Europarådet har slått fast at homøopati er en av de fire best etablerte KAM i Europa (Europarådet 1999).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europarådet har slått fast at homøopati er en av de fire best etablerte KAM i Europa (Europarådet 1999)."

Transkript

1 Homøopati ved hyperaktivitet / ADHD dokumentasjon og erfaringer Ved Petter Viksveen, Registrert Homeopat MNHL NAN BA, Leder European Council for Classical Homeopathy (ECCH), Koordinator for forskningsgruppene i ECCH og ENHR Hva er ADHD? (APA 2000, Folkehelseinsituttet 2007) ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADD = Attention Deficit Disorder (blir ofte nevnt i sammenheng med ADHD, mangler hyperaktivitet) Hovedsymptomer: * Konsentrasjonsvansker * Hyperaktivitet * Impulsivitet Disse symptomene skal være vedvarende, hyppigere og mer uttalt enn hos jevnaldrende. Tilleggsforstyrrelser som ses hos pasienter med ADHD (Folkehelseinsituttet 2007) * Atferdsforstyrrelse (> 50 % av tilfellene) * Aggressivitet * Lærevansker * Forsinket motorisk utvikling * Angst * Depresjon * Lav selvfølelse Langsiktige problemer som kan ses hos pasienter med ADHD (Folkehelseinsituttet 2007) * Oftere at de ikke klarer fullføre utdannelse * Mister oftere sitt arbeid * Oftere uføretrygd (får pensjon) * Vansker med å beholde venner * Får oftere barn i ung alder * Økt hyppighet av stoffmisbruk/narkotikamisbruk * Økt hyppighet av kriminalitet Langsiktige problemer i Danmark hos pasienter med ADHD (Dalsgaard 2002) Barn med ADHD har høyere risiko for senere å utvikle * Depresjon * Schizofreniform psykose * Kriminalitet Utbredelse av ADHD (Lahey BB et al 1994, Pritchard 2006) Avhengig av hvilke undersøkelser man vurderer har man funnet en hyppighet på * Mellom 1.7 og 16 % * Mellom 3 og 5 % Homøopati hva er det? * Komplementær og alternativ behandling * Behandling som tar sikte på å gjenopprette balanse * Dette gjøres ved hjelp av homøopatiske medisiner * Tilpasset behandling * Helhetlig behandling Europarådet har slått fast at homøopati er en av de fire best etablerte KAM i Europa (Europarådet 1999). Mellom 5 og 64 % av foreldre velger KAM ved ADHD. Homøopati er en av de foretrukkede behandlinger ved ADHD. (Brue and Oakland 2002, Bussing et al 2002, Kenyon 1993, Stubberfield et al 1999)

2 Homøopati ved ADHD dokumentasjon Et litteratursøk av homøopati ved ADHD viste * 28 artikler/titler * Single case-studier * Kliniske studier * Randomiserte dobbelt-blind forsøk Single case-studier: * 76 single case-studier som viser positiv effekt av homøopati ved ADHD * Oppfølgingstid på 18.5 måneder (range 4-42) Reichenberg-Ullman og Ullman (1997, 2000) sier at de har behandlet * 600 pasienter med ADHD * 2000 pasienter med ADHD eller andre atferds- og lærevansker Kliniske studier Frei og Thurneysen (2001) * Ikke-randomisert studie * 115 barn diagnostisert med ADHD * Etter 3 mnd behandling: 75 % ble 7e3 % bedre * De resterende 25 % ble satt på konvensjonell behandling * 22 % responderte med 65 % bedring på konvensjonell behandling * 3 % responderte ikke på noen behandling * Konklusjon: Homøopati er et jevngodt alternativ til konvensjonell behandling Lamont (1997) * Randomisert placebo kontrollert dobbelt-blind crossover studie * 43 barn diagnostisert med ADHD, måling av hyperaktivitet * Statistisk signifikant effekt av homøopati med placebo (p=0.05) * Statistisk signifikant effekt etter crossover (p=0.02) * 57 % bedre 2 måneder etter avsluttet behandling * Konklusjon: Undersøkelsen støtter bruk av homøopati ved ADHD Jacobs et al (2005) * Randomisert placebo kontrollert dobbelt-blind studie * 43 barn med ADHD, måleparameter Conners Global Index (CGI, måler hyperaktivitet/impulsivitet) * Ingen forskjell på homøopati og placebo * Men: Rastløshet og impulsivitet statistisk signifikant bedre i begge grupper (p<0.05) * Bedring fra sterkt atypisk til mild atypisk * Konklusjon: Undersøkelsen viser en ikke-spesifikk effekt av homøopatisk behandling * Forfatterne stiller spørsmålet om behandlingstiden (4.5 måneder) var for kort Frei et al (2005) Forskerne tok ekstra hensyn til problemet med at homøopatisk behandling må tilpasses hver enkelt pasient. Pasientene hadde derfor en 5 måneder run-in periode hvor alle ble behandlet med homøopati, for å forsøke å finne frem til beste mulige homøopatiske medisin. * For 62 pasienter (84 %) fant man minst 50 % bedring * For 8 pasienter fant man < 50 % bedring, disse ble derfor ikke inkludert i RCT * Av de 8 som hadde for liten effekt ble 5 noe bedre og 3 hadde ingen effekt * 13 pasienter (av 83) ble ekskludert eller var drop-out

3 Resultater for 62 barn som startet på RCT: * 58 fullførte, 4 droppet ut * Statistisk signifikant effekt av homøopati over placebo (p=0.0479) * Resultatene inkluderer samtlige 62 barn 14 uker etter studien: * Fortsatt bedring på alle parametere målt av foreldre * Lærere rapporterte klart bedre oppførsel * Evaluering etter 19 mnd: 63 % bedring (p<0.0001) Konklusjoner basert på eksisterende informasjon * Rapporterte enkelttilfeller tyder på at homøopati kan være til hjelp ved behandling av noen barn med ADHD * Alle 4 kliniske studier viser positiv effekt av homøopati * 2 av 3 RCT viser spesifikk effekt av homøopati * En studie viser ikke-spesifikk effekt * Resultater tyder på bedring på mellom 50 og 75 % Eksempler fra klinisk praksis Ni år gammel pike, første konsultasjon oktober 1997 * Aggressivitet, krangler, slår andre barn * Innesluttet, deprimert, suicidale tanker * Liker ikke omgås barn, trekker seg tilbake * Blir plaget av andre barn på skolen * Magesmerter, hodepine * Svært rastløs under konsultasjonen * Slår mor flere ganger i ansiktet Etter 2 måneder homøopatisk behandling: * Ingen aggressivitet * Begynt å åpne seg opp, tar kontakt med andre barn * Behandlet over ca. 1 år ingen mer problemer Åtte år gammel gutt * Behandlet over periode på 3 år * Forsinket språklig utvikling * Forsinket motorisk utvikling * Lærevansker store skoleproblemer * Hyperaktivitet kan ikke sitte i ro * Aggressivitet, slår, kaster ting på andre Første 2 måneder av behandlingen: * Språk klart bedre, læring klart bedre * Mor forteller: To dager etter den homøopatiske medisinen ble han som en ny gutt. Mye roligere, ikke mer aggressiv. * Lært å sykle og svømme på kort tid Etter 3 års homøopatisk behandling: * Fortsatt litt problemer med matematikk, ellers normal utvikling og bra form Homøopati ved ADHD veien videre * Stadig flere foreldre oppsøker homøopat for å få hjelp til barn med ADHD * Forskning tyder på at homøopati kan være effektivt ved ADHD * Samarbeids-prosjekter mellom homøopater og helsepersonell bør etableres * Økte midler til forskning på homøopati ved ADHD

4 Homøopati ved ADHD mulige konsekvenser? * Barn: Økt trivsel og velvære, økt læring, bedre sosialt * Familie: Bedre atmosfære, bedrede relasjoner * Skole: Bedre arbeidsmiljø for elever og lærere * Samfunn: Mindre arbeidsledighet, kriminalitet og stoffmisbruk

5 Referanser: American Psychiatric Association (APA). (2000) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4 th ed., text revision (DSM-IV-TR), Washington DC: American Psychiatric Publishing Inc. Brue AW, Oakland TD. (2002) Alternative treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder: Does evidence support their use? Alternative Therapies in Health and Medicine, Jan/Feb. Vol.8, Iss.1; Bussing R et al. (2002) Use of complementary and alternative medicine for symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder. Psychiatric services; Sept, 53,9: Council of Europe. A European approach to non-conventional medicines, Resolution 1206(1999). Stubberfield TG et al. (1999) Utilization of alternative therapies in attention deficit hyperactivity disorder. J Pediatr Child Health, 35: Dalsgaard S. (2002) ADHD en registerbaseret efterundersøgelse af psykiatriske indlæggelser og kriminalitet, Ugeskr Læger, 164(35): ( ) Folkehelseinstituttet. (2007) ADHD faktaark, ( ) Frei H, Thurneysen A. (2001) Treatment for hyperactive children: homeopathy and methylphenidate compared in a family setting. British Homeopathic Journal, 90: Frei H et al. (2005) Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr, 164: Jacobs J et al. (2005) Homeopathy for attention-deficit/hyperactivity disorder: a pilot randomized-controlled trial. J Altern Complement Med, Oct, 11(5): Kenyon JN. (1993) Hyperactivity: a consideration of the alternatives. Complementary Therapies in Medicine, Apr, 1(2): Lahey BB et al. (1994) DSM-IV field trials for attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Am J Psychiatry, 151: Lamont J. (1997) Homeopathic treatment of attention deficit hyperactivity disorder: a controlled study. Br Homeopathic J, 86: Pritchard D. (2006) Attention deficit hyperactivity disorder in children. BMJ Clinical Evidence, 01 Mar. ( ) Reichenberg-Ullman J, Ullman R. (1997) Ritalin-free kids. Mothering; 83: Reichenberg-Ullman J, Ullman R. (2000) Ritalin free kids. Safe and effective homeopathic medicine for ADD and other behavioural and learning problems (2nd Edition), Roseville, Ca: Prima Publishing Viksveen P. (in press) Homeopathic treatment of patients suffering from ADHD an overview and critique of current evidence. University of Central Lancashire, MSc Homeopathy course.

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2007 All rights reserved. Based on the Composite International

Detaljer

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Lloyd Varne Lloyd Varne Lloyd Varne Helse-Fonna, BUP Haugesund ADHD poliklinikk Helse-Fonna, Helse-Fonna, BUP BUP Haugesund Haugesund ADHD poliklinikk ADHD poliklinikk

Detaljer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju for utredning. av ADHD hos voksne NORSK. D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju for utredning. av ADHD hos voksne NORSK. D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen NORSK DIVA 2.0 Diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H.

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Når skolen svikter Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Utgangspunktet for denne artikkelen er en spørreundersøkelse foretatt i fire norske fengsler våren 2005. Av 261 innsatte som

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn

Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn En undersøkelse av programmet «Fra fødsel til småbarn: 0 3 år» Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å presentere funn

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge Fagartikkel Vitenskap og psykologi Kitty Dahl Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør Kontakt: Tlf. 22 58 60 00 E-post kitty.dahl@r-bup.no Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser

Detaljer

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD?

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva er tvangslidelse? Tenk deg at hjernen din setter seg fast på en bestemt tanke eller et bestemt bilde... Og så blir denne tanken eller dette bildet gjenspilt

Detaljer

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Fagartikkel Anne Stine Høvo Meltzer og Eva Steinbakk Folloklinikken, Ski Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Russel Barkleys veldokumenterte program for foreldreveiledning kan gjennomføres

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen

Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen av terje ogden Må det være slik at norm- og regelbrytende elever skal mislykkes i skolen? Når elever med atferdsproblemer ser tilbake på sin skolegang,

Detaljer

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Rapport fra Kunnskapssenteret nr 03 2011 Systematisk kunnskapsoversikt

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?

Dialektisk atferdsterapi en relevant behandling for pasienter med rusmisbruk og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Ved Karoline Alfheim Lindquist, Anita Johanna Tørmoen og Lars Mehlum Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og ruslidelser opptrer ofte samtidig. En ser at forløp og prognose da kompliseres, i tillegg

Detaljer

Mestring, hjelp og støtte

Mestring, hjelp og støtte Mette Ystgaard, Nils Petter Reinholdt, Lars Mehlum Mestring, hjelp og støtte Resultater fra videregående skole i Oppland Delrapport fra forskningsprosjektet Child and Adolescent Self-harm i Europe (CASE)

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester Kristin Gärtner Jon Erling Heggland rapport 2013:8 Adopterte barn,

Detaljer

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Fra kart til terreng Hvordan skal vi greie å følge med? Hva er det vi egentlig vet fra behandlingsforskningen?

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD Kommunale behov for ambulerende tjenester relatert til psykisk lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Heidi Sageng Mastergrad Psykisk Helsearbeid MMCH HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

Detaljer

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi 5.årsoppgave, stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø Student: Ida Henriette

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet

Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet Av Anne Halvorsen, Ragnhild Jensen, Gro Kvåle og Solveig Sagatun Praxis Sør, Høgskolen i Agder

Detaljer