Hva betyr sustainable?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva betyr sustainable?"

Transkript

1 Les også: አዲስ አበባ Hva betyr sustainable? Addis Abeba, nr Kom og bli med! Kamashi Ungdomssenter innvies! S. 3 Bruk hodet og lokal teknikk! S. 6 Endelig anerkjent - Unge jordmødre i Boji. S. 7 På språkreise med Mike Bryant S. 12 For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Johannes 12, 47b Redaksjonsteam: Klaus-Christian Küspert Sonja Küspert Marit Breen Postadresse: Norwegian Mission Society P.O.Box 5552 Addis Ababa Ethiopia Besøksadresse: Norwegian Mission Society Kebele 09/10, Yeka sub-city Kasanchis, Addis Ababa Ethiopia Hver samfunnsgruppe har sin egen kode, hvert fag utvikler sine fagbegrep. I mange tilfeller vil fagterminologien være nødvendig for å uttrykke noe som det er vanskelig å beskrive i dagligtalen. Faguttrykk er presise uten beskrivelser. Men de fører alltid til ekskludering av de som ikke er inne i koden, og det er ikke så sjelden at noe som ser ut til å være et fagbegrep ikke er mer enn et moteord uten klar betydning. I bistandsfaget liker vi å bruke mange fagbegrep, selvfølgelig på engelsk! Vi snakker om participatory approach, local ownership, empowerment, mainstreaming og sustainability. Noen av begrepene kan lett oversettes til norsk, andre som mainstreaming har vi problemer med. Om bærekraft er så mye klarere for folk flest enn sustainability, er jeg ikke helt sikker på. Hva bærekraft eller helst manglende bærekraft kan være, lærte jeg raskt da vi kom til Sør Madagaskar for snart 10 år siden. Der var det en skog og en landsby hvis beboere levde av å hogge ned skogen og selge den i form av trekull. Etter 5 år var skogen borte og dermed inntektsgrunnlaget for hele landsbyen. Non sustainable ressource management ville vi trolig si på bistandsspråket. Bærekraft riktig forstått er også viktig i forholdet mellom mennesker og partnere. I påsken hadde jeg muligheten til å besøke en misjonsstasjon i en annen del av Etiopia, drevet av et renommert kirkesamfunn. Stasjonen var imponerende; flotte kontorer, skole og bibliotek, planer om demonstrasjonshager og biogassanlegg. Vi ble mottatt av vennlige og kunnskapsrike misjonærer, fikk omvisning og god forklaring om hvordan alt fungerte, hvor pengene kom fra og hvem som er ansvarlig for hva. De lokale sto eller satt i skyggen og så på svette misjonærer i ivrig diskusjon. Da slår tanken: Hvem bærer alt dette? Hvor i ordets mest konkrete betydning er bærekraften? Vil de lokale som på fagspråket heter beneficiaries være i stand til- og interesserte i å bære dette videre når the expatriates phase out? Er det i det hele tatt ønskelig at det går videre helt på samme måten her i et land med 40 varmegrader og mange tusen kilometer borte fra skrivebordene hvor programmene utvikles og rapportene tas imot? De lokale beneficiaries virket i hvert fall lite opplagt, og misjonærene ikke helt sikre på hvor mye local ownership de ville tørre å prøve ut. Når jeg kommer til Western Synod ser jeg at NMS må har gjort noe riktig! Der møtes vi som partnere, med respekt og vennlighet, men samtidig med en klar forståelse av at vi er gjester og at spørsmålet om ownership er for lengst besvart. NMS er klar over at vi ikke kan være mer enn partnere og medvandrere, men at det er den lokale kirka som bærer og som bestemmer. Det handler om å tørre gi fra seg kontrollen og å stole på gjensidighet og likeverdighet. I synodene sitter det dyktige ledere som administrerer og tar avgjørelser. Det er ikke vår jobb å detaljstyre elle gi ordre. Hvem vet kanskje har det at vi var og er så få expatriates sine gode sider! Vi er rett og slett avhengige av lokale ledere og streke lokale strukturer, det har alltid være for få av oss for å bære arbeidet. NMS har tidlig satset på støtte til lederutdanning og organisasjonsutvikling. Ikke alt har blitt som hjemme om det måtte ha vært et mål, men vi ser mye lokalt eierskap og bærekraft i ordets beste forstand. KCK

2 Konflikten Gode nyheter om fra Asosa Sirba Abeya er løst parish så lenge det varer Tekst : Klaus-Christian Küspert, foto: Obsa Raga FAKTA Prosjektnummer: Prosjektnavn: Gi evangeliet videre i Blånildalen Prosjekter inkludert: Evangelisering i Agalo/ Kemeshi Sirba Abaya Asosa: Evangelisering i Metekel: Koncho ligger på en liten slette ca. 15 kilometer sør for den Blå Nil og omtrent 200m over elveleiet. I løpet av de siste årene har Koncho, senteret for Sirba Abeya Woreda, vokst til en liten by med kommuneadministrasjon. Det er god veiforbindelse til høylandet. Befolkningen av byen er sammensatt ved siden av den opprinnelige Gumuz befolkningen er Oromo og Amhara i dag i majoritet. I forbindelse med dambygningen kommer aktivitetene i Koncho trolig til å øke i årene fremover, og det regnes med kraftig tilflytning. Det er en stor Mekane Yesus Menighet i Koncho som er senter for Sirba Abaya parish. Gi evangeliet videre i Blånildalen har støttet det kirkelige arbeidet i Sirba området i mange år bl.a. ved å gi stipend til prester og evangelister og opplæring av menighetsledere. Nå ble den staselige kirka (bildet), bygget med støtte fra NMS, oppusset, og ved hjelp fra ungdomsledere i Kamashi er det nå også håp at også ungdomssenteret i Koncho endelig tas i bruk. Kamashi ungdomssenter: Prosjektansvarlig: Obsa Raga Prosjektrådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Hovedmål: Evangelisering, utdanning og kirkebygging i Blånildalen og Metekel med hovedfokus på Gumuz og andre marginaliserte grupper. Å gi trening til menighetsledere i administrasjon, ledelse og selvhjelp er et viktig satsingsområde i NMS, og i Western Synod samarbeider alle gode kreftene for å bygge kunnskap og kapasitet i menighetene i Dalen. I april samarbeidet prester fra synoden i Boji, fagfolk fra kirkens utviklingsavdeling (DASSC) og prosjektkoordinator, Obsa Raga, om undervisningssamlinger i Agalo, Kamashi og Sirba. Bare ved ungdomssenteret i Koncho i Sirba Abeya Parish (bilde) var det samlet 36 lokale menighetsledere, blant dem mange ungdomsledere, som bl.a. lærte om hvordan menighetene kan bli selvbærende og generere nok inntekter for å kunne betale prestelønninger og vedlikeholde gudshus. Side 2

3 Kamashi Ungdomssenter er i drift Tekst : Klaus-Christian Küspert, foto: Obsa Raga (t.v.) og Ambissa (t.h.) Ungdomssenteret i Kamashi er i drift! Biblioteket er utstyrt med bokhyller og bøker, og det er plassert bord og stoler. På bildet ser vi daglig leder Ambissa foran en av de nye Pc ene som skal brukes til opplæringsformål. Den 21.april ble det invitert skoleledere, kommuneansatte og kirkelige medarbeidere til en idédugnad for å diskutere hvordan senteret kan brukes til gagn for alle ungdommene på stedet. 6. oktober skal det skje! Kom til innvielsen av senteret! Tekst: Klaus-Christian Küspert foto: Marit Breen Kamashi forbereder den store hendelsen! Den 6. Oktober 2013 skal det bli offisiell innvielse av Ungdomssenteret. Invitasjoner har allerede gått ut, spesielt til NMS-U. Vi håper at NMS-U kan rekruttere en liten gruppe norske ungdommer som deltar både i forberedelsen og i selve festen og som kan lære Ambissa og andre unge mennesker i Kamashi noe om moderne kristent ungdomsarbeid. Hvis alt går etter planen, kan vi glede oss til å ta imot 5 ungdommer fra Norge som er interessert i ungdomsarbeid over landegrenser. De bør kommer ca. 14 dager før den planlagte innvielsesfesten og bo det meste av tiden i Kamashi. Vi kan garantere at det blir en spennende sak, og vi håper at det også blir en riktig god opplevelse. Hvis det går bra, skal det gjentas og Kamashi Ungdomssenter kan bli et møtested for ungdommer fra ulike steder og miljøer utenfor og innenfor Etiopia! I oktober kan vi også ta imot en annen gruppe fra Norge noen mennesker som har gjort en spesiell innsats for NMS. Vinnerne av NMS konkurransen Bygg en Kirke skal på tur hit til oss i Etiopia! Og hva er da mer nærliggende enn å invitere også disse til innvielsen av ungdomssenteret i Kamashi? At hele vår lille stab og noen etiopiske og internasjonale venner drar til Kamashi denne søndagen, er selvsagt. Og dersom noen av dere i Norge har lyst til å være sammen med oss og menigheten i Kamashi, så er dere hjertelig velkommen! Ambissa foran døra til Kamashi Ungdomssenter Side 3

4 Et møte med Ambissa, daglig leder ved Kamashi Ungdomssenter Tekst: Marit Breen, foto: Klaus-Christian Kuspert Han heter Ambissa, er 21 år, Gumuz og vokst opp i Kamashi. Han passer perfekt inn i bestillingen til ungdomsarbeider til det nybygde ungdomssenteret. Dermed er også Kemeshi Youth Empowerment prosjekt nå i gang. Målet med programmet kan oppsummeres i tre tema; Youth Empowerment, Youth Capacity building og Youth Networking. Den treårige aktivitetsplanen rommer aktiviteter i alle kategorier med hovedmål å empower (myndiggjøre) ungdommer i området. Ambissa kjenner området han vokste opp i svært godt, har bakgrunn fra ungdomsarbeid som deltager i myndighetens program for ungdom i Kamashi, og har ideer til aktiviteter ved senteret. Til sommeren fullfører han en treårig utdannelse i regnskap og revisjon. Han er selv ung Gumuz og har alle forutsetninger for å møte ungdommer som kommer til senteret på en god måte. Ambissa ønsker å motivere ungdommer til å bidra i avgjørelser som angår deres liv og situasjon. Han håper ungdommer vil komme til senteret og utvikle sin kompetanse, lære nye ting, og bli motivert til å fortsette studier videre. Selv er han glad i fotball, og drømmer om å drive egen butikk eller hotell i framtiden. Ny ordinert Berta prest Tekst og foto: Obsa Raga Den 22. februar 2013 ble Wakwaya Fayisa ordinert til prest i Sirba Abeya Parish. Wakwaya tilhører Berta folket, den største folkegruppa i Benishangul Gumuz på kanskje personer, hvorav kun noen få hundre er kristne. For de fleste Berta er Islam en sterk del av deres identitet som folk og misjonsarbeidet blant Berta har tradisjonelt vært vanskelig. Vi håper at Wakwaya kan bidra til å oppnå større åpenhet blant sitt folk til å ta imot evangeliet. For få år siden har Berta et nilosaharisk språk blitt skriftspråk, og SIL (Wycliffe) skal nå begynne med et oversettelsesprosjekt for det Nye Testamentet. Dette vil ta tid, men vi håper at også Berta folket en dag vil kunne lese evangeliet på sitt morsmål. Side 4

5 Ledelse og styrking av synoden midt i blinken Tekst og foto: Sonja Küspert, Tidligere generalsekretær i Begi Gidani synoden, Qes Teferi Benti er for tiden student ved seminaret i Addis Ababa for å ta mastergrad i teologi. Han har fått et stipend gjennom dette prosjektet støttet av NMS. Teferi har store planer når han etter endt studium kommer tilbake. Han er klar over at Begi Gidami synoden sliter med kapasiteten av ledelsen og den administrative strukturen i synoden. Det vil han gjerne gjøre noe med! Qes Teferi vokste opp i en ortodoks familie med 4 brødre og 4 søstre. Barne- og ungdomskolen opp til 8. klasse kunne han ta i Begi, men så dro han til Mendi og senere Asosa for å gå på videregående skole. I Mendi bodde han på tunet til Mekane Yesus kirken og kom i kontakt med evangelister og prester. Etter hvert som han viste interesse, fikk han undervisning og i 1993 konverterte han til Mekane Yesus kirken. Siden da har han vært aktiv i kirken, bl.a. som forkynner og som medlem i koret. Familien hans var ikke begeistret mildt sagt. Foreldrene ønsket ikke at han skulle komme hjem, og de hadde ikke kontakt med hverandre i 3 år. Men heldigvis fikk han finansiell støtte av en bror slik at han kunne forsette å gå på skolen. Etter hvert ble også søsknene hans dratt til Mekane Yesus kirken og konverterte. Bare foreldrene er fremdeles ortodokse kristne, men nå har de igjen et godt forhold til hverandre. Etter artium vendte Teferi tilbake til sine foreldre. Brødrene var gifte og hadde med sitt å gjøre, og faren ba ham om å hjelpe til med den lille handelen de hadde og med arbeidet på gården. Han var hjemme i 4 år. I den tida var han aktiv i Mekane Yesus kirken i Begi. Så fikk han et stipend fra synoden for å ta den 4-årig presteutdanningen i Addis Abeba. Da han kom tilbake, begynte han å jobbe ved synoden, først som leder for barne- og ungdomssektoren, til slutt som synodens generalsekretær. Han arbeidet trofast i 8 år i Begi, giftet seg og fikk tvillinger. I fjor fikk han så muligheten til å ta master i teologi. Qes Teferi Benti ved Mekane Yesus seminaret i Addis Abeba Studiet vil ta 2 år pluss 4 måneder for feltundersøkelser for så å skrive masteroppgaven. Temaet er ikke helt bestemt ennå, men Teferi har allerede ideer. Han vil fokusere på sammenhengen mellom god ledelse og rekruttering av nye disipler. På spørsmålet mitt om hovedutfordringen ved synoden i Begi når han kommer tilbake, nevner han to ting: å styrke de ansatte, strukturen og ledelsen i synoden og å bygge et godt forhold mellom muslimer og kristne. Muslimene er i stort flertall i grenseområdene til Sudan, og forholdet mellom muslimer og kristne er ikke uten spenninger. Jeg spurte ham også hva han synes om arbeidet med gender generelt og om viktigheten av prosjektene som jobber med å styrke kvinners posisjon i kirke og samfunn. Han ser på dette arbeidet som viktig for utviklingen av synoden og vil gjerne støtte det. Fremdeles er kvinner underrepresentert i kirke og samfunn. Masterstudiet Teferi deltar i er et godt eksempel: blant de 12 studentene er det bare 1 kvinne. Det er ikke bare synoden som ser fram til at Teferi kommer tilbake i midten av 2014, men også kona hans og tvillingene på 2 år. FAKTA Prosjektnummer: Prosjektnavn: Gi evangeliet videre i Begi Prosjekter inkludert: Mao Komo Evangelism Outreach Mao Komo outreach follow-up Mao Komo language development Stipend til utdanning av prester og evangelister Ansvarlig: Qes Wakgari Buruse Prosjektrådgiver Klaus-Christian Küspert Hovedmål: Evangelisering og utdanning i Begi Gidami Synod med hovedvekt på kvinner og marginaliserte grupper; språkarbeid blant Mao og Komo folket Side 5

6 Bruk hodet og lokal teknikk! Tekst og foto: Gemechis Gudina, WEIEFSDP, oversatt og bearbeidet av Klaus-Christian Küspert FAKTA Prosjektnummer: Prosjektnavn: Western Ethiopia Integrated Environment and Food Security Development Program (WEIEFSDP) Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Klaus-Christian Küspert (vikar) Programkoordinator: Gemechis Gudina Hovedmål: Å øke matvaresikkerheten på landsbygda i Vest-Etiopia for mennesker Annen informasjon: Programmet består av de tidligere integrerte landsbyutviklingsprosjektene i BegiGidami, Bikilal, Boji og Nonno Yadesa Talili er bonde i en landsby i nærheten av Boji. Yadesa vokste opp uten skolegang, giftet seg tidlig og levde av subsistensjordbruk produksjonen holdt så vidt til å forsørge egen familie med mat. Familien levde i en hytte med halmtak. Da prosjektet startet opp i området, fikk Yadesa besøk av prosjektmedarbeiderne, og sammen så de på den lille gården hans. Prosjektets jordbrukskonsulent så raskt at her var det et potensial: Det var områder med god jord som ved hjelp av kunstig vanning kunne produsere grønnsaker til salgs året rundt. Yadesa ble interessert og tok gjerne imot rådet han fikk fra prosjektet. Problemet var imidlertid at han eide verken redskaper eller frø. Ved hjelp av prosjektet kunne dette løses. Så ble han undervist i enkel vanningsjordbruk hvordan man bearbeider jords, deler opp bekken i flere mindre kanaler og lager enkle vannledninger ved hjelp av lokale materialer. Resultatet var forbausende! Allerede første året kunne Yadesa selge betydelige mengder grønnsaker og fikk penger mellom fingrene som igjen ble brukt til å investere i gården: Huset fikk det lenge etterlengtede bølgeblikktaket; så ble det kjøpt en okse for å kunne kultivere en større åker. Det ble fjøs med ei ku og et esel overtok varetransporten. Nå har Yadesa 4000 kaffebusker og et plantefelt med 5000 Juniprious procerea, et stort skogtre fra det etiopiske høylandet som er i slekt med einer. Yadesa har investert i fremtiden i stedet for å leve fra hånda til munnen. Vannledninger lages ved hjelp av halverte og uthula trestokker en teknikk som ikke koster noe annet enn tålmodighet! Side 6

7 Endelig anerkjent - men prisen var høy Tekst og foto: Sonja Küspert, Ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted (Luk 4,12). Det måtte jordmødrene i Boji erfare. Spesielt Obsine som er fra selve Boji og som vokste opp der, så at hun ikke ble tatt på alvor. Mange ser henne fremdeles som ungjenta i bygda og ikke en vel utdannet jordmor. En dag kom det en høygravid kvinne til henne. Hun var 2 uker og 2 dager over termin. Kvinnen var frisk, men viste ingen tegn til rier. Det var klart for Obsine at fødselen måtte skje snartest mulig ellers var det fare for livet til babyen. Siden Boji helsestasjon ikke har mulighet til keisersnitt og utfallet av en innledet fødsel var uklar, ville Obsine sende kvinnen til sykehuset i Gimbi, en større by ca. en time fra Boji. Men hun møtte motstand. En slektning til kvinnen beskyldte henne for å sende en frisk kvinne til et sykehus, og en eldre sykepleier som har jobbet på helsestasjonen i mange år bestemte til slutt at kvinnen ikke burde dra men at hun skulle vente hjemme. Dessverre bedømte Obsine situasjonen helt rett. Da fødselen satte inn noen dager senere måtte de likevel til Gimbi, men da var ungen allerede død. Nå går mora rundt i Boji og sier at sykepleieren som hadde det siste ordet, drepte barnet hennes. På den andre siden kommer kvinner til helsestasjonen og spør om Obsine er til stedet. De har skjønt at Obsine har kunnskap og bedømmer situasjoner rett. En annen dag fikk ei mor tvillinger. En av babyene hadde pusteproblemer, og Toline, den andre jordmora, anbefalte å bringe babyen til nærmeste sykehuset for å gi surstoff. Samme sykepleieren som nevnt var imot og ga i stedet en injeksjon av et medikament som skulle hjelpe babyen til å puste. Om dosen var for høy eller om det hadde en annen årsak vites ikke, men utfallet var at dessverre også denne babyen døde. Jordmødrene skal ikke bare utføre de nødvendige kontroller og fødsler, men også gjøre forebyggende arbeid. På mitt initiativ ble Obsine nylig også brukt i landsbyutviklings- prosjektet i Agalo Meti. Vi var der i 3 dager bl.a. for å undervise (se artikkelen på s. 10). Obsine underviste personellet på helsestasjonen i Agalo Meti om svangerskapskontroll og hvordan en kan se om en kvinne kommer til å få problemer ved fødselen, f.eks. hvis hun har et for trangt bekken. Hun underviste også på begge workshops vi hadde og da var det mye om fistelproblemet, hvordan en fistelskade oppstår, at det finnes hjelp og hvordan en kan forebygge. Under møtet kom det frem at folk visste om tre kvinner som ble bortgjemt av familien. Nå prøver vi å få tak i disse kvinnene for å sende dem til fistulahospitalet i Addis Ababa hvor de kan få hjelp. Obsine underviste med innlevelse og mye kunnskap og fikk oppmerksomheten fra deltakere. Spesielt viktig var det at personalet ved helsestasjonen nå vet hvilke undersøkelser/svangerskapskontroll de må gjennomføre for å finne kvinner som har en høyere risiko for å få problemer under fødselen. Slike kvinner blir sendt til høylandet i god tid før fødselen hvor det er lettere å få hjelp og hvor de kan utføre keisersnitt. Obsine mens hun underviser kvinner og menn fra distriktet Agalo Meti. FAKTA Prosjektnummer: Prosjektnavn: Mor/barn-helse Prosjektperiode: NMS-rådgiver: Sonja Küspert Prosjektledere: Boji: Qes Elizabeth Fekadu Begi: Diribe Tesfa Hovedmål: Å hjelpe kvinner med fødselsskader til et verdig liv Side 7

8 Står fast på avgjørelsen om å ikke la seg omskjære Tekst og foto: Marit Breen, Ababai og Tsahay er begge i 40 årene og ble omskåret som barn. Gjennom egen erfaring, informasjon fra både myndighetene og kirken vokste engasjementet for bekjempelse av praksisen fram. Tsahay sitt engasjement fikk en kickstart med hennes egen datter da tiden var inne for hennes omskjæring. Bestemoren og andre familiemedlemmer, blant annet kusinen som selv er omskjærer, var pådrivere for at datteren skulle omskjæres en stor begivenhet i Oromokulturen. Tsahay på sin side nektet å la datteren omskjære, men var alene om denne avgjørelsen blant familiemedlemmene sine foruten avgjørende støtte fra ektefellen. Waandhimne, Tsahays datter forteller at det ikke var enkelt å stå imot presset fra sine jevnaldrende da disse ble omskåret. Hun har kun to andre venninner som ikke er omskåret. De har alle opplevd å bli mobbet og utelatt fra sosiale sammenkomster, men finner støtte i hverandre. For Waandhimne er det ikke lenger fristende å gi etter for presset fra sine jevnaldrende om å la seg omskjære. Jeg hører om de helsemessige komplikasjonene og mammas personlige erfaring, og står fast på min avgjørelse om å ikke la meg omskjære. Som en del av WEWEPs arbeid i bekjempelse av Female Genital Mutilation (FMG) har Waandhimne mottatt utmerkelse for sin innsats. Slik er hun en viktig rollemodell for andre unge jenter og deres familier som enda har valget om å motstå denne ødeleggende praksisen for i egen kultur mai arrangerte WEWEP-CO (koordineringskontoret for WEWEP) erfaringsutveksling i Vestre Synode for alle våre prosjektledere og ledere for kvinneavdelingene i de seks synodene. Vi møtte ulike komiteer og grupper som hver representerer WEWEPs arbeid. Blant disse var Ababai, Tsahay og Waandhimne. Bekjempelsen av FGM er fullstendig avhengig av kvinner som dem, og deres historier var til inspirasjon for våre prosjektledere som nå er i gang med bekjempelsen av praksisen i sine områder. Ifølge en undersøkelse fra 2010 gjennomført av Population Council, er andelen omskårne unge jenter på landsbygda i Oromya 85 %. FAKTA Prosjektnummer : Prosjektnavn : Western Ethiopia Women Empowerment Program (WEWEP) (Kvinners posisjon i kirke og samfunn) Prosjektperiode : NMS-rådgiver : Marit Breen (fra Januar 2013) Programleder Jeritu Berhanu Hovedmål : Fremme kvinners rettigheter i kirke og i samfunn Programmet består av prosjekter i disse syndene: Western Synod, Begi Gidami Synod Gimbi Jorgo Synod Birbir Dilla Synod Abay Dabus Synod Central Gibe Synod Fra venstre: Ababai, Tsahay og hennes datter Waandhimne. Side 8

9 Kvinneforum i Gimbi Tekst og foto: Marit Breen, Mandag 8.april ble WEWEP-CO (Jeritu og Marit) invitert til å delta på Kvinneforum i Gimbi. Gimbi-Jorgo synoden arrangerer forumet annethvert år, der kvinner i synoden inviteres til to dager med fellesskap og undervisning. Jeritu underviste i temaet Women in holistic ministry, og sammen tilrettela vi The Tamar Campaign. Temaet for bibelstudien er kjønnsbasert vold og voldtekt, basert på historien om Tamar i Det Gamle Testamentet (2.Samuel ). Temaet er sensitivt og krever god tid til gruppearbeid og samtale. Målet med bibelstudiet er å åpne opp for å snakke om et såpass aktuelt tema, men som for de fleste oppfattes som tabu. Kirken må tørre å snakke om tematikken ettersom kjønnsbasert vold og voldtekt også eksisterer blant kirkegjengere. Gruppene jobbet ivrig med spørsmål som siden ble presentert i plenum. Tematikken var tydeligvis ikke velkjent i en kirkesetting, og ingen av deltakerne ville f.eks. foreslå at en voldtektshandling er noe som krever politianmeldelse. Jeritu er overbevist om at temaet trenger oppmerksomhet både i kirkesammenheng og i det øvrige samfunnet. Fotos: Til venstre: fra oppsummeringen: voldtekt er en kriminell handling med hjemmel både i den Etiopiske Grunnloven og i Familielovgivningen i Oromia Federal State. Til høyre: Gruppearbeid til Tamar-Campaign. Myndigheter kan være til besvær Tekst og foto: Sonja Küspert, Det må vi nå erfare med vårt nye utviklingsprosjekt i Begi. Hvis det hadde gått etter våre planer, ville vi allerede før påske ha tilsatt en prosjektkoordinator som tilhører Mao eller Komo folket og som lever i prosjektområdet. Arbeidet ville vært i gang i de fire tettstedene og befolkningen ville kanskje allerede nyte godt av aktivitetene til prosjektet. MEN: vi sto lenge på stede hvil. Prosjektet skal drives av kirkens utviklingsavdeling DASSC en struktur som vi skal og vil følge - og må derfor godkjennes av statlige myndigheter. Prosjektlederen Kanesa har flere ganger vært både i Addis Ababa for å ha møter ved DASSC hovedkontoret og ikke minst i Asosa, hvor de ansvarlige myndighetene for Benishangul Gumuz Regional State har sine kontoer. Som vi hører, frykter disse at Mekane Yesus kirken som DASSC er en del av, vil evangelisere i prosjektområdet, selv om det går tydelig fram av prosjektdokumentet at det kun skal drives utviklingsarbeid innen helse, undervisning og jordbruk. Vårt fokus er å hjelpe de marginaliserte folkegruppene Mao og Komo til sosial og økonomisk utvikling, men vi kan og vil ikke skjule at vi er en kristen organisasjon. I skrivende stund er prosjektet endelig godkjent og stillingen som prosjektkoordinator utlyst. Første uka i juni skal jeg til Wollega for et siste prosjektbesøk før ferien. I denne forbindelsen skal prosjektlederen og jeg ha jobbintervju med søkerne og vi håper å finne en vel egnet person. I neste nummer av Ny Blomst skal jeg så skrive om hvordan det gikk. FAKTA Prosjektnummer: Prosjektnavn: Mao Komo utviklingsprosjekt Prosjektperiode: Prosjektleder: Kanesa Michael Prosjektrådgiver Sonja Küspert Hovedmål: Å hjelpe de marginaliserte folkegruppene Mao og Komo vest for Begi til sosial og økonomisk utvikling. Side 9

10 Tre dager i Dalen for å gi opplæring Tekst og foto: Sonja Küspert, FAKTA Prosjektnummer: Prosjektnavn: Landsbyutvikling i Blånildalen Prosjektperiode: Prosjektleder: Desalegn Asefa Prosjektrådgiver Sonja Küspert Hovedmål: Å hjelpe befolkningen i og rundt Agalo Meti til sosial og økonomisk utvikling. Prosjektansvarlig Desalegn Asefa var godt forberedt på turen til Agalo Meti i midten av april en av de varmeste månedene i dalen med temperaturer opp mot 40 grader. Med synodebil og sjåfør kjørte vi, Desalegn, jordmora Obsine og jeg til Agalo for å ha forskjellige workshops, møter, betale stipend og besøke noen skoler. På to plasser i Agalo var deltakerne på de to workshop ene samlet. Noen kom langveis fra selvfølgelig til fots. Bøndene fra de 3 kooperativene var samlet for å høre hvordan en kan samarbeide på en god måte, fikk faglig informasjon om å drive landbruk effektivt, hvordan å lagre innhøsting osv. Siden vi hadde Obsine med oss, gav hun informasjon om hvordan en fistel kan oppstå under svært vanskelige og langvarige fødsler, at det finnes hjelp for kvinner som blir rammet av en slik skjebne og hvordan slikt kan forebygges. I et annet hus var representanter fra de forskjellige distriktene i Agalo Meti - en mann og en kvinne fra hver plass - samlet. De skulle få undervisning innen helse. En ansatt i helsedepartementet i Agalo, Desalegn, Obsine og jeg underviste om smittsomme sykdommer, hygiene og sanitære forhold, svangerskapskontroll og oppfølging av barn i forbindelse med vaksinasjoner og riktig ernæring. Desalegn og jeg brukte også besøket til å møte elevene som får stipend, og utbetale stønaden deres. Vi traff viktige personer på administrasjonen og så på bibliotekene både ved barneskolen og den videregående skolen. Sistnevnte fikk fine møbler og bøker i Biblioteket blir brukt daglig og siden de ikke har en bibliotekar tar lærerne vakter på omgang. Elever som vil forbedre avgangskarakterene sine etter 10. klasse kan også komme for å forberede seg til en ny eksamen. En annen videregående skole ca. 31 km unna fjernlåner bøker i noen uker slik at også disse elevene har muligheten til å bruke gode fagbøker. Den største barneskolen i Agalo Meti har et fint, stort rom til bibliotek, men ingen møbler og bøker. Nå ber de om hjelp til å innrede biblioteket. Møblene skal lages i samme bedrift i Nejo som leverte møbler til den videregående skolen i veldig god kvalitet. Siste dagen besøkte vi åkrene til bøndene. Mesteparten av arealet blir brukt til dyrking av mais som er mye mindre tidskrevende enn grønnsaker. Men på en liten åker hadde de også fine tomater. Maisen på fellesåkeren sto fint og i nærheten holdt en av bøndene på med å pløye sin egen åker med okser. Han førte plogen mens en annen person gikk etter og la maiskorn etter maiskorn i jorda. Landbruket som drives i Etiopia minner mye om teknikken som ble brukt i Europa i begynnelsen og midten av det forrige århundret. Side 10

11 Ny Blomst kan leses på NMS sine nettsider: Klikk på NMS i verden, så på Etiopia. Der finner du alle Ny Blomst Be for... Ba eti, Tsegabs kone, med barna Gute og Hara; må de få styrken til å klare livet videre uten en god ektefelle og far ungdomssentrene i Kamashi og Komcho, at de fylles med liv og blir til gagn for ungdommene at vi lykkes med å få engasjerte ungdommer til Kamashi gjennom NMS-U som sammen med Ambissa kan forberede en fin innvielsesfest i oktober den nye Berta presten Wakwaya Fayisa, at han får styrke til å forkynne evangeliet blant sitt eget folk Qes Teferi, at han gjennom studiet får inspirasjon og kunnskap til å gi positive impuls til Begi Gidami synod Jordmødrene som fremdeles er i begynnelsen av jobben og trenger tid til å bli fullt akseptert og å vokse i kunnskap og erfaringer Yadesa, at han ikke mister motet i en vanskelig innkjøringsfase og at han klarer å mestre alle utfordringene møtene og workshop ene i Mao Komo språkprosjektet som skal avholdes i sommer og høst Til minne om Tsegab Etana Tirkana Tekst og foto: Sonja Küspert, Tsegab vokste opp i Boji i Wollega og hadde tidlig sterke bånd til NMS. Han fikk muligheten til å besøke Norge som ungdom og valgte å komme tilbake til sitt hjemland for å jobbe her. Som ung mann begynte han i stillingen som liaison officer ved NMS kontoret i Addis Ababa. Han var krumtappen på kontoret, ordnet med visum, arbeidstillatelser, bilene og gjorde små reparasjoner. Han fungerte etter hvert også som cashier ved kontoret. Tsegab var en særdeles lojal og verdsatt medarbeider ved NMS Etiopia gjennom 17 år. Han var innstilt på å gjøre jobben slik det tjente NMS best, var blid og velvillig og gjorde livet til oss i staben og til besøkende fra Norge lettere. I fjor høst ble han syk, og først så det ut at han kunne komme tilbake til jobben etter nokså kort tid. Dessverre gikk sykdommen i langdrag og tilstanden forverret seg gradvis. Legene var rådløse og 4. april måtte han gi tapt for sykdommen, bare 35 år gammel. Tsegab etterlater seg kone og to barn en gutt, Gute, på 11 år, og ei jente, Hara, på 9. Tsegab var en omsorgsfull og kjærlig far og ektemann og et særdeles aktivt og viktig medlem i menigheten sin. Han vil bli dypt savnet! Vi lyser fred over Tsegabs minne. Side 11

12 På språkreise sammen med Mike Bryant, SIL Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, Språkutviklingsarbeid krever tålmodighet og et godt samspill mellom ulike partnere. Det er profesjonelle lingvister som må legge grunnlaget, det trengs forfattere og oversettere som produserer tekster og lærere og prester som bruker disse i undervisning og forkynnelse. NMS Etiopia har et utmerket samarbeid med Summer Institiute of Linguistics (SIL) som på sin side samarbeider med bl.a. Mekane Yesus om utviklingen av språkene til de indigene folkegruppene vest og sør i Etiopia. Arbeidet med Berta og Gumuz har kommet langt begge språkene brukes i regulær undervisning mens Mao og Komo språkene skal være et hovedfokus i årene fremover. Første uka i mai var undertegnete på språkreise sammen med Mike Bryant, SIL Language Program Director. I Asosa møtte vi personer ved delstatsadministrasjonen, og i Begi var det møter med synomike Bryant fra Mississippi, SIL Language Programme Director og lingvist deledelsen og en befaring av Tongo området. med 18 års fartstid i Etiopia Fasiten etter denne turen er klar: Vi trenger hverandre! SIL har spesialister og ekspertisen for lingvistisk forskning og utvikling av grammatikk og ortografi, mens NMS i samarbeid med synoden har et stort nettverk for innsamling av data, produksjon av tekster og utprøving av de nye ortografiene. Sammen med Begi Gidami Synod ble det laget et langtidsplan for forskning og utvikling av fem språk. Vi håper at de første tekstene i gwama - et nilo-saharisk språk i meget fjern slekt med gumuz foreligger allerede ved utgangen av dette året og kan f.eks. benyttes i enkel forkynnelse. Fra 2014 skal vi så se nærmere på sezo, også et såkalt Mao språk, men så lite i slekt med Stor dag for NMS i Western Synod Tekst og foto: Klaus-Christian Küspert, We are forever grateful - med disse ordene avsluttet Qes Ephrem Fikru, ny og gammel president av Western Synod, sin tale til ære for NMS. Ved årets Synod Convention med kirkepresidenten Qes Dr. Wakseyoum tilstede ble NMS hedret for mer enn 40 års godt og trofast samarbeid. Qes Ephrem understreket den store tilliten mellom NMS og synoden, og et partnerskap hvor partnerne møtes som likeverdige. På vegne av NMS mottok representanten et serifikat i glass og ramme (jf. bilde) og et hefte med tekster og bilder fra forskjellige felles aktiviteter. Det var en stor dag for oss i NMS og vi ønsker fra vår side å takke synoden for den store tilliten de viser oss! Side 12

13 Ny Liaison Officer et kjent ansikt Tekst: Sonja Küspert, foto: Sonja Küspert og Klaus-Christian Küspert Etter at vår trofaste og dyktige kontormedarbeider, Tsegab måtte gi tapt for sykdommen trengte vi en ny person til å fylle denne viktige jobben. I løpet av mai tilsatte vi etter en grundig rekrutteringsprosess vår mangeårige medarbeider Yadesa Guyasa i denne stillingen. Yadesa er 38 år gammel og vokste opp sammen med 3 brødre og 3 søstre i Challia i nærheten av Aira i Wollega, ikke så langt fra Boji. Familien hans var aktive kristne og tilhørte Mekane Yesus kirken. Han gikk 1. til 8. klasse ved grunnskolen på hjemstedet. Han kom tidlig i kontakt med tyske misjonærer, og den anspente politiske situasjonen under kommunistregimet førte til at han som ungdom flere ganger ble kastet i fengsel for noen uker. Situasjonen var slik at hvis du ikke var for kommunistene så ble du ansett som statsfiende, 19 år gammel dro Yadesa til Addis hvor han var sammen med en annen misjonær som han kjente fra Wollega og som hjalp ham med å ta en ettårig utdanning som skredder. Etter utdanningen åpnet han et liten skredderverksted i Addis som han drev i ett år, men så dro han hjem til Wollega for å utføre håndverket sitt der. Dette gikk bra inntil tyver stjal alt han eide og han kom i alvorlige problemer. Igjen måtte han dra fra hjemstedet og igjen bar det til Addis. Også denne gangen fikk han støtte av misjonærer som skaffet ham en jobb som gartner. Han stelte hagen og blomstene så fint at han etter hvert ble kjent og fikk flere og flere oppdrag. Om kvelden etter arbeidet i hagene besøkte han skolen og tok 9. og 10. klasse. En stund jobbet han også som vaktmann ved gjestehuset av Mekane Yesus kirken in Gulale. I den tida giftet han seg med Kababe Gamtesa. I 2006 fikk han så fast stilling som vaktmann og gartner for NMS. Yadesa har grønne fingre, og etter en stund ble NMS tunet riktig vakkert. Etter hvert overtok han også andre oppgaver for kontoret, han kjører bil og er en dyktig håndverker. Så kunne han overta som vikar da Tsegab ble syk. Ved siden av arbeidet tar han kveldsundervisning på en teknisk høyskole. Yadesa og Kababe har 3 barn, gutten Naga (6) - navnet betyr fred på Oromo, jenta Malani (3) og det helt nye skuddet i familien, Kenna, ei jente som ble født på selveste 17. mai i år. Yadesa har som motto at hvis du vil få til noe, må du være tålmodig og holde ut også i vanskelige tider. Hans viktigste mål er å dekke behovene til familien og å kunne gi ungene sine en god fremtid. Vi ønsker Yadesa lykke til med den nye jobben og at han klarer å oppfylle alle forventningene. Yadesa sammen med kona Kababe og døtrene Malani (3) og den nyfødte Kenna. Sønnen Naga (6) var på førskolen da vi var på barselbesøk hos dem. Side 13

14 RIS & ROS Ny blomst er et nyhetsmagasin fra NMS Etiopia som utgis fire ganger i året. Det blir sendt ut til givere, samarbeidspartnere og andre interesserte. Dersom du ikke ønsker å stå på lista, har kommentarer og tilbakemeldinger eller vet om noen som kunne være interessert i å motta bladet, kan du skrive mail til Klaus-Christian Küspert, Sonja Küspert, eller Marit Breen, KALENDER : Språkreise sammen med Mike Bryant, SIL, og deltakelse ved Synod Convention for Western Synod i Boji : Sonja på prosjektbesøk. Rekruttering av koordinator for Mao Komo development Project i Begi Gidami Synod : Sonja på landsmøtet til Sykepleiernes Misjonsringen i Trondheim : Sommerferie for familien Küspert : Marit på sommerferie og deltakelse på NMS U s Tenn misjonsfestival i Norge Medio Juli til medio august Tone workshop i Gwama sammen med Dr. Anne Christie Hellenthal Fra medio September: John Gunnar Raen fungerer som assisterende representant mens Klaus-Christian deltar i et forskningsopplegg om Mao og Komo språkene i regi av Summer Institute of Linguistics (SIL) : Innvielse av Kamashi Ungdomssenteret med reisegruppa Bygg en Kirke og en gruppe fra NMS-U Qes Ephrem gjenvalgt som president i Western Synod Hvem er NMS-Etiopia? Klaus-Christian Küspert, representant Sonja Küspert, rådgiver Marit Breen, rådgiver Detter året er det valg av nye synodepresidenter i mange av synodene. Ved Synod Convention for Western Synod i Boji mai ble Qes Ephrem Fikru gjenvalgt for en ny 4-års periode. NMS Etiopia gratulerer med valget og ser fram til fortsettelse av det utmerkete samarbeidet med Ephrem og Western Synod. KCK Gaver Dersom du ønsker å støtte NMS, kan du sette inn pengene på vår gavekonto: Ønsker du å støtte et spesielt prosjekt, kan du gå inn på: Rinos hjørne Nå har jeg funnet på en annen morsom lek jeg må jo gjøre noe, ellers blir det så kjedelig. Når gjestene ikke lukker døra til gjestehuset skikkelig, går jeg inn i gangen og på baderommet. Der finnes det både håndklær, dopapir og kanskje andre ting som er interessante. Det kan jeg ta ut på gårdsplassen og kose meg med. Riktignok kan det meste ikke brukes mer etterpå siden jeg biter det sundt, men det er ikke min feil, når døra er åpen er fristelsen for stor! Tunet blir litt mer fargerikt etterpå i mine øyne. Menneskene synes det blir rotete og skittent, så forskjellig kan en se på ting. Side 14

Om å kontrollere fallhøyden

Om å kontrollere fallhøyden Addis Abeba, nr. 2-2012 Om å kontrollere fallhøyden Les også: Kamashi ungdomssenter under tak S.3 Capacity building i ordets beste forstand S. 6/7 NMS rådgiver snart på plass S. 10 Familieforsørger bare

Detaljer

I Matteus 7, vers 7 kan vi lese: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

I Matteus 7, vers 7 kan vi lese: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. አዲስ አበባ Les også: Det nye prosjektet i Nejo - s. 3 Kvinners rett til å bestemme over egne penger - s. 7 Kart over NMS og sine prosjekter - s. 11 Oppdagelsesferd i nytt terreng - s. 13 Be, så skal dere

Detaljer

I spenningsfeltet mellom to virkeligheter

I spenningsfeltet mellom to virkeligheter አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 3-2013 I spenningsfeltet mellom to virkeligheter Les også: Ungdom møter ungdom studietur til Gambela s. 2 Gwama blir skriftspråk S. 4 Asadik ung og dynamisk S. 7 En milepæl i WEWEP

Detaljer

Refleksjoner etter et par måneder i Etiopia

Refleksjoner etter et par måneder i Etiopia አዲስ አበባ Les også: Innvielse av Kamashi ungdomssenter, s. 2 Green LiP kommer! S. 6 WEWEP på oppdagelsesferd, S.9 Team Etiopia i Kamashi, s. 13 Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en

Detaljer

Tid til å lytte tid til å tale

Tid til å lytte tid til å tale አዲስ አበባ Tid til å lytte tid til å tale Addis Abeba, nr. 1-2014 Les også: Ett års pusterom videreføring av arbeidet i Blånildalen. S. 2 Pastors Empowerment fortsetter! S. 4 Green LiP på vei Rent vann på

Detaljer

Den sprukne krukken. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Les også: Den sprukne krukken. Matt 28, 20b.

Den sprukne krukken. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Les også: Den sprukne krukken. Matt 28, 20b. አዲስ አበባ Les også: Bortført som barn fikk mulighet til utdanning. S. 5 Kaffevann etter bare 4 minutter helt uten røyk! S. 6 Det starter med meg selv og mitt liv S. 8 På tur med DIGNI s kommunikasjonsavdeling

Detaljer

Utvikling og politikk

Utvikling og politikk አዲስ አበባ Les også: Menighetene engasjert i Metekel s. 2 Matiwos Historie s. 5 Dag Rune Sameien: Tilbake til fremtiden s. 8 Utvikling sett med norske øyne s. 13 Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt

Detaljer

Hvor er så mennene? Siden disse, etter tradisjonelt

Hvor er så mennene? Siden disse, etter tradisjonelt Les også: አዲስ አበባ Evangeliseringen i Blånildalen S. 2 og 3 Om språkarbeidet S. 5 Om bonden med visjoner S. 6 Kvinne på egne ben S. 11 Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode

Detaljer

Silje har ordet. Det blåser rundt temaet women empowerment for tida! Det er et hett tema i bistandsmiljøet

Silje har ordet. Det blåser rundt temaet women empowerment for tida! Det er et hett tema i bistandsmiljøet Les også: Addis Abeba, nr. 2/2010 Gi evangeliet videre s. 2 & 3 Landsbyutvikling s. 4 & 5 Mor/barn, helse s. 6 Intervju S. 9 Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke rive deg bort.

Detaljer

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter

De fattige i Afrika og andre evigvarende prosjekter Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 4-2014 Vil bli den første mao presten. S. 3 Pris Gud på alle språk! S. 4 Satser på kvinnedepartementet! S. 9 Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser

Detaljer

Kick off for Green LiP

Kick off for Green LiP አዲስ አበባ Les også: Summer Together i Kamashi S. 2 + 3 Endring starter inni oss Gemechis visjon for Green LiP. S. 8 Etableringen av Abay Valley Synod S. 10 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik

Detaljer

Høsten er stor, men arbeiderne få

Høsten er stor, men arbeiderne få Addis Abeba, nr. 4-2011 Les også: Kva blir att etter oss? S. 5 Hjul under tunge bører S. 6 Seier for kvinnearbeidet! S. 10 Besøk av MIRD Madagaskar S. 12 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin

Detaljer

Silje har ordet. Som mange av dere allerede er

Silje har ordet. Som mange av dere allerede er Les også: Addis Abeba, nr. 3-2011 Gode nyheter fra Metekel, s. 2 Besøk av vannmølla i Shigogo, s. 8 Hva er det å være kvinne?, s. 10 Intervju med Mari Gjetmundsen, s.15 Så gjør dere ingen bekymringer for

Detaljer

Mot store forandringer i Gumuzland

Mot store forandringer i Gumuzland Addis Abeba, nr. 1-2012 Les også: Bygg en kirke - helst i Metekel, s. 2 Siste tur til Sirba ved Blånilen? - s. 4 Rent vann ikke noen selvfølge -s. 8 Gratulerer, Ms. Jeritu! - s. 10 Han lar år og tider

Detaljer

Verdig liv varig håp

Verdig liv varig håp Les også: Lavkostkirke og geiter, s. 4 Det nye Safe Motherhood Project, s. 7 Turen med Sven og Hege fra NMS Norge, s. 16 og 17 Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå

Detaljer

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - august og september 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære dere! Nå har hele familien vært samlet i Jinka en stund og det er deilig. Juliana har startet i tredje klasse og er godt fornøyd med det. Dette semesteret er det Toril Bø som er reiselærer til Jinka,

Detaljer

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten

gjort en baseline undersøkelse prosjektområdene. Rapporten Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 2-2015 Hvorfor jobber NMS med minoriteter og indigene folkegrupper? Grand Ethiopia Renaissance Dam - snart stiger vannet. S. 2 WEWEP startskuddet har gått for andre gang!

Detaljer

Avblomstringstid? Raen og Øyvind Eide

Avblomstringstid? Raen og Øyvind Eide Les også: Kunstnaren Letu, s. 4 En frodig oase, s. 6 Byggmester Bob er på plass, s 12 Nytt om rekrutering, s. 13 Intervju med Øyvind Eide, s. 15 Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med

Detaljer

La oss holde fokuset! Mekane Yesus er en av verdens

La oss holde fokuset! Mekane Yesus er en av verdens Les også: አዲስ አበባ Reisen til Yari Qorio, S. 2 Mer enn bare elektriker, S. 6 Hører Gud bønner på gumuz? S. 10 Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en korsvei for vår Gud rett

Detaljer

Representanten har ordet

Representanten har ordet Addis Abeba, nr.1/2010 Årgang 1 Les også om: Gi evangeliet videre 2, 3 Landsbyutvikling 4, 5 Helhetlig utvikling, Begi 5 Mor/barn, -helse 6 Kvinners rettigheter 7 Kamp mot HIV/AIDS 8 Intervju med Hans

Detaljer

Hvem forteller Desatus historie?

Hvem forteller Desatus historie? Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 3-2015 Hvem forteller Desatus historie? Summer Together 2015. S. 3 Babyteppene går som varme hvetebrød! S. 5 Nytt fra Mao Komo Kultursenter i Tongo. S. 8 Lovet være Gud,

Detaljer

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - februar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - februar 2007 Nå er vi endelig kommet til ro i Jinka, flyttet inn i egen leilighet etter to måneder på diverse gjestehus og ett omflakkende liv i Øst-Afrika. I begynnelsen av februar

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Vennebrev - oktober og november 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - oktober og november 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære dere! I begynnelsen av oktober reiste vi til Awassa på retreat. Alle misjonærene i vårt område, Sør-vest Synoden samles en gang i året, og Awassa er et fint sted å være. Der hadde vi sosialt samvær

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal

Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal Hilsen fra Vestøls i Okhaldhunga, Nepal fellesbrev nr.17 (februar 2013) Det blomstrer i liene i Okhaldhunga store vakre rhododendrontrær ellers er det ganske brunt og tørt. Regnet som kom for et par uker

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kjære faddere og støttespillere

Kjære faddere og støttespillere Kjære faddere og støttespillere Nå står påsken for tur her hjemme og mange av oss ser frem til å markere høytiden. I Norge har vi tradisjon for å dra på påskefjellet sammen med familie og venner. På denne

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

አዲስ አበባ. Les også: Addis Abeba, nr NMS team: Harm rammeverket utviklet. Do No Harmtilnærmingen. Rydd veien for gumuz jenter! S.

አዲስ አበባ. Les også: Addis Abeba, nr NMS team: Harm rammeverket utviklet. Do No Harmtilnærmingen. Rydd veien for gumuz jenter! S. Les også: አዲስ አበባ Addis Abeba, nr. 2-2016 Rydd veien for gumuz jenter! S. 3 Stor dag i Metekel S. 4 + 5 Gjeter for ungdommer; S. 13 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Vennebrev - januar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia

Vennebrev - januar 2007 Helen og Bjarte Andersen - Etiopia Kjære venner Vennebrev - januar 2007 Vi har nå vært en måneds tid i Jinka og begynt på arbeidet her nede. Etter en begivenhetsrik tur inkludert overnatting i bilen ved et gjørmehull, kom vi vel frem til

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Kirken brenner nå også i Vestsynoden

Kirken brenner nå også i Vestsynoden Les også: Addis Abeba, nr. 2-2011 Kirken brenner nå også i Vestsynoden Unge språkforskere, s. 3 Sinte bier og blide birøktere, s. 6 & 7 Anti Aids Club, s. 9 Intervju med Svein Volden, s. 10 For om fjellene

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Okhaldhunga Times Juni 2010

Okhaldhunga Times Juni 2010 Okhaldhunga Times Juni 2010 Kjære venner, Noen ganger kan det bli mye sykdom og strev i dette bladet vårt. Livet her inneholder mye annet også, blant annet er det fullt av vakre småkryp. Disse møtte jeg

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Quo vadis, Etiopia? befolkningen forblir en av verdens laveste.

Quo vadis, Etiopia? befolkningen forblir en av verdens laveste. አዲስ አበባ Dette er i fokus: NMS team: Klaus-Christian Küspert kck@nms.no Sonja Küspert sak@nms.no Marit Breen mbr@nms.no Sophie Küspert- Rakotondrainy skr@nms.no Mparany Rakotondrainy mpr@nms.no Ny Blomst

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER

OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD. Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER OM HØSTEN KARL OVE KNAUSGÅRD Med bilder av Vanessa Baird FORLAGET OKTOBER Brev til en ufødt datter 28. AUGUST SEPTEMBER Epler Veps Plastposer Solen Tenner Niser Bensin Frosker Kirker Piss Rammer Skumring

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Nyhetsbrev våren 2015

Nyhetsbrev våren 2015 Helt nord i Etiopia ligger Tigray-regionen hvor Samre er ett av 35 distrikter. I 31 av Tigrays distriktenr er det kartlagt at man ikke klarer å produsere nok mat til innbyggerne. I Tigray bor det cirka

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Kjære medarbeidere: Bergen Desember 2012 gå i orden må Svalene ha givers personnummer. Nå på slutten av skoleåret i Peru avlegger Laila Frøyset et nytt besøk

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer