Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1."

Transkript

1 Dagkirurgi Gjøvik Gjelder fra 1. juni 2009 En veiledning for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik

2 Velkommen til sykehuset på Gjøvik Les gjennom denne brosjyren og merk deg ting du vil ha mer orientering om, og spør når du kommer til dagkirurgisk behandling. Dagkirurgi innebærer at du møter på sykehuset om morgenen, blir operert og utskrevet samme dag. Dette er dokumentert som en trygg behandlingsform. Kort opphold på sykehus og rask mobilisering minsker risikoen for komplikasjoner (for eksempel sykehusinfeksjon og blodpropp). Denne form for behandling er mulig takket være moderne anestesi- og operasjonsmetoder. FRAMMØTE I brevet du har fått står det hvor du skal møte frem på sykehuset. Følg skilting til den aktuelle avdelingen, eller spør på Servicetorget (resepsjonen). AVBESTILLING ELLER ENDRING AV MOTTATT TIME Det er viktig for andre som venter på behandling ved sykehuset at du varsler og avbestiller innen 24 timer før avtalt time, dersom du ikke har anledning til å møte. Dette gjøres ved henvendelse til den avdelingen du har fått brev fra. VEIBESKRIVELSE Sykehusets besøksadresse: Kyrre Grepps gate 11 Gjøvik Telefon Telefaks

3 Egne forberedelser FASTE Du skal ikke spise eller innta noen form for melkeprodukter eller kaffe, røyke, tygge tyggegummi, suge pastiller, bruke snus eller lignende de siste 6 timene før operasjonen. Du kan likevel drikke saft eller tynn fruktjuice inntil 2 timer før operasjon. HYGIENE På operasjonsdagen møter du nydusjet, usminket og med nyvasket hår. Ekstra rengjøring av navle, nyklippede negler og fjernet neglelakk. Bruker du kontaktlinser, ta med utstyr for oppbevaring av disse. Smykker i form av ringer, armbånd, ørepynt, halssmykker bør ikke medtas, da sykehuset ikke erstatter evt. tap av dette. Piercingsmykker MÅ fjernes da disse kan forårsake brannskader, luftveisproblemer eller lignende i forbindelse med opera - sjonen. Ha på ren bomull T-skjorte og bomull truse. MEDISINER Bruker du faste medisiner om morgenen, skal disse tas som vanlig med vann. Det er imidlertid noen unntak, vennligst se i brevet du har fått angående dette. Hvis du bruker astmamedisin skal du ta med deg disse. Er du diabetiker og bruker Insulin gjelder spesielle forholdsregler. Ta kontakt med avdelingen. Telefonnummeret finner du i brevet. Hvis du bruker Persantin skal du ikke ta det operasjonsdagen. Viktig: Hvis du bruker blodfortynnende medisiner, se eget ark vedlagt timebrevet. OVERNATTING Hvis du trenger overnatting natten før operasjonen, vennligst ta kontakt med inntakskontoret.

4 Narkose / bedøvelse VISITT FRA ANESTESIAVDELINGEN Når du kommer til sykehuset vil du få snakke med den legen som skal operere deg. Du får også snakke med en anestesilege eller anestesisykepleier som vil vurdere din helsetilstand og gi deg informasjon om bedøvelsen. Husk at dette gir deg god anledning til å stille spørsmål. Om du har, eller nettopp har gjennomgått forkjølelse/luftveisinfeksjon, må du si fra. Er du allergisk overfor noe, må du også si fra om det. Har du en kronisk sykdom som for eksempel sukkersyke, astma, leddgikt eller angina pectoris (hjertekrampe), kan det av og til bli nødvendig med ekstra undersøkelser eller spesiell forbehandling. Har du spesielle opplevelser fra tidligere be døvelse/narkose, må du fortelle om det. Valg av bedøvelsesform avgjøres under visitten av anestesilege eller -sykepleier. ANESTESI Dette ordet betyr «uten følelse» og er en felles betegnelse på de ulike bedøvelsesformer vi bruker ved operasjoner. Anes te si - sykepleiere og anestesileger er spesialutdannet personell som har til oppgave å gi deg en trygg og god bedøvelse, og passe på deg under operasjonen. Avhengig av helsetilstand og typen inngrep du skal til, får du en eller flere av disse typene anestesi: Narkose (full bedøvelse) Dette er den vanligste formen for bedøv - else. Sovemedisin gis direkte i en blodåre på armen, du sovner raskt uten noen form for ubehag, og vil sove og være smertefri under hele operasjonen. Du våkner kort tid etter at operasjonen er ferdig. Spinalbedøvelse Ved disse bedøvelsesformer settes lokalbedøvelse med en nål mellom ryggtaggene. Dette fører til at bare underkroppen og bena blir bedøvd. Pasienten er altså våken under inngrepet. Dette er en enkel, god og meget trygg bedøvelsesform, forbundet med svært lite ubehag. Du kan i tillegg få små doser sovemedisin, slik at du har det behagelig og sover lett. Det er også mulighet for å høre musikk mens operasjonen pågår. Nerveledningsbedøvelse Bedøvelsesmiddelet settes i nærheten av nerver slik at bare den delen av kroppen som skal opereres, blir bedøvd. Denne form for bedøvelse brukes for det meste ved operasjoner på armer og føtter. Lokalbedøvelse Settes av kirurg eller anestesilege. Bedøv - el sen settes under huden i operasjonsområdet. Den virker raskt. Ved denne form for bedøvelse vil du være våken. Opera - sjons området vil være tildekket, slik at du ikke ser noe av operasjonen. Anestesisyke - pleieren som overvåker deg, kan om nødvendig gi avslappende eller smertestillende medisin gjennom nål i armen.

5 Operasjonen PÅ OPERASJONSSTUEN På operasjonsstuen vil anestesisykepleier, anestesilege og operasjonssykepleiere ta hånd om deg. Her får du intravenøst drypp dvs. væske i en blodåre. Blodtrykk og puls måles, og man overvåker hjerte - rytmen din ved hjelp av EKG-apparat. Du vil også oppleve at personalet gjør en del forberedelser før du blir bedøvet. Dagens bedøvelsesformer og tekniske utstyr muliggjør en svært god kontroll av alt som foregår under bedøvelsen og operasjonen. Åndedrettsfunksjonen, hjerterytme, blodtrykk og andre viktige funksjoner blir kontinuerlig overvåket under bedøvel - sen. Det vil være kvalifisert personell hos deg hele tiden mens du er på operasjonsavdelingen. ETTER OPERASJONEN Etter operasjonen blir du kjørt tilbake for oppvåkning og observasjon. Liggetiden varierer, avhengig av inngrepets omfang og din tilstand. Der vil du få behandling og pleie av spesialutdannet personale. Har du behov for smertestillende midler, vil du få det. Etter operasjonen vil du få snakke med legen som opererte deg. Ca. 2 timer etter operasjonen kan du reise hjem. Du får med deg skriftlig informasjon, sykmelding og resept på smertestillende. Evt. ny kontrolltime får du beskjed om senere per brev. TILSYN ETTER HJEMKOMST Du må sørge for at en voksen, ansvarlig person kan ha tilsyn med deg frem til neste dag. BILKJØRING Du må ikke kjøre bil de første 24 timer etter inngrepet. Dette fordi du vil være påvirket av medikamenter. FEBER De første 1 2 dagene etter operasjonen kan man få litt temperaturstigning opp til 38,5. Dersom feberen fortsatt stiger, eller ikke går ned etter 2 3 dager, må du kontakte din lege.

6 På sykehuset KART OVER SYKEHUSETS OMRÅDER Dette oversiktskartet finner du foran hovedinngangen i Kyrre Grepps gate. Hovedinngang/Servicetorg Inngang 1 Akuttmottak Inngang 2 VENTETID Du må beregne å bruke hele dagen på sykehuset, så utsett avtaler til en annen dag. Operasjonen starter ikke alltid like etter at du er kommet til sykehuset fordi det kan komme andre pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og dermed må behandles før deg. Ta derfor gjerne med lesestoff til bruk i ventetiden. INFORMASJON Vi vil gjøre vårt beste for å legge forholdene til rette for at ønsket informasjon blir lagt frem på en forståelig måte. Slik kan du være med å avgjøre behandlingsalternativ og eventuell begrensning i behandlingen. Etter ditt ønske informerer vi nærmeste familie om din sykdom og behandling, gjerne sammen med deg (oppgi nærmeste kontaktperson). TAUSHETSPLIKT Taushetsplikt er grunnleggende for vår virksomhet. Alle sykehusansatte er forpliktet til å verne om fortrolige opplysninger om hver enkelt pasient. SKADER/KOMPLIKASJONER Vi har plikt til å informere pasient/pårør ende om evt. komplikasjoner, feilbehandling og uhell. Personalet vil informere om mulig heter for bistand. Av eksterne bistands muligheter kan nevnes Norsk pasientforening og Pasientombudet. KLAGEMULIGHETER Du skal trygt kunne fremføre klager på behandling og pleie til oss i visshet om at vi tar det alvorlig. Dette vil bidra til å bedre det arbeidet vi utfører for deg og for de pasientene som venter på behandling. Synes du allikevel det er vanskelig, kan du i ettertid skrive til oss på avdelingen.

7 FORSKNING Forskning er en viktig oppgave for sykehuset. Dersom vi ønsker at du skal delta i slik forskning vil vi først informere deg om hva det innebærer. Du står fritt til å svare ja eller nei til deltakelsen. TOLK Sykehuset kan skaffe tolk dersom du har behov for det. Ta kontakt med den avdelingen du er innkalt til. MOBILTELEFON Det er tillatt å bruke mobiltelefon på enkelte områder i sykehusets lokaler. Det er tydelig skiltet «Mobilfri sone» der mobil telefonen skal være slått av. I sykehusets lokaler er det ikke tillatt å bruke telefonens kamerafunksjon, og ringelyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være «lydløs». Vennligst vis hensyn. Mobilfri sone Mobiltelefon Det er tillatt for pasienter og besøkende å bruke mobiltelefon i sykehusets lokaler, med unntak i mobilfrie soner. I mobilfrie soner skal mobiltelefonen være helt avslått. Sonene er merket med «Mobilfri sone». RØYKING Sykehuset er røykfritt. All røyking må foregå på anviste plasser utendørs. APOTEK Apoteket ligger på plan 1, ved inngang 5. Her kan du få ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleie artikler. Mandag fredag kl KIOSK OG KAFETERIA Ligger på plan 0, ved inngang 1. Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Helligdager Se oppslag SYKEHUSKANTINA Kantina er åpen for publikum og ansatte. Det serveres smørbrød, salater, kaker m.m. Middag serveres fra kl Mandag fredag kl Lørdag søndag kl VERDISAKER Unngå å ta med store pengebeløp eller verdisaker. Sykehuset kan ikke ta ansvar for dette under besøket/oppholdet. GJENGLEMTE EIENDELER Har du mistet eller glemt eien deler på sykehusområdet, kan du kontakte Service - torget (resepsjonen) på telefon OBS! BAKTERIER SOM ER MOTSTANDS DYKTIGE MOT ANTIBIOTIKA (MRSA) Pasienter som siste 12 måneder har: vært innlagt eller vært til under - søk else/behandling ved sykehus, poli klinikk eller primærhelsetjeneste utenfor Norden, hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr, fått påvist MRSA-smitte eller har arbeidet/oppholdt seg i flyktning leir, barnehjem el.lign., skal straks melde fra om dette på sykehusets Servicetelefon

8 Reisen til og fra sykehuset PASIENTREISER Ved reise til undersøkelse/behandling i kommune- og spesialisthelsetjeneste har du og eventuelt din ledsager rett til å få dekket nødvendige utgifter. Pasientreiser skal som hovedregel dekkes etter billigste reisemåte, det vil si med rutegående transportmiddel. Opplysninger vedrørende busstider og stoppesteder får du på telefon 177. Transport med drosje/turvogn skal kun skje når det vurderes medisinsk nødvendig, og må rekvireres av godkjent helsepersonell, for eksempel av fastlegen din. Dersom det ikke går rutegående transport på hele/deler av den strekningen du skal kjøre, kan kjørekontor eller NAV lokalt (2009) utstede rekvisisjon for bruk av drosje/turvogn. F.o.m. 12 år er egenandelen kr 125,- hver vei (2009). Beløpet inngår i egenandelstaket på frikortet. Ved fritt syke husvalg utenfor egen helseregion er egenandelen kr 400,- hver vei. Dette beløpet kan ikke føres på frikortet. Pasientreiser med drosje, turvogn eller Helseekspress bestilles på telefonnummer Reiser ut av kommunen skal bestilles senest innen kl siste virkedag før avreise. Mer informasjon om transport kan man finne på nettsiden: eller få på telefon TRANSPORT VED HJEMREISE Hvis du har rekvisisjon for hjemreise med drosje/turvogn, se oppslag om kjøretider eller spør personalet. Bilene kjører til oppsatte tider alle hver - dager. Det er ingen oppsatte kjøretider på lørdag, søndag og helligdager. For å utnytte bilene best mulig og spare miljøet for CO2, må du dele bil med andre som skal reise samme vei. PARKERING Hvis du benytter egen bil (se anbefaling i brevet), kan du parkere i sykehusets parkeringshus, med inngang fra Ludvig Skattums gate. Parkeringen er avgiftsbelagt kl , mandag til fredag. Det er også parkeringsmulig heter i gatene omkring sykehuset.

9 Dine rettigheter som pasient Når du som pasient trenger helsehjelp utover det fastlegen og helsetjenesten kommunen din kan tilby, blir du hen vist videre til spesialisthelse tjen es ten. Spesialist helsetjenesten er organisert i helseforetak, som driver sykehusene landet rundt. Denne brosjyren gir informasjon om hvilke rettigheter du får når du blir henvist til spesialist helsetjenesten. GENERELT OM PASIENTRETTIGHETER Sykehuset vurderer din helsetilstand når hen visningen er kommet frem. I svaret fra sykehuset får du opplyst hvilken sykehus - lege som har vurdert henvisningen. Vur der - in gen er gjort på bakgrunn av de opplysnin ger om din helsetilstand som sykehuset har fått. I brevet fra sykehuset vil du bli orientert om vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient. Vurderingen vil få ett av følgende utfall: Du får «rett til nødvendig helsehjelp» i spesialisthelsetjenesten (jf. pasientrettighetsloven 2-1 annet ledd). Pasienter som får denne rettigheten kalles rettighetspasienter. Rettighetspasienter blir pri o ritert foran andre pasienter i køen. Ret tighetspasienter får en frist for når spesialisthelsetjenesten skal ha startet med helsehjelp, enten i form av behandling eller i form av videre undersøkelser. Du får ikke status som «rettighetspasienter», men får likevel helsehjelp i spesialist - helsetjenesten. Disse pasientene blir prioritert etter de som har fått status som «rettighetspasienter» og blir satt på venteliste. Disse pasientene får heller ikke en juridisk bindende frist for når de skal mot - ta helsehjelp, men de blir informert om når helsehjelpen kan forventes. Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dette betyr ikke at de ikke skal få helsehjelp, men at helsehjelpen best kan ivaretas i kommunen der du bor. Fornyet vurdering De pasientene som får avslag på anmodningen om å få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan kreve fornyet vurdering. Slikt krav om fornyet vurdering må komme gjen - nom din lege, for eksempel fastlege.

10 FRITT SYKEHUSVALG Alle pasienter kan selv velge hvilket sykehus de vil bruke ved planlagt undersøkelse og / eller behandling. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige og enkelte private sykehus i hele Norge. Pasienter kan velge både hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling skal skje. Fritt sykehusvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, f.eks. en mer spesia - lisert type behandling. Hvis pasienter velger behandlingssted utenfor egen helseregion, kan behandlings - stedet avvise disse pasientene når dette er nød vendig for å sikre regionens egne pasienters rett til vurdering og behandling. Ved behandling utenfor egen helseregion må det betales forhøyet egenandel for reise. Opplysninger om ordningen og vente - tider på et utvalg av undersøkelser og behandlinger kan fås ved å ringe Fritt sykehusvalg på gratis grønt nummer eller besøke deres nettsider HELFO PASIENTFORMIDLING Hvis sykehuset ikke klarer å starte den planlagte utredning/behandlingen innen fristen for rettighetspasienter, kan pasienten kontakte HELFO Pasientformidling som kan finne frem til et alternativt behandlingssted i inn- eller utland Det er pasienten som har ansvar for å ta kontakt med HELFO Pasientformidling for alternativ behandlingsplass. Dersom HELFO Pasientformidling skal fremskaffe nytt be - handlingstilbud kan pasienten ikke fritt vel - ge behandlingssted. Pasient som takker nei til den behandlingsplassen HELFO Pasi ent - formidling tilbyr, blir stående på ven teliste ved det opprinnelige behandlingsstedet. Telefonnummer til HELFO Pasientformidling er HVIS DU VIL KLAGE PÅ SYKEHUSETS BESLUTNING Pasient, eller representant for pasienten, som mener at bestemmelser i pasientrettighetsloven er brutt, har mulighet til å klage. Det er bl.a. klagerett på vurderingen av om en pasient har «rett til nødvendig helsehjelp» eller ikke, og for rettighetspasienter på den konkrete fristen som er satt. Fremgangsmåten er slik at forholdet først må tas opp med sykehuset/institusjonen, skriftlig eller muntlig. Dersom pasientens anmodning om endring av avgjørelsen av - vises, kan pasienten klage til Helsetilsynet i fylket (tidligere fylkeslegen). Denne klagen skal være skriftlig, og skal sendes direkte dit. Fristen for å be den som har vurdert henvisningen om å endre sin vurdering er 4 uker fra svaret på henvisningen mottas. Fristen for å klage til Helsetilsynet i fylket er 3 uker fra pasienten får, eller burde fått, kjennskap til utfallet av anmodningen. Klageinstansenes adresse er: Helsetilsynet i Oppland Postboks, 2626 Lillehammer Helsetilsynet i Hedmark, Pb Bedriftssenteret, 2306 Hamar RETT TIL FORNYET VURDERING Når svaret på henvisningen foreligger kan det være at en pasient ønsker å få sin helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist, eller ved et annet sykehus. Det kan være aktuelt å be om en fornyet vurdering dersom pasienten er uenig i det planlagte behandlingsopplegget eller er usikker på om diagnosen er riktig. For å få en slik for-

11 nyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så fall vil kunne sende en ny henvisning til spesialist - helsetjenesten. Pasienten kan selv velge hvor den nye henvisningen skal bli vurdert. PASIENTOMBUD Pasientombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kva liteten i helsetjenesten. Hvis du har hatt opplevelser i helsevesenet som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med pasientombudet i fylket der du bor. Pasientombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient eller pårør en - de. Pasientombudet kan bistå med å formu - lere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Du kan henvende deg til pasientombudet når du: har opplevd noe du ikke synes var bra helsehjelp trenger råd om hvordan du kan gå fram mangler informasjon om rettigheter og ordninger Noen henvender seg fordi de ikke på egen hånd kan ivareta sine interesser, men andre henvender seg mest for å gi ombudet in formasjon og for å fortelle om sine erfar inger på godt og vondt. Det finnes pasientombud i hvert fylke. Pasientombudene har felles informasjons side på: Telefon (Gjøvik) Telefon (Hamar) HELSETILSYN OVERORDNET KLAGEINSTANS Hvis du mener at du er blitt feilbehandlet eller at helsepersonell har brutt noen av sine plikter over for deg, som for eksempel å gi forsvarlig behandling, kan du be Helse - tilsynet i fylket vurdere dette. Når du mener en pasientrettighet er brutt kan du be den som skal yte helsehjelpen om at rettigheten oppfylles etter pasient - rettighetsloven 7-1. Det er først når rettigheten ikke oppfylles, til tross for at du har bedt om det, at du kan klage til Helse - tilsynet i fylket. Klageretten fremgår av pasient rettighetsloven 7-2. RETT TIL INNSYN I EGEN PASIENTJOURNAL Som pasient har du rett til innsyn i egen journal, og etter særskilt forespørsel kan du få kopi. For å få utlevert kopi må du som pasient rette skriftlig henvendelse til Syke - huset Innlandet HF.

12 Fakta og tall 2008: Sykehuset Innlandet HF ANTALL ENHETER 42 enheter, herav seks soma tiske sykehus, ett lungesykehus, to psykiatriske sykehus, flere DPS, BUP og habiliterings- og rehabiliteringsenheter. AMK INNLANDET OG AMBULANSETJENESTEN Ca AMK-henvendelser. Formidlet ca ambulanseoppdrag. 52 ambulanser, 33 ambulansestasjoner og 13 legevaktsentraler. ANSATTE ansatte med fast lønn og 989 med timelønn, til sammen et gjennomsnitt på Nesten 3/4 av driftsutgiftene er lønnsutbetalinger. OMSETNING 5,7 milliarder kroner. Dette tilsvarer årlig ca kroner per innbygger i Innlandet. OPPTAKSOMRÅDET Hedmark, Oppland og Nes kommune i Akershus tilsammen 49 kommuner AREAL Hedmark: km 2 Oppland: km 2 Nes i Akershus: 638 km 2 Totalt: km 2 (til sammen - ligning er Danmark km 2 ) BEFOLKNING Oppland: Ca Hedmark: Ca Nes i Akershus: Ca Totalt: Ca innbyggere SYKEHUSETS SERVICETELEFON Kontakt Servicetelefonen når du har spørsmål om for eksempel ventetider, praktiske ting i forbindelse med syke besøk/opphold, hvem du kan kontakte, timen din eller lærings- og mestringskurs. Servicetelefonen Design/førtrykk: Typisk Bjørseth AS. Trykk: Flisa Trykkeri AS. Foto: Luth Collection. Ref.nr. 2021

Poliklinikk Lillehammer

Poliklinikk Lillehammer Poliklinikk Lillehammer Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Lillehammer Velkommen til ene på Lillehammer Du har nå mottatt time

Detaljer

Poliklinikk Kongsvinger

Poliklinikk Kongsvinger Poliklinikk Kongsvinger Gjelder fra 1. januar 2011 En veiledning for deg som skal til poliklinisk behandling ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Velkommen til poliklinikkene på Kongsvinger Du har nå mottatt

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Til deg som skal opereres } Kirurgisk avdeling, SI Lillehammer Per november 2012 Kjære pasient Du skal legges inn på Kirurgisk sengepost,

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese

Til deg som skal få kneprotese Til deg som skal få kneprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til kneskolen 5 Kort innføring om kneleddet 6 Artrose (slitasjegikt) 6 Kneprotese 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

Pasientguide. Kneprotesekirurgi

Pasientguide. Kneprotesekirurgi Pasientguide Kneprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol Kneprotese Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 0 Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse,

Detaljer

Klinikk for thoraxkirurgi

Klinikk for thoraxkirurgi Velkommen! Dette er et informasjonshefte til deg som skal hjerteopereres. Du vil her få en orientering om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil også bli forberedt på ulike forhold rundt utskriving

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Retten til behandling

Retten til behandling Retten til behandling Retten til behandling t Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer 1). Disse er sykdommer som samfunnet ønsker at det skal være minst mulig forekomst av. For å

Detaljer

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Området rundt øyet består ytterst av et meget tynt, fint hudlag med flere følenerver enn de fleste andre steder på kroppen. Under huden er det muskulatur. I det øverste

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer