Kick off for Green LiP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kick off for Green LiP"

Transkript

1 አዲስ አበባ Les også: Summer Together i Kamashi S Endring starter inni oss Gemechis visjon for Green LiP. S. 8 Etableringen av Abay Valley Synod S. 10 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Luk 6, 31 NMS team: Klaus-Christian Küspert Sonja Küspert Marit Breen Sophie Küspert- Rakotondrainy Mparany Rakotondrainy Ny Blomst red. adressen Postadresse: Norwegian Mission Society P.O.Box 5552 Addis Ababa Ethiopia Besøksadresse: Norwegian Mission Society Kebele 09/10, Kasanchis, Addis Ababa, Ethiopia Kick off for Green LiP Startskuddet for Green LiP falt tirsdag, 4. september med et "Kick Off Meeting med mange selebre gjester. Programmet kommer til å bli en kjempesuksess - det var alle talerne enige om! Da Oddvar Espegren, daværende direktør i Bistandsnemnda (nå Digni), for mange år siden spurte representantene fra ulike utviklingsprosjekter om hva de mente NMS kunne best kom svaret kontant: Landsbyutvikling. Ingen overraskelse. NMS har vært pioner blant misjonsorganisasjonene og startet allerede på 90 tallet med integrert landsbyutvikling. Espegren rådet oss til å styrke det som vi var best til, og organisere prosjektene i programmer. Det ville bety mindre byråkrati, fleksibel respons og lettere flyt av penger. En sterk koordineringsenhet vil dessuten kunne reagere raskt på nye utfordringer og fordele midler iht. reelle behov; det er bedre muligheter til å bygge nasjonal kompetanse og internasjonale nettverk. Og som baktanke fra donorene livet blir noe eklere ved bare å følge opp noen få store programmer enn hundrevis av små prosjekter. Starten av programarbeidet her i Etiopia var ikke lett. De fire uavhengige prosjektene skulle nå samordnes. Synodene ville dermed miste innflytelse til det nye regionkontoret ACO som var blitt opprettet av DASSC, kirkens utviklingsorganisasjon. Men det fungerte på en måte - takket være gode programmedarbeidere med høy frustrasjonstoleranse, god hjelp fra DASSC Head Office - og ikke minst fra gode og tålmodige kolleger i Stavanger. Addis Abeba, nr De høye forventningene om programtanken ble til å begynne med bare delvis innfridd. Det tunge etiopiske byråkratiet lever fortsatt i planøkonomiens tidsalder og ønsker å følge faste og langsiktige prosjektplaner. I tillegg var det ikke populært innad i programmet når en skulle møte ulike behov i synodene. Alle burde få likt! Nå er imidlertid programkontoret godt integrert i DASSC-ACO som har blitt motor for utviklingsarbeidet i hele regionen. Videre har det alltid vært stor enighet om fokuset på miljø, matvaresikkerhet, kvinner og marginaliserte folkegrupper. De mest møysommelige diskusjonene har som oftest dreid seg om strukturer og hierarkier. Noen ganger kan man fortsatt blir fanget i diskusjoner om å gjøre tingene rett i forhold til regler og forskrifter, i stedet for å gjøre de rette tingene i forhold til mål og fokusområder. Men når de mest presserende administrative spørsmålene snart er besvart kan vi forhåpentligvis igjen løfte blikket. Klart skal vi være forsiktige med hva vi sier og gjør her i Etiopia. Hjelpeorganisasjon får ikke lov til å jobbe med menneskerettigheter eller med advocacy for sårbare eller diskriminerte grupper. Men ingen hindrer oss i å ta ansvar for Guds skaperverk og jobbe for at alle Guds barn uansett rase og kjønn, alder og posisjon, ferdigheter og legninger skal få leve et verdig liv med like sjanser, fri fra frykt og et håp om en bedre framtid. Green LiP gir oss muligheten til å gjøre en forskjell, og vi er stolte av å være del av dette arbeidet. Noe av det beste NMS kan gjøre er å sende gode rådgivere som motiverer til å løfte blikket mot målene og samtidig bidrar til å oppnå tydelige resultater. Klaus-Christian

2 Summer Together i Kamashi Tekst og foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy, Gi evangeliet videre i Blånildalen Prosjekter inkludert: Evangelisering i Agalo/ Kamashi Sirba Abaya: Evangelisering i Metekel: Kamashi Youth Empowering: Prosjektansvarlig: Obsa Raga Prosjektrådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Evangelisering, utdanning og kirkebygging i Blånildalen og Metekel med hovedfokus på Gumuz og andre marginaliserte grupper. Over 50 glade, aktive og høylytte ungdommer møter oss i solskinnet utenfor Kamashi Ungdomssenter når vi kommer på et uanmeldt besøk den 14. august. 21 jenter og 30 gutter er samlet her for en liten uke med noe de kaller Summer Together et program som består av både undervisning, gruppearbeid, team building, lek og latter. De fleste ungdommene tilhører folkegruppen Gumuz, men det er også Amharaer og Oromoer her, og til og med en Shinasha (en annen indigen folkegruppe i Benishangul Gumuz regionen). Med andre ord er det riktig multikulturelt på ungdomssenteret. Glade ungdommer konkurrerer i mange ulike aktiviteter ute i solskinnet. Ideen til en rekke av aktivitetene kommer fra Hambissas opphold ved Don Bosco ungdomssenter i Gambella hvor han og flere var på studietur i juli i fjor (Ny Blomst ) Hambissa er pådriver og leder av Summer Together og forteller at de har invitert alt fra fagfolk fra kommunen, lærere fra den lokale skolen, politikonstabler og universitetsprofessorer for å ha undervisning om ulike temaer som trafikksikkerhet, HIV/AIDS, byggkonstruksjon og engelsk. Ett av de viktigste temaene er sivile rettigheter der ungdommene lærer om barn og unges rettigheter, beslutningskanaler i det offentlige, kvinners rettigheter og hvordan ungdommene kan bidra i sitt eget lokalsamfunn. Ettermiddagen i Kamashi er imidlertid så varm og fin at selv slike viktige temaer ikke kan holde noen inne i klasserommet. Alle ungdommene har fra dag 1 vært delt opp i fem grupper på tvers av kjønnene og konkurrert i sport og leker. I dag konkurrerer de om å flytte vann fra en balje og inn i en kopp ved hjelp av bare hendene. De rekker vannet fra person til person i en lang rekke, og når fløyta blåser fordi den ene gruppa har klart å fylle koppen sin kommer et øredøvende jubelrop fra denne gruppa. Ungdommene hopper, danser og klemmer hverandre, og det er ikke tvil om at Summer Together er en strålende suksess! Til venstre: Teamet har vunnet og dette feires med dans og høye rop. Side 2

3 Mye gøyere enn skole Tekst og foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy, To entusiastiske deltakere ved Summer Together, Hanna og Define, poserer utenfor Kamashi ungdomssenter Hanna (16) og Define (17) er to Gumuz jenter som går på Summer Together på Kamashi ungdomssenter. De går begge i 8. klasse i Kamashi ungdomsskole og har klare planer om å gå på skole videre og kanskje til og med oppfylle drømmen om en dag å studere medisin. Dette er den første gangen de er med på aktiviteter ved ungdomssenteret, og superlativene sitter ikke langt inne. Her er det ikke som på skolen. Det er mye mer fleksibelt og dessuten noe av det gøyeste vi noensinne har vært med på, sier Hanna smilende. Define er spesielt glad i sport og har utmerket seg på volleyballbanen. Men det er ikke bare lek og moro som opptar de to. Jeg er glad over å kunne lære mer engelsk, sier Hanna. Men det mest spennende var egentlig sivil og etisk opplæring. Dette er noe alle burde høre om! Hanna og Define er enige om at de ønsker å være med på flere aktiviteter ved ungdomssenteret dersom anledningen byr seg. Det spesielle med Summer Together er at det er lærerikt uten å være som på skolen, synes Hanna og Define. Bildet viser et multikulturelt team på tvers av kjønn som forbereder seg på en morsom konkurranse. Side 3

4 Engelskkurs for unge Mao og en enslig Gumuz Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Komo Evangelism Outreach Mao Komo evangelisation Mao Komo language development Stipend til utdanning av prester og evangelister Ansvarlig: Qes Elias Shiferaw Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Evangelisering og utdanning i Begi Gidami Synod med hovedvekt på kvinner og marginaliserte grupper; språkarbeid blant Mao og Komo folket Det er svært vanskelig å finne personer med god utdanning fra de indigene folkegruppene som Mao, Komo og Gumuz. Når prosjekter eller offentlige kontorer leter etter kvalifiserte medarbeidere, står det nok ofte i utlysningsteksten at personer med denne bakgrunnen har fortinn; men når det kommer til stykke blir likevel personer fra høylandet tilsatt fordi kvalifiserte lokale søkere ikke ble funnet. Og når vi er på let etter ungdomsledere eller bare informanter er det ikke sjelden manglende språkkunnskaper som skaper problemer. Sammen med SIL ville vi bøte litt på denne situasjonen. I juli ble det arrangert et 4 ukers engelsk kurs i Asosa i regi av Mao Komo Language Development Project. Kurset ble organisert av SIL Asosa med Mathiwos Befekadu som ansvarlig leder og Debbie Flower fra England som språklærer. Målgruppen var unge Mao og Komo som er tiknyttet dette prosjektet. Og siden vi hadde en ledig plass, inviterte vi også en ungdom fra ungdomssenteret i Kamashi. Vi sitter vi utenfor ungdomssenteret i Kamashi en solfylt formiddag og prater når en høflig ung man kommer bort til oss og håndliser. - My name is Endalk Tage, I am a student from Kamashi, and I participated in the English training in Asosa this summer, sier han på flytende Engelsk. Vi ber Endalk sette seg og spør om vi kan stille noen spørsmål. Endalk er 15 år gammel og går i 8. klasse. Kurset han deltok i ble organisert av SIL i rammen av Mao Komo Language Development Project. Endalk er imidlertid verken Mao eller Komo, han er Gumuz. Grunnen til at han fikk sjansen til Endalk Tage fra Kamashi å delta i språkkurset var at det er mangel på engasjerte og kvalifiserte unge Gumuz. Endalk er medlem i styret ved ungdomssenteret hvor han er an av de mest ivrige. - I am in the library of the youth centre every day. Here it is quiet and I can do my homework. I want to become an engineer so I have to study hard for my future, particularly in English, legger han til. Engelskkurset i Asosa har Endalk bare godt å si om. Det var lagt opp på en svært pratisk måte, og undervisningen foregikk både i små grupper og på enerom med Debbie Flower fra England som var ettåring ved SIL. Endalk vil gjerne delta på et nytt kurs neste sommer. Kanskje vi har gjort et lite bidrag til å rekruttere en fremtidig Gumuz ungdomsleder? Side 4

5 Godt møte om Pastors Empowerment på GF Tekst: Ingvild Osberg; foto: Martin Paliocha Qes Yonas var til stede på GF i Oslo, hvor jeg som medlem i Presteforeningens sentralstyre møtte ham sammen med John Gunnar Raen og Klaus-Christian Küspert for å diskutere Pastors Empowerment prosjektet. Presteforeningen, PF, har besluttet å støtte dette prosjektet for 3 nye år. Qes Yonas uttrykte glede over at prosjektet får støtte for 3 nye år. I den tida vil også delegater fra PF besøke Etiopia. Alle er enige i at informasjon er viktig. PF vil gjøre sitt for å spre informasjon i Norge. Ny Blomst bidrar også for informasjonsflyten. Det var gledelig at John Gunnar Raen var til stedet på PFs Landskonferansen. Prosjektet har i sine første år vært til støtte for mange prester og deres ektefeller, som til daglig savner kollegafellesskap. Dette er noe norske prester i grisgrente strøk og små bygdesamfunn kjenner seg godt igjen i. En viktig betingelse for PF er at prosjektet særlig skal støtte kvinnelige prester. Derfor dreide også samtalen med Qes Yonas seg mye om de kvinnelige prestenes situasjon i kirken. Vi ser at EECMY i samarbeid med NMS har satset sterkt på WEWEP prosjektet. Siden formålet med dette prosjektet er å fremme kvinners rettigheter i kirke og i samfunn, ser det ut til at dette også har en positiv smitteeffekt for vårt prosjekt. Det er svært gledelig at andelen kvinner som blir ordinert til prestetjeneste er sterkt økende. Hvordan blir de kvinnelige prestene ivaretatt i kirken.? Blir deres prestetjeneste fullt ut akseptert? Har de reelt lederansvar for menighetene eller blir de brukt til andre oppgaver enn mennene? Har de et faglig fellesskap med andre kvinnelige prester? I evalueringen av den første fasen av Pastors Empowerment prosjektet ble det lagt vekt på hvor positivt det var for prestekonene å bli inkludert i etterutdanningsprogrammet og de faglige/sosiale samlingene. Fungerer det også slik for de mannlige presteektefellene, eller vil de kvinnelige prestene bli mer ensomme i sin tjeneste? Det kan være noe vanskeligere for kvinner som er prester å finne en ektefelle - og for dem som er gift kan det være vanskeligere å få mannen til å støtte opp om tjenesten på samme måte som "prestekonene" forventes å gjøre. Dette er velkjente problemstillinger fra Norge, og den økte andelen av kvinner som prester har gjennom mange år endret forventningene til presteektefellenes bidrag i menigheten. I dag går det godt an å være gift med en prest og ha et eget arbeid både for menn og kvinner. Vi tror at det i denne perioden av prosjektet er viktig å først og fremst fokusere på prestens tjeneste, og den enkeltes prest pastorale identitet. Vi ønsker at det i prosjektets fortsettelse skal være større bevissthet om disse utfordringene og at arbeidet med faglige spørsmål vies god tid. Ingvild Osberg, prostiprest i Vestre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme Pastors Empowerment Prosjektperiode: Prosjektansvarlig: Revd. Yonas Yigezu, DMT Director, EECMY Head Office Prosjektrådgiver ingen Gi prestene mulighet til å utveksle meninger, og å få trening i åndelige og praktiske spørsmål. Ha fokus på prestekonene og deres viktige rolle i familie og samfunn. Bidra til at prestefamiliene overlever på en lettere måte. John Gunnar Raen Qes Yonas Yigezu Klaus-Christian Küspert Side 5

6 Oppdag grammatikken til ditt eget morsmål! Tekst og foto: Anne-Christie Hellenthal; oversatt og redigert av Sophie Küspert-Rakotondrainy, Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Komo Evangelism Outreach Mao Komo evangelisation Mao Komo language development Stipend til utdanning av prester og evangelister Ansvarlig: Qes Elias Shiferaw Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Evangelisering og utdanning i Begi Gidami Synod med hovedvekt på kvinner og marginaliserte grupper; språkarbeid blant Mao og Komo folket Deltakerne av Discover Your Grammar i Asosa sammen med lingvister fra SIL For første gang noen sinne kunne morsmålsbrukere til de tre minoritetsspråkene Gwama, Sezo og Hozo jobbe i dybden i sitt eget språk. På en to-ukers Discover Your Grammar workshop i Asosa i august jobbet gruppene sammen for å studere grunnleggende grammatiske regler i sitt morsmål. Workshopen ble arrangert av SIL Etiopia i samarbeid med det statlige utdanningskontoret i Asosa og Mao-Komo språkutviklingsprosjekt støttet av NMS. Lingvisten som var ansvarlig for Sezo-språket kunne ikke delta denne gangen, så vi håper at en liknende mulighet vil oppstå på et senere tidspunkt. Opplegget var spennende for både deltakere og lingvister, og arbeidet var meget produktivt. På slutten av hver dag presenterte tre deltakere sammen med en lingvist funnene i hver språkgruppe til de andre deltakerne. På denne måten begynte de å forstå at språket deres kan uttrykke alt, men gjør det på unike måter. For mange deltakere var dette første gang de bevisst snakket om grammatikken i morsmålet sitt ved hjelp av sine egne ord. Sluttproduktene er gode ressurshefter som viser reglene for hvert av språkene. De presenterer grunnleggende grammatiske begreper med enkle ord og kan brukes til å utvikle læreplaner og læremidler til morsmålsundervisningen. Ikke minst fremmet denne workshopen språkutviklingen ved å øke bevissthet og stolthet blant brukerne og viste at språk som tidligere var kun muntlige er både komplekse og presise i sin uttrykksmåte. Dr. Anne-Christie Hellenthal fra Nederland er koordinator for Mao Komo Language Development Project ved Summer Institute of Linguistics (SIL), Addis Abeba kontor. Side 6

7 Opplæring gir bærekraft Tekst og foto: Sonja Küspert, Dette siste året i de to fistulaprosjektene legges det mye vekt på undervisning av både nøkkelpersoner i distriktene og innbyggere. Målet er for det første å høyne kunnskapen om fødselskader, om muligheten til behandling og å finne kvinner med fistelskade. Spesielt i de landlige områdene finnes det fremdeles kvinner Mange kommer til møtene som f.eks. her i Begi Gidami Synod som tror de er de eneste med en slik uhelbredelig skade, og som skammer seg slik at de gjemmer seg og frister et svært ensomt og vanskelig liv. Prosjektlederne prøver å finne disse kvinnene for å bringe dem til fistulahospitalet. Heldigvis har arbeidet de siste årene vært så vellykket at antall nye fistulatilfeller på høylandet og tettsteder er avtagende. Det hjelper og motiverer også at alt rundt svangerskap svangerskapskontroll, fødselshjelp og transport i statlige helseinstitusjoner er gratis Mor/barn-helse Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Sonja Küspert Prosjektledere: Boji: Qes Elizabeth Fekadu Begi: Qes Senait Byanna Å hjelpe kvinner med fødselsskader til et verdig liv Landbruksaktiviteter og kapasitetsbygging Tekst: Sonja Küspert, foto: Kanesa Michael: Om våren samlet prosjektet 60 bønder, 45 menn og 15 kvinner, for å undervise dem i effektiv dyrking av grønnsaker. En fagperson kom og forklarte på demonstrasjonsåkeren hvordan bøndene kan klare å få høyere avling bare ved å forandre så- og plantemetodene. I tillegg fikk bøndene utdelt forbedrede frø til sine egne åkrer; mais, soyabønner, peanøtter, pepper, gulrøtter og kål. Den økte avlingen hjelper med å få nok mat for egen familie og gir bøndene muligheten å selge overskuddet. Landbruksspesialist Yonas sammen med bøndene Prosjektet produserte også forskjellige tre og frukttrefrøplanter som etterpå ble distribuert til både bønder og skoleelever. Noen trær ble plantet rundt barneskolene og hver elev fikk sitt eget tre å ta vare på. Midlene til kapasitetsbygging ble bl.a. brukt for den nye koordinatoren Bekama. Han fikk muligheten til å delta på engelskkurset i Asosa som ble arrangert av SIL i juli (se artikkel om Endalk på side 4). Engelskkunnskaper er viktig og for å komme seg videre i arbeidslivet i Etiopia spesielt når en ønsker å jobbe i byer og med internasjonale medarbeidere. Bekama hadde noe engelskkunnskaper fra før og fikk nå sjansen til å forbedre seg både muntlig og skriftlig. Dette er et godt fundament han kan fortsette å jobbe med å forbedre Mao Komo utviklingsprosjekt Prosjektperiode: Prosjektleder: Kanesa Michael Prosjektrådgiver Sonja Küspert Å hjelpe de marginaliserte folkegruppene Mao og Komo vest for Begi til sosial og økonomisk utvikling. Side 7

8 Endring starter inni oss Gemechis visjon for Green LiP Tekst: Sophie Küspert-Rakotondrainy, foto: Klaus-Christian Küspert, Green Livelihood Program in Western Ethiopia (Green LiP) Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Sophie Küspert-Rakotondrainy (fra ) Programkoordinator: Gemechis Gudina Å øke matvaresikkerheten på landsbygda og styrke de marginaliserte folkegruppene i lavlandet Annen informasjon: Programmet består av 6 prosjektområder: Boji, Gimbi, Agalo, Metekel, Mao Komo Special Woreda og Begi/ K ondala Mini-CV Navn: Gemechis Gudina Alder: 34 Sivilstand: Ugift Fra: Gulliso i vestre Wollega Utdanning: Bachelor i Agricultural Extension og master i Rural Development fra henholdsvis Harar og Addis Ababa Arbeidserfaring: Høyskolelærer i jordbruk Prosjektleder ved et NMS-støttet uviklingsprosjekt i Begi DASCC-direktør i Begi Nestleder ved Gimbi Area Capacity Building Office (DASSC) Koordinator for det NMS/Digni støttete integrerte utviklingsprogrammet WEIEFSDP Nå: Ny programdirektør for Green LiP Gemechis er den nylig ansatte programdirektøren for Green LiP, det største prosjektet som NMS støtter i Etiopia. Det er med mye ansvar som hviler på de unge skuldrene til denne mannen. Heldigvis er han langt fra uerfaren og kan vise til både solid utdannelse og intet mindre enn 10 års prosjekterfaring innen kirkens utviklingsavdeling DASSC i tillegg til å ha utarbeidet prosjektdokumentet til Green LiP som han nå selv er ansatt til å lede. Selv om han er meget beskjeden på egne vegne, er visjonene hans for dette programmet langt fra beskjedne. - Jeg har et håp om at folk skal bli mer lykkelige i sin hverdag, sier Gemechis. Dette er ikke et naivt håp, men en grundig underbygget visjon. Gjennom økonomisk og sosial myndiggjøring av mennesker kan man oppnå bedre levekår som igjen har mye å si for folks velferd. - Vi vet at økonomisk vekst ikke bare er en objektivt sett ønskelig utvikling, men en grunnstein for familiær harmoni. Fred og samarbeid må starte i de aller minste enhetene i samfunnet, familien. Deretter kan dette utvides til naboene i lokalsamfunnet og gå hele veien opp på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dersom vi ikke går i dybden i folks liv vil vi miste muligheten til å legge et solid grunnlag for varig utvikling. I dette arbeidet er det derfor spesielt viktig å legge vekt på kvinner og unge, men sett ut ifra deres sosiale nettverk og ikke løsrevet fra konteksten. Gemechis forteller videre at kirken her har en mulighet som sekulære organisasjoner mangler fordi den makter å komme tett innpå livene til den enkelte. Kirken er til stede på grasrota, er en del av samfunnet og samfunnet er en del av den. Men den er også i stand til å adressere nasjonale og globale problemer. Han utdyper: - Det er for eksempel slik vi må tenke om miljø. De endringene vi gjør på lokalt nivå ved å verne om mikroklima og små økosystemer vil ha en effekt på miljøutfordringer på nasjonalt nivå og til syvende og sist på globale klimaendringer. Han forteller videre at det også er slik at det vi gjør i dag vil ha en langtidseffekt utover det vi kan måle her og nå. Green LiP ønsker å bidra til hvordan mennesker omgås hverandre og prøve å bedre dette. Programmet vil derfor ha et spesielt fokus på indigene folkegrupper og minoriteter for å prøve å oppnå en bedring av deres livssituasjon. Gemechis understreker også her at disse gruppene ikke kan sees isolert fra samfunnet de er en del av. - Vi jobber med hele mennesker og vi jobber med hele lokalsamfunn. Og vi jobber som et samlet team i programmet. Endringen må starte inni oss selv og i måten vi omgås hverandre på, hvordan kollegaer kommuniserer og hvordan vi samarbeider på tvers av kjønn og etniske skiller. Vi ønsker å gjøre folk i stand til å endre sine egne liv og derfor må vi også være villige til å endre våre egne. Kun da kan vi lykkes. Side 8

9 Kvinnelige ledere og prester en kamp i motvind? Tekst og foto: Marit Breen, EECMY har i sin femårige strategi som mål å øke andelen ordinerte kvinnelige pastorer. Innen år 2017 er målet å ha 1000 kvinnelige pastorer i kirkens 23 synoder. I dag utgjør de 68 av en total pastorstab på rundt 3000 prester. Er dette et realistisk mål? Tidligere i år hadde jeg gleden av å være med på ordinasjon i Vestre Synode. 9 pastorer totalt ble ordinert denne dagen, og blant disse var det en kvinne. Det er riktignok ikke overveldende tall dette, men likevel en er bedre enn ingen! Ifølge Pastor Tseganesh, leder for Kvinnedepartementet på kirkens hovedkontor, er 27 nye kvinnelige pastorer ordinert siden Hun mener det går altfor sakte, men holder likevel motet oppe. takket være ulike seminarer og undervisning for å øke bevissthet og kunnskap blant kirkens ledere og frivillige ser vi en økning av kvinnelige ordinerte disse siste årene. Siden Mekane Yesus kirken brøt samarbeidet med Svenske Kirken og den Amerikanske evangeliske lutherske kirke er det hovedsakelig Kvinnedepartementet på hovedkontoret som har lidd mest. Disse to aktørene stod nemlig for 75% av departementets budsjett. Om ikke utfordringene var store fra før, står nå nye samarbeidspartnere til kirken på trappene. Ikke alle disse støtter et kvinnedepartement i kirken, ei heller teologiske undervisning eller ordinasjon for kvinner. Tseganesh gir ikke opp av den grunn, men er kanskje enda mer motivert for å finne partnere og støttespillere som har tro på det viktige gender og women empowerment - arbeidet i den fortsatt nokså mannsdominerte kirken. Tseganesh takker NMS Etiopia for sitt arbeid med å fremme kvinners stilling i kirken i Vest, inkludert støtte av kvinnelig ordinasjon. Vi ser at andelen ordinerte kvinner absolutt er størst i Vest Etiopia, takket være NMS sin tilstedeværelse. Med sin statlige støtte gir ikke WEWEP stipend til teologistudenter. Men WEWEP gjør det viktige og langsiktige arbeidet som skal gjøre det enklere for kvinner å bli ansatt i ulike posisjoner i synodene; gi dem mulighet for å delta i styrer og råd, bli hørt og verdsatt blant sine mannlige kollegaer, om det er som teolog eller prosjekt medarbeider. Derfor kan vi også glede oss over en økt andel kvinnelige prester, og håpe disse opplever å bli verdsatt og godt mottatt av sine mange brødre kollegaer. Prosjektnummer : Prosjektnavn : Western Ethiopia Women Empowerment Program (WEWEP) (Kvinners posisjon i kirke og samfunn) Prosjektperiode : NMS-rådgiver : Marit Breen Programleder Jeritu Berhanu Hovedmål : Fremme kvinners rettigheter i kirke og i samfunn Programmet består av prosjekter i disse syndene: Western Synod, Begi Gidami Synod Gimbi Jorgo Synod Birbir Dilla Synod Abay Dabus Synod Central Gibe Synod Ordinasjon av nye prester i Vestre Synode, våren 2014 Side 9

10 Milepæl ved etableringen av ny synode i Blånildalen Tekst: Klaus-Christian Küspert, foto: Rev. Aseffa, Nekemte Prosjektstyret for Abay Valley Synod set-up prosjektet. F.v.: Rev. Yonas, DMT Director EECMY -HO, Klaus-Christian Küspert, NMS representant i Etiopia, Rev. Ephrem, styreleder, presiden i Western Synod, Rev. Sudi, sokneprest i Sirba Abaya, Rev. Aberra, prost i Kamashi og visepresident i Western Synod og Mr. Badisa, menighetsråd i Kamashi. Rev. Aseffa, president i Central Synod tok bildet. Mr. Obsa, prosjektkoordinator (ikke på bildet) er medlem ex officio. Et nytt skritt i retning av en Gumuz synode i Blånildalen. Styret er operativt og har tatt viktige beslutninger. Styret for etableringen av ny synode i Blånildalen hadde sitt første ordinære møte på tirsdag, 26. august 2014 ved EECMY Head Office, og viste seg å være effektivt og resultatorientert. I løpet av noen få timer ble det ført gode, åpne diskusjoner og tatt en rekke sentrale avgjørelser. Her er noen av de viktigste: Navnet til den nye synoden vil være Abay Valley Synod ( Blånildalen Synode ) Sammenslutningen skjer på frivillig basis. Menighetene i dalen som er under Western Synod (Boji) inkl. Metekel, og Central Synod (Nekemte) har allerede sendt et brev hvor de ber om opptak i den nye synoden. For områdene under Abay Dabus Synod (Mendi) kan tilslutningen skje til et senere tidspunkt hvis menighetene ønsker det. Et synodesenter med kontorer, bibelskole, møtesaler og kurssenter bygges i Kamashi. Inntil videre vil prosjektadministrasjonen leie to rom ved Kamashi Youth Centre Mr. Obsa Raga ble tilsatt som prosjektkoordinator med signaturrett. Han samarbeider tett med NMS kontoret i Addis Abeba. Ms. Adise Ferede, selv gumuz fra Kamashi og nyutdannet ved høyskolen i Asosa, er ansatt som regnskapsansvarlig. Hun får oppfølging av regnskapsføreren ved Western Synod. Mr. Mparany Rakotondrainy ønskes velkommen som NMS rådgiver (LO) for dette prosjektet. Et stort ønske kunne imidlertid ikke innfris: Komiteens medlemmer understreket nødvendigheten for en prosjektbil. Området er stort, og i denne etableringsfasen vil det være nødvendig med mange turer i hele dalen for å organisere møter og motivere menigheter til å bidra til å få Abay Valley Synod på føttene. Men biler er dyre her i Etiopia, både i anskaffelse og drift, og vi ser ikke noen mulighet til å innfri dette ønsket over prosjektbudsjettet Gumuz Synod Capacity Development and Structural Set-up Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Klaus-Christian Küspert Projectansvarlig: Revd. Yonas Yigezu Støtte til oppretting av EECMY synode i deler av Benishangul Gumuz Side 10

11 Fra Budskap til Bygging: Obsa får nye oppgaver og et stort ansvar Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Obsa Raga, ny prosjektkoordinator, på vei til Blånildalen Sommeren kreativitet og tusenlapper! Tekst og foto: Marit Breen, Sånn går det når man er dyktig! Da får man stadig større ansvar og mer og mer arbeid! Vi er glad for at Obsa Raga, frem til nå koordinator for evangeliseringsarbeidet i Vestsynoden, har takket ja til jobben som koordinator for opprettelse av den nye Abay Valley Synoden i Blånildalen. Obsa vil få kontor i Kamashi og han vil også fortsette med å følge opp aktivitetene og prosjektene ved Kamashi ungdomssenter. Videre vil han være ansvarlig for å skrive prosjektdokumenter for aktiviteter både innen Capacity Building og evangelisering i det nye synodeområdet og ha et øye med det som skjer i Metekel. Dersom det blir et samarbeid med Hand Internasjonale Senter (og NMS-U) håper vi at Obdsa kan overta koordineringsansvaret for dette. Det blir Mparany som rådgiver innen LO som blir Obsas samarbeidspartner i NMS Etiopia. Vi er spesielt takknemlig for Obsas avgjørelse da vi vet at han hadde en del andre, fristende jobbtilbud med god betaling. Velkommen til Blånildalen! Det er ofte et klokt valg for oss Etiopia misjonærer å legge årets ferieuker såpass langt nord når regntiden entrer de sørlige breddegrader. Med sine jevne grader pluss, badetemperaturer vi sjelden opplever på nordlige breddegrader og sol fra skyfri himmel flere uker i strekk blir det en sommer vi sent glemmer. Om sommerens hete og feriemodus gjør enkelte late, blir andre mer kreative og det blir det penger av! På årets Tenmisjonsfestival på Åpta var Misjonsmarkedet preget av utallige kreative ideer som bidro til at kroner ble til tusener i løpet av få timer. Det er ungdommer i Kamashi i Etiopia som får glede av denne kreative kronerullingen dette året! De to prosjektene som drives i Kamashi med utgangspunkt i ungdomssenteret var nemlig årets misjonsprosjekt på festivalen. Et stort mangfold av aktiviteter var spredt over et større område, og utgjorde Misjonsmarkedet. Selv om regnet fant veien denne ettermiddagen lot ingen seg stoppe; Et underholdende gjørmebad for noen slanter, betal for å dekorere som du vil på en leders ansikt, innsamling for en kreativ hårklipp og barbering, kjøp av dyrelyder, kyss, klemmer eller en kopp etiopiske kaffe! Ingen kan mene at norsk ungdom i dag ikke bryr seg om misjon de tar misjon til nye høyder! Dette og mer til gjorde at kroner raskt ble til ikke bare tusener, men titusener. Hele kroner kom inn til NMS Etiopia sitt arbeid i Kamashi! Vi bringer en stor takk til ungdommene på årets TMF! Nå håper vi enkelte også har blitt inspirert til å bli med ned i dalen å se hvilket arbeid disse pengene er med å drive. Kjøp en kopp Etiopisk kaffe til inntekt for Kamashi Youth Centre Side 11

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2014 Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser

Detaljer

Tid til å lytte tid til å tale

Tid til å lytte tid til å tale አዲስ አበባ Tid til å lytte tid til å tale Addis Abeba, nr. 1-2014 Les også: Ett års pusterom videreføring av arbeidet i Blånildalen. S. 2 Pastors Empowerment fortsetter! S. 4 Green LiP på vei Rent vann på

Detaljer

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 2-2015 Hvorfor jobber NMS med minoriteter og indigene folkegrupper? Grand Ethiopia Renaissance Dam - snart stiger vannet. S. 2 WEWEP startskuddet har gått for andre gang!

Detaljer

Kirken brenner nå også i Vestsynoden

Kirken brenner nå også i Vestsynoden Les også: Addis Abeba, nr. 2-2011 Kirken brenner nå også i Vestsynoden Unge språkforskere, s. 3 Sinte bier og blide birøktere, s. 6 & 7 Anti Aids Club, s. 9 Intervju med Svein Volden, s. 10 For om fjellene

Detaljer

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang

Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok Misjonstidende nr 5b/167. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2011 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2012 Misjonstidende nr 5b/167. årgang 2012 Årbok forsidefoto av

Detaljer

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1.

Årbok. Misjonstidende nr 4b/166 årgang. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. 2011 Årbok Misjonstidende nr 4b/166 årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2010 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2011 Misjonstidende nr 5b/166 årgang 2011 Årbok forsidefoto: timo

Detaljer

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1

tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 verdig liv misjon s tidende nr. 8-2014 169. årgang misjonstidende 8-2014 1 Kjære leser Som de fleste av oss erkjenner, er det å være født i Norge et privilegium. Vi lever et liv i en velstand og en trygghet

Detaljer

tidende nr. 6/7-2012 167. årgang Biogass Misjonær 2012 Vårt daglige brød

tidende nr. 6/7-2012 167. årgang Biogass Misjonær 2012 Vårt daglige brød hongkong/kina - madagaskar misjon s tidende nr. 6/7-2012 167. årgang Biogass Misjonær 2012 Vårt daglige brød 4 18 22 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang

Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008. Årbok. 163. årgang Åsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2007 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2008 Årbok 2008 4b 163. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e a k t u e l t o m m i s j o n o g

Detaljer

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre

oktober 2008 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre oktober 2008 10 163. årgang aktuelt om misjon og kirke Med blikk for andre Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2010 Årbok 2010 misjonstidende 5b 165. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2009 Oppdaterte navne-

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13

mai 2010 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 mai 2010 5 165. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Etter GF 4 Seksuelle krenkelser 8 Bli med på lesertur 13 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum,

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164.

Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009. Årbok 2009. misjonstidende 5b 164. Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne- og adresselister per 1. april 2009 Årbok 2009 misjonstidende 5b 164. årgang Årsmeldinger, rapporter og regnskap fra 2008 Oppdaterte navne-

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1

tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 misjon s tidende nr. 7-2014 169. årgang misjonstidende 7-2014 1 Kjære leser Det er høst, en ny start, og vi som jobber med innsamling i NMS lurer på om vi klarer å nå de målene som er satt for året. Det

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Verdensmiddager. Kvinner som har ofret alt. på tur til. Flerkulturelt fellesskap. over hele landet. Et innblikk i kvinnelige flyktningers historier

Verdensmiddager. Kvinner som har ofret alt. på tur til. Flerkulturelt fellesskap. over hele landet. Et innblikk i kvinnelige flyktningers historier Ny generalsekretær: Mye flott arbeid- med flere frivillige kan vi få til enda mer! kvinner på flukt-konferansen:om kvinners problemer i asylprosessen iranske maria: Flyktet for å redde sine barn tro mellom

Detaljer