EKSEMPLER PÅ SJEKKLISTER OG METODIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSEMPLER PÅ SJEKKLISTER OG METODIKK"

Transkript

1 OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER EKSEMPLER PÅ SJEKKLISTER OG METODIKK NILS LARSEN EIENDOMASVDELINGEN I SIO Eiendom, organisasjon Hovedstyret Konsernledelse/stab Eiendomsavd Urban Boligutleie Athletica Barnehage Helse Bolig Karrieresenteret Foreninger Mat og Drikke 2

2 , tall og fakta i dag: Ca 800 ansatte Ca utleieforhold beboere Fem treningssentre i Oslo 12 barnehager Over 100 allmennleger, tannleger og psykologer Over 50 serveringssteder (Cafeer og restauranter) Budsjettert omsetning i 2015 på ca 1,5 mrd Eiendomsavdelingen i : Forvalter ca kvadratmeter Årlig budsjett på ca 0,5 mrd Eid bygningsmasse; Skal bygge ca nye studentboliger innen år 2020 (2015) Ca 3 mrd i investering Tre store studentbyer med til sammen over 80 studenthus! Over 100 byggninger 3 Store utbyggingsplaner 4

3 Hvorfor et behov? har så langt stort sett benyttet totalentrepriser. Tekstbasert krav / premissdokument Opplever grunnleggende avvik i leveranse og koordinering i forhold til forventning. Bruke mye tid på å gå gjennom det vi som er i henhold til våre krav, ikke det som avviker fra kravene. 5 Inspirasjon 6

4 Grunnleggende ide Må lære å krype før vi kan lære å gå: "Enkle" krav som skal kunne besvares med ja eller nei Samme krav gjennom hele byggeprosessen Knyttes mot bygningsdel (NS 3451) Koordinering gjennom at flere får samme krav "Kvitteres ut" av aktørene i alle faser Alle "nei" skal behandles (LCC beregning) 7 Eksempel 8

5 Krav database 9 Samle krav i tema Tema Varmeanlegg, vannbehandling Status: 320 Varmeanlegg RiV OK Varmeanlegget skal ha vannbehandlingsanlegg, av type Air-Sep eller likeverdig, med partikkelutskilling, automatisk trykksenkningsbasert luftutskilling og vannpåfylling med vannmåler. 10

6 Tema: koordinering Tema Varmeanlegg, vannbehandling, SD Status: Status: 320 Varmeanlegg RIV OK 562 SD-anlegg? Medansvarlig OK Vannbehandlingsanlegget skal vises i SD-anlegget med drift, feil og vannfylling. Det skal være alarm i SD-anlegget ved innstillbar stor etterfylling. Vannbehandlingsanlegget skal vises i SD-anlegget med drift, feil og vannfylling. Det skal være alarm i SD-anlegget ved innstillbar stor etterfylling. 11 Tema: koordinering Tema Vegger, festemuligheter Status: 230 Yttervegg ARK OK Det skal være tilstrekkelig festemuligheter (kubbing, plater eller tilsvarende) for innredning, tekniske føringer og montasje av utstyr. 12

7 Tema: koordinering Tema Elektriske varmekilder, oppheng Status: Status: 450 El. varme RiE OK 230 Yttervegg ARK Medansvarlig OK Vegghengte elektriske varmekilder skal ha feste i vandalsikker utførelse. Varmekilden skal kunne tåle 1500 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Vegghengte elektriske varmekilder skal ha feste i vandalsikker utførelse. Varmekilden skal kunne tåle 1500 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. 13 Tema: varierende fase Tema: Varmeanlegg, radiatorer, oppheng 320 Varmeanlegg RIV Vegghengte radiatorer skal ha feste i vandalsikker utførelse. Vegghengte radiatorer skal kunne tåle 1500 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. 320 Varmeanlegg RiV Bygging Vegghengte radiatorer er montert i dertil egnet innfesting (kubbing, plater eller tilsvarende) slik at de tåler 1500 N ekstra vekt i tillegg til egenvekt Varmeanlegg RiV Overtakelse Vegghengte radiatorer er testet for å kunne tåle 1500 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Test protokoll er vedlagt FDV-dokmentasjon.

8 anleggsmodell (TFM) 15 Den digitale vaktmester Anlegg (system) som nav AO app Driftsinstruks Faktura Service- og vedlikeholdsavtaler Krav til anlegg Teknisk informasjon Beboerlister Merkeskilt foto Utstyrsfoto Vedlikeholdssystem Tegninger Tilstandskontroll 16 Planer SD-anlegg Målinger/forbruk Rapporter/ dokumenter/ utredninger

9 Tilstandskontroll 17 Tema: varierende kravstiller Tema: Varmeanlegg, vannbehandling NBEF 320 Varmeanlegg RIV Varmeanlegget skal ha vannbehandlingsanlegg. Firma 320 Varmeanlegg RiV Varmeanlegget skal ha micobobleutskiller Varmeanlegg RiV Varmeanlegget skal ha vannbehandlingsanlegg, av type Air-Sep eller likeverdig, med partikkelutskilling, automatisk trykksenkningsbasert luftutskilling og vannpåfylling med vannmåler.

10 Status på krav Kott, ventilasjon Status: 360 Ventilasjon RIV Vurderes Kott for fordelinger skal ventileres med separate kanaler for til-luft og avtrekk. Dører, nødåpnerknapp Status: Vinduer, dører,.. ARK Medansvarlig Forkastet Nødåpnerknapp skal ha integrert sylinderlås tilsluttet nøkkelsystemet, slik at driftspersonalet kan forbikoble lås og sirene. Kjekt å ha Produktkrav: FDV dokumentasjon: Referanse: Varmeanlegget skal ha vannbehandlingsanlegg, av type Air-Sep eller likeverdig, med partikkelutskilling, automatisk trykksenknings-basert luftutskilling og vannpåfylling med vannmåler. Produktkrav: FDV dokumentasjon: Referanse: All FDV dokumentasjon som skal benyttes i daglig drift skal foreligge på norsk. Underliggende dokumentasjon kan leveres på skandinavisk eller engelsk. Produktkrav: FDV dokumentasjon: Referanse: Tegninger skal for alle fag utføres med lagdeling i henhold til NS 8351 og i sluttresultatet skal leveres i dwg format. 20

11 Forklaring / kommentar Krav Varmeanlegg, sirkulasjonspumper Det skal være to separate frekvensstyrte sirkulasjonspumper i parallell i teknisk rom på for hver hovedkurs, montert slik at den ene står i beredskap. Utfyllende forklaring Doble motorer på felles pumpehus oppfyller ikke dette kravet. Kommentarer Ola: :34 Dette kan du ikke kreve. Det blir alt for dyrt!! Nils: :34 21 Dokumenteres med LCCberegninger! Trenger vi "kreve i alle fasene"? Kan ikke kreve ved overtakelse noe som ikke er prosjektert/beskrevet. Vegghengte radiatorer skal ha feste i vandalsikker utførelse. Vegghengte radiatorer skal kunne tåle 1500 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Vegghengte radiatorer er montert i dertil egnet innfesting (kubbing, plater eller tilsvarende) slik at de tåler 1500 N ekstra vekt i tillegg til egenvekt. Vegghengte radiatorer er testet for å kunne tåle 1500 N ekstra vekt i tillegg til egen vekt. Test protokoll er vedlagt FDV-dokmentasjon. Et krav stilt i en fase gjelder også alle andre faser så langt det er relevant. Eksempel: Krav stilt ved "overtakelse" gjelder også prosjekteringsfasen. 22

12 Annet, foreløpig utelatt Stigende krav minimum ønskelig om mulig / vurdere Alternativer krav alternativ 23 Krav database 24

13 Skal besvare av aktørene i alle faser Sjekkliste: RiV prosjektering Prosjekt: Trimveien 4 25 Videre arbeid Gjennomarbeide spørsmålene Hva er det vi virkelig vil ha Redusere antall spørsmål Det viktigste først Ta i bruk i prosjektene Aksept blant aktørene Innarbeide rutiner for gjennomgang Strukturere møter LCC-analyser Aksepterte kriterier 26

14 Anlegg som en del av tilbudet? 27 Anlegg som en del av tilbudet? 28

15 Den digitale vaktmester Anlegg (system) som nav AO app Driftsinstruks Faktura Service- og vedlikeholdsavtaler Krav til anlegg Teknisk informasjon Beboerlister Merkeskilt foto Utstyrsfoto Vedlikeholdssystem Tegninger Tilstandskontroll 29 Planer SD-anlegg Målinger/forbruk Rapporter/ dokumenter/ utredninger TAKK FOR MEG! SPØRSMÅL? NILS LARSEN EIENDOMASVDELINGEN I SIO Eiendom

16 Prinsipper for nåverdi / årskostnad Figurer fra: "For konseptvalg i tidligfase, bruk av modell utviklet av Multiconsult for dynamisk LCC" ved controller Atle Sverre Hansen, Undervisningsbygg *) Høringsmøte om prns 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon Medlemsmøte for NBEF og LCC Forum holdt hos Statsbygg, 21. september 2012 *) Presentasjonen bygger i stor grad på materiale utarbeidet av Christian Listerud, rådgiver i Multiconsult 31 LCC i Excel Diskonteringsrent 0, , , , , , , , , , , , e 1, , , , NV sum pr Levetid Kostn. pr m2 m2 (år) (kr/m 2 ) (kr/m 2 ) Innvestering aggregat og utskiftning 20 35,92 54, Filterskifte aggregat 0,5 1,90 37,96 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 Innvestering kanalnett 60 56,46 56, Investering VAV-spjeld og utskiftning 20 42,69 67, VAV-spjeld vedlikehold årlig 0,017 0,34 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 Innvestering kj.hette og utskiftning 20 48,56 73, Drift årlig 18,68 372,36 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 18,68 Levetidskostnad 662,56 Årskostnader 35,00 kr/m2 32

17 LCC Ved beregning av nåverdi kan følgende excel-formel benyttes: =NÅVERDI(OPPHØYD.I(1+[kalkulasjonsrente])- 1;AVRUND.NED([årsintervall]/[beregningsperiode];0);- 1*[enhetskostnad]*[antall]*[antall pr. år]) Ved beregning av årskostnad kan følgende excel-formel benyttes: =[nåverdi]/ NÅVERDI([kalkulasjonsrente];[beregningsperiode];-1) 33 Enkel LCC i Excel 34

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Hva er livsløpskostnader Hvordan benytte åpenbim Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Rehabilitering av Stridsklevhallen

Rehabilitering av Stridsklevhallen Rehabilitering av Stridsklevhallen - Porsgrunn kommune - Delrapport 2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr: 705012 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag - delrapport 2...iii Problemstillinger...iii 1 Innledning...1

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 SAK NR 070-2011 VEDLIKEHOLD AV HELSEFORETAKENES BYGNINGSMASSE, OPPFØLGING AV RIKSREVISJONENES RAPPORT SEPTEMBER 2011 Forslag

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK PROSJEKTERINGSHÅNDBOK for studentboliger 2 17.11.11 For implementering i ESchram kvalitetshåndbok 1c 14.11.11 Romnummer, vedlegg i ESchram 1b 8.7.11 For kommentar ESchram TT/ØM KSand 1.1 8.2.10 For anbud

Detaljer

Hvordan de fikk det til i

Hvordan de fikk det til i Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Hvordan de fikk det til i Nedre Silkestrå Borettslag Innhold Forord 2 1. Energisparekontrakter med garanti (EPC): Hva og hvorfor? 4 2. I hvilke

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 3. VVS-tekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning 3. VVS-tekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Prosjekteringsanvisning. VVS-tekniske anlegg Fylke dato: 12.07.2010 Filnavn: ver162.doc FEF dato: Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 3 VVS-tekniske anlegg Side 1 av 12 INNHOLD:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.12.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer