kunnskap om beiteskader Pål Thorvaldsen Bioforsk Vest Fureneset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kunnskap om beiteskader Pål Thorvaldsen Bioforsk Vest Fureneset"

Transkript

1 Jord- og skogbruk- kunnskap om beiteskader Pål Thorvaldsen Bioforsk Vest Fureneset

2 Prosjektet: Kostar hjorten meir enn han smakar? Hovedmål: Utvikle metoder for å beregne hvilke inntekter og utgifter hjorten representerer for den enkelte grunneier og samla innenfor et storvald Viktige delmål: - Dokumentere effekten av hjortebeiting på eng - Utvikle takseringsmodell for beiteskader i eng Viktigste finansieringskilder: - Fagområde- og fagsentermidler i Bioforsk - BU midler fra Sogn og Fjordane - Kommunale og fylkeskommunale viltfond - Fylkesbondelaga i Sogn og Fjordane, Hordaland, Møre og Romsdal og Rogaland - Direktoratet t t for Naturforvalting

3 Oppsummering av resultat fra engforsøk etter en forsøksperiode på fem år med svært intensiv beiting av hjort høst, vinter og vår: Intensiv beiting av hjort har først og fremst hatt virkning på dekningsgrad og avling av timotei, mindre negativ effekt på engsvingel, engrapp og flerårig raigras. For timotei har intensiv beiting av hjort i snitt ført til 4 prosentpoeng større årlig utgang. Utgangen av timotei er størst i tidlige engår, differansen mellom kontroll og beitepåvirka del er størst i 3. engår. En har fått en svak økning i ugras i forsøksfelta, signifikant i 4. engår Hjortebeiting gjennom høst, vinter og vår gir noen dager seinere førsteslått Det er ikke påvist endringer i PBV eller andre kvalitetsparametre som kan knyttes til beiting av hjort Størst avlingstap i ny eng

4 Dekningsgra ad innsådd art (%) Bladfaks Engrapp Entopper Engsvingel Fure F l.årig raigr. Tov e Spire Surfôrblanding Timotei Grindstad BEHANDL Beita Kontroll Panel variable: C7 4 5 ENGÅR Bioforsk Vest Fureneset BEHANDL Beita Kontroll d timotei (%) Dekningsgra Engår 4 5 Bioforsk Vest Fureneset

5 Indre Guddal i Fjaler kommune

6

7 Avlingstap i 1. års eng (1 slått): Reduksjon: 66 Fem/ daa (11±2,7%) Reduksjon: 56 Fem/ daa (10,5 ±3,6%) Totalt tap: 122 Fem/ daa (20 ± 29%) 2,9%)

8 Forhold som virker inn på skadeomfanget: 1. Engalder

9 Forhold som virker inn på skadeomfanget: 2. Beliggenhet ,5 31,0 12,5 37, ,9 11,8 85,3 Skadeomfang Svært sterkt Sterkt Moderat Ubetydelig Prosen nt , ,6 N=42 N=8 N=20 N=34 0 Avstand (m) >100 Skadeomfang i skifter med aukande avstand frå sammanhengande skog

10 Eikås storvald i Jølster daa tellende areal 9 aktive gardsbruk med melkeproduksjon og noe sau 1638 daa innmark 4130 daa granskog og 5395 daa furu Årlig løyvetildeling på 65 dyr (300 daa bak hvert dyr)

11 Nytte/ kostnadsberegninger i Eikås storvald: Grunnlag: I de økonomiske beregningene g er grunneierperspektivet p lagt til grunn. Eventuelle økonomiske ringvirkninger knyttet til andre interesser er ikke beregnet. Verdien av 1 FEm grovfôr er basert på kraftfôrpris og er beregna til 2,28 kr etter fradrag for sparte kostnader Gjennomsnittlig kjøttpris er 60 kr pr. kg og gjennomsnittsvekt er 50 kg pr. dyr Inntektsberegningene er basert på høyt jaktuttak med formål om å redusere bestanden av hjort. Takseringene av skader på gran i hogstklasse III og IV vart gjort i 2004 og er beregna av Lauvstad et al I sammenstillingen av de årlige kostnadene på skog er de takserte bestandene gjort representative for alt areal i tilsvarende hogstklasser i valdet. Skogareal utenom disse inngår ikke i beregningene. I valdet utgjør skadeberegna bestander 57% av granskogarealet g og 9,5% av furuskogarealet.

12 Årlige kostnader av hjort i valdet : Beregna verdi av avlingstap i innmark: kr Barkgnag på gran i hkl III og IV: kr Barkgnag på åfuru i hkl II og ung III: kr Fellingsløyver og markedsføringstiltak: kr Sum: kr

13 Årlige inntekter fra hjort i valdet : Kjøttverdi: kr Rekreasjonsverdi (av egenfelte dyr): kr Utleie av jaktretter og hytteutleie: kr Sum : kr Overskudd: kr

14 Utfordring for dagens viltforvalting: 1. Store forskjeller i skadeomfang mellom gardbrukere over korte geografiske avstander. Få vald har utviklet praksis for å kompensere for ulikt skadeomfang ved styring av hjorteløyver. 2. Grovfôrdyrkeren i Eikåsvaldet har hatt ca 4 ganger så høyt årlig skadeomfang pr daa som skogbrukeren: Gjennomsnittlig kostnad pr daa og år med dagens hjortebestand: Gran i hkl 3 og 4: Taksering av 38 bestand i Fjaler kommune i 2006: Innmark: kr 108,74 Skog (gran): kr 26,60 Skog (furu): kr 2,82 Snitt: 48,34 kr/ daa og år. Max: kr 141,67 Min: kr 0 Behov for ulik vekting av areal?

15 Hjort skaper verdier: Jaktverdien ved egenutnytting av hjort i valdet er 4803 kr pr. dyr og hvert felte dyr har gitt et årlig overskudd på 550 kr. Ved jaktsalg og utleie er verdien pr. dyr økt til kr Felte dyr 2009 Kjøtt verdi (kr) Jakt verdi (kr) Over skudd (kr) Møre og Romsdal mill 49 mill 5,6 mill Sogn og Fjordane mill 54 mill 6,2 mill Hordaland mill 33 mill 3,8 mill

16

17 Takk for oppmerksomheten! page/tjenester/publikasjoner

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter

SETT ELG Troms fylke 1985 2006 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter SETT ELG Troms fylke 1985 26 Jaktstatistikk, irregulær avgang og slaktevekter Foto: Therese Sigurdsen Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av Sett elg er svært viktig for å beskrive tilstand

Detaljer

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger TØI rapport 554/2002 Forfattere: Jon Inge Lian, Berit Grue, Sverre Strand Oslo 2002, 46 sider Sammendrag: Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger Oslofjordtunnelen ble åpnet 29. juni 2000.

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE

MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV SKOG I NORGE Oppdragsrapport 15/2011 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MENGDE OG UTVIKLING AV DØD VED I PRODUKTIV

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer

Økologisk frukt og bær i Norge

Økologisk frukt og bær i Norge NOTAT 2012 15 Økologisk frukt og bær i Norge Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Nord-Trøndelag fylke 1997-2011 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Nord-Trøndelag fylke 17-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Elgjegerens drøm; høst i de nordtrønderske skogene! Foto: Steinar Johansen Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi & Klimaplan Karlsøy kommune Korrigert kapittel landbruk, skogbruk og punkter under tiltak kap. 1,4 VEDLEGG 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 2... 1 Landbruk og skogbruk

Detaljer

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre?

Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? Sett elg og sett hjort Kan vi gjøre det bedre? E. J. Solberg, V. Veiberg & C. Rolandsen Sett elg og sett hjort: Bærebjelkene i norsk elg- og hjorteforvaltningen Landsdekkende Stort materiale Involverer

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

2013-2020. Hovedplan skogsveier

2013-2020. Hovedplan skogsveier 2013-2020 Hovedplan skogsveier Levanger kommune Levanger kommune Innherred samkommune Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn...2 2.0 Innledning...3 2.1 Føringer for arbeidet...3 2.2 Definisjoner og bruk av hovedplanen...3

Detaljer

sett elg Stjørdal kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Stjørdal kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Stjørdal kommune 1996-21 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Jaktlaget av 198 har kaffepause. Foto: Gunnar Børset Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

sett elg Malvik kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as

sett elg Malvik kommune 1996-2010 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Et produkt fra Naturdata as sett elg Malvik kommune 1996-2 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Malvikvollmyra fra Jervfjellet - Foto: Stian Almestad Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering

Detaljer

Tydal kommune 1996-2010

Tydal kommune 1996-2010 sett elg Tydal kommune 1996-2 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for å beskrive

Detaljer

Raumaprosjektet 2009.

Raumaprosjektet 2009. Raumaprosjektet 29. Registrering av treffpunkt i slakt. Rapport nr 2 Mars 29 1 Bakgrunn for undersøkelsen. Rauma kommune, Åndalsnes og omeng jeger og fiskerforening og Møre og Romsdal NJFF samarbeider

Detaljer

Vestfold fylke 1995-2009

Vestfold fylke 1995-2009 sett elg Vestfold fylke 1995-2009 Jaktstatistikk, fallvilt og slaktevekter Hjorteviltregisteret: www.hjortevilt.no Jegernes innsats gjennom registrering og rapportering av sett elg er svært viktig for

Detaljer

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning Forord Elgjegere i Norge, Sverige og Finland har siden midten av 1980-tallet registrert observasjoner av elg på et eget skjema. Hensikten har vært å overvåke

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE

SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE SETESDAL AUSTHEI VILLREINOMRÅDE BESTANDSPLAN 2014 2018 OG AVSKYTINGSPLAN 2014 Foto: Svein Ekre FORORD Dette er den sjette bestandsplanen som utarbeides for Setesdal Austhei villreinområde. Den omhandler

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer