REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT"

Transkript

1 REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 HOVEDRAPPORT

2 9296 Tromsø Telefon: Telefax: Rapporttittel /Report title REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 Forfatter(e) / Author(s) Akvaplan-niva rapport nr / report no: Mannvik, Hans-Petter Cochrane, Sabine Dato / Date: Mikkola, Frid 2.5. Lie Gabrielsen, Kjersti Antall sider / No. of pages Pettersen, Anita Appendiks (CD ROM) Hansen, Linda Distribusjon / Distribution Lyngmo, Vegard Åpen / Open Pearson, Tom Palerud, Rune Oppdragsgiver / Client Oppdragsg. ref. / Client ref. Norsk Hydro Beck, Hans Jacob Wakili, Sami Statoil Bryne, Karl Henrik Emneord: Region IV Hydrokarboner Tungmetaller Makrofauna Key words: Region IV Hydrocarbons Heavy metals Macro fauna Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Mannvik, Hans-Petter Cochrane, Sabine Akvaplan-niva AS

3 Regional miljøundersøkelse Region IV 1999 Rapport til Statoil og Norsk Hydro Kontraktnr. VMS9584 Prosjektleder: Hans-Petter Mannvik, Akvaplan-niva AS Forfattere: Hans-Petter Mannvik, Akvaplan-niva AS Sabine Cochrane, Akvaplan-niva AS Frid Mikkola, Akvaplan-niva AS Kjersti Lie Gabrielsen, Unilab Analyse AS Anita Pettersen, Unilab Analyse AS Linda Hansen, Unilab Analyse AS Vegard Lyngmo, Unilab Analyse AS Tom Pearson, Akvaplan-niva AS Rune Palerud, Akvaplan-niva AS Tromsø, 2. mai 2 Akvaplan-niva AS/Unilab Analyse AS 9296 Tromsø, Norge

4 Forord Denne rapporten presenterer resultatene fra den regionale miljøundersøkelsen i Region IV i Nordsjøen. Akvaplan-niva AS ble engasjert av Statoil og Norsk Hydro og kontrakt VMS9584 ble underskrevet av begge parter Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 27. mai til 22. juni Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med følgende underkonsulenter: Unilab Analyse AS, Tromsø, Norge GeoGruppen AS, Tromsø, Norge NIVA, Oslo, Norge SEAS Ltd., Oban, Skottland Tromsø 2. mai 2 Akvaplan-niva AS Hans-Petter Mannvik Prosjektleder Jos Kögeler Assisterende direktør

5 Prosjektmedarbeidere Følgende personer deltok prosjektet: Utstyr O. Isaksen (Akvaplan-niva AS) Feltarbeid G. Bahr, Akvaplan-niva AS, Guttorm Christensen, Akvaplan-niva AS, A.Gunneriussen, Akvaplan-niva AS, V. Lyngmo, Unilab Analyse AS, H.-P. Mannvik, Akvaplan-niva AS, F. Mikkola, Akvaplan-niva AS, L. Steinnes, Unilab Analyse AS. Sortering biologisk materiale C. Gannefors, E. Halfredsson, Ø. Hansen, S. Johannessen, R. Karlberg, F. Lundenes, C. Løkke, F. Mikkola, Å. Skofteland, J.H. Thorarinson, T. Velvin, T. Vollen (Akvaplan-niva AS). Identifikasjon biologisk materiale S. Cochrane, Akvaplan-niva AS, B. Gulliksen, Akvaplan-niva AS, H.-P. Mannvik, Akvaplan-niva AS, R. Palerud, Akvaplan-niva AS, A. Sikorski, Akvaplan-niva AS, R. Velvin, Akvaplan-niva AS, A. Coates, SEAS Ltd., J. Duncan, SEAS Ltd., E. Oug, NIVA, Ø. Stokland, SINTEF-Kjemi, A. Warèn, Naturhistoriska Riksmuseet. Organiske analyser L. Hanssen, L. Steinnes, K.L. Gabrielsen, V. Lyngmo, A. Pettersen, T. Moen, M. Johnsen, B. Bjørnå, B. Altermark (Unilab Analyse AS) Analyse av metaller B. Lauritzen (NIVA) Fysiske analyser I. Bottolfsen, K.R. Fredriksen (GeoGruppen AS) Statistiske analyser (biologi) L. Ringstad Olsen (Akvaplan-niva AS) Statistiske analyser (kjemi) A. Pettersen, K.L. Gabrielsen, L. Steinnes (Unilab Analyse AS Rapportering sediment H.-P. Mannvik, F. Mikkola, S Cochrane (Akvaplan-niva AS) Rapportering kjemi K. Lie Gabrielsen, V. Lyngmo, L. Hansen, A. Pettersen (Unilab Analyse AS) Rapportering biologi H.-P. Mannvik, F. Mikkola, S Cochrane, T. Pearson (Akvaplan-niva AS) Appendiks (CD-ROM) F. Mikkola, R. Palerud (Akvaplan-niva AS) Sekretærtjenester M. Stefanussen, K. Kvammen (Akvaplan-niva AS) Manuskontroll B. Vögele (Akvaplan-niva AS) Vi vil også takke skipper og mannskap på Håkon Mosby, Universitetet i Bergen.

6 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING METODER Valg av stasjoner Posisjonering Innsamlingsutstyr Prøvebehandling Analyser Kvalitetssikring REGIONALE STASJONER Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon SAMLET VURDERING OG KONKLUSJONER FOR REGION IV Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon SNORRE B Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon SYGNA Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon HULDRA Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon Innholdsfortegnelse 1

7 9. STATFJORD ØST Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon STATFJORD NORD Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon STATFJORD ABC Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon GULLFAKS ABC Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon GULLFAKS SATELLITTER Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon VISUND Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon VIGDIS Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon Innholdsfortegnelse

8 16. TORDIS Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon SNORRE TLP/UPA Bakgrunn Fysisk karakteristikk Kjemisk karakteristikk Biologisk karakteristikk Konklusjon LITTERATUR FORKORTELSER FIGUROVERSIKT TABELLOVERSIKT Innholdsfortegnelse 3

9 1. Sammendrag Akvaplan-niva utførte den regionale miljøundersøkelsen i Region IV i Nordsjøen i 1999 (kontraktnr. VMS9584). Feltene som inngikk i undersøkelsen var Gullfaks ABC, Gullfaks satellitter, Statfjord ABC, Statfjord Nord, Statfjord Øst, Huldra, Sygna (Statoil), Visund (Norsk Hydro) og Tordis, Vigdis, Snorre TLP/UPA og Snorre B (Saga Petroleum). Totalt ble det tatt prøver fra 26 stasjoner. Siden den forrige undersøkelsen i 1996, viste miljøet tegn til forbedring på Statfjord feltene, Gullfaks ABC og Vigdis. Forholdene var noe forverret på Snorre TLP/UPA og Visund og muligens også på Gullfaks satellitter, med unntak av området rundt L og M installasjonne. Situasjonen var mindre klar på Tordis, der mengden av metaller og olefiner hadde minket, THC- og bariumkontamineringen fortsatt var relativt utbredt mens graden av faunapåvirkning hadde avtatt. Huldra, Sygna og Snorre B ble undersøkt for første gang. I den relativ grunne, sørlige delen av regionen ble det største utbredelsesarealet av kontaminerte sedimenter påvist på Statfjord ABC, men generelt har mengden avtatt siden En tydelig faunaforstyrrelse ble også påvist. Olefiner ble funnet over hele Statfjordområdet, spesielt på Statfjord A. På Statfjord Øst hadde mengden av THC og metaller minket siden 1996, med unntak av området nært L-installasjonen. Faunaforstyrrelsen hadde også avtatt. På Statfjord Nord ble forhøyede nivåer av THC kun påvist nært installasjonene. Generelt hadde intensiteten av faunaforstyrrelsen ved Statfjord Nord avtatt siden 1996, mens det totalt påvirkede området hadde økt. På både Statfjord Øst og Nord har det vært en betraktelig nedgang i esternivåene. På Gullfaks satellitter var området rundt L og M installasjonene upåvirket, med unntak av noen få stasjoner med forhøyede bariumnivåer. Rundt de resterende installasjonene hadde det blitt en generell økning i bariumnivåer siden Det ble funnet relativ høye THC-nivåer rundt alle installasjonene, med unntak av I og J, som følge av et akuttutslipp av oljebasert slam i 1998 og Olefiner ble kun funnet på noen få stasjoner. Noe forringelse av faunaforholdene ble påvist 25 m sørøst på alle feltsentrene. På Gullfaks ABC hadde kjemisk kontaminering generelt avtatt siden 1996, men THC mengden hadde økt i nærheten av Gullfaks C, som følge av et akutt oljeutslipp i Esternivåene var betydelig lavere sammenlignet med Det var en generell forbedring i faunaforholdene på Gullfaks ABC siden I den midtre delen av regionen ble forhøyede nivåer av THC og barium funnet over et relativt stort område på Tordis, mens mengden av metaller og olefiner generelt hadde gått ned siden Samtidig hadde graden av faunapåvirkningen avtatt mens arealet hadde økt. På Visund ble det funnet en generell økning i bariumnivået sammenlignet med Det var også en økning i hydrokarbon- og metallnivåene på de innerste stasjonene, der også en tydelig økning i faunaforstyrrelse ble påvist. På Vigdis ble det funnet høye THC-verdier på kun en stasjon, mens olefin- og bariumkontaminering ble funnet over et større område. Nivåene av metaller og olefiner hadde avtatt siden Faunapåvirkningen hadde økt siden foregående undersøkelse med størst påvirkning langs hovedtransektet på VGIT. Mot det nordligste og dypeste delen av regionen ble det funnet forhøyede nivåer av THC, olefiner og barium på Snorre TLP/UPA. THC nivået hadde økt siden 1996, olefiner lå på det samme nivå og bariumnivået hadde gått ned. Faunaforstyrrelsen hadde økt siden den forrige undersøkelsen, og var sterkest i nærheten av UPA-installasjonen, men størst i utbredelsesareal rundt TLP. Det anbefales at stasjoner utenfor TLP 12 and 16 inkluderes i neste undersøkelse. På alle tre feltene der det ble utført en basisundersøkelse (Huldra, Sygna og Snorre B) ble det ikke påvist noen effekter fra petroleumsaktivitetene. Det eneste unntaket var én stasjon på Sygna, der det ble funnet spor av olefiner, som mest sannsynlig kom fra det nærliggende Statfjord Nord feltet. 4 Innholdsfortegnelse

10 2. Innledning Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum ga Akvaplan-niva i oppdrag å utføre en regional miljøundersøkelse i Region IV i Nordsjøen (kontraktnr. VMS9584). Fremgangsmåten for undersøkelsen var i samsvar med Miljøovervåkning av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel utgitt av Statens Forurensningstilsyn (SFT, 1999). Undersøkelsens formål er å skaffe til veie den grunnleggende informasjon som er nødvendig for at myndighetene skal kunne vurdere utstrekningen av eventuelle miljøendringer i området. Denne informasjonen inkluderer beskrivelse av de fysiske og kjemiske forhold i sedimentoverflaten samt kvaliteten og kvantiteten av bunndyrsfaunaen som finnes på og i sedimentet. Feltene som er med i undersøkelsen er: Statoil Gullfaks ABC, Gullfaks satelitter, Statfjord ABC, Statfjord Nord, Statfjord Øst, Huldra, Sygna Norsk Hydro Visund Saga Petroleum Tordis, Vigdis, Snorre TLP/UPA, Snorre B Region IV ligger i den nordlige delen av Nordsjøen og dypet varierer fra ca 1 m i sør (Huldra) til noe over 35 m i nord (Snorre). Lokaliseringen av feltene som inngår i undersøkelsen er vist i Figur 1. Hovedstrømsretningen i regionen er mot sørøst. All bakgrunnsinformasjon for hvert enkelt felt er gitt i de respektive resultatkapitlene. Den første regionale undersøkelsen i Region IV ble utført i 1996 (DNV 1997). Undersøkelsen ble utført av Akvaplan-niva AS i samarbeid med følgende institusjoner: Unilab Analyse AS, Tromsø GeoGruppen AS, Tromsø NIVA, Oslo SEAS Ltd., Oban, Skottland Denne rapporten presenterer resultater, diskusjon og konklusjon for regionen som helhet med påfølgende presentasjon av resultatene for enkeltfeltene. Innledning Region IV,

11 1 3' 2 ' 2 3' 3 ' 61 3' Statfjord Nord %a %a %a Sygna %a %a %a %a Snorre B Snorre UPA Snorre TLP 61 3' Statfjord Øst Statfjord ABC %a %a %a %a %a %a %a %a %a Vigdis %a %a &V Tordis %a %a %a %a %a %a %a %a %a %a %a Gullfaks sat. Gullfaks ABC &V Visund Reg. stn &V 3 m 61 ' 61 ' Huldra 2 m Region IV Kilometers 15 m 1 3' 2 ' 2 3' 3 ' Figur 1: Lokaliseringen av feltene som inngår i miljøundersøkelsen i Region IV Innholdsfortegnelse

12 3. Metoder 3.1 Valg av stasjoner Utvalget av stasjoner på hvert felt i Region IV er basert på data fra tidligere undersøkelser. Generelt er det samlet inn prøver på tre til fire stasjoner i hovedstrømsretningen og to til tre stasjoner i de andre retningene. Lokaliseringen av de regionale stasjonene er gjort med tanke på informasjon om de naturlige geografiske og topografiske variasjonene av bunnforholdene i regionen. 3.2 Posisjonering Feltarbeidet ble utført 27.5 til fra Håkon Mosby innleid fra Universitetet i Bergen. Det ble samlet inn biologiske og kjemiske prøver fra de 12 ovennevnte felt og 3 Regionale stasjoner, som totalt utgjorde 2149 grabbskudd og 26 stasjoner. Stasjonsposisjoner (grader og avstand fra sentrum) sammen med dyp og sedimentvolum (biologiske prøver) for hver stasjon på hvert felt er presentert i tabeller i de respektive resultatkapitler. Geografiske posisjoner for hver stasjon er gitt i feltrapporten i appendiks. Posisjoneringen ble utført av posisjoneringspersonell og kaptein og styrmann ombord på Håkon Mosby ut fra de gitte stasjonsplasseringene. Stasjonenes posisjoner ble lokalisert ved hjelp av GPS (Global Positioning System) og båten ble holdt i denne posisjonen ved hjelp av DP (dynamisk posisjonering). Posisjonene ble registrert av posisjoneringspersonellet hver gang grabben ble løftet fra havbunnen og avvik fra posisjonen på havoverflaten var innenfor ± 1m Avvik fra opprinnelig posisjon På Visund ble det avvik fra programmet pga. konflikt med ankerkjettinger og pga. feil oppgitt posisjon på boreplattform. På Tordis ble også det oppsatte program endret p.g.a. at de opprinnelige transekt kom i konflikt med ankerkjettinger. På Statfjord Nord ble SFND-1 og SFND-7 flyttet hhv. ca. 7 og 1 m fra opprinnelig posisjon p.g.a. konflikt med rørledning. På Statfjord Øst ble referansestasjonen flyttet ca.2 m p.g.a. rørledning. På Statfjord C ble stasjon 11 flyttet ca 1 m p.g.a. konflikt med rørledning, og 7 biologi- samt 3 kjemiprøver måtte sløyfes p.g.a. vanskelige bunnforhold. På Statfjord A ble innsamlingen avbrutt på stasjon 7 p.g.a. at grabben satte seg fast i en ankerkjetting. Prøvene på stasjonen ble samlet inn etter at riggen var flyttet. På Gullfaks satellitter ble det foretatt forflytninger ± 5 meter fra opprinnelig posisjon på enkelte stasjoner p.g.a. vanskelige bunnforhold. Pga. utskillelse av H 2 S gass fra sedimentet på GFF/G-1 ble det kun innsamlet kjemiprøver og på GFJ-3 ble samtlige biologi- og kjemiprøver forkastet pga. vanskelige vær- og bunnforhold. 3.3 Innsamlingsutstyr Innsamlingen ble gjort med en.1 m 2 van Veen grabb. Vekten på grabben kan reguleres ved hjelp av blylodd. Grabben har hengslete inspeksjonsluker trukket med,5 mm netting. Oversiden av lukene er dekket med gummilapper som lar vannet passere fritt gjennom grabben under nedsenkning og som tetter lukene under oppheisingen slik at sedimentet ikke forstyrres av vannstrømmer. Båten var utstyrt med vinsj med 6 mm wire og hastigheten ble regulert av vinsjføreren. Wiren ble merket på de aktuelle dyp. 5 til 1 m over bunnen ble hastigheten på vinsjen satt ned til maksimum,2 m/sek. og ved å kjenne på wiren kunne det merkes når grabben ble satt på bunnen. Regionale stasjoner,

13 3.4 Prøvebehandling Innsamlingsprosedyrene var i samsvar med retningslinjene fra Statens Forurensningstilsyn (SFT). Fem biologiske og tre kjemiske grabbprøver ble tatt på hver av de 26 stasjonene i regionen. På referansestasjonene ble det i tillegg samlet inn fem ekstra biologiske grabbprøver for arts/areal analyser. På de samme stasjonene ble det også tatt to ekstra grabbprøver for analyse av kjemiske parametre. Prøver for analyser av hydrokarboner, metaller, kornstørrelse og TOM ble tatt fra de kjemiske grabbprøvene. Hver grabbprøve ble kontrollert for å se etter forstyrrelse av sedimentet. Hydrokarbonmetall- og TOM-prøvene ble tatt fra det øverste laget av sedimentet ( - 1 cm) mens kornstørrelsesprøvene ble tatt ned til 5 cm dyp i sedimentet ved hjelp av en plastsylinder (blandprøve fra tre separate grabbprøver). Prøvene ble umiddelbart frosset ned til -2 C. På utvalgte stasjoner på de enkelte felt og på referansestasjonene ble det samlet inn seksjonerte prøver for analyse av fordelingen av hydrokarboner og metaller ned i sedimentet. Dette ble gjort ved hjelp av en metallsylinder som ble presset ned i sedimentet gjennom toppåpningen i grabben. Prøven ble delt i -1, 1-3 og 3-6 cm fraksjoner, merket og frosset ned umiddelbart til -2 C. De biologiske prøvene ble målt til nærmeste hele liter og vasket forsiktig gjennom en sikt med 1 mm runde hull nedsunket i sjøvann (ved grovt sediment eller leire ble det i tillegg brukt 5 mm sikt). Faunaen ble så konservert i en 4-1 % formalinløsning tilsatt fargestoffet bengalrosa og nøytralisert med boraks. Prøver for fargebeskrivelse ned gjennom sedimentet ble tatt fra en av de biologiske grabbprøvene med en gjennomsiktig plastsylinder gjennom toppåpningen i grabben. Fargene ble bestemt ved hjelp av Munsell fargekart. Etter fargebestemmelsen ble delprøven lagt tilbake i den opprinnelige prøven for sikting. 3.5 Analyser Laboratoriene er akkreditert av Norsk Akkreditering; NIVA med akkrediteringsnr. P9 (analyse av metaller), Unilab Analyse med P61 (analyse av hydrokarboner) og Akvaplan-niva med P79 (benthosanalyser) Fysiske analyser Sedimentkarakter Hver prøve ble beskrevet med hensyn til sedimenttype, farge, lukt, forekomst av store dyr og andre karakterer (f. eks. forekomst av olje, borekaks osv.). I en prøve (tatt med et gjennomsiktig PVC-rør) på hver stasjon ble evt. endringer nedover i sedimentet beskrevet blant annet ved bruk av Munsell fargekart. Totalt organisk materiale (TOM) Mengden av totalt organisk materiale (TOM) i sedimentet ble bestemt ved vekttap etter forbrenning ved 48 C (ved denne temperaturen fjernes ikke karbonater slik at behandling av prøven med HCl unngås). Vekttapet i prosent etter forbrenning ble beregnet. Standard kalsiumkarbonat ble brent sammen med prøvene som kontroll på at karbonat ikke blir forbrent i prosessen (se Byers et al., 1978). 8 Regionale stasjoner, 1999

14 Kornstørrelsesfordeling Analysene av kornstørrelsesfordelingen ble utført i hht. metoden beskrevet av Buchanan (1984). Fraksjonen mindre enn,63 mm ble analysert når den utgjorde mer enn 5 % av prøven. På hver stasjon ble sediment fra tre forskjellige grabbprøver samlet inn og homogenisert. En delprøve av denne blandprøven ble analysert pr. stasjon Kjemiske analyser Det ble tatt tre grabbprøver til kjemiske analyser på hver stasjon. På referansestasjonene ble det samlet inn to tilleggsprøver. Fordeling av hydrokarboner og metaller ned i sedimentet ble målt ved analyse av vertikale seksjoner fra kjerneprøver. Seksjonene - 1, 1-3 og 3-6 cm ble analysert. Disse prøvene ble samlet inn på referansestasjonene og den innerste og en av de ytterste stasjonen på hovedtransektet på hvert felt. En kort beskrivelse av analysemetodene er presentert nedenfor mens en mer detaljert beskrivelse er gitt i appendiks. Hydrokarboner Standard ekstraksjonsprosedyrer Opparbeiding av sediment for hydrokarbonanalyser ble utført etter to forskjellige prosedyrer avhengig av hvilke syntetiske borevæsker som også skulle analyseres i ekstraktene. De fleste hydrokarbonanalysene ble utført på ekstrakter fremstilt ved lutkoking fulgt av væske-væske ekstraksjon med organisk løsemiddel. Esterbaserte borevæsker brytes imidlertid ned ved lutkoking. Sedimentene som skulle undersøkes for rester av estere, ble derfor ekstrahert ved soxhlet ekstraksjon med diklormetan. I begge tilfellene ble hydrokarbonfraksjon og rester av syntetiske borevæsker oppkonsentrert og isolert ved fraksjonert absorpsjonskromatografi på silikakolonne. THC Totalt hydrokarbon innhold (THC) ble analysert ved gasskromatografi, GC/FID, og kvantifisert mot en ekstern standard. Baseoljen HDF 2 ble brukt som referanseolje for hele regionen. THC ble bestemt i sedimentprøver fra alle stasjonene. NPD, 3-6-ring aromater og dekaliner De spesifikke hydrokarbonene ble bestemt i samme ekstrakter som THC og ble analysert ved gasskromatografi/massespektrometri, GC/MS, og kvantifisert ved hjelp av deutererte interne standarder. Analysene ble utført på sediment fra stasjonene hvor seksjonerte prøver ble samlet inn. Olefiner Olefiner er upolare og kommer ut sammen med THC i gasskromatogrammene fra GC/FID. Olefintoppene ble identifisert mot den olefinbaserte borevæsken som er benyttet på feltet og ble integrert separat fra THC. Olefinene ble kvantifisert med borevæsken som ekstern standard. Eter Eter er polart og kvantifiseres i de polare ekstraktene fra opprensing på silika-kolonner. Etertoppen(e) ble identifisert mot den eterbasert borevæsken som er benyttet og sluppet ut på feltet og ble kvantifisert på GC/FID med borevæsken som ekstern standard. Regionale stasjoner,

15 Ester Estere brytes ned ved standard lutkoking av sedimentekstraktene og ble derfor kvantifisert i ekstrakter fra soxhling av sedimentene med diklormetan. I likhet med eter, kvantitifiseres ester i de polare ekstraktene fra opprensing på silika-kolonner. Estertoppene ble identifisert mot esterbasert borevæske som er benyttet og sluppet ut på feltet og ble kvantifisert på GC/FID med borevæsken som ekstern standard. Metaller Metallinnhold i sedimentet basert på oppslutning med salpetersyre ble bestemt på alle stasjonene. Sedimentet ble tørket, homogenisert og siktet før opparbeiding i henhold til Norsk Standard 477 (NS 477). Barium (Ba), kopper (Cu), krom (Cr) og sink (Zn) ble analysert ved hjelp av induktivt koplet plasma atomemmisjonspektrometri (ICP-AES). Kvantitativ analyse av bly (Pb) og kadmium (Cd) ble utført ved hjelp av atom absorbsjonsspektrometri og grafittovn (EAAS). Kvikksølvinnholdet (Hg) ble bestemt ved kalddamp atomabsorbsjonsspektrometri (CVAAS) med amalbameringsteknikk. På de regionale stasjonene ble sedimentet også analysert for utvalgte metaller etter oppslutning med flussyre/kongevann. Elementene som ble analysert med denne ekstraksjonsteknikken var kadmium (Cd), bly (Pb), sink (Zn), kopper (Cu), barium (Ba), krom (Cr), aluminium (Al) og litium (Li). Beregnet grense for signifikant kontaminering (LSC) Det har det siste året vært en del diskusjon om beregning av grense for signifikant kontaminering (LSC). I forkant av årets rapport, og i påvente av en endelig evaluering av LSC-beregningene, er konsulentene som arbeider med de ulike regionale undersøkelsene blitt enige med SFTs ekspertgruppe om å benytte følgende formel for beregning av LSC: LSC = middelverdi + t* standard avvik Middelverdien baserer seg på replikate målinger på en eller flere lokaliteter som har sediment med representative bakgrunnsnivåer av de kjemiske parametrene. t-verdien baseres på antall målinger ved en èn sidig student t-test på 99 % konfidensnivå. Grense for signifikant kontaminering (LSC) ble beregnet for hele regionen, for finkornet og grovkornet sediment og for enkeltfelt. Ettersom det var vanskelig å se klare inndelinger av Region IV i under-regioner, ble det i den videre vurdering av kontamineringsstatus på de enkelte felt i hovedsak tatt utgangspunkt i årets LSC-verdier for feltreferansene. 1 Regionale stasjoner, 1999

16 3.5.3 Biologiske analyser Det ble tatt fem grabbprøver til biologiske analyser på hver stasjon. På referansestasjonene ble det tatt fem ekstra prøver for arts-/arealanalyser basert på ti replikater. Identifikasjonen av faunaen ble utført i hht. retningslinjene gitt av SFT (SFT, 1999). Faunasammensetningen, samfunnsstrukturen og fordelingsmønster ble karakterisert vha: Ant. taxa og antall individ/taxa for hver replikat og stasjon De ti mest dominante taxa på hver stasjon Arts-/arealkurve Diversitetsindeks H' (log 2 ) (Shannon-Wiener) Pielou's jevnhetsindeks J Forventet antall arter/1 individ (ES 1 ) basert på Hurlbert s diversitetskurve Klassifisering av stasjoner basert på Clusteranalyser (Bray-Curtis ulikhetsindeks) Ordinasjon av stasjoner ved bruk av MDS (Multidimensional scaling) Korrespondanseanalyse (CA) Kanonisk korrespondanseanalyse (CCA) Kriterier for effekter på faunaen er basert på en kombinasjon av multivariate analyser (clusteranalyser og MDS) og en vurdering av faunistiske data (ant. arter og individ, diversitetsindekser, dominante arter) på hver stasjon. På denne måten er følgende fire faunagrupper definert i denne rapporten: Gruppe A: Upåvirket faunasamfunn med lav dominans (ingen arter tilstede i meget høyt antall) og en bred sammensetning av arter fra forskjellige taksonomiske grupper, inklusiv børstemark (Polychaeta), bløtdyr (Mollusca), pigghuder (Echinodermata) og krepsdyr (Crustacea). Moderat artsantall og individtetthet, høy biomasse. Gruppe B: Lett påvirket faunasamfunn, økt antall av små børstemark (Polychaeta) og bløtdyr (Mollusca), færre pigghuder (Echinodermata). Høyere artsantall og individtetthet, lavere biomasse. Gruppe C: Tydelig påvirket faunasamfunn, domineres av små detritusspisende børstemark sammen med noen få små skjellarter og små detritusspisende krepsdyr, pigghuder sjeldne. Moderat artsantall, høy individtetthet og biomasse. Gruppe D: Sterkt påvirket faunasammfunn, totalt dominert av små detritusspisende mark (Oligochaeta, Polychaeta, Nematoda). Pigghuder mangler, bløtdyr og krepsdyr sjeldne eller mangler. Lavt artsantall og biomasse, høy individtetthet. Naturlig variasjon innen hver gruppe kan forekomme. CCA kombinerer miljøparametrene med de biologiske parametrene og plottene som lages viser den biologiske variansen mellom stasjonene og de miljøparametrene som forklarer denne variansen. Beregnet areal for kontaminert sediment og påvirket fauna er basert på areal av en usymmetrisk elipse. Radius varierer fra felt til felt og mellom transektene innen hvert felt. Ved beregningene er avstand til kontaminert/påvirket stasjon brukt. Der det bare ble påvist kontaminering eller påvirkning på ett til tre transekt ble 125 m brukt som radius på ikke-kontaminerte og/eller upåvirkete transekt. En mer detaljert beskrivelse av metodene inklusiv de matematiske formler og resultatene fra de forskjellige analysene er gitt i appendiks. Regionale stasjoner,

17 3.6 Kvalitetssikring Kjemiske analyser De kjemiske analysene ble utført av laboratorier som er akkreditert i hht. EN 451 for de spesifikke parametrene. Hydrokarboner Bare kjemikalier som har tilstrekkelig renhet blir benyttet. Alt glassutstyr rengjøres nøye noe som bl.a. involverer skylling med løsemidler og brenning før bruk. Den analytiske prosedyren sjekkes regelmessig ved at blindprøver og kontrollsediment analyseres sammen med prøvene. Hydrokarbonekstrakter med kjente mengder av THC og aromater benyttes også for spesifikk sjekk av analyseinstrumentene. Deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiseringsgrensen (LOQ) for THC basert på blindprøvene etter lutkoking var henholdsvis,3 mg/kg og,7 mg/kg. Tilsvarende tall for LOD og LOQ fra soxhlet ekstraksjon var,8 mg/kg og 1,5 mg/kg. Deteksjons- og kvantifiseringsgrensene for de aromatiske hydrokarbonene er gitt i appendiks. Gjenvinning og reproduserbarhet av hydrokarbonanalysene i hele perioden for opparbeiding ble sjekket ved å analysere kontrollsediment (husstandard). Det relative standard avviket i tidsperioden var 13 %. I tillegg til reproduserbarhet basert på eget kontrollsediment, ble nøyaktigheten ved bestemmelse av de aromatiske hydrokarbonene undersøkt ved å analysere et sertifisert referanse sediment (SRM 1941a). Resultatene er sammenfattet i appendiks. Metaller Det ble bare benyttet kjemikalier med tilstrekkelig renhet. Deteksjonsgrenser for de enkelte metallene er gitt i appendiks. Presisjon på analysene ble bestemt ved å analysere tre paralleller av et utvalg av prøvene i undersøkelsen. Nøyaktighet på analysene ble sjekket ved analyse av de fire standard referansesedimentene BCSS-1, MESS-2og BCR-32. Resultatene er presentert i appendiks Biologiske analyser Akvaplan-niva AS er akkreditert (NS EN 451) for innsamling av prøver i felt og biologiske analyser (sortering og identifisering). Alle prøver gjennomgår kvalitetskontroll under feltarbeidet. Alle forstyrrete prøver blir forkastet. Grabben har en hastighet på maksimum,2 m/sek. når den treffer bunnsedimentet. Alle biologiske prøver farges med bengalrosa for å øke kvaliteten ved sorteringen. For å kontrollere kvaliteten på sorteringen bli minimum 1 % av prøvene kontrollsortert. En referansesamling for alle identifiserte arter på hvert felt lages av hver identifiserer som er med i prosjektene. En mer detaljert informasjon om kvalitetsprosedyrene er gitt i appendiks. 12 Regionale stasjoner, 1999

18 4. Regionale stasjoner 4.1 Bakgrunn Det ble samlet inn prøver fra 3 regionale- og 12 referansestasjoner i undersøkelsen i Region IV i Referansestasjonene ble også definert som regionale stasjoner i denne undersøkelsen. Sammen skal disse stasjonene gi bakgrunnsinformasjon fra regionen og danne grunnlag for evt. inndeling i underregioner. Stasjonsopplysninger for de regionale- og referansestasjonene er gitt i Tabell 1 og Figur 19, side 36. I tabeller og figurer er stasjonene rangert etter dyp. Med unntak av referansestasjonene på Huldra, Sygna og Snorre B, som inngår i basisundersøkelser på de respektive felt, var de andre stasjonene også med i overvåkningsundersøkelsen i Region IV i Ingen av stasjonene hadde påvirket/kontaminert sediment i foregående undersøkelse. Tabell 1: Stasjonsopplysninger for de regionale- og referansestasjonene i Region IV, St. nr. Koordinater (WGS84) N-Ø Dyp (m) Volum (liter) HU-16 ref , , GF-sat-ref , , SFC-6 ref , , GFA-11 ref , , SFEK-8 ref , , Reg.IV , , TO-17 ref , , GFC-12 ref , , SFND-8 ref , , Reg.IV , , SY-16 ref , , VGPT1-19 ref , , S-TLP-1 ref , , Reg.IV , , SB-16 ref , , Regionale stasjoner,

19 4.2 Fysisk karakteristikk Resultatene fra sedimentanalysene fra de regionale- og referansestasjonene i Region IV er vist i Tabell 2 og Figur 2 sammen med stasjonsdyp. Innholdet av pelitt i sedimentet varierte fra,7 % på Huldra til 58,6 % Snorre B, mens TOM varierte fra 1, % på Huldra til 4,8 % på Snorre B. Tabell 2: Resultat fra analyse av kornstørrelse og totalt organisk materiale (TOM) i sedimentet på de regionale- og referansestasjonene i Region IV, St. nr. Dyp (m) Koordinater (WGS84) N-Ø Median Pelitt (%) Fin sand (%) TOM (%) HU-16 ref , ,4 2,76 Fin sand.7 38,6 1, GF-sat-ref , ,12 2,31 Fin sand 7. 53,2 1,4 SFC-6 ref , ,16 i.a. i.a. 3.4 i.a. 1,6 GFA-11 ref , ,89 i.a. i.a. 1.4 i.a. 1,5 SFEK-8 ref , ,1 i.a. i.a. 1.9 i.a. 2,1 Reg.IV , ,9 i.a. i.a. 2.8 i.a. 3,3 TO-17 ref , ,47 i.a. i.a. 1.2 i.a. 1,2 GFC-12 ref , ,49 i.a. i.a. 4.2 i.a. 1,4 SFND-8 ref , ,28 i.a. i.a. 3.4 i.a. 1,2 Reg.IV , ,64 i.a. i.a i.a. 1,5 SY-16 ref , ,85 4,54 Silt ,4 1,9 VGPT1-19 ref , ,95 i.a. i.a i.a. 2,7 S-TLP-1 ref , ,21 i.a. i.a i.a. 2,7 Reg.IV , ,55 5,13 Silt ,9 3,2 SB-16 ref , ,61 5,56 Silt ,4 4,8 Gj. snitt 17,9-2,1 St. avvik 21,1-1,1 i.a. = ikke analysert 14 Regionale stasjoner, 1999

20 SB-16 ref. Reg.IV-11 S-TLP-1 ref. VGPT1-19 ref. SY-16 ref. Reg.IV-3 SFND-8 ref. GFC-12 ref TO-17 ref. Reg.IV-9 SFEK-8 ref. GFA-11 ref. SFC-6 ref. GF-sat-ref HU-16 ref SB-16 ref. Reg.IV-11 S-TLP-1 ref. VGPT1-19 ref. SY-16 ref. Reg.IV-3 SFND-8 ref. GFC-12 ref TO-17 ref. Reg.IV-9 SFEK-8 ref. GFA-11 ref. SFC-6 ref. GF-sat-ref HU-16 ref SB-16 ref. Reg.IV- 11 S-TLP-1 ref. GF-satref VGPT1-19 ref. SY-16 ref. Reg.IV-3 SFND-8 ref. GFC-12 ref TO-17 ref. Reg.IV-9 SFEK-8 ref. GFA-11 ref. SFC-6 ref. HU-16 ref Figur 2: Stasjonsdyp (øverst) og innhold (%) av pelitt (midten) og TOM (nederst) i sedimentet på de regionale- og referansestasjonene i Region IV. Regionale stasjoner,

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV SAMMENDRAGSRAPPORT SUMMARY REPORT

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV SAMMENDRAGSRAPPORT SUMMARY REPORT REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT SUMMARY REPORT 9296 Tromsø Telefon: 77 75 03 00 Telefax: 77 75 03 01 Rapporttittel /Report title REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Miljøundersøkelse i Region IV, 25 Akvaplan-niva rapport APN-411.3353 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 3 Fax +47 77 75 3 1 www.akvaplan.com Rapporttittel /Report title Miljøundersøkelse i Region IV,

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2008

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2008 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 28 Forum for offshore miljøovervåkning 28.Oktober 29 av Gisle Vassenden Seksjon for anvendt miljøforskning 1Visund Nord X X SRP-1R SFND-8R X VGPT1-19R

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport UNI RESEARCH AS Seksjon for anvendt miljøforskning-marin Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Telefon:

Detaljer

Miljøundersøkelse Region I, 2011.

Miljøundersøkelse Region I, 2011. Miljøundersøkelse Region I, 211. HOVEDRAPPORT Akvaplan-niva AS Rapport: 5339.2 ver-2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Miljøundersøkelse i Region IV, 2002 Sammendragsrapport Summary report Akvaplan-niva rapport APN-411.2520-2 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03 00 Fax +47 77 75 03 01 www.akvaplan.com Rapporttittel /Report

Detaljer

Forum for Offshore Miljøovervåkning 2004 Sedimentovervåking Hvor går veien videre? OLF s koordineringsgruppe for miljøovervåkning

Forum for Offshore Miljøovervåkning 2004 Sedimentovervåking Hvor går veien videre? OLF s koordineringsgruppe for miljøovervåkning Forum for Offshore Miljøovervåkning 2004 Sedimentovervåking Hvor går veien videre? OLF s koordineringsgruppe for miljøovervåkning Fleksibilitet ved valg av stasjonsnett Dagens stasjonsnett er basert på

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2007

Sedimentovervåkingen 2007 Sedimentovervåkingen 2007 s evaluering Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA FORUM 22.10.2008 1 Omfang Region III (Troll, Oseberg) Region IX (Barentshavet sør) Grunnlagsundersøkelser

Detaljer

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Utført av Akvaplan-niva AS for faggruppen for Nordsjøen 20.05.2010 TA-nummer: 2658/2010

Detaljer

Taksonomiens betydning ved sedimentovervåking

Taksonomiens betydning ved sedimentovervåking Taksonomiens betydning ved sedimentovervåking Eivind Oug Norsk institutt for vannforskning, Sørlandsavdelingen, Grimstad Tema Oversikt over forekomst og betydning av arter med uklar taksonomisk status

Detaljer

0LOM XQGHUV NHOVH L 5HJLRQ,,, UW SSR D LYD U SODQ Q $NYD APN

0LOM XQGHUV NHOVH L 5HJLRQ,,, UW SSR D LYD U SODQ Q $NYD APN LOM XQGHUV NHOVHL5HJLRQ,,, $NYDSODQQLYDUDSSRUW APN-411.223 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 3 Fax +47 77 75 3 1 www.akvaplan.com Rapporttittel /Report title LOM XQGHUV NHOVHL5HJLRQ,,, Forfatter(e) /

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Norskehavet - Grunnlagsundersøkelser Region 9 - Overvåking og grunnlagsundersøkelser Region 10 - Grunnlagsundersøkelser Sam Arne Nøland 21.okt. 2014 1

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Miljøovervåking Region 2 i 2015

Miljøovervåking Region 2 i 2015 OIL & GAS Miljøovervåking Region 2 i 2015 FORUM 18.10 2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Region 2 Felt Operatør Type Sleipner Vest Statoil Oppfølgende Sleipner Øst Statoil Oppfølgende Sleipner

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO Hvordan har variabiliteten i analysene utviklet seg over tid? Sampling oppsett V X sd 100 17 grabber + 3 referanse/regionale stasjoner Avstander

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006 Kontraktsnummer: 4501108894 Sammendragsrapport UNIFOB AS Seksjon for anvendt miljøforskning Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 49 5006

Detaljer

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Forum Region VI - Haltenbanken felt + 4 grunnlagsundersøkelser Tokt fra 5. til 28. juni Felt Norne Åsgard Heidrun Draugen Garn West

Detaljer

Offshore sedimentundersøkelse på Loshavn, mai 2008

Offshore sedimentundersøkelse på Loshavn, mai 2008 Offshore sedimentundersøkelse på Loshavn, mai 2008 Akvaplan-niva AS Rapport: 4315-03 Forside foto Libas på vei mot Loshavn, mai 2008. Foto: Knut G. Forberg, Akvaplan-niva Akvaplan-niva AS Rådgivning og

Detaljer

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Dette notatet er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV) for Klima og forurensningstilsynet (Klif) for å belyse og forklare importrutinene og dataformatene til

Detaljer

Sammendragsrapport: Miljøovervåkning av olje- og gassfelt i Region IV i 2014

Sammendragsrapport: Miljøovervåkning av olje- og gassfelt i Region IV i 2014 Sammendragsrapport: Miljøovervåkning av olje- og gassfelt i Region IV i 2014 Miljø SAM-Marin Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning... 4 2. Materiale og metoder... 5 3. Omtale av feltene...

Detaljer

SAMMENDRAGSRAPPORT STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

SAMMENDRAGSRAPPORT STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR. 2001-0378 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-19 59000213 Godkjent av:

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO SAMMENDRAGSRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO SAMMENDRAGSRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR. 2004-0316 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SAMMENDRAGSRAPPORT Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.:

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2008

Sedimentovervåkingen 2008 Sedimentovervåkingen 2008 Forum 2009 1 Program Region I, Ekofisk Region IV Tampen Region IX og X Barentshavet o Grunnlagsundersøkelser Loshavn (Region I) Forum 2009 2 Region I Uklart om det er SFT 99:01

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Miljøundersøkelse i Region IX og X, Barentshavet, 2010.

Miljøundersøkelse i Region IX og X, Barentshavet, 2010. Miljøundersøkelse i Region IX og X, Barentshavet, 21. Akvaplan-niva AS Rapport: 5-3 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 3 Fax +47 77 75 3 1 www.akvaplan.com Rapporttittel /Report title Miljøundersøkelse

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen, Nordland fylke, 2014.

Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen, Nordland fylke, 2014. Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen, Nordland fylke, 2014. Akvaplan-niva AS Rapport: 7031-01 Forsidebilde: Geir A. Dahl-Hansen, Akvaplan-niva Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Statusrapport 2011 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - mars/april 2011 Bente M. Nilsen, Sylvia Frantzen, Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater

Bekreftelse på utført resipientundersøkelse ved Kvithylla, samt foreløpige resultater Kontoradresse: Strandaveien, Lauvsnes Postadresse: Lauvsneshaugen 7, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 909 43 493 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541

Detaljer

Habitatovervåkingen 2011 Ekspertgruppens evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA

Habitatovervåkingen 2011 Ekspertgruppens evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Habitatovervåkingen 2011 Ekspertgruppens evaluering Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Program 2011 Region I, Ekofisk Regulær sedimentovervåking Region

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006:

Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006: Rapport til Rapport no.: 2007-0539 Rev 1, 27 mars 2007. Grunnlagsundersøkelse på Oseberg Delta 2006 for P.O.BOKS 2560 3901 PORSGRUNN NORWAY DET NORSKE VERITAS

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012. RWE Dea Norge AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012. RWE Dea Norge AS Rapport Grunnlagsundersøkelse Sverdrup (PL330) 2012 RWE Dea Norge AS Rapportnr./DNV Referansenr.: 2013-0332/ 14MSJXA-25 Rev. 01, 2013-09-27 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ / RESUMÉ... 1 1.1 Resymé... 1 1.2

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

OIL & GAS. Hyme og Morvin Sediment og visuell overvåking. 12 October Ungraded. 12 October 2016 SAFER, SMARTER, GREENER

OIL & GAS. Hyme og Morvin Sediment og visuell overvåking. 12 October Ungraded. 12 October 2016 SAFER, SMARTER, GREENER OIL & GAS Hyme og Morvin 2015 Sediment og visuell overvåking 1 SAFER, SMARTER, GREENER Program visuelt Hyme og Morvin har forekomster av koraller Potensiell fare for ødeleggelse av koraller ved grabbing

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Månedlige temperatur, salinitets og oksygen registreringer ved Vadsø fra mars 1 til februar 2 og kort vurdering av. Akvaplan-niva rapport - - - - - - - -1-1 - Temperatur 1 2 Mars Mai Juli September November

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BP AMOCO, STATOIL, PHILLIPS MILJØOVERVÅKING - REGION I, 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR.

TEKNISK RAPPORT BP AMOCO, STATOIL, PHILLIPS MILJØOVERVÅKING - REGION I, 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR. BP AMOCO, STATOIL, PHILLIPS MILJØOVERVÅKING - REGION I, 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR. 2000-3245 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SINTEF APPLIED CHEMISTRY Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes

RAPPORT. Luftovervåking i Rana. Årsrapport 2009. Statens hus 3708 SKIEN Att. Rune Aasheim. 0 SFT-kontrakt nr. B-150 Eli Gunvor Hunnes Kunde: SFT Seksjon for kontroll og overvåkning i Grenland Adresse: Molab as 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Telefax: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: NO 953 018 144 MVA RAPPORT Luftovervåking i Rana.

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT. FOR Statoil Petroleum AS

DET NORSKE VERITAS. Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT. FOR Statoil Petroleum AS Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT FOR Rapportnr. 2011-0262 / DNV Referansenr.: 12O31ER-12 Rev.01, 2011-02-25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 STATUS FOR REGION III... 2 3 FELTARBEID...

Detaljer

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Sedimentovervåking Martin Linge 2015

Sedimentovervåking Martin Linge 2015 OIL & GAS Sedimentovervåking Martin Linge 2015 Forum 18.10.2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Martin Linge Martin Linge er et felt under utbygging i blokk 29/6, tett opp til britisk sektor

Detaljer

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport: Gammelveggen, B-undersøkelse Juli 2015. Drift Akvaplan-niva AS Rapport: 7771.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf:

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR

Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR Grunnlagsundersøkelser 2010: Pi, Bream, Yme Gamma, Yme Beta, Jordbær og Visund Sør RAPPORT FOR TALISMAN, BG OG STATOIL Rapport nr. 2011-0340/DNV Reg nr: 11ZJA76-9 Rev 01, 2008-03-14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Forord På oppdrag fra Arendal kommune har Norsk institutt for vannforskning, NIVA, i mai 2001 gjennomført en undersøkelse av miljøgifter i bunnsedimentene

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2009 Foreløpig evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA

Sedimentovervåkingen 2009 Foreløpig evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Sedimentovervåkingen 2009 Foreløpig evaluering Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Program 2009 Region II, Sleipner Region V, Ormen Lange Region VI, Haltenbanken

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Stor eller liten grabb i MAREANO-kartleggingen?

Stor eller liten grabb i MAREANO-kartleggingen? Stor eller liten grabb i MAREANO-kartleggingen? Kan MAREANOs grabbstasjoner brukes som grunnlagsdata/regionstasjoner for petroleumsindustriens miljøundersøkelsene offshore? Kong Karls land 5 grabbprøver

Detaljer

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS NORSKE SHELL AS GRUNNLAGSUNDERSØKELSE ROGN SØR 2001 RAPPORT NR. 2002-0030 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2002-03-18 59000384 Godkjent av: Organisasjonsenhet:

Detaljer

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002

Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002 Veslemøy Eriksen, Øyvind Tvedten og Stig Westerlund Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene ved Fram Vest i 2002 Rapport RF 2003/083 Prosjektnummer: 7151663 Prosjektets tittel: Troll Sleipner grunnlagsundersøkelse

Detaljer

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006.

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006. Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 26. Sammendragsrapport Rapport til Rapport no.: 27-529 Rev 1, 28 mars 27 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Resipientundersøkelse av Indre Stjørdalsfjord 2013

Resipientundersøkelse av Indre Stjørdalsfjord 2013 Resipientundersøkelse av Indre Stjørdalsfjord 1 Vurdering av eksisterende utslipp fra renseanlegg og planlagt utslippssted for nytt renseanlegg vest for innløp til båthavn Vidar Strøm Otto K. Sandnes Øystein

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen

Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen OIL & GAS Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen Erfaringer fra prøvetaking med VAMS Sam Arne Nøland og Øyvind Fjukmoen 1 SAFER, SMARTER, GREENER Tokt Grunnlagsundersøkelse Aasta

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Miljøundersøkelse i Region VI, Haltenbanken, 2015.

Miljøundersøkelse i Region VI, Haltenbanken, 2015. Miljøundersøkelse i Region VI, Haltenbanken, 215. Akvaplan-niva AS Rapport: 734-3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite -

Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - Statusrapport 2012 Oppfølging av Basisundersøkelse Blåkveite - juni-august 2011 og mars 2012 Bente M. Nilsen, Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 03.05.2012

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002

Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002 Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø Tel. +47 77 75 03 00, Faks +47 77 75 03 01 Rapporttittel /Report title Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002 Forfatter(e) / Author(s) Nina Skjegstad

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet

Bekreftelse på utført C-undersøkelse ved lokalitet Brakstadsundet Lauvsneshaugen 7 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org. Nr.: 982 226 163 Namdal Settefisk AS

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Miljøundersøkelser type B, Repvåg april 2015 Akvaplan-niva AS Rapport: 7573.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Finnmarkø

Detaljer

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 RAPPORT L.NR.5783-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Kilde: www.kystverket.no Statusrapport om metaller i vannmasser og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 38-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 05.11.2012 MOM B-undersøkelse ved Koløy i Fitjar kommune Oktober 2012 Trond Einar Isaksen Tone Vassdal Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR.

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2004-03-25 CONNO63502365 Godkjent

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 26 Hovedrapport Rapport til Rapport no.: 27-2 Rev 1, 28 mars 27 28 mars 27 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS RAPPORT LNR 5822-2009 Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS Fivelsdal Sløvåg Rambjørgsvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland VFH-Rapport: 01515 Miljøundersøkelse ved lokalitet nr. 11252 Vindhammeren i Bø kommune - Nordland September 2015 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Miljøundersøkelse ved lokalitet

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013

Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013 Grunnlagsundersøkelser i Norskehavet 2013 STATOIL ASA, RWE Dea Report No.: 2014-0392, Rev. 01 Document No.: 16AKYSL-8b Date: 2014-03-31 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ/RÉSUMÉ... 1 1.1 Resymé... 1 1.2 Resumé...

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer