INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG kl18:00 PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund Kart se her

2 SAKSLISTE Sak: 1/12 Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Ordstyrer: referent: Gunnhild Nereng 2/12 Godkjenning av innkalling og saksliste for årsmøte Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner innkalling og saksliste 3/12 Årsberetning 2011 NFF Avdeling Nord-Rogaland Medlemstall for avdeling Nord-Rogaland pr : 106 Styrets sammensetning Leder: Ingebjørg Tordal Nestleder: Ynskje W. Kaldheim Sekretær: Gunnhild Nereng Kasserer: Caroline Ørn Leswin Styremedlem: Annett Gruenbeck Manoury, Liv Kjersti Hustveit, Lise Lund Nygaard Ynskje Kaldheim har fungert som leder frem til Valgkomité: Loes Bakema, Karis Markhus. Kurskomité: Ingeborg Sæbø og Tone Grinde Seeberg. Styrets arbeid 6 styremøter, 1 informasjonsmøte ang sammenslåing samt ekstraordinært årsmøte. Et sosialt møte for nye og gamle styremedlemmer: 5 stk Styret har hatt 59 saker på sakslisten. 3 utsendelser av nyhetsbrev til lokale politikere, samarbeidspartnere og pasientorganisasjoner. Fortløpende oppdatering av nettsidene til avdelingen 3 styremedlemmer har deltatt i sammenslåingskomite sammen med avd. Sør-Rogaland, 3 møter.

3 Medlemsmøter Årsmøte med innlegg om naprapati Thomas A. Strand Waage Informasjonsmøte om sammenslåing av avd. Sør- og Nord- Rogaland To medlemmer deltok. Ekstraordinært årsmøte 6.12, 5 medlemmer utenom styret deltok. Tillitsvalgt arbeid Tillitsvalgtmøte i Ølen 28. oktober med informasjon fra Eilin Ekeland om Samhandlingsreformen via Skype. 6 fremmøtte 2 styremedlemmer har deltatt på introduksjonskurs for nye styremedlemmer i november. Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen. Leder har vært på representantskapsmøte, avdelingslederforum og ledermøte på våren og avdelingslederforum og ledermøte på høsten. Fortløpende kontakt med generalsekretær ifht sammenslåingsprosessen. Kursvirksomhet Ingen gjennomførte kurs, men planlegging av «Dagskurs i lungefysioterapi» som ble gjennomført 25. januar Forslag til vedtak: Årsmøte tar årsberetning til etterretning

4 4/12 Regnskap 2011 ved Ingebjørg /Ynskje På konto etter betalt gjeld: ca kr ,- Forslag til vedtak: Årsmøte i NFF avdeling Nord Rogaland tar fremlagte regnskap til etterretning, og godkjenner dette oversendt til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning på vårens representantskapsmøte. Forklaring til regnskapet: Post 3220 Kursinntekter: kurs ble ikke arrangert i 2011 som planlagt Post 6940 Porto: Pga utsendelse av to sett innkalling til årsmøte (ordinært + ekstraordinært årsmøte) Post 7145 Kost/losji etter original bilag: summen kr som ble budsjettert skulle stått under post 6040 Kurs Post 7140 Reiseutgifter ble høyere enn budsjettert pga leder reiste med følge (barnepasser) til ledermøte i Oslo, og pga reisevirksomhet ifb m/sammenslåingsmøter i Stavanger. I tillegg har reiseutgiftene ifb m/styremøter vært noe høyere enn budsjettert pga geografisk plassering av styremedlemmer.

5 Resultatregnskap pr Lokalavdeling Nord Rogaland Regnskap Konto Budsjett 2011 Inntekter 3030 Andre inntekter Tilskudd fra NFF , Medlemskontingent , Kursinntekter 800, Renter 147, Sum inntekter: Utgifter 5010 Lønn ledere , Honorar 5060 Tapt arbeidsfortjeneste 9 240, Feriepenger 7 235, Godtgjørelse styret 7 700, Arbeidsgiveravgift , Forsikring LO/NHO ordning 1 518, Personalforsikring 347,55 Sum personalkostnader: Avvik budsjett , , Andre driftsutgifter 4060 Kursutgifter Revisjonshonorar 2 500, Regnskap 7 500, Honorar kurs og foredragskoldere Kontorrekvisita Kopiering Møte, kurs, oppdatering Annen kontorkostnad Porto 4 503, Reisekostnader , Kost/losji etter orginal bilag 2 260, Servering vedr. møter osv , Gaver/oppmerksomhet 627, Leie av lokaler vedr. møter og kurs 580, Bank og kortgebyrer 93,00 93 Sum andre driftsutgifter: Sum kostnader: , , Resultat: , Balanse pr Bankkonto ,93 Egenkapital ,75 Tilført egenkapital i perioden ,88 Leverandørgjeld ,06 Sum ,93 Sum ,93

6 Sak 5/12 Årsberetning 2011 NFF Avd. Sør-Rogaland Medlemstall for avdeling Sør-Rogaland pr. 01/ var 427 stk. Styrets sammensetning: Leder: Stig Fløisand Nestleder/Webansvarlig: Christen Sigridnes Kasserer: Karen Ellingsen Leder kurskomite: Veronica Abrahamsen Kontaktperson privat: Hans Rune Tonstad Kontaktperson offentlig: Lena Koldal Stenbakk Valgkomite: Bjørn Malmin, Geir Ove Buøy, Elisabeth Hauglid Kurskomite: Veronica Abrahamsen, Anette Havnen og Birte Nøra. Se ege beretning. Styrets arbeid: Styret har hatt 6 styremøter i perioden. Det har vært avholdt ett informasjonsmøte ang sammenslåing av avdeling sør og nord rogaland. Det har vært holdt et ekstraordinært årsmøte angående sammenslåingen. 3 styremedlemmer har deltatt i sammenslåingskomite sammen med Nord-Rogaland, 3 halvdagsmøter ble holdt. Nettsidene er blitt fortløpende oppdatert Styret har jobbet med saker både fra privat og offentlig sektor. Medlemsmøter: Sommermøte på hotell Atlantic i Stavanger. Tema var Fysioprim og samhandlingsreformen. Foredragsholdere var Irma Blaker og Inger Holm Julemøte ble arrangert på Hall Toll i Stavanger. Foredragsholder var Jannecken Årsland som snakket om coaching. Ekstraordinært årsmøte ble holdt , hvor sammenslåing av avdelingene Nord og Sør-rogaland sto på dagsorden. Det var 28 medlemmer som deltok på møte. Tillitsvalgtarbeid: 1 styremedlem har deltatt på grunnkurs for tillitsvalgte. 1 styremedlem har deltatt på temakurs for erfarne tillitsvalgte totalt 8 dager.

7 Kontakt med sentrale ledd i organisasjonen: Leder har vært på representantskapsmøte, avdelingslederforum og ledermøte på våren og avdelingslederforum og ledermøte på høsten Fortløpende kontakt med generalsekretær ang. sammenslåingsprosess. Kursvirksomhet ved Veronica Abrahamsen Kurskomiteen har bestått av Veronica Abrahamsen, Anette Havnen og Birte Nøra. Avdelingen har arrangert følgende kurs i 2011: Kurs i behandling av bekken. Kursholder: Sigbjørn Hjorthaug Dato: 20 og 27 september. Antall deltagere: 18 Antall timer: 6 Kurs fra NFF sentralt Manuellterapi Lumbalcolumna. Dato: oktober og 1-2 desember. Antall deltagere: 12 Forslag til vedtak: Årsmøte tar årsberetningen til etterretning Sak 6/12 Regnskap ved Karen Ellingsen Se under Forklaring til budsjettavvikene 2011 Avd. Sør-Rogaland 3220 Kursinntekter Avvik: kr Det har i 2011 i avdelingen blitt arrangert noe færre kurs enn planlagt, derfor lavere kursinntekter enn budsjettert Honorar Avvik: kr 3 740, Honorar kurs og foredragsholdere Avvik: kr -7309,00 Kr 3740,00 i honorar til foredragholder ved sommermøtet i avdelingen ført under konto Opprinnelig beregnet inn i budsjettet under konto Tapt arbeidsfortjeneste Avvik: kr , Godtgjørelser til styret Avvik: kr 3 828,00 Styregodtgjørelse på kr 3900 til fem styremedlemmer = kr ,00 Kr 6328,00 for tapt arbeidsfortjeneste til tillitsvalgt feilført under konto Leie av lokaler - Avvik: kr Felleskostnader - Avvik: kr 1 819

8 Planlagt oppsigelse av styrets lokaler i Sandnes ble utsatt ift. planen grunnet usikkerhet rundt håndtering av papirer etc. Lokaler sagt opp høsten Møte, kurs, oppdatering - Avvik: kr Kr kost og losji Sola Airporthotell møte ang sammenslåing av avdelingane: ført under feil konto. Skulle vært ført under konto 7145 Kost/losji etter orginalbilag Servering vedr. møter osv. - Avvik: kr Tallene i denne posten må ses sammen med post 7145 Kost/losji etter orginalbilag da disse postene i noen føringer er byttet om ift. hva som var tenkt i budsjettet for Kost/losji etter originalbilag Avvik kr Se forklaring under konto 6860 og 7360 Forslag til vedtak: Årsmøte i NFF avdeling Sør-Rogaland tar fremlagt regnskap til etterretning og godkjenner dette oversendt til NFF sentralt for revisjon og endeliggodkjenning på vårens representantskapsmøte Felles saker: Sak 7/12: Budsjett avd. Rogaland Se under Forslag til vedtak: Årsmøte i NFF avd. Rogaland vedtar budsjettet for 2012

9 Resultatregnskap pr Lokalavdeling Sør-Rogaland Regnskap Budsjett 2011 Avvik budsjett Konto Inntekter 3030 Andre inntekter 3035 Tilskudd fra NFF , Medlemskontingent , Kursinntekter , Renter Sum inntekter: Utgifter 4 366, , Lønn ledere , Honorar 3 740, Tapt arbeidsfortjeneste Feriepenger , Godtgjørelser til styret , Arbeidsgiveravgift , Kollektiv Pensjonsforsikring Forsikring LO/NHO-ordningen 1 874, Personalforsikring 347, Innskuddspensjon Sum personalkostnader: Andre driftsutgifter: 3 838, , , Leie av lokaler , Felleskostnader 3 819, Diverse kontorutstyr Småanskaffelser Revisjonshonorar 2 500, Regnskapsføring Økonomisk bistand , Honorar kurs og foredragsholdere , Kontorrekvisita Kontorrekvisita 112, Møte, kurs, oppdatering 3 492, Porto 180, Reisekostnader 9 145, Kost/losji etter orginalbilag Kost/losji etter orginalbilag , Servering vedr. møter osv , Gaver/oppmerksomhet 2 390, Styre- og bedriftsforsamlinger Bank og kortgebyrer 665, Inkassogebyrer Sum andre driftsutgifter: Sum kostnader: Resultat: , , , , Balanse pr DNB ,03 Egenkapital ,20 Tilført egenkapital i perioden 6 674,74 Leverandørgjeld ,09 Sum ,03 Sum ,03

10 Budsjett 2012 Konto Lokalavdeling Rogaland Budsjett 2012 Inntekter 3030 Andre inntekter Tilskudd fra NFF Medlemskontingent Kursinntekter Renter - Sum inntekter: Utgifter 5010 Lønn ledere 5050 Honorar 5060 Tapt arbeidsfortjeneste 5090 Feriepenger 5330 Godtgjørelse styret 5400 Arbeidsgiveravgift 5923 Forsikring LO/NHO ordning 5924 Personalforsikring Sum personalkostnader: Andre driftsutgifter 4060 Kursutgifter Revisjonshonorar Regnskap Honorar kurs og foredragskoldere 6800 Kontorrekvisita 6840 Kopiering 6860 Møte, kurs, oppdatering Annen kontorkostnad 6940 Porto 7140 Reisekostnader Kost/losji etter orginal bilag 7360 Servering vedr. møter osv Gaver/oppmerksomhet Leie av lokaler vedr. møter og kurs Bank og kortgebyrer 500 Sum andre driftsutgifter: Sum kostnader: Resultat:

11 Sak 8/12: Organisering av arbeid i det nye styret, samt avlønning leder, nestleder og kasserer/sekretær. En større avdeling med flere medlemmer og bredere gografisk spredning gir mer arbeid for styret. I sammenslåingskomiteen ble det diskutert å spre arbeidsbelastningen på leder og nestleder i større grad enn tidligere, og at leder og nestleder var geografisk basert i hhv nord/sør. Leder, nestleder og kasserer/sekretær har hovedansvar for drift av avdelingen for å yte medlemsservice og svare opp saker fra NFF sentralt. Disse tre vil holde tett kontakt via e-post og telefon, og om nødvendig ha telefonmøter eller fysiske møter oftere enn en gang i mnd, som er «gammel» møtefrekvens i både nord og sør. På denne måten trenger ikke hele styret samles like ofte, og den totale arbeidsbelastningen på de øvrige styremedlemmer blir noe redusert ifht før. Tanken er at tilgjengelighet og service for medlemmer økes ved å jobbe på denne måten, og at alle disse tre da lønnes for sine verv. Forslaget fra sammenslåingskomiteen er å avlønne leder i 20% stilling og nestleder i 14,3% stilling. Vervet som kasserer/sekretær blir foreslått å honorere med eit årlig beløp på kr Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at leder blir avlønnet i 20% stilling, nestleder i 14,3% stilling og sekretær/kasserer får et årlig honorar på kr Sak 9/12: Sosial komite for Nord-Rogaland. Etter ønske fra medlemmer i nord foreslås det opprettet en sosial komite for «gamle» Nord-Rogaland. Målet for sosialkomiteen er å skape en uformell møteplass for medlemmene i nord. Komiteens arbeid skal være selvdrivende og får ingen post på budsjettet. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at det opprettes en egen komite som får ansvar for å arrangere sosiale treff for medlemmer i Nord.

12 Sak 10/12: Valg 2012 Leder: Stig Morten Fløisand (2 år) Nestleder: Ingebjørg Tordal (1 år) Kasserer/sekretær: Karen Ellingsen (2 år) Styremedlem: Annett Gruenbeck-Manoury (1 år) Styremedlem: Lise Lund Nygaard (1 år) Styremedlem: Christen Sigridnes (2 år) Styremedlem: Lena Koldal Stenbakk (1 år) Kurskomite: Leder (leder i kurskomiteen har fast plass i styret) Birte Nøra medlem 2 medlem 3 Valgkomite: Hans Rune Tonstad Veronica Abrahamsen medlem 3 medlem 4? Evt. sosial komite for Nord-Rogaland: medlem 1 medlem 2 medlem 3 (?)

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer