Pasientguide. Hofteprotesekirurgi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientguide. Hofteprotesekirurgi"

Transkript

1 Pasientguide Hofteprotesekirurgi

2 Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse, innleggelse og til etter utskriving. En annen gruppe pasienter har behov for å få utført revisjonskirurgi på grunn av løs, feilplassert eller utslitt protese. Å få innsatt en kunstig hofte er en stor operasjon, og du må forvente at du selv også skal yte en stor innsats for å komme godt i gang etter operasjonen. Vi betrakter deg i utgangspunktet som en frisk person som skal få skiftet ut et ledd. Operasjonen utføres av spesialister på Ortopedisk avdeling, som har stor ekspertise innenfor området. Både pleiepersonalet og fysioterapeutene er erfarne og vil støtte deg gjennom hele forløpet. Vår erfaring er at du blir spart for bekymringer og overraskelser hvis du på forhånd vet hva som skal skje. Vi vil derfor oppfordre deg til å lese dette heftet grundig. Du er alltid velkommen til å kontakte oss, hvis du har spørsmål, eller er i tvil om noe. NB! Vi ber om at du tar med deg hefte hver gang du er i kontakt med oss, og ved innleggelse. Med vennlig hilsen Personalet Ortopedisk avdeling august 2014

3 BAKGRUNN SAMTYKKEERKLÆRINGER BEN-DONERING KVALITETSREGISTER FOR LEDDPROTESER NORSK OVERVÅKNINGSSYSTEM FOR INFEKSJONER DINE FORBEREDELSER TIL OPERASJON Trening Hjelpemidler Forebygging av infeksjon RØYKING OG ALKOHOL KOSTHOLD FORBEREDELSER VED SYKEHUSET LEGEUNDERSØKELSE SYKEPLEIESAMTALE FYSIOTERAPEUT BLODPRØVER EKG PLANLEGGING AV BEDØVELSE PASIENTSKOLEN INNLEGGELSE OPPMØTE MEDISINER KROPPSVASK FASTE OPERASJON BLÆREKATETER ETTER OPERASJONEN OVERVÅKING SMERTEBEHANDLING PÅ SENGETUNET UTSKRIVING RETNINGSLINJER FOR REHABILITERINGSOPPHOLD ETTER UTSKRIVING SMERTER HEVELSE OG BLODANSAMLING SÅRPLEIE TRENING ETTER UTSKRIVING KOST/MAGE- OG TARMFUNKSJON KONTROLL PÅ FLYPLASSER KONTROLL ETTER UTSKRIVING FORSIKTIGHETSREGLER INN- OG UT AV BIL FYSISK AKTIVITET KOMPLIKASJONER INFEKSJON BLODPROPP NERVEPÅVIRKNING HOFTEN KAN GÅ UT AV LEDD FORSKJELL I BENLENGDE LØSNING AV PROTESEN SJEKKLISTE KONTAKTPERSONER OPPMØTETID NOTATER

4 Bakgrunn Slitasjegikt eller artrose er den hyppigste årsaken til en hofteoperasjon med et kunstig hofteledd. De fleste tilfellene av artrose oppstår uten at man kjenner årsaken. Derimot kan en rekke faktorer tidligere i livet ha innflytelse på at slitasjegikt oppstår, slik som brudd omkring hoften, infeksjon, overvekt, leddgikt, medisin og hoftesykdom i barnealderen. En annen gruppe pasienter har behov for å få utført revisjonskirurgi på grunn av løs, feilplassert eller utslitt protese. Diagnosen artrose stilles dels på bakgrunn av symptomene, og dels ved hjelp av røntgenbilde. Et røntgenbilde skal vanligvis vise tydelige forandringer i hofteleddet før utskifting av leddet kan være aktuelt. I enkelte tilfeller kan en MRscanning av hoften være med på å avgjøre om hoftelidelsen krever operasjon. Når slitasjegikt krever operasjon, er det oftest mer eller mindre konstante smerter i hoften, smerter i hvile eller smerter som forverres ved belastning. En betydelig forringelse av din livskvalitet kan være en annen avgjørende årsak. Det er viktig at du har forsøkt medisinsk behandling, i samarbeid med din fastlege, før det avgjøres om du skal opereres. Det er ikke uvanlig at slitasjegikten kan roe seg ned og smertemessig bli mye bedre når du får fast behandling med f.eks. medisiner mot slitasjegikt, smertestillende medisiner uten resept og tilpasset trening. Formålet med operasjon er først og fremst å lindre smerter og deretter gjøre det lettere for deg å bevege hoften. 6 7

5 Samtykkeerklæringer Ben-donering Merk: Dette gjelder ikke ved reoperasjoner av en hofteprotese. Under operasjonen av hoften fjerner vi det nedslitte leddhodet. Avdelingen oppbevarer og anvender benvevet for transplantasjoner til pasienter som har behov for dette vevet i forbindelse med en operasjon. Vi vil derfor be deg om tillatelse til å bruke benvevet, som allikevel fjernes under operasjonen din. Er du villig til å være ben-donor, skal du ta blodprøver for smittsom leverbetennelse, HIV og syfilis. Vi ber deg overveie om du vil være ben-donor. I så fall skal du skrive under en samtykkeerklæring når du er på forundersøkelsen. Det skal tas 2 blodprøver. Den første blir tatt på sykehuset 2 dager etter operasjonen. Den andre tas 6 måneder etter operasjonen hos din fastlege. Skjema får du tilsendt fra oss. Kvalitetsregister for leddproteser ved St. Olavs Hospital og Nasjonalt leddregister For å forbedre behandlingen av pasienter som skal sette inn kunstig ledd, og for å kunne dokumentere kvaliteten og resultatene av denne behandlingen, ønsker Ortopedisk avdeling å samle de data som blir registrert på deg i et Kvalitetsregister. Disse opplysningene skal kunne brukes til forskning for å forbedre helsehjelp til pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Det er kun de som har behandlet deg, og de ansvarlige for kvalitetsregisteret, som får tilgang til dine personidentifiserbare opplysninger. Opplysningene behandles konfidensielt, og de som har tilgang til dem har taushetsplikt. Registeret etterkommer datatilsynets krav for å behandle personopplysninger, i henhold til personopplysningsloven 33 og personopplysningsforskriften. Det er frivillig om du vil la deg registrere, og du har alltid rett til å si nei. Selv om du har sagt ja, kan du på ethvert tidspunkt trekke ditt samtykke. Hvis du samtykker i at vi registrerer dine data vil dette bety at: Du vil motta skriftlig og muntlig informasjon om registeret på forhånd. Resultatene i forbindelse med undersøkelser og selve behandlingen vil bli lagret i registeret. Vi vil be deg om å svare på noen spørreskjema før og etter behandlingen for å få kunnskap om hvordan du opplever at det nye leddet ditt fungerer. Vi vil be deg om å fylle ut et tilfredshetsskjema for de ulike delene av behandlingen for å få vite hvordan du opplever behandlingen du får på sykehuset. Dette tilfredshetsskjemaet er anonymt, og vil ikke være knyttet til deg i etterkant av behandlingen. Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehustjenesten Folkehelseinstituttet samarbeider med alle landets sykehus om overvåking av infeksjoner i operasjonssår. Sosial- og Helsedirektoratet forplikter sykehusene til å delta i innsamlingen av data for å overvåke sykehusinfeksjoner. Data skal brukes lokalt i sykehusene som en del av kvalitetsarbeidet, og til forskning. Informasjonen hjelper oss å kontrollere kvaliteten på arbeidet vi gjør og bidrar til å forebygge slike infeksjoner. Data oversendes til Folkehelseinstituttet etter at de er avidentifisert (dvs. navn og personnummer fjernes). Etter et kirurgisk inngrep kan det oppstå en infeksjon i eller nær operasjonssåret. Slike sårinfeksjoner kan utvikles etter at man er kommet hjem fra sykehuset. Vi ønsker å finne ut hvor mange pasienter som får slike infeksjoner. Vi ber derfor om at alle som har fått utført hofteoperasjon besvarer spørreskjemaet som blir sendt ut fra Seksjon for smittevern. Det første skjemaet kommer i posten 1-2 måneder etter inngrepet. Etter et år får du et nytt, likelydende skjema. 8 9

6 Dine forberedelser til operasjon Trening Jo bedre fysisk form du er i før operasjonen, jo hurtigere vil du kunne trene opp hoften din etter operasjonen. Selv om du har problemer med hoften, er det alltid en mulighet til å trene. Daglige gåturer er bra, men sørg for å benytte krykker hvis du halter. Sykling er også bra særlig på en ergometersykkel. Ved smerter anbefales det å bruke smertestillende for å kunne opprettholde aktivitetsnivået. Hjelpemidler Behovet for hjelpemidler er individuelt og endres i takt med dine ferdigheter. Aktuelle hjelpemidler: Krykker Skohorn Toalettforhøyer Gripetang Krykker og gripetang kan kjøpes på avdelingen, men det er flere butikker med sykepleieartikler som har et godt utvalg av hjelpemidler. Alle kommuner har et korttidslager med hjelpemidler. Ta kontakt med hjemmesykepleien i din kommune for lån av hjelpemidler. I Trondheim er det Norservice som har korttidslageret av hjelpemidler. De bringer den hjem til deg, hvis du har behov for det. Tlf. Norservice: Dersom du har et mer sammensatt behov, kan du kontakte ergoterapeut i din kommune for en avtale om hjemmebesøk og råd. Forebygging av infeksjon Hud Huden på hoften skal være uten sår og rifter fordi dette kan være inngangsport for bakterier. Det er viktig at du ikke har infeksjon i kroppen når du skal opereres. Dette kan gi komplikasjoner i forbindelse med hofteoperasjonen. Vi ber deg kontakte kontaktsykepleieren hvis du har sår eller infeksjon. Det kan bli aktuelt å utsette operasjonsdatoen av hensyn til din sikkerhet. Tannstatus Har du problemer med tennene, kan det føre til infeksjoner i forbindelse med operasjonen. Vi ønsker at du har vært til tannlege innen 6 måneder før operasjonen. Urinprøve Lever urinprøve til din fastlege 3 uker før operasjonen for å undersøke at du ikke har noen urinveisinfeksjon. Vi ber om at dette gjøres før pasientskoledagen. Hvis det skulle vise seg at du har en infeksjon må du ha behandling før operasjonen. Behandlingen startes av fastlege. Røyking og alkohol Røyking og daglig inntak av alkohol gir en økt risiko for komplikasjoner etter operasjonen. Blant annet kan røyking forsinke sårtilhelingen. Vi anbefaler derfor at du holder opp med å røyke, og inntar minst mulig alkohol før operasjonen. Når du er innlagt, kan du få nikotinplaster. Kosthold I forkant og i etterkant av operasjon (ca. 3 måneder), anbefaler vi at du spiser proteinrik og fiberrik kost. Proteiner finnes spesielt i melkeprodukter, kjøtt og egg

7 Forberedelser ved sykehuset Legeundersøkelse Du vil bli undersøkt av en ortoped, og det blir tatt stilling til om det er behov for operasjon. Skal du opereres, vil du få mer informasjon om operasjonen. Hvis du har andre sykdommer som krever vurdering av en spesialist før operasjonen, blir du henvist til dette. Sykepleiesamtale En sykepleier vil gi deg informasjon om forberedelser til operasjon, og svare på eventuelle spørsmål. Sykepleieren vil være din kontaktsykepleier frem til operasjonsdagen. Fysioterapeut Fysioterapeuten gjennomfører tester og gir deg råd angående aktivitet/trening før og etter operasjonen. Testene skal inn i kvalitetsregisteret ved St. Olavs Hospital. Blodprøver Rutinemessig vil det bli tatt blodprøver av alle pasienter som skal gjennomgå en operasjon. Ved unormale verdier vil du bli kontaktet av kontaktsykepleieren, og dere avtaler videre forløp. EKG Noen pasienter skal ta EKG (hjertekardiogram). EKG blir tatt av sykepleier på poliklinikken. Planlegging av bedøvelse Du blir undersøkt av en anestesilege som vil sikre seg at du er frisk nok til å kunne tåle en bedøvelse og en operasjon. Sammen med anestesilegen gjennomgår du eventuelle sykdommer som du har. Deretter avtaler dere hvordan du skal bedøves under operasjonen. Anestesiavdelingen benytter seg hovedsaklig av to former for bedøvelse; ryggbedøvelse (spinal/epidural) og narkose. For de fleste operasjoner i beina vil man benytte ryggbedøvelse, ofte kombinert med sovemedisin. Pasientskolen Pasientskolen holdes 1 3 uker før operasjonen. Denne dagen må du regne med å være hos oss i ca. 4 5 timer. Husk å ta med matpakke! På pasientskolen får du informasjon om operasjonen, innleggelse og opptrening. Still spørsmål hvis det er noe du lurer på. Informasjonen blir gitt av spesialist i protesekirurgi, sykepleier fra sengetunet, anestesilege og fysioterapeut. Pårørende kan også delta på pasientskolen om ønskelig. 13

8 Innleggelse Se sjekklisten side 21. Oppmøte Nøyaktig tidspunkt for oppmøte avtales på pasientskoledagen, og er avhengig av når på dagen operasjonen din er planlagt. Hvis du på grunn av lang reise har behov for overnatting før du møter, bestiller vi rom til deg på pasienthotellet. Dette avtales på pasientskoledagen. Medisiner Du får alle dine medisiner av oss mens du er innlagt, operasjonsdagen er ikke noe unntak. Du får morgenmedisinene av oss hvis ikke annet er spesielt avtalt. Ved bruk av øyedråper, salver eller inhalasjonsmedisin etc. skal du benytte din egen medisin under sykehusoppholdet. Kroppsvask Du skal dusje og vaske hår hjemme om morgenen på operasjonsdagen. På pasientskoledagen vil du få utdelt Hibiscrub, en flytende, desinfiserende såpe som du skal bruke når du dusjer. Den skal ikke brukes i hår, ansikt og underliv. Du skal ikke bruke neglelakk, sminke, parfyme eller smykker (inkl. piercing). Ikke smør kroppen med bodylotion. Ta på deg nyvaskede klær etter at du har dusjet. Hudmerking Etter dusjing må du tegne et synlig kryss med kulepenn/tusj på den aktuelle hoften. Faste Dagen før operasjonen skal du faste fra midnatt. Det betyr at du ikke skal spise, røyke, bruke snus eller tygge tyggegummi etter kl Du skal drikke frem til ca. 2 timer før operasjonen, men kun vann, saft, kaffe og te. Tannpuss utføres som vanlig. Operasjon Etter at du er klargjort til operasjon blir du kjørt i seng til operasjonsavdelingen, som ligger i 2. etasje. Her blir du tatt i mot av en anestesisykepleier og en operasjonssykepleier. Du blir lagt over på operasjonsbordet og får tilkoblet overvåkningsutstyr slik at vi kan holde godt øye med deg under operasjonen. Du kommer til å ligge på siden eller sitte mens du får bedøvelsen. Operasjonen varer i 1 3 timer, og under hele operasjonen sitter det en anestesisykepleier ved siden av deg. Blærekateter Det vil bli lagt inn et blærekateter når du kommer ned på operasjonsavdelingen, etter at spinalbedøvelsen er satt. Blærekateteret blir tatt ut igjen på overvåkingen, før du kommer tilbake til sengetunet. 14

9 Etter operasjonen Overvåking Etter avsluttet operasjon blir du kjørt til overvåkningen i seng. På overvåkningen observeres du inntil bedøvelsen er gått ut, vanligvis 2 4 timer. Etter at spinalen er gått ut blir blærekateteret fjernet. Du vil deretter få hjelp til å stå opp og gå noen skritt. Smertebehandling Etter operasjonen kan det være smerter i såret og du vil derfor få smertestillende medisin fast de første dagene. Vi har planlagt en modell for smertebehandling som du skal følge, og vi samarbeider med anestesilege som bistår om det oppstår problemer. På sengetunet Vi setter pasientsikkerhet høyt og jobber med å forebygge fall blant våre pasienter. Vi ber om at du spør om hjelp når du skal ut av sengen, og at du ikke går alene eller uten hjelpemidler det første døgnet etter operasjonen. Mens du er innlagt, vil du få blodfortynnende medisin daglig for å forhindre at det utvikles blodpropper. Medisinen gis som en sprøyte i mageskinnet én gang hver kveld de første fjorten dagene etter operasjonen. Du får opplæring til selv å sette sprøytene etter utskriving. Du skal begynne å bevege deg så raskt du kan etter operasjonen. Du skal kunne begynne med de øvelsene du får instruksjon i på pasientskoledagen. Som et ledd i gjenopptreningen, skal du i utgangspunktet spise i dagligstua Det er også mye trening i de daglige aktivitetene, som toalettbesøk, hente seg vann, gå til spisestua etc. Personalet på sengetunet er trent til å veilede deg, og du skal prøve å klare dette selv så raskt som mulig etter operasjonen. Fysioterapeuten vil trene spesifikke kneøvelser med deg 1 2 ganger om dagen. Denne treningen starter dag én etter operasjonen. Noen ganger foregår treningen i små grupper. Du skal også gjøre øvelsene som fysioterapeuten viser deg, flere ganger om dagen. Disse øvelsene skal du også bruke den første tida hjemme. Utskriving Du vil vanligvis være innlagt i 1 3 dager, men utskrives tidligere hvis du er klar til det. Du kan reise hjem når: Såret er tørt eller ubetydelig fuktig. Du kan gå med krykker i trapp. Du kan komme inn og ut av senga. Du kan klare deg selv på toalettet. Du kan klare påkledning. Du kan utføre øvelsene dine og fortsette treningen hjemme. Hvis du har behov for sykmelding, ordnes dette før hjemreise. Alle nødvendige skjema for transport blir ordnet av oss. Retningslinjer for hvem det kan søkes rehabiliteringsopphold for Over 90 prosent av alle opererte reiser rett hjem. Behov for rehabilitering blir tatt opp til vurdering første gang du er i kontakt med preoperativ poliklinikk

10 Etter utskriving Smerter Det varierer mye fra pasient til pasient hvor vondt man har etter operasjonen. Når du blir utskrevet, vil du få med deg resept på smerte-stillende tabletter. Hvis du får bruk for flere reseptbelagte smertestillende tabletter, skal du kontakte fastlegen din. Hevelse og blodansamling Hevelse i det opererte benet er normalt. Dette skyldes dels selve operasjonen, og dels at gangfunksjonen ikke er helt normal de første tre månedene. Hevelsen kan omfatte hele benet med ankel og fot, men den forsvinner når det har gått fra fem til seks måneder. Blåmerker og blodansamlinger er også normalt. De blir borte av seg selv etter noen uker. For å motvirke hevelsen kan du gjøre sirkulasjonsøvelser. Legg deg ned med bena på noen puter, slik at de kommer over hjertehøyde. Gjenta dette en halv time noen ganger om dagen. For å minske smerter og hevelse i hoften, er det viktig, at du veksler mellom hvile og aktivitet. Sårpleie Etter operasjonen vil det nesten alltid sive litt væske fra såret, men det er vanligvis tørt innen 5 6 dager. Vi ser på operasjonssåret før du reiser hjem. Bandasjen skal ligge på til stingene fjernes. Bestill time hos din fastlege for å fjerne stingene 2 uker etter operasjonen. Hvis det fortsatt siver væske fra såret når stingene fjernes må du kontakte oss med en gang. Trening etter utskriving De øvelsene du har lært under oppholdet, skal du også fortsette med når du kommer hjem. Sammen med daglig aktivitet i hjemmet er dette god trening de første par ukene. For å få en rask framgang videre, får du med en rekvisisjon til fysikalsk behandling. Fysioterapeuten kan veilede deg i nye øvelser og hjelpe deg med å tilpasse treningen til ditt behov. Oppfølgingen kan skje i grupper, eller foregå individuelt hos fysioterapeut i nærheten av der du bor. St. Olavs Hospital har også en treningsgruppe for proteseopererte. Kost / Mage- og tarmfunksjon For at operasjonssåret skal gro best mulig, anbefaler vi at du også etter operasjonen (i ca. 3 måneder) spiser proteinrik kost. Proteiner finnes spesielt i melkeprodukter, kjøtt og egg. Under innleggelsen blir du tilbudt medisin for å få magen i gang etter operasjonen. Det er ikke unormalt at det går 2 3 dager før magen fungerer normalt igjen. For å unngå forstoppelse er det viktig at du drikker mye (helst vann), spiser fiberrik kost og beveger deg. Hvis du likevel får problemer med forstoppelse, kan du kjøpe egnede midler på apoteket. Kontroll på flyplasser Det nye leddet inneholder metall som kan utløse alarmen ved sikkerhetssjekk på flyplasser. Ved utskriving får du med en bekreftelse med opplysninger om operasjonen din. Kontroll etter utskriving Det er i utgangspunktet fysioterapeuten som gjennomfører etterkontrollene av deg. Hvis vi mener at du har behov for å kontrolleres av lege, vil du få særskilt beskjed. Kontrollene foregår slik: Hos fysioterapeut etter 3 måneder, 1 år og 7 år. Røntgen umiddelbart etter operasjonen. Forsiktighetsregler Slik unngår du at hoften går ut av ledd Når du sitter, må du ikke bøye deg framover med knærne pekende innover og foten plassert ut til siden. Du skal ikke sitte med bena i kryss. Når du sitter på en stol, og skal bøye deg ned til gulvet, skal du heretter alltid ha føttene samlet og knærne ut til siden. Bøy deg alltid ned mellom knærne. Du kan sove på ryggen, magen eller på siden. Når du ligger på den gode siden, bør du ha en pute mellom bena. Du kan ligge på den opererte hoften når du har lyst

11 Inn- og ut av bil Still setet langt tilbake, tipp rygglenet godt bakover. Du kan eventuelt sitte på en plastikkpose, for å gjøre det enklere å komme seg inn i bilen. Husk å fjerne plastikkposen før start, ellers kan du gli av setet ved oppbremsing. Allerede ved utskriving fra sykehuset kan du være bilpassasjer. Du kan kjøre bil, når du er i stand til å bruke pedalene sikkert og hurtig. Det er ditt eget ansvar å vurdere når det er trafikkmessig forsvarlig å kjøre. Fysisk aktivitet Det er viktig at du er aktiv, både for den nye hoften og din generelle helsetilstand. Eksempler på fine aktiviteter er turgåing, svømming, stavgang, sykling og langrenn. Du kan sykle på ergometersykkel når du får det til. Sykling på vanlig sykkel anbefales først når du går uten krykker. Du kan svømme 3 4 dager etter at stingene er fjernet. Du kan løpe når muskulaturen er godt nok opptrent. Benytt joggesko med demping i sålen. Du kan kjøre bil, når du kan bruke pedalene sikkert og hurtig. Det er ditt eget ansvar å vurdere når dette er trafikkmessig forsvarlig. Unngå slalåm og kontaktsport, som håndball og fotball. Det er ikke tilrådelig at du arbeider med mange tunge løft daglig. Du kan gjenoppta seksuelt samvær når du ikke lenger har smerter i hoften, men pass på forholdsreglene. Respekter smertegrensen din. Spør fysioterapeuten om råd hvis du er i tvil. Komplikasjoner Ved enhver operasjon er der en viss risiko for komplikasjoner. Det gjelder også ved innsettelse av hofteproteser. Infeksjon Infeksjon i hoften er den alvorligste komplikasjonen. Dette forekommer ved ca. 1 prosent av operasjonene, til tross for antibiotikabehandling og optimal sterilitet på operasjonsstua. Selv om det er sjelden, kan det lang tid etter operasjonen oppstå betennelse omkring hofteprotesen. Det skyldes som regel at bakterier fra andre steder i kroppen blir ført med blodet til hofteprotesen. Bakterier har tendens til å sette seg på slike «fremmedlegemer». Hvis det oppstår betennelse et sted i kroppen, skal du kontakte primærlege for eventuelt å bli behandlet med antibiotika. Tegn på betennelse omkring hofteprotesen vil oftest være smerter i hoftepartiet, rødhet, varme og hevelse. Du skal alltid kontakte lege hvis det skjer. Hvis du i fremtiden skal ha større inngrep hos tannlege, for eksempel rotfylling eller trekking av tenner, bør du ha antibiotika før behandlingen. Blodpropp Symptomene på blodpropp er ekstra hevelse i benet, spesielt hvis hevelsen varer til morgenen etter. Smerter i tykkleggen er også et symptom på blodpropp. For å unngå dette starter du med aktivitet allerede på operasjonsdagen. I tillegg behandles du med blodfortynnende medisin. Nervepåvirkning Dette er en meget sjelden komplikasjon. Symptomene er følelsesforstyrrelser eller lammelser som oftest av forbigående art. Hoften kan gå ut av ledd En nyoperert hofte har litt svakere muskulatur og kan derfor gå ut av ledd hvis man gjør en forkjært bevegelse. Ca. 5 prosent av pasientene opplever dette. Ved Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital anvender vi store protesehoder. Dette gir god stabilitet og reduserer risikoen for at hoften skal gå ut av ledd etter operasjonen. Du vil ikke være i tvil hvis hoften din går ut av ledd. Da er smertene så sterke at du ikke er i stand til å gå. Det er viktig at hoften hurtig kommer på plass, og dette må gjøres på sykehus. Forskjell i benlengde Dersom du har ulik benlengde før operasjonen, er det mulig å korrigere dette med hofteprotesen. For å bedre stabiliteten i leddet, kan det bli nødvendig å forlenge benet ytterligere. På grunn av drag i muskulatur og leddkapsel etter operasjonen, kan dette oppleves som ulik benlengde. Denne følelsen avtar etter 2 3 måneder. Du kan få påbygging av sko hos en skomaker, eller innleggssåle i en butikk med sykepleieartikler. Dette er vanligvis en utgift du må dekke selv. Løsning av protesen Dette oppleves som smerter i hoften ved belastning. Risikoen for at protesen løsner er liten. Sjekkliste Før innleggelse: Anskaffe hjelpemidler Levere urinprøve til fastlegen 3 uker før innleggelse Kontakte fysioterapeut for opptrening etter operasjonen Kjøpe inn mat Sjekke tannstatus Innleggelse: Faste før operasjon Dusje + hudmerking. Husk nyvaskede klær Toalettsaker Krykker Evt. øyedråper, salver eller inhalasjonsmedisin Fastsittende, romslige sko/sandaler med sklisikker såle Tøy til trening Pasient-tilfredsskjema + dette heftet 20 21

12 Kontaktpersoner På Ortopedisk avdeling vil vi gjerne sikre oss at din kontakt med helsevesenet blir en positiv opplevelse med god kvalitet. Notater Hva kan du forvente av dine kontaktpersoner? For å få svar på spørsmål kan du og pårørende henvende dere til kontaktpersonene som er ansvarlige for deg i den perioden du er tilknyttet oss. Kontaktpersonene har ansvar for både behandlings- og pleieforløp. Kontaktsykepleier i poliklinikken fra forundersøkelse og fram til operasjonsdagen. Navn: Telefon: Kontaktsykepleier i sengetunet 4. etasje fra pasientskolen og fram til uker etter operasjonen. Navn: Telefon: eller Kontaktfysioterapeut fra operasjonen og fram til uker etter operasjonen. Navn: Telefon: Oppmøtetid Pasientskole dag den kl. Innleggelse / Operasjon dag den kl

13 Besøksadresse: Bevegelsessenteret 4. etg. vest, Olav Kyrres gate 13 Postadresse: St. Olavs Hospital, Bevegelsessenteret, Ortopedisk avdeling, 7006 Trondheim Tlf: Fax:

Pasientguide. Kneprotesekirurgi

Pasientguide. Kneprotesekirurgi Pasientguide Kneprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse, innleggelse

Detaljer

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Velkommen. Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 0 Velkommen Velkommen til kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig ledd. Det beskriver hele forløpet fra forundersøkelse,

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Hofteleddsartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og

Hofteleddsartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og Hofteprotese Hofteleddsartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol Kneprotese Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kunstig hofte. Det beskriver

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte 1 Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Hammerfest sykehus. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal fa en kunstig hofte. Det beskriver hele forløpet

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Hammerfest sykehus. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal fa et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet

Detaljer

Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer

Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Ny hofte } Ortopedisk sengepost, SI Lillehammer Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg som skal få satt

Detaljer

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien K N E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon kneprotese 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 KNEPROTESE Velkommen til 3. avdeling - Betanien Hospital. I forbindelse med kneproteseoperasjon

Detaljer

Ny hofte } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger

Ny hofte } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Ny hofte } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Relieff - Elisabeth Helvin D A G K I R U R G I Relieff - Elisabeth Helvin Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. Du skal

Detaljer

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien H O F T E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon hofteprotese Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 HOFTEPROTESE Velkommen til Ortopedisk avdeling Betanien Hospital.

Detaljer

Pasientguide. Ny hofte

Pasientguide. Ny hofte Pasientguide Ny hofte Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Kirkenes sykehus. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal fa en hofteprotese. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne 1 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få en kneprotese. Det beskriver

Detaljer

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger

Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Nytt kne } Avdeling for ortopedi og revmatologi, SI Kongsvinger Per november 2012 I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T Informasjon til deg

Detaljer

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide

Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest. Tlf 78 42 13 47. Pasientguide Kirurgisk/ortopedisk avdeling Hammerfest sykehus Sykehusvn. 35 9613 Hammerfest Tlf 78 42 13 47 Pasientguide Nytt kne 16 Velkommen Bakgrunn Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Finnmarkssykehuset,

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe JointCare_hofte_270514.indd 1 Velkommen til Kirurgisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus Du skal nå innlegges for å få

Detaljer

Pasientguide. Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes. Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord)

Pasientguide. Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes. Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord) Pasientguide Klinikk Kirkenes Finnmarkssykehuset Dr. Palmstrømsvei 15 9915 Kirkenes Tlf: 78 97 32 90 (Pasientkoordinator) 78 97 30 00 (Sentralbord) Ny hofte 16 Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk

Detaljer

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien

Betanien Hospital Skien. Informasjon ved operasjon hofteprotese. Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien H O F T E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon hofteprotese Ortopedisk avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 HOFTEPROTESE Velkommen til Ortopedisk avdeling Betanien Hospital.

Detaljer

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen 330 000 innbyggere

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen 330 000 innbyggere Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus som tilbyr behandling, pleie og omsorg på spesialisthelsetjenestenivå. Sykehuset er praksisplass for utdanning av leger, sykepleiere,

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen ca 330 000 innbyggere

ansvarlig for behandlingstilbud til personer over 65 år med bruddskader i fem bydeler utover sykehusets egen sektor, til sammen ca 330 000 innbyggere Diakonhjemmet Sykehus er et privat og ikke-kommersielt diakonalt sykehus som tilbyr behandling, pleie og omsorg på spesialisthelsetjenestenivå. Sykehuset er praksisplass for utdanning av leger, sykepleiere,

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofte- eller kneprotese

Informasjon til deg som skal få hofte- eller kneprotese Informasjon til deg som skal få hofte- eller kneprotese Ta med dette heftet ved innleggelse og når du har kontakt med sykehuset i forbindelse med din nye protese Velkommen Dette heftet inneholder informasjon

Detaljer

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14

Pasientinformasjon. Prostatakreft. Kirurgisk behandling. Rev. 16.06.14 Pasientinformasjon Prostatakreft Kirurgisk behandling Rev. 16.06.14 Velkommen til Kirurgisk klinikk, St Olavs Hospital Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal ha kirurgisk behandling for prostatakreft.

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR)

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese

Til deg som skal få kneprotese Til deg som skal få kneprotese Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe JointCare_kneprotese_270514.indd 1 26/06/14 14:06 Velkommen til Kirurgisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus Du skal nå

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

Seksjon for ortopedi Molde sjukehus

Seksjon for ortopedi Molde sjukehus Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Molde sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal HF Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR CAROTISSTENOSE Kirurgisk klinikk Avdeling for karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hva en forsnevring på halspulsåra

Detaljer

Gynekologisk operasjon gjennom magen

Gynekologisk operasjon gjennom magen I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Gynekologisk operasjon gjennom magen } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du er satt på venteliste

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien

D A G K I R U R G I. Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien D A G K I R U R G I Betanien Hospital Skien Informasjon i forbindelse med dagkirurgiske inngrep 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 Velkommen til Ortopedisk avdeling, Betanien Hospital. I forbindelse

Detaljer

HOFTEPROTESE. Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe. JointCare_hofteøvelser_2014.indd 1

HOFTEPROTESE. Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe. JointCare_hofteøvelser_2014.indd 1 HOFTEPROTESE Øvelseshefte Joint Care er registrert varemerke av Biomet Europe JointCare_hofteøvelser_2014.indd 1 Det er viktig at du så raskt som mulig kommer i gang med å bruke det opererte benet etter

Detaljer

Pasientguide. Hoftebrudd

Pasientguide. Hoftebrudd Pasientguide Hoftebrudd Velkommen Velkommen til ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital! Du er nå innlagt fordi det er påvist at du har et brudd i hofta. Årlig blir 9 000 personer i Norge rammet av

Detaljer

Dagsplan. for deg som er operert i hofta

Dagsplan. for deg som er operert i hofta Dagsplan for deg som er operert i hofta Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen. Du vil få tilbud om smertestillende i påvente av operasjon. Du kan også få tilbud om nerveblokade.

Detaljer

Orientering om Operasjon med Kneprotese

Orientering om Operasjon med Kneprotese Orientering om Operasjon med Kneprotese Kneprotese er ett behandlingsalternativ ved artrose i kneet( se eget informasjonskriv ). Artrose-hva er det? Se illustrasjoner nedenfor! Artrose fører til 2 problemer:

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hva en utposning på

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD. Informasjon fra fysioterapeutene

Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD. Informasjon fra fysioterapeutene Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD Informasjon fra fysioterapeutene INNLEDNING Dette heftet er laget til deg som er operert med hemiprotese i hofteleddet. En hemiprotese erstatter

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til hofteskolen 5 Artrose 6 Hofteprotese 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring 8 Undersøkelser før operasjon

Detaljer

PASIENTGUIDE. AMPUTASJONER over ankelnivå

PASIENTGUIDE. AMPUTASJONER over ankelnivå PASIENTGUIDE AMPUTASJONER over ankelnivå Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal utføre amputasjon over ankelnivå. Det beskriver

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi

Pasientguide. Fotkirurgi Pasientguide Fotkirurgi Velkommen Velkommen til Fot- og Ankelkirurgi Senter. Dette hefte inneholder informasjon til deg som skal gjennomgå en operasjon i foten eller ankelen. Hefte inneholder informasjon

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.

Pasientguide. Fotkirurgi. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat. Pasientguide Fotkirurgi Volvat Medisinske Senter AS avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.no Fjøsangerveien 215-5073 Bergen Tlf.: 55 33 30 21 E-post: post@ortoklinikken.no

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse

Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Laparascopi (kikkhullsoperasjon) heldøgnsinnleggelse } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi. Ortoklinikken AS. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.

Pasientguide. Fotkirurgi. Ortoklinikken AS. Volvat Medisinske Senter AS. avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat. Pasientguide Fotkirurgi Volvat Medisinske Senter AS avdeling Ulriksdalen Ulriksdal 2-5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.volvat.no Ortoklinikken AS Fjøsangerveien 215-5073 Bergen Tlf.: 55 33 30 21 E-post:

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Smerter i ryggen er svært vanlig. 60-80% av

Detaljer

Pasientinformasjon: Brystreduksjon for menn

Pasientinformasjon: Brystreduksjon for menn Pasientinformasjon: Brystreduksjon for menn Menn som har gjennomgått store vektap, enten som følge av slanking eller etter overvektskirurgi, kan få store nærmest kvinnelignende bryster. Brystutvikling

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE FØR OPERASJONEN Faste Du skal faste frå klokka 24.00 kvelden før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete, røyke, bruke snus, ete drops eller tygge tyggegummi. Du

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Pasientinformasjon: Overarmsplastikk

Pasientinformasjon: Overarmsplastikk Pasientinformasjon: Overarmsplastikk Stort vekttap kan føre til løst skinn på overarmene som i mange tilfeller kan være til en plage, også utover det rent utseendemessige. De fysiske plagene kan være tyngdefornemmelse

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

Pasientinformasjon: Fettsuging

Pasientinformasjon: Fettsuging Pasientinformasjon: Fettsuging Fettsuging har blitt et av de mest vanlige kosmetiske inngrepene for kvinner og menn. Lokale fettansamlinger kan være svært vanskelig å bli kvitt med kosthold og trening

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose

Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Informasjon til deg som skal opereres for spinal stenose Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Smerter i ryggen er svært vanlig. 60 80% av

Detaljer

Pasientinformasjon: Lårplastikk- fjerning av slapp hud

Pasientinformasjon: Lårplastikk- fjerning av slapp hud Pasientinformasjon: Lårplastikk- fjerning av slapp hud Noen plages av løs hud på lårene etter vektnedgang mens andre opplever at huden mister elastisitet i huden med årene. Det kan være til stor utseendemessig

Detaljer

Pasientinformasjon: Brystløft

Pasientinformasjon: Brystløft Pasientinformasjon: Brystløft Mange kvinner opplever forandringer av brystene etter graviditet, amming, vekttap eller som følge av aldersforandringer i huden. Huden mister sin elastisitet. Brystene mister

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese

Til deg som skal få hofteprotese Til deg som skal få hofteprotese 2 Innhold Velkommen 4 Velkommen til hofteskolen 5 Artrose (slitasjegikt) 6 Hva består hofteprotesen av 7 Komplikasjoner 7 Vitenskapelige prosjekter og kvalitetssikring

Detaljer

Operasjon for fremfall av skjedevegg

Operasjon for fremfall av skjedevegg I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F : Operasjon for fremfall av skjedevegg } Gynekologisk avdeling, SI Elverum Per desember 2012 Til deg som skal opereres Du skal legges

Detaljer

Timeavtaler og informasjon

Timeavtaler og informasjon Timeavtaler og informasjon til deg som opereres for Nesepolypper og/eller Kronisk bihulebetennelse Navn Avdeling for øre-nese-hals St. Olavs Hospital Innholdsfortegnelse Velkommen til Avdeling for øre-nese-hals,

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Til deg som skal opereres } Kirurgisk avdeling, SI Lillehammer Per november 2012 Kjære pasient Du skal legges inn på Kirurgisk sengepost,

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL TIL DAGKIRURGI PÅ KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL TIL DAGKIRURGI PÅ KYSTHOSPITALET I HAGEVIK INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL TIL DAGKIRURGI PÅ KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Generell informasjon Denne folderen inneholder generell informasjon for alle pasienter som skal l dagkirurgi på sykehuset. FØR OPERASJONEN

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Grå stær fører til at synet blir dårligere fordi linsen er uklar. Ved operasjonen byttes den uklare linsen med en ny kunstig linse. Risikoen ved inngrepet er

Detaljer

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Området rundt øyet består ytterst av et meget tynt, fint hudlag med flere følenerver enn de fleste andre steder på kroppen. Under huden er det muskulatur. I det øverste

Detaljer

Pasientinformasjon: Brystreduksjon

Pasientinformasjon: Brystreduksjon Pasientinformasjon: Brystreduksjon Store og tunge bryst kan gi store plager, så vel fysisk som psykisk. Det kan gi smerter i nakke, skulder, rygg og huden kan bli fuktig og sår under brystene. Det kan

Detaljer

Ny hofte. med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap)

Ny hofte. med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap) I n f o r m a s j o n f r a S y k e h u s e t I nn l a n d e t HF Ny hofte med behandlingsprogrammet PIFF (proteser i fornøyelig fellesskap) Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Informasjon til deg som

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR TRANGE BLODÅRER I BEINA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi 03.02.2015 Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hvordan forsnevring

Detaljer

Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik

Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET HF Ny hofte } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T H F Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig

Detaljer

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI:

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

KNEPROTESE. JointCare_kneøvelser_ indd 1

KNEPROTESE. JointCare_kneøvelser_ indd 1 KNEPROTESE Øvelseshefte JointCare_kneøvelser_280417.indd 1 Det er viktig at du så raskt som mulig kommer i gang med å bruke det opererte benet etter operasjonen. Opptreningen starter allerede operasjonsdagen

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kirurgisk behandling av hofteleddsdysplasi hos voksne (periacetabulær osteotomi) Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført kirurgisk behandling av

Detaljer

Pasientguide Lyskebrokk. Lyskebrokk

Pasientguide Lyskebrokk. Lyskebrokk Pasientguide Lyskebrokk Lyskebrokk 1 Velkommen Velkommen til dagkirurgisk sengepost ved Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal opereres for lyskebrokk.

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres i nakken

Informasjon til deg som skal opereres i nakken Informasjon til deg som skal opereres i nakken Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Anatomi Virvelsøylen består av en rekke virvler: 7 nakkevirvler,

Detaljer

Dagkirurgisk avdeling, kl 8-14: Dagkirurgisk overvåkning, kl 14-18:

Dagkirurgisk avdeling, kl 8-14: Dagkirurgisk overvåkning, kl 14-18: Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt sykehus som tilbyr behandling på spesialisthelsetjenestenivå. Den kristne nestekjærlighetstanken ligger til grunn for sykehusets kjerneverdier: respekt, kvalitet,

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi. Volvat Medisinske Senter AS. Avd. Laguneparken Laguneveien 9 ved Lagunen senter 5239 RÅDAL

Pasientguide. Fotkirurgi. Volvat Medisinske Senter AS. Avd. Laguneparken Laguneveien 9 ved Lagunen senter 5239 RÅDAL Pasientguide Fotkirurgi Volvat Medisinske Senter AS Avd. Laguneparken Laguneveien 9 ved Lagunen senter 5239 RÅDAL Avd. Ulriksdal Ulriksdal 2 5009 Bergen Tlf.: 55 11 20 00 www.fotankel.no 30 Velkommen Min

Detaljer

Viktig informasjon til deg som skal opereres på Dagkirurgen Les hele brosjyren nøye

Viktig informasjon til deg som skal opereres på Dagkirurgen Les hele brosjyren nøye Viktig informasjon til deg som skal opereres på Dagkirurgen Les hele brosjyren nøye Velkommen til Dagkirurgen Dagkirurgen ved Diakonhjemmet Sykehus utfører operasjoner innen generell kirurgi, ortopedi,

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Pasientguide. Fotkirurgi

Pasientguide. Fotkirurgi Pasientguide Fotkirurgi Velkommen Velkommen til Akilles Klinikk for fot & ankel kirurgi på Volvat Medisinske Senter. Dette hefte inneholder informasjon til deg som skal gjennomgå en operasjon i foten eller

Detaljer

Pasientinformasjon: Bodylift

Pasientinformasjon: Bodylift Pasientinformasjon: Bodylift Med alderen mister huden sin elastisitet. Dette gjelder også huden på mage og nedre del av rygg. Dette kan medføre løs hud og i mer uttalte tilfeller hudoverheng (fettforkle)

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Unikondylær protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få unikondylær protese (halvprotese) i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: Nytt kne } Ortopedisk avdeling, SI Gjøvik Per mai 2013 INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET Informasjon til deg som skal få satt inn et kunstig

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne foldaren inneholder informasjon til pasientar som skal få behandla meniskskade i kne. Sjå i tillegg foldar med generell informasjon om dagkirurgi på sjukehuset.

Detaljer

Timeavtaler og informasjon. for store mandler eller hyppige infeksjoner i mandlene - Voksne

Timeavtaler og informasjon. for store mandler eller hyppige infeksjoner i mandlene - Voksne Timeavtaler og informasjon til deg som skal opereres pga for store mandler eller hyppige infeksjoner i mandlene - Voksne Navn Avdeling for øre-nese-hals St. Olavs Hospital Innholdsfortegnelse Velkommen

Detaljer

HOFTEPROTESE. JointCare_hofteøvelser_ indd 1

HOFTEPROTESE. JointCare_hofteøvelser_ indd 1 HOFTEPROTESE Øvelseshefte JointCare_hofteøvelser_240417.indd 1 Det er viktig at du så raskt som mulig kommer i gang med å bruke det opererte benet etter operasjonen. Opptreningen starter allerede operasjonsdagen

Detaljer