CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CERT. Brukermanual for ny skoleskyss-web. Innholdsliste Cert og brukermanual Les først! Side 1/22. Oppdatert 27.05.2011"

Transkript

1 CERT Brukermanual for ny skoleskyss-web Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-10 Side Side Side 22 Cert og brukermanual Les først! Logge inn Portal Logge inn på nytt Legge inn skolekalender Legge inn ny timeplan/klassetid Registrere elevdetaljer Legge inn ny søknad om skoleskyss NYTT: Oversikt over søknader Side 1/22

2 Cert og brukermanual Oppdatert OBS: Hoveddelen av denne brukermanualen har blitt utarbeidet på bakgrunn av testsystemet. Vær derfor oppmerksom på at det kan forekomme ulikheter i ikoner/bilde/tekst mellom Cert og brukermanual. Sørg også for at du alltid har den mest oppdaterte brukermanualen. Den nyeste versjonen vil til en hver tid være tilgjengelig ved innlogging i CERT, under HjelpInfo, og på Du kan se din brukermanuals datering oppe til høyre på hvilken som helst side av manualen, som vist under. Sørg for at din brukermanuals datering stemmer overens med sist oppdaterte brukermanual i CERT, under HelpInfo. Hvis ikke, vennligst last ned den nyeste versjonen. Side 2/22

3 Logge inn Oppdatert Benytt følgende adresse for å logge inn på CERT: https://www.skoleskyss.hfk.no/ Dette er en sikker internett adresse. Husk derfor å starte med å skrive https:// (med s). Logg inn ved å fylle inn ditt brukernavn i feltet med navn Pålogging: og ditt passord i Passord: feltet. Trykk deretter på Pålogging knappen. Innloggingsdetaljer blir delt/sendt ut til de enkelte skoler og kommuner. Hvis du ikke har mottatt ditt brukernavn og passord, vennligst kontakt oss på eller Side 3/22

4 Portal Oppdatert Første side som kommer opp etter pålogging i CERT gir informasjon om deg som bruker og hvilken rolle du har (Skoler). Til høyre er et nyhetsfelt der Skyss/HFK kan legge ut nyttig informasjon og nyheter. Under Koblinger vil alle nødvendige funksjoner være tilgjengelige, og du kan komme deg videre ved å klikke på disse. Den blå meny raden øverst med overskrifter som Mine oppgaver og Skoleskyss vil også lede til de samme funksjoner. Kontaktopplysninger nede til høyre vil inneholde relevant informasjon for support, mens HjelpInfo vil inneholde lenke til enhver tid oppdatert brukermanual (se side 2 Cert og brukermanual for mer informasjon om dette). Side 4/22

5 Logge inn på nytt Oppdatert Systemet vil automatisk logge deg ut etter 1 times inaktivitet. Bildet vil da se ut som følger: Da er det bare å logge seg inn på nytt. Du vil komme tilbake til portalen, så hvis du skal tilbake til et skjema/vindu du jobbet med før du ble logget ut, må du selv finne frem igjen til dette. Hvis du selv logger deg ut ved å trykke på Avslutt i menyen oppe til høyre, vil du se følgende melding: Hvis du ønsker å logge deg inn på nytt må du da klikke på core/ui/workspace/main for å komme tilbake til innloggingsvinduet hvor du kan logge deg inn igjen på nytt. Side 5/22

6 Skolekalender Oppdatert OBS - Nytt: Hvis skolen følger kommunens/fylkets skolerute skal det IKKE legges inn egen kalender for skolen, men benytt kalendrene som allerede er å finne i Cert. Vi har lagt inn alle kommuners kalendre/skolerute, og disse ligger inne med navneformat _Kommunenavn_HFK_ Dersom høstferie og/eller vinterferie, start eller sluttdato, og/eller planleggingsdager er ulik kommunens oppsatte skolerute må vi lage en egen kalender for skolen. Send da en epost til eller Side 6/22

7 Legge inn ny timeplan/klassetid Oppdatert Før det legges inn elever og sendes søknader om skoleskyss i Cert må timeplan og klassetider være satt for hver enkelt klasse. Dette gjøres kun én gang, og alle klassens elever vil da tilhøre samme timeplan og klassetider. For å legge inn timeplan og klassetider, klikk på Klasseoversikter. Dette er å finne ved å benytte valg a) eller b), som vist på bildet under (begge valgene leder til Klasseoversikter ). For valg a) klikk på Skoleskyss i den blå menyen øverst. Klikk deretter på Klasseoversikter i menyen som dukker opp. For valg b), benytt den blå lenken under Koblinger > Skoleskyss. Klikk deretter på knappen Ny for å starte arbeidet med å legge inn ny timeplan/klassetid. Side 7/22

8 Fyll deretter ut skjemaet, som vist i bildet under. I menyen for Skolerute, velg riktig skolekalender. Her velges kommunens kalender, med mindre det er gjort endringer i forhold til denne (se side 6 Skolekalender ). Kommunekalendre ligger inne med navneformat _Kommunenavn_HFK_ Hvis skolen følger kommunens skolerute velges kalender for kommunen i dette feltet. Dersom en har endringer i forhold til kommunen velges egen skolekalenderen for skolen som Skyss/HFK har opprettet (se side 6 Legge inn skolekalender ). Før på evt beskrivelse eller kommentar for eget bruk. Etter ferdig utfylling, klikk på menyvalget Timeplan. For å legge til en ny timeplan for denne klassen, trykk på pluss ikonet: Du vil da få opp et skjema som på bildet under. Hvis klassen har samme start -og sluttid alle ukedager, gjøres det samme valg som vist her og Side 8/22

9 det føres inn riktige tidspunkt for start og slutt. Trykk Legg til for legge til og lagre timeplanen. Hvis det er ulike start -og sluttider for flere eller alle dager, lages det en timeplan for hver dag (eller gruppering av dager). For å legge inn de resterende dagene, klikk på pluss ikonet på nytt, og legg til en ny dag (eller gruppering av dager) ved å klikke på de respektive dagene i skjemaet. Sluttoversikten vil da se slik ut (eksempel med ulik sluttid for mandag/tirdag og onsdag/torsdag/fredag): For å fullføre klassens timeplan, klikk på Lagre ikonet i menyen oppe til høyre. Klikk deretter på X ikonet oppe til høyre. Side 9/22

10 Start prosessen på nytt, og bruk samme fremgangsmåte for å legge inn timeplan for ny klasse. Eksisterende klasses timeplan kan også redigeres i startbildet for Klasseoversikter (se bilde under) ved å velge linjen for klassen det gjelder og deretter dobbeltklikke på den. Side 10/22

11 Registrere elevdetaljer Oppdatert OBS: Vennligst merk at alle steg som nevnt under gjelder også for elever som allerede er importert i systemet. Eneste forskjell er at eksisterende elever vil ha Kundeinformasjon ferdig utfylt, mens for nye elever må det manuelt fylles ut all personalia. Adresse vil være skrevet inn for elever som er importert, men adressen må geokodes/kobles mot kartet. For elever som er importert må derfor adressen også søkes opp og godtas på nytt (se side 13 for mer informasjon). Før søknad om skoleskyss kan opprettes må elevens personalia ligge inne i systemet. Vi vil importere elever som hadde ordinær eller særskilt skyss i skoleåret 2010/2011, med unntak av tilfeller hvor vi ikke har lykkes med å finne eleven i folkeregistreret (grunnet feilskriving, feil fødselsdato, etc). Enkelte elevers personalia må derfor registreres før søknad kan opprettes. Gå først til søkebildet for elever. Du finner dette ved å velge Skoleskyss > Søk etter elev, som vist på bildet under (velg én av to mulige knapper/lenker). I vinduet Elevveileder, som kommer frem, skriv inn fødselsnummeret for den aktuelle eleven i feltet Fødselsnummer (11 siffer). Trykk deretter på Søk (dette for å forsikre seg om at eleven ikke allerede har blitt registrert). Side 11/22

12 Hvis eleven allerede er registrert vil en ved å trykke Søk automatisk bli tatt videre til et ferdig utfylt Kundeinformasjon skjema. Gå da direkte til neste steg og fyll ut skjemaet (informasjon om dette starter under påfølgende bilde). Hvis eleven ikke allerede eksistrerer i systemet vil en få mulighet til å trykke på Opprett for å registrere eleven. Trykk da Opprett som vist i bildet under, og gå videre. Fyll deretter ut skjemaet (evt kontroller informasjon hvis elev allerede ligger i systemet). Fødselsdato blir automatisk hentet fra fødselsnummeret. I feltet Adm. Enhet velges elevens bostedskommune. Her vil det automatisk være valgt skolens kommune. Side 12/22

13 Som Standardplasstype velges det Gående skoleelev for alle elever, med unntak av søknader på medisinsk eller andre grunnlag hvor det er behov for spesifisert plass i drosje. Eventuelle behov for hjelpemidler angis under Hjelpemidler, og til slutt føres eventuelle kommentarer i Kommentarer feltet. Trykk på knappen Neste for å lagre og gå videre til Adresser. OBS: Elever som er importert med personalia og adresseinformasjon (fra skoleskyss 2010/2011) må det også søkes opp treff på adresseinformasjon for etterfulgt av å trykke godta og oppdater (se informasjon under). Dette fordi importeringen av elevdata ikke inneholdt x og y koordinater for geografisk koding av adressen. Denne informasjonen blir tilknyttet eleven ved å følge prosessen nevnt under. Fyll inn elevens bostedsadresse i feltet Adresse (ved delt omsorg velg den adressen eleven har rett på skoleskyss fra, eventuelt vilkårlig hvis elev har rett på skoleskyss til begge foreldre). Vær oppmerksom på at også husnummer må fylles inn i dette feltet (benytt ikkje feltet Enhet ). Side 13/22

14 Følg deretter anvisninger som vist på bildet under. Trykk Treff for å finne frem mulige adressetreff, kontrollér disse, velg riktig adresse og trykk til sist Godta for å velge adressen. For adresser med husbokstav, som for eksempel Parkveien 2 B, kan det være lurt å skrive inn adressen uten bokstav får man trykker Treff. Vi har opplevd at enkelte adresser med husbokstav ikke kommer frem med mindre man utelukker bokstaven i søket. For gateadresser hvor man får opp treff med lignende gatenavn i ulike områder kan det være lurt å også skrive inn postnummer/poststed før det trykkes Treff. Dette for å innsnevre søket og finne frem til riktig adresse. Gårds og bruksnummer må brukes i de tilfeller hvor elevens adresse ikke inneholder gatenavn og nummer. Format for gårds og bruksnummer er XXXX-X-X (kommunenr, gårdsnr, bruksnr), som for eksempel Dette skrives inn i adressefeltet. Trykk Treff for å finne frem mulige adressetreff, kontrollér disse, velg riktig adresse og trykk til sist Godta for å velge adressen. Hvis det oppstår eventuelle problemer med å finne riktig gatenavn eller husnummer, vennligst kontakt oss på eller med informasjon om hvilken adresse det gjelder. Trykk deretter på knappen Oppdater for å gå videre (se bilde under). Side 14/22

15 Adressen som ble valgt vil da dukke opp som Hjemmeadresse under Eksisterende adresser. For å redigere denne, benytt blyantikonet som vist på bildet under. Ved delt omsorg, eller annet behov for mer enn én adresse, benytt menyen for Ytterligere adresser. Klikk Pluss ikonet, som vist på bildet under, og følg samme prosess som Hjemmeadresse for å legge inn tilleggsadresse. Dette gjelder for eksempel ved delt omsorg hvor eleven har rett på skoleskyss både til far og mor. Hjemmeadresse vil da gjelde som adresse for den ene forelderen mens Fars/Mors adresse gjelder som adresse nummer 2. Trykk på knappen Neste for å lagre og gå videre til Holdeplasser. Side 15/22

16 Under Holdeplasser, trykk på blyant ikonet for å legge inn holdeplass. Velg holdeplass fra listen som kommer opp. Hvis tvil om hvilken holdeplass som er riktig, velg den øverste og nærmeste. Trykk på holdeplass linjen for å velge. Trykk deretter OK. Gjør det samme hvis flere adresser. Trykk på knappen Neste for å gå videre. Side 16/22

17 Kontakter bildet dukker da opp. Her behøves det ikke å legges til ytterligere kontakter, med unntak av behov for dette ved privat skyss eller lignende. Trykk på knappen Neste for å gå videre. Vi har nå lagt inn elevens personalia, adresse, holdeplass og evt kontakter. Neste steg er å fylle ut søknad for eleven, og send denne inn. Side 17/22

18 Legge inn ny søknad om skoleskyss Oppdatert Etter at eleven har blitt registrert med personalia, adresse, holdeplass, og evt kontakter trykkes det på knapp for Neste for å komme til Søknadsskjema i søknadsveiviseren. Hvis alle skjema for en elev allerede er fylt ut, men Elevveileder (vindu for registrering av elevdata og søknad) er lukket, så kan eleven søkes opp på ny. Gjør da som følger: 1) Trykk Skoleskyss > Søk etter elev 2) Skriv inn fødselsnummer og trykk Søk 3) Trykk på ikonet med tittel Kontakter i venstre meny 4) Trykk på knappen Neste nede til høyre Søknadsskjema vil da dukke opp, som vist på bildet under. Velg riktig skoleår. Juster fra eller til dato ved behov (vinterskyss, midlertidig skyss, kommunalt vedtak, etc). Det er flere ulike perioder å velge mellom for skoleår under "Transportperiode" (for eksempel Skoleåret 2011/2012 A). Valgene gjelder følgende fra og til datoer for skoleåret: A: 22/ / B: 18/ / C: 17/ / D: 17/ Side 18/22

19 20/ E: 18/ / F: 18/ / G: 22/ / H: 22/ / I: 17/ / Fyll inn kommentar etter behov (vinterskyss, delt omsorg, etc). Skole vil automatisk være valgt, og Lokal skole (vil bli endret til Nærskole ) vil være satt til Ja. Hvis dette ikke er elevens nærskole, vennligst velg Nei. Trinn og Klasse velges deretter. Valgene for klasse er de samme som ble opprettet for skolen under Legge inn ny timeplan/klassetid i brukermanualen. For Transport Type velges anbefalt transport type, som i de fleste tilfeller vil være Buss. Ved valg av kombi trafikk vil det komme opp en linje med navn Service Lines. Benytt da Pluss ikonet nede til høyre, og gjør riktige valg i boksen som dukker opp. Benytt knappen OK for å velge strekning. Eventuelle kommentarer til transport fylles inn i Transportkommentar. I feltet Søknadsgrunn velges det Skoleskyss for elever som har rett på skoleskyss grunnet avstand, og Medisinsk hvis søknaden gjelder rett på skoleskyss grunnet medisinske årsaker. Ved behov for dokumentasjon, som for eksempel sykemelding, legges dette til elektronisk ved å benytte Legg ved fil knappen. Trykk på knappen Neste for å gå videre. Side 19/22

20 Skjema med navn Mal for Skyssbestilling vil da komme frem. Oppdatert For standard skyss med buss velges det Skysskode: O Ordinær skyss, Ukentlig: Hver uke, Ukedag(er): MTOTF, Retur til samme adresse, og Fra elevadresse: KH Elevens hjemmeadresse. Trykk deretter på knappen Legg til for å legge til elevens skoleskyss behov. En oversikt over elevens skoleskyssbehov vil da dukke opp, og vil ligge til grunn for søknad om skyss. For å redigere skoleskyssbehovet, klikk på en av skyssbehov linjene nederst i vinduet, og trykk "Rediger". Gjør ønskede endringer og trykk Lagre (som vist i bildet under). Side 20/22

21 Trykk på knappen Neste for å gå videre. En oppsummering av søknad vil komme frem som vist på bildet under. Trykk på knappen Send søknad for å sende elevens endelige søknad. Elevens personalia og søknadsinformasjon vil bli liggende selv om du ikke trykker Send søknad, og kan redigeres frem til søknaden er sendt. Hvis søknaden har blitt sendt, ved å trykke Send søknad, vil søknaden ikke kunne endres/redigeres før søknaden er lukket av Skyss eller Samferdsel. Ved behov for endringar/redigeringar, kontakt oss da på epost eller for å få åpnet søkaden. Side 21/22

22 Oversikt over søknader Oppdatert Dere kan nå få oversikt over alle skolens søknader ved å velge "Skoleskyss" > "Administrer søknader". La feltene stå tomme, og trykk "Hent". En liste med alle innsendte søknader vil komme opp. I tillegg kan dere se søknader som ikke har blitt sendt inn, med saksstatus "Ny søknad". Saksstatus "Autogodkjent" er automatisk godkjent av systemet, og avventer behandling av ruteplanlegger eller Samferdselsavdelingen hos Hordaland fylkeskommune. Saksstatus "Autoukjent" er automatisk avslått av systemet, og har enten ikke vært mulig å måle grunnet feil i Cert, avstanden mellom hjem og skole er for kort til å gi rett på skoleskyss, eller det har vært gjort andre valg eller eksisterer mangler i søknad som ikke tilsier rett på skyss. Det kan forekomme feil i avstandsmåling av enkelte adresser i Cert. Feilen vil være synlig ved at avstand blir målt til 0.000km i Mal for skyssbestilling vinduet. Hvis slikt er tilfelle vil vi manuelt gå inn og måle disse søknadene på nytt. Send inn søknaden, og den vil bli kategorisert som Autoukjent. Søknadene kan likevel anses som ferdig innsendt, og dere behøver ikke å gjøre endringer selv da vi vil kontrollere disse. Dersom elever med kommunalt vedtak ikke har blitt meldt inn med kategori KV Kommunalt vedtak under Skysskode: i Mal for skyssbestilling vinduet (se side 20, eller egen brukermanual Brukarmanual særtilfelle som er å finne på men med O Ordinær skyss, vil disse søknadene bli Autoukjent. Ved slike feil, vennligst ta kontakt med oss per epost, så vil vi korrigere dette. Dersom dere har elever med status "Autoukjent" uten at dere kan se hvorfor, vennligst kontakt oss per epost til eller Side 22/22

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 07.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

CarCare - Dokumentasjon

CarCare - Dokumentasjon CarCare - Dokumentasjon Introduksjon CarCare er et skybasert system for bilpleiebransjen. Systemet gir bilpleiesentre muligheten til å holde oversikt over ansatte, produkter, avtaler m.m. i ett og samme

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer