I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik Per mai 2013

2 INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig kneledd Du skal legges inn på sykehuset for å få satt inn et kunstig kneledd. Vår erfaring er at du er spart for mye bekymringer hvis du på forhånd vet hva som skal skje. Derfor oppfordrer vi deg til å lese nøye gjennom denne informasjonsbrosjyren. Den gir informasjon om forløpet omkring operasjonen samt opplysninger og råd om tiden etterpå. Ta med deg dette heftet på preopdag og ved innleggelsen. Vennlig hilsen ortopedisk avdeling, SI Gjøvik K O N TA K T: } Postsekretær, Kirurgisk avdeling 3E, SI Gjøvik Telefon } Trefftid: Kl og kl Dette heftet er utarbeidet av ortopedisk avdeling og fysioterapiavdelingen, SI Elverum: Helge Wangen, ass. avd.overlege Janne Moen, fagsykepleier Hanne Myhren, fagansvarlig sykepleier Nina Haarseth, fysioterapeut. September Tilpasset SI Gjøvik april

3 I N F O R M A S J O N S H E F T E T D I T T I N N E H O L D E R : Kryss av i ruten til de enkelte punktene når du føler du har forstått informasjonen. Egne notater: Side Blitt forklart Har forstått Kneprotesen og operasjonen 4 Forberedelser før innleggelsen 5 Preoperativ konsultasjon 6 Innleggelsen og operasjonsdagen 7 Opptrening og øvelser 9 Dagsplan på egne ark Dagliglivet etter operasjonen 14 Det tar tid å fordøye informasjon og noe kan være nød vendig å gjenta. Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe. 3

4 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Kneprotesen og operasjonen HVA ER EN KNEPROTESE OPERASJON? Ved kneproteseoperasjon blir den utslitte leddbrusken, både på lårbeinet og på legg - beinet (se figur 1) fjernet og erstattet med nye glideflater. På lårbeinet benyttes protese av metall mens leggbeinets leddflate dekkes med plaststoff. Både metalldelen på lårbeinet og plastdelen på leggbeinet festes til beinet med beinsement. De aller fleste blir smertefrie, men bevegeligheten i det nye leddet blir ikke like bra som et normalt ledd. Vanligvis holder protesen i mange år, men i enkelte tilfeller hender det at protesen løsner og må skiftes (se figur 1 og 2). Figur 1 Nedslitt (t.v.) og normal leddbrusk Figur 2 Total protese Røntgen før protese Røntgen etter total protese 4

5 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Forberedelser før innleggelsen F O R B E R E D E L S E R Tips til forberedelser før innleggelsen: } Hold deg i aktivitet med tilpasset trening helt frem til operasjonen. Jo bedre fysisk form, jo raskere vil du komme deg etterpå. } Kontakt fysioterapeut og avtal opptrening etter operasjonen. } Ta kontakt med din kommune om evt. lån av hjelpemidler (toalettforhøyer, rullator). } Sørg for at baderomsgulvet og særlig dusjen, er sklisikkert. } Lag plass hjemme slik at du lett kan komme deg rundt med krykker. } Vurder rekkverk/håndtak ved trapper. } Planlegg hvordan du skal få kjøpt inn og laget mat, vaske tøy o.l. } Tannlegekontroll innen 6 mnd før operasjonen. A L L M E N N T I L S TA N D Forsøk å være så mye som mulig i aktivitet. God fysisk form reduserer risiko for kom - plikasjoner og bidrar til økt velvære etter operasjonen. Det kan være aktuelt å kontakte fysioterapeut for å få hjelp til trening før ope - rasjon. Henvisning får du hos din fastlege. Det er viktig at du ikke har noen form for infeksjon før operasjonen (influensa, urinveisinfeksjon, bronkitt m.m.). Huden din må være hel og uten småsår, kviser, eksem eller noen form for «verk». Er du i tvil, kontakt oss. K O S T H O L D Før operasjon og i tiden etterpå er det viktig å sørge for et sunt og næringsrikt kosthold. Det er spesielt viktig at du får i deg rikelig med proteiner i ukene før operasjonen. Proteiner får du i deg blant annet gjen nom magert kjøtt, fisk, mager ost, melk og egg. Du bør også sørge for å drikke rikelig, dvs. gjerne 2 liter vann daglig. Er du avhengig av en spesiell diett, må du gi beskjed om dette innleggelsesdagen. M E D I S I N E R Bruker du Marevan på grunn av atrieflimmer eller tidligere blodpropp, skal du slutte å ta dette 3 dager før operasjonen på grunn av fare for økt blødning under operasjonen. Bruker du Marevan pga. kunstig hjerteklaff, eller Persantin, Plavix eller Ticlid? Det avtales på preopdagen hvordan disse skal brukes før operasjonen. Ved spørsmål ring

6 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Preoperativ konsultasjon Preoperativ konsultasjon finner sted på kirurgisk avdeling 3E. Denne dagen skal du gjennom flere undersøkelser og samtaler, slik at du er optimalt forberedt til operasjonen. En sykepleier vil være tilgjengelig og følge deg gjennom hele dagen. Det vil bli servert lunsj. Du må forberede deg på å bruke hele dagen på syke huset. Ta evt med ledsager ved behov. Ta med deg liste over medisiner du bruker. Urinprøve tas hos fastlege uken før preopdagen. Nedenfor følger en liste over de under - søkelser/samtaler du skal ha: Blodprøver D I N O P E R A S J O N E R P L A N L A G T T I L : Dato: Ved lege: Du skal møte fastende/ikke fastende til innleggelse og operasjon: Dato: Klokken: Henvend deg i mottagelsen. Egne notater: EKG vurderes individuelt Evt. røntgen Journalskriving v/turnuslege Kartleggingssamtale med sykepleier Samtale med operatør, evt annen overlege/assistentlege Samtale med anestesilege ang. bedøvelsen Samtale med fysioterapeut Felles informasjon om forventet forløp 6

7 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Innleggelsen og operasjonsdagen TA M E D T I L S Y K E H U S E T Det er viktig at du har med deg: } Faste medisiner, insulinpenner og inhalasjonssprayer som du bruk er. Under oppholdet får du alle faste medisiner ut levert av oss hvis ingen annen avtale gjøres. } Toalettsaker og romslig, behagelig og varmt tøy til hele oppholdet, gjerne 2 3 skift } Ekstra romslige sko med hælkappe og sklisikker såle, fortrinnsvis joggesko, evt. stødig sandal med hælreim } Har du egne krykker/ganghjelpemiddel kan du ta med dette. Sykehuset låner ut kryk ker så lenge du har behov, mot et depositum på kr Depositum axillekrykker er kr 600. } Bankkort eller kontanter til kjøp av medisiner (hvit resept) } Denne informasjonsbrosjyra } Det er en fordel å pakke i sekk fordi du trenger krykker etter operasjonen. I N N L E G G E L S E N Henvend deg i mottagelsen for registrering. Du vil bli tatt hånd om av personalet og vist opp i avdelingen. Her vil du få rom og en seng, og hjelp til å gjøre deg klar til opera - sjonen. Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Ta med minst mulig. O P E R A S J O N S F O R B E R E D E L S E R Vanligvis benyttes ryggbedøvelse («spinal-» eller «epiduralbedøvelse»). Dette er den mest skånsomme metoden, selv om du vil være våken under operasjonen. Det kan i tillegg gis litt avslappende/søvndyssende mid ler og/eller musikk på øretelefoner, slik at du har det rolig og behagelig mens operasjonen pågår. Noen opereres i narkose. K V E L D E N F Ø R O P E R A S J O N Du skal ikke spise mat etter kl , men du kan drikke vann, te, kaffe, brus og saft frem til 2 timer før operasjonen. Tid avtales med personalet. Når du faster skal du verken spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi. Ved all kirurgi er det en viss risiko for infeksjon i operasjonsområdet pga. bakterier fra hudoverflaten. Det er derfor viktig at huden inneholder så få bakterier som mulig. Derfor skal du dusje/utføre kroppsvask med desin - fiserende såpe, kvelden før operasjon og morgen operasjonsdagen. Hvordan du skal vaske deg får du informasjon om på preopdagen og ved innleggelsen. 7

8 K O RT F O RTA LT } NB: Allergi Gi beskjed dersom du reagerer allergisk på legemidler. } Det er viktig at du sier fra hvis du føler at du ikke får nok smertestillende. } Vi ønsker at du skal opp på beina så fort som mulig og at smerter ikke skal hindre deg i det. Kvelden før operasjon } Dusj med descutansvamper eller hibiscrub etter dusjveileder. Bruk rent, nyvasket håndkle. } Ta på rent tøy } Legg deg i rent sengetøy } Ta på rene sokker når du går på gulvet hjemme, du får plastovertrekk til bena på sykehuset. } Viktig med god håndvask og evt nedentilhygiene etter toalettbesøk O P E R A S J O N S D A G E N Sover du hjemme eller på Kløverhotellet møter du fastende i mottagelsen til avtalt tid. Sover du på sykehuset vekkes du av nattevakten kl dersom du opereres først. Da skal du: } Drikke klare væsker frem til 2 timer før operasjonen. } Utføre dusj som kvelden før, men ikke vaske håret. Bruk nyvasket håndkle og nyvaskede klær. } Utføre godt munnstell } Ha på deg rent sykehustøy og holde sengen. Kun stå opp ved toalettbesøk. Husk skoovertrekk og viktigheten av god hygiene etter toalettbesøk. } Få premedikasjon (= smertestillende tab let - ter og evt. tabletter som virker avslappende) U N D E R O G E T T E R O P E R A S J O N Du vil få: } Antibiotika intravenøst som forebygger infeksjon. NB: Gi beskjed dersom du reagerer allergisk på noe antibiotikum. } Intravenøse væsker og evt. blodoverføring } Bandasje på operasjonssåret som skiftes på før utreisen og ellers ved behov } Smertestillende gis regelmessig. Det er viktig at du sier fra hvis du føler du ikke får nok. Vi ønsker at du skal opp på beina så fort som mulig og at smerter ikke skal hindre deg i det. } Lokalbedøvelse i kneet. } Isbehandling; du vil få en mansjett med kjøleelementer som festes rundt kneet. Etter operasjonen legges du på postoperativ avdeling. Når du er klar for det flyttes du ned på kirurgisk avdeling 3E. 8

9 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Opptrening og øvelser O P P T R E N I N G Kneet kan belastes umiddelbart etter operasjonen. Det er viktig for rehabiliteringen din at du kommer tidlig i gang med aktivitet. Allerede på postoperativ avdeling bør du begynne å: } Bevege anklene opp og ned } Bøye/strekke knærne og ta dype åndedrag } Løfte på setet for å unngå begynnende trykksår } Hjelpe til ved forflytning i senga ved hjelp av armene og beina } Opp å stå, evt gå rundt sengen på ettermiddagen operasjonsdagen Det er viktig å oppnå full strekk i operert kne så tidlig som mulig. Selv om det kan være behagelig, er det ikke tillat å ligge med pute under kneet. Pga. hevelse, kan kneet stivne til de første dagene. For å motvirke stølhet og oppnå maksimal knefunksjon, er det viktig å opprettholde god balanse mellom hvile og trening. Lytt til kroppen. For mye aktivitet gir økt hevelse eller smerte, for lite aktivitet kan begrense knebevegeligheten og medføre lengre rehabilitering. Målet med treningen er at du skal: } Bli selvhjulpen i forflytning inn/ut av seng } Mestre gange med ganghjelpemiddel, også i trapp } Oppnå god bevegelighet og muskulær kontroll i kneet. Det ideelle er at du oppnår 90 grader bøy og full strekk i kneet ved utskrivelse fra sykehuset. T R E N I N G S P R O G R A M På de neste sidene finner du øvelser som du skal gjøre i etterkant av operasjonen. Det er av stor fordel at du prøver treningsøvelsene hjemme før du opereres slik at de er kjent for deg dagene etter operasjonen. Øvelsene skal etter hvert gjøres 3-4 ganger hver dag. Start med antall repetisjoner som du klarer og øk mot 20 etter hvert. I tillegg til øvelsene, er det viktig at du i løpet av dagen varierer med å gå, sitte og ligge. Dette for å redusere tilstiving av kneet. 9

10 K O RT F O RTA LT } Det er viktig for rehabiliteringen din at du kommer tidlig i gang med aktivitet. Du bør begynne allerede på postoperativ avdeling. } Det opererte benet kan belastes til smertegrensen allerede samme kveld som operasjonen, forutsatt at du ikke har fått annen beskjed. } Gjør deg kjent med øvelsene hjemme før du opereres, slik at de er kjente for deg etter operasjonen. Øvelser i ryggliggende 1 4 Utgangsstilling La hælen være mot underlaget: Bøy kneet opp og senk benet langsomt ned igjen. Tærne skal hele tiden peke mot nesen 2 5 Legg pute eller pøll under knehasen. Strekk kneet ut og senk benet langsomt ned. Tærne skal hele tiden peke mot nesen. Bøy og strekk i ankelleddet. 3 6 Løft benet med strakt kne og senk det langsomt ned igjen mot underlaget. Ligg med begge ben strake. Press vekselvis operert og ikke-operert kne mot underlaget. 10

11 Egne notater: Øvelser i mageliggende Øvelser i sittende 7 10 Utgangsstilling. 8 Bøy kneet så langt du klarer. La hoftekammen være i kontakt med underlaget. 9 Sitt på en stol. Legg evt. en klut e.l. under foten på operert ben. Strekk og bøy kneet. Løft benet og senk det ned igjen. 11

12 Egne notater: Øvelser i stående Utgangsstilling Gjør langsom tåheving, senk ned. Knebøy. Prøv å holde lik tyngde på begge bein. Kontrollerte bevegelser. Stå på ikke-operert ben. Løft operert ben fram og opp med ca 90 grader bøy i kneet. Senk ned igjen 12

13 K O RT F O RTA LT } Full strekk og god bøy. Det er viktig å oppnå full strekk og god bøy i operert bein så tidlig som mulig } I tillegg til øvelsene, er det viktig at du i løpet av dagen varierer med å gå, sitte og ligge. Dette for å redusere tilstiving av kneet. } Før du utskrives fra sykehuset skal du også trene på å gå i trapp med krykker. I tillegg til øvelsene vist foran, bør du også ligge med kneet i full strekk i 30 minutter, 3 ganger hver dag. Dette gjør du ved å ligge på ryggen med en pute eller pølle under ankel på operert bein, slik at kneet er fritt fra under laget. T R A P P E T R E N I N G Før du utskrives fra sykehuset skal du også trene på å gå i trapp med krykker. Prinsippet ved gange i trapp, er: Opp: Først uoperert ben opp, deretter operert ben og til slutt krykker Ned: Først operert ben sammen med krykker ned, deretter uoperert ben 13

14 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Dagliglivet etter operasjonen U T S K R I V I N G, R E H A B I L I T E R I N G O G H J E M R E I S E De aller fleste reiser rett hjem etter sykehus - oppholdet. Forventet liggetid vil variere fra 2 4 dager. Det kan være aktuelt for noen med et kort opphold på pasienthotellet før hjemreisen. Ved utskrivelse til hjemmet, får du med henvisning til fysioterapi i hjemkommunen. Husk likevel at det er den daglige egen - treningen etter de instrukser fysioterapeuten på sykehuset har gitt, som er viktigst. Dersom du trenger hjelpemidler i hjemmet (for eksempel toalettforhøyer, gripetang etc.) ordner du dette selv via helsetjenesten i kommunen din. E T T E R K O N T R O L L Dagen etter operasjon tas det rutinemessig røntgenbilde av det opererte kneet. Det tas nytt røntgenbilde når du kommer til kontroll på poliklinikken, ca. 3 måneder etter operasjonen. Videre oppfølging avtales individuelt. D A G L I G L I V E T E T T E R O P E R A S J O N E N Du vil få med deg resept på blodfortynnende sprøyter som skal settes i mageskinnet hver kveld i ca 25 dager etter utskrivelse. Dette for å forebygge blodpropp etter operasjonen. I begynnelsen kan kneet være hovent, mis - farget og sårt. Vanligvis avtar hevelsen og smertene i løpet av de neste ukene. Du får med deg resept på smertestillende tabletter når du drar. Disse bør du ta regelmessig frem til smerten avtar. Stingene fjernes tidligst 14 dager etter operasjonen. Dette gjøres hos egen lege, eller du kan kontakte pleie- og omsorgs tjenesten i kommunen din. Får du økende smerter, hevelse, rødme og sekresjon, kan det være tegn på at en infeksjon utvikler seg. Da skal du snarest kontakte sykehuset. 14

15 K O RT F O RTA LT } Du har rett til fri opptrening hos fysioterapeut i inntil 6 måneder. } Ikke kjør bil før det har gått minst 6 uker, forutsatt at du da har god kontroll på det opererte beinet. } Protese medfører økt infeksjons - risiko. Informer lege om at du har protese G O D E R Å D O G A N B E FA L I N G E R } Krykkene skal du bruke til du kan gå uten å halte. } Gjør øvelser og gå turer daglig. Øk intensi - teten i treningen og lengden på turene etter formen din. } Du kan etterhvert sykle, gjerne med litt høyde på setet i starten. } Fortsett med fysioterapi de første månedene for å forbedre styrke og bevegelse i kneet. Det kan ta opptil 1 år før du får optimal bøyeevne. } Protese medfører økt infeksjonsrisiko og du bør kontakte lege og informere om at du har protese hvis du: Får et infisert sår på beinet, urinveis - infeksjon, tannverk e.l. Får høy feber med mistanke om infeksjon Skal opereres (f.eks. tarmoperasjon, leggsår, brannsår) Skal til cystoskopi (kikkertsundersøkelse av urinblæren) } Ikke kjør bil før det har gått minst 6 uker, forutsatt at du da har god kontroll på det opererte beinet. 15

16 Servicetelefonen Telefon sykehuset Førtrykk og print: Sykehuset Innlandet. Foto: istock.com og Sykehuset Innlandet.

Operere trang nervekanal (spinalstenose)

Operere trang nervekanal (spinalstenose) Operere trang nervekanal (spinalstenose) } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne 1 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kneprotese. Det beskriver

Detaljer

Gynekologisk operasjon gjennom magen

Gynekologisk operasjon gjennom magen I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Gynekologisk operasjon gjennom magen } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du er satt på venteliste

Detaljer

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol Kneprotese Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese

Til deg som skal få kneprotese Til deg som skal få kneprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til kneskolen 5 Kort innføring om kneleddet 6 Artrose (slitasjegikt) 6 Kneprotese 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 0 Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse,

Detaljer

Pasientguide. Kneprotesekirurgi

Pasientguide. Kneprotesekirurgi Pasientguide Kneprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest Tlf 78 42 13 47 Pasientguide Nytt kne 16 Velkommen Bakgrunn Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset,

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi

Pasientguide. Fotkirurgi Pasientguide Fotkirurgi Velkommen Velkommen til Fot- og Ankelkirurgi Senter. Dette hefte inneholder informasjon til deg som skal gjennomgå en operasjon i foten eller ankelen. Hefte inneholder informasjon

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus Dette heftet er laget for at du skal være best mulig forberedt til operasjonen. Vi anbefaler at du leser dette heftet nøye, gjerne med en av dine

Detaljer

DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN.

DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN. Ve l k o mme nt i lo r t o p e d i s ka v d e l i n gv e d Ak e r s h u su n i v e r s i t e t s s y k e h u s Hof t e pr ot e s e ope r a s j on DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM

Detaljer

Hvem behandler deg? Tobias Franke, Overlege. Truls Jellestad, Avdelingsoverlege. Claus Jacobsen, Overlege. Priit Arro, Overlege - 2 -

Hvem behandler deg? Tobias Franke, Overlege. Truls Jellestad, Avdelingsoverlege. Claus Jacobsen, Overlege. Priit Arro, Overlege - 2 - Hvem behandler deg? Truls Jellestad, Avdelingsoverlege Priit Arro, Overlege Claus Jacobsen, Overlege Tobias Franke, Overlege - 2 - Innhold Velkommen! 4 Generell informasjon 5 hva er slitasjegikt (artrose)?

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Sykehuset Asker og Bærum HF. Martina

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR TRANGE BLODÅRER I BEINA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi 03.02.2015 Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hvordan forsnevring

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Ringerike Sykehus

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Ringerike Sykehus Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Ringerike Sykehus Dette heftet er laget for at du skal være best mulig forberedt til operasjonen. Vi anbefaler at du leser dette heftet nøye, gjerne sammen med

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi

seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi illustrasjonsfoto: Momentum veiledning til deg som har amputert et ben informasjon fra fysioterapeutene seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi Informasjon

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

Klinikk for thoraxkirurgi

Klinikk for thoraxkirurgi Velkommen! Dette er et informasjonshefte til deg som skal hjerteopereres. Du vil her få en orientering om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil også bli forberedt på ulike forhold rundt utskriving

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Til deg som skal opereres } Kirurgisk avdeling, SI Lillehammer Per november 2012 Kjære pasient Du skal legges inn på Kirurgisk sengepost,

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Pasientinformasjon: Overarmsplastikk

Pasientinformasjon: Overarmsplastikk Pasientinformasjon: Overarmsplastikk Stort vekttap kan føre til løst skinn på overarmene som i mange tilfeller kan være til en plage, også utover det rent utseendemessige. De fysiske plagene kan være tyngdefornemmelse

Detaljer

Pasientinformasjon: Brystreduksjon

Pasientinformasjon: Brystreduksjon Pasientinformasjon: Brystreduksjon Store og tunge bryst kan gi store plager, så vel fysisk som psykisk. Det kan gi smerter i nakke, skulder, rygg og huden kan bli fuktig og sår under brystene. Det kan

Detaljer