Revisjon av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Høringsmøte i regi av NBEF 21. september 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Høringsmøte i regi av NBEF 21. september 2012"

Transkript

1 Høringsmøte i regi av NBEF 21. september 2012 v/thomas Førland, Norconsult - Leder av SN/K 511 (komite for revisjon av NS 3454)

2 Fremdriftsplan Høringsperiode: 26. juni - 19.september ( 26.) Komitemøte, behandling av kommentarer: 10. oktober Utgivelse: 1. desember

3 Real estate value changes (asset management) Space & Infrastructure (Real estate support management) Building inital performance Space Acquisition Maintenance + Operation Replacement, refurbishment Enhancement inital performance Property administration Personal costs (staff salaries) Material costs Cost Allocation Model A (country specific) Cost Allocation Model B (country specific) M+O /+/Utilities Cleaning Outdoors Tax and Insurance costs Workplace Capital costs (Interest, depreciation) Primary activity specific Health, safety, security and environment People & Organisation (Business support management) Rent Utility bills Ser vice contracts Rent Additional charges / Utility bills Service contracts Hospitaity ICT Logistics Business support (Management support) Organisation specific Facility Products (partly schematic) Cost allocation to products Financial accounting Pricing, Billing Service charging Revisjon av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Revisjonen bygger på NS 3454 NS-EN LCC-Norden Skattelovgivning Facility Product, Cost and Cost allocation Structure in FM Facility Management (Total support costs) NS-INSTA 810 Andre dokumenter, publikasjoner, veiledere Erfaringer / Innspill Revidert NS 3454 NS 3451

4 Standarden er revidert med bakgrunn i erfaringer fra bruk av NS 3454:2000 og følgende dokumenter: NS 3451 Bygningsdelstabell; NS-EN Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring; NS-INSTA 810 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester; SBi 2005:01: LCC for byggverk. Nordisk hovedprosjekt sluttrapport (2005); Lignings-ABC 24. juni 2011; Veiledere og publikasjoner innen fagområdet.

5 Formål / Bruksområder LCC kalkyler Beslutningsunderlag i prosjekter FDVU-budsjett Benchmarking Organisasjon X Organisasjon Y

6 Formål / Bruksområder Standarden er i utgangspunkt tenkt brukt på bygninger eller bygningsdeler, men kan også benyttes for andre typer byggverk (ulike typer anlegg m.m.). Standardens hovedbruksområder er: 1) Analyser i forbindelse med prosjektutvikling, programmering og prosjektering: Kalkulasjon av prosjektets totale kostnader (prosjektkostnad og fremtidige kostnader i bruksfasen), og derigjennom synliggjøring av de totale økonomiske konsekvenser av valgt løsning. Sammenlikning og vurdering av ulike alternativer som f. eks.: alternative konsepter (nybygg, ombygging, tilbygg/påbygg); alternative materialer, komponenter og systemer; alternative detaljutforminger. 2) Kostnadsføring i bruksfasen: Oppbygging av erfaringstall som referansegrunnlag for nye prosjekter og til budsjettering av kostnader i bruksfasen. De registrerte kostnadene er viktige input i forbindelse med benchmarking (intern og ekstern). Standarden skal bidra til å sikre enhetlig forståelse av innholdet i de ulike kostnadspostene og dermed sikre best mulig sammenlikningsgrunnlag i forbindelse med benchmarking.

7 prns 3454:2012 NS 3454:2000

8 Noen av de nye definisjonene i prns 3454:2012 * * * *

9 Generelt I tittelen er ordet struktur byttet ut med klassifisering. Kapittelstrukturen er endret. Forord og omfang er revidert. Standarden har nå to hovedkapitler: 4 Kalkulasjonsmetodikk og 5 Kostnadsklassifisering. Antall definisjoner er redusert. Mye av innholdet fra definisjonslisten i NS 3454:2000 er lagt inn i respektive hovedkapitler 4 og 5. Begrepet Levetid er definert og benyttes delvis til erstatning for Brukstid. Det er definert og presisert flere steder at bruken av standarden kan omfatte både enkeltstående bygningsdel(er) og et helt byggverk.

10 Kalkulasjonsmetodikk

11 Brukstid, T

12 Brukstid, T

13 Kalkulasjonsmetodikk Kalkulasjonsmetodikken er samlet i et eget kapittel. Den er utformet slik at den er nøytral/uavhengig i forhold til kostnadsklassifiseringen (slik at det er mulig å benytte alternativ kontostruktur dersom ønskelig). Metodikken omfatter eventuell bruk av restverdi. Det er foretatt justeringer i terminologien knyttet til kalkulasjonsmetodikken. Enkelte nye begreper er definert og enkelte eksisterende er fjernet. Eksempler på endringer er: Analyseperiode(T) benyttes i stedet for Brukstid(T). Nåverdien av kostnadene i analyseperioden benevnes NV T. For annuitetsfaktoren foreslås det å endre bokstavkode fra b til a (mer intuitivt å benytte bokstaven a for annuitetsfaktor). Årlige kostnader er fjernet (for å unngå forveksling med årskostnader).

14 Kostnadsklassifisering NS 3454:2000

15 Kostnadsklassifisering - prns 3454:2012

16 Kostnadsklassifisering

17 Levetid

18 Kostnadsklassifisering Det er foretatt en ny inndeling for kostnadsklassifiseringen hvorav endringene blant annet er: Drift (teknisk drift) og vedlikehold er samlet i en hovedpost (3). Utskifting og utvikling er samlet i en hovedpost (4). Forsyning (inklusiv energi) og renhold er skilt ut som egne hovedposter (5, 6). Begrunnelsen for inndelingen i de to hovedpostene 3 Drift- og vedlikeholdskostnader og 4 Utskiftings- og utviklingskostnader er: Inndelingen anses å gjøre det enklere å skille mellom hovedpostene ved kostnadsføring. Post 3 er DV-aktiviteter som omfatter å ta vare på de bygningsdeler man til enhver tid har installert i bygget, mens post 4 omfatter å erstatte eksisterende bygningsdeler med nye eller installere bygningsdeler som ikke har vært i bygget tidligere (utskifting av forbruksmateriell inngår i post 32 under hovedpost 3). Aktiviteter under post 3 bør (med unntak av den uforutsette posten 33 Reparasjoner) kunne fremgå av FDVU-dokumentasjonen for bygget. Inndelingen anses hensiktsmessig i forhold til bruk av en dekomponert avskrivningsmodell (ref. også regnskaps- og skattelovgivningen). Inndelingen er tilpasset i forhold til tilsvarende poster i NS-EN Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring.

19 Kostnadsklassifisering Forklaringstabellene til kostnadsklassifiseringen (som i NS 3454:2000 var en del av tillegget) er tatt inn som en del av standarden i kapittel 5 ettersom disse anses som en naturlig del av kostnadsklassifiseringen. Hovedpost 7 Service- og støttefunksjoner er plassert i standardens tillegg som i NS 3454:2000. Definisjoner for hovedposter og underposter er endret i henhold til ny inndeling. Underpostene (2-siffernivå) er i hovedsak definert som aktiviteter Ikke innsatsfaktorer (f eks egenproduserte/kjøpte tjenester) Ikke inndelt i bygningsdelsgrupper (f eks Innvendig/Utvendig/Utendørs)

20 Kostnadsklassifisering på 3-siffernivå

21 Kostnadsklassifisering på 3-siffernivå

22 Kostnadsklassifisering på 3-siffernivå

23 NS-EN serien NS-EN :2006 Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner NS-EN :2006 Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring NS-EN :2011 Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring NS-EN :2011 Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring NS-EN :2011 Fasilitetsstyring (FM) - Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser NS-EN :2011 Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring

24 Kilde: NS-EN

25 Kilde: NS-EN

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Teknisk vinteruke 08 Vedlikeholdsplanlegging NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Siv. ing. Øyvind Harridsleff Multiconsult AS Agenda LCC - hva og hvorfor? Definisjoner Metode oppbygging og struktur

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG BACHELOROPPGAVE: ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG FORFATTERE: BJØRN IVAR NORD TROND S. SØDERLUND MATS T. GRØTTING Dato: 25.5.2010 Sammendrag Tittel: Energi og økonomiske

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Hva er livsløpskostnader Hvordan benytte åpenbim Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

De nordiske land har lang erfaring i systematisering av kostnadstall og andre tall, men klassifikasjonen og innhold har vært noe forskjellig.

De nordiske land har lang erfaring i systematisering av kostnadstall og andre tall, men klassifikasjonen og innhold har vært noe forskjellig. LCC-Norden Forslag til felles nordisk klassifikasjon for livssykluskostnader (LCC) Styringsgruppen i prosjekt LCC-Norden har vedtatt et felles nordisk klassifikasjonssytem for oppsett av livssykluskostnader

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Utkast til høringsnotat

Utkast til høringsnotat Utkast til høringsnotat Høring av forslag om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Forslaget gjelder endring av forurensingsforskriften. Forslaget innebærer at fyring med fossil

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 17 Anleggsmidler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Regulering i Norge og internasjonalt...4

Detaljer

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger o Arskostnader Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger l STAT S BYGG 6) BYGG~OnSH m lumconsult Denne bok er en av flere bøker om Arskostnader: Bok 1: Beregningsanvisning for bygninger Bok 2: Bygninger

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP OG KAPITALBEHOV

VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP OG KAPITALBEHOV VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP OG KAPITALBEHOV Infrastruktur T-bane og trikk // 2 1 Kollektivtransportproduksjon AS Forord Innhold På oppdrag av Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) utarbeidet Norconsult i 26

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll KoBE kompetanse for bedre eiendomsforvaltning FOKUS PÅ KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING I AGDER KOMPENDIUM FRA MØTESERIE til deltagende kommuner UTARBEIDET AV Støttet av kobe Sammendrag Multiconsult, med støtte

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader 1 Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDU kostnader; delrapport 1, okt. 2012 (oah) Bygningsmassen er en av kommunenes største utgiftsposter, men også en stor resurs, og kan utgjøre 15-20 % av det kommunale

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Norsk Tittel: Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy

Detaljer