Oversikt. Barns Beste i asylsaker En barnepsykiaters perspektiv. Barn på flukt fra hva?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt. Barns Beste i asylsaker En barnepsykiaters perspektiv. Barn på flukt fra hva? 05.09.2013"

Transkript

1 Oversikt Barns Beste i asylsaker En barnepsykiaters perspektiv Seminar RVTS- Midt Aina Basilier Vaage Overlege, Ph.D. Barne og Ungdomspsykiatrisk avdeling Stavanger Universitetssykehus Barns behov vs. asylbarns spesielle situasjon Bakgrunn, oppvekst på mottak, barns beste i kulturelt perspektiv Psykisk helse hos asylbarn, kompleksitet Barrierer i asylfamilier og i hjelpere Hva trenger barna? Barnevernets utfordringer Offentlig påført omsorgssvikt Oppsummering Hva er spesielt for asylbarn? Bakgrunn og rammefaktorer Barn på flukt fra hva? Krig, sult, opprør, vold, fattigdom, brudd på menneskerettighetene Trussel mot foreldre Ekstrem utrygghet, angst Mangel på beskyttelse Manglende utviklingsmuligheter, skolegang = Komplekse traumer 1

2 Barns opplevelser under flukt Flyktning Kommune Skader, vold, mishandling, overgrep Fengsling Atskillelse fra familie Sult, frost, sykdom Farer Ekstrem angst Tap, savn, meningsløshet Asylsøker Asylmottak Konsekvenser: 75 % av alle barna har psykiske vansker ved ankomst, uavhengig av asylstatus Montgomery 1998/2011 Oppvekst som asylbarn Livet på mottak Fortid Midlertidighet Oppvekst på venterommet Livet satt på vent Trenger en framtid for å bli et handlende menneske Framtid Nøktern boligstandard Manglende forutsigbarhet og kontroll Marginalisert, isolert, diskriminert Fattigdom Status: uønsket, vår tids spedalske? 2

3 Neda Oppvekst som asylbarn «Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg» Kari Gellein og Tine Poppe 2012 Foreldres rolle endret, «satt under administrasjon» Parentifisering, kontakt med omverden Foreldre med angst, redusert mulighet til å ivareta barna Barna underrapporterer for å skåne foreldrene Lever med høyt stress/belastning Helsetilbudet ukjent Oppvekst på mottak konsekvenser Ekstrem utrygghet, angst Barn omgitt av ulykkelige, avmektige, hissige voksne, hvorav mange er syke Mister tillit til foreldrene, dårlige muligheter til å hjelpe barna med tilpasningen Voksne: Asylavslag, men ekte frykt for retur Barna: Uskyldige ofre for foreldrenes beslutninger Ventetid, livet settes på stand by Trippel traumatisering av flyktningbarn Direkte eller indirekte traumatisering i hjemland og under flukt Fazelet al 2012 Traumatiserte, stressede foreldre Vaage et al 2011 Livsvilkår som asylsøker mer traumatiserende enn traumer påført i krig Lie 2003, Montgomery

4 Konsekvenser Høyrisiko for utvikling av invalidiserende psykiske helseskader (angst, depresjon vs. utagering, rus, kriminalitet) Neurofysiologiske følger av vedvarende stress på en organisme i utvikling vil ha vidtrekkende følger for barnets fremtidige helse. Kombinasjonen av tilknytningsproblemer og traumer (Dag Nordanger, Bruce Perry) Foreldrenes utfordringer Takle konsekvenser etter menneskerettighetsbrudd, psykiske følgetilstander Finne ut av en ny livssituasjon, ny kultur og språk, med konsentrasjonsvansker, uro relatert til PTSD Ivareta sine barn, under sykdomsskapende rammeforhold Erfare at deres omsorg som foreldre blir betvilt Barns beste i kulturelt perspektiv A.I.Engebretsen i Barn på flukt, 2012 Den norske velferdsstatens definisjon av riktig og god omsorg = Den idealiserte vestlige barndom Foreldreskap i store barnefamilier i fattige land bygger på andre verdier, praksiser og betingelser enn foreldreskap i tobarnsfamilier i Vesten. 4

5 Barns beste i kulturelt perspektiv A.I.Engebretsen i Barn på flukt, 2012 Kan vi bruke norske verdier /praksiser for «godt foreldreskap» til å vurdere «godt foreldreskap» i en helt annen sosial og kulturell virkelighet? Psykisk helse hos asylbarn Barn som ikke tør å sove Redde hele tiden Triste, deprimerte Ukonsentrerte, urolige, klarer ikke å følge med på skolen Utviklingen stopper opp Hjerne«skader» påført ved oppvekst i angst Autismelignende symptomer, problemer med sosiale relasjoner Rømmer til skogs for at ikke oransjemannen skal ta dem Konsekvenser I tillegg til ulike psykiatriske diagnoser: Ingen tro på livet Tør ikke knytte seg til andre Passivitet eller utagering (selvskading, rus, kriminalitet) Problemer med skolegang og arbeid Samlivsproblemer som voksne Dårlig foreldrekapasitet = Invalidiserende, varige funksjonshemminger Klinisk kompleksitet Hva er vanlige bup-tilstander? Hva er kultur? Hva er migrasjon? Hva er traumer? Hva er foreldrerelatert (tilknytning, generasjonsoverført traumatisering) Hva er utviklings-forsinkelser/forstyrrelser Hva er fysiske skader/sykdommer? Hva er deprivasjon? Hva er eksistensielle problemer? 5

6 Klinisk erfaring, barrierer Klinisk erfaring, barrierer Asylforeldre Manglende kunnskap om barneverntjenesten Stor angst for bvtjsom «tar barna fra dem» Manglende tillit, skepsis og «fremmedfrykt» Språk, redsel for ikke å bli forstått Barneverntjenesten Manglende kunnskap / forståelse om migrasjon, flyktningskapog barneoppdragelse i andre kulturer Forutinntatte meninger/holdninger Språk, unnlater for ofte å bruke tolk. Dårlig utdannede tolker Asylforeldre Problemforståelse, kulturelle uttrykksformer for stress, hva er foreldres oppgaver i Norge? Barrierer på veien, hvem er hjelpere i ny kultur? Tillitsproblem Barneverntjenesten Problemforståelse Barrierer ved inntak, vurdering av henvisning, «manglende metoder» Hva trenger et asylbarn? Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer Trygghet Gjenopprettet beskyttelses-skjold Skape mening innenfor en relasjonell sammenheng. Rammer for og hjelp til god utvikling Kultur hjelp til tilpasning i norsk kultur, uten å miste sin egen Hjelp til å vurdere henvisning til bupfor utredning og evt. behandling. Terapi?? Av hva?? av hvem? Å være sammen med sine foreldre, ikke flere relasjonsbrudd!! Howard Bath

7 Barnevernets utfordringer BV rammer ikke tilpasset de som kommer til oss i nød, uten forståelse for situasjonen i Norge Hvordan hjelpe familier som trenger noe det ikke er «vanlig» å gi? Barna/familiene multippelt traumatisert, fare ved ytterligere atskillelse Barnevernets utfordringer Kulturkompetanse, dialog Språk / tolk Oppdragelsesmetoder Norsk lovgivning «ikke lov å slå», men hva er alternativet? Kan ikke gi økonomisk støtte, selv ikke i ekstrem fattigdom (eks sko ved fotbrudd, kost til barn) Miljøarbeider, etniske fosterhjem? Veilederkompetanse, mester-svenn-prinsippet Offentlig omsorgssvikt Manglende barnefaglig vurdering hos UDI/UNE At barn bor på mottak over tid Foreldre fratatt muligheten å forsørge familien EM år uten omsorgspersoner Diskriminering av asylbarn, bl.a. ikke sikret barnehageplass (Barneombudet i radio ) Retningslinjer for helsevurdering hos UNE tilpasset voksne Barnevernets rammer? Dilemma Hvordan vekter man Innvandringsregulerende hensyn opp mot Barnas beste, når den politiske løsning påfører barn skade? 7

8 Fra Norge etter 9 Til Jordan, Irbid, grensen til Syria og krigen Hva er barns beste i asylsaker? 8

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse November 2014 Ulike begreper om psykisk helse Psykisk helse blant sårbare migrantgrupper Solveig Gravråkmo Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt 1 Oslo/Kristiansand, 25.04.2012 Innvandringsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt Fra Nettverk for temaet Når barn i minoritetsfamilier

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Handlingsplan om Vold i nære relasjoner

Handlingsplan om Vold i nære relasjoner HURUM KOMMUNE Handlingsplan om Vold i nære relasjoner I Hurum Kommune har vi erklært nulltoleranse mot vold. Det betyr at alle ansatte, så langt det står i deres makt, skal gjøre sitt til å forhindre at

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Redigert av Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2006 Omslag: KOBOLT Trykk: Unipub

Detaljer

PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE.

PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE. PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE. MORGENUNDERVISNING ONSDAG 25 april 2012 Ragnhild Viste, Helsetjasjonstjenester,Dale

Detaljer

ALLE barn er ALLES ansvar

ALLE barn er ALLES ansvar ALLE barn er ALLES ansvar Her kan både ungene mine og jeg være trygge og sove rolig. Hun eldste sier det, at det er så godt å bo her. Anna Jeg hører latter og det gjør noe med meg. Anna 2 Mitt og ditt

Detaljer

Når barns atferd gjør deg bekymret

Når barns atferd gjør deg bekymret Therese Rieber-Mohn Espen Lilleberg Når barns atferd gjør deg bekymret Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne- og likestillingsministeren

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

VOLD I NÆRE RELASJONER

VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER SØGNE KOMMUNE 2011-2016 1 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål med handlingsplanen... 3 2. Definisjoner og ulike typer vold... 4 2.1. Hva er vold?...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER 2011-2014 1.0 Innledning s 3-1.1 Bakgrunn for handlingsplanen - 1.2 Formålet med handlingsplanen - 1.3 Avgrensing - 1.4 Lovgivning - Nasjonale føringer

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care om barn.9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når barnet mitt ikke har det bra? En veiviser for foreldre med barn som har psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Flyktningen i sin private verden! Av: Marie Goretti Uwimana

Flyktningen i sin private verden! Av: Marie Goretti Uwimana Flyktningen i sin private verden! Av: Marie Goretti Uwimana Illustrasjon: Robert Mageza 2 I Oktober 2000 gav jeg ut et informasjonshefte Flyktninger og nervøs depresjon med den hensikt å opplyse de som

Detaljer

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0 1 Kildehenvisningene er samlet til slutt i hver artikkel. For nærmere informasjon, ta kontakt med den organisasjonen som har utarbeidet artikkelen (se s. 41 42). Flere eksemplarer av dette heftet kan fås

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

Psykososialt arbeid med flyktningbarn

Psykososialt arbeid med flyktningbarn Psykososialt arbeid med flyktningbarn Introduksjon og fagveileder Sissel M. Neumayer, Arve Skreslett, Marit C. Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det handlingskompetanse og bevissthet rundt vold mot barn og unge

Du ser det ikke før du tror det handlingskompetanse og bevissthet rundt vold mot barn og unge Du ser det ikke før du tror det handlingskompetanse og bevissthet rundt vold mot barn og unge Psykolog Per Isdal Sandnes 23.01.2012 Psykolog Per Isdal Psykolog Per Isdal ATV Stavanger Oppdrag fra staten:

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet?

Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Innvandrere og psykisk helse: Psyk av arbeidsledighet? Ragnhild Aasen Jacobsen er politisk rådgiver i Rådet for psykisk helse. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon som arbeider

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere

HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere HVA NÅ? Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere INTRODUKSJON Veiledningsheftes tre hoveddeler SIDE Informasjonspakken om asylprosessen består av en DVD og et veiledningshefte. Dette

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer