I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T. Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T. Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Elverum"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per september 2012

2 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig hofteledd Du skal legges inn på sykehuset for å få satt inn et kunstig hofteledd. Vår erfaring er at du er spart for mye bekymringer hvis du på forhånd vet hva som skal skje. Derfor oppfordrer vi deg til å lese nøye gjennom denne informasjonsbrosjyren. Den gir informasjon om for løpet omkring operasjonen samt opplysninger og råd om tiden etterpå. K O N TA K T P E R S O N : } Inntakskontoret ortopedi sykepleier Rita Bjørklund Telefon } Trefftid: Kl Vennlig hilsen personalet på pasienthotellet og ortopedisk avdeling Elverum Dette heftet er utarbeidet av ortopedisk avdeling og fysioterapiavdelingen, SI Elverum: Helge Wangen, ass. avd.overlege Janne Moen, fagsykepleier Hanne Myhren, fagansvarlig sykepleier Nina Haarseth, fysioterapeut Siste gjennomgang oktober

3 I N F O R M A S J O N S H E F T E T D I T T I N N E H O L D E R : Kryss av i ruten til de enkelte punktene når du føler du har forstått informasjonen. Egne notater: Side Blitt forklart Har forstått Hofteprotesen og operasjonen 4 Forberedelser før innleggelsen 6 Innleggelsen og operasjonsdagen 7 Opptrening og øvelser 10 Dagliglivet etter operasjonen 14 Det tar tid å fordøye informasjon og noe kan være nød vendig å gjenta. Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe. 3

4 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Hofteprotesen og operasjonen H VA E R E N H O F T E P R O T E S E - O P E R A S J O N? Ved hofteproteseoperasjon byttes den slitte hoftekula og hofteskålen med kunstige deler. Årsak til at man tren ger denne operasjonen, er ofte på grunn av arthrose («slitasjegikt»), men det gjøres også etter lårhalsbrudd som ikke vil gro, eller revmatisk gikt. Før operasjonen Etter operasjonen Under operasjonen fjernes hoftekula først. Deretter lag es det plass i lårbeinets marghule og i bekkenets ledd skål for de nye delene som er av metall og plastikk. H V O R L E N G E VA R E R P R O T E S E N? Hos over 90 % holder protesen i mer enn 10 år. Hvis protesen løsner, kan den skiftes ved en ny operasjon. Dette er en større operasjon enn den første og med noe større operasjonsrisiko og noe dårligere langtidsprognose. 4

5 K O RT F O RTA LT } Hos over 90 % holder protesen i mer enn 10 år. Hvis protesen løsner, kan den skiftes ved en ny operasjon. } Innsettelse av hofteprotese er et rutinemessig inngrep, men ved alle former for kirurgi er det en viss risiko for komplikasjoner. } Ca. 1 % får komplikasjoner etter operasjonen. Mest vanlig er infeksjoner og at protesen går ut av ledd. H VA M E D K O M P L I K A S J O N E R? Innsettelse av hofteprotese er et rutinemessig inngrep. Ved alle former for kirurgi er det imidlertid risiko for komplikasjoner. De vanligste komplikasjonene ved innsettelse av hofteprotese er infeksjon og at protesen går ut av ledd. Hver av disse komplikasjonene ser man hos ca. 1 % av de som opereres. B E N D O N A S J O N / B E N B A N K Går du for lenge med en løs protese, kan det medføre tap av ben. Ved senere utskifting av protesen må det tapte benet bygges opp med et nytt transplantert ben. Dette benet får man fra en «benbank», hvor det oppbevares dypfryste hoftekuler av god benkvalitet. Ben er tatt fra pasienter som donerer sin hoftekule når de får erstattet med protese. Har du samtykket i at du vil donere din kule, vil det bli tatt ekstra blodprøver før operasjon for å utelukke at du bærer på sykdommer som kan smitte via benet. I tillegg blir det tatt prøver ved kontrollen 3 måneder etter operasjonen. 5

6 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Forberedelser før innleggelsen F O R B E R E D E L S E R Tips til forberedelser før innleggelsen: } Hold deg i aktivitet og utfør tilpasset trening helt frem til operasjonen. Jo bedre fysisk form du er i, jo raskere vil du komme deg til hektene etter operasjonen. } Kontakt fysioterapeut i kommunen og avtal opptrening etter operasjonen. } Fjern løse tepper i hjemmet. } Sørg for at baderomsgulvet og særlig dusjen, er sklisikkert. } Lag plass hjemme slik at du lett kan komme deg rundt med krykker. } Vurder rekkverk/håndtak ved trapper. } Planlegg hvordan du skal få kjøpt inn og laget mat, vaske tøy o.l. A L L M E N N T I L S TA N D Forsøk å være så mye som mulig i aktivitet. God fysisk form reduserer risiko for kom - plikasjoner og bidrar til økt velvære etter operasjonen. Det kan være aktuelt å kontakte fysioterapeut for å få hjelp til trening før ope - rasjon. Henvisning får du hos din fastlege. Det er viktig at du ikke har noen form for infeksjon før operasjonen (influensa, urinveisinfeksjon, bronkitt m.m.). Huden i operasjonsområdet må være hel og uten småsår, kviser, eksem eller noen form for «verk». Er du i tvil, kontakt oss. K O S T H O L D Før operasjon og i tiden etterpå er det viktig å sørge for et sunt og næringsrikt kosthold. Det er spesielt viktig at du får i deg rikelig med proteiner i ukene før operasjonen. Proteiner får du i deg blant annet gjen nom magert kjøtt, fisk, mager ost, melk og egg. Du bør også sørge for å drikke rikelig, dvs. gjerne 2 liter vann daglig. Er du avhengig av en spesiell diett, må du gi beskjed om dette innleggelsesdagen. M E D I S I N E R Bruker du Marevan på grunn av atrieflimmer eller tidligere blodpropp, skal du slutte å ta dette 3 dager før operasjonen på grunn av fare for økt blødning under operasjonen. Bruker du Marevan pga. kunstig hjerteklaff, eller Persantin, Plavix eller Ticlid? Kontakt inntakskontoret, telefon De vil informere deg om hva du skal gjøre. 6

7 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Innleggelsen og operasjonsdagen TA M E D T I L S Y K E H U S E T Ved innleggelsen er det viktig at du har med deg: } Faste medisiner og inhalasjonssprayer som du bruk er. Under oppholdet får du alle faste medisiner ut levert av oss hvis ingen annen avtale gjøres. } Toalettsaker og romslig, behagelig tøy til hele oppholdet, gjerne 2 3 skift } Ekstra romslige sko med hælkappe og sklisikker såle, fortrinnsvis joggesko } Har du egne krykker/ganghjelpemiddel kan du ta med dette. Sykehuset har utlån av krykker så lenge du vil ha behov for dette etter operasjonen, mot depositum på kr. 300,-. I N N L E G G E L S E N Du skal møte opp på klinisk kjemisk avdeling for blodprøvetaking kl Når blodprøver er tatt, skal du møte på pasienthotellet eller ortopedisk sengepost. Hvor du skal møte, får du beskjed om i innkallelsesbrevet som du får i god tid før innleggelse. Du henvender deg i ekspedisjonen og blir innregistrert. Etter innregistreringen, bes du vente ved tilvist plass. Du blir tatt i mot av lege som innhenter opplysninger fra deg, gjør undersøkelser og journalnotat. Ved behov, gjøres ny røntgenundersøkelse. Du blir tatt hånd om av personalet, som både skriftlig og muntlig orienterer om rutinene ved enheten, omkring operasjonen og tiden etterpå. } Bankkort eller kontanter til kjøp av medisiner (hvit resept) } Denne informasjonsbrosjyra Det er en fordel å pakke i sekk siden du vil bruke krykker utreisedagen. I tillegg er det praktisk å ha med mage taske til bruk under oppholdet i forbindelse med transport av lommebok, mobiltelefon m.m. 7

8 K O RT F O RTA LT } Du må ikke ha noen form for infeksjon før operasjonen, som f.eks. influensa, urinveisinfeksjon, bronkitt. } Du blir tatt hånd om av personalet som orienterer om rutinene ved enheten, omkring operasjonen og tiden etterpå. } Du skal ikke spise mat etter kl. 02, men du kan drikke vann, te, kaffe, brus, juice uten fruktkjøtt og saft fram til kl. 06 på operasjonsdagen. O P E R A S J O N S F O R B E R E D E L S E R Du vil få besøk av kirurgen som skal operere deg og av en narkoselege som vil orientere om bedøvelsen. Vanligvis benyttes en form for ryggbedøvelse («spinal-» eller «epiduralbedøvelse»). Dette er den mest skånsomme metoden, selv om du vil være våken under operasjonen. Det kan i tillegg gis litt avslappende/søvndyssende midler og/eller musikk på øretelefoner, slik at du har det rolig og behagelig mens operasjonen pågår. Full narkose gis kun i særlige tilfeller. K V E L D E N F Ø R O P E R A S J O N Du vil få injeksjon (sprøyte) i magen med blodfortynnende medisin som forebygger blodpropp. Du skal bruke blodproppforebyggende medisin daglig i 2 6 uker etter operasjonen. Hvor lenge du skal ha injeksjon, bestemmer kirurgen som opererer deg. Du vil få opplæring i å sette injeksjon under oppholdet. Dersom du likevel vil trenge bistand med dette når du reiser hjem, kontakter vi hjemmetjenesten i din kommune som hjelper deg. Du skal ikke spise mat etter kl , men du kan drikke vann, te, kaffe, brus, juice uten fruktkjøtt og saft fram til kl på operasjonsdagen. Etter kl skal du verken spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi. Ved all kirurgi er det en viss risiko for infeksjon i operasjonsområdet pga. bakterier fra hudoverflaten. Det er derfor viktig at huden inneholder så få bakterier som mulig. Derfor skal du dusje/utføre kroppsvask med desin - fiserende såpe, kvelden før operasjon og morgen operasjonsdagen. Hvordan du skal vaske deg får du skriftlig og muntlig informasjon på innleggelsesdagen. Kvelden før operasjon } Etter dusj/kroppsvask: Ha på deg rent sykehustøy og hold sengen. Kun stå opp ved toalettbesøk. } Benytt overtrekk til å ha på føttene når du skal ut av sengen og husk å ta disse av før du legger deg tilbake i sengen. } Viktig med god håndvask og evt. nedentilvask etter toalettbesøk 8

9 K O RT F O RTA LT } NB: Allergi Gi beskjed dersom du reagerer allergisk på noe antibiotikum. } Det er viktig at du sier fra hvis du føler at du ikke får nok smertestillende. } Vi ønsker at du skal opp på beina så fort som mulig og at smerter ikke skal hindre deg i det. O P E R A S J O N S D A G E N Skal du opereres tidlig, vekker nattvakta deg ca. kl Ellers blir du vekket ved tiden. Da skal du: } Utføre dusj/kroppsvask som kvelden før, men ikke vaske håret } Evt.: Få hjelp med barbering av operasjonsområdet. } Utføre godt munnstell } Ha på deg rent sykehustøy og holde sengen. Kun stå opp ved toalettbesøk. Husk skoovertrekk og viktigheten av god hygiene etter toalettbesøk. } Få 1 plastkanyle (venflon) på hånden eller nedre del av armen } Få låst inn dine verdisaker hvis du ønsker dette. Gi beskjed til personalet. } Få premedikasjon (= smertestillende tab let - ter og evt. tabletter som virker avslappende) U N D E R O G E T T E R O P E R A S J O N Du vil få: } Antibiotika intravenøst som forebygger infeksjon. NB: Gi beskjed dersom du reagerer allergisk på noe antibiotikum. } Intravenøse væsker og evt. blodoverføring } Bandasje på operasjonssåret som skiftes på etter noen dager } Smertestillende og kvalmestillende medikamenter etter bestemte klokkeslett/intervaller. Det er viktig at du sier fra hvis du føler at du ikke får nok smertestillende. Vi ønsker at du skal opp på beina så fort som mulig og at smerter ikke skal hindre deg i det. Etter operasjonen flyttes du til postoperativ avdeling hvor du blir i noen timer til bedøv - elsen har gått ut av kroppen. Da flytter du til ortopedisk sengepost i 4. etg. Blir du operert sent på dagen, blir du evt. på post operativ avdeling til neste morgen. } Skal du skifte ut eksisterende protese med en ny (revisjon), vil du i tillegg få lagt inn kateter i urinblæren. Kateteret fjernes dagen etter operasjon. 9

10 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Opptrening og øvelser O P P T R E N I N G Det er viktig for rehabiliteringen din at du kommer tidlig i gang med aktivitet. Allerede på postoperativ avdeling bør du begynne å: } Bevege anklene opp og ned } Bøye/strekke knærne og ta dype åndedrag } Løfte på setet for å unngå begynnende trykksår } Hjelpe til ved forflytning i senga ved hjelp av armene og beina Hoften tåler vanligvis full belastning fra førs te dag. Hvis du ikke får noen annen beskjed, kan du belaste det opererte benet til smertegrensen allerede på kvelden operasjonsdagen. Gangtrening Gangtrening er den viktigste treningen mens du er på sykehuset. Målet med treningen er at du skal: } Bli selvhjulpen i forflytning inn/ut av seng } Mestre gange med ganghjelpemiddel, også i trapp } Oppnå god bevegelighet og muskulær kontroll i hofteleddet T R E N I N G S P R O G R A M På de neste sidene finner du øvelser som du skal gjøre i etterkant av operasjonen. Det er av stor fordel at du prøver treningsøvelsene hjemme før du opereres slik at de er kjente for deg dagene etter operasjonen. 1 2 Utgangsstilling Bøy og strekk i ankelleddet. 10

11 K O RT F O RTA LT } Det er viktig for rehabiliteringen din at du kommer tidlig i gang med aktivitet. Du bør begynne allerede på postoperativ avdeling. } Det opererte benet kan belastes til smertegrensen allerede samme kveld som operasjonen, forutsatt at du ikke har fått annen beskjed. } Gjør deg kjent med øvelsene hjemme før du opereres, slik at de er kjente for deg etter operasjonen. Øvelser i ryggliggende Bevegelsene bør gjentas ganger, 2 3 ganger daglig. 3 6 Stram framside av lår og press knehasen ned mot underlaget. Hælen kan gjerne lette fra underlaget. 4 Bøy og strekk knærne og ta dype åndedrag. Ligg på ryggen med begge ben i bøy, løft opp sete, senk ned. 5 7 Liggende på ryggen med pølle under knehasen, evt. halvt sittende i hvilestol uten pølle. Stram framside av lår og press knehasen ned mot underlaget. Hælen skal lette fra underlaget. Før operert ben ut til siden, trekk inn igjen. 11

12 Egne notater: Øvelser i stående Bevegelsene bør gjentas ganger, 2 3 ganger daglig Utgangsstilling Gjør langsom tåheving, senk ned. Stå med bena lett adskilt, bøy knærne og senk langsomt kroppen ned. Reis deg igjen Ha tyngden på ikke-operert ben, løft operert ben opp, senk ned. Ha tyngden på ikkeoperert ben, stram i setemuskulatur og strekk operert ben godt bakover. Før tilbake til utgangsstilling. Ha tyngden på ikke-operert ben, stram på utsiden av operert hofteledd, strekk operert ben ut til siden. Før tilbake til utgangsstilling. 12

13 K O RT F O RTA LT } Gangtrening er den viktigste treningen mens du er på sykehuset. } Før du utskrives fra sykehuset skal du også trene på å gå i trapp med krykker. } De første 4 6 ukene er det en viss risiko for at den nye protesen kan gå ut av ledd. I tillegg til øvelsene vist foran bør du også ligge med hoften strak i senga minutter flere ganger daglig, evt. på magen for å få god strekk i hoften. T R A P P E T R E N I N G Før du utskrives fra sykehuset skal du også trene på å gå i trapp med krykker. Prinsippet ved gange i trapp, er: Opp: Først uoperert ben opp, deretter operert ben og til slutt krykker Ned: Først operert ben sammen med krykker ned, deretter uoperert ben D E F Ø R S T E 4 6 U K E N E E T T E R P Å De første 4 6 ukene er det en viss risiko for at den nye protesen kan gå ut av ledd. For å unngå dette, bør du: } Ha pute mellom knærne når du ligger på siden. Du kan ligge på den opererte siden så snart såret tillater det. } Ikke sitte med beina i kors } Ikke vri det operert beinet, f. eks når du strekker deg etter noe, snur ved gange etc. 13

14 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Dagliglivet etter operasjonen U T S K R I V I N G, R E H A B I L I T E R I N G O G H J E M R E I S E Du skrives ut fra sykehuset 4 5 dager etter operasjonen. De fleste reiser rett hjem etter sykehusoppholdet. Noen få trenger imidlertid et kortvarig opphold ved en rehabiliteringsinstitusjon. Studier har vist at resultatet av operasjonene blir like bra uavhengig av om man reiser rett hjem med opptrening hos lokal fysioterapeut eller om man foretar noe av opptreningen ved en rehabiliteringsinstitusjon. Man betaler egenandel på kr. 123,- per døgn for opphold på rehabiliteringsinstitusjon. Ved utskrivelse til hjemmet, får du med henvisning til fysioterapi i hjemkommunen. Husk likevel at det er den daglige egentreningen etter de instrukser fysioterapeuten har gitt, som er viktigst. Dersom du trenger hjelpemidler i hjemmet (for eksempel toalettforhøyer, gripetang etc.) ordnes dette via helsetjenesten i kommunen din. E T T E R K O N T R O L L Dagen etter operasjon tas det rutinemessig røntgenbilde av den opererte hoften. Etter 3 måneder skal du til kontroll hos fysioterapeut. Da tas det nytt røntgenbilde av den opererte hoften. Videre oppfølging etter dette, avtales individuelt. D A G L I G L I V E T E T T E R O P E R A S J O N E N I begynnelsen kan såret være hovent, mis - farget og sårt. Vanligvis avtar hevelsen og smertene i løpet av de neste ukene. Du får med deg resept på smertestillende tabletter når du drar. Disse bør du ta regelmessig frem til smerten avtar. Stingene fjernes etter ca 2 uker hos egen lege eller du kan kontakte pleie- og omsorgs - tjenesten i kommunen din. Får du økende smerter, hevelse, rødme og sekresjon, er det tegn på at en infeksjon utvikler seg. Da skal du snarest kontakte sykehuset. 14

15 K O RT F O RTA LT } Ca. 3 uker etter operasjonen vil du få tilsendt brev, et svarskjema og frankert konvolutt fra sykehuset. Skjemaet returneres til sykehuset. } Ikke kjør bil før det har gått minst 6 uker, forutsatt at du da har god kontroll på det opererte beinet. } Protese medfører økt infeksjons - risiko. Informer lege om at du har protese G I O S S T I L B A K E M E L D I N G : Ortopedisk avdeling vil gjerne vite om såret ditt har grodd fint, eller om du har hatt tegn på sårinfeksjon. Ca. 3 uker etter operasjonen vil du derfor få tilsendt brev, et svarskjema og frankert konvolutt fra sykehuset. Det grønne svarskjemaet skal du fylle ut og sende tilbake til sykehuset ca. 30 dager etter operasjonen. Du vil få et nytt svarskjema etter ca. 1 år etter operasjonen. } Protese medfører økt infeksjonsrisiko og du bør kontakte lege og informere om at du har protese hvis du: Får et infisert sår på beinet, urinveis - infeksjon, tannverk e.l. Får høy feber med mistanke om infeksjon Skal opereres (f.eks. tarmoperasjon, leggsår, brannsår) Skal til cystoskopi (kikkertsundersøkelse av urinblæren) G O D E R Å D O G A N B E FA L I N G E R } Unngå å gå eller stå for lenge av gangen. } Gå mange små turer og gjør øvelsene i korte økter. } Ikke kjør bil før det har gått minst 6 uker, forutsatt at du da har god kontroll på det opererte beinet. } Sykling kan du begynne med så fort som du føler for det. Dette er en fin form for trening etter operasjonen. } Du kan gjenoppta ditt seksualliv når du føler deg klar, men følg de restriksjonene som er nevnt under punktet «Opptrening» for å forebygge at hoften går ut av ledd. 15

16 Servicetelefonen Telefon sykehuset Førtrykk og print: Sykehuset Innlandet. Foto: morguefile.com og Sykehuset Innlandet.

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per september 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik Per mai 2013 INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig

Detaljer

Operere trang nervekanal (spinalstenose)

Operere trang nervekanal (spinalstenose) Operere trang nervekanal (spinalstenose) } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F. Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Prolapsoperasjon } Ortopedisk avdeling, SI Elverum Per oktober 2012 Informasjon til deg som skal opereres i ryggen Du skal legges inn på sykehuset for å operere ryggen. Vår erfaring er at du er spart for

Detaljer

Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer

Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg som skal få satt

Detaljer

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til hofteskolen 5 Artrose (slitasjegikt) 6 Hva består hofteprotesen av 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

Gynekologisk operasjon gjennom magen

Gynekologisk operasjon gjennom magen I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Gynekologisk operasjon gjennom magen } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du er satt på venteliste

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver

Detaljer

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol Kneprotese Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

Operasjon for å fjerne livmor

Operasjon for å fjerne livmor I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Operasjon for å fjerne livmor } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du skal legges inn på sykehuset

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne 1 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kneprotese. Det beskriver

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 0 Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse,

Detaljer

Pasientguide. Hofteprotesekirurgi

Pasientguide. Hofteprotesekirurgi Pasientguide Hofteprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver hele forløpet

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse, innleggelse

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese

Til deg som skal få kneprotese Til deg som skal få kneprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til kneskolen 5 Kort innføring om kneleddet 6 Artrose (slitasjegikt) 6 Kneprotese 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Pasientguide. Kneprotesekirurgi

Pasientguide. Kneprotesekirurgi Pasientguide Kneprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest Tlf 78 42 13 47 Pasientguide Nytt kne 16 Velkommen Bakgrunn Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset,

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Vestre Viken, Bærum sykehus. Martina

Detaljer

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus Dette heftet er laget for at du skal være best mulig forberedt til operasjonen. Vi anbefaler at du leser dette heftet nøye, gjerne med en av dine

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi

Pasientguide. Fotkirurgi Pasientguide Fotkirurgi Velkommen Velkommen til Fot- og Ankelkirurgi Senter. Dette hefte inneholder informasjon til deg som skal gjennomgå en operasjon i foten eller ankelen. Hefte inneholder informasjon

Detaljer

DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN.

DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN. Ve l k o mme nt i lo r t o p e d i s ka v d e l i n gv e d Ak e r s h u su n i v e r s i t e t s s y k e h u s Hof t e pr ot e s e ope r a s j on DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Sykehuset Asker og Bærum HF. Martina

Detaljer

Pasientguide. Hoftebrudd

Pasientguide. Hoftebrudd Pasientguide Hoftebrudd Velkommen Velkommen til ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital! Du er nå innlagt fordi det er påvist at du har et brudd i hofta. Årlig blir 9 000 personer i Norge rammet av

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi

Pasientguide. Fotkirurgi Pasientguide Fotkirurgi Velkommen Velkommen til Akilles Klinikk for fot & ankel kirurgi på Volvat Medisinske Senter. Dette hefte inneholder informasjon til deg som skal gjennomgå en operasjon i foten eller

Detaljer

DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN.

DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON. BRUK DET SOM DITT REDSKAP PÅ VEIEN. Ve l k o mme nt i lo r t o p e d i s ka v d e l i n gv e d Ak e r s h u su n i v e r s i t e t s s y k e h u s Kne ope r a s j on DETTE HEFTET SKAL VÆRE EN HJELP OG VEILEDER FOR DEG GJENNOM DIN OPERASJON.

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR TRANGE BLODÅRER I BEINA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi 03.02.2015 Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hvordan forsnevring

Detaljer