Tid til å lytte tid til å tale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid til å lytte tid til å tale"

Transkript

1 አዲስ አበባ Tid til å lytte tid til å tale Addis Abeba, nr Les også: Ett års pusterom videreføring av arbeidet i Blånildalen. S. 2 Pastors Empowerment fortsetter! S. 4 Green LiP på vei Rent vann på dugnad. S. 6 Det går fremover med Gumuz Synoden. S. 8 Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Matteus 5,15 Redaksjonsteam: Klaus-Christian Küspert Sonja Küspert Marit Breen Ny Blomst red. adressen Postadresse: Norwegian Mission Society P.O.Box 5552 Addis Ababa Ethiopia Besøksadresse: Norwegian Mission Society Kebele 09/10, Yeka sub-city Kasanchis, Addis Ababa Ethiopia Helt fra jeg begynte i NMS var det snakk om at NMS er Norges best bevarte hemmelighet, og at kolleger i andre organisasjoner er forbauset over bredden og dybden i NMS sitt arbeid når de først blir kjent med det. Utenfor Norge får vi mye ros. NMS gjør et godt arbeid med høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi er en pålitelig partner som evner å lytte og å vise respekt. Men er det så godt når man gjør alt rett og likevel bare i liten grad blir lagt merke til? Jesus sier: Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake (Matt 5,15) I sin rapport om misjonærrollen konkluderer Dr. Agnes Aboum med at NMS står på kanten av stupet. Denne drastiske vurderingen står i merkelig kontrast med oppfatningen mange av oss har, og med den tilbakemeldingen vi får fra partnerne: At NMS gjør et utmerket, profesjonelt arbeid og at vi er fullt på høyden med tiden. Kan en av årsakene for at vi ikke blir hørt være at vi er for forsiktige, for redde? Jesus sier: Ve dere når alle taler vel om dere (Luk 6,26) Selvfølgelig er det klokt å trå varsomt. Som oftest oppnår man mer med tålmodige samtaler enn med konfrontasjoner. En kan lett anklages eller oppfattes som kulturimperialister som prøver å tvinge igjennom vestlige verdier og som ikke har respekt for lokal kultur. De postkoloniale afrikanske statene er svært vare når vår fremferd oppleves arrogant. Vi vil gjerne være partnere som lytter og som viser respekt for andres kultur og tradisjon. Men det er situasjoner hvor en bør tale i stedet for bare å lytte, hvor en bør bli synlig og gjøre de rette tingene. Et sentralt tema i NMS sitt arbeid er kvinners stilling i kirke og samfunn. NMS støtter en rekke prosjekter med kvinners rettigheter og levekår i sentrum. Her har vi høy ekspertise og høyt kvalifiserte medarbeidere. Dette arbeidet tror vi på: Like rettigheter for kvinner og menn, bekjempe vold mot kvinner og deres økonomiske avhengighet. Arbeidet er politisk korrekt også i Etiopia, og det er i tråd med kirkens strategiplan. Likevel er det et kontroversielt og delvis upopulært tema. Saken blir ikke bedre ved at noen av partnermisjonen har et negativt forhold til kvinner i ledende posisjoner, og at noen av de evangelikale misjonene som brer seg i Afrika har et svært konservativt kvinnesyn. Hva skal vi gjøre? Trå varsomt i dørene for ikke å risikere at vi anklages for å drive med kulturimperialisme? Enda mer brennbart i tiden er diskusjonen om personer med ulike seksuelle legninger. Flere afrikanske land strammer grepet og innfører strengere lover for seksuelle handlinger mellom voksne personer av samme kjønn. I Etiopia er det opp til 15 års fengsel, i Uganda livsvarig og i enkelte land diskuteres det også dødsstraff. Her snakker vi ikke en gang om den daglige trakasseringen, diskrimineringen, om et liv i konstant frykt, stigmatisert og brennmerket som samfunnsskadelig. Kirkene i Etiopia er klare: Homofil praksis er synd, og brudd på Guds vilje med livet. Denne oppfatningen deler de med kanskje 95 % av den etiopiske befolkningen, og det er god bibelsk grunnlag for en slik holdning. Men å tilbakevise en praksis på teologisk grunnlag er ikke det samme som å akseptere avstraffelse, diskriminering og utfrysning av mennesker som er skapt forskjellig. Generalsekretæren i NMS taler klart: Det Norske Misjonsselskap (NMS) støtter ikke opp om lover som retter seg mot kjønn, rase, seksuell legning, politisk ståsted eller religion. Verken vår kristne tro eller menneskerettighetene tilsier det. NMS støtter ikke lover som innebærer avstraffelse av homofile på grunnlag av legning eller praksis. (www.nms.no/nyheter, ) Noen ganger er det bedre å tale enn å tie. Da vil kanskje ikke lenger alle tale vel om oss, men vårt viktige arbeid forblir i hvert fall ikke noen vel bevart hemmelighet og vil bære frukt. Jesus sier: "Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg." (Matt 25,40)

2 Ett års pusterom videreføring av arbeidet i Blånildalen Tekst: Klaus-Christian Küspert, foto: Obsa Raga Gi evangeliet videre i Blånildalen Prosjekter inkludert: Evangelisering i Agalo/ Kamashi Sirba Abaya: Evangelisering i Metekel: Kamashi Youth Empowering: Prosjektansvarlig: Obsa Raga Prosjektrådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Evangelisering, utdanning og kirkebygging i Blånildalen og Metekel med hovedfokus på Gumuz og andre marginaliserte grupper. Side 2 Trening for kirkeledere i Kamashi et ledd i forberedelse på selvstendigheten Evangeliseringsprosjektene i Blånildalen har fått 1 års forlengelse for å muliggjøre en god overgang til nytt arbeid i regi av Gumuz Synoden som forhåpentligvis starter i 2015! I Agalo/Kamashi, Sirba Abaya og i Metekel føres i år de gamle prosjektene videre med nye aktivitetsplaner og med fokus på en god avslutning av arbeidet og en styrking av menighetene i påvente av større selvstendighet og større ansvar. I Agalo og Kamashi er hovedmålet i år å styrke og forberede menighetene til sitt fremtidige arbeid i egen synode. Dette skjer hovedsakelig gjennom kursing og forskjellige typer trening. I Kamashi har hittil i år trettiseks menighetsledere og i Agalo førtito menighetsledere deltatt i kurs om menighetsdiakoni, forvaltning av skaperverket, menighetsvekst og identitet. I tillegg har det blitt holdt kurs om fremtidige strategier for å styrke administrasjon og ledelse og for å øke inntekter til menighetene med henblikk på organiseringen under egen synode. Det å finne kvalifiserte ledere for den nye synoden vil være en stor utfordring, men også å finne ressurser for dens drift. Revd. Ephrem, presidenten i Vestre Synode slår fast: Målet må være økonomisk selvstendighet for kirken også i Blånildalen. På sikt bør ikke bare menighetene oppholde seg selv, men de må også settes i stand til å finansiere driften av den nye synoden. Enda har vi ikke kommet så langt. Også i 2014 vil en del av preste og evangelistlønningene bli dekket gjennom prosjektet, gumuz elever som utmerker seg vil få stipend og det er penger for kursvirksomhet og nødvendig vedlikehold. I Sirba Abaya er situasjonen noe mer vanskelig enn i Kamashi og Agalo hvor menighetene er forholdsvis sterke. I tillegg til små og spredte menigheter er det usikkerhet pga. dambygningen som vil innebære flytting av landsbyer og kirker. Prosjektstyret vedtok derfor å bruke noe mer midler på Sirba enn tidligere. En liten del av disse midlene har allerede blitt brukt til å kjøpe utstyr til Koncho ungdomssenter bøker, en datamaskin og en skriver. Senteret har stått tomt siden åpningen i Gjennom samarbeid med det velfungerende ungdomssenteret i Kamashi og rekrutteringen av en ungdomsleder i en delstilling håpes det å få senteret i Koncho til å bli et levende senter i Sirba Abaya parish og i den nye Gumuz Synoden I Metekel ser situasjonen igjen annerledes ut. Også Metekel skal bli del av den nye Gumuz Synoden, men her kan en ikke forvente at de små og unge menighetene vil kunne bære det kirkelige arbeidet selv. Metekel vil derfor også i fremtiden være avhengig av finansiering utenfra som gjelder lønn for prester og evangelister, ulike typer stipend, penger for å gjennomføre møter og workshops etc. I tillegg er byggingen av en større kirke i administrasjonsbyen Gilgel Beles nettopp kommet i gang og dette arbeidet vil tidligst avsluttes i slutten av 2015; for i år er finansieringen sikret, og vi håper at det er midler også i 2015 for å kunne fullføre bygget.

3 Bøker og plakater på Gwama klare til bruk Tekst: Klaus-Christian Küspert, foto: Anne-Christie Hellenthal I artikkelen N ɨ shun ttwaa mɨnɨ - La oss elske språket vårt! i nummer 4/2013 av Ny Blomst skrev Sophie om en Writer s workshop i Asosa og Mendi i oktober i fjor hvor det ble utviklet materiell på gwama språket. Alt gikk som planlagt, og vi gleder oss over å holde historiens første bøker på dette språket i våre hender: ei bok med tradisjonelle historier, sanger, dikt, ei med kristne sanger og bønner og to hefter med bibelfortellinger en om Noa og arken, og en om den bortkomne sønnen. Plakatene om viktigheten av å bruke morsmålet, både hjemme og ute, og den andre med teksten Gud elsker alle mennesker på alle fem mao-komo-språkene - er også ferdige og ble kvalitativt meget bra! I mai skal vi holde en liten fest i Tongo kirke hvor kristne mao inviteres spesielt. Der skal heftene deles ut og plakatene henges opp. Det kan bli en historisk begivenhet! Heftene på gwama ble trykket i 200 eksemplarer hver og skal fordeles i menigheter i Begi Gidami synoden Maritu gleder seg sammen med oss over en meget vellykket plakat som forteller på 5 språk at Gud elsker alle mennesker to av disse språkene er i fjern slekt med gumuz! Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Komo Evangelism Outreach Mao Komo evangelisation Mao Komo language development Stipend til utdanning av prester og evangelister Ansvarlig: Qes Elias Shiferaw Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Evangelisering og utdanning i Begi Gidami Synod med hovedvekt på kvinner og marginaliserte grupper; språkarbeid blant Mao og Komo folket Ny leder for evangeliseringsarbeid i Begi Gidami Synod Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, I fjor høst ble Revd. Elias Shiferaw valg til ny direktør for Department for Mission and Theology i Begi Gidami Synod. I denne funksjonen er han også koordinator for Mao Komo evangeliseringsprosjektet som går inn i en ny fase fra i år. Den nye fasen skal i mye større grad enn før holde fokuset på den indigene mao og komo befolkningen i synoden. Det finnes fremdeles svært få mao med høyere utdanning, og det gamle prosjektet har dessverre ikke ført til ønskede resultater. Dermed er det fremdeles ikke mulig å sende en person fra denne minoriteten til presteskolen fordi det ikke finnes kandidater med tilstrekkelig kvalifikasjon. Den nye prosjektfasen skal være mer målrettet gjennom å tilsette en medarbeider som selv er mao evangelist Hika Dinbasha og ved å gi stipend til mao ungdommer for å ta videregående utdanning og ved å styrke kristen opplæring for spesielle mao grupper. Side 3

4 Pastors Empowerment fortsetter! Tekst og foto: Klaus-Christian Kuspert, Pastors Empowerment Prosjektperiode: Prosjektledere: Revd. Yonas Yigezu. EEC- MY-DMT Director Det er så herlig og gledelig å se at prestene er lykkelig hele tiden under seminarene. Fremfor alt er det en glede å registrere at deres arbeidssituasjon så vel som deres sosiale liv allerede har begynt å forbedres! (Revd. Yonas Yigezu) Pastors Empowerment drives av Department for Mission and Theology ved EECMY Head Office under ledelse av Revd. Yonas Yiezu og finansieres av Den Norske Presteforeningen. Pastors Empowerment som gjør det mulig for prester og deres ektefeller å møtes til faglig oppdatering og sosialt og spirituelt samvær, er et svært populært prosjekt og har i løpet av de siste årene hatt en enorm betydning for prestene i hele Vest Etiopia. I 2014 går Pastors Empowerment inn i en ny fase. Det har lenge vært usikkert om det er mulig for Presteforeningen å finansiere en ny 3-års periode. Gleden var stor da vi fikk melding om at søknaden var innvilget og at prosjektet vil fortsette. Stor takk til Presteforeningens leder, Gunnar Mindestrømmen som alltid har vært svært positiv til dette prosjektet! Praktisk, spirituell og sosial forbedring av presenes livs og arbeidssituasjon Færre kvinner med fistelskade? Tekst og foto: Sonja Küspert, Mor/barn-helse Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Sonja Küspert Prosjektledere: Boji: Qes Elizabeth Fekadu Begi: Qes Senait Byana Å hjelpe kvinner med fødselsskader til et verdig liv Side 4 Siste året for de to fistuala prosjektene som fases ut i slutten av 2014 har begynt! I år skal det forebyggende arbeid stå i fokus! I Begi er det den nye prosjekt lederen Qes Senait som skal ut til avsides liggende plasser for å gi informasjon og finne gjemte kvinner med fistelskader. I fjor var det ikke så mange kvinner som planlagt som ble transportert til sykehuset i Addis. En grunn kan være at kvinnene lever nokså isolert og bortgjemt, en annen at antall kvinner med slike skader går ned - noe vi virkelig håper! Jeg antar at sistnevnte er tilfelle på de større plassene, hvor det finnes helsestasjoner og hvor folk er mer opplyst om viktigheten av å gå til svangerskapskontroll og føde i trygge omgivelser. I tillegg satser nå også staten på helse og jobber målrettet mot å få ned mor-barn dødeligheten. De siste årene ble mange sykepleiere gjennom et halvårig kurs videreutdannet til jordmødre og plassert ut i distriktene. Selvfølgelig har de ikke like mye kunnskap som våre jordmødre, men likevel er det bedre enn å ikke å ha jordmor i det hele tatt. I tillegg tilbyr staten alle tjenester fra svangerskapskontroll til keisersnitt ved statlige institusjoner gratis for å motivere kvinnene til å benytte seg av tilbudet. I Boji skal prosjektleder Qes Elizabeth og de to jordmødrene Obsine og Toline ta seg av opplæring og forebyggende arbeid. Jordmødrene hadde i mars et 3 dagers kurs for de helseansatte i Agalo for å videreformidle kunnskapen slik at sykepleierne kan utføre bedre tjenester. Det kan være avgjørende at sykepleiere vet når en gravid kvinne tilhører risikogruppen, f.eks. når moren har et alt for trangt bekken, for å veilede henne om å være i nærheten av en helsestasjon når hun skal føde.

5 To skritt fram og ett tilbake Tekst og foto: Sonja Küspert, I fjor høst ble vi så glad da vi endelig etter lang tids leting fikk tak i en ung og dynamisk prosjektkoordinator fra Mao folket. Asadik var aktiv og velutdannet og snakket mange språk, blant annet engelsk. Nå har vi på en spesiell måte mistet ham igjen. Før han begynte hos oss, jobbet han ved flyktningleiren i Tongo som lagerforvalter. Mens han hadde tjeneste forsvant det en kanne med drivstoff og det ble anlagt rettssak mot ham. Nå fikk han sin endelig dom på ett års fengsel. Hva anklagen nøyaktig gikk ut på er ikke helt klart for oss: delaktighet i tyveriet eller å holde tilbake opplysninger? I hvert fall ser det ut som om vi har mistet han for i år. Det er veldig synd, han trengtes både i prosjektet og for språkarbeidet i regi av SIL hvor han på grunn av sine språkkunnskaper var en nøkkelperson. Nå er prosjektet på let etter noen som kan erstatte Asadik, kanskje bare for ett år. Arbeidet på grasrota trenger en person som er nært knyttet til befolkningen. I februar kjørte vi til Zebsher for å ha et møte med representanter fra de forskjellige plassene hvor prosjektet arbeider, men på grunn av store avstander kunne ikke alle møte. Jeg var glad for at i hvert fall noen kvinner var med, selv om de var ganske tause. Vi oppsummerte fjoråret og fikk tilbakemeldinger om hvordan de opplevde aktivitetene. Bøndene fikk mye opplæring. Nå dyrker de ikke bare løk og hirse, men også kål, gulrøtter, rødbeter og tomater. Kvinnene er fornøyde med dyrene de fikk og kun 4 av 80 dyr, geiter og sauer, døde. Inntil nå er 6 killinger/lam født og mange dyr er drektige. Også i undervisningssektoren ser vi resultater. Møblene til skolene var kjærkomne, elever som får stipend får ekstra oppmerksomhet av lærerne og alfabetiseringskurs blir holdt. Riktignok er det enkelte ganger noe frafall, men de aller fleste elever møter opp. For 2014 er det nå viktigst å finne en erstatter for Asadik inntil han løslates. Siden vi nå har bedre kontakt med befolkningen kan dette lykkes. Vi hadde en god diskusjon med forslag om hva som bør gjøres i tillegg til de aktivitetene vi har fra før. Gressbrannene som er ganske utbredt i dette område skal bekjempes. Ved skolene skal det være praktiske aktiviteter: elevene skal plante trær, dyrke og anlegge en grønnsakhage og lære å tilberede det de dyrker. Bøndene er motiverte til å ta områder som ligger brakk i bruk igjen og lære fra hverandre. De vil gjerne ha en dag i felt der nye metoder kan demonstreres. For å praktisere sin kultur ble det foreslått å ha en kulturell aften hvor alle skal få anledning til å delta, mat og drikke blir tilberedt etter egne skikker og lokal musikk spilles på tradisjonelle instrumenter. Vi ble enige om å ha slike kvelder 3 ganger i året på hver plass. Det skal også etableres ungdomsklubber i hver landsby hvor de unge kan møte hverandre, spille musikk eller ha andre aktiviteter sammen Mao Komo utviklingsprosjekt Prosjektperiode: Prosjektleder: Kanesa Michael Prosjektrådgiver Sonja Küspert Å hjelpe de marginaliserte folkegruppene Mao og Komo vest for Begi til sosial og økonomisk utvikling. Noen av deltakerne på møtet i Zebsher. Vi sitter i huset til koordinatoren, som ikke er helt ferdigstilt ennå. Veggene skal kles med en blanding av jord og halm. Dessverre var kvinnene på møtet svært tause, noe som sannsynligvis skyldes både sjenanse, usikkerhet og en kultur der kun menn forventes å snakke i det offentlige. Jeg forsøkte å inkludere dem ved å stille direkte spørsmål og opprette blikk kontakt. Som bildet viser er ikke alle deltakere etnisk mao komo; noen er innflyttere fra høylandet. Side 5

6 Green LiP på vei rent vann på dugnad Tekst og foto: Gemechis Gudina, WEIEFSDP, oversatt og bearbeidet av Sonja Küspert Green Livelihood Program in Western Ethiopia (Green LiP) Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Programkoordinator: Gemechis Gudina Å øke matvaresikkerheten på landsbygda og styrke de marginaliserte folkegruppene i lavlandet Annen informasjon: Programmet består av 6 prosjektområder: Boji, Gimbi, Agalo, Metekel, Mao Komo og Begi K ondala WEIEFSDP ble faset ut i fjor. Programmet oppnådde gode resultater og det var ønskelig med en fortsettelse av en god del av aktivitetene. En søknad ble sendt og godkjent og nå er etterfølgeren, Green LiP, i etableringsfasen. Nytt fra i år er et større fokus på lavlandet, som er bebodd av marginaliserte folkegrupper. Her er utfordringen hvordan møte disse folkene på en god måte. Vi ønsker ikke å overtrampe, men praktisere do no harm prinsippet med en tilnærming som ivaretar deres tradisjoner, språk og kultur. Erfaringen på dette området er liten i Etiopia. Derfor ble NMS bedt om å stille med en rådgiver som spesielt skal ta seg av dette. På side 13 kan dere lese om den nye familien som kommer i august og som vil være en stor berikelse for Green LiP. Programmet Green LiP har aktiviteter på 6 steder, hvorav 4 ligger i lavlandet: Metekel nord for Blånilen hvor Mekane Yesus kirken med suksess har jobbet innen evangelisering i noen år, i Agalo på sørsiden av Nilen hvor et lite utviklingsprosjekt ble faset ut i fjor, og Begi-området både i Mao Komo Special Woreda mot grensen til Sudan og i K ondala øst for Begi. I tillegg skal det fremdeles drives virksomheter på høylandet i Gimbi og Boji, men i mindre målestokk. Å starte opp et såpass stort program med Norad finansiering tar tid og vi er fremdeles i etableringsfasen. I 2013 årsrapporten for WEIESFSDP beskrives bl. a. aktiviteter for å sikre tilgang til rent drikkevann for befolkningen. I områder hvor folk må hente vann fra en usikret, skitten vannkilde er det dokumentert at folk sliter med vannrelaterte sykdommer som fører til diaré og i verste tilfeller død. Spesielt utsatt er små barn, syke og gamle. Bildeserien under viser på en flott måte hvordan prosjektet og befolkningen arbeidet sammen hånd i hånd. Prosjektet stilte med materiell som f.eks. vannrør og sement, og befolkningen jobbet på dugnad. Grøfter for vannledningen ble gravet fra kilden til landsbyen. Så ble det bygd en fin vannpost. Nå kan alle hente rent vann på en sikker måte i nærheten av sine hjem. Side 6

7 Frigjorte og sterke kvinner Tekst og foto: Marit Breen, Å forandre kvinners status og posisjon i et mannsdominert samfunn er et livslangt prosjekt. Ofte spør vi oss selv om det nytter Men så hører vi vitnesbyrd fra både kvinner og menn i prosjektene våre, og får igjen inspirasjon til å fortsette arbeidet. Forandring finner sted, både materielt og personlig, og ja det nytter! I denne utgaven av Ny Blomst vil jeg la våre kvinner tale for seg. Sitatene er direkte oversatt fra Oromo til engelsk og nå til norsk. La deg inspirere! Kvinner fra Selvhjelpsgrupper i Amumagute sogn i Vestre Synod Ifølge vår tradisjon skulle kvinner være hjemme og gjøre alt. Kvinner kunne ikke gå ut. Etter prosjektet hadde jeg muligheten til å komme meg ut. Mannen min var veldig streng før. Nå sier han gå ut og jobb slik du ønsker, vi er likestilt. Før jeg fikk denne jobben var jeg redd for å gå ut på egenhånd - nå kan jeg snakke uten å være redd. Dette med kvinner og kvinnelig ordinasjon, det skjønte ikke vårt folk før. (Kvinnelig leder i ett av synodenes sogn) Jeg har vært enke i tre år. Før var jeg skamfull når jeg snakket. Jeg hadde så mange byrder. Nå med dette lånet har jeg råd til skoleutgifter. Som kvinne kunne vi ikke motta lån. Ingen stolte på at vi kunne betale tilbake. Nå med dette lånet kjøpte jeg sauer og senere en ku. Jeg selger nå avkommene. Jeg kan forhandle om prisen. Jeg er frigjort. Jeg har frihet til å gå hvor som helst. Jeg er sterk. (Medlem av en av WEWEPs Selvhjelpsgrupper) Tidligere hadde ikke kvinner noen rolle utenom å være hjemme og se til barna. Det er utrolig at vi nå kan sitte å diskutere og samtale rundt problemer og finne løsninger sammen. (medlem i en WEWEPs Selvhjelpsgrupper) Prosjektnummer : Prosjektnavn : Western Ethiopia Women Empowerment Program (WEWEP) (Kvinners posisjon i kirke og samfunn) Prosjektperiode : NMS-rådgiver : Marit Breen (fra Januar 2013) Programleder Jeritu Berhanu Hovedmål : Fremme kvinners rettigheter i kirke og i samfunn Programmet består av prosjekter i disse syndene: Western Synod, Begi Gidami Synod Gimbi Jorgo Synod Birbir Dilla Synod Abay Dabus Synod Jeg var virkelig marginalisert og sosialt ekskludert før, og syk mesteparten av tiden. Siden jeg ble med i kirken og Selvhjelpsgruppen her er jeg ikke lenger ekskludert. (medlem i en av WEWEPs Selvhjelpsgrupper) Side 7

8 Kamashi Youth Centre tilbyr bredt kurs program Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Kamashi Capacity Building Project (KCPB) Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Marit Breen (vikar) Projectansvarlig: Obsa Raga Styrking av samarbeidet og gjennomføring av ulike kurs ved Kamashi Youth Centre Gjennom nye Kamashi Capacity Building Project tilbys det en rekke ulike kurs ved Kamashi Youth Centre. Fem moduler over 30 timer hver er planlagt: (1): Jordbruk og matvaresikkerhet; (2) Ungdom og ledelse; (3) Forvaltning av skaperverket for prester og evangelister (4) Gender and Development (5) Mor/Barn/Helse. I tillegg tilbys det kurs i Engelsk, Gumuz (alfabetisering) og bruk av informasjonsteknologi. Styret for Kamashi Capacity Building Project (KCBP) f.v.: Revd. Negusse, Western Syond DMT Director, Revd. Aberra, Western Synod visepresident, Obsa Raga, prosjektkoordinator, Hambissa Ayana, daglig leder ved Kamashi Youth Centre og Marit Breen, NMS rådgiver. Det går fremover med Gumuz Synoden Tekst: Revd. Yonas Yigezu, foto: Sonja Küspert, Gumuz Synod Capacity Development and Structural Set-up Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Klaus-Christian Küspert (vik.) Projectansvarlig: Revd. Yonas Yigezu Støtte til oppretting av EEC- MY synode i deler av Benishangul Gumuz Side 8 Revd. Yonas Yigezu, leder for Dep. for Mission and Theology ved EECMY Jeg vil gjerne dele med dere at konsultasjonen om en fremtidig Gumuz Synode gikk veldig bra. Alle synodene var representert. Qes Dr. Wakseyoum [kirkepresident] ledet møtet. Det ble besluttet at fokuset foreløpig skal være på fem områder - Sirba, Agalo, Kamashi, Yaso, Metekel og Belo Jiganfoy. Vi ble enige om ikke å berøre områdene av Abay Dabus Synod og Begi Gidami Synod. Imidlertid vil Gumuz menighetene under Abay Dabus Synod kunne bli inkludert om de selv ønsker det. Berta, Mao og Komo menigheter blir værende slik de er. Den eksisterende komiteen under ledelse av Qes Abera, som representerer alle menighetene og arbeidsområdene, ble godkjent. I tillegg vil hver parish ha sin egen komité, og det vil bli etablert en rådgivende komité på Head Office som overvåker hele prosessen. Vestre Synode er bedt om å søke offisielt til EECMY Church Council om opprettelse av egen synde i Blånildalen. Videre ble Kamashi utpekt som stedet for det fremtidige synodekontoret. Qes Dr. Wakseyoum uttrykte gjentatte ganger sitt ønske om å prioritere en opprettelsen av bibelskole i dalen. Det var stor enighet om at dette prosjektet bør starte uten ytterligere forsinkelse. Dr. Klaus (NMS) og jeg er utpekt til å lage et Terms of Reference for de ulike komiteene og det videre arbeidet. Avsluttende vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med utfallet av møtet. Det går fremover med Gumuz Synoden!

9 Utdanning til fremtidige medarbeidere Tekst og foto: Sonja Küspert, Gjennom prosjektet får 68 personer, 10 kvinner og 58 menn, desentralisert utdannelse innen ledelse og gender, de fleste av dem er Gumuz fra Metekel nord for Blå Nilen og fra Kamashi, Agalo og Sirba sør for elva. NMS satser gjennom Mekane Yesus Kirken spesielt på marginaliserte grupper som lever i lavlandet rundt Blå Bilen. Kirken vil i framtida trenge flere medarbeidere med en slik bakgrunnen. Geleta Getahun, prosjektkoordinator Prosjektet blir ledet av en engasjert, ung mann, Geleta Getahun. De 68 studentene samles to ganger i året, i januar og i juli, i Nejo. Geleta har et godt forhold til studentene. Han deler også fritida si med dem og en gang ordnet han med mat for å gi dem en fin velkomst. 59 av studentene får stipend gjennom prosjektet, og 9 er privatpersoner fra Nejo-området. Studentene bor på internat som eies av kirken, kjøper maten selv, som en kokk lager og organiserer sosiale aktiviteter og andakter. Alle er høyt motiverte og skårer bra. En referansegruppe fra Nejo som studerer det samme på kveldskurs er dårligere enn våre studenter. Studentene trives på skolen og er vel integrert. Det finnes ingen diskriminering. Siden de fleste av studentene tilhører Mekane Yesus Kirken deltar de også aktivt på søndagsgudstjenestene. Til menighetens glede deltar de blant annet med Gumuz sanger. Studiet er åpent for alle, men siden utlysningen gikk gjennom menighetene var det stort sett medlemmer fra Mekane Yesus Kirken som søkte for opptak og stipend. Kun to av studentene er ortodokse kristne. Studiet har bidratt til stor forandring for studentene. De er styrket både kulturelt, finansielt og sosialt, og Gumuz studentene er stolte over sin bakgrunn. Med unntak av to hadde ingen jobb etter fullført 10./11. klasse, og dermed ingenting å gjøre. Nå har noen andre studenter allerede funnet jobb. Jentene hadde sannsynligvis blitt giftet bort, men her har de mulighet til å studere og fokusere på fremtiden. Mange har planer om å fortsette med Bachelor på Seminaret etter bestått eksamenen Benishangul Gumuz Community Capacity Building Project, Nejo Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Prosjektledere: Melkamu Dunfa, leder for Mekane Yesus Management and Leadership College Å bygge kunnskap i Benishangul Gumuz innen utvikling og ledelse og å styrke kvinnenes stilling i samfunnet Noen studenter nyter fritida med å spille volley ball på tunet til menigheten, hvor også internatet, klasserommene og kirka er. Side 9

10 Generalforsamlingen jeg kommer! Tekst: Sonja Küspert, foto: Klaus-Christian Küspert, Maritu Gindaba er ei selvbevisst, sterk og musikalsk kvinne. Hun er født i Agalo og er Gumuz. Sangene hun synger har hun for det meste skrevet selv. Med sin mørke og kraftige stemme synger hun både på gumuz, amharisk og oromo. NMS kom i kontakt med Maritu gjennom opptak av Gumuz musikk i forbindelse med landsbyutviklingsprosjektet. Vi ble så begeistret at vi forslo overfor NMS å invitere henne til GF noe som ble innvilget. Nå prøver vi å organisere reisen til Maritu. Den første utfordringen er allerede løst: Maritu har fått pass! Men det potensielt største hinderet gjenstår, nemlig visum. Myndighetene er strikte og det ikke helt uten grunn. Dessverre er det tilfeller av etiopiere som valgte å ikke returnere til hjemlandet. Vi er nokså sikre på at Maritu ikke vil hoppe av, det er for mange forpliktelser som venter på henne: Hun har fast jobb ved kommunen i Kamashi og 4 brødre, den yngste bare 15 år gammel. Søsknene er foreldreløse, faren døde for 9 år siden og mora for 4 år siden. Maritu Gindaba, Gumuz musiker fra Agalo GF er en fantastisk mulighet til å møte Maritu og musikken hennes. For henne vil det være en stor mulighet til å vise fram sitt talent, og til å bli kjent med nye mennesker og en ny kultur. Vi ønsker Maritu hjertelig velkommen til GF i Oslo i juli! NMS sine 3 B er: Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Den oppmerksomme leseren har sikkert for lengst oppdaget at det fra og med dette nummerert er små B er i ulike fager oppe til høyre ved hver artikkel som omtaler spesielle prosjekt. NMS sitt utearbeid er delt i tre programmer, og hver av B ene står for et av disse programmene: B for Budskap (Evangelisering og Menighetsbygging, EM), B for Bistand (Diakoni og Bistand, DB) og B for Bygging (Lederutdanning og Organisasjonsbygging, LO). Mens programmene Budskap og Bistand er nokså kjent og selvinnlysende, er det ikke like lett for alle å forstå innholdet og se betydningen av det tredje programmet Bygging. Dette tredje programmet Lederutdanning og Organisasjonsbygging støtter blant annet prosjekter innen kapasitetsbygging av lokale medarbeidere og jobber med å bygge godt styresett og sterke og gjennomsiktige administrative strukturer, bekjempelse av korrupsjon og for likestilling mellom menn og kvinner. Dette arbeidet er ikke alltid like synlig som forkynnelsen eller hjelpearbeidet, og det kan være vanskelig å vise til synlige resultater innen korte prosjektperioder. Derfor er det heller ikke alltid lett å få giverstøtte til prosjekter innen lederutdanning og organisasjonsbygging. Det er imidlertid prosjekter innen dette programmet som er mest etterspurt og kanskje mest nødvendige i store kirker som i Etiopia, som har opplevd stor medlemsvekst, men som sliter med svake og ikke alltid like demokratiske og transparente strukturer. Ved å markerer hvilket program prosjektene hører til, vil vi tydeliggjøre strukturen NMS jobber med og ikke minst understreke betydningen av dette tredje programmet. Side 10 Anne Karin Kristensen er leder for programmet Bygging. Alt arbeid for styrking av kvinners stilling i kirke og samfunn er organisert i dette programmet, så vel som et mangfold av svært etterspurte prosjekter innen utdanning og bygging av administrativ kapasitet og godt lederskap.

11 Ny Blomst kan leses på NMS sine nettsider: Klikk på NMS i verden, så på Etiopia. Der finner du alle Ny Blomst Be for... kloke lover i Etiopia som tar vare på menneskerettighetene og som verner utsatte og stigmatiserte grupper arbeidet med opprettelsen av egen Gumuz Synode videreføringen av evangeliseringsarbeidet i Blånildalen i gode og trygge strukturer og med nye medarbeidere prosjektkoordinatoren Asadik, som må sone i fengsel og at prosjektet må lykkes med å finne en erstatning for Asadik at kursprogrammet ved Kamashi ungdomssenteret blir benyttet av mange og fører til høyere kunnskap og bedre helse at Maritu Gindaba kan få visum til Norge og får muligheten til å delta i Generalforsamlingen oppstarten av det nye landsbyutviklingsprogrammet Green LiP og spesielt for rekrutteringen av dyktige og engasjerte medarbeidere på alle nivåer forberedelse av neste fase for Women Empowerment programmet Sophie, Mparany og barna som forbereder seg til nye og krevende oppgaver i Etiopia Skapt som Guds barn temaet for årets CMCR Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Barna fra EECMYs Centre for Mentally Challenged Children synger under morgenandakten og formidler et fantastisk inntrykk av glede og Guds kjærlighet. Temaet for årets CMCR partnermøte mellom EECMY og dets internasjonale partnere som ble avholdt i Addis Abeba februar, var Created in the Image of God : Disability and the Role of the Church. Dette temaet vakte åpenbart interesse både blant de over 100 deltakere fra alle synodene og avdelingene i Mekane Yesus og partnerne som representerte bredden fra norske Kirkens Nødhjelp til tyske Berliner Mission og til amerikanske Presbyterian Church. Forelesningene var gode og inspirerende og førte til engasjerte diskusjoner. Gang på gang ble det henvist til at vi alle er født som Guds barn med spesielle og unike evner som det er viktig å utvikle og ta vare på. Årets CMCR var det første uten delegater fra den Svenske Kirke og fra den Evangelisk Lutherske Kirka i Amerika (ELCA). Mekane Yesus hadde avsluttet partnerskapet med disse kirkene i 2013 på grunn av uenighet i homofili saken. Side 11

12 Høydepunkt fra Dignis Evaluering i Etiopia Tekst og foto: Marit Breen, Etter fire dager i felt med Shamim Meer, en av deltakerne i Dignis evalueringsteam, kan vi konkludere følgende: Vi er på rett vei med hva vi gjør både i WEWEP og det Integrerte programmet, men det er fortsatt langt igjen før arbeidet som gjøres med rettigheter blant folkene vi jobber blant her, enten de er fattige, marginaliserte, kvinner, ledere eller bønder, blir overflødig! Noen av programmenes ansatte hadde gleden av å delta på Dignis Nettverksmøte i Øst Afrika i Nairobi, Kenya, før turen med Shamim i Etiopia. Her ble vi presentert for Dignis pågående evaluering, som skal være en læringsprosess i hvordan vi som driver trosbasert bistandsarbeid også kan benytte rettighetsbasert tilnærming i prosjektene våre. Målet for Shamims besøk var å se hvordan vi jobber med rettigheter på grasrot i Etiopia i kontekst av trosbasert bistandsarbeid. Hva kan andre lære av hvordan vi i våre program jobber med rettigheter i en kirkelig kontekst? Jeritu Berhanu, leder for WEWEP, og Gemechis Gudina, leder for det integrerte landsbyutviklingsprogrammet og meg selv hadde gleden av fire intense og lærerike dager med Shamim i felt. Vi besøkte fire prosjekter som tilhører det integrerte programmet, og to WEWEP prosjekter. Shamim, som er godt skolert i å jobbe med grupper på grasrot, tilrettela fantastiske samtaler, stilte kloke spørsmål som gav grunnlag for nye oppdagelser både for deltakerne og oss tre som var med. Mye av hennes fokus var på likestilling mellom kjønn, maktrelasjoner i samfunnet, og hvordan deltakerne i programmene våre ser på seg selv som endringsaktører og egen kapasitet til å bidra til å skape forandring. Her er noen høydepunkt for vår del som kom fram etter disse dagene, og som baserer seg på Shamims refleksjoner: Shamim og Jeritu på et av møtene Deltakelse i prosjektenes aktiviteter har bidratt til empowerment blant deltakerne. Ikke bare materielt sett har de forbedret sin levestandard, men mange har utviklet selvtillit nok til å delta i det offentlige og til å tørre og stole på seg selv. Deltakerne beskriver at de ser seg selv i et mer positivt lys nå har de noe å bidra med. Større grad av likestilling mellom menn og kvinner ble observert i begge programmene. Kvinnelig deltakelse ble ansett som viktig for utvikling, og dermed prioritert i samfunnet. Enkelte fortalte at de nå er mer klar over hva kvinnelig underordning innebærer og hvilken negativ effekt det kan ha på utvikling. Menn deltar nå i større grad i hjemmet. Mannlige ektefeller som tidligere aldri satte sine ben på kjøkkenet, tør i det minste å trå over terskelen for å hente et glass vann til seg selv. (Små steg, store seire i en lang prosess!) Spesielt i WEWEP er det en tydelig sammenheng mellom rettigheter og det bibelske grunnlaget i arbeidet med likestilling mellom menn og kvinner. Programmene har bidratt til at personer som tidligere har følt seg marginalisert og sosialt utstøtt nå kjenner at de er en del av et fellesskap og at de hører til og er inkludert. De har utviklet bedre selvtillit og våger seg ut. Side 12 Gemechis og Shamim ved et annet møte Selv om alle gruppene som deltok i samtalene disse dagene beskrev at betydelige forandringer har funnet sted, var de alle enige om at mye fortsatt må gjøres for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner ettersom blant annet sterke kulturelle normer dikterer kvinnelig underordning.

13 Sophie og Mparany med barna kommer til Etiopia Tekst : Klaus-Christian Küspert, foto Sonja Küspert, NMS Etiopia får forsterkning! I august kommer Sophie Küspert-Rakotondrainy og Mparany Rakotondrainy sammen med barna Markus (5) og Jakob (3) fra Madagaskar til Etiopia. Sophie ble tilsatt som rådgiver i det nye integrerte utviklingsprogrammet Green LiP (DB) med fokus på indigene folk og kulturelt sensitivt utviklingsarbeid. Det passer godt med temaet for mastergraden hennes språk og identitet ved de etiopiske folkegruppene gumuz og shinasha. Ektemannen Mparany holder på med mastergraden i Education and Development ved universitetet i Fianarantsoa på Madagaskar og skal fungere som rådgiver for ulike utdannings og kapasitetsbyggingsprosjekter i Blånildalen (LO). Ulemper ved at Sophie er datter til undertegnete skal kompenseres ved at Marit Breen er utnevnt til viserepresentant for NMS Etiopia og vil ha personaloppfølging og håndtering av regninger, søknader og klager fra Sophie og Mparany. Familien Küspert-Rakotondrainy skal være bosatt i Boji på samme tunet som Marit, men med mulighet for lengre perioder i Addis Abeba hvor guttene skal gå i barnehagen. Og siden Sophie er glad i å skrive og ta bilder og i det hele tatt er et kreativt menneske, er jeg overbevist om at det også kommer Ny Blomst til gode og at vi vil kunne fordele oppgavene på flere skuldrer. Mparany har erfaring fra å sette opp nettsider så hvem vet? Med denne forsterkningen kan vi love enda større fokus på Blånildalen, indigene folkegrupper, kvinner, kultur og miljø. Vi gleder oss til å ta imot Sophie, Mparany og de to guttene deres! Besøk i Etiopia Tekst: Sonja Küspert; foto: Klaus-Christian Küspert, I februar kom Hans Austnaberg bildet og Bård Mæland fra Misjonshøyskolen til Addis Abeba for å veilede to studenter som tar doktorgrad i teologi ved MHS. Studentene er mesteparten av tida ved EECMY sitt seminar i Addis, men har også lengre opphold i Stavanger. I februar hadde vi besøk av ei reisegruppe med ungdommer fra Trondheim ledet av Bergljot Svanholm. Med Hans Birger Neergård som guide og kjentmann besøkte de blant annet partnerkirka i Boji og hadde også en dagstur til ungdomssenteret i Kamashi der de også fikk erfare vann- og vedbæring sammen med gumuz ungdom. Side 13

14 RIS & ROS KALENDER Ny blomst er et nyhetsmagasin fra NMS Etiopia som utgis fire ganger i året. Det blir sendt ut til givere, samarbeidspartnere og andre interesserte. Dersom du ikke ønsker å stå på lista, har kommentarer og tilbakemeldinger eller vet om noen som kunne være interessert i å motta bladet, kan du skrive mail til Klaus-Christian Küspert, Sonja Küspert, eller Marit Breen, eller vår redaksjonsadresse : EECMY-DASSC partnermøte : CMCR møte mellom EECMY og dets internasjonale partnere Bård Mæland og Hans Austnaberg fra Misjonshøgskolen på besøk og rådgivning av det teologiske seminaret Besøk av en ungdomsgruppe fra Trondheim; reiseleder Hans Birger Neergård : Øst Afrika Nettverk Konferanse for utviklingsarbeid i regi av Digni i Kenya. Fra NMS Etiopia deltok Marit og Klaus-Christian sammen med Jeritu, Dawit og Gemechis : Learning Evaluation av WEWEP og det integrerte programmet med Shamim Meer, Sør Afrika : Ledersamling i Stavanger Prosjektbefaring med Kåre Eriksen og Sigbjørn Kiserud fra Digni Ordinasjon av 80 prester i Ijaji, 7 av dem kvinner Dersom du ønsker å støtte NMS, kan du sette inn pengene på vår gavekonto: Ønsker du å støtte et spesielt prosjekt, kan du gå inn på: 2. februar ble 80 prester ordinert i Ijaji, hvorav 7 av dem var kvinner. Bildet viser 6 av kvinnene sammen med kirkepresidenten Revd. Dr. Wakseyoum (i midten) og lederen for evangeliseringsdepartementet ved EECMY, Revd. Yonas til venstre. (Bildet: Hans Birger Neergård) Hvem er NMS-Etiopia? Rinos hjørne Jeg fikk høre at de to barna som var her i fjor høst skal komme igjen og bo her i Addis Abeba. Jeg var på en m å t e ganske imponert over dem, spesielt den større gutten som ikke var redd for meg i det hele tatt. Han puttet meg i huset mitt og jeg adlød man skal jo være snill mot Herrens minste Når én av vaktmennene gjør det samme, knurrer jeg og da blir de usikre. Da viser jeg at jeg ikke er redd for noen... Klaus-Christian Küspert, representant Sonja Küspert, rådgiver Marit Breen, rådgiver, viserepresentant Ellers er livet heller kjedelig. Jeg kommer meg jo ikke ut av tunet og vi har sjelden besøk. I tillegg er noen av dem redd meg og da må jeg være i huset mitt, når de går mellom husene. Side 14

Den sprukne krukken. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Les også: Den sprukne krukken. Matt 28, 20b.

Den sprukne krukken. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Les også: Den sprukne krukken. Matt 28, 20b. አዲስ አበባ Les også: Bortført som barn fikk mulighet til utdanning. S. 5 Kaffevann etter bare 4 minutter helt uten røyk! S. 6 Det starter med meg selv og mitt liv S. 8 På tur med DIGNI s kommunikasjonsavdeling

Detaljer

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2014 Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser

Detaljer

Kick off for Green LiP

Kick off for Green LiP አዲስ አበባ Les også: Summer Together i Kamashi S. 2 + 3 Endring starter inni oss Gemechis visjon for Green LiP. S. 8 Etableringen av Abay Valley Synod S. 10 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik

Detaljer

Om å kontrollere fallhøyden

Om å kontrollere fallhøyden Addis Abeba, nr. 2-2012 Om å kontrollere fallhøyden Les også: Kamashi ungdomssenter under tak S.3 Capacity building i ordets beste forstand S. 6/7 NMS rådgiver snart på plass S. 10 Familieforsørger bare

Detaljer

I Matteus 7, vers 7 kan vi lese: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

I Matteus 7, vers 7 kan vi lese: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. አዲስ አበባ Les også: Det nye prosjektet i Nejo - s. 3 Kvinners rett til å bestemme over egne penger - s. 7 Kart over NMS og sine prosjekter - s. 11 Oppdagelsesferd i nytt terreng - s. 13 Be, så skal dere

Detaljer

Verdig liv varig håp

Verdig liv varig håp Les også: Lavkostkirke og geiter, s. 4 Det nye Safe Motherhood Project, s. 7 Turen med Sven og Hege fra NMS Norge, s. 16 og 17 Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå

Detaljer

Refleksjoner etter et par måneder i Etiopia

Refleksjoner etter et par måneder i Etiopia አዲስ አበባ Les også: Innvielse av Kamashi ungdomssenter, s. 2 Green LiP kommer! S. 6 WEWEP på oppdagelsesferd, S.9 Team Etiopia i Kamashi, s. 13 Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en

Detaljer

I spenningsfeltet mellom to virkeligheter

I spenningsfeltet mellom to virkeligheter አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 3-2013 I spenningsfeltet mellom to virkeligheter Les også: Ungdom møter ungdom studietur til Gambela s. 2 Gwama blir skriftspråk S. 4 Asadik ung og dynamisk S. 7 En milepæl i WEWEP

Detaljer

Hvor er så mennene? Siden disse, etter tradisjonelt

Hvor er så mennene? Siden disse, etter tradisjonelt Les også: አዲስ አበባ Evangeliseringen i Blånildalen S. 2 og 3 Om språkarbeidet S. 5 Om bonden med visjoner S. 6 Kvinne på egne ben S. 11 Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode

Detaljer

Hva betyr sustainable?

Hva betyr sustainable? Les også: አዲስ አበባ Hva betyr sustainable? Addis Abeba, nr. 2-2013 Kom og bli med! Kamashi Ungdomssenter innvies! S. 3 Bruk hodet og lokal teknikk! S. 6 Endelig anerkjent - Unge jordmødre i Boji. S. 7 På

Detaljer

Utvikling og politikk

Utvikling og politikk አዲስ አበባ Les også: Menighetene engasjert i Metekel s. 2 Matiwos Historie s. 5 Dag Rune Sameien: Tilbake til fremtiden s. 8 Utvikling sett med norske øyne s. 13 Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt

Detaljer

La oss holde fokuset! Mekane Yesus er en av verdens

La oss holde fokuset! Mekane Yesus er en av verdens Les også: አዲስ አበባ Reisen til Yari Qorio, S. 2 Mer enn bare elektriker, S. 6 Hører Gud bønner på gumuz? S. 10 Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en korsvei for vår Gud rett

Detaljer

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 2-2015 Hvorfor jobber NMS med minoriteter og indigene folkegrupper? Grand Ethiopia Renaissance Dam - snart stiger vannet. S. 2 WEWEP startskuddet har gått for andre gang!

Detaljer

Hvem forteller Desatus historie?

Hvem forteller Desatus historie? Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 3-2015 Hvem forteller Desatus historie? Summer Together 2015. S. 3 Babyteppene går som varme hvetebrød! S. 5 Nytt fra Mao Komo Kultursenter i Tongo. S. 8 Lovet være Gud,

Detaljer

Mot store forandringer i Gumuzland

Mot store forandringer i Gumuzland Addis Abeba, nr. 1-2012 Les også: Bygg en kirke - helst i Metekel, s. 2 Siste tur til Sirba ved Blånilen? - s. 4 Rent vann ikke noen selvfølge -s. 8 Gratulerer, Ms. Jeritu! - s. 10 Han lar år og tider

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Silje har ordet. Som mange av dere allerede er

Silje har ordet. Som mange av dere allerede er Les også: Addis Abeba, nr. 3-2011 Gode nyheter fra Metekel, s. 2 Besøk av vannmølla i Shigogo, s. 8 Hva er det å være kvinne?, s. 10 Intervju med Mari Gjetmundsen, s.15 Så gjør dere ingen bekymringer for

Detaljer

Høsten er stor, men arbeiderne få

Høsten er stor, men arbeiderne få Addis Abeba, nr. 4-2011 Les også: Kva blir att etter oss? S. 5 Hjul under tunge bører S. 6 Seier for kvinnearbeidet! S. 10 Besøk av MIRD Madagaskar S. 12 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Silje har ordet. Det blåser rundt temaet women empowerment for tida! Det er et hett tema i bistandsmiljøet

Silje har ordet. Det blåser rundt temaet women empowerment for tida! Det er et hett tema i bistandsmiljøet Les også: Addis Abeba, nr. 2/2010 Gi evangeliet videre s. 2 & 3 Landsbyutvikling s. 4 & 5 Mor/barn, helse s. 6 Intervju S. 9 Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke rive deg bort.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Avblomstringstid? Raen og Øyvind Eide

Avblomstringstid? Raen og Øyvind Eide Les også: Kunstnaren Letu, s. 4 En frodig oase, s. 6 Byggmester Bob er på plass, s 12 Nytt om rekrutering, s. 13 Intervju med Øyvind Eide, s. 15 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med

Detaljer

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - februar 2007 Nå er vi endelig kommet til ro i Jinka, flyttet inn i egen leilighet etter to måneder på diverse gjestehus og ett omflakkende liv i Øst-Afrika. I begynnelsen av februar

Detaljer

Representanten har ordet

Representanten har ordet Addis Abeba, nr.1/2010 Årgang 1 Les også om: Gi evangeliet videre 2, 3 Landsbyutvikling 4, 5 Helhetlig utvikling, Begi 5 Mor/barn, -helse 6 Kvinners rettigheter 7 Kamp mot HIV/AIDS 8 Intervju med Hans

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

አዲስ አበባ. Les også: Addis Abeba, nr NMS team: Harm rammeverket utviklet. Do No Harmtilnærmingen. Rydd veien for gumuz jenter! S.

አዲስ አበባ. Les også: Addis Abeba, nr NMS team: Harm rammeverket utviklet. Do No Harmtilnærmingen. Rydd veien for gumuz jenter! S. Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 2-2016 Rydd veien for gumuz jenter! S. 3 Stor dag i Metekel S. 4 + 5 Gjeter for ungdommer; S. 13 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,

Detaljer

Quo vadis, Etiopia? befolkningen forblir en av verdens laveste.

Quo vadis, Etiopia? befolkningen forblir en av verdens laveste. አዲስ አበባ Dette er i fokus: NMS team: Klaus-Christian Küspert kck@nms.no Sonja Küspert sak@nms.no Marit Breen mbr@nms.no Sophie Küspert- Rakotondrainy skr@nms.no Mparany Rakotondrainy mpr@nms.no Ny Blomst

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Vær med på strikkedugnad!

Vær med på strikkedugnad! Vær med på strikkedugnad! Babyluer og ulltepper Misjonsforeningen i Skårer Menighet på Lørenskog strikker små ull- luer og tepper som finner veien til små nyfødte i Etiopia. Luene blir levert til helesestasjoner

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Likeverdige søstre og brødre

Likeverdige søstre og brødre አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2016 Les også: Likeverdige søstre og brødre Jer er klar for en lederstilling i kirken! S. 6 NMS U Team i Kamashi, S. 14 og 15 Mohammed får besøk av NORAD, S. 20 du skal gjøre

Detaljer

Vennebrev - januar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - januar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - januar 2007 Vi har nå vært en måneds tid i Jinka og begynt på arbeidet her nede. Etter en begivenhetsrik tur inkludert overnatting i bilen ved et gjørmehull, kom vi vel frem til

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Bører som er vanskelige å bære

Bører som er vanskelige å bære አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 3-2016 Les også: Bører som er vanskelige å bære Bibelen på gumuz det er på tide! S. 3 Kamp mot skadelige tradisjoner og vold mot kvinner, S. 9 Musikkutveksling til Madagaskar,

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære dere! Nå har hele familien vært samlet i Jinka en stund og det er deilig. Juliana har startet i tredje klasse og er godt fornøyd med det. Dette semesteret er det Toril Bø som er reiselærer til Jinka,

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Policy-dokument om kjønn, NMS

Policy-dokument om kjønn, NMS , NMS Det Norske Misjonsselskaps (NMS) policy-dokument om kjønn, likestilling og kvinners rettigheter, er et dokument som inneholder de viktigste prinsippene for hvordan NMS skal arbeide med denne tematikken.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer