Løsningsforslag R1 Eksamen. Høst Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningsforslag R1 Eksamen. Høst 29.11.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik"

Transkript

1 Løsningsforslag R1 Eksamen 6 Høst Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere gitte eksamener. Dessverre er disse ofte bare åpne for betalende medlemmer. Videre vil dette løsningsforslaget legge seg på en litt annen kurs enn andre løsningsforslag. I første del vil fasitsvaret til alle regneoppgaver bli oppgitt. Dette gjøres slik at om ønsket kan raskt se om en har regnet riktig eller ei. Har en regnet feil, kan en selv regne på nytt uten å få fremgangsmåten spolert. Deretter vil vi ta for oss oppgavene i tur og orden gjerne litt nøyere en hva som kreves under eksamen. Vi vil også skrive små kommentarer om vanlige feil elever gjør til en del oppgaver, og også hva som bør nevnes til hver oppgave. Til tider vil vi også vise alternative måter å løse oppgavene på. Og et fåtall ganger vil vi streife utenfor pensum og vise alternative metoder. Dette er et annerledes løsningsforslag, men vi håper den som leser dette vil få glede av det. Det viktigste å huske på før en eksamen er å opparbeide seg en god forståelse, og en bred faglig kompetanse. Dokumentet her er ment å hjelpe leser et lite steg i den retningen.

2 REA R1 Høst Innhold Karaktergrenser og Vurderingsskjema Fasitsvar til regneoppgaver IV V Del 1 Oppgave 1 1 a) b) c) Oppgave 2 1 a) b) Oppgave 3 1 a) b) Oppgave 4 2 a) b) Oppgave 5 2 a) b) Oppgave 6 3 a) b) Oppgave 7 3 a) b) Del 2 Oppgave 1 4 a) b) c) II

3 REA R1 Høst Oppgave 2 5 a) b) c) Oppgave 3 5 a) b) c) Oppgave 4 5 a) b) c) Oppgave 5 6 a) b) Oppgave 6 7 a) b) c) III

4 REA R1 Høst Karaktergrenser og Vurderingsskjema Gjeldende poengfordeling Del 1 Del 2 Sum 1a1 1a2 1a3 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a b 6a 6b 7a 7b a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a b 4c 5a 5b 6a 6b 6c Totalt antall poeng 60 Karaktergrenser Karakter I Poeng I prosent Nebuchadnezzars synspunkter om årets eksamen Forholdsvis grei eksamen. Noe stort fokus på geometri, med mye standardoppgaver på del 1. Mange elever har klaget på oppgavene om sirkellikninger, da dette først introduseres i R2. Å gi 12 poeng på oppgave 2 regnes som en gavepakke. En del elever slet også med forstå siste oppgave som med fordel kunne vært forklart bedre, da dette er en enkel oppgave i seg selv. Forhåndssensur Forhåndssensur blir ikke lagt ut for høst-eksamener. IV

5 REA R1 Høst Fasit svar til regneoppgaver Oppgave 1 a) 4(2x 1) = 8x 4 b) (x 1)/ x 2 2x c) 3x 2 e 2x + 2x 3 e 2x = x 2 (2x + 3)e 2x Oppgave 2 a) k = 1 b) (x + 1)(x 1)(x 3) Oppgave 3 a) Vendepunktet er (1, 0) b) Vendetangent y = 4x + 4 Oppgave 4 Forklaring Oppgave 5 Bevis Oppgave 6 a) x = 3/4 = 0.75 b) x = 2 Oppgave 7 a) t = 4 b) Minste avstanden er 5/ Oppgave 1 a) BAC = 45 b) D( 3, 4) c) t = 2 Oppgave 2 a) P (J B) = 94/ b) P (B) = % P (B J) = 94/ % c) P (B J) = = 58.0 % Oppgave 3 a) Tegning b) x-aksen: (0, 5), (0, 22/3), y-aksen: ( 11/4, 0), ( 8, 0) c) v (5) = 2389/ Oppgave 4 a) Vis at V

6 REA R1 Høst b) T (x) = 4x (4/3)x 2 c) Minst areal når x = 3 da er arealet T (3) = 6. Oppgave 5 a) Sentrum: (1, 2), radius 3 b) t = ±3 Oppgave 6 Bevis VI

7 Del 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (5 poeng) Deriver funksjonene a) f(x) = (2x 1) 2 b) g(x) = x 2 2x c) h(x) = x 3 e 2x Oppgave 2 (3 poeng) Funksjonen f er gitt ved f(x) = x 3 3x 2 + kx + 3 a) Bestem k slik at divisjonen f(x) : (x 1) går opp. b) Bruk polynomdivisjon til å skrive f(x) som et produkt av lineære faktorer (førstegradsfaktorer) når k har verdien du fant i oppgave 12. Oppgave 3 (4 poeng) Funksjonen f er gitt ved f(x) = x 3 3x 2 x + 3 a) Bestem vendepunktet på grafen til f. b) Bestem likningen til vendetangenten. 1 av 8

8 REA R1 Del 1 Høst Oppgave 4 (3 poeng) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved f(x) = (x 1)(x 3) og g(x) = x 1 En elev skulle bestemme skjæringspunktene mellom grafene ved regning. Eleven besvarte oppgaven slik 5 y f(x) = g(x) (x 1)(x 3) = x 1 (x 1)(x 3) = (x 1) (x 3) = 1 x = 4 y = 4 1 = 3 Skjæringspunktet er (4, 3) x a) Kommenter elevens besvarelse Figur 1 b) Bestem skjæringspunktene mellom grafene ved regning slik du mener oppgaven bør løses. Oppgave 5 (3 poeng) Figuren viser et kvadrat ABCD med side a. Diagonalene AC og BD skjærer hveandre i punktet F. D a C a) Forklar at AC BD a b) Forklar at arealet av kvadratet er 1 2 AC BC. F A B Figur 2 2 av 8

9 REA R1 Del 1 Høst Oppgave 6 (3 poeng) Løs likningene a) 3 4x + 7 = 34 b) lg x + lg(x 1) = lg 2 Oppgave 7 (3 poeng) Vi har gitt punktene A(3, 0), B(7, 3) og C(0, t). a) Bestem t slik at BAC = 90 b) Bestem den minste avstanden fra A til BC for denne t-verdien. 3 av 8

10 Del 2 Med hjelpemidler Oppgave 1 (6 poeng) Punktene A(0, 0), B(6, 0), C(4, 4) og D(t, 4) er hjørner i ABCD 4 y D C A B x Figur 3 a) Bruk skalarprodukt til å bestemme BAC b) Bestem t slik at ABCD blir et parallellogram. c) Bestem t ved regning slik at AC BD. 4 av 8

11 REA R1 Del 2 Høst Oppgave 2 (5 poeng) En skole har 350 elever, 182 gutter og 168 jenter. Av disse tar 71 gutter og 94 jenter bussen til skolen. En elev blir trukket ut tilfeldig. Vi lar hendelesen J og B være gitt som J: Eleven er en jente G: Eleven er en Gutt a) Bestem P (J B) b) Bestem P (B) og P (B J). Er J og B uavhengige hendelser? Begrunn svaret ditt. c) Bestem P (J B) Oppgave 3 (7 poeng) Posisjonen til en partikkel ved tiden t er gitt ved r (t) = [ 1 4 t2 3t, t + 4 t 5 ] a) Tegn grafen til r når t (0, 10] b) Bestem skjæringspunktet mellom banen til partikkelen og koordinataksene. c) Bestem farten v = v (t) når t = 5. Oppgave 4 (8 poeng) DEF er innskrevet i ABC. Begge trekantene er likebeinte, og DE AB. Vi setter DE = x. Høyden fra C til AB er 8, og høyden fra F til DE er h. Videre er AF = F B = 3. a) Forklar at ABC DEC. Bruk dette til å vise at h = x b) Bestem et uttrykk for T (x) for arealet av DEF 5 av 8

12 REA R1 Del 2 Høst C D x E h A 3 F 3 B Figur 4 c) Bestem den største verdien av T (x). Forklar at ABC i dette tilfellet består av fire kongurente trekanter. Oppgave 5 (4 poeng) a) En sirkel er gitt ved x 2 2x + y 2 + 3y 4 = 0 Bestem sentrum og radius i sirkelen ved regning b) En annen sirkel er gitt ved x 2 + 2tx + y 2 4y + 9 = 0, t R Bestem t slik at sirkelen har akkuratt ett punkt felles med x-aksen 6 av 8

13 REA R1 Del 2 Høst Oppgave 6 (6 poeng) ABCD er innskrevet i en sirkel der AC er diameter. Buen AD = u og buen BC = v. Forlengelsene av AD og BC skjærer hverandre i P. Vi setter P = α. Tilsvarende skjærer forlengelsene av AB og DC hverandre i Q. Vi setter Q = β. P u D α A C v B β Q Figur 5 a) La u = 120 og v = 90. Forklar at da er BAD = 75. b) Vis at α = β = 15 i dette tilfellet. c) Vis at α = β for aller verdier av u og v (når u v). 7 av 8

14 REA R1 Del 2 Høst av 8

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 26.11.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 26.11.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag 1T Eksamen 6 Høst 26.11.2012 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 21.05.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 21.05.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag R2 Eksamen 6 Vår 21.05.2012 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag 1T Eksamen 6 Høst 4.11.010 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

Eksamen 31.05.2012. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 31.05.2012. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.01 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

SINUS R1, kapittel 5-8

SINUS R1, kapittel 5-8 Løsning av noen oppgaver i SINUS R1, kapittel 5-8 Digital pakke B TI-Nspire Enkel kalkulator (Sharp EL-506, TI 30XIIB eller Casio fx-82es) Oppgaver og sidetall i læreboka: 5.43 c side 168 5.52 side 173

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.01.2012 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen R1 - REA3022-28.05.2008

Løsningsforslag Eksamen R1 - REA3022-28.05.2008 Løsningsforslag Eksamen R1 - REA3022-28.05.2008 eksamensoppgaver.org September 14, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i R1 er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org.

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål Eksempeloppgave 008 REA04 Matematikk R Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del : Hjelpemidler på Del : Bruk av kilder: Vedlegg: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5 timer:

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. Fotball. René Descartes. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 2. Ny eksamensordning

Eksempeloppgave 2014. Fotball. René Descartes. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 2. Ny eksamensordning Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 2 Fotball Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) René Descartes II Minstekrav

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue GeoGebra Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet Bjørn Ove Thue 1 Om GeoGebra GeoGebra er et dynamisk verktøy som forener geometri, algebra og numeriske utregninger. Programmet er gratis og kan lastes

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

E K S A M E N. Matematikk 2MX. Privatistar/Privatister. AA6516 8. desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET

E K S A M E N. Matematikk 2MX. Privatistar/Privatister. AA6516 8. desember 2004 UTDANNINGSDIREKTORATET E K S A M E N UTDANNINGSDIREKTORATET Matematikk 2MX Privatistar/Privatister 8. desember 2004 Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oppgåva

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2. Matematikken i Mesopotamia. Hos frisøren. Bokmål

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2. Matematikken i Mesopotamia. Hos frisøren. Bokmål Eksamen 21.05.2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Hos frisøren Matematikken i Mesopotamia Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal

Detaljer

Oppgaver i matematikk 19-åringer, spesialistene

Oppgaver i matematikk 19-åringer, spesialistene Oppgaver i matematikk 19-åringer, spesialistene I TIMSS 95 var elever i siste klasse på videregående skole den eldste populasjonen som ble testet. I matematikk ble det laget to oppgavetyper: en for elever

Detaljer

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer.

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: Andre opplysninger: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2

Detaljer