E-post som hjelpemiddel i psykologisk behandling Noen erfaringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-post som hjelpemiddel i psykologisk behandling Noen erfaringer"

Transkript

1 E-post som hjelpemiddel i psykologisk behandling Noen erfaringer Hildegard Löhr, UNN, PSTO Tromsø Deede Gammon, Nasjonalt senter for samhandling og telemedicine ((NST) phd Nasjonal møteplass i samarbeid med UNN Åsgård 1

2 Presentasjon Bakgrunn Studiet - Problemstillingen - Klienter - Fremgangsmåte Resultater Løhr, Wynn & Rosenvinge (2007). E-therapy as adjunct to Face-to-Face Therapy in the Treatment of Patients Suffering from Chronic Psychiatric Disorders. J Information Technology in Healthcare. (5(2):

3 Bakgrunn: Kliniske utfordringer Ansikt til ansikt-terapi er sentral i psykologisk behandling, men ikke alle pasienter kan nyttiggjøre seg den fullt ut pga Lange avstander / transportproblemer Taushet - pga angst og skam Impulsivitet - snakker mye / springende Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer 3

4 Internasjonal og nasjonal forskning E-post som supplement til f2f-terapi kan forbedre den terapeutiske alliansen (Murdoch 2000) forbedre tilgjengelighet og fleksibilitet (Yager 2003) gir bedre tilgang til kognitive ressurser (Bailey 2002) lette refleksjon over følelser og holdninger (Yager 2003) lette refleksjon over terapien (Murdoch 2000) gi mulighet for mer presise intervensjoner (Childress2000) Annet relevant forskning Forbedre ettervern for ungdom (Rimehaug et al: TankeBanken, 2009) Internet som hjelpemiddel for de m/alvorlige psykiske lidelser (Gammon & Rosenvinge, 2000). Om interaktive tekstmedia innen helse generelt - teoretisk/empirisk oversiktsartikkel (Johnsen & Gammon, 2008) 4

5 Problemstilling i studie (Løhr et al.) Hvordan kan e-post forbedre mestringsorientert psykologisk behandling? Trenger ulike pasienter ulike tilnærminger? 5

6 Tekniske krav Pasienten måtte ha egen PC hjemme med tilgang til internett ha egen mobiltelefon være fortrolig med bruk av e-post og sms bruke sikker (kryptert) kommunikasjon via e-post for å ivareta konfidensialitet. ( Pasientlink Min doktor, Well Diagnostics). 6

7 Pasienter i studiet 4 pasienter med langvarige psykiske problemer Der vanlig behandling ikke hadde ført frem 2 menn, 2 kvinner år Under rehabilitering pga det psykiske Tidligere psykiatrisk behandling 1-5 år 2 har tidligere vært innlagt 7

8 Kliniske problemstillinger - Alle pasienter hadde ulike kombinasjoner av affektive lidelser og angstlidelser - Alle hadde sosialfobi, stresset av å bli sett på, frykt for å bli vurdert negativ - 2 hadde personlighetsproblematikk 8

9 Fremgangsmåte (1) Behandling: Generell CBT, ikke manualisert, individuelt tilpasset pasientens behov Terapiforløpet der e-post ble brukt omfattet 1. Pasienten forteller - terapeuten bekrefter 2. Bli enig om MÅL for samarbeidet 3. Arbeid med negative tanker og leveregler 4. Problemløsning og atferdsendring 5. Forebygging av tilbakefall 9

10 Fremgangsmåte (2) 1. fase: Bli kjent ansikt til ansikt (f2f) 2. fase: f2f-terapi med e-post (asynchron) - Svartid innen 3 dager - I 8 mnd (e-post etter behov) - Terapeuten tar kontakt med manglende epost fra klienten innen en uke - F2f etter behov, minimum en gang i mnd. Bruk av e-post utviklet seg i samsvar med den enkelte pasientens behov i terapiforløpet 10

11 Resultater (1) Betydelig variasjon mellom de ulike pasienter etter innføring av e-post mht - hyppighet av e-post (flere per uke 0) - lengden av e-post (1 setning til 1-2 A4 sider) - innhold av e-post (emosjonell saklig) - hyppighet av f2f-timer (ukentlig 1x /mnd) 11

12 Resultater (2) Generelle erfaringer ved bruk av e-post i CBT Pasientens autonomi styrkes - Velger tid: skriver når det passer - Velger sted: på egen trygg arena - Nærmere seg selv, blir ikke sett, ikke forstyrret - Skriver om emosjonelle hendelser der og da - Ettertanke etter timen / spm om øvelse hjemme - Sender hjemmeøvelse på forhånd - Terapeut forhåndsorientert ved f2f-time - Mer effektiv bruk av f2f-time 12

13 Eksempel Klienten var taus i timen Skrev utfyllende på epost Terapeuten svarte fokusert, bekreftende, psykoedukasjon om sosial angst Flettet kommentar inn i klientens tekst Selvfølelsen og trygghet styrket overført til f2f i timen Klienten ble i stand til å beskrive egne behov (empowerment, overført til vellykkede søknader til NAV om hjelpbehov) Videreført til deltakelse i gruppeterapi Tar nå utdanning 13

14 Resultater (3) Terapeut-erfaringer ved bruk av e-post i CBT 1. Terapeutiske intervensjoner blir mer presise - lese det hele, velge fokus (guided discovery), refleksjon 2. Fordeler ift ren papirbasert skriving - med utgangspunkt i klientens egne skriv - lettere å sortere, redigere, fokusere, co-produksjon og felles forståelse 3. Terapeut-pasient relasjonen styrket - felles arbeidsfokus v/ bruk av skjerm i timen, mindre aktivering av sosial fobi, å bli sett på 4. Mindre f2f-konsultasjon (hos noen) 14

15 Oppsummering: Fordeler e-post som supplement til f2f-terapi ved psykologisk behandling få tak i og ventilere følelser her og nå få distanse og nytt perspektiv konsentrere seg og følge egen indre dialog strukturere terapien redusere formalitet (terapeutens arena; tidsrammer), øke likeverdighet og transparens jobbe med emosjonelt vanskelige tema (angst, skam) gi presise intervensjoner (bekreftelse og forandring) styrke pasientens autonomi 15

16 Ulemper ved epost - manglende f2fkommunikasjon Pasienter kan unngå f2f-kontakt og bli mer unnvikende - foretrekke å arbeide kun hjemme. Regelmessig f2f-kontakt viktig. Non-verbal feedback mangler (smil, nick osv.), viktig å være obs på økt fare for misforståelse. Ved e-post er det viktig å være mer bevisst og eksplisitt mht å innhente og gi verbal feedback. 16

17 Terapeutens Ansvarlighet Guidelines / Etiske retningslinjer for bruk av e- terapi er utarbeidet av APA og NPF. E-terapi bør kombineres med f2f-sesjoner for å etablere og vedlikeholde den terapeutiske alliansen. Kan være fordelaktig særlig for pasienter med angst og skam. Vi vet ikke nok om hvem som egner seg (dyslektikere, suicidale kriser, psykotiske, demente?). Frivillighet viktig. 17

18 Studie publisert i 2007 Löhr, H., Wynn, R. and Rosenvinge, J.H., E-therapy as an adjunct to face-to-face therapy in the treatment of patients suffering from chronic psychiatric disorders. Journal of Information Technology in Healthcare, 5(2): Samarbeidsprosjekt Nasjonalt Senter for Telemedisin, UNN Well Diagnostics 18

19 19

20 Fordeler ved bruke av IKT vs Ad 2. Bruk av IKT i f2f-time - IKT letter team-work papirbasert skriving - Analyse av mer komplekse kritiske situasjoner ryddigere - Mer distanse, ABC-kartlegging virker som et filmmanus - Notat fra timen kan sendes per e-post, pasienten kan jobbe videre på dette hjemme, mer autonomi og kontinuitet. Lettere å arkivere. - Ulemper: Sårbar for data-tekniske problemer 20

21 Forløpere til e-terapi - Observasjoner på Internet (selvhjelpsgrupper) - Selvhjelpsprogrammer på internett - MoodGym for depresjon, Institutt for psykologi, UiT ) - E-post i kontakt med terapeuten - med sensitivt innhold, ikke bare om det praktiske, fortsatt ulovlig 21

22 Mulige ulemper ved e-terapi 1. Bortfall av non-verbal kommunikasjon som er vesentlig for emosjonelle budskap. For å redusere denne ulempen anbefaler de fleste e-terapi som supplement til f2f-terapi. E-terapi kan være særlig egnet for mestringsorienterte terapier med tanke på pedagogiske / psykoedukative funksjoner. 2. Vanlig e-post ikke lovlig til terapi-formål i Norge Spesielt sikrede IKT-systemer påkrevd for å sikre konfidensialitet. 22

23 I Norge Helsemyndigheter ønsker at IKT tas i bruk i helsevesen. Mange pasienter og behandlere ønsker å bruke e-post for terapeutiske formål. Rimehaug et al: TankeBanken, ettervern blant ungdom. Sikkerhetsmessige utfordringer 23

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Prosjektrapport. Språktrening rett hjem

Prosjektrapport. Språktrening rett hjem Prosjektrapport Språktrening rett hjem Silje Merethe Hansen (Sunnaas sykehus HF) Erlend Bønes (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Frank Becker (Sunnaas sykehus HF) Melanie Kirmess (Sunnaas

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling

Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling Mentaliseringsbasert terapi i spesialisert rusbehandling 13 Rusfag nr. 1 2011 Av: Nina Arefjord, KoRus-Bergen /Stiftelsen Bergensklinikkene Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling hjelper pasienten

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie

Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Skjematerapi og metakognitiv terapi som behandlingstilnærming for borderline personlighetsforstyrrelse: en komparativ studie Hovedoppgave Tora Thorsrud Psykologisk institutt Fakultet for Samfunnsvitenskap

Detaljer

Opplevd tilstedeværelse

Opplevd tilstedeværelse Opplevd tilstedeværelse Potensialer ved bruk av IKT i rusbehandling Trond Nergaard Bjerke Avhandling for graden Philosophiae Doctor UNIVERSITETET I TROMSØ Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand

Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand Prosjektrapport nr. 10/2010 Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand Forfattere: Thore K. Karlsen og Nina Jentoft Tittel Med hjartet på rette staden - En evaluering

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS

Kognitiv miljøterapi. forskningsbasert kunnskapssammenstilling. FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Kognitiv miljøterapi forskningsbasert kunnskapssammenstilling FORFATTERE: Marit Solbjør og Hanne Hestvik Kleiven Trøndelag forskning og utvikling AS Rapport nr 3/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

KOGNITIV 2 2014 FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI OCD-TEAM GODT I RUTE

KOGNITIV 2 2014 FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI OCD-TEAM GODT I RUTE KOGNITIV 2 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI FØRSTEHJELP FOR SINTE FORELDRE 20 prosent av norske foreldre har et sinneproblem. Men få søker hjelp. Skam og stigma gjør det vanskelig

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn Rapport Avdeling for Helse- og sosialfag Juli 2012 Finn Mikaelsen og Trude Tonholm Red.

Detaljer

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli

Spesialiseringskurs i rusmedisin. Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Spesialiseringskurs i rusmedisin Soria Moria 21. mai 2015 Eline Borger Rognli Behandling - Motivational Interviewing (MI) - Kognitiv terapi - Tilbakefalls-forebygging Ulike tilnærminger, metoder og strategier

Detaljer

!"#$%&'()*'+&,%-,#".'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#".',3)(2,

!#$%&'()*'+&,%-,#.'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#.',3)(2, !"#$%&'()*'+&,%-,#".'/+#.0%12,$, )(3'$4,5'4,#".',3)(2,,! '(6)($2-'(,6(),'&,#)5)(3'$4, " #$%&'()*)++,$-'"."/01.)2'*$+." 34,15)('6"."74*"8"9*46:'($," ;9"8"

Detaljer

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN Kristin Dahl Kirsten Snersrud FAMILIEVERNKONTORET I SØR-TRØNDELAG 1 BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN 1 En behandlingsmanual Innhold Innledning... 4 Forarbeid før oppstart av behandling... 5 Behandlingen...

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

Yammer deling eller støy?

Yammer deling eller støy? Norges teknisk-vitenskapelige universitet. Program for lærerutdanning Yammer deling eller støy? Kunnskapsdeling gjennom sosiale medier i en organisasjon Petter Helland Våren 2013 Petter Helland Yammer

Detaljer

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Hvilke mestringsstrategier/mestringsressurser tar tunghørte i bruk når de begynner i jobb? Prosjektleder: Anne Marie Kjeka Anne Marie Kjeka 2015 Materialet

Detaljer