NOx og SO2 utslipp til luft. Håkon Rygh AS Ønsker velkommen til fagteknisk seminar innen Utslipp til luft av NOx og SO2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOx og SO2 utslipp til luft. Håkon Rygh AS Ønsker velkommen til fagteknisk seminar innen Utslipp til luft av NOx og SO2"

Transkript

1 NOx og SO2 utslipp til luft. Håkon Rygh AS Ønsker velkommen til fagteknisk seminar innen Utslipp til luft av NOx og SO2

2 Hva er NOx? NOx er en samlet betegnelse for NO og NO2 og kalles nitrogenoksid. Utslipp av NOx i atmosfæren fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.

3 Hvordan oppstår NOx Termisk NOx dannes ved reaksjon mellom luftens O2 og N2 ved høye forbrenningstemperaturer. Forbrenning under 1300 grader C = lave NOx utslipp. Forbrenning over 1600 grader C, går O2 og N2 over i sin atomære form og reagerer med hverandre. Brensel-NOx dannes ved reaksjon mellom kjemisk bundet N2 i brensel og O2 i forbrenningsluften. En betydelig del av kjemisk bundet nitrogen i brenselet vil normalt bli omdannet til nitrogenoksider. Overgang til lette fyringsoljer eller gass reduserer NOx utslipp. Lavere luftoverskudd (optimalisert forbrenning) reduserer NOx utslipp.

4 NOx forpliktelsen blir ikke innfridd! Utslippene av nitrogenoksider (NO x ) økte med 4 prosent i NOx totalen var dermed 20 prosent over Norges utslipps-forpliktelse i Gøteborgprotokollen for 2010.

5 Hvor kommer NOx utslippet fra?

6 NOx utslipp offshore Hovedkilden til NOx utslipp innen olje og gassvirksomheten på norsk sokkel er bruk av naturgass (og dieselolje) i kraftproduksjonen på offshore-innretninger. Måling og kontroll med NOx utslipp offshore foretas av firma godkjent/akkreditert for denne type målinger.

7 NOx utslipp fra skip og båter Avgassmålinger fra fartøy som gir grunnlag for NOx avgift til den norske stat utføres i henhold til IMO Technical Code / ISO 8178 for diesel og gassmotorer og ISO for gassturbiner. Da ca. 35 % av samlet norsk NOx utslipp kommer fra sjøgående fartøy, vil en reduksjon i utslipp fra denne bransje få store utslag på totalbildet av NOx utslipp.

8 NOx utslipp fra veitrafikken Reduksjon i utslipp av nitrogenoksider (NOX) Selv om veitrafikken øker har de samlede utslippene av NOX gått ned. Dette skyldes at det ble innført eksoskrav til lette kjøretøyer i NOX-utslippene fra tunge dieselkjøretøyer står nå for over halvparten av NOX-utslippene fra bilparken.

9 NOx utslipp fra veitrafikken Strengere utslippskrav til nye biler fra 2013 Selv om NOx-utslippene (NO2 og NO) fra biler har gått kraftig ned de siste årene, har ikke NO2-konsentrasjonene i lufta gått ned. Dette skyldes både at NO2-andelen av NOx-utslippet fra nyere dieselbiler har økt, og at andelen dieselbiler har økt. I tillegg medfører partikkelfiltre på tunge dieselkjøretøy økte NO2-utslipp. Fra og med 2013 kommer det nye og strengere utslippskrav til nye kjøretøy. Dette vil bidra til at utslippene av både NO2 og NOx vil gå ned.

10 NOx avtalen MILJØAVTALE OM REDUKSJON AV NOx-UTSLIPP FOR PERIODEN Den 14. desember 2010 er det mellom Den norske stat v/miljøverndepartementet og: Byggevareindustriens Forening, Fiskeba tredernes Forbund, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Fraktefartøyenes Rederiforening, Hurtigba tenes Rederiforbund, KS Bedrift, NHO Luftfart, NHO Reiseliv, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norsk Fjernvarme, Norsk Industri, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening og Rederienes Landsforening

11 NOx målemetoder De mest brukte målemetodene for NOx utslipp til luft er: CLA/CLD Chemiluminescence analysator ( ca 80-90% av alle CEMS anlegg, CEMS= Continuous emissions monitoring system) NDIR / FTIR Infrarød analysator UV spektrofotometrisk analysator Laser ZrO2 Zirconium Oxide Elektrokjemisk

12 CLA/CLD Chemiluminescence analysator CLA/CLD Chemiluminescence analysator

13 NOx samplingsmetoder Ekstraktiv (kald/tørr eller varm/våt) In-Situ (punktmåling eller tvers over skorstein)

14 Extractive CEMS Sampling Probe Calibration gas inlet (a) Calibration gas inlet (b) Calibration gas inlet (c) Exhaust Heated sampling line Valve Sampling pump Valve Analyzer Heater Primary filter Sample inlet Secondary filter Dehumidifier Flow meter Needle valve Display/ recorder unit Flue gas Drain Bypass

15 In-situ CEMS Instrument transceiver Protective hood Probe mounting Duct or stack Probe filter Probe Measurement cell Data recorder Gas calibration line Advantages: No sampling lines Relatively simple structure Effective for measurement of high concentrations & corrosive gases

16 Horiba ZrO2 NOx / O2 monitorer MEXA - 73 MEXA INM-700

17 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor Horiba INM-700 In-situ NOx / O2 ZrO2 sensor Høy oppløsning Kort responstid

18 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

19 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

20 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

21 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

22 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

23 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

24 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

25 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

26 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

27 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

28 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

29 Horiba INM-700 NOx / O2 monitor

30 Portabel NOx måling, skip offshore - industri Utføres alt vesentlig ved hjelp av portable samplingsystem og analysatorer. Horiba PG-250 for: NO CLA NO2 CLA SO2 IR CO IR CO2 IR O2 Paramagn.

31 Portabel NOx måling, skip offshore - industri Oppvarmet sonde og filter Oppvarmet slange Pumpe, kjøler og filter Analyse

32 Hva er SO2? Svoveldioksid (SO2) dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, i hovedsak olje og kull, samt ved en rekke industri-prosesser. Svoveldioksid fører til forsuring. Den største kilden til utslipp av svoveldioksid i Norge er prosesser i industrien. Denne kilden sto for omlag 57 prosent av utslippene i Også innen fyring er prosessindustrien den dominerende utslippskilden. De samlede utslippene fra prosessindustrien utgjør 66 prosent av Norges totalutslipp. Metallindustrien er den klart viktigste utslippskilden innen prosessindustrien.

33 SO2 forpliktelsen er innfridd! Utslippene av svoveldioksid har gått sterkt ned i Norge de siste 20 årene. Nedleggelse av industri, stadig strengere krav til svovelinnhold i ulike oljeprodukter, innføring av svovelavgift og krav hjemlet i forurensningsloven har bidratt vesentlig til reduksjonen.

34 Hvor kommer SO2 utslippet fra?

35 SO2 målemetoder De mest brukte målemetodene for SO2 utslipp til luft er: UV spektrofotometrisk analysator NDIR / FTIR Infrarød analysator Elektrokjemisk

36 SO2 samplingsmetoder Ekstraktiv (kald/tørr eller varm/våt) In-Situ (punktmåling eller tvers over skorstein)

37 In-situ CEMS Advantages: Eksempel: Sick GM32

38 SO2 målemetoder Eksempel: Sick GM32

39 NOx - SO2 avslutning Går vi mot null utslipp av NOx og SO2 i fremtiden?

Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Status 2012 03.07.2013 Sammendrag Denne rapporten gir status på NOx-utslipp, virkemidler og utslippsreduserende teknologi i norsk petroleumsnæring

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Engangsavgiften på kjøretøy

Engangsavgiften på kjøretøy Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk TPG 4140 Naturgass Engangsavgiften på kjøretøy - forslag til bruk av CO 2 - komponent og mulige effekter av

Detaljer

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen

Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Sammenligning av bensin, diesel og naturgass som drivstoff av Magnus Theodorsen Ann Sofie Hanssen Ida Julseth Gjerde Inger Eriksen Trondheim, november 2005 I Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på

Detaljer

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 Undersøkelsen er utført av Amland Reiselivsutvikling v/trond Amland på oppdrag av Cruise Norway AS, Cruise

Detaljer

94/18 Rapporter Reports. Anne Brendemoen, Mona I. Hansen og Bodil M. Larsen. Framskriving av utslipp til luft i Norge En modelldokumentasjon

94/18 Rapporter Reports. Anne Brendemoen, Mona I. Hansen og Bodil M. Larsen. Framskriving av utslipp til luft i Norge En modelldokumentasjon 94/18 Rapporter Reports Anne Brendemoen, Mona I. Hansen og Bodil M. Larsen Framskriving av utslipp til luft i Norge En modelldokumentasjon Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Utslipp til luft i Norge

Utslipp til luft i Norge 5FT-DOKUMENT- Vio^or u "i=> QFT ^~z>c? Utslipp til luft i Norge Rapport om status og utvikling Statens forurensningstilsyn W SFT ^^^m imrøinicti ir uns DDUUEKT IS umwitu mm SAIES rtmiimi SFT-DOKUMENT NR.

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn 1 250 000 000 000 Petoro har siden etableringen av selskapet i 2001, kunnet sende en netto kontantstrøm på over 1250 milliarder norske

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SHIPPING

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET SHIPPING DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 5 MARS 2014 SHIPPING Les om SCRUBBING Møt miljøkravene med ny renseteknologi 5TILTAK FOR BEDRE MILJØ NY METODE Vannbehandling uten bruk av kjemikalier

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR

miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR ESSO NORGE AS Essoveien 100, Postboks 2001 3103 Tønsberg Telefon: 33 37 73 00 Foto og grafisk form: Svein Thorkildsen miljø OG SAM- FUNNS- ANSVAR Statusrapport for Essoraffineriet på Slagentangen 2011/2012

Detaljer

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum OR 62/2011 NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak Ingrid Sundvor, Leonor Tarrasón, Sam Erik Walker og Dag Tønnesen Oppdragsrapport Forord Dette er avsluttende

Detaljer

POSISJONSDOKUMENT 2013

POSISJONSDOKUMENT 2013 POSISJONSDOKUMENT 2013 Rev. 04.06.13 Energigass Norge Posisjonsdokument Revidert og godkjent av styret 04.06.2013 Side 1 av 9 BRUK AV ENERGIGASS I NORGE Alternativ og robust energiforsyning Grunnlag for

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser

Biogass som drivstoff for busser Biogass som drivstoff for busser Desember 2010 Med støtte fra: 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 4. og 5. mai 2011 Utviklingsstatus og trender for gassmotorer og turbiner

Gasskonferansen i Bergen 4. og 5. mai 2011 Utviklingsstatus og trender for gassmotorer og turbiner Gasskonferansen i Bergen 4. og 5. mai 2011 Utviklingsstatus og trender for gassmotorer og turbiner ved Høgskolelektor siv ing Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB Utviklingsstatus og trender for gassmotorer

Detaljer

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene

Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene Sammendrag: Lavutslippssoner Tiltak for å redusere NO 2 -utslippene TØI rapport 1216/2012 Forfatter(e): Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen Oslo 2012 80 sider I flere

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 07. Dieseldrift under jord

TEKNISK RAPPORT 07. Dieseldrift under jord TEKNISK RAPPORT 07 Dieseldrift under jord Oktober 2006 NFF initierer utviklingsprosjekter i samarbeid med bransjen. Arbeidet gjennomføres i regi av foreningens Utviklingskomité. For hvert prosjekt oppnevnes

Detaljer

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs Oppsummering energi Vår viktigste ressurs Energiperspektivet Samfunnet er avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes

Detaljer

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter Rapport 69/01 Miljøbegrunnede energiavgifter ECON-rapport nr. /01, Prosjekt nr. 35650 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-467-4 HLI/JMS/CJO, EBO, 15. oktober 2001 Miljøbegrunnede energiavgifter Utarbeidet

Detaljer

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter Utslipp av klimagasser 1990-2010 Trender og drivkrefter TA 3022 2013 Forord Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 trender og drivkrefter, er en rapport som presenterer utslippsutviklingen i Norge

Detaljer

MILJØVURDERING AV BYBANE I TRONDHEIM LIVSLØPSVURDERING AV BUSS OG BYBANE

MILJØVURDERING AV BYBANE I TRONDHEIM LIVSLØPSVURDERING AV BUSS OG BYBANE Oppdragsgiver Trondheim Kommune Rapporttype Livsløpsvurdering 21.01.11 MILJØVURDERING AV BYBANE I TRONDHEIM LIVSLØPSVURDERING AV BUSS OG BYBANE "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer