PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2013 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R S C A N D I C H O T E L L K R I S T I A N S A N D 7 M A R S SAKER: 1. Valg av ordstyrer, referent og to protokollunderskrivere. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Årsrapport 2012 fra styret 4. Årsrapport 2012 fra kurskomiteen. 5. Regnskap 2012 for avdelingen 6. Budsjett 2013 for avdelingen 7. Måldokument for Valg. SAK 1 VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG TO PROTOKOLLUNDERSKRIVERE. ORDSTYRER: VIDAR JACOB REFERENT: INGEBORG LANDÉN PROTOKOLLUNDERSKRIVERE: 1. HEGE OLSEN 2. JULIANNE FRANTZEN 1

2 SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN. INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNES AV ÅRSMØTET SAK 3: ÅRSRAPPORT FRA 2012 FRA STYRET ÅRSMØTET GODKJENNER STYRETS ÅRSRAPPORT SAK 4: ÅRSRAPPORT KURSKOMITEEN ÅRSMØTET GODKJENNER KURSKOMITEENS ÅRSRAPPORT SAK 5 : REGNSKAP FOR 2012 FOR AVDELINGEN ÅRSMØTE GODKJENNER IKKE REGNSKAPET SOM DET FORELIGGER. ÅRSMØTET BER AVDELINGSLEDER TA KONTAKT MED NFF OG KORRIGERE REGNSKAPET. DETTE OFFENTLIGGJØRES FOR MEDLEMMENE OG SENDES DERETTER TIL NFF FOR GODKJENNING PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE. SE VEDLEGG 1 FOR STYRETS REDEGJØRELSE I ETTERKANT AV ÅRSMØTE. SAK 6 MÅLDUKUMENT. EVALUERING AV 2012 OG MÅL FOR ÅRSMØTET GODKJENNER STYRETS MÅLDOKUMENT OG EVALUERING FOR

3 SAK 7 BUDSJETT FOR 2013 ÅRSMØTET GODTAR AT BUDSJETTET SENDES TIL NFF SENTRALT FOR ENDELIG GODKJENNING PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET 2013 SAK 8: VALG STYRET: PER OLAV PEERSEN INGEBORG LANDÉN JULIANNE FRANTZEN NATALIE VAN DAM GJEN GJEN VALGKOMITEEN: RAGNHILD LAUVLAND BJARTE JUSTVIK EVELIN AXELSEN GJEN GJEN GJEN KURSKOMITEEN: JULIANNE FRANTZEN CHRISTINE FIDJELAND HILDE L. MOE ANNE C. HÜBERT LANDSMØTEDELEGATER LM13 AVDELINGSLEDER (PT. PER OLAV PEERSEN) INGEBORG LANDÉN ØRJAN ØSTERVOLD 3

4 VARADELEGATER LM 13 ASTRID HÆSTAD EIRIN F. WESSMANN RAGNHILD LAUVLAND Dato.. (for underskrift av protokollen) Dato.. Protokollunderskriver HEGE OLSEN Protokollunderskriver JULIANNE FRANTZEN 4

5 Vedlegg 1 REDEGJØRELSE FRA STYRET IFM. SAK OMKRING REGNSKAP. KORRIGERT OVERSIKT OVER REGNSKAP OG FORKLARING BLE DAGEN ETTER ÅRSMØTET LAGT UT PÅ AVDELINGENS HJEMMESIDE OG MAIL BLE SENDT TIL ALLE AVDELINGENS MEDLEMMER. Det ble under årsmøtet 2013 kommentert og påpekt en mulig feil og uklarheter i regnskapet for 2012 Ved samtale med regnskapsavdelingen i NFF sentralt ønsker vi nå å belyse dette. Undertegnede har hatt samtaler med regnskapsavdelingen i NFF for å få klarhet i hva som var feil mm. I oversikten er feilen i kolonnen "avvik 2012 ift budsjett". Denne kolonnen er ikke en del av regnskapet iflg regnskapsfører. Kun til informasjon. Det foreligger derfor ingen feil i regnskapet for avdeligen. Det ble påpekt at summen i avvik på personalkostnader var feil. Dette er skjedd fordi konto 5800 Refusjon sykepenger ikke er med i avvikskolonnen. Det er dermed kroner i avdelingens favør som ikke kommer med i "sum Personalkostnader" i nevte kolonne. Denne feilen følger med nedover i kolonnen og fører til at "Sum Kostnader" og "Resultat" blir feil. Det påpekes igjen at det KUN er i avvikskolonnen det er feil. Regnskapet er riktig og feilen berører ikke resultatet for avdelingen. Dette er korrigert i vedlegget. Det ble stillt spørsmål ved Konto 5010 Lønn ledere. Denne kontoen var høyere enn budsjettert. Dette er fordi det i Gry Fagerfjords permisjon er betalt ut lønn fra NFF til både henne og vikar (PO Peersen). Den ekstra lønnen får NFF refundert fra NAV i konto 5800 Refusjon sykepenger. Dette betales etterskuddsvis fra NAV og vi har dermed fått en større differanse i regnskapet. I 2013 har vi mottatt kr i refusjon for 2012 som ikke er regnskapsført i NAV refunderer det meste av lønnen til avdelingsleder i permisjon. Avdelingen dekker det resterende.. Videre var det uklarhet omkring balansen. Ved samtale med NFF sentralt kommer det frem at balansen for 2011 er feil og at dette er noe de jobber med gjennom revisjonen. Vi skal få tilsendt ny balanse når den er klar. Vi er iflg NFF sentralt skyldig kr for 2011 som ikke er regnskapsført. Det som kom frem på årsmøtet, at man mente summen i egenkapitalen var feil, ønsker vi å belyse. Summen i oversikten er balansesummen og ikke egenkapital. Hvis man går ut fra inngående egenkapital for 2012 (den blir korrigert) og trekker fra resultatet og leverandørgjelen får man sum balanse og ikke egenkapital. Vår leverandørgjeld er bla. gjeld til NFF. Dette er penger vi skylder, men som vi ikke har betalt ved årsskiftet. De kommer dermed med i 5

6 balansen, men må trekkes fra i beregning av egenkapital. Før egenkapital ved inngangen til 2012 er korrigert, med de tallene vi har fått fra NFF sentralt, vil Balansen være kr som det kommer frem i oversikten. Egenkapitalen blir da på Denne summen blir som nevnt tidligere korrigert av revisor på et senere tidspunkt. Oversikten er dermed over balanse og ikke egenkapital. Vi i styret håper dette er avklarende for medlemmene. Hvis det er andre spørsmål omkring regnskapet eller andre forhold er dere hjertelig velkomne til å ta kontakt med undertegnede. Mvh Per Olav Peersen Fungerende leder NFF avd. Vest-Agder REGNSKAP: Resultatregnskap pr Konto Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Avvik 2012 ifh til budsjett Inntekter 3035 Tilskudd fra NFF , Medlemskontingent , Kursinntekter , Renteinntekter 6 252, Sum inntekter: , Utgifter 5010 Lønn ledere , Tapt arbeidsfortjeneste 5 600, Feriepenger , Godtgjørelse til styret , Arbeidsgiveravgift , Refusjon sykepenger , Kollektiv pensjonsforsikring Forsikring LO/NHO-ordningen 1 427, Personalforsikring 427, Innskuddspensjon 3 691, Sum personalkostnader ,

7 Andre driftsutgifter 6560 Småanskaffelser 2 594, Revisjonshonorar 2 500, Regnskapsføring 7 500, Honorar kurs og foredragsholdere , Honorar personlig næringsdrivende 5 000, Kontorrekvisita 536, Kopiering/trykking 3 433, Møte, kurs, oppdatering 5 825, Styreutgifter Medlemsfest Annen kontorkostnad 315, Telefon 3 699, Porto 547, Bilgodtgjørelse Reisekostnader 2 964, Kost/losji etter orginalbilag , Servering vedr. møter osv , Gaver/oppmerksomhet 8 141, Leie lokaler vedr. møter og kurs 5 100, Bank og kortgebyrer 350, Sum andre driftsutgifter: , Sum kostnader: , Resultat: , Balanse pr Pluss bank 0 Egenkapital ,28 Pluss bank 0 Tilført egenkaptital ,84 DNB ,24 Leverandørgjeld Sum konto ,24 Sum (balanse) ,24 7

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012 kl18:00 PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund Kart se her SAKSLISTE Sak: 1/12 Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2014-12-02 AJ Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Generelt Regnskapsrapporten per november viser at vi stort sett er

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

!! Årsmøte(for(Lederrådet(! Lørdag!6.!Juni!kl!1100!i!Filadelfia,!Oslo!!! Konstituering!ved!Sigmund!Kristoffersen!! o

!! Årsmøte(for(Lederrådet(! Lørdag!6.!Juni!kl!1100!i!Filadelfia,!Oslo!!! Konstituering!ved!Sigmund!Kristoffersen!! o Årsmøte(for(Lederrådet( Lørdag6.Junikl1100iFiladelfia,Oslo KonstitueringvedSigmundKristoffersen o Ordstyrer:ForslagRolfIngeJohansen o Referent:ForslagJanEilertAakre o Protokoll:2forslagfrasalen Årsmelding

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer