STUDIESTART Masterstudier. Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIESTART Masterstudier. Universitetet i Bergen"

Transkript

1 STUDIESTART Masterstudier Universitetet i Bergen HAUSTEN 2013

2 Innhald Velkommen Velkommen til Universitetet i Bergen. Vi er glade for at du har valt å studere hos oss! Dette informasjonsheftet fortel deg om ein del av dei praktiske gjeremåla du må gjennom den første tida som student. Vi håpar vi kan gi deg ein god start på studia ved UiB på ein praktisk, sosial og fagleg måte. Sjekkliste 4 1. Offisiell opning av det akademiske året 6 2. Praktisk informasjon 8 1. Betale semesteravgift Stadfeste utdanningsplanen på StudentWeb Opprette brukarkonto Ta i bruk nettsida Mi side Skaffe deg studentkort Informasjons- og rettleiingstenester 12 Informasjonssentra på fakulteta...12 Informasjonssenteret ved Studieadministrativ avdeling...13 Studentsamskipnaden i Bergen...13 Studentprestane IKT-tenester 16 uib.no/utdanning...16 Brukarstøtte...16 Eiga epostadresse...16 Lesesalar og pc-stover Universitetsbiblioteket 18 Fakultetsbiblioteka...18 Lykke til!

3 SJEKKlISTE Før studiestart: takke «ja» til studieplass hente ut betalingsinformasjonen frå StudentWeb og betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) søke om studielån bli kjend med nettstaden uib.no Ved studiestart: delta på orienteringsmøte stadfeste utdanningsplanen din på StudentWeb opprette brukarkonto hente studentkort på Kortsenteret logge deg inn på Mi side registrere ekstern utdanning ta med deg denne brosjyren og pin-koden når du møter til studiestart! 4

4 1. OFFISIEll OPnInG av det akademiske ÅRET Tysdag 13. august blir ein hendingsrik dag for alle nye og gamle studentar, for då blir den offisielle opninga av det akademiske året ved Universitetet i Bergen arrangert. Det blir ein dag med liv og røre, talar, pomp og prakt og med mykje underhaldning. Programmet denne dagen speglar det mangfaldige studentlivet og gir deg innsyn i kva aktivitetar som finst. Program den 13. august Studenttorg i Studentsenteret Her finn du rundt 100 studentorganisasjonar alt frå politiske og idealistiske organisasjonar til kor, korps, idrettslag og studentmedia. Du får ein eineståande sjanse til å finne ut kva du vil drive med på fritida. Ikkje nøl med å ta kontakt! Velkomstseremoni på Muséplass Velkomstseremonien blir arrangert på Muséplass, midt i hjartet av det tradisjonsrike og ærverdige Universitetet i Bergen, med Dei naturhistoriske samlingar som naturleg kulisse. Program Akademisk prosesjon Tale ved rektor Dag Rune Olsen Studentersangforeningen og Arme Riddere syng høgtidsstemt korsong Tale ved leiar av Studentparlamentet, Bjørn Kristian Danbolt Gjestetaler Overrasking! Bart Clavier spelar Mangokyss Velkomsthilsen frå Bergen Prosesjon og fanfare Studenttorg i Studentsenteret Etter velkomstseremonien held det fram med studenttorg i Studentsenteret. Dersom du blir svolten etter seremonien, vil SiB vere på plass i Studentsenteret med freistande mat og drikke til ein billig penge. 6

5 2. PRaKTISK InFORMaSJOn Det er eit tett program den første veka på universitetet, og det er mykje å hugse på. Derfor har vi laga ei oversikt over kva du må gjere og i kva rekkefølge: 1. Betale semesteravgift Alle som skal studere ved UiB må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Vi anbefaler deg å betale så tidleg som mogleg, og helst før studiestart, for å unngå forseinking. Du må sjølv hente ut nødvendig betalingsinformasjon frå StudentWeb og betale avgifta innan 1. september. For å logge deg på studentweb.uib.no treng du fødsels- og personnummeret ditt og din personlege pin-kode. Hvis du ikkje allereie har mottatt pin-kode frå UiB, kan denne hentast på studentweb.uib.no. Vel Betaling på StudentWeb for å få fram nødvendig betalingsinformasjon som KID, kontonummer og beløp, og betal avgifta via nettbank. På StudentWeb finn du også studentnummeret ditt, som du treng for å opprette ein brukarkonto. 2. Stadfeste utdanningsplanen på StudentWeb Kvart semester må du stadfeste utdanningsplanen din på studentweb.uib. no. Dette kan gjerast frå måndag 12. august. Når du loggar deg inn på StudentWeb, skal du: melde deg til undervisning og vurdering stadfeste at utdanningsplanen din er riktig for dette semesteret finne betalingsopplysingar slik at du kan betale semesteravgifta, dersom du ikkje alt har gjort dette registrere adressa di Fristen er 1. september Til deg som har søkt lån og stipend i Lånekassen: utbetaling blir ikkje gjort før du har betalt semesteravgifta og stadfesta utdanningsplanen. Semesterkort Når du har betalt semesteravgifta og stadfesta utdanningsplanen på StudentWeb, vil du få tilsendt ei semesterkvittering i posten. På denne kvitteringa finn du semesterkortet ditt. Det er viktig at du registrerer adressa di i StudentWeb og sørger for at du har namn på postkassa di. Ta vare på semesterkortet, det er nødvendig for at studentkortet skal vere gyldig. På semesterkortet finn du også studentnummeret ditt. Ta kontakt med Informasjonssenteret ved Studieadministrativ avdeling om du ikkje har fått semesterkortet innan ti dagar etter at du har betalt semesteravgifta og stadfesta utdanningsplanen. 3. Opprette brukarkonto Når du har teke imot tilbodet om studieplass og stadfesta utdanningsplanen din på StudentWeb, må du opprette ein brukarkonto. Det gjer du ved å gå inn på sebra.uib.no og følge instruksjonane der. For å opprette brukarkonto treng du: fødselsnummer studentnummer (frå StudentWeb) Pin-koden Brukarkontoen gir deg: personlege sider (Mi side) eiga epostadresse tilgang til pc-stover og utskriftsog kopieringstenester tilgang til UiB sitt nett frå eigen pc personleg lagringsområde på nett, med backup etter UiB sine backup-rutinar Merk deg at det kan ta inntil ein time frå du har stadfesta utdanningsplanen din til du kan opprette brukarkonto. Tips! Lær brukarnamnet og passordet ditt utanåt. 8 9

6 4. Ta i bruk nettsida Mi side Miside.uib.no er ei personleg nettside med samla tilgang til kalender med timeplaninformasjon, pensum, emneinformasjon, meldingsteneste, personleg fillager og diskusjonsgrupper. Mykje av den faglege og administrative informasjonen blir formidla via Mi Side, og UiB forventar at du tek denne tenesta i bruk. 5. Skaffe deg studentkort Alle studentar må ha eit studentkort. Studentkortet fungerer som: identitetskort nøkkelkort lånekort ved Universitetsbiblioteket inngangskort til SiB sine treningssenter betalingskort ved utskrift og kopiering Fotografering og avhenting gjerast på Kortsenteret på Studentsenteret. Merk at du må vise gyldig legitimasjon ved fotografering. Du må ha stadfesta utdanningsplanen og oppretta brukarkonto seinast dagen før du kan hente kortet. Kortsenteret har utvida opningstider i veke 33 35, kl

7 3. InFORMaSJOnS- OG RETTlEIInGSTEnESTER Informasjonssentra på fakulteta Det humanistiske fakultet Adresse: Sydnesplassen 12/13 (1. et.) Inngang rundt hjørnet (nummer 42 på kartet) Opningstider: Epost: Telefon: Det juridiske fakultet Adresse: Jus-bygget (6. et.) Magnus Lagabøtes plass 1 Opningstid: måndag torsdag Epost: Telefon: ( ) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Adresse: Infosenter for realfagsstudentar Realfagbygget, Allégaten 41 (i underetasjen) Opningstid: Epost: Rettleiingstelefon: Det medisinsk-odontologiske fakultet Adresse: Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28 (1. et.) Opningstid: måndag fredag Epost: Telefon: (i opningstida) Det psykologiske fakultet Adresse: Christies gate 13 Opningstid: Epost: Telefon: (i opningstida) Det samfunnsvitskaplege fakultet Adresse: SV-bygget (3. et.), Lauritz Meltzers hus, Fosswinckels gate 6 Opningstid: Måndag, onsdag og torsdag: Tysdag: Fredag: / Epost: Telefon: Informasjonssenteret ved Studieadministrativ avdeling Informasjonssenteret ved Studieadministrativ avdeling er ansvarleg for ei rekke tenester du nyttar gjennom semesteret. Adresse: Langes gate 1 3 Opningstid: måndag fredag , torsdag (veke måndag fredag ) Epost: Telefon: Generelle tenester karakterutskrift namneendringsregistrering registrering av ekstern utdanning tilrettelegging til eksamen Semesterkvittering Søknadsrettleiing i samband med utveksling Studentsamskipnaden i Bergen Studentlivet er meir enn studia, difor finst Studentsamskipnaden. Når du har betalt semesteravgifta til SiB, kan du nytte alle SiB sine tilbod. SiB gir deg positive kvardagsopplevingar! På Studentsenteret har vi samla dei fleste av SiB sine tilbod under eitt tak: Studia Dette er studentane sin eigen fagbokhandel. Her finn du pensumbøker og alt du treng til studia. SiB Rådgivning Her får du individuelle råd og rettleiingstimar, og tilbod om ei rekke spennande og nyttige kurs i blant anna eksamensmeistring, å ta ordet eller stressmeistring, heilt gratis. Ta kontakt på Studentane si psykiske helseteneste (SPH) Gratis psykologtilbod til studentar. Kort ventetid. Besøk oss på Studentsenteret eller bestill time på telefon

8 Refusjon av legeutgifter SiB refunderer legeutgiftene dine når dei overstig 350 kr i løpet av eit år. Dersom du har vore til lege, kan du gå til sib.no/helse, der du finn søknadsskjema og informasjon om kvar du får pengane tilbake. Dersom du har større utgifter til kiropraktor, fysioterapi og liknande, kan du søke om støtte frå Helsefondet. Les meir om retningslinjer på sib.no/helse. Legene på Høyden På Vektertorget i Christies gate 13, finn du eit eige legetilbod for studentar. Tenesten er eit fastlegetilbod, men tilbyr også akutt-timar for studentar som ikkje har fastlegen sin i Bergen. Sjå sib.no/no/helse/lege for meir informasjon. Tannhelseteneste Studentane har ei eiga tannhelseteneste på Årstad. Her får du tannundersøkingar og tannbehandling til prisar på linje med offentlege satsar. Telefon /59. Helsestasjon SiB og Engen Helsestasjon samarbeider om å gi eit gratis helsetilbod med fokus på studentar si seksuelle helse. På Engen Helsestasjon får du gratis reseptar og kondom, test av kjønnssjukdommar og råd om sex og samliv. Ope måndag, tysdag, onsdag Inga timebestilling, trekk kølapp når du kjem. Karrieresenteret Lurer du på kva du skal bruke utdanninga di til? Kom gjerne på Karrieresenteret tidleg i studia og drøft det med ein karriererettleiar. Senteret hjelper deg òg med CV, jobbsøknader, intervjutrening og tips om arbeidsmarknaden. Karrieresenteret driv traineeprogrammet Trainee vest, som kvar vår lyser ut traineestillingar. Tilbodet er gratis. Les meir på sib.no Studentprestane Når livet blir for stort eller for lite Treng du ein å dele tankane dine med, har studentprestane tid. Du bestemmer kva vi skal snakke om. Vårt tilbod er for alle studentar uavhengig av livssyn. Studentprestane er tilsette i Den norske kyrkja. Adresse: Studentsenteret, Parkveien 1 Kontakt: Kan treffast etter avtale Telefon: , Inge Høyland , Marie Grindheim Epost: Nettside: studentprest.no 14

9 4. IKT-TEnESTER uib.no/utdanning På nettsida uib.no/utdanning finn du blant anna oversikter over fagtilbod, studieplanar, timeplanar, delstudium i utlandet og rettleiings- og velferdstenester. Brukarstøtte På it.uib.no finn du oversikt over pc-stover, brukarrettleiing for oppkopling av heime-pc, oversikt over tilrådd utstyr og annan nyttig brukarinformasjon. Vi rår deg til å gjere deg kjend med innhaldet på desse sidene. Eiga epostadresse Når du har oppretta ein brukarkonto, får du automatisk ei eiga, personleg tilpassa epostadresse, vanlegvis student.uib.no. Det er denne epostadressa UiB bruker for å sende ut epost til deg personleg. På webmail.uib.no kan du lese og sende epost frå ein vanleg nettlesar. Webmail.uib.no har god lagringskapasitet i tillegg til spam- og viruskontroll. Ein del av eposten du får frå UiB inneheld store vedlegg med forelesingsnotat, tekstar og artiklar osv. Hugs å lese eposten din dagleg! Oppkopling til UiB frå eigen pc Alle som har ein brukarkonto kan kople seg opp mot UiB heimanfrå med eigen pc eller Mac. I tillegg kan du bruke din eigen berbare pc på universitetsområdet og kople deg til UiB sitt nett, anten i trådlause soner eller på faste punkt som er plasserte rundt om på universitetsområdet. På UiB sine serverar har du òg ditt eige heimeområde. Vi anbefaler deg å ta dette i bruk for lagring av dokument og filer. Dersom du ønsker å ta i bruk desse tenestene, kan du finne meir informasjon om dette på it.uib.no/ikt_for_studenter. Studentbustadene til Studentsamskipnaden i Bergen har gratis oppkopling til UiB. Sjå sib.no/no/bolig/beboer/internet for meir informasjon. Skal du bruke eigen pc, må du sjå til at han er fri for virus. Maskiner som er virusinfiserte, blir utestengde frå UiB sitt nettverk. På internett kan ein laste ned virusvern gratis frå kjende leverandørar. Pc-vaktene kan rettleie ved installasjon av virusvern og oppkopling mot UiB sine tenester, men gir ikkje generell brukarstøtte på private maskiner. Universitetet i Bergen har ein rammeavtale for breiband slik at alle studentar kan få dette til gunstige prisar. Detaljane om dette finn du på it.uib.no/adsl. Lesesalar og pc-stover Pc-stover er arbeidsplassar for studentar. Her finn du stasjonær maskin drifta av UiB. Ved pålogging med brukarkonto får du tilgang til eige heimeområde for lagring på UiB-serverar. Institutta har eigne lesesalsplassar for masterstudentane sine, og på nokre av desse kan du også kople opp din eigen pc. Alle fakulteta har i tillegg eigne pc-stover og plassar for oppkopling av berbar pc. Du kan også nytte deg av tenestene ved læringssentra til Universitetsbiblioteket. Fellesteneste for utskrift, kopiering og skanning (PullPrint) Dette er ei betalingsbasert teneste der du betaler for kvar kopi eller utskrift. Det er gratis å skanne sider og få dette sendt som ei fil til eiga epostadresse. For å få tilgang til tenesta må du ha ein brukarkonto og gyldig studentkort, som fungerer som betalingskort. I tillegg må du fylle pengar på utskriftskontoen via ei webteneste der du kan betale med kredittkort (Visa/ Mastercard). Ver merksam på at det kan ta opptil ei veke før du kan ta tenesta i bruk, etter du har oppretta brukarkonto og skaffa deg studentkort. Les meir her: it.uib.no/pullprint 16 17

10 5. UnIVERSITETSBIBlIOTEKET Universitetsbiblioteket (UB) er eit moderne læringssenter, og er ein del av det faglege og pedagogiske tilbodet ved UiB. UB har bibliotekavdelingar ved alle fakulteta. Biblioteket tilbyr arbeidsplassar med Internett tilgang til store boksamlingar tilgang til elektroniske tidsskrift, oppslagsverk og annan faglitteratur på nettet kurs og rettleiing i informasjonssøking og støtte til oppgåveskriving Det meste av det som finst av både trykt og elektronisk materiale ved UB, kan du søke fram via UB sin elektroniske katalog BIBSYS eller Bibliotekportalen. Studentkortet fungerer òg som lånekort ved UB. Bruk det aktivt! Du er velkommen som lånar ved Universitetsbiblioteket. Bli betre kjend med UB gjennom våre informasjonsfilmar «UB din kilde til informasjon» og «Et plagieringseventyr», sjå uib.no/ub. Fakultetsbiblioteka Bibliotek for humaniora Adresse: Haakon Sheteligs plass 7 Måndag fredag: Bibliotek for juridiske fag Adresse: Magnus Lagabøtes plass 1 Måndag onsdag + fredag: Torsdag: Bibliotek for realfag Adresse: Johannes Bruns gate 12 Måndag + onsdag fredag: Tysdag: Bibliotek for medisinske og odontologiske fag Adresse: Jonas Lies vei 91 Måndag fredag: Bibliotek for psykologi, utdanning og helse Adresse: Christies gate 12 Måndag fredag: Bibliotek for samfunnsvitskap Adresse: Fosswinckels gate 14 Måndag fredag: Redaksjon: Studieadministrativ avdeling, UiB Grafisk design og utforming: Kommunikasjonsavdelingen, UiB Foto: Emil Breistein (forside, s. 9) Istockphoto (s. 5, 15) Paul S. Amundsen (s. 7, 15) Marianne Røsvik (s. 11) Sandra Jecmenica (s. 15) Thor Brødreskift (s. 15) Colourbox (s. 15) Paul-Erik Rosenbaum (s. 15) Endre Hilleren (s. 15) Marius E. Hauge (s. 15) Trykk: Bodoni 18

11 Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen / E-post: / Telefon: /