I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Avstivning av ryggen } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Avstivning av ryggen } Ortopedisk avdeling, SI Elverum"

Transkript

1 Avstivning av ryggen } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012

2 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring er at du er spart for mye bekymringer hvis du på forhånd vet hva som skal skje. Derfor oppfordrer vi deg til å lese nøye gjennom denne informasjonsbrosjyren. Den gir informasjon om forløpet omkring operasjonen samt opplysninger og råd om tiden etterpå. K O N TA K T P E R S O N : } Inntakskontoret ortopedi sykepleier Rita Bjørklund Telefon } Trefftid: Kl Vennlig hilsen personalet på pasienthotellet og ortopedisk avdeling Elverum Dette heftet er utarbeidet av ortopedisk avdeling og fysioterapiavdelingen, SI Elverum: Arnfinn Pedersen, overlege Janne Moen, fagsykepleier Hanne Myhren, fagansvarlig sykepleier Nina Haarseth, fysioterapeut. Siste gjennomgang oktober

3 I N F O R M A S J O N S H E F T E T D I T T I N N E H O L D E R : Kryss av i ruten til de enkelte punktene når du føler du har forstått informasjonen. Side Blitt forklart Har forstått Avstivning av ryggen 4 Forberedelser før innleggelsen 5 Innleggelsen og operasjonsdagen 6 Opptrening og øvelser 8 Dagliglivet etter operasjonen 10 Det tar tid å fordøye informasjon og noe kan være nødvendig å gjenta. Spør oss hvis noe er uklart eller du ønsker mer informasjon. 3

4 Avstivning av ryggen Avstivede ryggvirvler AV S T I V N I N G AV RY G G E N Hensikten med denne operasjonen er å få 2 eller flere ryggvirvler til å gro sammen med hverandre. På denne måten blir bevegeligheten mellom disse virvlene borte. Årsak til at du trenger denne operasjonen kan være smerter pga. utslitt mellomvirvelskive eller instabilitet i ryggen. Som regel brukes det skruer og stag av metall for å avstive ryggvirvlene. I tillegg legges transplantert bein mellom ryggvirvelene slik at disse gror sammen. Det transplanterte beinet er hentet fra bein i operasjons - området og evt. fra den bakre delen av den høyre hoftekammen din. Det er derfor en mulighet for at du får et lite operasjonssnitt over hoftekammen i tillegg til operasjonssnittet som går i ryggens lengderetning. Av og til benyttes bein fra «Benbank». Dette er dypfryste hoftekuler av god benkvalitet som er tatt fra pasienter som donerer sin hoftekule når de får denne erstattet med en protese. Operasjonen tar 2 3 timer. P R O G N O S E N E E T T E R O P E R A S J O N Ut fra statistikk opplever de fleste som er operert en halvering av plagene. Noen opplever å bli tilnærmet symptomfrie, mens andre opplever at operasjonen ikke hjalp. Resultatet at operasjonen påvirker også i hvilken grad du kan gjenoppta arbeidet/yrket ditt og evt. når. Eksempler på komplikasjoner som kan oppstå: } Hull på sekken (dura) hvor alle nervene ligger slik at det renner ut litt spinalvæske. Dette medfører sjelden problemer for deg. Du vil da evt. få beskjed om å holde sengen de første 1 2 døgnene. Hode pine kan oppstå ved mobilisering hvis mengden av spinalvæske er for liten. } Utstrålende smerte i beina pga. arrdannelsen som oppstår rundt nervene } Nerveskade. En slik skade kan f.eks. gi svekket evne til å løfte fotbladet opp fra underlaget (droppfot). } Blødning } Sårinfeksjon Eksempler på senkomplikasjoner som kan oppstå: } At bentransplantatet ikke gror godt nok. I forhold til dette har røyking avgjørende betydning. Nikotin reduserer benvevets evne til å gro. Dersom du røyker, bør du slutte med dette 1 måned før operasjon. Du må ikke begynne å røyke igjen før det har gått 3 måneder etter operasjon. Da har bentransplantatet grodd såpass bra at det har mindre betydning om du røyker eller ikke. } Med avstivning vil belastningen på nabonivåene i det opererte området automatisk bli større. Det kan oppstå belastningsskade på nabonivået. 4

5 Forberedelser før innleggelsen A L L M E N N T I L S TA N D Forsøk å være så mye som mulig i aktivitet. God fysisk form reduserer risiko for komplikasjoner og bidrar til økt velvære etter operasjonen. Det er viktig at du ikke har noen form for infeksjon før operasjonen (influensa, urinveis-infeksjon, bronkitt m.m.). Huden i operasjonsområdet må være hel og uten småsår, kviser, eksem eller noen form for «verk». Er du i tvil, kontakt oss. K O S T H O L D Før operasjon og i tiden etterpå er det viktig å sørge for et sunt og næringsrikt kosthold. Det er spesielt viktig at du får i deg rikelig med proteiner i ukene før operasjonen. Proteiner får du i deg blant annet gjen nom magert kjøtt, fisk, mager ost, melk og egg. Du bør også sørge for å drikke rikelig, dvs. gjerne 2 liter vann daglig. Er du avhengig av en spesiell diett, må du gi beskjed om dette innleggelsesdagen. R Ø Y K I N G Dersom du røyker, bør du unngå å røyke siste måneden før operasjon og forberede deg på at du ikke skal røyke de 3 første månedene etter operasjon. M E D I S I N E R Bruker du Albyl-E bør du midlertidig slutte med denne medisinen i 10 dager før operasjonen. Har du tidligere hatt blodpropp eller er operert i hjertet eller blodårer? Kontakt inntakskontoret før du slutter med Albyl-E. Du bør slutte med betennelsesdempende medisiner (Voltaren, Diclofenac, Ibux, Brexidol osv.) 3 dager før inngrepet. Bruker du Marevan pga. atrieflimmer eller tidligere blodpropp, skal du slutte å ta dette 3 dager før operasjonen pga. fare for økt blødning under operasjonen. Bruker du Marevan pga. kunstig hjerteklaff eller Per - santin, Plavix eller Ticlid? Kontakt inntakskontoret, de vil informere deg om hva du skal gjøre. } Telefon inntakskontoret: TA M E D T I L S Y K E H U S E T Ved innleggelsen er det viktig at du har med deg: } Faste medisiner og inhalasjonssprayer som du bruker. Under oppholdet får du alle faste medisiner utlevert av oss hvis ingen annen avtale gjøres } Toalettsaker og romslig, behagelig tøy til hele oppholdet, gjerne 2 3 skift } Gode sko, fortrinnsvis joggesko } Bankkort eller kontanter til kjøp av medisiner (hvit resept) } Denne informasjonsbrosjyra 5

6 Innleggelsen og operasjonsdagen K V E L D E N F Ø R O P E R A S J O N Du vil få injeksjon (sprøyte) i magen med blodfortynnende medisin som forebygger blodpropp. Du skal bruke blodproppforebyggende medisin daglig i 2 uker til 3 måneder etter operasjonen. Hvor lenge du skal ha injeksjon, bestemmer kirurgen som opererer deg. Du vil få opplæring i å sette injeksjon under oppholdet. Dersom du likevel vil trenge bistand med dette når du reiser hjem, kontakter vi hjemmetjenesten i din kommune som hjelper deg. I N N L E G G E L S E N Du skal møte opp på klinisk-kjemisk avdeling for blodprøvetaking kl Når blodprøver er tatt, skal du møte på Pasienthotellet eller Ortopedisk sengepost. Hvor du skal møte, får du beskjed om i innkallelses - brevet som du får i god tid før innleggelse. Du henvender deg i ekspedisjonen og blir innregistrert. Etter innregistreringen, bes du vente ved tilvist plass. Du blir tatt i mot av lege som innhenter opplysninger fra deg, gjør undersøkelser og journalnotat. Du blir tatt hånd om av personalet, som både skriftlig og muntlig orienterer om rutinene ved enheten, omkring operasjonen og tiden etterpå. O P E R A S J O N S F O R B E R E D E L S E R Du vil få besøk av kirurgen som skal operere deg og av en narkoselege som vil orientere om narkosen som du får som bedøvelse. Du skal ikke spise mat etter kl , men du kan drikke vann, te, kaffe, brus, juice uten fruktkjøtt og saft fram til kl på operasjonsdagen. Etter kl skal du hverken spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi. Ved all kirurgi er det en viss risiko for infeksjon i operasjonsområdet pga. bakterier fra hudoverflaten. Det er derfor viktig at huden inneholder så få bakterier som mulig. Derfor skal du dusje/utføre kroppsvask med desinfiserende såpe, kvelden før operasjon og morgen operasjonsdagen. Hvordan du skal vaske deg får du skriftlig og muntlig informasjon på innleggelsesdagen. Kvelden før operasjon } Etter dusj/kroppsvask: Ha på deg rent sykehustøy og hold sengen. Kun stå opp ved toalettbesøk. } Benytt overtrekk til å ha på føttene når du skal ut av sengen og husk å ta disse av før du legger deg tilbake i sengen. } Viktig med god håndvask og evt. nedentilvask etter toalettbesøk 6

7 K O RT F O RTA LT } Du skal ikke spise mat etter kl , men du kan drikke vann, te, kaffe, brus, juice uten fruktkjøtt og saft fram til kl på operasjonsdagen. } Du vil få antibiotika intravenøst som forebygger infeksjon. Gi beskjed dersom du reagerer allergisk på noe antibiotikum! } Si fra hvis du føler at du ikke får nok smertestillende. Vi ønsker at du skal opp på beina så fort som mulig og at smerter ikke skal hindre deg i det. O P E R A S J O N S D A G E N Skal du opereres tidlig, vekker nattvakta deg ca. kl Ellers blir du vekket ved tiden. Da skal du: } Utføre dusj/kroppsvask som kvelden før, men ikke vaske håret } Utføre godt munnstell } Ha på deg rent sykehustøy og holde sengen. Kun stå opp ved toalettbesøk. Husk skoovertrekk og viktigheten av god hygiene etter toalettbesøk. } Få lagt inn kateter i urinblæren } Få 1 plastkanyle (venflon) på hånden eller nedre del av armen } Få låst inn dine verdisaker hvis du ønsker dette. Gi beskjed til personalet. } Få premedikasjon (= smertestillende tabletter og evt. tabletter som virker avslappende) U N D E R O G E T T E R O P E R A S J O N Du vil få: } Antibiotika intravenøst som forebygger infeksjon. NB: Gi beskjed dersom du reagerer allergisk på noe antibiotikum. } Intravenøse væsker } Evt. blodoverføring hvis blodprosenten din er lav og du føler deg slapp og svimmel } Plastslange (et «dren») som skal hjelpe til å drenere blod og væske fra operasjonsstedet. Denne fjernes dagen etter operasjonen. } Urinveiskateteret fjernes dagen etter operasjonen. } Bandasje på operasjonssåret. Dette skiftes ved behov/ved utreise. } Smertestillende og kvalmestillende medikamenter etter bestemte klokkeslett/intervaller. Det er viktig at du sier fra til oss hvis du føler at du ikke får nok smertestillende. Vi ønsker at du skal opp på beina så fort som mulig og at smerter ikke skal hindre deg i det. Etter operasjonen blir du flyttet til postoperativ avdeling hvor du blir i noen timer til bedøvelsen har gått ut av kroppen. Da flytter du til ortopedisk senge post i 4. etasje. Blir du operert sent på dagen, blir du evt. på post operativ avdeling til neste morgen. 7

8 Opptrening og øvelser O P P T R E N I N G Det er viktig for rehabiliteringen at du kommer tidlig i gang med aktivitet. Allerede på postoperativ avdeling bør du begynne å: } Bevege anklene opp og ned } Bøye/strekke knærne og ta dype åndedrag } Løfte på setet for å unngå begynnende trykksår } Hjelpe til ved forflytning i senga ved hjelp av armene og beina Det er ingen restriksjoner vedrørende gange, sitte- eller liggestilling etter operasjonen. } Du kan ligge i senga i den stillingen som for deg er mest komfortabel. } På operasjonsdagen eller neste dag, får du hjelp av personalet til å komme deg opp av senga og begynne gåtrening med hjelp av ganghjelpemiddel. } Forflytning inn og ut av seng foregår som oftest via sideleie og videre opp i sittende stilling, da dette medfører minst ubehag. } I løpet av de første dagene vil du klare å gå uten støtte. Før du reiser får du mulighet til å trene på å gå i trapp. } Prøv deg fram med hvor lenge du sitter oppe de første dagene. Avslutt sitteperioden hvis smertene øker. 1 a) Ligg på rygg. Legg hendene under korsryggen. b) Press ned korsryggen mot underlaget. 2 a) Ligg på rygg med bøyde knær. Plasser føttene mot underlaget. b) Løft hodet og skulderpartiet mot knærne med strake armer. 3 T R E N I N G S P R O G R A M I perioden fram til legekontroll (ca. 3 mnd) anbefaler vi at du utfører egenøvelser. Her finner du forslag til øvelser som du kan gjøre i etterkant av operasjonen. Disse øvelsene bør du gjøre minimum 2 3 ganger daglig. Begynn med 10 repetisjoner og øk gradvis. La grad av smerte styre dette. a) Ligg på rygg med bøyde knær, press korsryggen ned i gulvet. b) Løft opp bekkenet. 8

9 K O RT F O RTA LT } Det er viktig for rehabiliteringen din at du kommer tidlig i gang med aktivitet. Du bør begynne allerede på postoperativ avdeling. } Det er ingen restriksjoner ved - rørende gange, sitte- eller liggestilling etter operasjonen. } Øvelsene bør gjøres minimum 2 3 ganger daglig. Begynn med 10 repetisjoner og øk gradvis. La grad av smerte styre dette. 4 5 Notater: a) Hold det f.eks. på en stolrygg. b) Gjør langsomme tåhevinger. a) Stå oppreist med bena lett adskilt. b) Bøy knærne og senk kroppen langsomt ned. Reis deg igjen. 6 7 a) Stå med lett adskilte ben. b) Før tyngden sideveis over til det ene benet og bøy kneet lett. a) Stå med samlede ben. b) Ta ett steg fram og før tyngden over det fremste benet. Skyv tyngden tilbake til utgangsstilling. Gjør det samme på motsatt ben. 9

10 Dagliglivet etter operasjonen UTSKRIVING, REHABILITERING, HJEMREISE Du skrives ut 3 4 dager etter operasjonen. Da reiser du hjem med privat bil eller drosje. For noen få kan det være nødvendig med et kortvarig opphold ved en rehabiliteringsinstitusjon. I så fall kan dette med fordel bestilles på forhånd. Er dette aktuelt for deg, må du betale kr. 123,- pr. døgn i egenandel. Vi anbefaler at du bestiller time hos fysioterapeuten i hjemkommunen din i god tid før 3 måneders kontrollen, slik at den fysikalske behandlingen kan påbegynnes like etter at du har vært til kontroll. Rekvisi sjon på fysio terapi får du på 3 måneders kontrollen. Ved utreise får du: } Time til kontroll på poliklinikken etter ca 3 mnd. } Skriftlig informasjon om bl.a. hvordan du skal stelle operasjonssåret og når operasjonsstingene skal fjernes } Resept på smertestillende midler og blodfortynnende sprøyter (Fragmin) } Evt. sykemelding. Lengden på sykemeldingsperioden avhenger bl.a av hvilken type jobb du har. Det skrives sykemelding for perioden du har vært innlagt og en viss periode framover. Forlengelse av sykemelding - perioden ordner du hos fastlegen. E T T E R K O N T R O L L Dersom forløpet er tilfredsstillende fram til 3-måneders kontrollen, avsluttes rutinemessig oppfølging fra sykehuset. Foreligger det spesielle problemstillinger, følges du opp med kontroller inntil dette er avklart. Oppstår det problemer/spørsmål etter utskrivelsen og fram til du skal til kontroll, ber vi deg ta kontakt med fastlegen din eller oss, da fortrinnsvis med legen som opererte deg. D A G L I G L I V E T E T T E R O P E R A S J O N E N Såret kan til å begynne med være hovent, misfarget og sårt. Vanligvis avtar hevelsen og smertene i løpet av de neste ukene. Du får med deg resept på smertestillende tabletter når du drar. Disse bør du ta regelmessig frem til smerten avtar. Stingene fjernes etter ca 3 uker hos egen lege eller du kan kontakte pleie- og omsorgs - tjenesten i kommunen din. Får du økende smerter, hevelse, rødme og sekresjon, er det tegn på at en infeksjon utvikler seg. Da skal du kontakte sykehuset. G O D E R Å D O G A N B E FA L I N G E R } Unngå å stå for lenge av gangen. } Gå mange små turer og gjør øvelsene i korte økter. } Unngå kraftige rotasjoner, bøyninger og side - bøyninger med belastning av ryggen. } Gjenoppta vanlige lette gjøremål så snart smertene tillater det. } Sykling og skigåing kan du begynne med når du føler deg klar for det. Ta det rolig i starten og lytt til kroppen. Svømming kan du begynne med når operasjons - såret er tørt og stingene er fjernet. } Seksuallivet kan gjenopptas når smertene tillater det. } Ryggen tåler at du sitter i bil, men unngå lange bilturer i begynnelsen. } Vær sikker på at du kan mestre enhver nød situ a sjon i trafikken, før du forsøker deg som sjåfør. Husk at du selv er ansvarlig for vurderingene du gjør og på hvilket tidspunkt du anser deg selv som en skikket sjåfør. 10

11 Egne notater: 11

12 Servicetelefonen Telefon sykehuset Førtrykk og print: Sykehuset Innlandet. Foto: istock.com og Sykehuset Innlandet.

Operere trang nervekanal (spinalstenose)

Operere trang nervekanal (spinalstenose) Operere trang nervekanal (spinalstenose) } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring er at du er spart for

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T. Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T. Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Elverum I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per september 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per september 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik Per mai 2013 INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig

Detaljer

Ny hofte. med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap)

Ny hofte. med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap) I n f o r m a s j o n f r a S y k e h u s e t I nn l a n d e t HF Ny hofte med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap) Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Informasjon til deg som

Detaljer

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg

Detaljer

Ny hofte } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger

Ny hofte } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Ny hofte } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg

Detaljer

Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer

Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg som skal få satt

Detaljer

Gynekologisk operasjon gjennom magen

Gynekologisk operasjon gjennom magen I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Gynekologisk operasjon gjennom magen } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du er satt på venteliste

Detaljer

Operasjon for å fjerne livmor

Operasjon for å fjerne livmor I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Operasjon for å fjerne livmor } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du skal legges inn på sykehuset

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 0 Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse,

Detaljer

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol Kneprotese Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til hofteskolen 5 Artrose (slitasjegikt) 6 Hva består hofteprotesen av 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse, innleggelse

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

Pasientguide. Hofteprotesekirurgi

Pasientguide. Hofteprotesekirurgi Pasientguide Hofteprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver hele forløpet

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese

Til deg som skal få kneprotese Til deg som skal få kneprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til kneskolen 5 Kort innføring om kneleddet 6 Artrose (slitasjegikt) 6 Kneprotese 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Vestre Viken, Bærum sykehus. Martina

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne 1 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kneprotese. Det beskriver

Detaljer

Pasientguide. Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes. Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord)

Pasientguide. Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes. Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord) Pasientguide Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord) Ny hofte 16 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk

Detaljer

Pasientguide. Kneprotesekirurgi

Pasientguide. Kneprotesekirurgi Pasientguide Kneprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Sykehuset Asker og Bærum HF. Martina

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR)

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR TRANGE BLODÅRER I BEINA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi 03.02.2015 Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hvordan forsnevring

Detaljer

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest Tlf 78 42 13 47 Pasientguide Nytt kne 16 Velkommen Bakgrunn Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset,

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer