REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 HOVEDRAPPORT

2 9296 Tromsø Telefon: Telefax: Rapporttittel /Report title REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 Forfatter(e) / Author(s) Akvaplan-niva rapport nr / report no: Mannvik, Hans-Petter Cochrane, Sabine Dato / Date: Mikkola, Frid 2.5. Lie Gabrielsen, Kjersti Antall sider / No. of pages Pettersen, Anita Appendiks (CD ROM) Hansen, Linda Distribusjon / Distribution Lyngmo, Vegard Åpen / Open Pearson, Tom Palerud, Rune Oppdragsgiver / Client Oppdragsg. ref. / Client ref. Norsk Hydro Beck, Hans Jacob Wakili, Sami Statoil Bryne, Karl Henrik Emneord: Region IV Hydrokarboner Tungmetaller Makrofauna Key words: Region IV Hydrocarbons Heavy metals Macro fauna Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Mannvik, Hans-Petter Cochrane, Sabine Akvaplan-niva AS

3 Regional miljøundersøkelse Region IV 1999 Rapport til Statoil og Norsk Hydro Kontraktnr. VMS9584 Prosjektleder: Hans-Petter Mannvik, Akvaplan-niva AS Forfattere: Hans-Petter Mannvik, Akvaplan-niva AS Sabine Cochrane, Akvaplan-niva AS Frid Mikkola, Akvaplan-niva AS Kjersti Lie Gabrielsen, Unilab Analyse AS Anita Pettersen, Unilab Analyse AS Linda Hansen, Unilab Analyse AS Vegard Lyngmo, Unilab Analyse AS Tom Pearson, Akvaplan-niva AS Rune Palerud, Akvaplan-niva AS Tromsø, 2. mai 2 Akvaplan-niva AS/Unilab Analyse AS 9296 Tromsø, Norge

4 Forord Denne rapporten presenterer resultatene fra den regionale miljøundersøkelsen i Region IV i Nordsjøen. Akvaplan-niva AS ble engasjert av Statoil og Norsk Hydro og kontrakt VMS9584 ble underskrevet av begge parter Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 27. mai til 22. juni Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med følgende underkonsulenter: Unilab Analyse AS, Tromsø, Norge GeoGruppen AS, Tromsø, Norge NIVA, Oslo, Norge SEAS Ltd., Oban, Skottland Tromsø 2. mai 2 Akvaplan-niva AS Hans-Petter Mannvik Prosjektleder Jos Kögeler Assisterende direktør

5 Prosjektmedarbeidere Følgende personer deltok prosjektet: Utstyr O. Isaksen (Akvaplan-niva AS) Feltarbeid G. Bahr, Akvaplan-niva AS, Guttorm Christensen, Akvaplan-niva AS, A.Gunneriussen, Akvaplan-niva AS, V. Lyngmo, Unilab Analyse AS, H.-P. Mannvik, Akvaplan-niva AS, F. Mikkola, Akvaplan-niva AS, L. Steinnes, Unilab Analyse AS. Sortering biologisk materiale C. Gannefors, E. Halfredsson, Ø. Hansen, S. Johannessen, R. Karlberg, F. Lundenes, C. Løkke, F. Mikkola, Å. Skofteland, J.H. Thorarinson, T. Velvin, T. Vollen (Akvaplan-niva AS). Identifikasjon biologisk materiale S. Cochrane, Akvaplan-niva AS, B. Gulliksen, Akvaplan-niva AS, H.-P. Mannvik, Akvaplan-niva AS, R. Palerud, Akvaplan-niva AS, A. Sikorski, Akvaplan-niva AS, R. Velvin, Akvaplan-niva AS, A. Coates, SEAS Ltd., J. Duncan, SEAS Ltd., E. Oug, NIVA, Ø. Stokland, SINTEF-Kjemi, A. Warèn, Naturhistoriska Riksmuseet. Organiske analyser L. Hanssen, L. Steinnes, K.L. Gabrielsen, V. Lyngmo, A. Pettersen, T. Moen, M. Johnsen, B. Bjørnå, B. Altermark (Unilab Analyse AS) Analyse av metaller B. Lauritzen (NIVA) Fysiske analyser I. Bottolfsen, K.R. Fredriksen (GeoGruppen AS) Statistiske analyser (biologi) L. Ringstad Olsen (Akvaplan-niva AS) Statistiske analyser (kjemi) A. Pettersen, K.L. Gabrielsen, L. Steinnes (Unilab Analyse AS Rapportering sediment H.-P. Mannvik, F. Mikkola, S Cochrane (Akvaplan-niva AS) Rapportering kjemi K. Lie Gabrielsen, V. Lyngmo, L. Hansen, A. Pettersen (Unilab Analyse AS) Rapportering biologi H.-P. Mannvik, F. Mikkola, S Cochrane, T. Pearson (Akvaplan-niva AS) Appendiks (CD-ROM) F. Mikkola, R. Palerud (Akvaplan-niva AS) Sekretærtjenester M. Stefanussen, K. Kvammen (Akvaplan-niva AS) Manuskontroll B. Vögele (Akvaplan-niva AS) Vi vil også takke skipper og mannskap på Håkon Mosby, Universitetet i Bergen.

6 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING METODER Valg av stasjoner Posisjonering Innsamlingsutstyr Prøvebehandling Analyser Kvalitetssikring REGIONALE STASJONER Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon SAMLET VURDERING OG KONKLUSJONER FOR REGION IV Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon SNORRE B Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon SYGNA Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon HULDRA Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon Innholdsfortegnelse 1

7 9. STATFJORD ØST Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon STATFJORD NORD Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon STATFJORD ABC Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon GULLFAKS ABC Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon GULLFAKS SATELLITTER Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon VISUND Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon VIGDIS Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon Innholdsfortegnelse

8 16. TORDIS Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon SNORRE TLP/UPA Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon LITTERATUR FORKORTELSER FIGUROVERSIKT TABELLOVERSIKT Innholdsfortegnelse 3

9 1. Sammendrag Akvaplan-niva utførte den regionale miljøundersøkelsen i Region IV i Nordsjøen i 1999 (kontraktnr. VMS9584). Feltene som inngikk i undersøkelsen var Gullfaks ABC, Gullfaks satellitter, Statfjord ABC, Statfjord Nord, Statfjord Øst, Huldra, Sygna (Statoil), Visund (Norsk Hydro) og Tordis, Vigdis, Snorre TLP/UPA og Snorre B (Saga Petroleum). Totalt ble det tatt prøver fra 26 stasjoner. Siden den forrige undersøkelsen i 1996, viste miljøet tegn til forbedring på Statfjord feltene, Gullfaks ABC og Vigdis. Forholdene var noe forverret på Snorre TLP/UPA og Visund og muligens også på Gullfaks satellitter, med unntak av området rundt L og M installasjonne. Situasjonen var mindre klar på Tordis, der mengden av metaller og olefiner hadde minket, THC- og bariumkontamineringen fortsatt var relativt utbredt mens graden av faunapåvirkning hadde avtatt. Huldra, Sygna og Snorre B ble undersøkt for første gang. I den relativ grunne, sørlige delen av regionen ble det største utbredelsesarealet av kontaminerte sedimenter påvist på Statfjord ABC, men generelt har mengden avtatt siden En tydelig faunaforstyrrelse ble også påvist. Olefiner ble funnet over hele Statfjordområdet, spesielt på Statfjord A. På Statfjord Øst hadde mengden av THC og metaller minket siden 1996, med unntak av området nært L-installasjonen. Faunaforstyrrelsen hadde også avtatt. På Statfjord Nord ble forhøyede nivåer av THC kun påvist nært installasjonene. Generelt hadde intensiteten av faunaforstyrrelsen ved Statfjord Nord avtatt siden 1996, mens det totalt påvirkede området hadde økt. På både Statfjord Øst og Nord har det vært en betraktelig nedgang i esternivåene. På Gullfaks satellitter var området rundt L og M installasjonene upåvirket, med unntak av noen få stasjoner med forhøyede bariumnivåer. Rundt de resterende installasjonene hadde det blitt en generell økning i bariumnivåer siden Det ble funnet relativ høye THC-nivåer rundt alle installasjonene, med unntak av I og J, som følge av et akuttutslipp av oljebasert slam i 1998 og Olefiner ble kun funnet på noen få stasjoner. Noe forringelse av faunaforholdene ble påvist 25 m sørøst på alle feltsentrene. På Gullfaks ABC hadde kjemisk kontaminering generelt avtatt siden 1996, men THC mengden hadde økt i nærheten av Gullfaks C, som følge av et akutt oljeutslipp i Esternivåene var betydelig lavere sammenlignet med Det var en generell forbedring i faunaforholdene på Gullfaks ABC siden I den midtre delen av regionen ble forhøyede nivåer av THC og barium funnet over et relativt stort område på Tordis, mens mengden av metaller og olefiner generelt hadde gått ned siden Samtidig hadde graden av faunapåvirkningen avtatt mens arealet hadde økt. På Visund ble det funnet en generell økning i bariumnivået sammenlignet med Det var også en økning i hydrokarbon- og metallnivåene på de innerste stasjonene, der også en tydelig økning i faunaforstyrrelse ble påvist. På Vigdis ble det funnet høye THC-verdier på kun en stasjon, mens olefin- og bariumkontaminering ble funnet over et større område. Nivåene av metaller og olefiner hadde avtatt siden Faunapåvirkningen hadde økt siden foregående undersøkelse med størst påvirkning langs hovedtransektet på VGIT. Mot det nordligste og dypeste delen av regionen ble det funnet forhøyede nivåer av THC, olefiner og barium på Snorre TLP/UPA. THC nivået hadde økt siden 1996, olefiner lå på det samme nivå og bariumnivået hadde gått ned. Faunaforstyrrelsen hadde økt siden den forrige undersøkelsen, og var sterkest i nærheten av UPA-installasjonen, men størst i utbredelsesareal rundt TLP. Det anbefales at stasjoner utenfor TLP 12 and 16 inkluderes i neste undersøkelse. På alle tre feltene der det ble utført en basisundersøkelse (Huldra, Sygna og Snorre B) ble det ikke påvist noen effekter fra petroleumsaktivitetene. Det eneste unntaket var én stasjon på Sygna, der det ble funnet spor av olefiner, som mest sannsynlig kom fra det nærliggende Statfjord Nord feltet. 4 Innholdsfortegnelse

10 2. Innledning Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum ga Akvaplan-niva i oppdrag å utføre en regional miljøundersøkelse i Region IV i Nordsjøen (kontraktnr. VMS9584). Fremgangsmåten for undersøkelsen var i samsvar med Miljøovervåkning av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel utgitt av Statens Forurensningstilsyn (SFT, 1999). Undersøkelsens formål er å skaffe til veie den grunnleggende informasjon som er nødvendig for at myndighetene skal kunne vurdere utstrekningen av eventuelle miljøendringer i området. Denne informasjonen inkluderer beskrivelse av de fysiske og kjemiske forhold i sedimentoverflaten samt kvaliteten og kvantiteten av bunndyrsfaunaen som finnes på og i sedimentet. Feltene som er med i undersøkelsen er: Statoil Gullfaks ABC, Gullfaks satelitter, Statfjord ABC, Statfjord Nord, Statfjord Øst, Huldra, Sygna Norsk Hydro Visund Saga Petroleum Tordis, Vigdis, Snorre TLP/UPA, Snorre B Region IV ligger i den nordlige delen av Nordsjøen og dypet varierer fra ca 1 m i sør (Huldra) til noe over 35 m i nord (Snorre). Lokaliseringen av feltene som inngår i undersøkelsen er vist i Figur 1. Hovedstrømsretningen i regionen er mot sørøst. All bakgrunnsinformasjon for hvert enkelt felt er gitt i de respektive resultatkapitlene. Den første regionale undersøkelsen i Region IV ble utført i 1996 (DNV 1997). Undersøkelsen ble utført av Akvaplan-niva AS i samarbeid med følgende institusjoner: Unilab Analyse AS, Tromsø GeoGruppen AS, Tromsø NIVA, Oslo SEAS Ltd., Oban, Skottland Denne rapporten presenterer resultater, diskusjon og konklusjon for regionen som helhet med påfølgende presentasjon av resultatene for enkeltfeltene. Innledning Region IV,

11 1 3' 2 ' 2 3' 3 ' 61 3' Statfjord Nord %a %a %a Sygna %a %a %a %a Snorre B Snorre UPA Snorre TLP 61 3' Statfjord Øst Statfjord ABC %a %a %a %a %a %a %a %a %a Vigdis %a %a &V Tordis %a %a %a %a %a %a %a %a %a %a %a Gullfaks sat. Gullfaks ABC &V Visund Reg. stn &V 3 m 61 ' 61 ' Huldra 2 m Region IV Kilometers 15 m 1 3' 2 ' 2 3' 3 ' Figur 1: Lokaliseringen av feltene som inngår i miljøundersøkelsen i Region IV Innholdsfortegnelse

12 3. Metoder 3.1 Valg av stasjoner Utvalget av stasjoner på hvert felt i Region IV er basert på data fra tidligere undersøkelser. Generelt er det samlet inn prøver på tre til fire stasjoner i hovedstrømsretningen og to til tre stasjoner i de andre retningene. Lokaliseringen av de regionale stasjonene er gjort med tanke på informasjon om de naturlige geografiske og topografiske variasjonene av bunnforholdene i regionen. 3.2 Posisjonering Feltarbeidet ble utført 27.5 til fra Håkon Mosby innleid fra Universitetet i Bergen. Det ble samlet inn biologiske og kjemiske prøver fra de 12 ovennevnte felt og 3 Regionale stasjoner, som totalt utgjorde 2149 grabbskudd og 26 stasjoner. Stasjonsposisjoner (grader og avstand fra sentrum) sammen med dyp og sedimentvolum (biologiske prøver) for hver stasjon på hvert felt er presentert i tabeller i de respektive resultatkapitler. Geografiske posisjoner for hver stasjon er gitt i feltrapporten i appendiks. Posisjoneringen ble utført av posisjoneringspersonell og kaptein og styrmann ombord på Håkon Mosby ut fra de gitte stasjonsplasseringene. Stasjonenes posisjoner ble lokalisert ved hjelp av GPS (Global Positioning System) og båten ble holdt i denne posisjonen ved hjelp av DP (dynamisk posisjonering). Posisjonene ble registrert av posisjoneringspersonellet hver gang grabben ble løftet fra havbunnen og avvik fra posisjonen på havoverflaten var innenfor ± 1m Avvik fra opprinnelig posisjon På Visund ble det avvik fra programmet pga. konflikt med ankerkjettinger og pga. feil oppgitt posisjon på boreplattform. På Tordis ble også det oppsatte program endret p.g.a. at de opprinnelige transekt kom i konflikt med ankerkjettinger. På Statfjord Nord ble SFND-1 og SFND-7 flyttet hhv. ca. 7 og 1 m fra opprinnelig posisjon p.g.a. konflikt med rørledning. På Statfjord Øst ble referansestasjonen flyttet ca.2 m p.g.a. rørledning. På Statfjord C ble stasjon 11 flyttet ca 1 m p.g.a. konflikt med rørledning, og 7 biologi- samt 3 kjemiprøver måtte sløyfes p.g.a. vanskelige bunnforhold. På Statfjord A ble innsamlingen avbrutt på stasjon 7 p.g.a. at grabben satte seg fast i en ankerkjetting. Prøvene på stasjonen ble samlet inn etter at riggen var flyttet. På Gullfaks satellitter ble det foretatt forflytninger ± 5 meter fra opprinnelig posisjon på enkelte stasjoner p.g.a. vanskelige bunnforhold. Pga. utskillelse av H 2 S gass fra sedimentet på GFF/G-1 ble det kun innsamlet kjemiprøver og på GFJ-3 ble samtlige biologi- og kjemiprøver forkastet pga. vanskelige vær- og bunnforhold. 3.3 Innsamlingsutstyr Innsamlingen ble gjort med en.1 m 2 van Veen grabb. Vekten på grabben kan reguleres ved hjelp av blylodd. Grabben har hengslete inspeksjonsluker trukket med,5 mm netting. Oversiden av lukene er dekket med gummilapper som lar vannet passere fritt gjennom grabben under nedsenkning og som tetter lukene under oppheisingen slik at sedimentet ikke forstyrres av vannstrømmer. Båten var utstyrt med vinsj med 6 mm wire og hastigheten ble regulert av vinsjføreren. Wiren ble merket på de aktuelle dyp. 5 til 1 m over bunnen ble hastigheten på vinsjen satt ned til maksimum,2 m/sek. og ved å kjenne på wiren kunne det merkes når grabben ble satt på bunnen. Regionale stasjoner,

13 3.4 Prøvebehandling Innsamlingsprosedyrene var i samsvar med retningslinjene fra Statens Forurensningstilsyn (SFT). Fem biologiske og tre kjemiske grabbprøver ble tatt på hver av de 26 stasjonene i regionen. På referansestasjonene ble det i tillegg samlet inn fem ekstra biologiske grabbprøver for arts/areal analyser. På de samme stasjonene ble det også tatt to ekstra grabbprøver for analyse av kjemiske parametre. Prøver for analyser av hydrokarboner, metaller, kornstørrelse og TOM ble tatt fra de kjemiske grabbprøvene. Hver grabbprøve ble kontrollert for å se etter forstyrrelse av sedimentet. Hydrokarbonmetall- og TOM-prøvene ble tatt fra det øverste laget av sedimentet ( - 1 cm) mens kornstørrelsesprøvene ble tatt ned til 5 cm dyp i sedimentet ved hjelp av en plastsylinder (blandprøve fra tre separate grabbprøver). Prøvene ble umiddelbart frosset ned til -2 C. På utvalgte stasjoner på de enkelte felt og på referansestasjonene ble det samlet inn seksjonerte prøver for analyse av fordelingen av hydrokarboner og metaller ned i sedimentet. Dette ble gjort ved hjelp av en metallsylinder som ble presset ned i sedimentet gjennom toppåpningen i grabben. Prøven ble delt i -1, 1-3 og 3-6 cm fraksjoner, merket og frosset ned umiddelbart til -2 C. De biologiske prøvene ble målt til nærmeste hele liter og vasket forsiktig gjennom en sikt med 1 mm runde hull nedsunket i sjøvann (ved grovt sediment eller leire ble det i tillegg brukt 5 mm sikt). Faunaen ble så konservert i en 4-1 % formalinløsning tilsatt fargestoffet bengalrosa og nøytralisert med boraks. Prøver for fargebeskrivelse ned gjennom sedimentet ble tatt fra en av de biologiske grabbprøvene med en gjennomsiktig plastsylinder gjennom toppåpningen i grabben. Fargene ble bestemt ved hjelp av Munsell fargekart. Etter fargebestemmelsen ble delprøven lagt tilbake i den opprinnelige prøven for sikting. 3.5 Analyser Laboratoriene er akkreditert av Norsk Akkreditering; NIVA med akkrediteringsnr. P9 (analyse av metaller), Unilab Analyse med P61 (analyse av hydrokarboner) og Akvaplan-niva med P79 (benthosanalyser) Fysiske analyser Sedimentkarakter Hver prøve ble beskrevet med hensyn til sedimenttype, farge, lukt, forekomst av store dyr og andre karakterer (f. eks. forekomst av olje, borekaks osv.). I en prøve (tatt med et gjennomsiktig PVC-rør) på hver stasjon ble evt. endringer nedover i sedimentet beskrevet blant annet ved bruk av Munsell fargekart. Totalt organisk materiale (TOM) Mengden av totalt organisk materiale (TOM) i sedimentet ble bestemt ved vekttap etter forbrenning ved 48 C (ved denne temperaturen fjernes ikke karbonater slik at behandling av prøven med HCl unngås). Vekttapet i prosent etter forbrenning ble beregnet. Standard kalsiumkarbonat ble brent sammen med prøvene som kontroll på at karbonat ikke blir forbrent i prosessen (se Byers et al., 1978). 8 Regionale stasjoner, 1999

14 Kornstørrelsesfordeling Analysene av kornstørrelsesfordelingen ble utført i hht. metoden beskrevet av Buchanan (1984). Fraksjonen mindre enn,63 mm ble analysert når den utgjorde mer enn 5 % av prøven. På hver stasjon ble sediment fra tre forskjellige grabbprøver samlet inn og homogenisert. En delprøve av denne blandprøven ble analysert pr. stasjon Kjemiske analyser Det ble tatt tre grabbprøver til kjemiske analyser på hver stasjon. På referansestasjonene ble det samlet inn to tilleggsprøver. Fordeling av hydrokarboner og metaller ned i sedimentet ble målt ved analyse av vertikale seksjoner fra kjerneprøver. Seksjonene - 1, 1-3 og 3-6 cm ble analysert. Disse prøvene ble samlet inn på referansestasjonene og den innerste og en av de ytterste stasjonen på hovedtransektet på hvert felt. En kort beskrivelse av analysemetodene er presentert nedenfor mens en mer detaljert beskrivelse er gitt i appendiks. Hydrokarboner Standard ekstraksjonsprosedyrer Opparbeiding av sediment for hydrokarbonanalyser ble utført etter to forskjellige prosedyrer avhengig av hvilke syntetiske borevæsker som også skulle analyseres i ekstraktene. De fleste hydrokarbonanalysene ble utført på ekstrakter fremstilt ved lutkoking fulgt av væske-væske ekstraksjon med organisk løsemiddel. Esterbaserte borevæsker brytes imidlertid ned ved lutkoking. Sedimentene som skulle undersøkes for rester av estere, ble derfor ekstrahert ved soxhlet ekstraksjon med diklormetan. I begge tilfellene ble hydrokarbonfraksjon og rester av syntetiske borevæsker oppkonsentrert og isolert ved fraksjonert absorpsjonskromatografi på silikakolonne. THC Totalt hydrokarbon innhold (THC) ble analysert ved gasskromatografi, GC/FID, og kvantifisert mot en ekstern standard. Baseoljen HDF 2 ble brukt som referanseolje for hele regionen. THC ble bestemt i sedimentprøver fra alle stasjonene. NPD, 3-6-ring aromater og dekaliner De spesifikke hydrokarbonene ble bestemt i samme ekstrakter som THC og ble analysert ved gasskromatografi/massespektrometri, GC/MS, og kvantifisert ved hjelp av deutererte interne standarder. Analysene ble utført på sediment fra stasjonene hvor seksjonerte prøver ble samlet inn. Olefiner Olefiner er upolare og kommer ut sammen med THC i gasskromatogrammene fra GC/FID. Olefintoppene ble identifisert mot den olefinbaserte borevæsken som er benyttet på feltet og ble integrert separat fra THC. Olefinene ble kvantifisert med borevæsken som ekstern standard. Eter Eter er polart og kvantifiseres i de polare ekstraktene fra opprensing på silika-kolonner. Etertoppen(e) ble identifisert mot den eterbasert borevæsken som er benyttet og sluppet ut på feltet og ble kvantifisert på GC/FID med borevæsken som ekstern standard. Regionale stasjoner,

15 Ester Estere brytes ned ved standard lutkoking av sedimentekstraktene og ble derfor kvantifisert i ekstrakter fra soxhling av sedimentene med diklormetan. I likhet med eter, kvantitifiseres ester i de polare ekstraktene fra opprensing på silika-kolonner. Estertoppene ble identifisert mot esterbasert borevæske som er benyttet og sluppet ut på feltet og ble kvantifisert på GC/FID med borevæsken som ekstern standard. Metaller Metallinnhold i sedimentet basert på oppslutning med salpetersyre ble bestemt på alle stasjonene. Sedimentet ble tørket, homogenisert og siktet før opparbeiding i henhold til Norsk Standard 477 (NS 477). Barium (Ba), kopper (Cu), krom (Cr) og sink (Zn) ble analysert ved hjelp av induktivt koplet plasma atomemmisjonspektrometri (ICP-AES). Kvantitativ analyse av bly (Pb) og kadmium (Cd) ble utført ved hjelp av atom absorbsjonsspektrometri og grafittovn (EAAS). Kvikksølvinnholdet (Hg) ble bestemt ved kalddamp atomabsorbsjonsspektrometri (CVAAS) med amalbameringsteknikk. På de regionale stasjonene ble sedimentet også analysert for utvalgte metaller etter oppslutning med flussyre/kongevann. Elementene som ble analysert med denne ekstraksjonsteknikken var kadmium (Cd), bly (Pb), sink (Zn), kopper (Cu), barium (Ba), krom (Cr), aluminium (Al) og litium (Li). Beregnet grense for signifikant kontaminering (LSC) Det har det siste året vært en del diskusjon om beregning av grense for signifikant kontaminering (LSC). I forkant av årets rapport, og i påvente av en endelig evaluering av LSC-beregningene, er konsulentene som arbeider med de ulike regionale undersøkelsene blitt enige med SFTs ekspertgruppe om å benytte følgende formel for beregning av LSC: LSC = middelverdi + t* standard avvik Middelverdien baserer seg på replikate målinger på en eller flere lokaliteter som har sediment med representative bakgrunnsnivåer av de kjemiske parametrene. t-verdien baseres på antall målinger ved en èn sidig student t-test på 99 % konfidensnivå. Grense for signifikant kontaminering (LSC) ble beregnet for hele regionen, for finkornet og grovkornet sediment og for enkeltfelt. Ettersom det var vanskelig å se klare inndelinger av Region IV i under-regioner, ble det i den videre vurdering av kontamineringsstatus på de enkelte felt i hovedsak tatt utgangspunkt i årets LSC-verdier for feltreferansene. 1 Regionale stasjoner, 1999

16 3.5.3 Biologiske analyser Det ble tatt fem grabbprøver til biologiske analyser på hver stasjon. På referansestasjonene ble det tatt fem ekstra prøver for arts-/arealanalyser basert på ti replikater. Identifikasjonen av faunaen ble utført i hht. retningslinjene gitt av SFT (SFT, 1999). Faunasammensetningen, samfunnsstrukturen og fordelingsmønster ble karakterisert vha: Ant. taxa og antall individ/taxa for hver replikat og stasjon De ti mest dominante taxa på hver stasjon Arts-/arealkurve Diversitetsindeks H' (log 2 ) (Shannon-Wiener) Pielou's jevnhetsindeks J Forventet antall arter/1 individ (ES 1 ) basert på Hurlbert s diversitetskurve Klassifisering av stasjoner basert på Clusteranalyser (Bray-Curtis ulikhetsindeks) Ordinasjon av stasjoner ved bruk av MDS (Multidimensional scaling) Korrespondanseanalyse (CA) Kanonisk korrespondanseanalyse (CCA) Kriterier for effekter på faunaen er basert på en kombinasjon av multivariate analyser (clusteranalyser og MDS) og en vurdering av faunistiske data (ant. arter og individ, diversitetsindekser, dominante arter) på hver stasjon. På denne måten er følgende fire faunagrupper definert i denne rapporten: Gruppe A: Upåvirket faunasamfunn med lav dominans (ingen arter tilstede i meget høyt antall) og en bred sammensetning av arter fra forskjellige taksonomiske grupper, inklusiv børstemark (Polychaeta), bløtdyr (Mollusca), pigghuder (Echinodermata) og krepsdyr (Crustacea). Moderat artsantall og individtetthet, høy biomasse. Gruppe B: Lett påvirket faunasamfunn, økt antall av små børstemark (Polychaeta) og bløtdyr (Mollusca), færre pigghuder (Echinodermata). Høyere artsantall og individtetthet, lavere biomasse. Gruppe C: Tydelig påvirket faunasamfunn, domineres av små detritusspisende børstemark sammen med noen få små skjellarter og små detritusspisende krepsdyr, pigghuder sjeldne. Moderat artsantall, høy individtetthet og biomasse. Gruppe D: Sterkt påvirket faunasammfunn, totalt dominert av små detritusspisende mark (Oligochaeta, Polychaeta, Nematoda). Pigghuder mangler, bløtdyr og krepsdyr sjeldne eller mangler. Lavt artsantall og biomasse, høy individtetthet. Naturlig variasjon innen hver gruppe kan forekomme. CCA kombinerer miljøparametrene med de biologiske parametrene og plottene som lages viser den biologiske variansen mellom stasjonene og de miljøparametrene som forklarer denne variansen. Beregnet areal for kontaminert sediment og påvirket fauna er basert på areal av en usymmetrisk elipse. Radius varierer fra felt til felt og mellom transektene innen hvert felt. Ved beregningene er avstand til kontaminert/påvirket stasjon brukt. Der det bare ble påvist kontaminering eller påvirkning på ett til tre transekt ble 125 m brukt som radius på ikke-kontaminerte og/eller upåvirkete transekt. En mer detaljert beskrivelse av metodene inklusiv de matematiske formler og resultatene fra de forskjellige analysene er gitt i appendiks. Regionale stasjoner,

17 3.6 Kvalitetssikring Kjemiske analyser De kjemiske analysene ble utført av laboratorier som er akkreditert i hht. EN 451 for de spesifikke parametrene. Hydrokarboner Bare kjemikalier som har tilstrekkelig renhet blir benyttet. Alt glassutstyr rengjøres nøye noe som bl.a. involverer skylling med løsemidler og brenning før bruk. Den analytiske prosedyren sjekkes regelmessig ved at blindprøver og kontrollsediment analyseres sammen med prøvene. Hydrokarbonekstrakter med kjente mengder av THC og aromater benyttes også for spesifikk sjekk av analyseinstrumentene. Deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiseringsgrensen (LOQ) for THC basert på blindprøvene etter lutkoking var henholdsvis,3 mg/kg og,7 mg/kg. Tilsvarende tall for LOD og LOQ fra soxhlet ekstraksjon var,8 mg/kg og 1,5 mg/kg. Deteksjons- og kvantifiseringsgrensene for de aromatiske hydrokarbonene er gitt i appendiks. Gjenvinning og reproduserbarhet av hydrokarbonanalysene i hele perioden for opparbeiding ble sjekket ved å analysere kontrollsediment (husstandard). Det relative standard avviket i tidsperioden var 13 %. I tillegg til reproduserbarhet basert på eget kontrollsediment, ble nøyaktigheten ved bestemmelse av de aromatiske hydrokarbonene undersøkt ved å analysere et sertifisert referanse sediment (SRM 1941a). Resultatene er sammenfattet i appendiks. Metaller Det ble bare benyttet kjemikalier med tilstrekkelig renhet. Deteksjonsgrenser for de enkelte metallene er gitt i appendiks. Presisjon på analysene ble bestemt ved å analysere tre paralleller av et utvalg av prøvene i undersøkelsen. Nøyaktighet på analysene ble sjekket ved analyse av de fire standard referansesedimentene BCSS-1, MESS-2og BCR-32. Resultatene er presentert i appendiks Biologiske analyser Akvaplan-niva AS er akkreditert (NS EN 451) for innsamling av prøver i felt og biologiske analyser (sortering og identifisering). Alle prøver gjennomgår kvalitetskontroll under feltarbeidet. Alle forstyrrete prøver blir forkastet. Grabben har en hastighet på maksimum,2 m/sek. når den treffer bunnsedimentet. Alle biologiske prøver farges med bengalrosa for å øke kvaliteten ved sorteringen. For å kontrollere kvaliteten på sorteringen bli minimum 1 % av prøvene kontrollsortert. En referansesamling for alle identifiserte arter på hvert felt lages av hver identifiserer som er med i prosjektene. En mer detaljert informasjon om kvalitetsprosedyrene er gitt i appendiks. 12 Regionale stasjoner, 1999

18 4. Regionale stasjoner 4.1 Bakgrunn Det ble samlet inn prøver fra 3 regionale- og 12 referansestasjoner i undersøkelsen i Region IV i Referansestasjonene ble også definert som regionale stasjoner i denne undersøkelsen. Sammen skal disse stasjonene gi bakgrunnsinformasjon fra regionen og danne grunnlag for evt. inndeling i underregioner. Stasjonsopplysninger for de regionale- og referansestasjonene er gitt i Tabell 1 og Figur 19, side 36. I tabeller og figurer er stasjonene rangert etter dyp. Med unntak av referansestasjonene på Huldra, Sygna og Snorre B, som inngår i basisundersøkelser på de respektive felt, var de andre stasjonene også med i overvåkningsundersøkelsen i Region IV i Ingen av stasjonene hadde påvirket/kontaminert sediment i foregående undersøkelse. Tabell 1: Stasjonsopplysninger for de regionale- og referansestasjonene i Region IV, St. nr. Koordinater (WGS84) N-Ø Dyp (m) Volum (liter) HU-16 ref , , GF-sat-ref , , SFC-6 ref , , GFA-11 ref , , SFEK-8 ref , , Reg.IV , , TO-17 ref , , GFC-12 ref , , SFND-8 ref , , Reg.IV , , SY-16 ref , , VGPT1-19 ref , , S-TLP-1 ref , , Reg.IV , , SB-16 ref , , Regionale stasjoner,

19 4.2 Fysisk karakteristikk Resultatene fra sedimentanalysene fra de regionale- og referansestasjonene i Region IV er vist i Tabell 2 og Figur 2 sammen med stasjonsdyp. Innholdet av pelitt i sedimentet varierte fra,7 % på Huldra til 58,6 % Snorre B, mens TOM varierte fra 1, % på Huldra til 4,8 % på Snorre B. Tabell 2: Resultat fra analyse av kornstørrelse og totalt organisk materiale (TOM) i sedimentet på de regionale- og referansestasjonene i Region IV, St. nr. Dyp (m) Koordinater (WGS84) N-Ø Median Pelitt (%) Fin sand (%) TOM (%) HU-16 ref , ,4 2,76 Fin sand.7 38,6 1, GF-sat-ref , ,12 2,31 Fin sand 7. 53,2 1,4 SFC-6 ref , ,16 i.a. i.a. 3.4 i.a. 1,6 GFA-11 ref , ,89 i.a. i.a. 1.4 i.a. 1,5 SFEK-8 ref , ,1 i.a. i.a. 1.9 i.a. 2,1 Reg.IV , ,9 i.a. i.a. 2.8 i.a. 3,3 TO-17 ref , ,47 i.a. i.a. 1.2 i.a. 1,2 GFC-12 ref , ,49 i.a. i.a. 4.2 i.a. 1,4 SFND-8 ref , ,28 i.a. i.a. 3.4 i.a. 1,2 Reg.IV , ,64 i.a. i.a i.a. 1,5 SY-16 ref , ,85 4,54 Silt ,4 1,9 VGPT1-19 ref , ,95 i.a. i.a i.a. 2,7 S-TLP-1 ref , ,21 i.a. i.a i.a. 2,7 Reg.IV , ,55 5,13 Silt ,9 3,2 SB-16 ref , ,61 5,56 Silt ,4 4,8 Gj. snitt 17,9-2,1 St. avvik 21,1-1,1 i.a. = ikke analysert 14 Regionale stasjoner, 1999

20 SB-16 ref. Reg.IV-11 S-TLP-1 ref. VGPT1-19 ref. SY-16 ref. Reg.IV-3 SFND-8 ref. GFC-12 ref TO-17 ref. Reg.IV-9 SFEK-8 ref. GFA-11 ref. SFC-6 ref. GF-sat-ref HU-16 ref SB-16 ref. Reg.IV-11 S-TLP-1 ref. VGPT1-19 ref. SY-16 ref. Reg.IV-3 SFND-8 ref. GFC-12 ref TO-17 ref. Reg.IV-9 SFEK-8 ref. GFA-11 ref. SFC-6 ref. GF-sat-ref HU-16 ref SB-16 ref. Reg.IV- 11 S-TLP-1 ref. GF-satref VGPT1-19 ref. SY-16 ref. Reg.IV-3 SFND-8 ref. GFC-12 ref TO-17 ref. Reg.IV-9 SFEK-8 ref. GFA-11 ref. SFC-6 ref. HU-16 ref Figur 2: Stasjonsdyp (øverst) og innhold (%) av pelitt (midten) og TOM (nederst) i sedimentet på de regionale- og referansestasjonene i Region IV. Regionale stasjoner,

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Miljøundersøkelse i Region IV, 25 Akvaplan-niva rapport APN-411.3353 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 3 Fax +47 77 75 3 1 www.akvaplan.com Rapporttittel /Report title Miljøundersøkelse i Region IV,

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport UNI RESEARCH AS Seksjon for anvendt miljøforskning-marin Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Telefon:

Detaljer

Miljøundersøkelse Region I, 2011.

Miljøundersøkelse Region I, 2011. Miljøundersøkelse Region I, 211. HOVEDRAPPORT Akvaplan-niva AS Rapport: 5339.2 ver-2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Taksonomiens betydning ved sedimentovervåking

Taksonomiens betydning ved sedimentovervåking Taksonomiens betydning ved sedimentovervåking Eivind Oug Norsk institutt for vannforskning, Sørlandsavdelingen, Grimstad Tema Oversikt over forekomst og betydning av arter med uklar taksonomisk status

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2007

Sedimentovervåkingen 2007 Sedimentovervåkingen 2007 s evaluering Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA FORUM 22.10.2008 1 Omfang Region III (Troll, Oseberg) Region IX (Barentshavet sør) Grunnlagsundersøkelser

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Forum Region VI - Haltenbanken felt + 4 grunnlagsundersøkelser Tokt fra 5. til 28. juni Felt Norne Åsgard Heidrun Draugen Garn West

Detaljer

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Dette notatet er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV) for Klima og forurensningstilsynet (Klif) for å belyse og forklare importrutinene og dataformatene til

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2008

Sedimentovervåkingen 2008 Sedimentovervåkingen 2008 Forum 2009 1 Program Region I, Ekofisk Region IV Tampen Region IX og X Barentshavet o Grunnlagsundersøkelser Loshavn (Region I) Forum 2009 2 Region I Uklart om det er SFT 99:01

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen, Nordland fylke, 2014.

Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen, Nordland fylke, 2014. Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen, Nordland fylke, 2014. Akvaplan-niva AS Rapport: 7031-01 Forsidebilde: Geir A. Dahl-Hansen, Akvaplan-niva Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR TALISMAN, BG OG STATOIL Rapport nr. 2011-0340/DNV Reg nr: 11ZJA76-9 Rev 01, 2008-03-14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006:

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Rapport til Rapport no.: 2007-0539 Rev 1, 27 mars 2007. Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006 for P.O.BOKS 2560 3901 PORSGRUNN NORWAY DET NORSKE VERITAS

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012. RWE Dea Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012. RWE Dea Norge AS Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012 RWE Dea Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: 2013-0332/ 14MSJXA-25 Rev. 01, 2013-09-27 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ / RESUMÉ... 1 1.1 Resymé... 1 1.2

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002

Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002 Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø Tel. +47 77 75 03 00, Faks +47 77 75 03 01 Rapporttittel /Report title Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002 Forfatter(e) / Author(s) Nina Skjegstad

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Forord På oppdrag fra Arendal kommune har Norsk institutt for vannforskning, NIVA, i mai 2001 gjennomført en undersøkelse av miljøgifter i bunnsedimentene

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Månedlige temperatur, salinitets og oksygen registreringer ved Vadsø fra mars 1 til februar 2 og kort vurdering av. Akvaplan-niva rapport - - - - - - - -1-1 - Temperatur 1 2 Mars Mai Juli September November

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 RAPPORT L.NR.5783-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Kilde: www.kystverket.no Statusrapport om metaller i vannmasser og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002 Veslemøy Eriksen, Øyvind Tvedten og Stig Westerlund Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002 Rapport RF 2003/083 Prosjektnummer: 7151663 Prosjektets tittel: Troll Sleipner grunnlagsundersøkelse

Detaljer

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 26 Hovedrapport Rapport til Rapport no.: 27-2 Rev 1, 28 mars 27 28 mars 27 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken

Detaljer

Resipientundersøkelse av Indre Stjørdalsfjord 2013

Resipientundersøkelse av Indre Stjørdalsfjord 2013 Resipientundersøkelse av Indre Stjørdalsfjord 1 Vurdering av eksisterende utslipp fra renseanlegg og planlagt utslippssted for nytt renseanlegg vest for innløp til båthavn Vidar Strøm Otto K. Sandnes Øystein

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2002-03-18 59000384 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR.

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2004-03-25 CONNO63502365 Godkjent

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5847-2009. Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter

RAPPORT L.NR. 5847-2009. Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter RAPPORT L.NR. 5847-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

C undersøkelse ved lokalitet Ånderbakk i Mørsvikfjorden 2011

C undersøkelse ved lokalitet Ånderbakk i Mørsvikfjorden 2011 Mainstream Norway AS C undersøkelsee ved lokalitet Ånderbakk i Mørsvikfjorden 2011 Akvaplan-niva AS Rapport: 5496-01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 2007 Kontraktsnummer: 5408614

Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 2007 Kontraktsnummer: 5408614 Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 27 Kontraktsnummer: 548614 UNIFOB AS Seksjon for anvendt miljøforskning Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 49

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013

Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013 Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013 STATOIL ASA, RWE Dea Report No.: 2014-0392, Rev. 01 Document No.: 16AKYSL-8b Date: 2014-03-31 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ/RÉSUMÉ... 1 1.1 Resymé... 1 1.2 Resumé...

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

Miljøundersøkelse. etter MOM-konseptet. av resipienten til Fister smolt A/S. Rapport nr. 9712 26.09.12

Miljøundersøkelse. etter MOM-konseptet. av resipienten til Fister smolt A/S. Rapport nr. 9712 26.09.12 Miljøundersøkelse etter MOM-konseptet av resipienten til Fister smolt A/S Rapport nr. 9712 26.09.12 1 Miljøundersøkelse etter MOM-konseptet av resipienten til Fister smolt A/S Rapport nr. 9712 26.09.12

Detaljer

Vannsøyleovervåkingen 2008

Vannsøyleovervåkingen 2008 Vannsøyleovervåkingen 2008 Forum 2009 1 Effektovervåkingen Målsetning: å undersøke om bedret rensing av produsert vann fra Ekofisk kunne spores i lavere biologiske effekter hos torsk og blåskjell i bur

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 59 A) Barduelva (196) B) Altaelva (212) C) Tanaelva (234) D) Pasvikelva (246) Figur 4.11.2.7 Variasjon i konsentrasjoner av kadmium (Cd, μg/l) i perioden 1990-2008, på RID-stasjonene i Barduelva (A), Altaelva

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Rekolonisering av bentisk fauna ved dypvannsdeponiet, Malmøykalven 2012

DET NORSKE VERITAS. Rapport Rekolonisering av bentisk fauna ved dypvannsdeponiet, Malmøykalven 2012 Rapport Rekolonisering av bentisk fauna ved dypvannsdeponiet, Malmøykalven 2012 Oslo Havn KF Rapportnr./DNV Referansenr.: 2012-1437 / 14ZBLGD-2 Rev. 01, 2012-11-23 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG...

Detaljer

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba Rapport 2008 Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i brosme, blåskjell og kongesnegl fanget ved Skjervøyskjæret ved vraket av lasteskipet Orizaba Kåre Julshamn og Sylvia Frantzen Nasjonalt institutt for

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 2002 Leif Otto Hagen

Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 2002 Leif Otto Hagen NILU: OR 63/23 NILU: OR 63/23 REFERANSE: O-121 DATO: SEPTEMBER 23 ISBN: 82-425-1493-3 Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 22 Leif Otto Hagen 1 Innhold Side Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012 kl. 9.00 13.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for kjemi EKSAMEN I KJ 2050, GRUNNKURS I ANALYTISK KJEMI (7,5 sp) Fredag 21. desember 2012

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Fyllingsdalen bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Fyllingsdalen bydel RAPPORT LNR 5745-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Fyllingsdalen bydel Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Grunnlagsundersøkelse på Snøhvit og Område C i Barentshavet, 2003 Akvaplan-niva rapport APN-411.2785-1 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03 00 Faks +47 77 75 03 01 Rapporttittel /Report title Grunnlagsundersøkelse

Detaljer

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde.

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde. DSFJORDEN GENERELLE DATA Ref: FORURENSNINGSTILFØRSLER År: Ref: Areal tilrenningsfelt (km 2 ): 33 Kilder: Kloakk Avrenning (l/s km 2 ): Areal vannflate (km 2 ): Middeldyp (m): 32 14,2 7 Mengder: Oppdrett:

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268.

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268. Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2 Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Utslipp og overvåking

Utslipp og overvåking Utslipp og overvåking Steinar Sanni RF-Akvamiljø Driftsutslipp og overvåking Driftsutslipp Prognose Diagnose = forhåndsberegning = feltovervåking Produsert vann Boreutslipp lite berørt i denne presentasjonen:

Detaljer

Radioaktivitet i produsert vann

Radioaktivitet i produsert vann Radioaktivitet i produsert vann Nullutslippsmålet og OSPAR Helsfyr, 22.10.2014 www.nrpa.no Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat under helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet,

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI

MILJØUNDERSØKELSE 2000 HALTENBANKEN REGION VI 2000 HALTENBANKEN REGION VI STATOIL/NORSK HYDRO/SHELL HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2001-0376 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-20 59000213 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø

SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø SAM e-rapport Seksjon for Anvendt Miljøforskning Marin Uni Miljø e-rapport nr: 20-2013 MOM-C undersøkelse fra lokalitet Tallaksholmen i Bokn kommune, Oktober -2012 Tone Vassdal Ragni Torvanger Silje Hadler

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Laksevåg bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Laksevåg bydel RAPPORT LNR 5743-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Laksevåg bydel Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 ENDRING NR. 1 TIL RAPPORT: Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 UNI RESEARCH AS Seksjon for anvendt miljøforskning-marin Høyteknologisenteret

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fysisk, kjemisk beskrivelse av Sagvikvatnet i Tustna kommune, Møre og Romsdal. FORFATTER: dr.philos. Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER : Stolt Sea Farm, ved Endre

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM e-rapport Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen e-rapport nr. 11-2008 MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Store Teistholmen i Høgsfjorden, Sandnes kommune

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Molabs kommentarer til høringsutkastet for retningslinjer for mijøoverva kning

Molabs kommentarer til høringsutkastet for retningslinjer for mijøoverva kning Molabs kommentarer til høringsutkastet for retningslinjer for mijøoverva kning 1.6. Kvalitetskontroll Miljødirektoratet vil fremheve viktigheten av kvalitetskontrollen i forbindelse med miljøovervåkning.

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA)

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) MILJØUNDERSØKELSE Sammenstilling av analyseresultatene August 2010 Tittel: Kirkenes Industrial and Logistics Area Miljøundersøkelse

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Rapport nr.: 2005.012 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder ved 11 småbåthavner i Trøndelag

Rapport nr.: 2005.012 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder ved 11 småbåthavner i Trøndelag Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.012 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder

Detaljer

KVIKKSØLVINNHOLD I BLÅKVEITE(Reinhardtius hippoglossoides) FANGET LANGS KYSTEN FRA LOFOTEN TIL FINNMARK I MAI 2006

KVIKKSØLVINNHOLD I BLÅKVEITE(Reinhardtius hippoglossoides) FANGET LANGS KYSTEN FRA LOFOTEN TIL FINNMARK I MAI 2006 KVIKKSØLVINNHOLD I BLÅKVEITE(Reinhardtius hippoglossoides) FANGET LANGS KYSTEN FRA LOFOTEN TIL FINNMARK I MAI 2006 Bergen 31.05.06 Oppsummering I forkant av årets sesong for blåkveitefiske ble en arbeidsgruppe

Detaljer

Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009. Endring av forskriftene nye retningslinjer

Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009. Endring av forskriftene nye retningslinjer Miljøovervåking offshore forskriften og retningslinjene Helsfyr 28.10.2009 Endring av forskriftene nye retningslinjer Miljøovervåking Hensikten er å gi en oversikt over tilstand og trender i utviklingen

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Ytrebygda bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Ytrebygda bydel RAPPORT LNR 5746-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Ytrebygda bydel Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Resipientundersøkelse i Taraldsvik, Narvik 2014

Resipientundersøkelse i Taraldsvik, Narvik 2014 Resipientundersøkelse i Taraldsvik, Narvik 2014 Narvik VAR KF Sammendrag og konklusjoner Kortversjon Akvaplan-niva AS Rapport: 6761.02 Foto forside: Barbara Vögele, Akvaplan-niva Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer