Homøopati ved ADHD. Petter Viksveen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopati ved ADHD. Petter Viksveen"

Transkript

1 Homøopati ved ADHD Petter Viksveen Registrert homøopat MNHL, NAN, BA Leder European Council for Classical Homeopathy Koordinator for forskningsgruppene i ECCH og ENHR

2 Homøopati ved ADHD 1. Hva er ADHD? 2. Hva er homøopati? 3. Homøopati ved ADHD forskning og dokumentasjon

3 ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder Konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer Hyperaktivitet Impulsivitet Vedvarende, hyppigere og mer uttalt enn hos jevnaldrende. Referanser: Folkehelseinstituttet. (2007) ADHD faktaark, ( ) American Psychiatric Association (APA). (2000) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed., text revision (DSM-IV-TR), Washington DC: American Psychiatric Publishing Inc.

4 ADHD - tilleggsproblemer Adferdsforstyrrelse > 50 % Aggressivitet Lærevansker Forsinket motorisk utvikling Angst Depresjon Lav selvfølelse Referanser: Folkehelseinstituttet. (2007) ADHD faktaark, ( )

5 ADHD langsiktige problemer Klarer ikke fullføre utdannelse Mister oftere sitt arbeid Uførepensjon Vanskelig å beholde venner Får oftere barn i ung alder Økt stoffmisbruk Økt kriminalitet Referanser: Folkehelseinstituttet. (2007) ADHD faktaark, ( )

6 ADHD langsiktige problemer i Danmark Barn med ADHD har højere risiko for senere Depresjon Schizofreniform psykose Kriminalitet Referanser: Dalsgaard S. (2002) ADHD en registerbaseret efterundersøgelse af psykiatriske indlæggelser og kriminalitet, Ugeskr Læger, 164(35): ( )

7 ADHD utbredelse Mellom 1.7 og 16 % Mellom 3 og 5 % Referanser: Lahey BB et al. (1994) DSM-IV field trials for attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Am J Psychiatry, 151: Pritchard D. (2006) Attention deficit hyperactivity disorder in children. BMJ Clinical Evidence, 01 Mar. ( )

8 Homøopati hva er det? Komplementær og alternativ behandling Behandlingen tar sikte på å gjenopprette balanse Dette gjøre ved hjelp av homøopatisk behandling Tilpasset behandling Helhetlig behandling

9 Homøopati hva er det? Europarådet: En av de fire best etablerte KAM i Europa Mellom 5 og 64 % av foreldre velger KAM ved ADHD Homøopati er en av de foretrukkede KAM behandlinger ved ADHD Referanser: Bussing R et al. (2002) Use of complementary and alternative medisine for symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder. Psychiatric services; Sept, 53,9: Council of Europe. A European approach to non-conventional medicines, Resolution 1206(1999). Stubberfield TG et al. (1999) Utilization of alternative therapies in attention deficit hyperactivity disorder. J Pediatr Child Health, 35: Brue AW, Oakland TD. (2002) Alternative treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder: Does evidence support their use? Alternative Therapies in Health and Medicine, Jan/Feb. Vol.8, Iss.1; Kenyon JN. (1993) Hyperactivity: a consideration of the alternatives. Complementary Therapies in Medicine, Apr, 1(2):78-80.

10 Homøopati ved ADHD - dokumentasjon 28 artikler / titler Single case studier Kliniske studier Randomiserte dobbelt-blind forsøk Referanser: Viksveen P. (2007) homeopathic treatment of patients suffering from ADHD an overview and critique of current evidence. University of Central Lancashire, MSc homeopathy course.

11 Single case-studier 76 single case-studier Oppfølging 18.5 måneder (range 4-42) Ulemper med single case-studier: Ingen sammenligning med kontrollgruppe Tilfellene er presentert retrospektivt Fordeler med single case-studier: Gir mulighet for kvalitativ vurdering Illustrerer bedring i livskvalitet Referanser: Viksveen P. (2007) homeopathic treatment of patients suffering from ADHD an overview and critique of current evidence. University of Central Lancashire, MSc homeopathy course.

12 Single case-studier 76 single case-studier kvalitativ vurdering Bedre livskvalitet Mindre hyperaktive Mindre aggressive Mer fokuserte og konsentrerte Fungerer bedre sosialt Er mer tilfredse

13 Homøopati ved ADHD - dokumentasjon Reichenberg-Ullman og Ullman: 600 med ADHD med ADHD eller andre adferds- og lærevansker 70 % ble minst 50 % bedre ved oppfølging på min. 1 år Referanser: Reichenberg-Ullman J, Ullman R. (1997) Ritalin-free kids. Mothering; 83: Reichenberg-Ullman J, Ullman R. (2000) Ritalin free kids. Safe and effective homeopathic medicine for ADD and other behavioural and learning problems (2nd Edition), Roseville, Ca: Prima Publishing

14 Kliniske studier Frei og Thurneysen 2001 Ikke placebokontrollert, randomisert studie 115 barn med ADHD (DSM-VI) 3 mnd: 75 % ble 73 % bedre 22 % fikk Ritalin med 65 % bedring 3 barn hadde ingen bedring, 1 forlot studien Konklusjon: Homøopati er et jevngodt alternativ til konvensjonell behandling Referanser: Frei H, Thurneysen A. (2001) Treatment for hyperactive children: homeopathy and methylphenidate compared in a family setting. British homeopathic Journal, 90:

15 Randomiserte placebo-kontrollerte forsøk En gruppe pasienter får aktivt preparat En annen gruppe pasienter får placebo (narremedisin) Ingen vet hvem som får hva (pasient, terapeut, forsker) Informasjon om hvem som har fått hva blir kun gjort kjent etter at forskningsprosjektet er over

16 Strauss 2000 Randomisert dobbelt-blind studie 20 barn (diagnostisert av psykiater) Halvparten på Ritalin Lav metodologisk kvalitet Selenium + Natrium fosfat i ulike styrker 10 verum, 10 placebo, 60 dager Ingen statistisk signifikant effekt Dette var IKKE homøopatisk behandling Strauss LC. (2000) The efficacy of a homeopathic preparation in the management of attention deficit hyperactivity disorder. Biomedical Therapy, 18(2),

17 Homøopati ved RCT Homøopati er en individuell behandling Derfor kan man ikke gi samme medisin til alle Dette skaper metodologiske problemer som krever: Stor forskningskompetanse Stor homeopatisk kompetanse Større økonomiske ressurser

18 Kliniske studier Lamont 1997 Randomisert placebo kontrollert dobbelt-blind studie 43 barn med ADHD (DSM-IV, måling av hyperaktivitet) Statistisk signifikant effekt av homøopati sammenlignet med placebo (p=0.05) Statistisk signifikant effekt etter cross-over (p=0.02) 57 % bedre 2 måneder etter avsluttet behandling Konklusjon: Undersøkelsen støtter bruk av homøopati ved ADHD Referanser: Lamont J. (1997) Homeopathic treatment of attention deficit hyperactivity disorder: a controlled study. Br Homeopathic J, 86:

19 Kliniske studier Jacobs 2005 Randomisert placebo kontrollert dobbelt-blind studie 43 barn med ADHD (CGI: hyperaktivitet/impulsivitet) Ingen forskjell mellom homøopati og placebo MEN: Rastløshet og impulsivitet statistisk signifikant bedre i begge grupper (p<0.05) Bedring fra sterkt atypisk til mild atypisk Referanser: Jacobs J et al. (2005) Homeopathy for attention-deficit/hyperactivity disorder: a pilot randomized-controlled trial. J Altern Complement Med, Oct, 11(5):

20 Kliniske studier Jacobs 2005 Konklusjon: Undersøkelsen viser en ikke-spesifikk effekt av homøopatisk behandling. For kort behandlingstid (4.5 mnd)? Flere forfattere sier at en behøver 6 12 mnd Referanser: Jacobs J et al. (2005) Homeopathy for attention-deficit/hyperactivity disorder: a pilot randomized-controlled trial. J Altern Complement Med, Oct, 11(5):

21 Kliniske studier Frei 2005 Homøopati er en individuell behandling Derfor kan man ikke gi samme medisin til alle Hvert enkelt barn må få best mulig tilpassede homøopatiske medisin Derfor må vi først finne ut hvilken medisin barnet skal ha

22 Kliniske studier Frei mnd Min. 50 % bedre 83 barn med ADHD (DSM-IV) 62 til RCT 8 lav respons 13 ekskludert/do 75 % 5 utilstrekkelig effekt 3 ingen effekt Tar hensyn til at homøopati er en individualisert behandling Referanser: Frei H et al. (2005) Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr, 164:

23 Kliniske studier Frei barn med ADHD (DSM-IV) Randomisert dobbelt-blind placebo kontrollert crossover studie

24 Kliniske studier Frei 2005 A: Homøopati B: Placebo 6 uker B: Homøopati A: Placebo 6 uker

25 Kliniske studier Frei barn med ADHD (DSM-IV) Randomisert dobbelt-blind placebo kontrollert crossover studie Måling av Parent CGI Referanser: Frei H et al. (2005) Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr, 164:

26 Kliniske studier Frei 2005 Conners Global Index (CGI): (parent rating) Sinnesutbrudd, lett opphisset Humørsvingninger, gråter ofte Impulsiv, overaktiv Uoppmerksom, fikler med ting Vanskelig for å fullføre ting Fort frustrert Forstyrrer andre barn

27 Kliniske studier Frei barn med ADHD (DSM-IV) 58 fullførte, 4 droppet ut Statistisk signifikant effekt av homøopati (p=0.0479) Resultatet inkluderer samtlige 62 barn

28 Kliniske studier Frei 2005 A: Homøopati B: Placebo 6 uker B: Homøopati A: Placebo 6 uker A+B: Homøopati 19 mnd

29 Kliniske studier Frei uker etter studien: Fortsatt bedring på alle parametre målt av foreldre Lærere rapporterte bedre oppførsel

30 Kliniske studier Frei 2005 Evaluering etter 19 mnd: 63 % bedring (p<0.0001) Kan denne bedring være resultat av barnets utvikling? Det er ikke sannsynlig fordi bedringen var enda større i første del av de 19 mnd Referanser: Frei H et al. (2005) Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr, 164:

31 Konklusjoner basert på eksisterende dokumentasjon Rapporterte enkelttilfeller tyder på at homøopati kan være til hjelp ved behandling av barn med ADHD Alle 4 kliniske studier viser positiv effekt av homøopatisk behandling 2 av 3 RCT viser spesifikk effekt av homøopatisk behandling En studie viser ikke-spesifikk effekt Resultater tyder på bedring på %

32 Homøopati ved ADHD veien videre Stadig flere foreldre oppsøker homøopat Forskning tyder på at homøopati kan være effektivt ved ADHD Samarbeids-prosjekter mellom homøopat og helsepersonell

33 Homøopati ved ADHD mulige konsekvenser? Barn: Økt trivsel og velvære, økt læring, bedre sosialt Familie: Bedre atmosfære, bedre relasjoner Skole: Bedre arbeidsmiljø for elever og lærere Samfunn: Mindre arbeidsledighet, kriminalitet og stoffmisbruk

Europarådet har slått fast at homøopati er en av de fire best etablerte KAM i Europa (Europarådet 1999).

Europarådet har slått fast at homøopati er en av de fire best etablerte KAM i Europa (Europarådet 1999). Homøopati ved hyperaktivitet / ADHD dokumentasjon og erfaringer Ved Petter Viksveen, Registrert Homeopat MNHL NAN BA, Leder European Council for Classical Homeopathy (ECCH), Koordinator for forskningsgruppene

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2007 All rights reserved. Based on the Composite International

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Barn med koordinasjonsvansker

Barn med koordinasjonsvansker Barn med koordinasjonsvansker Artikkelen er skrevet etter et prosjekt som er gjort som en del av et masterstudium i Developmental Coordination Disorder (DCD), ved Universitetet i Wales, våren 2007. I Norge

Detaljer

ADHD i dagens samfunn

ADHD i dagens samfunn ADHD i dagens samfunn En teoretisk oppgave om økningen av ADHD- diagnosen i skolen. Masteroppgave i spesialpedagogikk Martine Misvær Brustad August 2011 NTNU Dragvoll- pedagogisk institutt Forord Ja,

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD. Helsetjenesten

Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD. Helsetjenesten Intensiv stabilitetstrening av barn med AD/HD Helsetjenesten Forord Fysioterapitjenesten for barn og unge i Drammen Kommune har i samarbeid med overlege dr. med. Pål Zeiner, Vestre Viken HF, BUPA, prøvd

Detaljer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju for utredning. av ADHD hos voksne NORSK. D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju for utredning. av ADHD hos voksne NORSK. D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen NORSK DIVA 2.0 Diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen diagnostisk intervju for utredning av ADHD hos voksne J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H.

Detaljer

Utprøvende behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/adhd

Utprøvende behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/adhd Utprøvende behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/adhd En rapport til Sosial- og helsedirektoratet. Erfaringer fra prøveperioden oktober 1997 til august

Detaljer

Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet

Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet Av Anne Halvorsen, Ragnhild Jensen, Gro Kvåle og Solveig Sagatun Praxis Sør, Høgskolen i Agder

Detaljer

Oversikt over forelesningen:

Oversikt over forelesningen: Små barn med ADHD -kliniske erfaringer med De Utrolige Årenes (DUÅ) behandlingsprogram Psykologspesialist Siri Gammelsæter Psykologspesialist Kari Walmsness BUP klinikk Trondheim Oversikt over forelesningen:

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Behandling av voksne med ADHD

Behandling av voksne med ADHD Behandling av voksne med ADHD R-FAAT konferanse, Bodø, 24.09.13 Anne Halmøy overlege/førsteamanuensis II Psykiatrisk divisjon, Haukeland Universitetssykehus K.G Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske

Detaljer

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon Rapport fra Kunnskapssenteret nr 03 2011 Systematisk kunnskapsoversikt

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge Fagartikkel Vitenskap og psykologi Kitty Dahl Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør Kontakt: Tlf. 22 58 60 00 E-post kitty.dahl@r-bup.no Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker Lloyd Varne Lloyd Varne Lloyd Varne Helse-Fonna, BUP Haugesund ADHD poliklinikk Helse-Fonna, Helse-Fonna, BUP BUP Haugesund Haugesund ADHD poliklinikk ADHD poliklinikk

Detaljer

ADHD. Utfordringer - læring

ADHD. Utfordringer - læring ADHD Utfordringer - læring ADHD-historikk Defect moral control 1902 Restlessness syndrome 1920 Brain Injurid Child 1940 Minimal Brain Damage 1950- Minimal Brain Dysfunction 1960-70 Hyperactive Child Syndrome

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Fagartikkel Anne Stine Høvo Meltzer og Eva Steinbakk Folloklinikken, Ski Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Russel Barkleys veldokumenterte program for foreldreveiledning kan gjennomføres

Detaljer

Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn

Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn Betydning av tidlig intervensjon for språkutvikling hos for tidlig fødte barn En undersøkelse av programmet «Fra fødsel til småbarn: 0 3 år» Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å presentere funn

Detaljer

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD?

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva er tvangslidelse? Tenk deg at hjernen din setter seg fast på en bestemt tanke eller et bestemt bilde... Og så blir denne tanken eller dette bildet gjenspilt

Detaljer

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler

Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Når skolen svikter Resultater fra en spørreundersøkelse i fire norske fengsler Utgangspunktet for denne artikkelen er en spørreundersøkelse foretatt i fire norske fengsler våren 2005. Av 261 innsatte som

Detaljer

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo 214 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 16. Angst Forfattere Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo Jill Taube, psykiater, Centrum

Detaljer

Å bli forstått - og forstå seg selv:

Å bli forstått - og forstå seg selv: MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 31 Anne Grete Hersoug og Randi Ulberg Oslo Å bli forstått - og forstå seg selv: om utvikling

Detaljer

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør

Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør Fra kart til terreng Hvordan skal vi greie å følge med? Hva er det vi egentlig vet fra behandlingsforskningen?

Detaljer

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak Voksne med ADHD og rusproblematikk Tilstand Diagnose Tiltak Grafisk design: Eggen Press AS Avdeling for Rusbehandling, Østfoldklinikken Innledning Dette heftet er et resultat av arbeidet med ADHD-prosjektet

Detaljer

4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling

4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling 4 Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling Risikofaktorer ved tilbakefall etter rusbehandling 5 Rusfag nr. 1 2011 Av: Trond Nordfjærn, KoRus-Midt-Norge Unge rusmisbrukere opplever oftere tilbakefall

Detaljer