Til deg som skal opereres

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til deg som skal opereres"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Til deg som skal opereres } Kirurgisk avdeling, SI Lillehammer Per november 2012

2 Kjære pasient Du skal legges inn på Kirurgisk sengepost, SI Lillehammer for å opereres. Vår erfaring er at du er spart for mye bekymringer hvis du på forhånd vet hva som skal skje. Jeg ønsker å spørre om: Derfor oppfordrer vi deg til å lese nøye gjennom denne brosjyren. Den gir informasjon om for løpet omkring operasjonen samt opplysninger og råd om tiden etterpå. Vi anbefaler på det sterkeste å ta den med ved innleggelse, og at du viser den til dine pårørende i forkant. TA G J E R N E K O N TA K T M E D O S S Har du har spørsmål etter å ha lest brosjyren som du ikke vil vente med til du kommer, er du velkommen til å ringe oss: } Gastrologisk sengepost, 6B Telefon } Urologisk sengepost, 6A Telefon } Ortopedisk sengepost, 8A Telefon AV B E S T I L L I N G AV T I M E Ved avbestilling av time kan du gå inn på Vennlig hilsen personalet ved Kirurgisk sengepost, SI Lillehammer 2

3 Sjekkliste egne forberedelser D A G E N E F Ø R I N N L E G G E L S E Levert urinprøve hos fastlege 3 4 dager før innleggelse Tatt blodprøver hos fastlege 3 4 dager før innleggelse Sluttet med diabetestabletter (Metformin eller Glucophage) 2 døgn før operasjon Sluttet med Marevan 3 dager før operasjon, dvs. operasjonsdagen er 4. dag Det er viktig at du varsler inntakskontoret ved endret medisinsk tilstand feber, infeksjon, etc) på telefon Bestille plass på pasienthotellet om du trenger overnatting før operasjonsdagen. Telefon pasienthotellet: Søke om plass til rehabilitering eller avlasting ved sykehjem etter operasjonen. Dette må gjøres av fastlegen din. Har lest nøye gjennom denne brosjyren. I N N L E G G E L S E S D A G E N Faste til operasjon, væskeinntak inntil 2 timer før operasjon. (Se side 4.) Ikke ta faste medisiner før du kommer. Ta med dine faste medisiner, inklusive øyedråper, inhalasjonsmedisiner, salver eller insulin. Ta med stomiutstyr/kateterutstyr, hvis du bruker dette Nydusjet, usminket og med nyvasket hår. (Se side 4.) Bruk bomulltruse operasjonsdagen. Tatt av smykker, inkl. piercing smykker. Utstyr for oppbevaring av kontaktlinser Mobiltelefon og lesestoff Romslige og gode sko Treningstøy Ta med minst mulig verdisaker, smykker (ringer, armbånd, ørepynt, hals smykker etc) og penger, da sykehuset ikke erstatter evt. tap av dette. 3

4 Før operasjonen O P P M Ø T E Du møter direkte på avdelingen samme dag som operasjon. Nøyaktig tidspunkt finner du i innkallingsbrevet. Noen vil få beskjed om å møte kvelden før kl FA S T E Vi oppfordrer deg til å benytte dagen før operasjon til å spise og drikke godt. Det er viktig at du møter fastende på operasjons - dagen, og fra kvelden før gjelder: Fast føde kan inntas fram til kl Tyggegummi, drops, snus og røyk skal ikke benyttes etter kl Klare væsker, dvs. saft, kaffe, te og vann, kan drikkes inntil 2 timer før anestesi. Melk og juice regnes som fast føde. Barn som ammes kan få brystmelk inntil 4 timer før anestesi Tannpuss kan utføres som normalt. H Y G I E N E På operasjonsdagen møter du nydusjet og med nyvasket hår: Ekstra rengjøring av navle og nyklippede negler. Du skal ikke ha deodorant, sminke, neglelakk, parfyme, bodylotion eller smykker (eks. ringer, armbånd, ørepynt, klokke). Piercingsmykker MÅ fjernes da disse kan forårsake brannskader, luftveisproblemer e.l. i forbindelse med operasjonen. Ta på deg nyvaskede klær. Bruk bomulltruse operasjonsdagen. Skal du opereres i magen, skal du ta noen dråper olje i navlen og sette over en bomullsdott. Dette skal du sove med gjennom natten før operasjon. M E D I S I N E R Hvis du bruker faste medisiner, skal du ikke ta disse operasjonsdagen. Du vil få disse her ved avdelingen. Unntaket er øyedråper, in ha la - sjonsmedisiner og insulin. Ta allikevel med dine egne medisiner, i tilfelle vi ikke har medikamentet og må bestille. Har du insulinpumpe kan denne gå til du kommer til avdelingen. O V E R N AT T I N G I F O R K A N T Hvis du har lang reiseveg og har behov for overnatting før operasjonsdagen, er det mulighet for dette på pasienthotellet. Dette må du bestille og dekke utgiftene ved selv. Telefon pasienthotellet: R E H A B I L I T E R I N G / AV L A S T N I N G Evt. rehabilitering eller avlastning på sykehjem må det søkes om av din fastlege i forkant av innleggelsen. 4

5 Narkose / bedøvelse Når du kommer til sykehuset vil du få snakke med den legen som skal operere deg. Du får også snakke med en anestesilege eller anestesisykepleier som vil vurdere din helsetilstand og gi deg informasjon om bedøvel - sen. Husk at dette gir deg god anledning til å stille spørsmål. Om du har, eller nettopp har gjennomgått forkjølelse/luftveisinfeksjon, må du si fra. Er du allergisk overfor noe, må du også si fra om det. Har du en kronisk sykdom som for eksempel sukkersyke, astma, leddgikt eller angina pectoris (hjertekrampe), kan det av og til bli nødvendig med ekstra undersøkelser eller spesiell forbehandling. Har du spesielle opplevelser fra tidligere be døvelse/narkose, må du fortelle om det. A N E S T E S I Anestesi betyr «uten følelse» og er en felles betegnelse på de ulike bedøvelsesformer vi bruker. Avhengig av helsetilstand og type inngrep du skal ha, får du en eller flere av disse typene anestesi: Narkose (full bedøvelse) Dette er den vanligste formen for bedøv else. Sovemedisin gis direkte i en blodåre på armen, du sovner raskt uten noen form for ubehag, og vil sove og være smertefri under hele operasjonen. Du våkner kort tid etter at operasjonen er ferdig. Spinalbedøvelse Ved denne bedøvelsesformen settes lokal - bedøvelse med en nål mellom ryggtaggene. Dette fører til at bare underkroppen og bena blir bedøvd. Pasienten er altså våken under inngrepet. Dette er en enkel, god og meget trygg bedøvelsesform, for bundet med svært lite ubehag. Du kan i tillegg få små doser sovemedisin, slik at du har det behagelig og sover lett. Det er også mulighet for å høre musikk mens operasjonen pågår. Nerveledningsbedøvelse Bedøvelsesmiddelet settes i nærheten av nerver slik at bare operasjonsstedet blir bedøvd. Denne form for bedøvelse brukes for det meste ved operasjoner på armer og føtter. Lokalbedøvelse Bedøv el sen settes under huden i operasjonsområdet og virker raskt. Ved denne form for bedøvelse vil du være våken. Du kan om nødvendig få avslappende eller smertestillende medisin gjennom nål i armen. Uansett type anestesi blir opera sjons området tildekket, slik at du ikke ser operasjonen. 5

6 Operasjonen O P E R A S J O N E N Etter at du er klargjort til operasjon, blir du kjørt ned i seng til operasjonsavdelingen. På operasjonsstuen vil anestesisykepleier, anestesilege og operasjonssykepleiere ta hånd om deg. Her får du intravenøst drypp dvs. væske i en blodåre. Blodtrykk og puls måles, og man overvåker hjerterytmen din ved hjelp av EKG-apparat. Du vil også oppleve at personalet gjør en del forberedelser før du blir bedøvet. Dagens bedøvelsesformer og teknisk utstyr muliggjør en svært god kontroll av alt som foregår under bedøvelsen og operasjonen. Åndedrettsfunksjonen, hjerterytme, blodtrykk og andre viktige funksjoner blir kontinuerlig overvåket under bedøvel sen. Det vil være kvalifisert personell hos deg hele tiden. Varigheten på operasjonene avhenger av type diagnose. O P P V Å K N I N G Etter avsluttet operasjon blir du kjørt i seng til intensiv- og overvåkingsenheten for oppvåkning og observasjon. Deretter blir du hentet opp til avdelingen. S M E RT E B E H A N D L I N G Det kan forekomme smerter i såret, og du vil få smertestillende til faste tider de første dagene. Si fra hvis du har behov for mer. E R N Æ R I N G Det er viktig å drikke rikelig etter operasjon, såfremt annen beskjed ikke er gitt. Dette forebygger infeksjon og forstoppelse. Kostholdsråd i forhold til hvilken type operasjon du skal ha, får du fra personalet. S Y K M E L D I N G Har du behov for sykmelding, skrives denne ved utreise fra avdelingen. Evt forlengelse av sykemeldingsperioden gjøres av fastlegen. F E B E R De første 1 2 dagene etter operasjonen kan man få litt temperaturstigning, opp til 38,5. Hvis feberen fortsatt stiger, eller ikke går ned etter 2 3 dager, må du kontakte din lege. K O M P L I K A S J O N E R Ved enhver operasjon er det en sjanse for komplikasjoner, både underveis og etterpå. Risikoen er størst den første tiden. Dersom det oppstår tegn til infeksjon i såret (rødhet, varme, feber o.l.), må du ta kontakt med oss. 6

7 På sykehuset L E G E V I S I T T E N Legevisitten foregår normalt kl Ønsker du samtale med legen på tomannshånd vil personalet formidle dette. Ønsker du å forlate posten, si fra på vaktrommet. B E S Ø K O G H E N V E N D E L S E R Vennligst vis hensyn til dine medpasienter når du får besøk. Be dine pårørende om å samordne hvem som henvender seg til personalet om din tilstand. Besøkelsestiden er: Mandag fredag / Lørdag søndag / M O B I LT E L E F O N I sykehusets lokaler er det ikke tillatt å bruke telefonens kamerafunksjon, og ringelyden skal til enhver tid være «lydløs». Vennligst vis hensyn. R Ø Y K I N G Sykehuset er røykfritt. All røyking må foregå på anviste plasser utendørs. M Å LT I D E R Frokost Middag Kveldsmat Tørrmat og drikke fra buffet hele døgnet. K I O S K O G K A F E T E R I A Ligger på plan 1, ved inngang 1. Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Helligdager kl S Y K E H U S K A N T I N A Ligger på plan 2, og er åpen for publikum og ansatte. Middag serveres kl på ukedagene, og i hele åpningstiden i helg. Mandag fredag kl Lørdag søndag kl A P O T E K Ligger på plan 1 med inngang fra vesti bylen. Mandag fredag kl Lørdag Stengt PA R K E R I N G Parkering på syke husområdet er avgifts - belagt mandag fredag kl og lørdag kl G J E N G L E M T E E I E N D E L E R Har du mistet eller glemt eien deler på sykehusområdet, kan du kontakte syke husets Service torg på telefon

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Til deg som skal. hjerteopereres. Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Til deg som skal hjerteopereres Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet Foto: Oslo universitetssykehus HF Dette informasjonsheftet er en orientering til deg som skal hjerteopereres. Vi håper du har anledning

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning

Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning Velkommen til Seksjon for barnløshet og assistert befruktning RIKSHOSPITALET Kvinneklinikken Foto: Xxxxx Xxxxxxxxx, Rikshospitalet HF, illustrasjonsfoto Spermier Modent egg Innhold Ufrivillig barnløshet

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Grå stær fører til at synet blir dårligere fordi linsen er uklar. Ved operasjonen byttes den uklare linsen med en ny kunstig linse. Risikoen ved inngrepet er

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Farvel til intensiv hva nå?

Farvel til intensiv hva nå? Farvel til intensiv hva nå? Tilbake til hverdagen etter intensiv behandling Dette heftet er ment som en hjelp for deg og dine nærmeste. Heftet inneholder informasjon og veiledning om problemer eller bekymringer

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Når et lite barn dør i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Å miste et barn er kanskje den største katastrofen som kan ramme et menneske. At et barn dør er meningsløst, det gjør forferdelig

Detaljer

Illustrasjonsfoto: OUS. Vi tar vare på deg. Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved Oslo universitetssykehus

Illustrasjonsfoto: OUS. Vi tar vare på deg. Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved Oslo universitetssykehus Illustrasjonsfoto: OUS Vi tar vare på deg Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved deg Vi tar vare på Innhold Nyttig å vite 4 5 Mat og drikke 6 7 Overnatting 8 9 Trening og trivsel 10 11 Noen å snakke med

Detaljer

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Velkommen til Akershus universitetssykehus Nordbyhagen Informer om deg selv! Om medisiner du tar, alternativ behandling og hva du gjør for å bedre din egen helse. 10 RÅD TIL

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 Å sove godt gjør oss godt. Søvnen er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Mens vi sover skjer det også en

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer