Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer"

Transkript

1 INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer Per november 2012

2 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig hofteledd Velkommen til ortopedisk sengepost ved Sykehuset Innlandet Lillehammer. I N F O R M A S J O N S H E F T E T I N N E H O L D E R : Kryss av i ruten til de enkelte punktene når du føler du har forstått informasjonen. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en hofteprotese. Det beskriver hele forløpet fra pasientskolen, innleggelse og til etter utskrivelse. Å få innsatt en protese er en stor operasjon, og du må forvente at du selv også skal yte en stor innsats for å komme godt i gang etter operasjonen. Vi betrakter deg i utgangspunktet som en frisk person som skal få skiftet ut et ledd. Operasjonen utføres av spesialister på ortopedisk avdeling. Både pleiepersonalet og fysioterapeutene er erfarne, og vil støtte deg gjennom hele forløpet. Vår erfaring er at du blir spart for bekymringer og overraskelser hvis du på forhånd vet hva som skal skje. Vi vil derfor oppfordre deg til å lese dette heftet grundig. Side Hofteprotesen og operasjonen 4 Forberedelser til operasjon 6 På sykehuset 8 Opptrening og øvelser 10 Dagliglivet etter operasjonen 14 Blitt forklart Har forstått Vennlig hilsen personalet på ortopedisk sengepost, SI Lillehammer Det tar tid å fordøye informasjon og noe kan være nød vendig å gjenta. Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe. NB: Vi ber om at du tar med deg heftet hver gang du er i kontakt med oss, og ved innleggelse. Dette heftet er utarbeidet av: Ortopedisk avdeling, SI Lillehammer. Siste gjennomgang juni

3 S J E K K L I S T E H U S K Før innleggelse Anskaffe hjelpemidler. Øv deg med krykker. Levere urinprøve hos fastlege 2 uker før inn leggelse Kontakte fysioterapeut for opptrening etter operasjonen Ha mat hjemme Fjern løse tepper i hjemmet Lag plass hjemme, slik at du lett kan komme deg rundt med krykker Ved innleggelse Faste før operasjonen, væskeinntak inntil 2 timer før operasjonen Dusje husk nyvaskede klær Toalettsaker Krykker Evt. øyedråper, salver, inhalasjonsmedisin eller insulin Fastsittende, romslige sko/sandaler med sklisikker såle Det er en fordel å pakke i sekk, da du vil bruke krykker på utreisedagen. Tøy til trening Mobiltelefon og lesestoff Dette heftet Ta med minst mulig av verdisaker og penger Ta gjerne kontakt med ortopedisk sengepost hvis det er noe du lurer på, telefon Egne notater: 3

4 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Hofteprotesen og operasjonen Før operasjonen Etter operasjonen Protesen B A K G R U N N Slitasjegikt eller artrose er den hyppigste årsaken til en hofteoperasjon med hofte protese. Langt de fleste tilfellene av artrose oppstår uten at man kjenner årsaken. Derimot kan en rekke faktorer tidligere i livet ha innflytelse på at slitasjegikt oppstår, slik som brudd omkring hoften, infeksjon, leddgikt, medisin og hoftesykdom i barne alderen. Diagnosen artrose stilles dels på bakgrunn av symptomene og dels ved hjelp av et røntgenbilde. Et røntgenbilde skal vanligvis vise tydelige forandringer i hofteleddet før utskifting av leddet kan komme på tale. Når slitasjegikt krever operasjon, er det oftest mer eller mindre konstante smerter i hoften, smerter i hvile eller smerter som forverres ved belastning. En betydelig for ringelse av din livskvalitet kan være en annen medvirkende grunn til å operere. Det er viktig at du har forsøkt medisinsk behandling og fysioterapi, i samarbeid med din fastlege, før det avgjøres om du skal opereres. Det er ikke uvanlig at slitasjegikten kan roe seg ned og smertemessig bli mye bedre når du får fast behandling med for eksempel medisiner mot slitasjegikt, smertestillende medi - siner uten resept og tilpasset trening. Formålet med operasjon er først og fremst å lindre smerter og den vil som oftest gjøre det lettere for deg å bevege hoften. 4

5 K O RT F O RTA LT } Slitasjegikt eller artrose er den hyppigste årsaken til at man setter inn hofte protese. } Det er viktig at du har forsøkt medisinsk behandling og fysioterapi før det avgjøres om du skal opereres. } Pasientdata i kvalitetsregisteret tillatt brukt til forskning kan gi bedre behandling av muskel- og skjelett - lidelser. H O F T E P R O T E S E O P E R A S J O N Ved hofteproteseoperasjon byttes den slitte hoftekula og hofteskålen med kunstige deler. Under operasjonen fjernes hoftekula først. Deretter lag es det plass i lårbeinets marghule og i bekkenets ledd skål for de nye delene som er av metall og plast. Hvor lenge varer protesen? Hos over 90 % holder protesen i mer enn 10 år. Hvis protesen løsner, kan den skiftes ved en ny operasjon. Dette er en større operasjon enn den første og med noe større operasjonsrisiko og noe dårligere langtidsprognose. S A M T Y K K E E R K L Æ R I N G E R Benvevsdonasjon Under operasjonen av hoften fjerner vi det nedslitte leddhodet. Avdelingen vil enkelte ganger oppbevare og senere anvende ben vevet til transplantasjoner til andre pasienter som i forbindelse med en operasjon får bruk for benvev. Vi vil derfor be deg om tillatelse til å bruke benvevet, som allikevel fjernes i forbindelse med operasjonen din. Nasjonalt register for leddproteser For å forbedre behandlingen av pasienter som skal sette inn kunstig ledd, og for å kunne dokumentere kvaliteten og resultatene av denne behandlingen, ønsker ortopedisk avdeling å samle de data som blir registrert på deg i et Kvalitetsregister. Disse opplysningene skal kunne brukes til forskning for å forbedre helsehjelp til pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Det er kun de som har behandlet deg, og de ansvarlige for kvalitetsregisteret, som får tilgang til dine personidentifiserbare opplysninger. Opplysningene behandles konfidensielt, og de som har tilgang til dem har taushetsplikt. Vi ber deg overveie om du er villig til å delta i studien. I så fall ber vi deg skrive under på en sam - tykke erklæring når du er på pasientskolen. Er du villig til å være bendonor, skal du ta blodprøver for smittsom leverbetennelse, HIV og syfilis. Vi ber deg overveie om du vil være ben donor. I så fall skal du skrive under en samtykkeerklæring. Blod - prøvene blir tatt 6 mnd. etter operasjonen hos fast - lege. 5

6 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Forberedelser til operasjon D I N E F O R B E R E D E L S E R Jo bedre fysisk form du er i før operasjonen, desto hurtigere vil du kunne trene opp hoften din etter operasjonen. Selv om du har slitasjegikt i hoften, er det alltid en mulighet til å trene. Daglige gåturer er bra, men sørg for å benytte krykker hvis du halter. Sykling er også bra særlig på ergometersykkel. Hjelpemidler Behovet for hjelpemidler etter operasjonen er individuelt, og endres i takt med dine ferdigheter. Aktuelle hjelpemidler Krykker Skohorn Toalettforhøyer Gripetang Strømpepåtrekker Krykker får du med deg hjem på pasientskoledagen. Du betaler et depositum på kr. 300,- som du får til - bake når du leverer krykkene igjen i resepsjonen her på sykehuset. Alle kommuner har et korttidslager med hjelpemidler. Ta kontakt med hjemmesykepleien i kommunen for lån av hjelpemidler. Dersom du har et mer sammen satt behov, kan du kontakte ergoterapeut i din kommune for en avtale om hjemmebesøk og råd. Infeksjon Huden på hoften skal være uten sår og rifter, da disse kan være inngangsporten for bakterier. Det er også viktig at du ikke har infeksjon i kroppen når du skal opereres, da det kan gi komplikasjoner i forbindelse med hofteoperasjonen. Hvis du har symptomer på urinveisinfeksjon eller annen infeksjon, skal du kontakte fastlege. Har du problemer med tennene, kan det også gi infeksjoner i forbindelse med operasjonen. Vi anbe - faler at du har vært til tannlege innen 6mnd. før operasjonen. Vi ber deg kontakte inntakskontoret hvis du har sår eller infeksjon, telefon Det kan bli aktuelt å utsette operasjonen av hensyn til din sikkerhet. Urinprøve Lever urinprøve 14 dager før operasjon til din fast - lege, for å sjekke at du ikke har urinveisinfeksjon. Hvis det skulle vise seg at du har en infeksjon, må du ha behandling før operasjonen. Behandlingen startes av fastlege. Lever ny urinprøve hos fastlege to dager etter evt. avsluttet behandling. Røyking og alkohol Røyking og daglig inntak av alkohol gir en økt risiko for komplikasjoner etter operasjonen. Blant annet kan røyking forsinke sårtilhelingen. Vi anbefaler derfor at du holder opp å røyke, og inntar minst mulig alkohol før operasjonen. Kosthold I forkant og i etterkant av operasjonen (ca 3 mnd.), anbefaler vi at du spiser proteinrik og fiberrik kost. Proteiner finnes spesielt i melkeprodukter, kjøtt og egg. 6

7 K O RT F O RTA LT } Jo bedre fysisk form du er i før operasjonen, desto hurtigere vil du kunne trene opp hoften din etterpå. } På pasientskolen, 1 3 uker før operasjonen, får du informasjon om operasjonen, innleggelse og opp trening. } Du må ikke ha noen form for infeksjon før operasjonen, som f.eks. influensa, urinveisinfeksjon, bronkitt. P Å S Y K E H U S E T Undersøkelser i poliklinikken Du vil bli undersøkt av ortoped i poliklinikken, og det blir tatt stilling til om du skal ha en operasjon med innsettelse av et kunstig hofteledd (hofteprotese). Skal du opereres, vil du få mer informasjon om operasjonen. Legen tar også stilling til om det er bruk for supplerende røntgenbilder. Hvis du har andre sykdommer som krever vurdering av en spesialist før operasjonen, vil du bli henvist til dette. Fysioterapeuten gjennomfører tester, og disse vil bli gjort på poliklinikken eller i forbindelse med pasientskolen. Pasientskolen Pasientskolen holdes 1 3 uker før operasjonen, og denne dagen må du sette av. På pasientskolen får du informasjon om operasjonen, innleggelse og opp - trening. Still spørsmål om det er noe du lurer på. Informasjonen blir gitt av ortoped, sykepleier fra avdeling, anestesilege/sykepleier og fysioterapeut. Du kan gjerne ta med en person på pasientskolen. Noen pasienter skal ta EKG (hjertekardiogram). Dette vil evt. bli tatt denne dagen. Du vil få snakke med kirurg og anestesilege/-sykepleier. Det vil bli tatt rutinemessig blodprøver denne dagen. 7

8 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T På sykehuset O P P M Ø T E Nøyaktig tidspunkt for oppmøte avtales på pasientskoledagen, og er avhengig av når på dagen operasjonen din er planlagt. Hvis du på grunn av lang reise har behov for overnatting, er det mulighet for det på pasienthotellet. Dette avtales på pasientskoledagen, evt. kan du selv ringe direkte til pasienthotellet, tlf Utgifter dekkes av pasienten selv. M E D I S I N E R Hvis du bruker faste medisiner, skal du ikke ta disse operasjonsdagen. Du vil få dine faste medisiner som du skal ha her ved avdelingen. Unntaket er øye dråper og evt. inhalasjonsmedisiner (astmamedisiner). Disse skal du ta som vanlig, og du tar også med disse til bruk ved innleggelsen. K R O P P S VA S K Du skal dusje og vaske håret hjemme om morgenen operasjonsdagen. På pasientskoledagen vil du få utdelt «Hibiscrub», en flytende, desinfiserende såpe som du skal bruke når du dusjer. Den skal ikke brukes i hår og ansikt. Du skal ikke ha neglelakk, sminke, parfyme eller smykker (inkl. piercing) på. Ikke smør kroppen med bodylotion. Ta på deg nyvaskede klær etter at du har dusjet. FA S T E Dagen før operasjonen skal du faste fra midnatt. Det betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus eller tygge tyggegummi etter kl Du skal drikke frem til ca 2 timer før operasjonen, men kun vann eller saft. Tannpuss skal du utføre som vanlig. O P E R A S J O N Etter at du er klargjort til operasjon, blir du kjørt i seng til operasjonsavdelingen. Her blir du tatt imot av personalet på avdelingen. Du blir lagt over på operasjonsbordet og får tilkoblet overvåkingsutstyr. Du kommer til å ligge på siden eller sitte mens du får spinalbedøvelsen. Operasjonen varer ca. en og en halv time, og under hele operasjonen vil det være anestesisykepleier ved siden av deg. B L Æ R E K AT E T E R Det vil bli lagt inn blærekateter når du kommer ned på operasjonsavdelingen etter at spinalbedøvelsen er satt. Blærekateteret blir tatt ut igjen på overvåkingen, før du kommer tilbake til avdelingen. O V E RV Å K I N G Etter avsluttet operasjon blir du kjørt i seng til overvåkingsavdelingen. Her observeres du inntil spinalbedøvelsen er gått ut. Etter at spinalbedøvelsen er gått ut, blir blærekateteret fjernet, og man vil hjelpe deg opp å stå ved sengen. 8

9 K O RT F O RTA LT } Du skal ikke spise mat etter kl. 24 dagen før operasjon, men du kan drikke vann eller saft fram til to timer før. } Begynn å bevege deg så raskt som mulig etter operasjonen, blant annet med øvelsene du får instruksjon i på pasient skole dagen. } Det kan være smerter i såret etter operasjonen, og du vil få smertestillende medisin til faste tider de første dagene. S M E RT E B E H A N D L I N G Etter operasjonen kan det være smerter i såret og du vil få smertestillende medisin til faste tider de første dagene. P Å AV D E L I N G E N Mens du er innlagt, vil du få blodfortynnende medisin daglig for å forhindre at det utvikles blodpropper. Medisinen gis som en sprøyte i mageskinnet en gang hver kveld. Under oppholdet på sykehuset blir du opplært slik at du selv kan sette sprøytene etter at du har kommet hjem. Det er viktig å drikke rikelig (helst vann) etter operasjonen. Dette fordi kroppen mister mye væske i løpet av operasjonen. Det er også viktig for å forebygge urinveisinfeksjon, samt for å unngå forstoppelse. I den forbindelse vil vi anbefale at du tar med deg en drikkeflaske, som rommer minst 0,5 liter. Du skal begynne å bevege deg så raskt du kan etter operasjonen. Du skal kunne begynne med de øvelsene som du får instruksjon i på pasientskole - dagen. Som et ledd i gjenopptreningen skal du i utgangspunktet spise i dagligstuen. Det er også mye trening i de daglige aktivitetene, som å hente seg vann og mat, gå til TV- stua osv. Perso - nal et på avdelingen er trent til å rettlede deg, og du skal prøve å klare dette selv så raskt som mulig etter operasjonen. Fysioterapeuten vil trene spesifikke hofteøvelser med deg en gang om dagen. Denne treningen starter første dagen etter operasjonen. Du skal også gjøre øvelsene som fysioterapeuten viser deg, flere ganger om dagen. Disse øvelsene skal du gjøre også den første tiden hjemme. U T S K R I V E L S E Du kan regne med å være innlagt i tre dager, men kan utskrives tidligere hvis du er klar til det. Du kan reise hjem når: Såret er tørt eller ubetydelig fuktig Du kan gå med krykker i trapp Du kan klare deg i hjemmet Du kan komme inn og ut av seng Du kan klare deg selv på toalettet Du kan klare dusj og påkledning Du kan øvelsene dine og fortsette treningen hjemme Hvis du har behov for sykmelding ordnes dette før hjemreise. Du vil som regel ikke ha bruk for hjemmehjelp, med mindre du har det fra før. Bestill time hos fastlegen din for å fjerne stingene to uker etter operasjonen. Rekvisisjon til fysioterapeut ordnes før utreise. Bestill time før innleggelsen, slik at du har første time hos fysioterapeut ca. to uker etter operasjonen. Det er ikke dokumentert at opphold på opptreningssenter gir et bedre resultat. Den viktigste opptrenin - gen etter en proteseoperasjon, er å komme igang med dagliglivets gjøremål. Det bestilles derfor ikke rehabiliteringsopphold. 9

10 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Opptrening og øvelser O P P T R E N I N G Det er viktig for rehabiliteringen din at du kommer tidlig i gang med aktivitet. Allerede på overvåkingsavdelingen bør du begynne å: } Bevege anklene opp og ned } Bøye/strekke knærne og ta dype åndedrag } Løfte på setet for å unngå begynnende trykksår } Hjelpe til ved forflytning i senga ved hjelp av armene og beina Hoften tåler vanligvis full belastning fra førs te dag. Hvis du ikke får noen annen beskjed, kan du belaste det opererte benet til smertegrensen allerede på kvelden operasjonsdagen. G A N G F U N K S J O N Du kan vanligvis belaste benet så mye som smertene tillater. I begynnelsen bruker du prekestol når du går. Når du er stødig nok, instrueres du i gange med krykker. Det er viktig med god fotavvikling: sett hælen først ned i underlaget og rull over foten. Krykkene skal du bruke til du kan gå uten å halte, vanligvis i 2 3 måneder. Før utreise fra sykehuset instrueres du i trappegang med krykker. T R E N I N G S P R O G R A M På de neste sidene finner du øvelser som du skal gjøre i etterkant av operasjonen. Det er av stor fordel at du prøver treningsøvelsene hjemme før du opereres slik at de er kjente for deg dagene etter operasjonen. T R E N I N G E T T E R U T S K R I V E L S E De øvelsene du har lært under oppholdet, skal du også fortsette med når du kommer hjem. Sammen med daglig aktivitet i hjemmet er det en god trening de første par ukene. For å få en rask framgang i det videre forløpet, bør du få hjelp av en fysioterapeut. 1 2 Utgangsstilling Bøy og strekk i ankelleddet. 10

11 K O RT F O RTA LT } Det er viktig for rehabiliteringen din at du kommer tidlig i gang med aktivitet. Du bør begynne allerede på postoperativ avdeling. } Det opererte benet kan belastes til smertegrensen allerede samme kveld som operasjonen, forutsatt at du ikke har fått annen beskjed. } Gjør deg kjent med øvelsene hjemme før du opereres, slik at de er kjente for deg etter operasjonen. Øvelser i ryggliggende Bevegelsene bør gjentas ganger, 2 3 ganger daglig. 3 6 Stram framside av lår og press knehasen ned mot underlaget. Hælen kan gjerne lette fra underlaget. 4 Bøy og strekk knærne og ta dype åndedrag. Ligg på ryggen med begge ben i bøy, løft opp sete, senk ned. 5 7 Liggende på ryggen med pølle under knehasen, evt. halvt sittende i hvilestol uten pølle. Stram framside av lår og press knehasen ned mot underlaget. Hælen skal lette fra underlaget. Før operert ben ut til siden, trekk inn igjen. 11

12 Egne notater: Øvelser i stående Bevegelsene bør gjentas ganger, 2 3 ganger daglig Utgangsstilling Gjør langsom tåheving, senk ned. Stå med bena lett adskilt, bøy knærne og senk langsomt kroppen ned. Reis deg igjen Ha tyngden på ikke-operert ben, løft operert ben opp, senk ned. Ha tyngden på ikkeoperert ben, stram i setemuskulatur og strekk operert ben godt bakover. Før tilbake til utgangsstilling. Ha tyngden på ikke-operert ben, stram på utsiden av operert hofteledd, strekk operert ben ut til siden. Før tilbake til utgangsstilling. 12

13 K O RT F O RTA LT } Gangtrening er den viktigste treningen mens du er på sykehuset. } Før du utskrives fra sykehuset skal du også trene på å gå i trapp med krykker. } De første 4 6 ukene er det en viss risiko for at den nye protesen kan gå ut av ledd. T R A P P E T R E N I N G Før du utskrives fra sykehuset skal du også trene på å gå i trapp med krykker. Prinsippet ved gange i trapp, er: Opp: Friskt ben opp på trappetrinnet. Flytt operert ben og krykker etter. Ned: Krykker og operert ben ned på trappetrinnet. Friskt ben etter. D E F Ø R S T E 4 6 U K E N E E T T E R P Å De første 4 6 ukene er det en viss risiko for at den nye protesen kan gå ut av ledd. For å unngå dette, bør du: } Ha pute mellom knærne når du ligger på siden. Du kan ligge på den opererte siden så snart såret tillater det. } Ikke sitte med beina i kors } Ikke vri det operert beinet, f.eks. når du strekker deg etter noe, snur ved gange etc. Ikke slik......men slik Ikke sitt med bena i kors. I N N - O G U T S T I G N I N G AV B I L Still setet langt tilbake, tipp rygglenet godt bakover. Du kan evt. sitte på en plastpose, da det gjør det lettere å dreie seg inn i bilen. Husk å fjerne plast posen før start. Ikke slik......men slik Gå ned med det opererte benet bakover. 13

14 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Dagliglivet etter operasjonen S M E RT E R Det er svært forskjellig fra pasient til pasient, hvor mye smerter man har etter operasjonen. Noen har nesten ikke smerter, mens andre har en del smerter også etter utskrivelsen. Når du blir utskrevet, vil du få med deg resept på smertestillende tabletter. Hvis du får behov for flere reseptbelagte smertestillende tabletter, skal du kontakte fastlegen din. H E V E L S E O G B L O D A N S A M L I N G Hevelse i det operert benet er normalt, og skyldes delvis operasjonen og delvis at gangfunksjonen ikke er helt normal de første tre månedene. Hevelsen kan omfatte hele benet inklusiv ankel og fot, og forsvin - ner vanligvis etter fem til seks måneder. Blå merker og blodansamlinger er også normalt og forsvinner av seg selv etter noen uker. For å motvirke hevelsen, kan du gjøre sirkulasjonsøvelser og legge deg ned med bena på noen puter så de kommer over hjertehøyde, en halv time noen ganger om dagen. For å minske smerter og hevelse i benet, er det viktig at du veksler mellom hvile og aktivitet. S Å R P L E I E Etter operasjonen vil det nesten alltid sive litt væske fra såret. Vi forventer at såret er tørt innen fem seks dager. Vi ser på operasjonssåret før du reiser hjem. Bandasjen skal ligge på til stingene fjernes. Hvis det fortsatt siver væske fra såret på dette tidspunktet, MÅ du kontakte lege umiddelbart. K O S T, M A G E - O G TA R M F U N K S J O N For at operasjonsåret skal gro best mulig, anbefaler vi at du også etter operasjonen (ca 3 mnd) spiser proteinrik kost. Under innleggelsen blir du tilbudt medisin for å få i gang magen etter operasjonen. Det er ikke unormalt at det går 2 3 dager før magen fungerer normalt igjen. For å unngå forstoppelse er det viktig at du drikker mye (helst vann), spiser fiberrik kost (grove kornprodukter) og beveger deg. Hvis det likevel skulle oppstå problemer med forstoppelse av magen din, kan du kjøpe egnede midler på apoteket. K O M P L I K A S J O N E R Ved enhver operasjon er det en viss risiko for komplikasjoner. Det gjelder også ved innsettelse av hofteproteser. Infeksjon Infeksjon i hoften er den alvorligste komplikasjonen, og forekommer i ca 1 % av operasjonene, dette til tross for at du får antibiotika forebyggende, og optimal sterilitet på operasjonsstua. Hvis du får infeksjon i hofta, kan det bli nødvendig å rense hofteleddet ved en operasjon, evt. skifte noen av protesedelene og gi deg en langvarig antibiotika-behandling. Hvis du i fremtiden skal ha større inngrep hos tannlege for eksempel rotfylling eller trekking av tenner bør du ha antibiotika før behandlingen. 14

15 K O RT F O RTA LT } Du kan kjøre bil når du kan bruke pedalene sikkert og hurtig. Det er ditt eget ansvar å vurdere når det er trafikkmessig forsvarlig å kjøre bil. } Komplikasjoner. Ved enhver operasjon er det en viss risiko for komplikasjoner. Det gjelder også ved innsettelse av hofteproteser. } På grunn av svekket muskulatur de første 2 månedene etter operasjonen, kan protesen gå ut av ledd. Blodpropp Symptomene på blodpropp er ekstra hevelse i legg og ofte lår, spesielt hvis hevelsen vedvarer til morgenen, samt smerter i tykkleggen. For å unngå dette, gir vi deg med blodfortynnende medisin samt at du er mobilisert oftest fra samme dag du blir operert. Nervepåvirkning Dette er en sjelden komplikasjon (1 2 %). Ofte forbigående. Hoften kan gå ut av ledd På grunn av svekket muskulatur de første 2 månedene etter operasjonen, kan protesen gå ut av ledd. Du vil ikke være i tvil hvis hoften din går ut av ledd, da dette er forbundet med svært stor smerte. Benet vil da være forkortet og som oftest dreid innover, og du vil ikke være i stand til å gå på det. Det er viktig at den kommer hurtig på plass og dette må gjøres på sykehus. Forskjell i beinlengde Dersom du har ulik beinlengde før operasjonen, kan denne evt. korrigeres ved innsetting av hofteprotese. For å sikre stabiliteten i leddet, kan det bli nødvendig å forlenge beinet ytterligere. I tillegg vil drag i musku latur og leddkapsel etter operasjonen, ofte oppleves som ulik beinlengde. Denne opplevelsen avtar etter 2 3 måneder. Dersom det er en reell beinlengdeforskjell kan du få påbygging av fottøy hos en skomaker, eller innleggsåle på en butikk med sykepleieartikler. Dette får du vanligvis ikke tilskudd til, så det er en utgift du må dekke selv. Hvis protesen løsner Dette oppleves som smerter i hoften ved belastning. Risikoen for at protesen løsner er liten. F Y S I S K A K T I V I T E T Det er viktig både for den nye hoften og din generelle helsetilstand at du er aktiv. For eksempel er turgåing, svømming, stavgang og sykling fine aktiviteter. Du kan sykle på ergometersykkel når du får det til. Sykling på vanlig sykkel anbefales først når du kan gå uten krykker. Du kan svømme når såret er grodd. Du kan løpe når muskulaturen er godt nok opptrent. Benytt joggesko med demping i sålen. I forhold til husholdning (bl.a. matlaging og rengjøring) må du gjerne gjøre det du får til. Du kan kjøre bil, når du kan bruke pedalene sikkert og hurtig. Det er ditt eget ansvar å vurdere når det er trafikkmessig forsvarlig å kjøre bil. Unngå å utøve kontaktsport som for eksempel håndball og fotball. Det er ikke tilrådelig at du har et arbeid med mange tunge løft daglig. Respekter smertegrensen din. Spør fysioterapeut om råd hvis du er i tvil. K O N T R O L L E T T E R U T S K R I V E L S E Kontrollene utføres av kirurg/fysioterapeut etter 3 måneder, 1 år og 7 år. 15

16 Servicetelefonen Telefon sykehuset Førtrykk og print: Sykehuset Innlandet. Foto: morguefile.com og Sykehuset Innlandet.

Ny hofte } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger

Ny hofte } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Ny hofte } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg

Detaljer

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse, innleggelse

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 0 Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse,

Detaljer

Pasientguide. Kneprotesekirurgi

Pasientguide. Kneprotesekirurgi Pasientguide Kneprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte 1 Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Hammerfest sykehus. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal fa en kunstig hofte. Det beskriver hele forløpet

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver

Detaljer

Hofteleddsartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og

Hofteleddsartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og Hofteprotese Hofteleddsartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

Pasientguide. Hofteprotesekirurgi

Pasientguide. Hofteprotesekirurgi Pasientguide Hofteprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver hele forløpet

Detaljer

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol Kneprotese Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien H O F T E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon hofteprotese Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 HOFTEPROTESE Velkommen til Ortopedisk avdeling Betanien Hospital.

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Hammerfest sykehus. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal fa et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet

Detaljer

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien K N E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon kneprotese 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 KNEPROTESE Velkommen til 3. avdeling - Betanien Hospital. I forbindelse med kneproteseoperasjon

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Kirkenes sykehus. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal fa en hofteprotese. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe JointCare_hofte_270514.indd 1 Velkommen til Kirurgisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus Du skal nå innlegges for å få

Detaljer

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen 330 000 innbyggere

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen 330 000 innbyggere Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus som tilbyr behandling, pleie og omsorg på spesialisthelsetjenestenivå. Sykehuset er praksisplass for utdanning av leger, sykepleiere,

Detaljer

Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik

Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET HF Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne 1 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kneprotese. Det beskriver

Detaljer

Ny hofte. med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap)

Ny hofte. med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap) I n f o r m a s j o n f r a S y k e h u s e t I nn l a n d e t HF Ny hofte med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap) Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Informasjon til deg som

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T. Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T. Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Elverum I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per september 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon

Detaljer

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen ca 330 000 innbyggere

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen ca 330 000 innbyggere Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus som tilbyr behandling, pleie og omsorg på spesialisthelsetjenestenivå. Sykehuset er praksisplass for utdanning av leger, sykepleiere,

Detaljer

Pasientguide. Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes. Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord)

Pasientguide. Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes. Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord) Pasientguide Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord) Ny hofte 16 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Seksjon for ortopedi Molde sjukehus

Seksjon for ortopedi Molde sjukehus Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Molde sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal HF Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd

Detaljer

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest Tlf 78 42 13 47 Pasientguide Nytt kne 16 Velkommen Bakgrunn Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset,

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

Gynekologisk operasjon gjennom magen

Gynekologisk operasjon gjennom magen I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Gynekologisk operasjon gjennom magen } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du er satt på venteliste

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik Per mai 2013 INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD. Informasjon fra fysioterapeutene

Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD. Informasjon fra fysioterapeutene Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD Informasjon fra fysioterapeutene INNLEDNING Dette heftet er laget til deg som er operert med hemiprotese i hofteleddet. En hemiprotese erstatter

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse

Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per september 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon

Detaljer

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14 Pasientinformasjon Prostatakreft Kirurgisk behandling Rev. 16.06.14 Velkommen til Kirurgisk klinikk, St Olavs Hospital Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal ha kirurgisk behandling for prostatakreft.

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring er at du er spart for

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR)

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofte- eller kneprotese

Informasjon til deg som skal få hofte- eller kneprotese Informasjon til deg som skal få hofte- eller kneprotese Ta med dette heftet ved innleggelse og når du har kontakt med sykehuset i forbindelse med din nye protese Velkommen Dette heftet inneholder informasjon

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR CAROTISSTENOSE Kirurgisk klinikk Avdeling for karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hva en forsnevring på halspulsåra

Detaljer

Dagsplan. for deg som er operert i hofta

Dagsplan. for deg som er operert i hofta Dagsplan for deg som er operert i hofta Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen. Du vil få tilbud om smertestillende i påvente av operasjon. Du kan også få tilbud om nerveblokade.

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til hofteskolen 5 Artrose 6 Hofteprotese 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring 8 Undersøkelser før operasjon

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hva en utposning på

Detaljer

Operere trang nervekanal (spinalstenose)

Operere trang nervekanal (spinalstenose) Operere trang nervekanal (spinalstenose) } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring

Detaljer

Operasjon for fremfall av skjedevegg

Operasjon for fremfall av skjedevegg I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F : Operasjon for fremfall av skjedevegg } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du skal legges

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne foldaren inneholder informasjon til pasientar som skal få behandla meniskskade i kne. Sjå i tillegg foldar med generell informasjon om dagkirurgi på sjukehuset.

Detaljer

Orientering om Operasjon med Kneprotese

Orientering om Operasjon med Kneprotese Orientering om Operasjon med Kneprotese Kneprotese er ett behandlingsalternativ ved artrose i kneet( se eget informasjonskriv ). Artrose-hva er det? Se illustrasjoner nedenfor! Artrose fører til 2 problemer:

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien D A G K I R U R G I Betanien Hospital Skien Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. I forbindelse

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Til deg som skal opereres } Kirurgisk avdeling, SI Lillehammer Per november 2012 Kjære pasient Du skal legges inn på Kirurgisk sengepost,

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få totalprotese i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 INNLEDNING Kneprotese

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Unikondylær protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få unikondylær protese (halvprotese) i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kirurgisk behandling av hofteleddsdysplasi hos voksne (periacetabulær osteotomi) Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført kirurgisk behandling av

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE FØR OPERASJONEN Faste Du skal faste frå klokka 24.00 kvelden før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete, røyke, bruke snus, ete drops eller tygge tyggegummi. Du

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL TIL DAGKIRURGI PÅ KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL TIL DAGKIRURGI PÅ KYSTHOSPITALET I HAGEVIK INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL TIL DAGKIRURGI PÅ KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Generell informasjon Denne folderen inneholder generell informasjon for alle pasienter som skal l dagkirurgi på sykehuset. FØR OPERASJONEN

Detaljer

Pasientguide. Hoftebrudd

Pasientguide. Hoftebrudd Pasientguide Hoftebrudd Velkommen Velkommen til ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital! Du er nå innlagt fordi det er påvist at du har et brudd i hofta. Årlig blir 9 000 personer i Norge rammet av

Detaljer

Til deg som skal opererast med totalprotese i kneet

Til deg som skal opererast med totalprotese i kneet Utarbeida av: Fysioterapeut Gyøngyver Molvær Fysioterapeut Heid Nygard Overlege Jan-Erik Gjertsen Ortopedisk klinikk Dato: 18.01.2011 Til deg som skal opererast med totalprotese i kneet 1 Utarbeida av:

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi

Pasientguide. Fotkirurgi Pasientguide Fotkirurgi Velkommen Velkommen til Fot- og Ankelkirurgi Senter. Dette hefte inneholder informasjon til deg som skal gjennomgå en operasjon i foten eller ankelen. Hefte inneholder informasjon

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til hofteskolen 5 Artrose (slitasjegikt) 6 Hva består hofteprotesen av 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Pasientinformasjon: Bodylift

Pasientinformasjon: Bodylift Pasientinformasjon: Bodylift Med alderen mister huden sin elastisitet. Dette gjelder også huden på mage og nedre del av rygg. Dette kan medføre løs hud og i mer uttalte tilfeller hudoverheng (fettforkle)

Detaljer

PASIENTGUIDE. AMPUTASJONER over ankelnivå

PASIENTGUIDE. AMPUTASJONER over ankelnivå PASIENTGUIDE AMPUTASJONER over ankelnivå Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal utføre amputasjon over ankelnivå. Det beskriver

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.

Pasientguide. Fotkirurgi. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat. Pasientguide Fotkirurgi Volvat Medisinske Senter AS avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.no Fjøsangerveien 215-5073 Bergen Tlf.: 55 33 30 21 E-post: post@ortoklinikken.no

Detaljer

Pasientinformasjon: Fettsuging

Pasientinformasjon: Fettsuging Pasientinformasjon: Fettsuging Fettsuging har blitt et av de mest vanlige kosmetiske inngrepene for kvinner og menn. Lokale fettansamlinger kan være svært vanskelig å bli kvitt med kosthold og trening

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Avstivning av ryggen } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Avstivning av ryggen } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Avstivning av ryggen } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring er at du er spart

Detaljer

Operasjon for å fjerne livmor

Operasjon for å fjerne livmor I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Operasjon for å fjerne livmor } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du skal legges inn på sykehuset

Detaljer

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Området rundt øyet består ytterst av et meget tynt, fint hudlag med flere følenerver enn de fleste andre steder på kroppen. Under huden er det muskulatur. I det øverste

Detaljer

Pasientinformasjon: Overarmsplastikk

Pasientinformasjon: Overarmsplastikk Pasientinformasjon: Overarmsplastikk Stort vekttap kan føre til løst skinn på overarmene som i mange tilfeller kan være til en plage, også utover det rent utseendemessige. De fysiske plagene kan være tyngdefornemmelse

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Smerter i ryggen er svært vanlig. 60-80% av

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi. Ortoklinikken AS. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.

Pasientguide. Fotkirurgi. Ortoklinikken AS. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat. Pasientguide Fotkirurgi Volvat Medisinske Senter AS avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.no Ortoklinikken AS Fjøsangerveien 215-5073 Bergen Tlf.: 55 33 30 21 E-post:

Detaljer

Pasientinformasjon: Brystreduksjon for menn

Pasientinformasjon: Brystreduksjon for menn Pasientinformasjon: Brystreduksjon for menn Menn som har gjennomgått store vektap, enten som følge av slanking eller etter overvektskirurgi, kan få store nærmest kvinnelignende bryster. Brystutvikling

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell RYGGBRUDD eller VERTEBRALE FRAKTURER Vertebrale frakturer (sammelfallsbrudd) er

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR TRANGE BLODÅRER I BEINA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi 03.02.2015 Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hvordan forsnevring

Detaljer

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI:

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Smerter i ryggen er svært vanlig. 60 80% av

Detaljer

Timeavtaler og informasjon

Timeavtaler og informasjon Timeavtaler og informasjon til deg som opereres for Nesepolypper og/eller Kronisk bihulebetennelse Navn Avdeling for øre-nese-hals St. Olavs Hospital Innholdsfortegnelse Velkommen til Avdeling for øre-nese-hals,

Detaljer

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

Pasientinformasjon: Lårplastikk- fjerning av slapp hud

Pasientinformasjon: Lårplastikk- fjerning av slapp hud Pasientinformasjon: Lårplastikk- fjerning av slapp hud Noen plages av løs hud på lårene etter vektnedgang mens andre opplever at huden mister elastisitet i huden med årene. Det kan være til stor utseendemessig

Detaljer

Pasientinformasjon: Brystløft

Pasientinformasjon: Brystløft Pasientinformasjon: Brystløft Mange kvinner opplever forandringer av brystene etter graviditet, amming, vekttap eller som følge av aldersforandringer i huden. Huden mister sin elastisitet. Brystene mister

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres i nakken

Informasjon til deg som skal opereres i nakken Informasjon til deg som skal opereres i nakken Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Anatomi Virvelsøylen består av en rekke virvler: 7 nakkevirvler,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon om innlegging eller

Detaljer

Pasientinformasjon: Brystreduksjon

Pasientinformasjon: Brystreduksjon Pasientinformasjon: Brystreduksjon Store og tunge bryst kan gi store plager, så vel fysisk som psykisk. Det kan gi smerter i nakke, skulder, rygg og huden kan bli fuktig og sår under brystene. Det kan

Detaljer