Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller"

Transkript

1 Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for videokonferanse

2 Program 27.august Oppkobling av videostudioer Samtale med barn - videokonferanse Velkommen og generell info Hvordan utforske barnets tanker om egen funksjonsnedsettelse ved psykolog ph.d Torun M. Vatne Pause med kaffe og te Å snakke med barn om vanskelige tema ved psykologspesialist ph.d Krister Fjermestad Pause Hvordan forberede barn til medisinske prosedyrer ved overlege Helene Gjone, Barneavdelingen OUS Lunsj Fire gode vaner i konsultasjoner med barnefamilier ved Bård Fossli Jensen, spesialist i barnesykdommer, ph.d Pause Informasjon til andre hvordan informere om en diagnose til klassen? ved spesialpedagog Livø Nyhus Pause Friends for life et KBT program for forebygging av psykologiske vansker ved Fjermestad Pause Avslutning av dagen i Ramstadslottet

3 Program 28. august Oppkobling av videostudioer Telemarksmodellen grupper for barn med psykisk utviklingshemning og deres foreldre ved fagpersoner fra Habiliteringsseksjonen Sykehuset Telemark HF Pause kaffe/ te frukt Livsformsintervju og hverdagsforankrede samtaler Ved Bjørg Fallang fysioterapeut og førsteamanuensis ved institutt for fysioterapi, Høyskolen i Oslo og Akershus Pause med kaffe og te Bruk av samtalebilder ved spesialpedagog Merete Holmsen Lunsj Samtale med barn fra minoritetsfamilier ved Tove Nyenget rådgiver i Kreftforeningen Pause Gruppesamtaler på Frambu ved spesialpedagog Livø Nyhus Pause Avslutning i Ramstadslottet

4 Målgruppe: Fagpersoner som arbeider med barn med alvorlig/kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser og deres søsken; leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, spesialpedagoger, sosionomer, lærere og førskolelærere m. fl. Studenter oppfordres til å delta. Kursavgift: Deltakelse på videokonferanse er gratis. Videokonferanse For deltakere som ikke har anledning til å komme til Frambu har vi tilbud om videokonferanse. Spørsmål om videokonferanse rettes til Berit Hundal på Tlf eller e-post til Noe du lurer på? Ring oss! Faglig ansvarlig: Torun M. Vatne tlf e-post Påmelding Kontakt Berit Hundal Påmeldingsfrist: 27. juli 2014

5 Torun M. Vatne er psykolog på Frambu med doktorgrad om kommunikasjon med alvorlig eller kronisk syke barn. Torun er ansatt på Frambu, underviser i klinisk kommunikasjon på medisinsk fakultet UIO og i pediatrisk psykologi ved Psykologisk institutt UIO. Krister Fjermestad er psykologspesialist på Frambu med doktorgrad om en manualbasert kognitiv atferdsterapi med barn (Friends). Krister underviser ved Psykologisk Fakultet i Bergen og i pediatrisk psykologi ved Psykologisk institutt i Oslo. Livø Nyhus er spesialpedagog på Frambu. Livø skrev sin masteroppgave om å være elev med en sjelden diagnose og har i mange år ledet samtalegrupper på Frambu. David Bahr er spesialpedagog på Frambu. Han har i mange år ledet samtalegrupper på Frambu. David har hatt spesiellt fokus på diagnose og barnas kunnskap og opplevelser rundt dette. Merete Holmsen er spesialpedagog (cand.paed.spec) ved Moss Familiesenter. Hovedoppgaven hennes omhandlet samtaler med søsken til barn med ADHD ved bruk av bilder og barnas egne tegninger. Holmsen harskrevet lærebøker om bruk av samtalebilder i samtale med barn om vanskelige og følelsesladede tema. Bård Fossli Jensen har som visjon å heve samtaleferdighetene til helsepersonell i Norge en tre-fire knepp. Kommunikasjon med mennesker som er i en situasjon de helst skulle vært foruten, krever ekstra kommunikasjonsferdigheter av den enkelte av oss. Fossli Jensen er spesialist i barnesykdommer og har en doktorgrad i medisinsk kommunikasjon. I samarbeide med Helsedirektoratet, Legeforeningen, AHUS og UiO utvikler og arrangerer han treningsprogram for helsearbeidere i Norge..

6 Bente Andersen er spesialpedagog og har jobbet på Frambu i flere år. Bente har en kunstfaglig videreutdanning og har gjennom sitt arbeid med barnegruppene på Frambu utviklet metoden kreativt verksted Helene Gjone er barne- og ungdomspsykiater og har i mange år arbeidet ved Seksjon for psykosomatikk og CL- barnepsykiatri ved OUS Rikshospitalet. Seksjonen utfører barnepsykiatrisk diagnostikk, behandling og oppfølgning av alvorlig og/ eller kronisk somatisk syke barn. Bjørg Fallang er fysioterapeut og førsteamanuensis ved institutt for fysioterapi, Høskolen i Oslo og Akershus. Tove Nyenget er utdannet kreftsykepleier og jobbet ved barnesenteret på Ullevål Universitetssykehus i ca 20 år hvor 50% pasientene hun møtte hadde minoritetsbakgrunn. Hun er nå ansatt i kreftforeningen som rådgiver og spesialsykepleier med minoriteter som ett av sine ansvarsområder.

7 Beskrivelse av forelesningene Hvordan utforske barnets tanker om egen funksjonsnedsettelse v/vatne Barn i ulike aldersgrupper har ulike forutsetninger for å delta i samtaler om funksjonsnedsettelser og diagnoser. Denne forelesningen vil ta for seg hvordan man kan involvere barn i ulike aldre i slike samtaler og teknikker en kan benytte for å utforske barnas tanker og opplevelser. Å snakke med barn om vaskelige tema v/ Fjermestad Under denne forelesningen vil vi gå igjennom hvordan man kan snakke med barn om vonde opplevelser; åpne opp for samtale, utforske følelser og tanker og gi god respons og støtte. Forelesningen vil også omhandle samtaler med barn om tema som kan være svært følelsesladede eller tabubelagte som alvorlige sykdom og død. God, medisinsk kommunikasjon hva er nå det? v/ Fossli Jensen Foredraget gir enn innføring i hva trening i medisinsk kommunikasjon innebærer, og hvordan du kan nå målet om (enda) bedre pasientkommunikasjon. Forelesningen vil omhandle «Fire gode vaner» som er det eneste undervisningsprogrammet i lege-pasient kommunikasjon som har dokumentert effekt på tvers av kliniske spesialiteter i sykehus. Programmets grunnprinsipper er å skape en trygg atmosfære, bruke tiden godt i samarbeid med pasienten, vise interesse for pasientens egne tanker om sykdommen, vise medfølelse og å lære seg å gi informasjon på riktig måte. "Informasjon til andre hvordan informere om en diagnose til klassen? v/ Bahr og Nyhus Forelesningen tar sikte på å øke kursdeltakernes kunnskap om hvilken informasjon klassen trenger når et barn har en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Hvordan kan man gi informasjon til barnehage, skole, medelever og venner på en måte som ivaretar barnet med diagnose og skaper forståelse heller enn bygdesladder?. "Gruppesamtaler på Frambu" v/ Andersen og Nyhus På Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger har vi i lengre tid hatt gruppesamtaler med barn med sjeldne diagnoser og deres søsken. Denne forelesningen tar sikte på å kort presentere de ulike metodene som benyttes i gruppesamtaler på Frambu slik som "undringssamtale", "kreativt verksted", parallelle foreldre og barnegrupper", "samtalebilder" og "anvendt teater".

8 Medisinske konsultasjoner med barn hvordan involveres barna? v/ Vatne Pasientrollen i helsevesenet er i utvikling, pasientene blir stadig i større grad en gruppe som stiller krav, evaluerer og har sterke meninger om det tilbudet de gis i det norske helsevesen og kvaliteten på medisinske konsultasjoner. Barn er en gruppe som tradisjonelt har hatt en mindre aktiv rolle under konsultasjoner, men hvordan er det i dag. Snakker helsepersonell med barna eller foreldrene? Hva snakker de om? Hvordan kan man involvere barn og unge på en god måte under medisinske konsultasjoner? Dette er temaer som denne forelesningen kommer til å belyse. Friends for life et KAT program for forebygging psykiske vansker hos barn v/ Fjermestad Friends for life er et behandlingsprogram for angst hos barn basert på kognitiv atferdsterapi. Programmet kan både anvendes med enkeltindivider og med grupper og benyttes for å forebygge psykologisk mistilpasning. Frambu har god erfaring med å benytte elementer av programmet med barn med funksjonsnedsettelser og deres søsken. Gjennom forelesningen vil kursdeltakerne få innblikk i programmet og noen av de oppgavene/ verktøyene som benyttes. Hvordan forberede barn til medisinske prosedyrer v/ Gjone Hvordan kan man forberede barn når de skal gjennomgå noe de absolutt ikke har lyst til? Hvordan snakker man med barnet for at det skal være godt forberedt, hvilke teknikker kan man bruke for å øke barnets mestringsopplevelser og hvordan kan man tilrettelegge situasjonen når nødvendige, men ubehagelige eller skremmende undersøkelser må gjennomføres? Dette er spørsmål denne forelesningen ønsker å besvare gjennom konkrete tips og presentasjon av nyttig materiell. Bruk av samtalebilder v/ Holmsen Holmsen vil i denne forelesningen presentere et samtaleverktøy som kan benyttes for barn i førskole og barneskolealder for å snakke om en rekke utfordrende tema. Holmsen har utviklet en perm med samtalebilder og manual for gjennomføring av individuelle samtaler eller gruppesamtaler med barn. Samtalebildene er blant annet benyttet for å få innsikt i barnas opplevelse av søskens diagnose i samtalegrupper med 4 til 6 åringer på Frambu. Barnegrupper med parallelt foreldrearbeid v/vatne Frambu driver i samarbeid med psykologisk institutt i Oslo et forskningsprosjekt som omhandler søsken til barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. I dette prosjektet er det utviklet en manual basert intervensjon med parallelle barne- og foreldregrupper med målsetningen å styrke kommunikasjonen i familien, øke søskens kunnskap og øke oppmerksomheten rundt søskens behov for støtte. Vi har i 2014 startet en studie av effekten av gruppeintervensjonen. Denne forelesningen vil presentere både rasjonale bak parallelle barne- og foreldregrupper samt beskrive hvordan man gjennomfører det i praksis.

9 Livsformsintervju og hverdagslivsforankrede samtaler v/ Fallang Forelesningen vil ta utgangspunkt i forskningsprosjektet "Profesjonsutøvelse og barns deltakelse", Det blir en introduksjon av samtaleformen livsformsintervju/ hverdagslivsforankrede samtaler og deretter eksempler fra samtaler med barn. Samtale med barn fra minoritetsfamilier V/ Nyenget Forelesningen vil ta for seg hvordan ulik kultur, sykdomsforståelse, religion og språk kan påvirke menneskers forståelse av hverandre. Foreleseren vil med bakgrunn i dette se på barnas utfordring både som pasienter og pårørende i minoritetsfamilier. "Telemarksmodellen grupper for barn med psykisk utviklingshemning og deres foreldre

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste

ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste side 1 a ÅRSBERETNING 2013 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 1 Innhold: Organiasjon og mandat... 3 En aktiv aktør og pådriver... 3 Innholdsrike år... 3 Nettverkene... 4 Skal

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om:

H ERTEBARNET. Les mer om: Nr. 2 2015 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Thomine har hjertefeil og ADHD side 5-9 Framsnakker fastlegen side 18-20 Med hjerte i hånden - Sykehuset i Telemark side 25-27

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 MESTRINGSENHETEN Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 Grupper Bowlinggruppe Sosialtreningsgruppe Bassenggruppe Gruppe for barn Mestringskurs o Mestre - Kurs i kommunikasjon og kroppsbeherskelse

Detaljer

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere INNHOLD Om visjonen... 3 Bakgrunn... 4 1. Fagmiljø... 6 2. Forskning... 8 3. Rettigheter... 10 4. Tilgjengelighet... 12 5. Overganger... 14 6. Miljø... 16

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 LIKEVERDIGE TILTAK FOR FORELDREKOMPETANSE Tilpasning og tilrettelegging av veiledningstiltak for økt mestring hos foreldre med minoritetsbakgrunn som har

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Organisasjonen. Voksne for Barn

Organisasjonen. Voksne for Barn Organisasjonen Voksne for Barn Hvem er Voksne for Barn? Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi er en frivillig, ideell medlemsorganisasjon

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. Tekst: Øystein Helmikstøl Foto: Marius Tvinnereim Han har fått dommen

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post.

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. SPISS KURSKATALOG Høsten 2015 SPISS Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 (daglig leder) 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Målgruppe: Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både

Detaljer