STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN"

Transkript

1 STUDIESTART MASTERPROGRAM UNIVERSITETET I BERGEN

2 INNHALD Velkomen Velkomen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein del av dei praktiske gjeremåla du må gjennom den første tida som student. Vi håpar vi kan gi deg ein god start på studia ved UiB på ein praktisk, sosial og fagleg måte. Lykke til! 1. Dette bør du gjere før studiestart 4 2. Dette må du gjere ved studiestart 6 3. Studiestart 8 Studenttorg i Studentsenteret...8 Offisiell opning av det akademiske året Informasjons- og rettleiingstenester 10 Informasjonssentera på fakulteta...10 Mi side...11 UiB og meg...11 Uib.no...11 Student-e-post...11 Har du behov for tilrettelegging? IKT-tenester 13 Lagringsområde...13 Trådlaust Internett...13 Utskrift, kopiering og skanning...13 Læringsstøtte...14 Pc-stover...14 Få hjelp Faglitteratur 15 Universitetsbiblioteket...15 Fakultetsbiblioteka...16 Fagbokhandel Studentvelferd 17 Studentsamskipnaden i Bergen...17 Studentprestane...18 Utdanning i Bergen...18

3 1. DETTE BØR DU GJERE FØR STUDIESTART Før du byrjar å studere hos oss er det ein del gjeremål du må gjennom. Vi har her laga ei liste med dei viktigaste. 1. Søk om bustad SiB har over 4000 hybeleiningar med ulike fasilitetar. Dei har ein bustad for deg anten du ønsker å bu aleine, dele kjøkken, dele bad, bu med eller utan barn eller bu i kollektiv. Søk om bustad via sib.no/bolig. 2. Logg deg på Studentweb Gå til studentweb.uib.no. Her loggar du deg på med fødselsnummer og pin-kode. Om du ikkje har pin-kode frå tidlegare, kan du på Studenweb legge inn fødselsnummeret ditt, og be om å få tilsendt koden på e-post. Noter deg den tilsende pin-koden og hent ut studentnummeret frå Studentweb. Hugs pin-koden din! 3. Betal semesteravgifta Alle som skal studere ved UiB må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Betalingsinformasjonen finn du på Studentweb. Vel Betaling for å få fram nødvendig betalingsinformasjon som KID, kontonummer og beløp, og betal avgifta. Frist: Vi rår deg til å betale så tidleg som mogleg, og helst før studiestart, for å unngå forseinking. Siste frist er 1. september og 1. februar. 4. Søk om lån og stipend Dersom du ønsker studiestøtte, må du søke om dette. Du må ha betalt semesteravgifta og stadfesta utdanningsplanen for å få utbetalt støtta, men det kan likevel vere lurt å søke i god tid. Du finn meir informasjon på lanekassen.no 4

4 2. DETTE MÅ DU GJERE VED STUDIESTART Når du kjem til oss, må du og gjennom ein del gjeremål. Desse kan du få hjelp til av tilsette ved UiB. 1. Stadfest utdanningsplanen din Logg inn på studentweb.uib.no. Her skal du: melde deg til undervisning og vurdering (eksamen) stadfeste at utdanningsplanen din er riktig for dette semesteret registrere adressa di velje kva semesterkvittering du ønsker (sjå punkt 4) Frist: 1. september og 1. februar 2. Opprett brukarkonto Om du ikkje alt har ein brukarkonto på UiB, må du opprette ein. Denne gir deg tilgang til UiB sine IT-tenester. Det gjer du ved å gå inn på sebra.uib.no og følge instruksjonane der. For å opprette brukarkonto treng du fødselsnummer studentnummer (frå Studentweb) Pin-koden (frå Studentweb) Brukarkontoen gir deg tilgang til studentportalen Mi side eiga e-postadresse tilgang til pc-stover utskrift, skanning og kopiering tilgang til UiB sitt nett frå eigen datamaskin, smarttelefon o.l. personleg lagringsområde på nett, med tryggleikskopiering Merk at det kan ta inntil éin time frå du har stadfesta utdanningsplanen din til du kan opprette brukarkonto. 3. Skaff deg studentkort Alle studentar må ha eit studentkort. Studentkortet fungerer som identitetskort nøkkelkort lånekort ved Universitetsbiblioteket inngangskort til SiB sine treningssenter (mot avgift) betalingskort ved utskrift og kopiering Du må ha stadfesta utdanningsplanen og oppretta brukarkonto seinast dagen før du kan hente kortet. Om du ikkje alt har eit studentkort, kan du ta bilete og hente kortet på Kortsenteret på Studentsenteret. Merk at du må vise gyldig legitimasjon ved fotografering. Kortsenteret har utvida opningstider i veke 33 35, frå kl Gjer studentkortet gyldig For at studentkortet ditt skal være gyldig, må du kunne bevise at du har betalt semesteravgifta for inneverande semester. Dette kan du gjere på to ulike måtar. Når du registrerer deg i Studentweb, vel du kva for ein metode du ønsker å nytte. 1. Last ned applikasjonen Studentbevis frå Google play eller App store. Du må ha fullført semesterregistreringa på Studentweb og ha betalt semesteravgifta for det inneverande semesteret for å kunne ta appen i bruk. Merk at det kan ta tre-fem dagar frå du har betalt semesteravgifta, til ho blir registrert på Studentweb. 2. Få tilsendt ei semesterkvittering i posten. Det er viktig at du registrerer adressa di i Studentweb og sørger for at du har namn på postkassa di. På semesterkvitteringa finn du også studentnummeret ditt som du vil få bruk for i mange samanhengar som student. Med denne kvitteringa følger også ein oblat som du kan lime på studentkortet. Denne oblaten vil òg gjere studentkortet ditt gyldig. På nettsida UiB og meg (uib.no/studentinfo) finn du informasjon om kva du skal gjere om du ikkje har fått semesterkortet innan ti dagar etter at du har betalt semesteravgifta og stadfesta utdanningsplanen. Kortsenteret kan ikkje hjelpe deg med dette. 6 7

5 3. STUDIESTART På hausten er studiestart ved UiB normalt i veke 33. Sjekk med fakultetet ditt når oppstart er for ditt studieprogram. I studiestartveka kjem det mange nye studentar til byen. Det er mykje som skjer både praktisk, sosialt og fagleg. Studenttorg i Studentsenteret Tysdag i veke 33 kan du møte rundt 100 studentorganisasjonar alt frå politiske og idealistiske organisasjonar til kor, idrettslag og studentmedia på stand i Studentsenteret. Her har du ein eineståande sjanse til å finne ut kva du vil drive med på fritida. Ikkje nøl med å ta kontakt! For meir informasjon og oppdaterte detaljar, sjå uib.no/utdanning når det nærmar seg. Offisiell opning av det akademiske året Tysdag i veke 33 kan du saman med alle dei andre nye studentane møte rektor Dag Rune Olsen, i tillegg til mange andre inviterte gjester. Det blir musikkinnslag, og vi vil overraske med gjestetale. For meir informasjon og oppdaterte detaljar, sjå uib.no/utdanning når det nærmar seg. 8

6 4. INFORMASJONS- OG RETTLEIINGSTENESTER Informasjonssentera på fakulteta Informasjonssentera gir generell informasjon og studierettleiing reservasjon av samtaletid med studierettleiar hjelp til bruk av Mi Side og Studentweb rettleiing ved utfylling av søknadsskjema Det humanistiske fakultet Adresse: Sydnesplassen 9 (1. et.) Opningstider: E-post: Telefon: Det juridiske fakultet Adresse: Jus-bygget (6. et.) Magnus Lagabøtes plass 1 Opningstid: måndag torsdag E-post: Telefon: (i opningstida) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Adresse: Realfagbygget, Allégaten 41 (i under -etasjen) Opningstid: E-post: Rettleiingstelefon: Det medisinsk-odontologiske fakultet Adresse: Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28 (1. et) Opningstid: (10. aug. 1. sep ) E-post: Telefon: (i opningstida) Det psykologiske fakultet Adresse: Christies gate 13 Opningstid: E-post: Telefon: (i opningstida) Det samfunnsvitskaplege fakultet Adresse: SV-bygget (3. et.), Lauritz Meltzers hus, Fosswinckels gate 6 Opningstid: E-post: Telefon: Mi side Miside.uib.no er ei personleg nettside med samla tilgang til kalender med timeplaninformasjon, pensum, emneinformasjon, meldingsteneste, personleg fillager og diskusjonsgrupper. Mykje av den faglege og administrative informasjonen blir formidla via Mi Side, og UiB forventar at du tek denne tenesta i bruk. UiB og meg På nettsida UiB og meg (uib.no/ studentinfo) finn du informasjon og skjema som du har bruk for som student. Har du til dømes spørsmål om betaling av semesteravgift, semesterkort, studentkort, karakterutskrift eller tilrettelegging til eksamen, så er UiB og meg ein lur stad å leite. Uib.no På nettsida uib.no/utdanning finn du blant anna oversikter over fagtilbod, studieplanar, delstudium i utlandet og rettleiings- og velferdstenester. Fakulteta har òg eigne nettsider med informasjon. Student-e-post Når du har oppretta ein brukarkonto, får du automatisk e-postadresse, vanlegvis namn. Det er denne e-postadressa UiB bruker for å sende ut e-post til deg personleg. På webmail (webmail.uib.no) kan du lese og sende e-post. Webmail har god lagringskapasitet i tillegg til spam- og viruskontroll. Ein del av e-posten du får frå UiB, inneheld store vedlegg med førelesingsnotat, tekstar og artiklar osv. Hugs å lese e-posten din dagleg! Har du behov for tilrettelegging? Vi legg studia til rette for deg med nedsatt funksjonsevne og tilbyr rådgiving og behovsutgreiing tilrettelegging av eksamen og i studiesituasjonen informasjon og rettleiing om andre aktuelle tenester (hjelpemiddel, bustad osv.) Det er du som veit best kva slags tilrettelegging du har behov for. Ta difor kontakt med oss så tidleg som råd i semesteret, slik at vi har størst sjanse til å finne gode løysingar saman med deg. Sjå uib.no/utdanning for meir informasjon

7 5. IKT-TENESTER Når du har oppretta brukarkonto, får du tilgang til tenester som ditt eige lagringsområde, trådlaust Internett og utskrift. Lagringsområde Frå UiB sine pc-ar har du automatisk tilgang til lagringsområdet ditt. Du bør bruke dette området til å lagre dokument og filer. Du kan òg bruke dette området frå din eigen pc. Korleis du gjer dette, finn du på UiB og meg (uib.no/studentinfo). Trådlaust Internett På universitetet har vi eit trådlaust nettverk kalla Eduroam. Eduroam finn du i alle studentareal ved UiB, ved andre lærestader i inn- og utland, og på norske flyplassar. Bruk UiB-kontoen din til å logge på Eduroam. Les meir under UiB og meg. Om du bur i ein av studentbustadene til Studentsamskipnaden i Bergen, har du gratis oppkopling til Internett. Sjå sib.no/no/ bolig/beboer/internet for meir informasjon. Utskrift, kopiering og skanning Over heile campus er det utplassert skrivarar du som student kan bruke. Pullprint er ei betalingsbasert teneste der du betaler for kvar kopi eller utskrift. Det er gratis å skanne sider og få dei sende som ei fil til student-e-postadressa di. For å få tilgang til Pullprint må du ha gyldig studentkort. For å skrive ut eller kopiere må du først fylle pengar på utskriftskontoen via ei webteneste (payprint.uib.no) der du kan betale med kredittkort (Visa/Mastercard). Du kan òg skrive ut frå eiga datamaskin. Ver merksam på at det kan ta opptil ei veke før du kan ta tenesta i bruk, avhengig av kor raskt du klarer å opprette brukarkonto og skaffe deg studentkort. Les meir på nettsida UiB og meg. 13

8 Læringsstøtte Få hjelp 6. FAGLITTERATUR Dersom du bruker UiB-maskiner, eller koplar deg opp mot UiB med di eiga maskin, så får du tilgang til mange tenester som berre er tilgjengelege for deg som UiB-student. Eit døme er retriever.no der ein kan søke i artiklar i norske aviser eller digitale bibliotek. Sjå uib.no/ub for meir informasjon. Pc-stover Pc-stover er arbeidsplassar for studentar. Her finn du maskiner drifta av UiB. Ved pålogging med brukarkonto får du tilgang til ditt eige lagringsområde. For å kome inn på pc-stover og lesesalar med pc-ar må du bruke studentkortet og pin-koden din. Alle fakulteta har eigne pc-stover og plassar for oppkopling av eigen pc. I tillegg kan du nytte deg av tenestene ved læringssentera til Universitetsbiblioteket. På nettsida UiB og meg (uib.no/ studentinfo) finn du oversikt over pc-stover, brukarrettleiing for oppkopling av eigen pc, oversikt over tilrådd utstyr og annan nyttig brukarinformasjon. IT-avdelinga er også på Facebook. Her kan du få driftsmeldingar og annan informasjon (facebook.com/itavduib). Vi har dessutan IT-assistentar som kan hjelpe deg med å kople til trådlaust nett, skrivar og andre tenester frå UiB, rettleie ved installasjon av virusvern o.l. IT-assistentane gir ikkje generell brukarstøtte på private maskiner. Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket (UB) er eit moderne læringssenter og ein del av det faglege og pedagogiske tilbodet ved UiB. UB har bibliotekavdelingar ved alle fakulteta. Biblioteket tilbyr arbeidsplassar med Internett tilgang til store boksamlingar tilgang til elektroniske tidsskrift, oppslagsverk og annan faglitteratur på nettet kurs og rettleiing i informasjonssøking og støtte til oppgåveskriving Chat med en bibliotekar på uib.no/ub. Chatten er open frå kl måndag til fredag i semestea. Det meste av det som finst av både trykt og elektronisk materiale ved biblioteket, kan du søkje fram via UB sin elektroniske katalog. Spesialsamlingane våre inkluderer store biletsamlingar, manuskript, diplom, kart, antikvariske boksamlingar og aviser, og fleire foto- og dokumentarkiv er tekne inn i UNESCOs kulturarvregister. Her får du tilgang til unike historiske arkiv og rettleiing i bruk av fotografi som kjelde. Studentkortet ditt fungerer òg som lånekort ved UB. Bruk det aktivt! Du er velkomen som brukar ved biblioteket. Du finn meir informasjon på nettsida våre, uib.no/ub

9 Fakultetsbiblioteka Bibliotek for humaniora Adresse: Haakon Sheteligs plass 7 Opningstid i semesteret: Måndag torsdag: Fredag: Laurdag: Bibliotek for juridiske fag Adresse: Magnus Lagabøtes plass 1 Opningstid i semesteret: Måndag onsdag + fredag: Torsdag: Bibliotek for realfag Adresse: Johannes Bruns gate 12 Opningstid i semesteret: Måndag fredag: Tysdag: Bibliotek for psykologi, utdanning og helse Adresse: Christies gate 12 Opningstider i semesteret: måndag fredag: Bibliotek for samfunnsvitskap og musikk Adresse: Fosswinckels gt. 14 Opningstid i semesteret: Måndag fredag: Bibliotek for medisinske og odontologiske fag Adresse: Jonas Lies vei 91 Opningstid i semesteret: Måndag fredag: Fagbokhandel Akademika er ein fagbokhandel der du finn pensumbøker og alt du treng til studia. Akademika sitt hovudutsal er på Studentsenteret. 7. STUDENTVELFERD Studentsamskipnaden i Bergen Studentlivet er meir enn studia, difor finst Studentsamskipnaden. Når du har betalt semesteravgifta til SiB, kan du nytte alle SiB sine tilbod. SiB vil at du skal ha det godt som student i Bergen! På Studentsenteret har vi samla dei fleste av SiB sine tilbod under eitt tak: SiB Rådgiving Her får du individuelle råd og rettleiingstimar, og tilbod om ei rekkje spennande og nyttige kurs i blant anna eksamensmeistring, å ta ordet eller stressmeistring, heilt gratis. Ta kontakt på SiB Psykiske Helseteneste (SPH) Gratis psykologtilbod til studentar. Kort ventetid. Besøk oss på Studentsenteret, eller bestill time på telefon Refusjon av legeutgifter SiB refunderer helseutgiftene dine når dei overstig 550 kr i løpet av eit år. Dersom du har utgifter til lege, fysioterapeut, transport eller tannskadar, kan du gå til sib.no/helse der du finn søknadsskjema og informasjon om kvar du får pengane tilbake. Legene på Høyden og 7 Fjell Legesenter Studentane i Bergen har to eigne legetilbod. Tenestene er fastlegetilbod, men tilbyr også akuttimar for studentar som ikkje har fastlegen sin i Bergen. Sjå sib.no/no/helse/ lege for meir informasjon. SiB Tannlege Studentane har ei eiga tannhelseteneste på Årstad og på Danmarks plass. Her får du tannundersøkingar og tannbehandling til rimelege prisar. Telefon: /59. Helsestasjon SiB og Engen Helsestasjon samarbeider om å gi eit gratis helsetilbod med fokus på studentar si seksuelle helse. På Engen Helsestasjon får du gratis reseptar og kondom, test av kjønnssjukdomar og råd om sex og samliv. Ope måndag, tysdag og onsdag Inga timebestilling, trekk kølapp når du kjem

10 Karrieresenteret Lurer du på kva du skal bruke utdanninga di til? Kom gjerne på Karrieresenteret tidleg i studia, og drøft det med ein karriererettleiar. Senteret hjelper deg òg med CV, jobbsøknader, intervjutrening og tips om arbeidsmarknaden. Karrieresenteret driv traineeprogrammet Trainee vest, som kvar vår lyser ut traineestillingar. SiB Trening SiB driv seks flotte treningssenter rundt om på campus. To av dei ligg i Bergen sentrum, og det største er på Studentsenteret. Hos SiB Trening kan du trene alt frå aerobic, pilates, vekttrening, symjing, klatring og squash med meir til ein rimeleg pris. SiB Bustad SiB har over 4000 hybeleiningar med ulike fasilitetar. Vi har ein bustad for deg anten du ønsker å bu aleine, dele kjøkken, dele bad, bu med eller utan barn eller bu i kollektiv. Søk om bustad hos oss via sib.no/bolig. Les meir om tilboda på sib.no. Studentprestane Treng du ein å dele tankane dine med, har studentprestane tid. Du bestemmer kva vi skal snakke om. Vårt tilbod er for alle studentar uavhengig av livssyn. Studentprestane er tilsette av Den norske kyrkja. Adresse: Studentsenteret, Parkveien 1 Kontakt: Kan treffast etter avtale Telefon: , Inge Høyland og , Marie Grindheim E-post: og marie. Nettside: studentprest.no Utdanning i Bergen Utdanning i Bergen arrangerer spennande turar som skitur, båttur, fjelltur og mange andre aktivitetar. Alle turane er subsidierte for studentar ved UiB. Sjekk ut utdanningibergen.no for meir informasjon om dette. Utdanning i Bergen driftar også studentbergen.no. På desse sidene får du den mest komplette oversikta over studentorganisasjonane og studentaktivitetane i Bergen. UTGJEVAR: GRAFISK DESIGN: FOTO: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Studieadministrativ avdeling, Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen Eivind Senneset (forside, s. 9, 12) istockphoto (s. 5) SiB (s. 19) Bodoni AS, Bergen 700 G-Print (115 g/250 g) 18

11 uib.no

VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR

VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR INNHALD VELKOMMEN...3 FØR DU STARTAR PÅ STUDIET...5 FØRSTE MØTE MED NHH...6 PRAKTISK INFORMASJON VED SEMESTERSTART...9 LÆRINGSMILJØ...11 DATAUTSTYR OG NETTVERK...12

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 Verd å vite 2004-2005 INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 INNLEDNING... 19 MÅL... 21 INNHOLD... 22 Hovedemne 1: Felles innholdsdel (30 studiepoeng)...

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Kjære HiO-student! Lykke til med studiene ved HiO! Sissel Østberg rektor

Kjære HiO-student! Lykke til med studiene ved HiO! Sissel Østberg rektor Kjære HiO-student! Velkommen som student ved Høgskolen i Oslo! I år ønsker vi omkring 11 000 studenter velkommen til et nytt studieår. Over 5000 møter opp til nye studier, resten kommer tilbake etter ferie

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

STUDIEHANDBOK 2003/2004

STUDIEHANDBOK 2003/2004 STUDIEHANDBOK 2003/2004 1 GENERELL INFORMASJON 2003/2004 INNHALD GENERELL INFORMASJON Kjære brukar................................................................... 5 Studieåret 2003/2004...........................................................

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

Program for studiestart 2015

Program for studiestart 2015 STUDIESTART 2015/ 2016 Program for studiestart 2015 Tirsdag 11. august Oppmøte for nye studenter ved andre år bachelor (alle studieretninger), praktisk-pedagogisk utdanning, fysisk aktivitet og funksjonshemming

Detaljer

Veiviser studiestart høsten 2011

Veiviser studiestart høsten 2011 Veiviser studiestart høsten 2011 Ny student, ny studiestart, ny høgskole. Veiviseren forteller deg hva du som fersk student må huske på de første ukene og hvilke tilbud du kan benytte deg av. Velkommen

Detaljer

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 204 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Gratulerer med ditt val av breibandsleverandør! Vår målsetnad er å vere blant dei aller beste breibandsleverandørane. Med gode produkt, samt konkurransedyktige

Detaljer

STUDIESTART 2015. hib.no/studiestart

STUDIESTART 2015. hib.no/studiestart INSTAGRAM @hogskolenibergen #hibfolk STUDIESTART 2015 hib.no/studiestart VELKOMMEN TIL HØGSKOLEN I BERGEN! Studiene ved Høgskolen i Bergen er i hovedsak plassert på ett av to studiesteder: Campus Kronstad

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

PC-ordninga 2011/2012

PC-ordninga 2011/2012 PC-ordninga 2011/2012 Gratulerer med ny PC. I dette heftet finn du nyttig informasjon om til dømes: TEKNISKE SPESIFIKASJONAR KONTRAKT OG KOSTNAD NETTVETT TIPS FOR GOD PC-BRUK HP ProBook 4330s 1,96 kg CPU

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 203 Søknadsfrist 3. mars 203 kl. 23.59 på vigo.no Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Vestre Strømkaien

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer