De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter"

Transkript

1 Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp. Rom 15,12 NMS team: Klaus-Christian Küspert Sonja Küspert Marit Breen Sophie Küspert- Rakotondrainy Mparany Rakotondrainy Ny Blomst red. adressen Postadresse: Norwegian Mission Society P.O.Box 5552 Addis Ababa Ethiopia Besøksadresse: Norwegian Mission Society Kebele 09/10, Kasanchis, Addis Ababa, Ethiopia De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Godt informasjonsarbeid og gode forbindelser mellom "ute" og "hjemme" blir stadig mer etterspurt. Likevel er en gjentakelse av at "de fattige i Afrika trenger vår hjelp" neppe den riktige måten å gjøre dette på. Denne høsten var vi med å arrangere noen tankvekkende møter her i Etiopia. I den første konferansen om klima og miljø var deltakerne - mange av dem fra Afrika og Asia - ikke redde for å utfordre oss fra de rike landene: det er vi som forbruker mest, forurenser mest, ødelegger mest! Bevissthetsgraden og engasjementet i miljøspørsmål fra kollegene var over all forventning. På den andre konferansen om konseptet Use Your Talents ble det vist mange gode eksempler på frivillig hjelpe og utviklingsarbeid, og det var mye nytenkning om måten bistandsarbeid bør drives på. Hvor mye penger, hvor mye profesjonalitet, hvor mange høyt betalte spesialister trengs det egentlig for å mobilisere en menighet eller en landsby til å bruke sine ressurser og talenter? Talenter finnes det nok av både her i Etiopia og andre steder. Og det finnes viljen til å bidra og til å dele. Historien om "de fattige" som ikke kan gjøre noe selv er ingen god historie. Det er en historie som hjelper mest oss selv og vår selvfølelse. Når det fins talenter og ressurser trengs det ofte kun litt hjelp til å mobilisere dem. Vi har alle den samme verdigheten og de samme rettighetene som ethvert menneske som er skapt i Guds bilde. I utgangspunktet har vi også de samme mulighetene til et verdig liv når forholdene ligger til rette. "De fattige i Afrika" er på ingen måte en egen type mennesker som vedvarende er avhengige av vår hjelp. Det betyr ikke at vi ikke kan eller bør hjelpe. Men det må være en hjelp som bygger opp og motiverer til å bruke egne ressurser i stedet for å skape avhengighet. Innsatsen vår må alltid være tidsbegrenset. "Evigvarende prosjekter" hjelper ingen. Når vi nå faser ut noen prosjekter er det som regel nettopp fordi de har vært vellykket: Problemet har blitt satt ord på og mulige løsninger har blitt vist og utprøvd; situasjonen har forbedret seg og det har blitt skapt strukturer og bygget lokal kompetanse. Og ikke minst: folk i lokalsamfunnet er motivert og har tro på sine egne muligheter; med litt godvilje kan de nå selv håndtere saken og vi kan gå videre og støtte og motivere andre til å løse sine problemer. Utfordringen går i begge retninger. Vi må komme bort fra en holding i "mottakersamfunnene" om at en ikke kan gjøre noe hvis man ikke får rikelig med penger utenfra. Vi er ikke helt uskyldige i denne holdingen, og det smigrer vår selvfølelse når noen forteller oss hvor uunnværlige vi er. Den andre utfordringen går til oss selv. Så lenge vi bare forteller om "de fattige i Afrika" bidrar vi til å oppretthode et stereotypt bilde som gjør det vanskelig å akseptere menneskene i sør som likeverdige partnere. For ikke å bli misforstått: Ja, vi kan og bør fortsatt bidra med mye. Men la oss være bevisste og forsiktige når det gjelder måten vi gjør og omtaler dette på! Vi må gjerne bidra til at andre mennesker skal få utvikle sine talenter og ressurser det utvikler også oss selv! Klaus-Christian

2 Senteret vårt blir brukt! Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Gi evangeliet videre i Blånildalen Prosjekter inkludert: Evangelisering i Agalo/ Kamashi Sirba Abaya: Evangelisering i Metekel: Kamashi Youth Empowering: Prosjektansvarlig: Obsa Raga Prosjektrådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Evangelisering, utdanning og kirkebygging i Blånildalen og Metekel med hovedfokus på Gumuz og andre marginaliserte grupper. Hambissa Ayana, daglig leder ved Kamashi Youth Centre Hambissa Ayana, daglig leder for ungdomssenteret forteller: "Summer Together opplegget (se Ny Blomst ) var stort! En hel uke med sport og lek, kurs og sosiale aktiviteter. Det var veldig mange som deltok, og vi hadde virkelig følelsen av at senteret blir brukt og er populært hos ungdommen her i Kamashi. Vi vil gjerne gjenta opplegget neste sommer. Biblioteket brukes stadig mer. Det er mange elever som kommer hver dag for å gjøre lekser og for å slå opp i ordbøkene. Nå er det også mange som kommer om kvelden for å studere og som gleder seg over et stille og lyst sted. Hvor de bor er det ofte umulig å gjøre lekser - uten elektrisk lys, uten egnet bord og stol og med mange mennesker i samme rom. Ungdommen etterspør kurs i EDB. Vi har 3 PCer, men internett fungerer ikke. For å kunne undervise i EDB trenger man lisens fra kommunen. Vi søkte om en slik lisens, men kommunen svarte at vi ikke har nok utstyr for å sette i gang med PC-opplæring. Det er synd at det ikke kom noen ungdommer fra NMS-U i år. Vi vil gjerne ta imot flere unge mennesker fra utlandet, men vi ser at det kan være vanskelig her i Kamashi. Det er dårlig med hotell, butikker og restauranter. Derfor hadde det vært flott å kunne tilby noen rene og trygge gjesterom her ved senteret." Til slutt : Senteret vårt er på vei mot økt bærekraft. Hovedsakelig gjennom utleie av lokalene til ulike arrangementer fikk vi inn over Birr [ kroner]. Disse pengene ble i all hovedsak brukt til å forbedre utearealet og til å kjøpe senger, madrasser og sengetøy for å kunne ta imot overnattingsgjester ved senteret. Side 2

3 Vil bli den første Mao presten Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Hika er Mao. Hans drøm er å bli prest den først presten med mao bakgrunn. Hika ønsker å gå i spissen for åndelig og økonomisk vekst blant Mao folket. Hika Dinbasha er fra landsbyen Konsa i Guma Gara Arba kommune i Begi Gidami synoden. Han er 22 år gammel, ugift og lever sammen med foreldrene. Etter 10. klasse fikk han gjennom prosjektet "Mao Komo evangelisation" et 2 årig stipend for å gå på bibelskolen i Mendi, og i 2011 ble han ansatt som evangelist i Begi Gidami synoden. Fra i år er han koordinator for evangeliseringsarbeidet blant mao folket. Hika går fra landsby til landsby i Guma Gara Arba fjellene og Hika Dinbasha (22), Evangelist i Begi Gidani synoden samler folk til små møter. Der forkynner han evangeliet, men gir også råd i praktiske spørsmål, f.eks. når folk er i økonomiske vanskeligheter. Mest prøver han å oppmuntre dem til selvhjelp ved å legge om livsstilen, finne arbeid eller gå sammen i små selvhjelpsgrupper. Han bruker to språk oromo og morsmålet sitt, seze - et av mao språkene. Oromo snakker han med oromo og med mao som har andre språk enn seze. Men de fleste som bor i Guma Gara Arba fjellene brukere seze. Flertallet i området, spesielt mao ene, er muslimer. Forholdet mellom kristne og muslimer er godt, og Hika føler seg velkommen i muslimske Mao familier Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Komo Evangelism Outreach Mao Komo evangelisation Mao Komo language development Stipend til utdanning av prester og evangelister Ansvarlig: Qes Elias Shiferaw Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Evangelisering og utdanning i Begi Gidami Synod med hovedvekt på kvinner og marginaliserte grupper; språkarbeid blant Mao og Komo folket Den største suksessen i arbeid hans var da 60 mennesker, nesten kun Mao gikk over til Mekane Yesus kirken i Yari, en landsby ikke langt fra hvor Hika bor. De fleste av dem var ortodokse fra før, men det var også mange muslimer. Det er viktig å merke seg at verken ortodoks kristendom eller islam har dype røtter blant mao ene, og at det er fremdeles mye igjen av den tradisjonelle religionen. Nå samler han inn penger rundt om i menighetene i Begi synoden for å kunne bygge en enkel kirkehytte for den nye menigheten i Yari. På grunn av for lite utdanning kan de fleste Mao ikke konkurrere mot andre folkegrupper. Hika vet at han trenger mer utdanning. I sommer tok han et 6 ukers intensivkurs i engelsk i Asosa, organisert av prosjektet. Nå søker han om stipend for å gå på teologisk seminar i Aira. Det er mye som taler for at Hika blir den første presten med Mao bakgrunn! Side 3

4 Pris Gud på alle språk! Ethnomusicology seminar med Dr. Julie Taylor Oktober 2014 i Kamashi Tekst og foto: Obsa Raga, Kamashi; oversatt og bearbeidet av Klaus-Christian Küspert, Vi hadde fire fantastiske dager i Kamashi i oktober da vi organiserte en workshop i "ethnomusicology" som omhandlet hvordan vi kan prise Gud med tradisjonelle gumuz melodier og sanger. Workshopen ble ledet av Dr. Julie Taylor som er en internasjonal ekspert på området. Tjuefem ungdommer, alle musikalsk aktive i en menighet deltok i workshopen, ikke bare fra Mekane Yesus, men også fra andre kirkesamfunn som pinsemenigheten Kale Hiwot, den ortodokse kirken og den katolske kirken. Deltakerne lærte mye om å prise Gud ved hjelp av sang og musikk basert på den tradisjonelle kulturen og tekster på gumuz språket. I tillegg til dette ble også noe tradisjonell sang på gumuz spilt inn, og lydfilene vil bli distribuert i fremtiden. Vi takker Gud for å ha hatt Dr. Julie her ved ungdomssenter. Den som kommer til et sted som Kamashi uten god overnattingsmulighet må ha et ydmykt hjerte. Det å få en slik ressursperson for gjennomføring av workshopen var en stor mulighet for oss til å lære om en bedre tjeneste for vår kirke og fremme evangeliet basert på kjærlighet. Protestantiske, ortodokse og katolske ungdommer diskuterer gumuz musikk og tradisjon Denne typen seminarer har en stor betydning for å verdsette språk og kultur som Guds gaver og for å gi folk mulighet til å takke sin skaper på sitt eget språk. Workshopen ble gjennomført i en god atmosfære, og Dr. Julie delte sin store kunnskap og erfaring uten reservasjoner. Jeg selv fikk respekt og en følelse av stolthet over å bruke et lokalt uttrykk for å prise Gud og kunnskap om hvordan man skal styrke bruken av kulturell arv i gudstjenesten. Workshopen forsterket også de økumeniske relasjonene mellom kristne kirkesamfunn og fremmet fellesskapet blant oss som jobber for utbredelsen av evangeliet. Ethnomusicology seminar med Dr. Julie Taylor Oktober 2014 i Begi Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Begi; Dr Julie Taylor fikk til det utrolige! Etter bare én dag la 10 kristne Mao ungdommer fra to ulike språkgrupper - Seze og Gwama - ivrig ut om sin kultur og musikk. Jo visst finnes det genuine Mao tradisjoner f.eks. sanger og dikt når et barn er født, når høsten er i hus eller når et menneske har gått bort. Men når de blir kristne får de ikke lenger lov til å bruke sitt språk og sine kulturelle uttrykk. I kirken er de få Mao som blir kristen tause og går med senket hode. Dr. Julie har gjort et uvurderlig bidrag til å rette opp skuldrene og løfte blikket til i hvert fall noen få Mao. Selvfølgelig går det an å prise Gud på et Mao språk og ved å bruke tradisjonelle melodier og instrumenter! Ramadan Hassan (i midten) er Seze og en av de mest aktive i diskusjonen Side 4 Gwama gruppen henter frem sine bambusfløyer

5 Martha Kapo prest ved Guds nåde Tekst og foto: EECMY-DMT; oversatt og bearbeidet av Klaus-Christian Küspert, Vi møter Martha Kapo i Addis Abeba hvor hun deltar i et seminar i regi av "Pastors Empowerment" prosjektet. Dette prosjektet blir støttet gjennom den norske presteforeningen og har et spesielt fokus på kvinnelige pastorer. Martha er fra Begi området, og er en av de første kvinnelige prestene som ble ordinert i Begi Gidami synoden. Hun forteller: "Jeg har vært ordinert prest i to år nå. Før jeg ble prest jobbet jeg som koordinator for kvinnedepartementet ved Gidami Parish. Jeg kan ennå ikke tro at jeg er ordinert prest nå. Begi er et område hvor de kristne menighetene fortsatt gjennomgår forfølgelse. Likevel og ved Guds nåde er det hele tiden et stort antall mennesker som møter Kristus og kommer til troen. Her i området kan man egentlig ikke forestille seg at en kvinne kan være pastor. Men så har det altså skjedd, og jeg håper og tror at det vil fortsette å skje. Jeg er en av de to første ordinerte kvinnelige pastorene. Det hele føles noen ganger som en drøm, men det er en realitet. Jeg prøver så godt jeg kan å være en god prest. Jeg liker å undervise, forkynne og be med folk. Ikke alt er slik jeg skulle ønsket det, men jeg vokser dag for dag i tjenesten. Rev. Martha Kapo, Begi Gidami Synode Dette er første gang at jeg er på et slikt seminar. Jeg er helt overveldet over rikdommen i læringen og det sosiale samværet. Hvert øyeblikk av denne konferansen gir meg mulighet til å lære og vokse. Jeg føler meg inspirert, uthvilt og styrket. Vær så snill sørg for at alle kvinnelige prestene får denne unike muligheten!" Pastors Empowerment Prosjektperiode: Prosjektansvarlig: Revd. Yonas Yigezu, DMT Director, EECMY Head Office Prosjektrådgiver ingen Gi prestene mulighet til å utveksle meninger, og å få trening i åndelige og praktiske spørsmål. Ha fokus på kvinnelige prester og bidra til at prestefamiliene overlever på en lettere måte. Pastor Martha Kapo har 3-årig utdannelse i teologi som hun ønsker å oppgradere til Bachelor. Når hun blir spurt om det er noe hun ønsker å si til de andre kvinnelige pastorene, svarer hun leende: "Min melding til mine kvinnelige prestekolleger er at de skal takke Herren for hans nåde som kalte dem til denne tjenesten - uavhengig av hvor stor motstand de måtte møte. Det er Gud som har kalt deg, og den samme Gud gir deg kraft til å klare utfordringene. Slutt aldri å tro på at du vokser i din tjeneste!" Side 5

6 Endelig bedre utstyrte skoler! Tekst: Sonja Küspert, foto: Kanesa Michael: Mao Komo utviklingsprosjekt Prosjektperiode: Prosjektleder: Kanesa Michael Prosjektrådgiver Sonja Küspert Å hjelpe de marginaliserte folkegruppene Mao og Komo vest for Begi til sosial og økonomisk utvikling. De fleste skolene i Etiopia er statlige, spesielt i distriktet. Derfor er det også staten gjennom kommunene som er ansvarlig for utstyret til skolene. Men mange kommuner får ikke nok midler til driften av de små skolene og forholdene er dårlige både for lærere og elever. Noen ganger må de nøye seg med bygninger hvor veggene er ødelagte og takene lekker. Tavlene er ofte brukket og det er ikke nok benker og stoler til alle elevene. Dette er også tilfelle for de 4 skolene hvor mao komo prosjektet jobber. Noen klasserom kan ikke brukes i regntida siden taket er laget av gress og lekker. Da må elevene fra forskjellige klasser sitte i samme klasserom. Bildene viser tilstanden på en av skolene før prosjektet kom på banen. Slikt går ut over elevene og lærere og gjør skolehverdagen vanskeligere. For å forandre på forholdene støtter prosjektet skolene og utstyrer dem med nye benker, tavler og skrivebord. Her kommer det nytt utstyr til glede for både elevene og lærerne. Den videregående skolen i distriktsbyen Tongo får bøker til biblioteket som har alt for få bøker for de mange elevene. Elevene selv har vanligvis ikke noen bøker hjemme i det hele tatt og er avhengige av å kunne bruke bøkene på biblioteket. Bibliotekene er også viktige for å kunne gjøre lekser. Hjemme har elevene kanskje verken lys, bord eller stoler og heller ikke ro til å konsentrere seg. Men prosjektet nøyer seg ikke bare med å bringe utstyr. Det organiserte også kurs og aktiviteter utover den vanlige skolehverdagen, som består mest av å høre på læreren, skrive av tekster fra tavla og lære utenat. Elevene skal også lære om planter og livet rundt dem, men det er vanligvis ikke noe aktivitet knyttet til det. Prosjektet hadde en dag ved hver skole der vi gav opplæring om miljø og viktigheten av trær. De hadde trestiklinger med seg og hver elev kunne plante sitt helt personlig tre som de skal ta vare på, vanne og stelle. På denne måten blir skolegården finere og elevene får et ansvar for miljøet. Side 6

7 Slutt på elendigheten Tekst og foto: Sonja Küspert, Elfinesh er en av mange kvinner som fristet et svært vanskelig og kummerlig liv i mange år pga. livmorfremfall. Til slutt turde hun å henvende seg til prosjektlederen av fistula prosjektet i Begi og fikk hjelp. Elfinesh er ei gift kvinne på 48 år og mor til 3 voksne barn. For 10 år siden begynte hun å få plager pga. livmorfremfall. Til og begynne med var plagene ikke så store, men de økte. For 3 år siden var det så ille at menstruasjonen varte opp til 4 måneder om gangen og hun hadde ikke lenger kontroll på urinen. Selv om hun visste om fistula prosjektet rett i nærheten av huset hennes, turde hun ikke å henvende seg og gjemte seg. Men til slutt holdt hun ikke lenger ut. Hun var sengeliggende og barna hennes, som lever i nærheten, måtte hjelpe til med alt. Hun tok kontakt med prosjektlederen, men siden det er mange kvinner med samme skjebne måtte hun vente i 6 måneder til det var hennes tur Mor/barn-helse Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Sonja Küspert Prosjektledere: Boji: Qes Elizabeth Fekadu Begi: Qes Senait Byanna Å hjelpe kvinner med fødselsskader til et verdig liv Prosjektet kjørte henne til Aira sykehuset, hvor hun ble operert og oppholdt seg i 3 uker. Hun kom tilbake for 4 måneder siden, blødningene har sluttet og hun har full kontroll på urinen. Men fremdeles har hun noen ganger smerter, f.eks. når hun går til markedet. Etter det legen fortalte vil det ta opp til 6 måneder til hun er 100 % frisk igjen/rehabilitert. Elfinesh er svært takknemlig og lykkelig for å ha fått denne hjelpen. Safe Motherhood Project - nytt fra 2015 Tekst: Klaus-Christian Küspert, Fra 2015 skal det startes et nytt prosjekt som gir støtte til en av de mest utsatte gruppene: Gravide og fødende kvinner i lavlandet ved Blånilen! Safe Motherhood Project bygger på erfaringene fra fistula -prosjektene, men viser noen avgjørende forbedringer: Fokuset er på forebyggende arbeid. Ved hjelp safe motherhood ambassadors kvinner som selv var utsatt for fistelskader skal gravide kvinner få opplæring, motiveres til svangerskapskontroll og søke profesjonell hjelp ved fødselen. Et mindre beløp er fortsatt satt av til kurativ hjelp for kvinner med fistelskader. Det nye prosjektet drives gjennom DASSC, kirkens utviklingskontor som har en effektiv struktur og godt utdannet personell med erfaring i forebyggende helsearbeid. Fra første stund legges det stor vekt på bærekraft. Safe motherhood ambassadors får oppstarthjelp til å generere sin egen inntekt, men blir ikke lønnet av prosjektet. Målet er å skape varige endringer i holdning og adferd. Vi har stor tro på at det nye prosjektet som er en videreføring av fistula -arbeidet kommer til å bli til stor hjelp for kvinner i et av de minst utviklede områdene i Etiopia og bekjemper problemet ved roten før skadene overhodet oppstår! Vi håper at alle trofaste givere for fistula prosjektet vil fortsette med å støtte dette nye prosjektet. Side 7

8 Glimt fra oppstarten av arbeidet i Mandura Tekst: Gemechis Gudina, oversatt og bearbeidet Sophie Küspert-Rakontodrainy, foto: Sophie K-R Green Livelihood Program in Western Ethiopia (Green LiP) Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Sophie Küspert- Rakotondrainy Programkoordinator: Gemechis Gudina Å øke matvaresikkerheten på landsbygda og styrke de marginaliserte folkegruppene i lavlandet Annen informasjon: Programmet består av 6 prosjektområder: Boji, Gimbi, Agalo, Metekel, Mao Komo Special Woreda og Begi/K ondala Mandura området nord for Blånilen er ett av de fattigste og mest avsidesliggende områdene som Green LiP jobber i. Det er også et helt nytt område for programmet siden ingen tidligere prosjekter har jobbet der. Det er derfor veldig oppmuntrende å se at vi har kommet godt i gang med arbeidet her. Ms. Shibirre er områdekoordinator og sammen med staben sin har hun klart å opprette en rekke lokalt baserte organisasjoner, såkalte CBO (community based organisations). Å oppnå en bærekraftig måte å organisere utviklingsarbeid på i et område der det ikke fins kirkelige strukturer man kan jobbe gjennom, er vanskelig. Vi må derfor tenke bredt og finne ut hvordan vi kan være sikre på at strukturene vi velger å jobbe gjennom kommer til å bestå etter at programmet har trukket seg ut. Green LiP har derfor valgt å jobbe sammen med eksisterende institusjoner som offentlige skoler, statlige kontorer i tillegg til lokale organisasjoner som tilhører andre kirke- eller trossamfunn. Dessuten har det også blitt opprettet nye lokale grupper og kooperativer som for eksempel kvinne- eller sparegrupper. Disse gruppene blir styrt lokalt og tar utgangspunkt i eksisterende ressurser som kan brukes for å løse konkrete problemer som menneskene opplever. Slik blir lokalsamfunnet gjort oppmerksom på potensialet de har for selv å ta ansvar for veien ut av fattigdommen. Vår erfaring viser at arbeid basert på lokale strukturer og organisasjoner er den beste veien for sosial endring, økonomisk vekst og politisk engasjement. Dersom menneskene samarbeider på tvers av etniske, religiøse og sosiale skiller vil det også styrke samholdet og forebygge konflikter. Resultatet så langt er at både kvinner og menn i Mandura er enige i at de bare gjennom samarbeid og lokalt engasjement kan klare å forbedre sin egen situasjon. Gumuz kvinner i Mandura utenfor hytta si. Gjennom eget engasjement og ved hjelp av Green LiP vil de nå kunne endre på situasjonen de lever i. Side 8 Ny

9 Kontrollerer ikke sin kone Tekst og foto: Marit Breen, Mulu Adunya og Alamu Dirribii er et spennende par jeg hadde anledning til å treffe i forbindelse med et prosjektbesøk i Gedo menighet i Central Gibe synoden. Mulu er deltaker i menighetens selvhjelpsgruppe og en talefør kvinne som lett tar ordet i gruppa. For lånet hun har mottatt fra prosjektet har hun startet sin egen teog kaffe sjappe utenfor hjemmet deres. Det er et tydelig før og etter når hun snakker; - før måtte jeg alltid vente på mannen min hver gang jeg skulle bruke penger. Jeg var avhengig av han og hans inntekt. Nå derimot, er jeg uavhengig og kan drive business på egenhånd. Mulus ektefelle Alamu tar etter hvert ordet og sier at han hjelper til med te- og kaffe salget når han har tid og mulighet i tillegg til jobben sin. Han sier prosjektet har Mulu Adunya (t.v) og Alamu Dirribii hatt stor betydning hjemme hos dem; - Vi har delt ideer og planlagt noe sammen, sier han, men er også kjapp til å legge til at han på ingen måte kontrollerer sin kone. Han hjelper til det er hennes te- og kaffe sjappe, men noe som har blitt deres felles prosjekt. Alamu deler også stolt endringen han har sett hos sin kone; - hun har mer selvtillit og er ikke lenger redd for å snakke eller dele sin mening, slik som hun gjør i dag. Alamu, som også er en av menighetens eldste, mener prosjektet har oppnådd noe svært viktig ved at kvinnene i gruppa nå hjelper seg selv. De er ikke avhengig av andres støtte eller bidrag, men har lært å ta ansvar for egne liv og ha tro på sine evner for å kunne livnære seg og sine familier. Fra et perspektiv som rådgiver i kvinners rettigheter ser jeg helt klart hvilken betydning disse kronene har fått for relasjonen mellom mann og kvinne i hjemmet. At en etiopiske mann står fram for menigheten og sier at han er stolt av sin kone som nå tjener sine egne penger er et stort steg i denne sammenhengen. Satser på kvinnedepartementet! Prosjektnummer : Prosjektnavn : Western Ethiopia Women Empowerment Program (WEWEP) (Kvinners posisjon i kirke og samfunn) Prosjektperiode : NMS-rådgiver : Marit Breen Programleder Jeritu Berhanu Hovedmål : Fremme kvinners rettigheter i kirke og i samfunn Programmet består av prosjekter i disse syndene: Western Synod, Begi Gidami Synod Gimbi Jorgo Synod Birbir Dilla Synod Abay Dabus Synod Central Gibe Synod Det er også andre milepæler i WEWEP denne høsten! Vi er i forberedelse av neste fase for programmet for perioden I den anledning må de seks synodenes presidenter igjen signere kontrakten som danner grunnlaget for programmet. Denne ble revidert og presentert for dem under et møte i Addis nylig. Synodepresident i Birbir Dilla Synoden, Rev. Itafa, signerer WEWEP kontrakten Vi på koordineringskontoret var spente før møtet der det blant annet skulle diskuteres hvem som skal sitte i programmets øverste organ; programkomiteen. Til nå har denne bestått av synodenes daglige ledere (alle menn) og lederne for kvinnedepartementet (alle kvinner). Er tiden nå inne for at lederne for kvinnedepartementene kan stå på egne ben i denne komiteen? For tre år siden var dette utenkelig, mens ingen ville stilt spørsmål til kompetansen blant ledere for et annet departement i synoden. Denne gangen var det presidentene selv som argumenterte for at nei, nå måtte tiden være inne, la dem være de lederne vi har innsatt dem for å være! Ifølge presidentene har ikke synodens daglige ledere noe i den komiteen å gjøre lenger; WEWEP består av prosjekter som drives gjennom kvinnedepartementene dermed er det på tide at de også leder arbeidet på egenhånd gjennom denne komiteen. Hvem hadde trodd dette for tre år siden? Jammen har vi tatt noen steg videre og vi ser fram til å vandre videre langs denne veien også de neste tre årene! Side 9

10 Begi gleder seg til nye kontorer Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, BGS Synod Leadership Development Project Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Klaus-Christian Küspert Prosjektledere: Qes Teferi Benti Å bygge kompetanse innen ledelsen av Begi Gidami synode; å støtte byggingen av nye kontorer Rev. Elias, leder for Department for Mission and Theology foran det nye kontorbygget Det er på tide! Kontorene ved Begi Gidami Synod er mørke og trange, og det lukter fukt og innestengt i det gamle leirhuset. Det skal nå snart være forbi! Ved hjelp av Begi Gidami Synod Leadership Development Project holder synoden på med å bygge et enkelt, men lyst og solid kontorbygg. Bygget ligger rett ved inngangen til den flotte og vidløftige synodetomta og blir dermed betydelig mer brukervennlig. Prosjektet står for innkjøp av sement, jern og bølgeblikk samt en del av innredningen, mens synoden viser en imponerende egeninnsats: De bidrar med sand, steiner og trevirke, overtar all transport og alt arbeid som ikke trenger spesiell kunnskap. Mange mennesker fra menighetene er involvert og bidrar med sitt en form for Use Your Talents uten at dette konseptet overhodet er kjent i Begi. Mitt beskjedne råd: Ikke glem vann, kloakk og elektrisk installasjon! Så blir det flotte lokaler og de ansatte ved synoden vil få mye bedre arbeidsvilkår! På byggeplassene i Etiopia pleier kvinnene å utføre det enkle - og tunge - arbeidet som å bære sand, stein og treverk, mens mennene er spesialister - med mye bedre betaling! Side 10

11 Kontorbygg for Abay Valley Synod på vei Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Arkitekten har talt! En fornøyd Obsa Raga viser frem tegningen til synodekontoret ved Abay Valley Synod ( Gumuz synoden ) som skal bygges i Kamashi. Kontorbygget for synodeledelsen er nok ikke det eneste huset som har ferdige planer, det ble også tegnet planer for et eget bygg for et fremtidig DASSC kontor (kirkens utviklingsavdeling), en bibelskole med internat, en møtesal og hvem vet, kanskje til og med et eget kapell! Ikke alt kan realiseres med det første, men det er godt å tenke litt stort og langsiktig. Planene vil være avgjørende for tildeling av jord fra myndighetene, og det hadde vært fint med et stort og flott område for det nye synodesenteret som er beregnet på tilvekst. Men første skritt er altså et 1-etasjes bygg med 9 kontorer til ledere og medarbeidere ved det som snart skal bli Abay Valley Synod Gumuz Synod Capacity Development and Structural Set-up Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Klaus-Christian Küspert Projectansvarlig: Revd. Yonas Yigezu Støtte til oppretting av EECMY synode i deler av Benishangul Gumuz Bærekraft fra første stund Tekst: Klaus-Christian Küspert, og Obsa Raga; Foto; Obsa Raga Lørdag var første møtet til lokalkomiteen til "Abay Valley Synod set-up" prosjektet. Hovedtemaet var mobilisering av menighetene både mentalt og med hensyn til innsamlingen til det store felles prosjektet: en egen synode "i dalen". Lederne av menighetene i Agalo, Kamashi og Belo Jiganfoy presenterte sine konsepter for inntektsbringende aktiviteter. Forslagene ble diskutert og det ble bestemt at det skulle åpnes en sparekonto ved Kamashi sparebank hvor menighetene kunne innbetale sine bidrag. Planer for hver menighet, fra Sirba i vest til Jaso i øst, om hvordan en kan inntjene ekstra midler til formålet skal også utarbeides. Prosjektleder Obsa Raga ble bedt av komiteen om å hjelpe menighetene med disse planene, utarbeide en langsiktig strategi som fra første stund skal sikre bærekraften til den nye kirkestrukturen. Side Ny blomst, 11 nr.4/2014 Side 11

12 Gumuz Capacity Building Project avsluttes med suksess Tekst: Klaus-Christian Küspert, foto: Geleta Getahun Benishangul Gumuz Community Capacity Building Project, Nejo Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Prosjektledere: Melkamu Dunfa, leder for Mekane Yesus Management and Leadership College Over 60 studenter fra Benishangul Gumuz har deltatt i et 3 årig desentralisert undervisningstilbud innen "Leadership and Management" eller "Gender and Development". Nå er prosjektet avsluttet og studentene kan glede seg over gode eksamensresultater i henholdsvis "Diploma" eller "Degree". Den gode avslutningen ble feiret med gudstjeneste, lek, sang og god mat. Bakgrunn for prosjektet var at det ikke fantes noen studenter fra Benishangul Gumuz ved EECMY Management and Leadership College (MLC). Det å dra til Addis for å få høyere utdanning ser ut til å være en for høy terskel for ungdommer fra denne delstaten. Med hjelp fra NMS og Western Synod organiserte MLC derfor et desentralisert undervisningstilbud i Nejo som ligger nærmere studentenes hjemsted. Tilbudet ble tatt god imot, og 67 studenter gjennomførte opplegget kun én student avsluttet tidligere! Et lite skar i gleden er at det bare var 14 jenter blant studentene - kun 3 på det høyeste nivået (Management and Leadership). Det er fremdeles en stor utfordring å rekruttere gumuz jenter til høyere utdanning. - Mest av alt skulle jeg ønske at prosjektet blir revidert slik at de som har tatt "Gender and Development" kan oppgradere det til "Degree" nivå (3-årig høyskoleutdanning). Allerede nå etter bare forholdsvis kortvarig trening er livene deres blitt radikalt forandret, avslutter Geleta Getahun, lærer og prosjektkoordinator. Jeg er sikker på at NMS kommer til å støtte flere tiltak for kapasitetsbygging i gumuz området - men da helst i tilknytning til den nye Abay Valley Synoden og med flere jenter blant studentene. Å bygge kunnskap i Benishangul Gumuz innen utvikling og ledelse og å styrke kvinnenes stilling i samfunnet Undervisning i bruk av PC er obligatorisk for alle studentene uansett fagretning og nivå. Side 12

Tid til å lytte tid til å tale

Tid til å lytte tid til å tale አዲስ አበባ Tid til å lytte tid til å tale Addis Abeba, nr. 1-2014 Les også: Ett års pusterom videreføring av arbeidet i Blånildalen. S. 2 Pastors Empowerment fortsetter! S. 4 Green LiP på vei Rent vann på

Detaljer

Den sprukne krukken. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Les også: Den sprukne krukken. Matt 28, 20b.

Den sprukne krukken. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Les også: Den sprukne krukken. Matt 28, 20b. አዲስ አበባ Les også: Bortført som barn fikk mulighet til utdanning. S. 5 Kaffevann etter bare 4 minutter helt uten røyk! S. 6 Det starter med meg selv og mitt liv S. 8 På tur med DIGNI s kommunikasjonsavdeling

Detaljer

Kick off for Green LiP

Kick off for Green LiP አዲስ አበባ Les også: Summer Together i Kamashi S. 2 + 3 Endring starter inni oss Gemechis visjon for Green LiP. S. 8 Etableringen av Abay Valley Synod S. 10 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik

Detaljer

Verdig liv varig håp

Verdig liv varig håp Les også: Lavkostkirke og geiter, s. 4 Det nye Safe Motherhood Project, s. 7 Turen med Sven og Hege fra NMS Norge, s. 16 og 17 Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå

Detaljer

I Matteus 7, vers 7 kan vi lese: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

I Matteus 7, vers 7 kan vi lese: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. አዲስ አበባ Les også: Det nye prosjektet i Nejo - s. 3 Kvinners rett til å bestemme over egne penger - s. 7 Kart over NMS og sine prosjekter - s. 11 Oppdagelsesferd i nytt terreng - s. 13 Be, så skal dere

Detaljer

Om å kontrollere fallhøyden

Om å kontrollere fallhøyden Addis Abeba, nr. 2-2012 Om å kontrollere fallhøyden Les også: Kamashi ungdomssenter under tak S.3 Capacity building i ordets beste forstand S. 6/7 NMS rådgiver snart på plass S. 10 Familieforsørger bare

Detaljer

La oss holde fokuset! Mekane Yesus er en av verdens

La oss holde fokuset! Mekane Yesus er en av verdens Les også: አዲስ አበባ Reisen til Yari Qorio, S. 2 Mer enn bare elektriker, S. 6 Hører Gud bønner på gumuz? S. 10 Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en korsvei for vår Gud rett

Detaljer

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 2-2015 Hvorfor jobber NMS med minoriteter og indigene folkegrupper? Grand Ethiopia Renaissance Dam - snart stiger vannet. S. 2 WEWEP startskuddet har gått for andre gang!

Detaljer

Refleksjoner etter et par måneder i Etiopia

Refleksjoner etter et par måneder i Etiopia አዲስ አበባ Les også: Innvielse av Kamashi ungdomssenter, s. 2 Green LiP kommer! S. 6 WEWEP på oppdagelsesferd, S.9 Team Etiopia i Kamashi, s. 13 Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en

Detaljer

Hvem forteller Desatus historie?

Hvem forteller Desatus historie? Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 3-2015 Hvem forteller Desatus historie? Summer Together 2015. S. 3 Babyteppene går som varme hvetebrød! S. 5 Nytt fra Mao Komo Kultursenter i Tongo. S. 8 Lovet være Gud,

Detaljer

Hva betyr sustainable?

Hva betyr sustainable? Les også: አዲስ አበባ Hva betyr sustainable? Addis Abeba, nr. 2-2013 Kom og bli med! Kamashi Ungdomssenter innvies! S. 3 Bruk hodet og lokal teknikk! S. 6 Endelig anerkjent - Unge jordmødre i Boji. S. 7 På

Detaljer

I spenningsfeltet mellom to virkeligheter

I spenningsfeltet mellom to virkeligheter አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 3-2013 I spenningsfeltet mellom to virkeligheter Les også: Ungdom møter ungdom studietur til Gambela s. 2 Gwama blir skriftspråk S. 4 Asadik ung og dynamisk S. 7 En milepæl i WEWEP

Detaljer

Hvor er så mennene? Siden disse, etter tradisjonelt

Hvor er så mennene? Siden disse, etter tradisjonelt Les også: አዲስ አበባ Evangeliseringen i Blånildalen S. 2 og 3 Om språkarbeidet S. 5 Om bonden med visjoner S. 6 Kvinne på egne ben S. 11 Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode

Detaljer

Utvikling og politikk

Utvikling og politikk አዲስ አበባ Les også: Menighetene engasjert i Metekel s. 2 Matiwos Historie s. 5 Dag Rune Sameien: Tilbake til fremtiden s. 8 Utvikling sett med norske øyne s. 13 Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt

Detaljer

Høsten er stor, men arbeiderne få

Høsten er stor, men arbeiderne få Addis Abeba, nr. 4-2011 Les også: Kva blir att etter oss? S. 5 Hjul under tunge bører S. 6 Seier for kvinnearbeidet! S. 10 Besøk av MIRD Madagaskar S. 12 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin

Detaljer

Mot store forandringer i Gumuzland

Mot store forandringer i Gumuzland Addis Abeba, nr. 1-2012 Les også: Bygg en kirke - helst i Metekel, s. 2 Siste tur til Sirba ved Blånilen? - s. 4 Rent vann ikke noen selvfølge -s. 8 Gratulerer, Ms. Jeritu! - s. 10 Han lar år og tider

Detaljer

Silje har ordet. Det blåser rundt temaet women empowerment for tida! Det er et hett tema i bistandsmiljøet

Silje har ordet. Det blåser rundt temaet women empowerment for tida! Det er et hett tema i bistandsmiljøet Les også: Addis Abeba, nr. 2/2010 Gi evangeliet videre s. 2 & 3 Landsbyutvikling s. 4 & 5 Mor/barn, helse s. 6 Intervju S. 9 Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke rive deg bort.

Detaljer

Kjære faddere og støttespillere

Kjære faddere og støttespillere Kjære faddere og støttespillere Nå står påsken for tur her hjemme og mange av oss ser frem til å markere høytiden. I Norge har vi tradisjon for å dra på påskefjellet sammen med familie og venner. På denne

Detaljer

Avblomstringstid? Raen og Øyvind Eide

Avblomstringstid? Raen og Øyvind Eide Les også: Kunstnaren Letu, s. 4 En frodig oase, s. 6 Byggmester Bob er på plass, s 12 Nytt om rekrutering, s. 13 Intervju med Øyvind Eide, s. 15 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med

Detaljer

Silje har ordet. Som mange av dere allerede er

Silje har ordet. Som mange av dere allerede er Les også: Addis Abeba, nr. 3-2011 Gode nyheter fra Metekel, s. 2 Besøk av vannmølla i Shigogo, s. 8 Hva er det å være kvinne?, s. 10 Intervju med Mari Gjetmundsen, s.15 Så gjør dere ingen bekymringer for

Detaljer

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - februar 2007 Nå er vi endelig kommet til ro i Jinka, flyttet inn i egen leilighet etter to måneder på diverse gjestehus og ett omflakkende liv i Øst-Afrika. I begynnelsen av februar

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære dere! Nå har hele familien vært samlet i Jinka en stund og det er deilig. Juliana har startet i tredje klasse og er godt fornøyd med det. Dette semesteret er det Toril Bø som er reiselærer til Jinka,

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER Mars 2016 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Åp. 1:17, 18 Kjære venner og medarbeidere, Denne verden

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER April 2016 «I Jesu navn skal hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!» Filipperne

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Representanten har ordet

Representanten har ordet Addis Abeba, nr.1/2010 Årgang 1 Les også om: Gi evangeliet videre 2, 3 Landsbyutvikling 4, 5 Helhetlig utvikling, Begi 5 Mor/barn, -helse 6 Kvinners rettigheter 7 Kamp mot HIV/AIDS 8 Intervju med Hans

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Mercy2Asia 2004 GODT NYTTÅR!

Mercy2Asia 2004 GODT NYTTÅR! Mercy2Asia 2004 GODT NYTTÅR! Så brant det igjen! Denne gangen gikk det bare 2500 hus. 8 barn døde i flammene! 3 barn til døde ett par dager etter, i en barnesykdoms epidemi i telt leiren. Det brant i mars

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Sommer og høst 2004. JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!!

Sommer og høst 2004. JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!! Sommer og høst 2004 HEISANN ALLE SAMMEN, FAMILIE OG VENNER!!!! JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!! Jentene stortrives på den nye skolen, FAITH

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Å etablere et demensvennlig samfunn

Å etablere et demensvennlig samfunn Å etablere et demensvennlig samfunn Vår historie fra North Lanarkshire Sandra Shafii & Arlene Crockett Arendal 23. mars 2015 Vi har en historie å fortelle Hvorfor vi startet Hvordan vi gjorde det Hva som

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

Vennebrev - oktober og november 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - oktober og november 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære dere! I begynnelsen av oktober reiste vi til Awassa på retreat. Alle misjonærene i vårt område, Sør-vest Synoden samles en gang i året, og Awassa er et fint sted å være. Der hadde vi sosialt samvær

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer