I spenningsfeltet mellom to virkeligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I spenningsfeltet mellom to virkeligheter"

Transkript

1 አዲስ አበባ Addis Abeba, nr I spenningsfeltet mellom to virkeligheter Les også: Ungdom møter ungdom studietur til Gambela s. 2 Gwama blir skriftspråk S. 4 Asadik ung og dynamisk S. 7 En milepæl i WEWEP -arbeidet S. 9 Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Johannes 14, 6a Redaksjonsteam: Klaus-Christian Küspert Sonja Küspert Marit Breen Ny Blomst red. adressen Postadresse: Norwegian Mission Society P.O.Box 5552 Addis Ababa Ethiopia Besøksadresse: Norwegian Mission Society Kebele 09/10, Yeka sub-city Kasanchis, Addis Ababa Ethiopia Norgessommeren er over for denne gang, og seks fantastiske uker i fedrelandet er tilbakelagt. Overgangen fra et av verdens fattigste til et at verdens rikeste land er stor og kjennes absurd på mange måter. Hvordan er det mulig å forflytte seg fra den ene virkeligheten til den andre med bare noen timers mellomrom, og å takle overgangen på en god måte? Svaret på dette har jeg enda ikke kommet frem til. En ting er å selv takle overgangen på en god måte, noe annet å kommunisere denne til alle en møter i løpet av ferien. Tankene mine går ofte til pioner misjonærer fra fordums tid. De måtte seile i måneder for å forflytte seg fra en virkelighet til en annen, og mange reiste sjelden hjem i løpet av sin tjenestetid. De hadde i alle fall tid til å reflektere over overgangen underveis, mot dagens flytid på kun noen timer, og for ikke å snakke om prisen en betaler for billetten. I disse dager er det enkelt å reise mellom to virkeligheter, og det er mulig. Hva gjør dette med verdensbildet og misjonsforståelsen? Vi lever i globaliseringens tidsalder der verden stadig blir mindre gjennom de mange media for kommunikasjon, internasjonale avtaler, handel og økt infrastruktur. Samtidig og til tross for dette opprettholdes og økes stadig forskjellen mellom rik og fattig, nord og sør. Midt i dette befinner kirken seg, og det krever nye arbeidsmetoder, ny forståelse, og kunnskap for å møte utfordringene som står i kø, men det byr også på mange muligheter. Kirkens misjonsoppdrag i dagens verden har uante muligheter der bl.a. misjonærer har muligheten for å kommunisere virkeligheten, forskjellene, behovene og mulighetene på begge sider både hjemme og ute på en måte som knytter sammen og som understreker partnerskapstanken. Til sammen står vi alle sammen i misjonsoppdraget uansett hvilken side av norgesgrensen vi befinner oss på. En ukes arbeid i Norge i sommer opplevdes svært meningsfull. Jeg hadde muligheten til å organisere forberedelseshelgen for Team Etiopia, fem ungdommer som kommer til Etiopia i høst, samt utfordre ungdommer på NMS Us Tenmisjonsfestival i forhold til både verdensbilde og misjonsforståelse. Kanskje bidro jeg til å knytte virkelighetene noe nærmere for disse ungdommene, og øke forståelsen for at misjon er noe som angår oss alle? NMS Etiopia er en bit i det store bildet, arbeidet i Norge en annen, men sammen er vi alle en del av den verdensvide kirke, og vi bidrar alle på ulike måter. Vi må også innse at både misjonærrollen og misjonsforståelsen må justeres etter vår tidsalder. Da blir kanskje den korte flyturen, kontakten til Norge og de noe hyppigere hjemmeoppholdene heller å se som muligheter? Det er spennende å være en del av NMS Etiopia som misjonær i 2013 med alle de muligheter dette innebærer. Marit

2 Konflikten Ungdom møter om Asosa ungdom studietur er løst så lenge til det Gambela varer Tekst : Klaus-Christian Küspert, foto: Andinet Arega Wega Prosjektnummer: Hvordan kan vi få gode ideer for driften av ungdomssenteret i Kamashi? Kan vi lære av andre som har mer erfaring i ungdomsarbeid her i Etiopia? Kan en studietur eller et praktikum være en mulighet? Sjansen bød seg gjennom vår venn Andinet Arega fra Gambela. Andinet har vært elev på den store katolske skolen Don Bosco og kunne fortelle at dette store skolesenteret driver med spennende ungdomsarbeid og har flotte fritidstilbud for ungdommer i ferietiden. Gjennom Andinet kontaktet vi så lederen for ungdomsarbeidet ved Don Bosco, pater Thewodros som spontant sa ja til å ta imot to personer fra Kamashi ungdomssenter. Sammen med Andinet reiste så Ambissa, koordinator for Kamashi ungdomssenter og Yonata, senterets frivillige medarbeider, til Gambela for et 2 ukers praktikum i begynnelsen av august. Det ble noen travle og spennende uker for guttene fra Kamashi med organisering av fotball- og volleyball turneringer, forberedelse og gjennomføring om ulike typer konkurranser, hjelp med engelskundervisningen, utdeling av mat og drikke og mange andre ting. Ambissa var begeistret av oppholdet. Det er så mye som også kunne gjøres i Kamashi! I Gambela lever og arbeider mange ulike folkeslag sammen på en fredelig måte, og det er lokale folk som står for driften av senteret, ikke innflyttere. Mon tro gumuz ungdommen i Kamashi en dag vil kunne overta ledelsen av ungdomssenteret, undres Ambissa som selv er gumuz? En ting oppdaget Ambissa imidlertid også i Gambela: Hvor underrepresentert jentene er i blant ledere og instruktører. Det bør man gjøre noe med - både i Gambela og i Kamashi. Ambissa er høyt motivert for å få fart på senteret sitt : Det bør bygges gode idrettsfasiliteter, og den lokale komiteen hvor ungdommene er representerte burde få større innflytelse. Så det hadde vært fint om man kunne invitere ungdommer fra Don Bosco i Gambela og organisere en riktig flott fotballkonkurranse Kamashi mot Gambela! Prosjektnavn: Gi evangeliet videre i Blånildalen Prosjekter inkludert: Evangelisering i Agalo/ Kemeshi Sirba Abaya Asosa: Evangelisering i Metekel: Kamashi ungdomssenter: Prosjektansvarlig: Obsa Raga Prosjektrådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Fra venstre: Yonata, frivillig medarbeider og Ambissa, koordinator for Kamashi ungdomssenter Side 2

3 Brev fra Metekel Tekst : Obsa Raga; foto Klaus-Christian Küspert, Styremøte i evangeliseringsprosjektet for Metekel i Gilgel Beles. T.v. Adamu K edami, kasserer i prosjektet, og t.h. Obsa Raga, koordinator for evangeliseringsarbeidet i Western Synod. Obsa Raga, koordinator for evangeliseringsarbeid i Western Synod, skriver: "Ved siden av ferdigstillingen av Dangur kirke i Metekel har det i løpet av de siste seks månedene blitt opprettet en ny prekenplass i Dawas-Baguna. Resultatet av dette nye tiltaket er at tallet på kommunikanter allerede har økt enormt. Før vi startet med arbeidet var det ingen som delte Guds ord med folket i Dawas-Baguna. Nesten alle menneskene som bor der fulgte tradisjonell religion som de hadde arvet fra sine forfedre. Etter at det lokale styret for prosjektet hadde sett på mange steder i området som var unådde av evangeliet, vedtok de å sende evangelisten Lami som selv er gumuz, dit for å finne mer ut om folket i området. Han kom tilbake fra sin befaring med ideen om å forkynne evangeliet for befolkningen i Dawas-Baguna. Tre ganger gikk Adamu, presten i Metekel og lederen for evangeliseringsarbeidet, sammen med evangelisten Lami til dette området, besøkte hjemmene til de som bodde rundt omkring og fikk dem til å møte i skyggen av store trær. De delte Guds ord og evangeliet om Guds rike og frelsen i Kristus med dem. Senere underviste evangelisten Lami dem om det nye livet i Kristus og om å dele brød og Jesu Kristi blod om tilgivelse for våre synder, og antallet av de troende økte gradvis. Forkynnelsen under treet ble imidlertid vanskelig da den store regntida begynte. Tanken om å bygge et enkelt Guds hus ble diskutert og presentert for prosjektledelsen. Styret som prosjektets høyeste organ diskuterte problemet og bestemte å inkludere byggingen av en kirkehytte i Dawas-Baguna i prosjektets budsjett; prosjektkoordinatoren ble bedt om å ta seg av gjennomføringen. Som det ble besluttet, har huset blitt bygget og er allerede overlevert til de troende. Nå har folket Dawas-Baguna et flott lite forkynnelsessted og Guds rike fortsetter å vokse i området." Møte med Adamu K edami Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert Det blir stadig bedre struktur på evangeliseringsarbeidet i Metekel. Nå har Adamu K edami tatt over som kasserer på deltid for å gjøre pengebruken mer oversiktlig. Adamu ikke identisk med presten ved samme navn er 22 år gammel, gumuz og stammer fra Es isa, en liten landsby kun 1/2 time til fots fra administrasjonsbyen Gilgel Beles. Han bor fremdeles hjemme sammen med foreldrene, en søster og to brødre. Adamu har avsluttet 10. klasse og tar nå forberedende kurs for artium som går over 2 år. Samtidig tar han sommerkurs i Gender and Development - et desentralisert studieopplegg over 3 år og som tilbys av Mekane Yesus kirken og som støttes av NMS. Hvis han klarer artium og får tak i et stipend, ønsker han å studere enten sosiologi eller jus. Side 3

4 Gwama blir skriftspråk Tekst: og foto: Klaus-Christian Kuspert Deltakere i ortografi workshop en om gwama språket i Asosa i august: Bakerst fra venstre: Matiwos Adaba, Subeda Hadi, Wendemu Zeleke, Dr. Anne-Christie Hellenthal, SIL Ethiopia, leder, Fekadu Deressa, Benishangul Gumuz Education Bureau. Fremme fra venstre, Asadik Habte og Andinet Arega, oversetter. Det går fremover! Nå har gwama, et av mao-komo språkene fått egen ortografi! I august var det en 3 ukers workshop på tomta til det statlige utdanningskontoret for Benishangul Gumuz i Asosa. Her ble de siste lingvistiske undersøkelsene foretatt og et forslag til endelig godkjenning av et gwama ortografi ble utarbeidet. Workshopen var blitt organisert av NMS, og jeg hadde gleden av selv å delta i noen dager; det faglige arbeidet ble ledet av Dr. Anne- Christie Hellenthal fra SIL Ethiopia, som er lingvist og har spesialisert seg på nilo-sahariske og omotiske språk i Vest-Etiopia og i Sudan. Informantgruppa besto av fire unge mennesker fra Begi Tongo området som representerte fire ulike deler av gwama språkområdet. Det viste seg at dialektforskjellene mellom deltakerne var små og at den nye ortografien kan brukes over hele området. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Komo Evangelism Outreach Mao Komo outreach follow-up Mao Komo language development Stipend til utdanning av prester og evangelister Ansvarlig: Qes Wakgari Buruse Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Hovedmål: Evangelisering og utdanning i Begi Gidami Synod med hovedvekt på kvinner og marginaliserte grupper; språkarbeid blant Mao og Komo folket Det neste skrittet blir en Writer s Workshop i oktober, igjen i samarbeid mellom NMS og SIL Etiopia. Der skal interesserte gwama få muligheten til å produsere første tekster på sitt morsmål. Hvis skrivingen er for vanskelig, blir tekstene lest inn og senere transkribert. Samtidig skal det også jobbes med nedskrivingen av de første kristne tekstene på gwama. Det kan være dikt og sanger, men også historier fra bibelen, fortalt på en enkel og lett forståelig måte. Hvis vi lykkes å få et tilstrekkelig antall gode tekster, skal de illustreres og trykkes opp i bokform gjennom SIL systemet. Side 4

5 Flere kvinner styrker synoden Tekst og foto: Sonja Küspert, Qes Worknesh sammen med yngste sønnen sin under studietida ved seminaret i Trofast til sin synode i Begi har Qes Workinesh nå kommet tilbake etter 2 nye år med videreutdanning i teologi ved seminaret i Addis Abeba. Hun er selv fra Begi og vokste opp i en kristen familie med en far som evangelist. Som vanlig for elever fra heller landlige områder var hun nødt til å flytte for å få høyere utdanning. Etter 8. klasse fortsatte hun i Dembidollo i to år, og de to siste årene på videregående bodde hun i Asosa. Til sammen fikk hun støtte for å ta utdanning/ videreutdanning innen teologi tre ganger. Hun studerte to ganger to år i Aira og nå tok hun en 2 års degree ved seminaret i Addis Abeba. Hun fikk støtte både gjennom stipendordningen av NMS og nå fra Lutheran World Federation Mekane Yesus capacity building. Mellom hver utdanning jobbet hun i kvinneavdelingen ved synoden i flere år. Det er godt at også kvinner får muligheten til å ta høyere presteutdanning. Fremdeles finnes det kun få kvinner i dette svært mannsdominerte yrket, og disse kvinnene har som oftest kun den laveste utdanningen diploma som de får etter 2 år ved bibelskolen. Da Qes Workinesh begynte å jobbe i Begi Gidami synoden for omtrent 15 år siden, var det bare én annen kvinne som jobbet i synoden, Ms. Tewabech, som hadde jobbet der i 30 år og sammen med tidligere misjonær Gunhild Glommen lagt grunnlaget til kvinnearbeidet. Det var kirka som begynte med kvinnearbeid, staten kom etter og spør fremdeles av og til om hjelp. Nå er det 10 kvinner som jobber i synoden i ulike stillinger, og antallet kommer til å stige. Kvinnene i synoden kjenner sine rettigheter og vet om skadelige tradisjoner. De har fått kunnskap i å ta seg av barna på en bedre måte og ta vare på seg selv, og sakte men sikkert forandrer rollemønsteret seg. Mennene hjelper nå til hjemme, tar seg av barna og noen har til og med lært seg å lage mat. Qes Workinesh leder kvinneavdelingen i synoden og ønsker i fremtiden å styrke kvinnenes posisjon i kirken. Hun er gift, har to gutter og venter tredje barnet. Vi ønsker henne lykke til både med arbeidet og for den voksende familien! Prosjektnummer: Prosjektnavn: Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Komo Evangelism Outreach Mao Komo outreach follow-up Mao Komo language development Stipend til utdanning av prester og evangelister Ansvarlig: Qes Wakgari Buruse Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Hovedmål: Evangelisering og utdanning i Begi Gidami Synod med hovedvekt på kvinner og marginaliserte grupper; språkarbeid blant Mao og Komo folket Stadig flere unge Gumuz får presteutdanning Tekst : Klaus-Christian Küspert, foto: Andinet Arega Wega I mange år har NMS støttet teologisk utdanning i Begi området og i Western Synod med spesiell fokus på gumuz folket og på kvinner. Nå bærer anstrengelsene frukt! 11. mai 2013 ble Argane Shire (t.v.) fra Agalo uteksaminert med diploma i teologi ved Onesimus Nesib Seminaret i Aira. Argane er den tredje kvinnelige gumuz presten som fikk utdannelse gjennom prosjektet; hun skal tjenestegjøre i Agalo parish. Gemer Gote (t.h.) fra Sirba har ett år igjen i Aira. Så skal han også få diploma i teologi og dra tilbake til Blånildalen for å jobbe som prest. Side 5

6 To kvinneskjebner fra Begi Gidami Tekst og foto: Gemechis Gudina, WEIEFSDP, oversatt og bearbeidet av Klaus-Christian Küspert Prosjektnummer: Prosjektnavn: Western Ethiopia Integrated Environment and Food Security Development Program (WEIEFSDP) Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Programkoordinator: Gemechis Gudina Hovedmål: Tayiba Agara (øverst) bor i landsbyen Girayi Sonka i Gidami Woreda. Hun er gift og har tre barn. Gjennom prosjektet fikk hun opplæring i forbedrete jordbruksmetoder og om dyrking av grønnsaker på den lille åkeren hennes. Grønnsakene ble for det meste brukt som mat til familien, men en del av avlingen kunne hun også selge på markedet og tjente 3100 Birr, rundt 1000 kroner. Tayibas problem var at de ikke hadde noen andre transportmuligheter enn seg selv. Grønnsakene til markedet, kornsekker til mølla, ved til heimen alt måtte bæres på ryggen. Derfor brukte hun 2000 Birr av salgsinntekten for å kjøpe et esel. Dette eselet gjør livet så mye lettere for henne og familien sin, og hun kan bringe flere av produktene sine til markedet. Hun er også medlem av spare- og lånegruppa for kvinner og er organisert i et bondekooperativ. Pengene hun sparer og kan låne fra gruppa skal brukes for å investere i jordbruket. Tejitu Tefera (til venstre) er fra Kabache Dumme i K ondala Woreda. Hun bor sammen med sine fire barn, to jenter og to gutter, og hun har alltid hatt problemer med å få nok mat til sin lille familie. Gjennom prosjektet fikk Tejito opplæring i å lage kompost og kunne kjøpe 4 kg forbedret såmais til subsidiert pris. Hun forbedret åkeren med komposten, sådde maiskorna og kunne høste 70 kg mais den største avlingen hun noensinne hadde fått. Også Tejitu er medlem av låne- og sparegruppa for kvinner som ble organisert gjennom prosjektet. Gjennom denne gruppa fikk hun et lån for å kjøpe en sau som fikk to lam. Lammene ble foret opp og solgt, og hun tjente 1300 Birr, rundt 400 kroner. Gjennom dette fikk hun nok penger for de mest nødvendige investeringene, og barna hennes hadde for første gang nok mat. Side 6

7 Asadik ung og dynamisk Tekst og foto: Sonja Küspert, Som beskrevet i det siste nummeret slet vi noe med å komme i gang med dette prosjektet. Først var det staten som la mange hinder i veien. Etter mange uker og mye reising fikk vi endelig grønt lys for å starte med prosjektet og å tilsette en prosjektkoordinator. Det skulle være en person fra en av de indigene folkegruppene i prosjektområdet, helst ung og dynamisk. Vi hadde håpet på gode kandidater da jeg var i Begi rett før sommerferien, men den eneste personen som hadde søkt oppfylte ikke kravene. Vi prøvde på nytt, og igjen så et ut som om vi ville mislykkes. Så hadde Mao Komo språkprosjektet en workshop med deltakere fra akkurat vårt område, og en informant så veldig lovende ut. Etter tipset fra Klaus- Christian tok prosjektlederen kontakt med ham og kunne rekruttere ham til prosjektet. Asadik Habte er en 23 år gammel mann og muslim, som så å si alle innbyggerne i prosjektområdet. Han har gwama som morsmål. Foreldrene er bønder og driver en forholdsvis stor gård. Begge er analfabeter, men de så betydningen av utdanning og sørget for at alle fire sønnene går eller fikk gå på gode skoler. Asadik er eldst og var en flink elev. Derfor fikk han i 7. klassen et stipend fra staten til internatskolen i Kamashi. Selv om han bodde langt fra hjemplassen sin trivdes han og hadde ikke hjemlengsel. Dette året i nye omgivelser utvidet horisonten og styrket kunnskapene hans i amharisk skolespråket i Kamashi og fellesspråket mellom elevene. 8. til 10. klasse tok han i Addis Abeba og de siste to skoleårene gikk han i Tongo, distriktsbyen ganske nær hjemplassen. Asadik snakker bra engelsk ved siden av morsmålet sitt, gwama og språkene arabisk, amharisk, berta og oromo. Etter skolen fikk han seg en jobb ved UN flyktningleiren i Tongo. Flyktingene fra Sør Sudan snakker mest arabisk, og for registreringen trengtes det en person som snakket dette språket. Men etter 8 måneder ville han ha større utfordringer for å komme seg videre i livet, og han begynte som lærer i Tongo. Nå kan han vise sine talenter og ferdigheter i prosjektet vårt. Han skal bo i Zebsher som ligger midt i prosjektområde som består av 4 landsbyer. Der skal det bygges en enkel hytte som både er boplass og kontor. Gjennom prosjektet skal han få seg motorsykkelsertifikat for å kunne bruke en lett motorsykkel for å komme seg til alle 4 prosjektstedene og til Begi hvor administrasjonen ligger. Forhåpentligvis vil Asadik trives i den nye jobben som kan gi ham mange muligheter til kreativt arbeid. Han skal også få muligheten til å delta i seminarer og workshoper, kanskje til og med videreutdanning gjennom sommerkurs. Det blir spennende å se om medarbeidere i synoden er åpne og positive til et samarbeid med en muslimsk medarbeider. Jeg skal i alle fall støtte Asadik så mye som mulig. Selv om prosjektet kom sent i gang kunne jeg se en fin demonstrasjonshage i Penshuba. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Mao Komo utviklingsprosjekt Prosjektperiode: Prosjektleder: Kanesa Michael Prosjektrådgiver Sonja Küspert Hovedmål: Å hjelpe de marginaliserte folkegruppene mao og komo vest for Begi til sosial og økonomisk utvikling. Side 7

8 Bedre helse og levevilkår Tekst og foto: Sonja Küspert, Prosjektnummer: Prosjektnavn: Landsbyutvikling i Blånildalen Prosjektperiode: Prosjektleder: Desalegn Asefa Prosjektrådgiver Sonja Küspert Hovedmål: Å hjelpe befolkningen i og rundt Agalo Meti til sosial og økonomisk utvikling. Mange folk i Agalo Woreda lever ikke bare i selve tettstedet Agalo Meti, men spredt rundt omkring på landet. Elver deler området opp, og noen ganger er det vanskelig å komme seg over på andre sida. Da er det godt at det finnes en helsestasjonen drevet av kirka på den andre siden av elva. Til vanlig jobber to sykepleiere på helsesenteret, Garumaa og Malaku. De er også ansvarlige for at 2 andre landsbyer får regelmessige besøk av dem. Et av stedene er så langt unna at sykepleieren må overnatte der. Arbeidet de gjør i disse landsbyene kan kanskje best sammenlignes med det helsesøsteren gjør i Norge. De gjør mye forebyggende arbeid som vaksinasjon, svangerskapskontroller, familieplanlegging, har regelmessige helseskjekk for barn og gir opplæring i helserelaterte saker. De har også fødsler ved helsestasjonen. Tallene i halvårsrapporten er oppløftende. Mange gravide fikk oppfølging under svangerskapet og kvinnene fikk informasjon om familieplanlegging. Gumuz folk holder fremdeles på skikken at kvinner skal føde alene eller bare sammen med en annen kvinne, ute i det fri, som jeg også har skrevet om i artikkelen om mor/barn helseprosjektet. Dette fører til mange komplikasjoner, bl.a. at barnet etter dagelange fødsler er dødfødt og kvinnen har en fistelskade. Vi prøver å forandre på denne skikken og spesielt de som har blitt kristne har allerede sluttet med det. Godt over halvparten av de planlagte vaksinasjonene for barn under ett år er allerede blitt gjennomført: mot tuberkulose (BCG), mot meslinger og en multivaksinasjon mot 5 sykdommer: hepatitt B, influensa, kikkhoste, difteri og tetanus. Også kvinner fikk tetanusvaksinen. Alle vaksinasjoner er gratis, så det er bare å motivere og overbevise foreldrene om at det er viktig for barnet å få en grunnimmunitet. Garumaa har jobbet ved helsesenteret i mange år og har mye erfaring. Han er gumuz, bor rett at med senteret sammen med familien sin og er svært godt likt av befolkningen. Malaku er fra høylandet og kom for omtrent ett år siden fra Aira sykehus til Agalo etter endt utdanning, da det var en vakant stilling der. Sammen gjør de en viktig jobb for befolkningen. Ei mor venter i skyggen av mango trær utenfor det kirkelige helsesenteret med barnet sitt på fanget. Det er fredelig og rent rundt helsesenteret. På det statlige helsesenteret på tettstedet ligger det mye søppel og forpakning av medisiner. De vanndrevne møllene gir fortsatt avkastning På mitt siste besøk i Begi undersøkte jeg litt hvordan det står til med de 11 vanndrevne møllene som ble bygd i den 5 år lange prosjektperioden. Prosjektet ble faset ut i fjor, og i år ble det bare gjort noe vedlikeholdsarbeid som ikke kunne gjøres i fjor pga. usedvanlig lang regntid i Begi traktene. Alt vedlikeholdsarbeid er nå avsluttet og møllene fungerer bra! Jeg kunne dessverre ikke få noen oversikt over inntekten for det løpende året, men for 2012 hadde synoden til tross for utgiftene for de ansatte og for vedlikehold en nettoinntekt på Birr, litt over NOK. Vi håper at møllene vil gå ei stund til uten nødvendighet for større reparasjoner, og at de kan gi enda mer avkastning som kan brukes til driften av synoden. Sonja Side 8

9 En milepæl i WEWEP -arbeidet Tekst og foto: Marit Breen, Veien mot likestilling mellom menn og kvinner er en lang prosess som krever tålmodighet og forpliktelse uavhengig av tid og sted. I Etiopia er det mange tegn på at prosessen er i gang. Villighet til å lytte, aktiv deltakelse, deling av egne erfaringer og eierskap av situasjonen i egne synoder kjennetegnet en tre dager lang workshop i juni. Jeg vil påstå at Western Ethiopia Women Empowerment Programme, WEWEP, nådde en milepæl i løpet av disse dagene! Nå ser jeg at dette med kjønn også handler om meg som person, hvordan jeg som far behandler kona og barna hjemme. Dette var tilbakemeldingen fra en av mennene på workshopen, som selv har en sentral stilling i en av synodene. Forandring starter alltid med enkeltindivider, og ikke alle menn ser behovet for forandring når det gjelder kvinners situasjon, eller at det også involverer dem selv som enkeltindivider. Men dersom noe av WEWEPs arbeid kan resultere i tilsvarende nye tankesett som hos denne mannen, har vi all grunn til å være optimistiske! Alt organisasjonsarbeid som søker å utfordre og endre maktrelasjon mellom menn og kvinner krever at så mange som mulig involveres underveis, og forstår at hver og en av oss enten er med på å opprettholde eller og utfordre gjeldende holdninger. En policy eller veileder på kjønn kan ikke utarbeides på et kontor og siden presenteres for dem den skal gjelde. Agendaen for denne tre dagers workshopen var nettopp å involvere seks ansatte fra hver av de seks synodene i utarbeidelsen av en veileder i hvordan å forholde seg til kjønn, fremme kvinners posisjon i kirken, og bekjempe tradisjonelle skadelige praksiser som rammer kvinner. Prosjektnummer : Prosjektnavn : Western Ethiopia Women Empowerment Program (WEWEP) (Kvinners posisjon i kirke og samfunn) Prosjektperiode : NMS-rådgiver : Marit Breen (fra Januar 2013) Programleder Jeritu Berhanu Hovedmål : Fremme kvinners rettigheter i kirke og i samfunn Programmet består av prosjekter i disse syndene: Western Synod, Begi Gidami Synod Gimbi Jorgo Synod Birbir Dilla Synod Abay Dabus Synod Central Gibe Synod Første dagen vi var samlet fikk alle en generell innføring i arbeid med kjønn, likestilling og hva dette innebærer. Andre dagen bestod i en presentasjon av funn fra en undersøkelse som ble gjennomført i alle synodene i fjor, som kartla situasjonen rundt kvinners stilling og som skal tjene som målestokk for oppnåelse av programmets mål. Funnene utløste spennende diskusjoner og samtaler blant deltakerne, som tredje dagen førte til aktiv deltakelse for å søke svar på hvordan kan vi endre dagens situasjon. Hver synode jobbet sammen for å utarbeide konkrete forslag for hvordan de kan bidra til å endre situasjonen for kvinner i sine områder. Notater fra diskusjoner og samtaler og det skriftlige materialet som hver synode utarbeidet i løpet av de dagene vi var sammen blir nå benyttet av et team som skal utarbeide første utkast til en veileder og en handlingsplan. Håpet er at den entusiasmen rundt tematikken vi så disse dagene varer lenge nok til at handlingsplaner også blir satt ut i live. WEWEP går en spennende tid i møte! Side 9

10 Endelig et frisk barn og ingen fistel! Tekst og foto: Sonja Küspert, Alle kvinner som reiser hjem etter en vellykket operasjon ved fistulahospitalet i Addis Abeba får rådet om å komme tilbake når de er gravide igjen og er i 7. måned. Riktignok er det mulig å føde på vanlig måte etter en fistelskade og jeg har møtt ei kvinne før som hadde fått et velskapt barn uten problemer, men risikoen for at det går galt igjen er ganske stor. Derfor bør alle kvinner som har hatt en fistelskade etter en vanskelig fødsel få keisersnitt. Problemet for mange kvinner er at de bor langt unna et sykehus, og å bo i byen i ukevis for å vente på fødselen er for dyrt. Mange har heller ikke penger til å kunne betale for et keisersnitt. Derfor tilbyr fistulahospitalet gratis opphold i ventetiden og i løpet av behandlingen. Fra Western Synod i Boji har det i det siste vært 4 kvinner som fulgte dette rådet. De kom til Addis for å vente på fødselen, fikk keisersnitt og fødde friske unger. Jeg møtte to av dem: Dunguje Aberra er ei 18 år gammel jente fra et sted utenfor Agalo i Benishangul Gumuz. Hun giftet seg ung og ble gravid. Som skikken er blant gumuz gikk hun ut av huset for å føde alene i det fri da riene satte inn. Tre lange dager og netter led hun seg gjennom et mareritt, fødte til slutt en dødfødt gutt og fikk en fistelskade. Med hjelp fra prosjektet kom hun seg ett år senere til fistulahospitalet i Addis Abeba og ble frisk igjen. Ved andre svangerskap gikk hun to ganger til svangerskapskontroll ved den kirkelige helsestasjonen i Agalo som er del av et NMS støttet utviklingsprosjekt. Da hun var i 8. måned kom hun tilbake til fistulahospitalet og ventet på fødselen der. Hun fikk en nydelig gutt via keisersnitt og kan nå vende hjem. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Mor/barn-helse Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Sonja Küspert Prosjektledere: Boji: Qes Elizabeth Fekadu Begi: Diribe Tesfa Hovedmål: Å hjelpe kvinner med fødselsskader til et verdig liv Itane Itana er ei gift kvinne i slutten av 30 årene. Hun har vært gravid 5 ganger, men hun har ikke fem barn som de fleste norske mødrene i samme situasjon ville hatt. I stedet møtte Itane mange problemer. Ved fødslene til de 4 første barna var hun alene med mannen sin eller ei tradisjonell jordmor. Bare andre barnet, ei jente som er 10 år nå, overlevde og Itane hadde fistelskade to ganger som heldigvis kunne kureres. Nå ved 5. svangerskap ville de ikke risikere samme skjebne som de andre gangene og Itane kom til fistulahospitalet da hun var i 7. måned. Her ventet hun til ungen var stor nok og fikk et keisersnitt. Nå holder hun stolt en søt liten gutt i armene sine og gleder seg til å komme hjem igjen til mann og datter. Side 10

11 Ny Blomst kan leses på NMS sine nettsider: Klikk på NMS i verden, så på Etiopia. Der finner du alle Ny Blomst Be for... Ambissa og ungdomsenteret i Kamashi at det må bli en fin innvielse av senteret og at man klarer å fylle huset med positive og spennende aktiviteter; evangelisten Lami og presten Adamu som gjør nybrottsarbeid i Metekel som er et krevende område; Argane Shire, den ny utdannete gumuz prest og Gemer Gote, gumuz studenten ved ONS fra Sirba i Blånildalen; Asadik at samarbeidet mellom ham og synoden må være preget av respekt og tillit og at han klarer å støtte befolkningen i prosjektområde på en måte som gjør dem stolte av sin kultur og sitt språk; at impulsene og innsiktene de synodeansatte fikk gjennom WEWEP workshopen gir ringvirkninger til omgivelsen og at kvinners posisjon gradvis blir sterkere; Team Etiopia at de har en inspirerende tid i Kamashi, kan gi impulser til Ambissa og ungdommene der og får et flott opphold hvor de kan knytte vennskap over landegrensene; at mer og mer innser at vi som kristne har et spesielt ansvar overfor Guds skaperverk og dets bevaring til neste generasjon, og for en rettferdig fordeling av godene. Ny innsikt bedre forståelse Tekst: Sonja Küspert, I lengre tid har jeg tenkt på å utvide mine kunnskaper for å kunne gjøre en bedre jobb som rådgiver for mine prosjekter. Nå er det ikke så lett å få en passende videreutdanning her i Addis Abeba. Derfor kom tilbudet fra misjonshøgskolen i Stavanger som bestilt: siden i høst har de et internettbasert studieopplegg om Islam. Temaet er midt i blinken for meg, spesielt siden vi i år har startet Mao Komo Community Development Project i Begi. I hele Begi Gidami synoden er det en sterk muslimsk majoritet, og i prosjektområdet er bortimot 100 % av befolkningen muslimer. Vi vil prøve å ha et prosjekt som trår veldig varsomt både når det gjelder kultur, språk og religion. Hensikten med dette prosjektet er ikke å evangelisere, men å heve levestandarden og styrke selvbildet og kulturen til målgruppa. Det første hindret i studiet mitt er allerede løst med hjelp av gode og konstruktive initiativer fra Misjonshøyskolen: Internettet her fungerer eller fungerer ikke, og er uansett mye svakere enn det en er vant til i Norge. Det fører til at nedlastinger av store filer ikke er lett og det har krevd noe tilrettelegging. Et annet problem er at noen prøvedatoer kolliderer med reisevirksomhet i forbindelse med jobben, men vi vil nok også klare å løse denne utfordringen. Så håper jeg at kunnskapen jeg vil få gjennom studiet kommer arbeidet mitt til gode, at relasjonen mellom det kristne prosjektfolket og den muslimske befolkningen vil være god, at vi klarer å respektere hverandre og at jeg får større forståelse for handlinger og tenkemåter de andre måtte ha. Side 11

12 Landsmøtet av Sykepleiernes Misjonsring (SMR) Tekst og foto: Sonja Küspert, Hvert 3. år har Sykepleiernes Misjonsring (SMR) landsmøte, med bl.a. forhandlinger og valg av nytt styre. SMR støtter arbeidet til mange forskjellige organisasjoner, bl.a. NMS, både økonomisk og gjennom bønn. Tidlig i vår ble jeg invitert til å delta på landsmøtet på Rødde folkehøgskole i Melhus og takket gjerne ja. Jeg fikk muligheten å fortelle om arbeidet vårt i Etiopia og hadde et interessert og oppmerksomt publikum. Jeg fortalte mest om mor/barn helseprosjektet og viste en film om kvinner som lider av fistelskader. De som er interessert i å se filmen, kan enten kjøpe den på internettsiden eller se den på YouTube: A Walk to Beautiful. Siden NMS region Trøndelag samtidig hadde et møte i Trondheim dro jeg også dit på lørdag for å hilse på de frammøtte. Jeg vil benytte anledningen til å takke SMR for veldig fine dager sammen, for oppbyggelse, samvær og møte med engasjerte kvinner, som støtter meg og arbeidet mitt. Det er godt å vite at vi bli løftet opp og støttet gjennom bønn fra medsøstre som ser verdien i det vi jobber med. Fra festkvelden tradisjonelle klær fra rundt om i verden Team Etiopia klar for utreise! Tekst og foto: Marit Breen, Fem ungdommer fra NMS U reiser til Etiopia i september. Hva skal de så gjøre her i tre uker? Kamashi ungdomssenter står klart i Blånildalen, men aktivitetene har bare så vidt kommet i gang. Ungdommer i byen er det mange av, og håpet er at disse etter hvert vil fylle senteret med sin deltakelse, benytte seg av senterets fasiliteter og få utfolde seg. Teamet skal bo i Kamashi og utveksle ideer og aktiviteter samt forberede bidrag sammen med Kamashi ungdommer til innvielsen av senteret søndag 6. oktober. Dette blir en stor dag! Fra v: Vegar Isachsen, Kristian Lowzow, Marie Svendsen Nerheim, Therese Lilleberg Holm og Marit Fauskanger Pedersen Side 12 Jeg hadde gleden av å holde en forberedelseshelg sammen med de fem ungdommene i Norge i august. Deres ideer for Etiopia-oppholdet er mange. De er alle vel kjent med ungdomsarbeid, er glad i sport og idrett, lek og ulike aktiviteter som de håper å dele med Kamashi ungdommene. De har også ideer til kurs og seminarer under oppholdet - engelsk kurs, datakurs, ledertrening og håndarbeid. Flere av teamdeltakerne er bereist og har vært i Afrika før. De er opptatt av å knytte gode relasjoner og være tilstede på ungdommenes premisser, lære av dem og ha det gøy sammen. En slik utveksling av kultur, ideer, kunnskap, lek og aktiviteter håper vi kan sette spor både for team medlemmene, for senterets framtid og Kamashis ungdom.

13 Guds skaperverk et kristent ansvar. Miljøseminar i Thailand Tekst: Klaus-Christian Küspert Foto: Gemechis Gudina, WEIEFSDP, I forbindelse med "Environmental Competence Building Program et samarbeidsprogram om ansvaret for miljøet ut fra et kristent perspektiv i regi med Digni i samarbeid med NMS ble det for andre året på rad arrangert et internasjonalt miljøseminar. Tidsrommet var august og stedet igjen Chiang Mai i Thailand. Deltakerne kom fra India, Kina, Madagaskar, Thailand og Etiopia, og programmet var tilrettelagt av Jakob Vea (NMS) i samarbeid med Kristian Larsen (Digni) og Stein Hinderaker (NMS). Fra EECMY var det Gemechis Gudina, koordinator for det integrerte landsbyutviklingsprogrammet WEIEFSDP og Dawit Olana, DASSC regiondirektør for Vest Etiopia som deltok. Begge er viktige og gode samarbeidspartnere for NMS her i Etiopia. Dawit Olana (t,h.) og Gemechis Gudina (t.h.) holder foredrag under miljøseminaret i Chang Mai i Thailand. Bidraget av kollegene fra Etiopia ble meget godt mottatt av deltakerne og viste at arbeidet i prosjektene våre holder høyt nivå. Gemechis og Dawit var svært fornøyde med seminaret og kom tilbake med mange gode, nye ideer for arbeidet med Guds skaperverk. De er spesielt opptatt av spørsmålet hvordan kirkeledelsen og tusenvis av menigheter over det ganske land kan gjøres til miljøagenter. Faktumet at dette års partnermøte i EECMY hadde kristent ansvar for skaperverket som tema viser at vi er godt på vei. Miljø og klima er et gjennomgangstema i alt utviklingsarbeid i kirken, og med Dawit og Gemechis har vi noen av de mest kunnskapsrike og engasjerte ambassadørene vi kan få. Deltakerne ved miljøseminaret i Chang Mai, Thailand som ble arrangert i regi av Digni august. Nr. 2 fra venstre sittende: programleder Jakob Vea. Dawit Olana og Gemechis Gudina fra EECMY er hhv. nr. 1 f.v. sittende og nr. 2 f.v. i bakerste rekke. Torsdag, 29. august ble vi fra NMS invitert til EECMY Management and Leadership College i Mekanissa for å delta på en avslutningsmiddag for studenter etter 5 års sommerundervisning. Studentene hadde invitert lærerne, skoleledelsen og spesielt NMS for å uttrykke sin glede og takknemlighet. To av studentene var Jeritu fra Boji og Yemanesh fra Aira. Førstnevnte er den velkjente programlederen for Women Empowerment Programme, og sistnevnte er lederen for women empowerment prosjektet i Birbir Dilla synoden. Begge hadde avsluttet bacheloren i Management and Leadership. Vi håper at kunnskapen de fikk ikke bare resulterer i å gjøre ting rett, men gjøre de rette tingene som representanten så godt formulerte under sin tale - og tørre å gjøre en innstats som gjør en forskjell for kvinnene! Sonja Side 13

14 RIS & ROS KALENDER Ny blomst er et nyhetsmagasin fra NMS Etiopia som utgis fire ganger i året. Det blir sendt ut til givere, samarbeidspartnere og andre interesserte. Dersom du ikke ønsker å stå på lista, har kommentarer og tilbakemeldinger eller vet om noen som kunne være interessert i å motta bladet, kan du skrive mail til Klaus-Christian Küspert, Sonja Küspert, eller Marit Breen, eller vår redaksjonsadresse : Grammatikk og ortografi workshop for gwama språket i Asosa. Leder: Dr. Anne-Christie Hellenthal Gemechis og Dawit er i Thailand ved et miljøseminar i regi av Digni/NMS : John Gunnar Raen fungerer som assisterende representant mens Klaus-Christian deltar i et forskningsopplegg : Team Etiopia fra NMS-U drar til Kamashi for å inspirere til aktiviteter ved Kamashi ungdomssenter Reisegruppa Bygg en Kirke kommer til Etiopia og deltar i åpningen av ungdomssenteret i Kamashi 6.10.: Innvielse av Kamashi ungdomssenter med stor deltakelse fra Norge og Etiopia : Representanten deltar i ledermøte, kirkelederkonferansen og rådsmøte i Stavanger. Kirkepresident Revd. Dr. Wakseyoum representerer EECMY under kirkelederkonferansen og rådsmøtet : Writer s Workshop for gwama i Asosa i samarbeid med SIL : Besøk av Ragnhild Mestad og Stein Hinderaker. 29. og : 2-dagers seminar i Kamashi om arbeid med indigene folkegrupper. Qes Melaku ny president i Abay Dabus Synoden Hvem er NMS-Etiopia? Klaus-Christian Küspert, representant Sonja Küspert, rådgiver Reverend Melaku Tefere ble valgt til ny president for Abay Dabus synoden i Mendi. Revd. Melaku var synodens generalsekretær før han ble president. Tidligere president, Revd. Cherinet stilte ikke til gjenvalg. Han ønsker å fortsette studiet i antropologi på heltid. Vi ønsker Revd. Melaku lykke til med sin nye oppgave og Guds rike velsignelse. Marit Breen, rådgiver Dersom du ønsker å støtte NMS, kan du sette inn pengene på vår gavekonto: Ønsker du å støtte et spesielt prosjekt, kan du gå inn på: Rinos hjørne Nå har jeg fått en ny læremester. Den nye vaktmannen ved kontoret, Tadele, prøver å oppdra meg. Det er fint at noen virkelig bryr seg om meg og har litt tid til meg. Riktignok vil han at jeg gjør hva han ønsker, og jeg kan jo late som av og til. De andre som kommer til kontoret klapper meg også nå og da, men det blir ikke det samme. Noen ganger går det så lang tid mellom hver gang det kommer noen at jeg blir helt vill, og det liker ikke menneskene. Men jeg er en god vakthund. Når det kommer fremmede folk til kontoret våger de seg ikke inn når de ser meg eller hører min sterke røst. De blir skikkelig redde! Ja, da føler jeg meg mektig og sterk! Side 14

Hva betyr sustainable?

Hva betyr sustainable? Les også: አዲስ አበባ Hva betyr sustainable? Addis Abeba, nr. 2-2013 Kom og bli med! Kamashi Ungdomssenter innvies! S. 3 Bruk hodet og lokal teknikk! S. 6 Endelig anerkjent - Unge jordmødre i Boji. S. 7 På

Detaljer

Tid til å lytte tid til å tale

Tid til å lytte tid til å tale አዲስ አበባ Tid til å lytte tid til å tale Addis Abeba, nr. 1-2014 Les også: Ett års pusterom videreføring av arbeidet i Blånildalen. S. 2 Pastors Empowerment fortsetter! S. 4 Green LiP på vei Rent vann på

Detaljer

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2014 Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser

Detaljer

Kick off for Green LiP

Kick off for Green LiP አዲስ አበባ Les også: Summer Together i Kamashi S. 2 + 3 Endring starter inni oss Gemechis visjon for Green LiP. S. 8 Etableringen av Abay Valley Synod S. 10 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik

Detaljer

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 2-2015 Hvorfor jobber NMS med minoriteter og indigene folkegrupper? Grand Ethiopia Renaissance Dam - snart stiger vannet. S. 2 WEWEP startskuddet har gått for andre gang!

Detaljer

Kirken brenner nå også i Vestsynoden

Kirken brenner nå også i Vestsynoden Les også: Addis Abeba, nr. 2-2011 Kirken brenner nå også i Vestsynoden Unge språkforskere, s. 3 Sinte bier og blide birøktere, s. 6 & 7 Anti Aids Club, s. 9 Intervju med Svein Volden, s. 10 For om fjellene

Detaljer

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012 Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok forsidefoto av

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

tidende nr. 6/7-2012 167. årgang Biogass Misjonær 2012 Vårt daglige brød

tidende nr. 6/7-2012 167. årgang Biogass Misjonær 2012 Vårt daglige brød hongkong/kina - madagaskar misjon s tidende nr. 6/7-2012 167. årgang Biogass Misjonær 2012 Vårt daglige brød 4 18 22 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12

Motto: Hans Herlighet Til Pris. EF. 1, 12 1931 2011 ORGAN FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING Nr. 3 80. ÅRG. 2011 Innhold side * Gud er der menneskene er... 2 * 80 års jubileum... 3 * Nytt fra misjonsmarken... 4 * Hilsen fra Ebenezer-hjemmet.. 8 * Kampen

Detaljer

MOTTO: HANS HERLIGHET TIL PRIS. EF. 1,12

MOTTO: HANS HERLIGHET TIL PRIS. EF. 1,12 ORGAN FOR SYKEPLEIERNES MISJONSRING Nr. 2 84. ÅRG. 2015 INNHOLD.side * Leder... 2 * Andakt... 3 * Jordskjelvnytt... 4 * Fra Stjørdal til Mongolia... 8 * Takk til Ann-Mari Rothli... 9 * Hilsen fra Det Norske

Detaljer

nytt liv Prosjektkatalogen 2013 Bolivia 3 Etiopia 7 Sentral-Asia 35 Mongolia 27 Peru 31 Japan 15 Kina, Hongkong, Macau og Taiwan

nytt liv Prosjektkatalogen 2013 Bolivia 3 Etiopia 7 Sentral-Asia 35 Mongolia 27 Peru 31 Japan 15 Kina, Hongkong, Macau og Taiwan Prosjektkatalogen 2013 Foto: Bjarte Rydland Et nytt liv Bolivia 3 Etiopia 7 Indonesia 11 Japan 15 Kinaregionen/KF KINA 19 Kina, Hongkong, Macau og Taiwan Mongolia 27 Peru 31 Sentral-Asia 35 Vest-Afrika

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1.

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. 2011 Årbok Misjonstidende nr 4b/166 årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2011 Misjonstidende nr 5b/166 årgang 2011 Årbok forsidefoto: timo

Detaljer

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 verdig liv misjon s tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 Kjære leser Som de fleste av oss erkjenner, er det å være født i Norge et privilegium. Vi lever et liv i en velstand og en trygghet

Detaljer

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre oktober 2008 10 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024

Detaljer

FAKTA ETIOPIA: INNHOLD: Titte/bilde: Transport med esel. Foto: Atle Moe/NMt. Addis Abeba 1.023.050 48.500.000 (1989) Hovedstad: Areal km': Folketall:

FAKTA ETIOPIA: INNHOLD: Titte/bilde: Transport med esel. Foto: Atle Moe/NMt. Addis Abeba 1.023.050 48.500.000 (1989) Hovedstad: Areal km': Folketall: INNHOLD: FAKTA ETIOPIA: LAND OG FOLK Historie 125 Religiøse forhold 125 Evangelisk misjon i Etiopia 126 Den Evangeliske Kirke Mekane Yesus 126 OPPTAKTEN 1967-1969 Hvorfor ble Etiopia misjonsfelt for NMS?

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok 2010 misjonstidende 5b 165. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne-

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1 påske misjon s tidende nr. 4-2014 169. årgang Nytt liv God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med 4 12 misjonstidende 4-2014 1 Kjære leser Det er nesten håpløst. Hvordan skal vi klare å formidle det vi

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164.

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009 Årbok 2009 misjonstidende 5b 164. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne-

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

tidende Gjenbruk Hårete mål Gjenbruksglede Tre blir én Tema nr. 2-2013 168. årgang

tidende Gjenbruk Hårete mål Gjenbruksglede Tre blir én Tema nr. 2-2013 168. årgang gjenbruk misjon s tidende nr. 2-2013 168. årgang Tema Gjenbruk Hårete mål Gjenbruksglede Tre blir én 4 6 18 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer