NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger"

Transkript

1 NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger Få med deg høydepunktene av vår nyeste forskning på katastrofe- og flyktningefeltet. 18. og 19. november 2014 Gullhaugveien 1-3 Nydalen, Oslo Hva gjør katastrofer med oss? Hvor blir det av de traumatiske minnene? Kan det komme noe godt ut av en vond opplevelse? Blir traumatiserte flyktninger bedre av seg selv? Hva er det med traumehjelp som hjelper? Tar vi godt nok vare på de unge asylsøkerne? Påmeldingsfrist 1. november for begge dager. Seminarene er gratis. Velkommen til to dager med fagutvikling og oppdatering innen flyktningehelse og katastrofeforskning. Seminarene retter seg både mot forskere og praktikere.

2 Program tirsdag 18. november Mestring av katastrofer Registrering 09:00 09:05 Åpning 09:05-09:25 Katastrofer før og nå, Trond Heir og Lars Weisæth 09:25 09:45 Traumer og psykisk sykdom: Ulike manifestasjoner, Ajmal Hussain 10:00 10:20 Husker, husker ikke: Integrering av traumatiske minner, Ines Blix 10:20 10:40 Traumer og personlig vekst. Kan det være godt for noe? Gertrud Hafstad og Marianne Skogbrott Birkeland. 11:00 11:30 Når ulykken er ute. Betydningen av jobb og arbeidsmiljø, Marianne Skogbrott Birkeland og Marianne Bang Hansen. 11:30 11:50 Sikkerhetstiltak etter terror: Blir folk tryggere av den grunn? Alexander Nissen. 11:50 12:50 Lunsj 12:50 13:10 Mestring av tap: Hva skal til? Pål Kristensen. 13:10 13:40 Barn i katastrofer, Grete Dyb. 14: Behandling av traumatiske lidelser: Kognitiv terapi, Tine Jensen EMDR, Marianne Jakobsen 14:40-15:00 Diskusjon Vel hjem! Påmeldingsfrist er 1. november. Seminaret er gratis. Påmelding (http://www.nkvts.no/ku/sider/jubileumsseminar-mestring-av-katastrofer.aspx)

3 Program onsdag 19. november Et bedre liv for flyktninger i Norge - Hva vet vi? Hva bør gjøres? Registrering 09:00 09:10 Åpning Bolk 1: Enslige mindreårige gutters psykiske helse ved ankomst, tidlig intervensjon og forløp. Resultater av EXIT (Expressive Arts in Transitt) - en langtidsstudie med 204 gutter. Kan en psykososial gruppeintervensjon ved ankomst forebygge psykiske problemer under asylsøkerprosessen? Filmen EXIT om gruppeintervensjonen vil bli vist. Melinda Ashley Meyer og Marianne Jakobsen Kommentar ved Professor Berit Berg, NTNU Kaffepause Bolk 2: Enslige mindreåriges psykiske helse og psykososiale utfordringer i hverdagen. Hva kommer de fra og hvordan går det med dem? Tine K. Jensen og Envor M. Bjørgo Skårdalsmo. Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer i bosettingsfasen. Hva kan skolen bidra med i møte med flyktningelevene? Lutine de Wal Pastoor Kommentar ved Claire Mock-Munoz de Luna, MESU, København Universitet Lunsj Bolk 3: Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? - Resultater fra en langtidsstudie. Traumatiserte flyktninger i poliklinisk behandling: Hvem er de, hvilke erfaringer har de fra sine hjemland, og hvordan har deres eksiltilværelse vært? Endring gjennom tre år, i og etter behandling. Marianne Opaas. Konsekvenser av ekstrem traumatisering. Konsekvenser for mestring av eksiltilværelsen. Betydningen av tidlig intervensjon. Sverre Varvin. Kommentar ved Nora Sveaass Paneldebatt Vel hjem! Påmeldingsfrist er 1. november. Seminaret er gratis. Påmelding (http://www.nkvts.no/ku/sider/jubileumsseminar-traumatiserte-flyktninger.aspx )

4 Innledere tirsdag 18. november - Mestring av katastrofer Trond Heir, Spesialist i psykiatri, Forsker I, NKVTS og Professor II, UiO. Marianne Bang Hansen, PhD, Forsker II NKVTS. Hennes kompetanseområder omfatter terror, traumer, arbeidsmiljø, avhengighet og epidemiologi. Ajmal Hussain, Overlege og psykiater ved DPS Groruddalen. PhD, 2012 med forskning fra Tsunamikatastrofen i Både klinisk og forskningsmessig kompetanse i traumefeltet. Alexander Nissen, lege, prosjektmedarbeider NKVTS. Ines Blix, psykolog, PhD Forsker II, NKVTS. Kompetanseområde er hukommelsesmekanismer hos traumeutsatte. Pål Kristensen, psykologspesialist og forsker ved Senter for krisepsykologi i Bergen og NKVTS Doctor Philos 2012 med forskning fra overlevende etter Tsunamien og Vassdalulykken. Gertrud Sofie Hafstad, PhD, Forsker II ved NKVTS. Hennes kompetanseområder omfatter barn og unges mentale helse, vold og traumer, katastrofer, terror, positive personlige endringer etter traumer. Marianne Skogbrott Birkeland, PhD, Forsker/post.doc ved NKVTS. Blant hennes forskningsinteresser er katastrofemestring og posttraumatisk vekst, betydning av psykososialt arbeidsmiljø og personlighet for psykisk helse, samt statistiske analyser. Lars Weisæth, spesialist i psykiatri, tilknyttet RVTS Øst og Professor emeritus ved UiO. Grete Dyb, M.D., PhD, Barne og ungdomspsykiater, Forsker II, NKVTS. Førsteamanuensis II UiO. Leder for «Utøyastudien ; et longitudinelt forskningsprosjekt om overlevende etter massakeren 22. juli 2011,og deres familier. Arbeider med seksuelle overgrep, vold og katastrofer. Sitter i styret for The International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS). Tine K. Jensen, Førsteamanuensis UiO/Forsker II NKVTS. Hennes kompetanseområder omfatter mishandling og omsorgssvikt mot barn, enslige mindreårige asylsøkeres helse, behandlingsstudier og katastrofer. Marianne Jakobsen, spesialist i psykiatri. Ved NKVTS har hun forsket på kartlegging av flyktningers psykiske helse. Holder på med doktorgradsavhandling knyttet til et prosjekt om enslige mindreårige asylsøkere. Har vært fast medlem i erstatningsnemnda for voldsofre siden 2004.

5 Innledere onsdag 19. november - Et bedre liv for flyktninger i Norge - Hva vet vi? Hva bør gjøres? Melinda Ashley Meyer DeMott, PhD, Forsker II, NKVTS. Hennes kompetanseområder omfatter vold og traumer, krig, eksilpsykologi, flyktninger, kunst- og uttrykksterapi som tidlig intervensjon etter traumer og gruppepsykoterapi. Marianne Jakobsen, spesialist i psykiatri. Ved NKVTS har hun forsket på kartlegging av flyktningers psykiske helse. Holder på med doktorgradsavhandling knyttet til et prosjekt om enslige mindreårige asylsøkere. Har vært fast medlem i erstatningsnemnda for voldsofre siden Berit Berg, er professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning AS. Har lang erfaring fra forskning på flyktningfeltet. Tine K. Jensen, Førsteamanuensis UiO/Forsker II NKVTS. Hennes kompetanseområder omfatter mishandling og omsorgssvikt mot barn, enslige mindreårige asylsøkeres helse, behandlingsstudier og massevold. Envor M. Bjørgo Skårdalsmo, er psykolog og prosjektmedarbeider i studien om enslige mindreårige asylsøkere og flyktningers psykiske helse ved NKVTS. Hun har gjennom denne studien møtt en rekke av de yngste enslige mindreårige og blant annet intervjuet dem om deres bakgrunn i hjemlandet, flukten, tiden i Norge og framtidshåp. Lutine de Wal Pastoor, Dr.polit., seniorforsker ved NKVTS. Forskningen er hovedsakelig rettet mot barn og ungdom med flyktning- og minoritetsbakgrunn. For tiden forsker hun på enslige unge flyktninger i bosetttingsfasen, med fokus på skole- og omsorgssituasjon. Hun er initiativtaker til og leder av NordURM. Claire Mock-Muñoz de Luna, MSc, forsker ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Hennes interesseområder omfatter enslige flyktningbarn og unge, tilgang til utdanning, helse og sosial omsorg, resiliens, asylsystemet og menneskerettigheter Marianne Opaas, Spesialist i klinisk psykologi og i Samfunnspsykologi, forsker ved NKVTS. Forsker på forløp hos traumatiserte flyktninger i og etter behandling, psykisk helse, livskvalitet og hvordan det går videre. Hennes kunnskapsområder inkluderer flyktninger, traumatisering, behandling, migrasjon, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi. Sverre Varvin, Sverre Varvin, MD. Dr. Philos. Psykiater, Psykoanalytiker, Professor, HiOA. Forsker på forløp hos traumatiserte flyktninger. Øvrige forskningsområder er traumatiske drømmer, terapiprosess, utvikling hos psykoterapeuter og menneskerettigheter. Ble i 2013 tildelt Kongens fortjenestemedalje. Nora Sveaass, PhD, Førsteamanuensis ved UiO. Har arbeidet klinisk med, undervist og forsket på traumatiserte flyktninger siden Var i åtte år medlem av FNs torturkomité. Har engasjert seg bredt i temaer rundt flyktninger og, menneskerettighetsbrudd, samt behandling og rehabilitering av mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep. Hun har vunnet flere priser for sitt arbeid, og ble i 2010 æresmedlem i Norsk Psykologforening.

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag NKVTS - 2007 Tsunamien i et eksilperspektiv Et sammendrag Innledning Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000

Detaljer

Forebygging av vold i oppdragelsen.

Forebygging av vold i oppdragelsen. Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre - en kunnskapsoversikt. Sissel M. Neumayer, Melinda A. Meyer og Nora Sveaass Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter NOAS 2014 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.no noas@noas.org

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Når det er barnet som vet best. Samtaler med barn om sensitive tema

Når det er barnet som vet best. Samtaler med barn om sensitive tema Når det er barnet som vet best. Samtaler med barn om sensitive tema Åse Langballe, seniorforsker Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, seksjon barn og unge. ase.langballe@nkvts.unirand.no

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

Papirløse migranter. En rapport fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Mangfold & Oppvekst. Av prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen

Papirløse migranter. En rapport fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Mangfold & Oppvekst. Av prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen Papirløse migranter En undersøkelse av situasjonen for mennesker uten lovlig opphold i Norge, og humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land En rapport fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo,

Detaljer

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Innhold SKRIFTLIG MATERIELL... 6 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging... 6 Arbeid mot tvangsekteskap en veileder...

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

et sinnssykt stort kjempeskille i livet Utvikling av tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep - En behovs- og tiltaksanalyse

et sinnssykt stort kjempeskille i livet Utvikling av tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep - En behovs- og tiltaksanalyse Oslo kommune Legevakten Sosial Vakttjeneste et sinnssykt stort kjempeskille i livet Utvikling av tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep - En behovs- og tiltaksanalyse et sinnssykt stort kjempeskille

Detaljer