FFI s ÅRSMØTE Torsdag 31. mars 2011 kl Holmenkollen Park Hotell OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FFI s ÅRSMØTE 2011. Torsdag 31. mars 2011 kl 17.30. Holmenkollen Park Hotell OSLO"

Transkript

1 Faggruppen for Idrettsfysioterapi NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND FFI s ÅRSMØTE 2011 Torsdag 31. mars 2011 kl Holmenkollen Park Hotell OSLO

2 ÅRSMØTE I NFF s FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI Tid: Torsdag 31. mars 2011, kl Sted: Holmenkollen Park hotell, Oslo SAKSLISTE: SAK 1 SAK 2 Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to til protokollunderskrivning SAK 3 Godkjenning av årsberetning 2010 Vedlegg 1 SAK 4 Årsrapport fra Forskningsrådet 2010 Vedlegg 2 SAK 5 SAK 6 Årsrapport m/regnskap fra Norsk Idrettsmedisin (NIM) 2010 Vedlegg 3 Årsrapport 2009 fra Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge Vedlegg 4 SAK 7 Økning av medlemskontingent Vedlegg 5 SAK 8 Godkjenning av regnskap 2010 Vedlegg 6 SAK 9 Godkjenning av budsjett 2011 Vedlegg 6 SAK 10 Valg

3 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING FOR FAGGRUPPEN FOR IDRETTSFYSIOTERAPI (FFI) 2010 Styret har i perioden 2010 bestått av: Inger Holm Merete Aarsland Fosdahl Hans Petter Lien Lasse Haugerud Karin Rydevik Krister Næss Jan Henning Løken Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hovedarbeidsfordeling i styret: Hovedkontakt mot NIF, NIM og NIMF Kontakter mot NFF Økonomi Referater Kurskomitè Nettsideansvarlig Sponsorkontakt Hoversponsor 2010 Inger Holm Merete Aarsland Fosdahl, Inger Holm Hans Petter Lien Lasse Haugerud Merete Aarsland Fosdahl, Karin Rydevik, Krister Næss, Lasse Haugerud Jan Henning Løken Krister Næss, Hans Petter Lien Fysiopartner AS Styret har i perioden avholdt 5 styremøter, 4 styremøter i forbindelse med seminarer, kurs og kongresser og et styremøte i Oslo. Det er ikke avholdt telefonmøter i perioden, det meste av kommunikasjon skjer via e-post. Av viktige saker styret har behandlet i perioden kan nevnes: Økonomi, nye regnskapsrutiner i henhold til NFF s sentrale rutiner Retningslinjer for seminararrangementer Planlegging / gjennomføring av seminarer 2010/2011 o ESSKA 2010, Oslo juni o Høstkongressen 2010, Kristiansand o Albu-og skulderkongress 2011, Oslo o Tverrfaglig ryggkongress 2011, Trondheim o Sommerseminar 2011, Larvik o Høstkongressen 2011, Oslo Drøfting av NFF-saker o Faglig ajourføring o Revidering spesialistordningen o Fag- og spesialistrådssaker o Fagforums- og Repmøtesaker Oppdatering FFI s nettsider Abonnementsavtale med Journal of Ortopaedic and Sports Physical Therapy (JOSPT) Norsk Idrettsmedisin, økonomi, redaktør

4 Lokalforeningsstøtte Nycomedprisen 2010 Hovedsponsor FFI Fysiopartner AS måtte, pga økonomiske forhold, si fra seg oppgaven som hovedsponsor for FFI. Arbeidet med å skaffe ny hovedsponsor startet umiddelbart og arbeidet er gått i gang FFI har i 2010 ikke arrangert seminarer / kongresser i samarbeid med andre faggrupper i NFF. Vinterseminaret med temaet Hamstring Muscle Strain ble arrangert som dagsseminarer, med hovedvekt på klinisk praksis. Sommerseminaret ble erstattet av en egen fysioterapidel på ESSKA (European Society of Sports traumatology, Knee surgery and Artroscopy)- kongressen. Det ble en kongress med stor fysioterapideltakelse og meget bra kvalitet på det faglige programmet. Samarbeidet med ortopedene fungerer utmerket Styret har hatt et fellesstyremøte med NIMF hvor de viktigste sakene har vært: NIM samarbeid med redaktør, økonomi, Høstkongressenes form og faglig innhold Lokalforaene, rolle og økonomisk støtte FFI hadde pr medlemmer. Dette tallet er noe lavere enn enn i 2010 og skyldes primært at alle medlemmer med en restanse på mer enn en årskontingernt ble strøket av medlemslistene i slutten av januar Alle nyinnmeldte medlemmer får umiddelbart tilsendt velkomstbrev og FFI s cd om fysisk aktivitet. 2 fysioterapeuter har oppfylt kriteriene til Spesialist i idrettsfysioterapi. Ingen nye æresmedlemmer er utnevnt i 2010 Seminarer/kurs/kongresser 2010 Februar 2010: Juni 2010 November 2010 Vinterseminar Oslo, tema: Hamstrings muscle strength ESSKA-kongressen Idrettsmedisinsk høstkongress, Kristiansand Komiteer og utvalg 2009 Valgkomitèen Forskningsrådet Autorisasjonskomitèen Arnhild Skjølberg Terje Toften Irma Blaker Inger Holm Kjersti Storheim May Arna Risberg Torger Hansen Hilde Stendal Robinson Kari Bø

5 Karin Rydevik Fondsstyret Idrettsmedisinsk råd Redaksjonskomitèen NIM Kjersti Storheim Odd Egil Olsen Inger Holm Grethe Myklebust (vara) Inger Holm Bjørn Fossan Norsk Idrettsmedisin (NIM) har i 2010 kommet ut med 4 nummer, alle i elektronisk form. Styrets forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes

6 Vedlegg 2 ÅRSRAPPORT FRA FORSKNINGSRÅDET Inger Holm, leder Kjersti Storheim May Arna Risberg Oppgavene for Forskningsrådet har vært følgende: 1. Prosjektveiledning Det er nå 10 år siden FFI s årsmøte vedtok å sette av midler, slik at FFI medlemmer som ønsker å starte fagutviklings- og forskningsprosjekter kan få veiledning til gjennomføring av prosjektet via Forskningsrådet. Rådet skulle også legge opp til å kunne hjelpe/veilede medlemmer med: * tips til hvor aktuell litteratur kan skaffes til veie * å skrive abstract til kurs/kongresser * å utforme søknader om forskningsmidler Responsen har vært minimal, til tross for at det fra styrets og forskningsrådets side er gjort flere fremstøt for å få ordningen gjort kjent både via informasjon på FFI s kurs/seminarer, i NIM og på våre nettsider. 2. Vurdering av abstracts og priser Forskningsrådet har vurdert abstracts til faggruppens seminarer, Idrettsmedisinsk høstkongress i Trondheim, samt prisoppgaver til NIMI-prisen og Nycomed-prisen Vurdering av innsendte bidrag til Fysiopartnerprisen 4. Forskningskurs Det har ikke blitt arrangert forskningskurs i Behovet er kraftig redusert etter at flere mastergradsutdanninger er startet mange av våre medlemmer som er interessert i forskning har startet på et av disse studiene Oslo Inger Holm Leder av Forskningsrådet Styrets forslag til vedtak: Årsrapporten godkjennes

7 Vedlegg 3 Årsrapport for tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin (NIM) 2010 Ansvarlig utgiver: NIMF og FFI. Faglig redaktør: Stian Rugsveen Engen Redaksjonskomite: Hilde Moseby Berge og Bjørn Fossan. Regnskapsfører: Hans Petter Lien. Annonseansvarlig: Stian Rugsveen Engen Layout: Follo trykk ved Paul Frisch Nettansvarlig: Lars Petter Granan for NIMF og Jan Løken for FFI Opplag: NIM nr 1-4 i 2010: ingen papireksemplarer, bare elektronisk versjon. Abonnenter: Bladet har vært sendt per mail til alle medlemmene i NIMF og FFI, styrene i idrettsmedisinske miljøer i Norden, samt til andre abonnenter. Til sammen omkring 1900 Tilgang på stoff: Vurdering av stoff: Fordeling av stoff: Komiteen har forespurt forskjellige personer som stort sett har sagt ja til å skrive i tidsskriftet. Gjennom året har 4 stk. selv tatt kontakt for å skrive. Vi har hatt en god tilgang på stoff gjennom året, mye takket være en veldig god innsats av Hilde Moseby Berge før hun avsluttet jobben som redaktør i Vi har ved avslutning av 2010 overskudd av stoff, noe som er positivt til kommende utgaver. Terskelen for å skrive i NIM er lav og det er store kvalitetsforskjeller på tilsendte artikler. Flere artikler er lengre enn ønskelig og det har vært brukt relativt mye tid på redigering. Det har vært en blanding av fagartikler, nyheter, presentasjon av doktorander, prisutdelinger, referater og sammendrag av avhandlinger. Komiteen er fornøyd med den fordelingen vi har hatt dette året. Utsending av elektronisk versjon: NIMF har sendt NIM ut fra Min side via medlemsutsendelse fra styrerommet, med direkte link til nettutgaven samt en PDF fil til tidsskriftet. Det har ved flere anledninger (NIM 2 og 3) vært problemer med å få sendt PDF filen fordi den har vært for stor. FFI har sendt ut direkte link til nettversjonen. Redaktør har sendt ut til andre abonnenter. Statistikk fra z-mags: Nettløsningen tilbyr et bredt og utvalg av statistikk. Etter fire nummer på nett har tidsskriftet hatt 5602 besøkende fra 16 land som har lest sider. Tendensen er i år som i 2009 at korte artikler med klinisk relevant innhold blir mest lest. Dette må tas til etterretning av redaktør. Annonser: Tidsskriftet har hatt fem faste annonsører gjennom året og i tillegg noen få variable stillings-og kursannonser. Annonseinntekter pr (det vil bli sendt et vedlegg til årsrapporten når regnskap for 2010 er sluttført): NOK + moms, dvs NOK over budsjett. Faste annonsører har fått samme tilbud neste år. Per dags dato har fem stk. takket ja til å annonsere i Mangler fortsatt svar fra tre annonsører som har blitt forespurt. Ved inngangen av 2011 har

8 redaktøren fått bekreftet annonsører for NOK + moms for Økonomi: Regnskap er vedlagt (foreløpig regnskap pr ). Layout: Referanselister: Hjemmeside: Tilbakemeldinger: Annet: Merknader: Samarbeidet med grafiker Paul Frisch i Follo trykk er meget bra. Han er alltid imøtekommende, positiv og finner løsning på de fleste problemer som oppstår underveis. Nettløsningen har fungert godt. Vi har hatt noen små problemer med linken ved utsendelse av nr 2 og 4, men dette har blitt fikset raskt av grafiker. Problemene med linken medførte imidlertid til en liten forsinkelse av utgivelsen av nr. 4 som ble publisert 16 desember i stedet for 15 desember. Når det gjelder muligheten for filmvisning på z-mags løsningen som var noe problematisk i fjor har dette ikke blitt fulgt opp og har heller ikke vært aktuelt for de artiklene som har blitt sendt inn. Blir lagt ut på FFI`s hjemmesider. Direkte link til referansene fra nettversjonen. Beklageligvis har linken til en artikkel i nr 2 ikke fungert som den skal. Dette er ikke rettet opp i z-mags på grunn av kostnadene forbundet med dette. FFI`s hjemmeside ikke oppdatert med tanke på redaktør og redaksjonskomite. Redaktør tar ansvar for å følge opp dette. Det har vært tre tilbakemeldinger fra abonnenter man ønsker papirversjon. To personer har meldt inn t de synes logoen for tidsskriftet (farger og oppsett av forside) bør fornyes. Ellers meget få tilbakemeldinger. Redaksjonskomiteen har laget en facebook-side som ikke er i bruk enda, men som vi etter planen skal publisere ved første utgivelse i Denne skal oppdateres av redaktør og skal inneholde litt informasjon om NIM og er et forsøk på å vekke interesse for tidskriftet i nye sosiale medier. En eksempel på facebook profilen vil bli sendt til styrene for gjennomsyn. Redaktør har i 2010 hatt en lite god struktur på redaksjonsmøter hvor det har blitt avlysninger av møter på kort varsel. Dette har gjort det vanskelig for redaksjonsmedlemmene med tanke på planlegging. Ved utgivelse av tidsskriftet har redaksjonsmedlemmene ved flere anledninger fått svært kort tid til gjennomlesning av nummeret. Dette er forbedringsområder som redaktør tar til etterretning og skal forbedre. Oslo 5. januar 2011 Stian Rugsveen Engen Hilde Moseby Berge Bjørn Fossan Styrets forslag til vedtak: Årsrapporten godkjennes

9 Vedlegg 4 Stiftelsen Fondet til fremme av Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi i Norge. 1. Årsberetning og fullstendighetserklæring fra ledelsen for Regnskap og revisjonsberetning for Tildeling av fondsmidler 2010 Styret har i 2009/2010 bestått av: Kjersti Storheim, FFI, fondsstyreleder Jens Ivar Brox, NIMF, styremedlem Torbjørn Grøntvedt, NIMF, styremedlem Odd-Egil Olsen, FFI, styremedlem Inger Holm, FFI, styremedlem Agnar Tegnander, NIMF, varamedlem Grethe Myklebust, FFI, varamedlem Det har vært avholdt ett telefonmøte. 1. Årsberetning og fullstendighetserklæring fra ledelsen

10

11 2. ÅRSREGNSKAP for 2008 Regnskapet er revidert av Stiftelsens revisor, innsendt til Brønnøysundregistrene og godkjent slik loven om stiftelser krever. Regnskapet for 2009 viser et negativt resultat på kr 7.247,-

12

13 REVISJON OG GODKJENNING AV REGNSKAP

14 3. TILDELING AV FONDSMIDLER FOR Styret har i møte 18.oktober 2010 vedtatt tildeling av fondsmidler til 1 prosjekt. Trond Selven Orkanger Fysioterapi og Osteopati AS Forekomst av fotballrelaterte skader hos gutter i alderen år ,-

15 Vedlegg 5 Økning av kontingent Bakgrunn: Medlemskontigenten i FFI har vært uendret de siste 10 årene. Styret tilstreber å holde kontingenten så lav som mulig, men foreslår at årsmøtet vedtar en endring fra og med Styret vedtok høsten 2010, etter ønske og påtrykk fra mange medlemmer, å abonnere på Journal of Ortopaedic and Sports Physical Therapy (JOSPT) og alle medlemmer som ønsker det har nå fått personlig nett-tilgang til. Ordningen koster FFI i underkant av 100 kroner pr. medlem pr. år. Fysiopartner AS har de siste årene vært FFI s hovedsponsor og bidratt med kr ,- pr år i sponsormidler. Begge parter har vært svært fornøyd med dette samarbeidet, men pga økonomiske innstramninger blir det umulig for Fysiopartner å fortsette dette samarbeidet fra og med Styret har de siste månedene jobbet iherdig for å skaffe ny hovedsponsor, men har foreløpig ikke lykkes. Det er stramme økonomiske tider og vi kan nok neppe regne med sponsorbeløp av samme størrelsesorden i den nærmeste fremtid. Forslag til vedtak Styret forelsår at FFI s medlemskontingent heves fra kr 400,- til kr 500,- pr år

16 Vedlegg 6 Resultatregnskap pr Ikke Resultat spesifisert Budsjett Resultat Budsjett Konto resultat Inntekter 3035 Tilskudd fra NFF , , Seminarinntekter , , Kontingent , , Kursinntekter , Sponsorinntekter , , Renteinntekter , , Sum inntekter: , , Utgifter 5010 Lønn ledere , , Honorarer Tapt arbeidsfortjeneste Feriepenger , , Godtgjørelse til styre , , Arbeidsgiveravgift , , Kollektiv pensjonsforsikring Forskning LO/NHO-ordningen 3 300, , Personalforsikring 169,43 169, Innskuddspensjon 6 463, , Kurs/opplæring - faglig støtte ,18-0, Sum personalkostnader: , , Andre driftsutgifter: 6300 Leie av lokaler 9 670, Leie/lisenser datasystemer 125, Revisjonshonorar 2 500, , Økonomisk bistand , , Honorar kurs- foredragsh , Honorar selv. næringsdr Honorar andre 5 125, Kontorrekvisita 1 218, , Trykk/utgifter til eget tidsskrift , , Telefon 313, Internettabonement Porto , , Reisekostn., ikke oppg. pl , Kost/losji etter orginal bilag , Servering vedrørende møter , Kontingenter 8 089, , Gaver/oppmerksomheter 939,80-0, Sosiale kostn. vedr. arrangem , Styremøter Bank og kortgebyrer 2 369, , Andre kostnader , , Sum andre driftsutgifter: , , Sum kostnader: , Resultat: ,

17

18 Balanse pr Bankkonto ,39 Egenkapital ,93 Bankkonto ,83 Tilført egenkapital i perioden ,93 Bankkonto ,00 Leverandørgjeld ,36 Kundefordringer 7 600,00 Sum ,22 Sum ,22 SAK 6 Styrets forslag til vedtak: Sluttregnskap for 2010 godkjennes SAK 7 Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2011 godkjennes SAK 8 Valg Valgkomiteen presenterer sin innstilling under årsmøtet

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012 kl18:00 PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund Kart se her SAKSLISTE Sak: 1/12 Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Generalforsamling 2012 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor Organisasjonsnummer 988 941 913. Oslo Torsdag 22. mars kl.

Generalforsamling 2012 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor Organisasjonsnummer 988 941 913. Oslo Torsdag 22. mars kl. Generalforsamling 2012 Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor Organisasjonsnummer 988 941 913 Oslo Torsdag 22. mars kl. 17:00 Februar 2012 Innhold Dagsorden... 3 Forslag til forretningsorden... 3

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Tid: 8.februar, kl. 14.00 Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201. Det blir servert kaffe og kaffemat. Det blir en

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Varianter av «frogfish», som er en slektning av breiflabben. Den finnes i mange ulike farger og

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion)

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer