! på at du i innloggingsbiletet

Detaljer

Velkommen til Det juridiske fakultet!

Velkommen til Det juridiske fakultet! Velkommen til Det juridiske fakultet! INNHOLD: UNDERVISNINGSOVERSIKT I UKE 33, 1. 4. STUDIEÅR... 2 BEKREFTELSE AV UTDANNINGSPLAN I STUDENTWEB 1. STUDIEÅR... 3 SEMINARUNDERVISNING I EXFAC OG EX.PHIL. HØSTEN

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

5. IKT-tenester 22 PC-stover Universitetsbiblioteket Fadderprogrammet for Det juridiske fakultet 26

5. IKT-tenester 22 PC-stover Universitetsbiblioteket Fadderprogrammet for Det juridiske fakultet 26 I nnhald Sjekkliste 4 1. Velkomen til studiestart 6 Orienteringsdag måndag 16. august........... 6 Studiestartveka............................... 6 Studiet ditt................................... 8 Førstesemesterstudiet.......................10

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG Vanskeleg å lese trykt tekst? Vi har ei bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problem med å lese trykt tekst og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14 INNHOLD Kontakt 4 Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6 Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8 Kontakt fakultetene 14 kontakt Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

START Det matematisknaturvitskaplege

START Det matematisknaturvitskaplege Haust 2012 STUDIE- START Det matematisknaturvitskaplege fakultet Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om

Detaljer

STUDIESTART hib.no/studiestart

STUDIESTART hib.no/studiestart STUDIESTART 2016 hib.no/studiestart VELKOMMEN TIL HØGSKOLEN I BERGEN! Studiene ved Høgskolen i Bergen er i hovedsak plassert på Campus Kronstad i Inndalsveien 28 og Campus Møllendalsveien. Campus Kronstad

Detaljer

STUDIESTART Det matematisknatur vitskaplege fakultet. Universitetet i Bergen

STUDIESTART Det matematisknatur vitskaplege fakultet. Universitetet i Bergen STUDIESTART Det matematisknatur vitskaplege fakultet Universitetet i Bergen HAUSTEN 2013 Innhald Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette

Detaljer

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT Kom i gang med SKYLAGRING Frå Serit Fjordane IT 1 Innhald 1. Innhald... 2 2. Kom i gang - sjekkliste... 3 3. Kontaktinformasjon... 5 4. Konto... 4 2 2 Kom i gang - sjekkliste Opprette brukarkonto Logg

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

7. Universitetsbiblioteket Fadderprogrammet for Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet Det første semesteret ved UiB 28

7. Universitetsbiblioteket Fadderprogrammet for Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet Det første semesteret ved UiB 28 I nnhald Sjekkliste 4 1. Velkomen til studiestart 6 Velkomen til semesterstart.................... 6 Oppmøteplan for den første veka............. 7 Første veka................................... 8 Har

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Innhald. 6. IKT-tenester 22 uib.no/utdanning Brukarstøtte Eiga e-postadresse PC-stover... 23

Innhald. 6. IKT-tenester 22 uib.no/utdanning Brukarstøtte Eiga e-postadresse PC-stover... 23 Innhald Sjekkliste 4 1. Velkommen til studiestart 6 Oppmøteplan for den første veka.... 7 2. Første veka 8 Mottaksdagar... 8 Fagdag... 9 Undervisninga startar.... 9 Bruktbokdag... 9 Fritak for emne...

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste

Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste Opplæring i bruk av Datafangstportalen informasjon om innlogging og dokumentliste I dette dokumentet finn du informasjon om Innlogging og tilgang til Datafangsportalen Liste over dokument som skal følgje

Detaljer

STUDIESTART 2015. hib.no/studiestart

STUDIESTART 2015. hib.no/studiestart INSTAGRAM @hogskolenibergen #hibfolk STUDIESTART 2015 hib.no/studiestart VELKOMMEN TIL HØGSKOLEN I BERGEN! Studiene ved Høgskolen i Bergen er i hovedsak plassert på ett av to studiesteder: Campus Kronstad

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofysikk og klima, Geologi og geografi Våre splitter nye bachelorprogram i geofag! Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst Vaksen Vanskeleg å lese trykt tekst? Vi har ei bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problem med å lese trykt tekst og vanlege

Detaljer

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO

KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO KORLEIS LEGGJE INN EI SAK PÅ WWW.SKOGSVAAG.NO NY BRUKAR AV WWW.SKOGSVAAG.NO Nettsida har hatt om lag 892000 treff sidan år 2000. Både unge og gamle er faste besøkjarar av nettsida. Alle medlemmer kan leggje

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Infotyper oppretting og vedlikehald

Infotyper oppretting og vedlikehald Infotyper oppretting og vedlikehald Skildringa på nett av utvekslingsavtalane er kopla til infotyper på to ulike nivå i FS. På avtalenivå ligg infotypane der ein legg inn konkret informasjon om avtalen,

Detaljer

ABC om Studentweb, Mine studier, IT, nettsider osv. Nele De Vos og Anne Westheim MED-studieinfo og Studieseksjonen

ABC om Studentweb, Mine studier, IT, nettsider osv. Nele De Vos og Anne Westheim MED-studieinfo og Studieseksjonen ABC om Studentweb, Mine studier, IT, nettsider osv Nele De Vos og Anne Westheim MED-studieinfo og Studieseksjonen IT SMS -> brukernavn, passord settes selv. Må byttes hvert år (varsel). Ikke fått sms/endre

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav

Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav 2017 Brukarrettleiing Innsending av tolkekrav Ove Midtbø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 30.03.2017 0 Innhold Informasjon til tolkar...2 Generelt om dekning av tolkeutgifter i fritt rettsråd-saker...2

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ISF3102 IKT-servicefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg vurderinga oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer